Vioolspelen is hartstikke gaaf! PZC Verlegen muis gaat op groots avontuur Bij helder weer zie je Rotterdam liggen pzr 26 Dance Valley uitverkocht dE jon&E OndER£OEKER Kournikova uit de kleren -9f> woensdag 24 april 2002 Soms lijken sprookjes ver dacht echt. Dat ondervond Michael Hoeye, de Amerikaan se schrijver van het jeugdboek De tijd stopt niet voor muizen, toen hij hoorde dat de rechten voor zijn debuut op een veiling 1,8 miljoen dollar hadden opge bracht. „Mijn vrouw en ik zaten in het vliegtuig en waren net op het vliegveld van Denver geland toen ze het nieuws hoorden. We keken elkaar verbijsterd aan en hadden het gevoel in een soort sluimertoestand te zijn beland." Het bizarre sprookje begon met een verhaaltje van dertig pagi na's dat Hoeye voor zijn vrouw had geschreven. Hij besloot het verhaal uit te breiden en maakte er uiteindelijk een complete jeugddetective van, die hij in ei gen beheer uitgaf. In De tijd stopt niet voor muizen speelt HermuxTantamoq de hoofdrol. Hij is een vriendelijke, ietwat verlegen muis die als horloge maker de kost verdient. Als hij naar zijn appartement loopt, doet hij elke keer zijn best zijn buurvrouw Tucka Mertslijn te ontlopen, een nogal overheer send type dat aan het hoofd staat van een cosmeticacon- cern. Maar hij zal haar tijdens zijn avontuur nog vaak tegen komen. Verliefd Dat avontuur begint als op een dag Linka Perflinger zijn win keltje binnenstapt. Ze legt een horloge op zijn toonbank en vraagt hem het gehavende uur- werk zo snel mogelijk te repare ren. „Het is een noodgeval van de ernstigste soort", zegt ze. Hermux is op slag verliefd en doet zijn uiterste best om het horloge in zijn oude glorie te herstellen. Maar de volgende dag komt Linka het niet meer ophalen. Hermux gaat op on derzoek uit. Vanaf dat moment staat zijn leven op zijn kop en moet hij zijn uiterste best doen om het vege muizenlijf te red den. „Toen ik het boek af had, liet ik het ook aan een paar uitgevers in New York zien. Zij vonden dat ik wel kon schrijven, maar vonden het geen goed verhaal", aldus Hoeye. „Dus wilden ze het alleen uitgeven als ik er van al les aan zou veranderen, wat ik weigerde. Ik voelde me erg ont moedigd en dacht dat het nu al lemaal voorbij was. Uiteinde lijk besloot ik het boek in eigen beheer uit te geven. Toen later de rechten voor mijn boek als nog op de veiling terecht kwa men, bleek dat die uitgevers die me hadden afgewezen stevig za ten mee te bieden. Ik lachte me rot toen ik het hoorde. Zij moe ten zich de haren uit het hoofd hebben getrokken toen ze zich realiseerden dat ze het boek bij na voor niets hadden kunnen krijgen. Nu bood Penguin 1,8 miljoen dollar!" Het was voor Hoeye een totale ommekeer. „Ik ben nu bijna 55 en jarenlang dacht ik dat ik rond deze leeftijd plannen zou gaan maken voor mijn pensioen. In plaats daarvan plan ik nu een geheel nieuwe carrière." Hoeye is door critici al verweten dat hij in zijn boek teveel dingen op de hak neemt die nog hele maal geen rol spelen in het leven van kinderen, zoals de cosmeti ca wereld en de opera. „Ik vind die kritiek tamelijk onzinnig. Kinderen zijn buitengewoon slim en opmerkzaam. Volwasse nen onderschatten dat vaak. Goed, kinderen vanaf een jaar of acht maken zichzelf niet op en gaan niet naar de opera. Maar ze zien wel hoe hun moe der zich opmaakt voor de spie gel en hoe vader met aftershave en gel in de weer is." „Opera is voor hen ook geen mysterie. Ze horen hun ouders erover praten of zien er iets over op tv. Dus ze snappen heus wel iets van die wereld. Misschien vatten de kinderen niet elke iro nische kwinkslag, maar dat doet voor hen niets af aan het verhaal. Je kunt dit boek op twee niveaus lezen. Kinderen zullen soms lachen om passages die ouders niet eens zo grappig vinden en andersom geldt dat evenzeer. Dat is toch juist ge weldig. Boeken voor volwasse nen zijn zelden geschikt voor kinderen, andersom is dat vaak wel mogelijk. Dat blijkt nu ook maar weer." Film Hoeye heeft een contract gete kend voor drie Hermux-boeken, met een mogelijke uitloop naar vijf delen. „Het tweede deel is in Amerika al uit (in Nederland verschijnt de vertaalde versie in het najaar, red.) en ik ben bezig met het derde deel. Hoeveel er in totaal zullen verschijnen, kan ik nu nog niet voorzien. Maar zo lang ik er lol in heb, zal Hermux op avontuur worden gestuurd." Het boek leest als een script voor een film, maar Hoeye wil van verfilming voorlopig niets we ten. „Ik heb geen haast. Een boek schrijf je in je eentje, maar bij een film zijn zoveel mensen betrokken dat het erg moeilijk is er controle over te houden. De tijd stopt niet voor muizen is mijn geesteskind en ik wil niet dat het in een monster veran dert." Hanneke van den Berg Michael Hoeye: De tijd stopt niet voor muizen. Uitgeverij Vassallucci, 15,95. Vanaf 8 jaar. Shakira, Pink, Aliën Ant- farm??? Nog nooit van gehoord. Echt niet. Mathieu van Bellen (14) uit Hulst houdt van klassieke muziek. Meer in het bijzonder van vi oolmuziek. Maar wat wil je, volgens mensen die het kun nen weten, wordt Mathieu later een beroemd violist. Hij reist nu al de hele wereld af om zogenaamde masterclas- ses te volgen en zit zelfs al op het conservatorium in Am sterdam. Mathieu behaalde onlangs een gedeelde eerste plaats op het Prinses Christina Con cours in Den Haag, een heel be langrijke landelijke wedstrijd voor klassieke musici. Maar dat is niet het enige. Hij werd in 1998 voorgedragen voor de tele visietalentenjacht 'Solo voor een kind' op RTL4 en kwam toen voor het eerst op tv. Al vanaf zijn negende neemt Mathieu deel aan vioolconcoursen in België en Nederland. Vorig jaar reisde hij af naar Amerika, naar San Francisco en Los Angeles, om daar vier weken lang een con certreis te maken. Binnenkort pakt hij zijn koffers weer om naar Zwitserland te gaan waar hij een masterclass mag volgen. Met recht een wereldreiziger in muziek. De jonge Hulstenaar is leerling gymnasium 2 van het Reynaert College in Hulst. Zijn school week houdt op vrijdagmiddag niet op, want elke zaterdag brengt zijn vader hem naar Am sterdam, waar hij een dagje les volgt aan het conservatorium. Als je je dan ook nog eens be denkt dat Mathieu per dag zo'n drie uur oefent, pardon stu deert, met zijn viool, dan begrijp je wel dat ie behoorlijk druk be zet is. „Nou, op school houden ze wel rekening met me hoor. Ik mag bijvoorbeeld vrij vx-agen als ik weer weg moet." Mathieu's vader is ook meteen zijn mana ger. Dat moet wel, want zo'n overvolle agenda is voor Mathieu zelf niet bij te houden. Later wil Mathieu van vioolspe- Mathieu van Bellen: „Vanaf mijn vijfde kreegik spelenderwijs les. Zo is het eigenlijk gekomen." lenzfjn beroep maken. „Maar ik doe het niet voor het geld. Als ik er maar plezier in heb. Zeuren Mathieu kreeg zijn eerste viool tje toen hij vier jaar was. „Ik liep voorbij de plaatselijke muziek winkel en zag het viooltje in de etalage. Na een half jaar zeuren, kreeg ik 'm. Vanaf mijn vijfde kreeg ik spelenderwijs les. Zo is het eigenlijk gekomen." Op het slaapkamertje van Mathieu hangt zijn hele vioolverzame ling aan een touwtje boven zijn bed. Het zijn er inmiddels al ze ven, want hij verslijt er nogal wat. „En als Mathieu een nieu we viool krijgt, kijkt ie naar zijn ouwe niet meer om", zegt zijn vader. Zo kan het gebeuren dat als Mathieu 's nachts in zijn bed ligt, hij wakker wordt van een gesprongen snaai-. „Dan hoor je opeens 'ploing' en heeft weer een snaar het begeven. Dat ge beuld gewoon als je er niet meer op speelt." Terwijl zijn klasgenootjes cd- tjes kopen van Britney Spears, Gigi D'agostino en Anastacia, snuffelt Mathieu liever in de klassiekbak van de platenzaak om albums te kopen van Maxim Vengerov, Vadim Repin of Jos hua Bell. Wie?? Nou, dat zijn klassieke violisten. Hoewel zijn klasgenootjes Mathieu's passie niet delen, komen ze af en toe welluistex-en als hij een concexd geeft en feliciteren ze hem als hij weer een prijs heeft gewonnen „En dat vind ik dan weer heel leuk. Vioolspelen is gewoon foto Charles Strijd gaaf!Nummers uit de Top 40 interesseren Mathieu niet. Zijn grootste droom is om ooit eens les te krijgen van Vengerov en wie weet komt die droom ooit uit. Van André Rieu, Neder lands' bekendste violist, moet Mathieu niet veel hebben. „Ik wil hem niet beledigen, maar hij is gewoon niet goed. Veel te commercieel." Ach, wie weet komt later Rieu wel om een handtekening van Mathieu vra gen... Sheila van Doorsselaer Kijken naar vliegtuigen? Leuk. Praten over vliegtui gen? Ook boeiend. Maar Jarno Nieuwenhuize (15) raakt pas echt in de wolken, als hij zelf de stuurknuppel vastheeft van de PH 1251. Te jong voor een brom merrijbewijs, maar vliegend in een zweefvliegtuig kan zelfs de luchtvaartpolitie hem niet op de bon slingeren. Vreemd? Nou niet echt, want de jonge Lewedoi'per vliegt al vanaf z'n veertiende so lo. „Daar gaat wel wat aan vooraf natuurlijk", licht hij toe. „Eerst krijg je een flinke brok theorie voor je kiezen. Kennis over het weer, de bediening van de in strumenten, navigatie, algeme ne voorschriften, kortom, alle maal onderdelen, die belangrijk zijn bij het vliegen. Het mooiste blijft natuurlijk het vliegen zelf. Je start in een tweezitter met in- structeur. Na een bepaald aan tal vluchten mag je op je eentje omhoog. Hangend achter een motorzwever. Wow, da's echt gaaf. Op 500 meter loskoppelen en daar hang je dan. Zoeken naar de juiste luchtbel. Kijken naar de insecten en de vogels. Die weten de thermiek feilloos te vinden en daar moet je als zweefvlieger ook handig ge- bruik van maken. Klimmen in. cirkels tot 1500 meter. Zie je bij helder weer Rotterdam liggen. Een rondje over Lewedorp en De Piet. Maar ik mag nog niet te ver van 'huis'. Vijf kilometer, dat is de grens." Jarno heeft inmiddels ook al een groot aantal vlieguren met de motorzwever gemaakt. „Is heel anders. Je moet veel meer in strumenten in de gaten houden. De toerenteller, de tempera- tuurmeter en dergelijk. Eerlijk gezegd, geef ik de voorkeur aan het vliegen zonder motor. Dat is nog het pure vliegen, waarbij je alles zelf moet doen. Vliegen met handen en voeten noem ik dat. Voeten op de twee pedalen, handen aan de knuppel en dat is Jarno Nieuwenhuize: „Vliegen zonder motor, dat is nog het pure vliegen, waai'bij je alles zelf moet doen." foto Dirk-Jan Gjeltema het dan." Deze zomer hoopt Jar no z'n brevet te halen. Een sleepstart, een lierstart, speciale landingen en tot slot een aantal examenvluchten horen tot de eisen. Voor hem is het de eerste stap op weg naar een toekomst als jachtvlieger bij de lucht macht. Wat Jarno betreft mag de JSF, de Joint Strike Fighter, aangeschaft worden. Angst kent hij niet. Hoewel... „Tijdens een vliegkamp in Frankrijk in de Champagne zag ik tot m'n schrik ineens een AWACS naast me opduiken. Dan sta je haar wel even verti caal. Maar echte angst, nee, die ken ik niet." Echte 'vlieg-o-fielen' kunnen aanstaande zaterdag volop aan hun trekken komen op vliegveld Midden-Zeeland. Daar houdt de gelijknamige vliegclub een open dag. Kijken, praten, aan raken, meevliegen, het kan alle maal; van elf uur 's morgens tot zes uur 's avonds. Hans Segboer Jeugdboekenschrijver Michael Hoeye: „Kinderen zijn buitenge woon slim en opmerkzaam. Volwassenen onderschatten dat vaak." foto GPD Openlucht dance-evenement Dance Valley in Spaarn- woude is uitverkocht. Afgelo pen zaterdag gingen de laatste tienduizend kaarten over de toonbank. Op 3 augustus zullen in totaal veexdigduizend liefhebbers bij Dance Valley uit hun dak gaan. Dit zijn heel wat minder bezoe kers dan vorig jaar, waarbij het dubbele aantal van tachtigdui zend werd gehaald. Het feest had alleen een akelig staartje. Door vervoersproblemen, plot selinge regen en kou, liepen dui zenden verkleumde bezoekei's gevaar op. Het festival zou mis schien zelfs geen vervolg meer krijgen in Spaarnwoude. Toch heeft gemeente Velsen toege stemd in een nieuwe editie. Met als voorwaarde dat het bezoe kersaantal het maximum van veertigduizend niet zal over schrijden. De organisatie is al lang blij dat dit aantal kaarten verkocht is. Na alle negatieve berichten van vorig jaar, beschouwen ze de grote belangstelling dit jaar als extra compliment. Voor meer informatie kun j e kij - ken op www.dancevalley.nl. Sltfl 'LfghX/Z* lra£*\Unm. fy/bzlfif bjlJiU. Cn. ojjcyJuu/jz. de anatomie van fabeldieren T E L E T u Tennisheldin Anna Kour nikova laat veel van zichzelf zien. Als tennistalent op de sportkanalen, als gepassioneerd zoenende actrice in videoclips of als Marilyn Monroe in recla mefilmpjes. Niets lijkt de 20-jarige Anna te gek. Of toch wel? Volgens het Amerikaanse Penthouse ver schijnt de mooie tennisster na melijk helemaal naakt in dit pi kante mannenblad. En daar heeft ze niet eens vrijwillig aan meegewex-kt. Een freelance fo tograaf heeft Anna stiekem in haar evakostuum gefotogra- feei-d met behulp van een tele lens. Een kleine troost voor An na: de Penthouse benadrukt dat de kwaliteitsfoto's in een 'enige, smaakvolle omgeving' worden geplaatst. Of de meest bekeken vrouw op internet nog een zak centje overhoudt aan het onbe wust poseren, is onwaarschijn lijk.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2002 | | pagina 26