Activiteiten op Koninginnedag 9.00 uur: aubade op de Markt 9.30-11.45 uur: kinderspelen op sport park de Bent 9.30-13.00 uur: rommelmarkt 11.00-18.00 uur: start kunstroute 12.00-13.00 uur: inschrijving viswed strijd bij de Pieterman 12.15 uur: ballonnenwedstrijd op de Bent 14.00-16.00 uur: skatewedstrijden bij de molen voor jeugd 14.00-16.00 uur: workshops voor de jeugd op de Markt 15.00-23.30 uur: muziek op de Kaai 17.00 uur: prijsuitreiking versierde-slra^ tenwedstrijd op de markt 18.00-20.00 uur: viswedstrijd in de veste, aansluitend prijsuitreiking WAARDE 9.15-9.30 uur: ballonnen ophalen in het Dorpshuis 9.30 uur: vertrek naar de Raadhuisstraat, oplaten ballonnen 9.45 uur: start optocht 10.45 uur: einde optocht en prijsuitrei- I king 11.00 uur: vrachtwagentrekken 13.45 uur-16.45 uur: vrijmarkt in de Raad-1 huisstraat 14.15 uur: start spelletjes 19.30 uur: kinderbingo in Dorpshuis I WEMELDINGE donderdag 25 april: 18.30 uur: schoolvoetbal op het voetbal veld vrijdag 26 april: 19.00-20.30: kinderdisco (4/8 jaar) in dorpscentrum De Wemel 20.30-23.00 uur: kinderdisco (9 tm 15jaar in De Wemel zaterdag 27 april: 21.00 uur: oranjebal in De Wemel dinsdag 30 april: 8.00 uur: klokken luiden 9.30 uur: aubade in De Wemel, kinder spelen 13.00 uur: vrijmarkt op het Dorpsplein 13.30 uur: schminken kinderen 14.00 uur: demonstratie East River Line Dancers 14.30 uur: eerste ronde trucktrekwed- strijd 15.00 uur: demonstratie East River Line Dancers kindergroep 15.30 uur: boedelverkoop 16.30 uur: demonstratie East River Line Dancers 17.00 uur: prijsuitreiking verloting oran jevereniging I WILHELMINADORP ~1 9.15 uur: lawaaioptocht vanaf plein Stamperiusschool 10.00 uur: levend ganzebord rond de school 11.30 uur: ballonnenwedstrijd 17.00 uur: eten in Wilhelminahuis, aan sluitend tot 19.00 uur kinderdisco l WISSENKERKE I 10.00 uur: opstellen voor de optocht in de Voorstraat 10.15 uur: toespraak wethouder Meulen- berg-op 't Hof 10.30 uur: vertrek optocht 13.00 uur: oranjevereniging plaatst ere- bord bij mooist versierde straat 14.00 uur: kinderspelen voorde kinderen groep 1 t/m 8 in de Beatrixstraat 15.30 uur: touwtrekcompetitie in de Voorstraat 19.00 uur: oranjebingo in zaal Onder de Toren I WOLPHAARTSDIJK ~l 7.00 uur: lawaaioptocht vanaf de Griffi oen 8.00 uur: reveille 9.15 uur: inleveren kleurplaten en uitgifte ballonnen 9.30 uur: aubade bij de Griffioen en bal lonnen oplaten 10.00-12.00 uur: optocht vanaf de Griffi oen 13,00 uur: rommelmarkt rond de Brug en vrijmarkt kinderen bij de Griffioen 13.30 uur: western traptrekkerrace bij de Griffioen 14.00 uur: wildwestdorp met diverse spelen 14.00 uur: familiespel Goldrush (speur tocht door het dorp) 16.00 uur: teamspel boompje verplaat- 16.00-17.00 uur: demonstratie door Country Line Dancers 19.30 uur: playbackshow in de Griffioen 22.30 uur: oranjebal I YERSEKE 9.15 uur: gekostumeerde optocht vanal de Paardemarkt 9.45 uur: samenzang op het grasveld bi. Vredelust 10.00 uur: schminkpiraten en ballonpira ten aan de Dreef 10.00 uur: vrijmarkt op het Kerkplein 10.30 uur: vossenjacht vanaf de Oude To renstraat 11.00-17.00 uur: diverse kinderspelen ir Oude Torenstraat 12.00-13.30 uur: skeelerringsteken in Ou de Torenstraat voor kinderen 14.00 uur: jeugdtouwtrekwedstrijder voor kinderen in Oude Torenstraat 14.30 uur: jeugdspelen 16.00 uur: sterkste man/vrouw woensdag 24 april 2002 De vrijmarkt is een vast onderdeel van Koninginnedag in Kloetinge. archieffoto Willem Mieras GOES - De Oranjeverenigingen op de Bevelanden, Tholen en Sint-Philipsland hebben weer allerlei activiteiten bedacht om Koninginnedag te vieren. Hier onder een overzicht per dorp. ANNAJACOBAPOLDER Zaterdag 27 april: 21.30 uur: koningïnnebal in Ons Dorp huis Dinsdag 30 april: 10.00 uur: aubade bij Ons Dorpshuis 10.30 uur: kinderspelen op het trapveldje 12.30 uur: volksspelen in Steintjeskreek bij Ons Dorpshuis BAARLAND I Zaterdag 27 april: 18.30-21.30 uur: barbecue op het terras voor de Cameronian 21.30 uur: oranjebal Dinsdag 30 april: 9.30 uur: vossenjacht bij de Cameronian 13.00 uur: optocht, start aan de Nieuwe- weg 14.30 uur: fietstocht 15 km, start bij Ca meronian 17.00 uur: prijsuitreikingen. Rad van Avontuur, kinderoptocht, uitslag fiets tocht 17.30 uur: vrachtwagen trekken op de Nieuweweg, aansluitend prijsuitreiking BERGEN OP ZOOM 9.00-9.05 uur: klokkengebeier van de Ju- lianabeiaard 10.00-10.20 uur: feestelijke opening voor het Markiezenhof aan de Steenbergse- straat, toespraak van burgemeester P. van der Velden 10.00-17.00 uur: vrijmarkt 10.00-17.00 uur: tuinplantenmarktop het SintCatharinaplein 10.00-17.00 uur: kermisattractie voor de kinderen op het Sint Catharinaplein 10.00-17.00 uur: demonstraties van mar- jorettekorps de Bergse Sunshine Girls 12.00-17.00 uur: kinderkermisattractie en springkussen voor stadsschouwburg De Maagd 13,15-18.00 uur: muziekprogramma Kol- pings Zonen 13 30 uur: behendigheidsparcours met versierde fietsen voor kinderen t/m 12 jaar aan de Bosstraat 13.30 uur-17.30 uur: zeepkistenrace voor kinderen t/m 12 jaar. Start aan de Bos straat, finish op de Grote Markt. Prijsuit reiking om 18.00 uur 14.00-17.00 uur: voorstelling van Pop- penspul Ut Pardoes aan de Moeregreb- straat 14.00-17.00 uur: grimeurs in het Markie zenhof 20.30-0.00 uur: oranjebal in Hofzaal van Markiezenhof 22.00 uur: vuurwerk bij Stadspark Kijk in de Pot I BORSSELE 8.00 uur: klokgelui 9.00-11.00 uur. aanvang spelletjes/knut selen, fietsen versieren 11.30 uur: optocht 13.30-16.30 uur: zeskamp voor kinderen 8 t/m 12 jaar 19.00-20.30 uur: kinderdisco voor kinde ren t/m 12 jaar 20.30 uur: koninginnedisco COUJNSPLAA T 10.00 uur: skelterrace in de Voorstraat, na afloop pannenkoeken eten 12.30-14.15 uur: ballonnen oplaten voor de kinderen op de Oude Haven, aanslui tend spelletjes voor de kinderen 14.15 uur: prijsuitreiking tekeningwed strijd en inschrijving kinderdisco 14.30-17.00 uur: zeskamp 18.15-20.30 uur: aubade bij Rustoord en aansluitend kinderdisco voor kinderen tot 12 jaar in de Voorstraat. Aansluitend tot 22.30 uur disco voor jeugd 22.30 uur: karaoke voor volwassenen, prijsuitreiking zeskamp DRIEWEGEN I Zaterdag 27 april: 19.00 uur: playbackshow met daarna een bal Zondag 28 april: 14.00-17 00 uur: viswedstrijd aan de zee dijk bij Duinkerke Dinsdag 30 april: 10.00 uur: vlag hijsen bij 't Dorpsuus, Wil helmus zingen, start optocht 11,00 uur: ballonnen oplaten bij 't Dorpsuus 11.15 uur: theater voor de peuters in de zaal van 't Dorpsuus 11.30 uur: stratenvoetbal 12.00 uur: rommelmarkt 12.30 uur: biljarten en sjoelen voorde ou deren 13.00 uur: ringrijden op de fiets 14.00 uur: spelcircuit voor kinderen groep 1 t/m 8 14.30 uur: biljarten en sjoelen voor 40- plussers 15.30 uur: behendigheidswedstrijd met tractoren 16,00 uur: bikkelcompetitie voor kinde ren vanaf 12 jaar 17.00 uur: fritesmaaltijd voor kinderen van basisschool I GEERSDIJK 7.45 uur: reveille met de dorpsjeugd 9,00 uur: vlag hijsen gevolgd door muzi kale rondgang 9.30 uur: kinderspelen voor de onder bouw 11.00 uur: ballonnen oplaten 11.15 uur: prijsuitreiking versierde fiet sen en verkleding 11.30 uur: vossenjacht voor de jeugd 13.30 uur: volksspelen 17.00 uur: gekostumeerd voetbal op sportveld achter de school 21.00 uur: oranjebal I GOES Zaterdag 27 april: 10.30-11.30 uur: ringsteken op de Noord- hoeklaan 11.30-12.30 uur: ballonnenclown op de Noordhoeklaan12.30-13.30 uur: ringste ken op de Noordhoeklaan 13.45-14.30 uur: muziekkorps op de Noordhoeklaan Dinsdag 30 april: 8.45 uur: optocht met versierde fietsen, start Boszicht/Populierenstraat 9.30 uur: biljarten in wijkcentrum Jan Ligthart 9.45 uur: opening koninginnedag bij De Bussel, aansluitend ballonnen oplaten 9.30-12.00 uur: koersbal in wijkcentrum Jan Ligthart 10.00 uur: clown voor peuters/kleuters bij de Bussel 10.30-14.00 uur: vrijmarkt op de Noord hoeklaan 13.00 uur: inschrijven fietspuzzeltocht bij De Bussel 13.00-17.00 uur: bridge in wijkcentrum Jan Ligthart 13.30 uur: start fietspuzzeltocht bij de Bussel 13.30-15.30 uur: kinderbingo in wijkcen trum Jan Ligthart 14.00 uur: playbackshow bij De Bussel, demonstraties break-dance en body-ac tion 17.30 uur: prijsuitreiking puzzeltocht bij De Bussel 19.00 uur: jeugddisco, prijsuitreiking versierde fietsen en kinderspelen 20.00 uur: familiebingo in wijkcentrum Jan Ligthart 20.30 uur: lampionoptocht vanaf de Gro te Markt naar de Stenen brug I HANSWEERT 9.30 uur: vlag hijsen voor de muziektuin, aansluitend rondgang van harmonie Scheldegalm uit Goes, eindpunt Zaal Zeelandia 10.30-12.30 uur: optreden jeugdcircus Hogerop 19.30-21.00 uur: kinderbingo in Zaal Zee landia 's-HEER ABTSKERKE Zaterdag 27 april: 13.30 uur: zeskamp bij de kerk en vrij markt kinderen 19.00 uur: kinderoptocht, start bij school 's avonds: oranjebal in schuur Loonbe drijf Markusse I 's-HEER ARENDSKERKÊ 8.00 uur: klokgelui 8.15 uur: lawaaioptocht 9.00 uur: aubade met aansluitend ballon nen oplaten bij Poelwijck aan de Wisse- kerkseweg 9.30 uur: kinderspelen op de Torenring 9.30 uur: koffieconcert in Poelwijck 13.00 uur: fietspuzzeltocht 14.30 uur: voetbalwedstrijd in Eindewe- ge voor jeugd 12 t/m 16 jaar 15.00 uur: kinderkleedjesmarkt op het voetbalveld 15.00 uur: duo-zaklopen 15.30 uur: gekostumeerd voetbalwed strijd in Eindewege voor senioren 17.00 uur: prijsuitreiking duo-zaklopen 19.00-20.00 uur: verkleed kinderbal in het Heer Arendhuis, prijsuitreiking kin derspelen 20.15 uur: spiekerbroek hangen 21.30 uur: oranjebal, verloting en prijs uitreiking fietstocht I s-HHENDRIKSKINDERËN Vrijdag 26 april: 19.00-20.00 uur: muzikale rondgang met versierde fietsen, steppen en wandelwa gens, vertrek vanaf het Heer Hendrikhuis 20.00-21.30 uur: disco voor kinderen tot 12 jaar in het Heer Hendrikhuis 21.30-22.30 uur: disco voor de jeugd van af 12 jaar in het Heer Hendrikhuis Zaterdag 27 april: 9.00 uur: inleveren ingevulde ballon kaartjes bij de Poeljeugd 9.15 uur: opening koninginnedag 9.30 uur: afhalen en oplaten balonnen 10.00-12.00 uur: kinderprogramma voor kinderen in Heer Hendrikhuis 10.00-12.00 uur: seniorenprogramma, koffie en bingo 14.00-16.00 uur: vossenjacht 16.00-18.00 uur: barbecue 20.30-01.00 uur: disco I 's-HEERENHOEK Maandag 29 april: 19.30 uur: feest in de tent op het Kerk plein Dinsdag 30 april: 9.30 uur: rondgang met versierde fietsen voor kinderen basisschool NIEUWDORP 10.45 uur: opstellen voor de optocht 11.00 uur: start optocht met begeleiding door showcorps Johan Friso 12.00-12.15 uur: prijsuitreiking voor mooiste/origineelste deelnemers 13.30 uur: oplaten van ballonnen 13.30-17.00 uur: vrijmarkt 14.00 uur: schminken voor de kinderen 14.15 uur: steprace voor kinderen 4 t/m 12 jaar 14.45 uur: waterweg (estafette) 15.30 uur: quarles Line Dancers 16.00 uur: blikmikken, blikgooien op een hobbelfiets 16.30 uur: autopush voor 12 jaar en ou der 19.00 uur: jeugddisco voor kinderen tot 16 jaar 21.00 uur: oranjebal, drive-in disco l NISSE 10.00-12.00 uur: goochelshow voor kin deren, aansluitend quiz en touwtje trek ken, in het dorpshuis 14.00 uur: inschrijven voor versierwed- strijd fietsen 15.00 uur: letterspel op het dorpsplein, aansluitend rad van avontuur 16.00 uur: prijsuitreiking fietsversier- wedstrijd en letterspel I OUD-VOSSEMEER 9.00 uur: ophalen kinderen bij parkeer terrein voor De Pluus, aansluitend auba de bij de Vossenkuil, ballonnen oplaten 10.00 uur: activiteiten voor de kinderen op het sportpark, zeskamp voor groep 5 t/m 8 13.30 uur: fancy-fair en rommelmarkt op sportpark de Vossenberg 13.30 uur: straat- en beachvolleybaltoer- nooi op de Vossenberg 14.00 uur: oranjebingo voor 50+'ers in de Vossenkuil 18.00 uur: optocht versierde fietsen, kin derwagens en buggy's vanaf marktplein 18.45 uur: uitreiking traktaties voor de versierde fietsen in kantine sportpark 19.00 uur: uitreiking prijzen beachvolley- baltoernooi I OUDELANDE 9.00 uur: schminken kinderen in feest tent aan Lindestraat 9.30 uur: koffie en een zoete hap in feest tent 10.30 uur: vertrek muziek vanaf feesttent naar de kerk, vlag hijsen, aansluitend rondgang door dorp 11.30 uur: traktatie voor kinderen en prijsuitreiking mooist versierde fiets 12.00 uur: koninginnelunch in feesttent 13.00 uur: kinderspelen 14.30 uur: de Van Alles WatShow 16.00 uur: spelen voor de ouderen 17.30 uur: stokvisknuppelen 20.30 uur: oranjebal in de feesttent OVEZANDE 9.00 uur: klokken luiden 9.15 uur; lawaaioptocht door dorp 10.15 uur: vlag hijsen en volkslied zingen 10.30-13.00 uur: koffie drinken voor de ouders en senioren, bingo, spelletjes voor kinderen 13.00-14.00 uur: lunch vooralle kinderen t/m groep 8 in 't Trefpunt 20.30 uur: bluesrockband the Bandox I SCHERPENISSE 13.30 uur: opening op het Pluimpotter- plein 13.40 uur: spelletjes op het Pluimpotter- plein voor kinderen 15,00 uur: spelen voor jeugd 16.00-16.45 uur: voetbalwedstrijden moeder-dochter, vader-zoon I SCHORE 8.00 uur: klokgelui 9.00 uur: kinderspelen 14.00-17.00 uur: playbackshow in het dorpshuis 19.00 uur: puzzeltocht 21.00 uur: kinderverloting en prijsuitrei king puzzeltocht I SINT-ANNALAND 10.00-13.00 uur: rommelmarkt in de vei linghallen 12.15 uur: veiling SINT-MAARTENSDIJK 10.00 uur: torenmuziek vanaf de Maar tenskerk door muzikanten van Euterpe 10.30 uur: aubade op de Markt 10.45 uur: optocht met versierde fietsen voor kinderen van 4 t/m 12 jaar en prijs uitreiking mooist versierde vervoermid delen 13.00 uur: fotopuzzelspel bij de brand weerkazerne 14.30-15.15 uur: bespeling carillon NH Kerk 15.00 uur: ballonnen oplaten 20.30 uur: oranjeconcert, aansluitend oranjebal in Haestinge THOLEN 8.00 uur: reveille vanaf deToren 8.45 uur: ophalen kinderen door muziek vereniging Concordia bij de Parksingel- /Molenvlietstraat 10.45 uur: kinderspelen rondom Molen dijk/Herenstraat 13.30 uur: zeskamp rondom Herenstraat 20.30 uur: oranjebal met muzieken bingo in de Korenbeurs I HEINKENSZAND 9.00 uur: klokgelui 9.00 uur: vertrek optocht versierde kinde ren en fietsen vanaf plein voor Rabobank 9.45 uur: vlag hijsen en volkslied zingen in Dijkstede 10.00 uur: vertrek van de kinderen naar de Stenge 10.00-11.30 uur: vossenjacht 10.30-11.15 uur: voorstelling Kakelvers voor kinderen van 2 t/m 8 jaar 13.15 uur: oplaten ballonnen 13.30 uur: vrijmarkt voor kinderen 14.00-16.00 uur: zeskamp 14.00-16.00 uur; doorlopend voorstellin gen op het podium 14.30 uur: start fietspuzzeltocht 16.00 uur: prijsuitreikingen 16.30-17.30 uur: touwtrekwedstrijden 20.00-24.00 uur: oranjebal in de Stenge I HOEDEKENSKERKE 10.00 uur: vlag hijsen en aubade 10.15 uur: ballonnenwedstrijd op het sportpark 10.30 uur: start kinderspelen op het sportpark 13.30 uur: start volwassenenspelen 15.00 uur: volleybaltoernooi 19.30 uur: start optocht 21.00 uur: oranjebal in café Westerschel- de KAPELLE Maandag 29 april: 14.00 uur: fietsen versieren in de soos bij het sportgebouw Dinsdag 30 april: 'sochtends: Aubade bij gemeentehuis 10.00 uur: optocht van kinderen met ver sierde fietsen, start vanaf parkeerterrein tegenover Golff 's middags: zeskamp voor de kinderen groep 1 t/m 8 Later op de middag: touwtrekwedstrijd I KLOETINGE 9.00-10.30 uur: kinderrommelmarkt 10.00 uur: koffieuurtje in Amicitia met koersbal 10.30-10.45 uur: uitdelen ballonnen op het Marktveld 11.00-11.30 uur: ballonnenoptocht naar de molen 11.00-16.00 uur: ringwedslrijden 11.30-12.00 uur: volksdansgroep Scaldis 11.30-16.00 uur: springkussen 13.00-16.00 uur: taxatie van antiek en cu riosa door het Zeeuws Veilinghuis 13.00 uur: optreden Ons Boeregoed in Geerteskerk I KRABBENDIJKE Vrijdag 26 april: 19.00-20.00 uur: inschrijven voor de puz- zelrit in dorpshuis de Meiboom 21.00 uur: optocht vanaf de brandweer kazerne richting Wilhelminastraat Dinsdag 30 april: 9.15 uur: aubade bij verzorgingstehuis Nieulande 10.15-11.15 uur: optocht vanaf het ver zorgingstehuis richting Dorpsstraat 11.45 uur: poppenkastvoorstelling in peuterspeelzaal 11.00 uur: rondvluchten per helikopter, aan de Zuidweg op het industrieterrein 13.00 uur: vossenjacht, start bij de Mei boom 13.00-14.30 uur. behendigheidswedstrij den op het voormalig veilingterrein 13.30 uur: bejaardenrit 14.00 uur: zeskamp op het sportterrein 14.30 uur: playbackshow in de Meiboom 17.00 uur: inschrijven puzzelrit 18.00 uur: start puzzelrit, vertrek vanaf de Meiboom 20.00 uur: gezellige avond in de Mei boom 21.30 uur: prijsuitreikingen I KRUININGEN 10.00 uur: voorstelling voor de jeugd in dorpshuis 10.00 uur: bingo voor de ouderen in de voetbalkantine 11.15 uur: start optocht bij het dorpshuis 13.30 uur: activiteiten voor jong en oud op en rond de markt 19.00 uur: playbackshow. aansluitend oranjebal I LEWEDORP 9.00 uur: klokluiden 9.15 uur: opstellen voor de fietstocht 10.30 uur: optreden van de clown Dubois in het verenigingsgebouw 13.30 uur: oud-Hollandse kinderspelen met een groot springkussen 14.00 uur: zeskamp 19.30 uur: playbackshow in het vereni gingsgebouw 21.00 uur: oranjebal en prijsuitreiking van de zeskamp In Borssele wordt weer een optocht gehouden. archieffoto Willem Mieras De zeskamp in Kortgene was vorig jaar een van de hoogtepunten. fotp archieffoto Willem Mieras archieffoto Willem Mieras In Yerseke kunnen kinderen zich weer laten schminken.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2002 | | pagina 34