Introdans spettert voor jeugd Tibetaanse pikanterieën 23 Thin az Lizzy voor de fun Marie Cecile zingt weer woensdag 24 april 2002 Introdans voor de jeugd: bijna topsport. ase. Voor de meest directe link naar de doelgroep jeugd zorgt ongetwijfeld het glitter-cheer leader-ballet genaamd Cheerio. Het werd een wervelende Ode aan de spieren, een loflied op het strakke lijf. Vooral qua muziek- en flitsend Amerikaanse kos tuumkeuze vermengden tradi tionele ballettechnieken zich hier met rap, streetdance en dansexpressie van morgen. De muziekcollage in dit Cheerio, een 120 beats per minute-dans- stuk uitgevoerd door een acht tal bepruikte atletenlijven, be stond uit (techno)rock van onder meer Rage against the Machine, Depeche Mode, Jun kie XL en Propellerheads. Re sultaat van deze perfecte ver smelting van muziek en dans was een gestructureerde rom meligheid als in een stamvolle sporthal waarbij vrolijkheid in aerobicpakjes overheerste. Michiel Schrader Introdans brengt Sportivo van middag in de Stadsschouwburg in Middelburg (15.00 uur). Het Nederlandse dansge zelschap Introdans, dit jaar precies 30 jaar jong, kent sinds 1989 ook een en semble voor de doelgroep vanaf een jaar of zeven. Maar meegekomen ouders genie ten evenzeer van deze mo derne dansers. De Introdan sers voor de jeugd doken sinsdien onder leiding van de artistieke leiders Roel Voor- intholt en Ton Wiggers met groot (internationaal) suc ces, in de zo verrassende schatkist van de dans. Zij halen daar versies uit van beroemde balletten en ge ven daar een eigen moderne in terpretatie aan. Dit Introdans voor de jeugd is een uniek con cept: moderne dans op vaak klassieke muziek want Bach en Handel kunnen zo naast Junkie XL of Meat Beat Mainfesto. Precies een jaar geleden mond de dat voor 'jong' Introdans zelfs uit in een serie uitverkoch te voorstellingen op Broadway. Maar ook zalen in Indonesië, Cuba, Finland en Rusland wer den door hun eigen(tijdse) cho reografieën verrast. Het nieuwe Introdans jeugd programma, een snelle voorstel ling met een zestal uitgewerkte dansen en balletten, heet Spor tivo en sportivo it is. In alle balletten zitten constante be weging, strakke trainingssche ma's, steeds herhaalde ritmes, robotachtige moves, bijna com putergestuurd spiergebruik, vrolijke prestatiedrang en legio herkenbare sporten en sportele- menten. Kortom, een betere naam voor dit stuk dynamische dans - uitgevoerd door interna tionale dansers, echte topspor ters - had niet gegeven kunnen worden. Op de wat langdradige ouvertu re na, het ballet Bluf van Conny Janssen met muziek van Mi chael Nyman, dat vooral spor tief gezien en qua kostumering wat uit de toon valt, spetteren de precisie-bewegingen in bijna elke scène van het podium. Soms zijn het choreografiëen die, uitgevoerd door het twaalf tal als sporters afgetrainde dan sers, zich manifesteren als wat snellere West Side Story-duels, soms als dansgevechten als die in Fame, Dirty Dancing of Gre- De Tibetaanse Decamerone, een voorstelling met zang en dans. Het moet de ultieme droom zijn voor veel jonge muzi kanten: je speelt voor de gein met een paar bevriende muzi kanten wat covers van je favo riete band, en voor je het weet rij je in een oude bus rond om op te treden in onder meer Ita lië, Duitsland, Oostenrijk en Nederland. En sta je af en toe ook nog eens op het podium met een van de muzikanten die ooit in de groep speelde waar je nu al die covers van speelt. Het overkwam Thin az Lizzy, zo'n drie jaar geleden voor de 'fun' opgericht door vier Thin Lizzy-fans uit Dundelk, een stadje aan de oostkust van Ier land. ,,We speelden toen alle maal in verschillende bands. Het was eigenlijk de bedoeling om het bij een eenmalig optre den te houden", zegt zanger- /bassist Johnny. Maar al snel bleek dat er behoorlijk wat vraag was naar een band die covers van Thin Lizzy speelt. De muziek van Thin Lizzy, de groep rond de in 1986 overle den Phil Lynnot, blijkt nog steeds populair. En dat terwijl de grootste successen in de ja ren zeventig zijn behaald. Bands als Bon Jovi en Guns and Roses noemen de groep als een grote invloed, terwijl Me- tallica scoorde onlangs nog een dikke hit met 'Whisky in the Jar'. Phil Lynnot en de zijnen behaalden met hetzelfde num mer een twintigste plaats in de Nederlandse top-40 in 1973. „Thin Lizzy kun je niet een echte cultband noemen, maar het komt wel een eind in de richting", verklaart Johnny de nog immer voortdurende popu lariteit van de band. ,,Ze heb ben het nooit écht gemaakt. Door drank en drugs is de gro te doorbraak er nooit geko men." Hoewel Thin az Lizzy een ech te 'tributeband' is, wil dat niet zeggen dat de Ieren de origine le nummers precies noot voor noot na spelen. ,,We maken geen pure kopie", zegt gitarist Flash, „we proberen meer de sound te vangen. Iemand zei eens tegen ons dat we klinken zoals Thin Lizzy nu zou klin ken." Thin az Lizzy, dinsdag om 20.30 uur in De Piek Vlissingen. Wij, westerlingen, hebben de 'Decamerone' van Boccaccio om ons prikkelend te verkneuteren op allerlei schalkse belevenissen. Maar ook in Tibet kunnen ze volop genieten van zoiets ondeu gends. Het betreft de pikante en stoutmoedige wederwaar digheden van de snaakse Tibe taanse monnik Agu Tompa. Volgens de eeuwenoude overle vering heeft deze volksheld met als koosnaam Agu (oom) echt geleefd. Hij is nog steeds razend populair om zijn schel menstreken ten nadele van machtsbeluste en corrupte ge zagsdragers. Ook zijn erotisch getinte avonturen dragen bij aan deze blijkbaar waardevas te populariteit. „Nog altijd wordt op Tibetaan se feesten en partijen bijvoor beeld het verhaal verteld over de avonturen van Agu Tompa, hoe hij verkleed als non 'infil treert' in het nonnenklooster. Zijn verhalen laten zien dat ie der mens, ongeacht de afkomst of de levensovertuiging, van vlees en bloed is. Het leven is lijden volgens de Boeddhisti sche filosofie en daar heeft Agu Tompa zo zijn eigen op vattingen over", stelt Tassy Schmid van Asian Performing Arts. Zij is de producent van de voorstelling 'Tibetaanse De camerone', waarin de Moluk se/Nederlandse actrice Nel Le- katompessy een selectie verhalen van Agu Tompa uit beeldt. Haar vertolking wordt afgewisseld door Tibetaanse zang en dans. Gestoken in kleurrijke kos tuums spelen en zingen de Ti betaanse musici Jamyang Cho- Marie Cecile Moerdijk, oor spronkelijk afkomstig uit Zuiddorpe, genoot vele jaren internationale bekendheid als zangeres van volksliedjes uit de meest uiteenlopende landen en in even zoveel talen. Onder meer de vele anekdotes waar mee ze de liedjes aan elkaar knoopte, bezorgden haar vele bewonderaars. Nadat ze stopte met optredens in het land, ont ving ze jarenlang groepen in haar thuistheater in Noord- Brabant. Tegenwoordig woont don en Samten Dhondup muziekwerken en liederen uit diverse streken van Tibet. Deze eerste productie in de reeks 'Wereldverhalen' krijgt in het volgend speelseizoen een ver volg met 'Pohon Harta - Mo lukse vertellingen'. Max Smith Tibetaanse Decamerone: don derdag om 20 uur in Schelde- theater Terneuzen. ze in België en treedt nog spo radisch op. Het initiatief van 't Kerkje van Ellewoutsdijk, waar de voertaal Zeeuws is, sprak haar zo aan dat ze het verzoek om te komen optreden meteen inwilligde. Kaarten kunnen gereserveerd worden bij de familie Rein- houdt in 's-Heerenhoek. Tele foon: 0113-351317. Marie Cecile Moerdijk, zondag, 't Kerkje van Ellewoutsdijk, 14.30 uur. Renée Mink exposeert in de Middelburgse galerie 't Haentje te Paart. De exposant toont tweedimensionale schilderijen en abstracte beelden. Te zien vanaf zaterdag t/m 25 mei. De exposante is zaterdag 27 april en zondag 5 mei in de galerie aanwezig. Geopend: don., zat. en zon. 14-16.30 uur. Op het Binnenplein van de Drukkery in Middelburg is don derdag Filosfisch Verhaal, De slakken van Lura door stripte kenaar, schrijver en filosoof Markus (M. R. van der Graaff) te zien vanaf 19.30 urn-. Op hetzelf de Binnenplein is t/m 30 mei de expositie Man zonder schaduw, naar een verhaal van Adelbert von Chamisso ingericht. Te zien t/m 30 mei. In het kader van het project Kunst aan de Kaaien ex poseert Anneke Coppoolse ke ramiek in de Drukkery. Te zien t/m 30 mei. Openingstijden: tij dens winkeluren. Gardening with artists II is de titel van de groepsexpositie in de Willem3 in Vlissingen. Twin tig beeldend kunstenaars geven hun visie op de volkstuin, de balkontuin, de stoeptuin, de zen-tuin, de wiettuin en de droomtuin. De opening is zon dag om 14 uur.Te zien t/m 30 ju ni. do. t/m zat. 12-17 uur. In de Vlissingse Watertoren wordt zondag de expositie 'de- EnergieVandeStad' geopend. De tentoonstelling is een beel dend onderzoek naar de ener giestromen in de stad met bijdragen van meer dan 20 kun stenaars en 100 andere creatieve geesten. Te zien tot 23 juni do. t/m zon. 12-17 uur. In keldergalerie DeBard We reldmuziek aan het Bellamy- park in Vlissingen wordt zater dag een expositie geopend van Carina Dumais: fotografie en objecten. Te zien t/m 31 mei, di. t/m zo. 12-18 uur, vr. tot 21 uur. In de bibliotheek in 's-Graven- polder is een foto-expositie in gericht met werk van K. Boo- gerd: kleurenfoto's van de Zak van Zuid-Beveland. Te zien tot 15 mei din. 14-17 en 18-20.30 uur, wo. 10-12 en 14-17 uur, vri. 14-17 en 18-20.30 uur. Jopie Minnaard exposeert schil derijen en aquarellen in galerie Schotland in Veere, Te zien vanaf do. t/m 31 mei. Openings tijden: do., vri. en zat. 13.30-17 uur. ZONDAG Marie Cecile Moerdijk Bij hoge uitzondering treedt Marie Cecile Moerdijk op. De uit Zuiddorpe afkomstige zangeres van volksliedjes uit de meest uiteenlopende landen genoot internationale bekendheid. Nadat zij was gestopt met optredens in het land, ontving zij nog jaren groepen in haar huistheater in Noord-Brabant. Nu woont zij in België en geeft nog maar sporadisch concerten. Het initia tief van 't Kerkje van Ellesdiek, waar de voertaal Zeeuws is, sprak haar zo aan, dat zij het verzoek om te komen optreden in willigde. Kerkje, Ellewoutsdijk, 14.30 uur Picasso Matadore Marjon Kruithof en Jos de Jonge spelen Picasso Matadore. Dit door Jos de Jonge geschreven stuk naar een idee en synopsis van Gera Dauvillier uit Middelburg gaat over de laatste elf jaar van de beroemde Spaanse kunstenaar Pablo Picasso (1881-1973) en diens laatste vrouw Jacqueline Roque (1926-1986). Picasso werd gedreven door schilders, dichters en handelaren, maar vooral door vrouwen. De regie was in handen van Johan Bodrij. Kloveniersdoelen, Middelburg, 15.00 uur Di Gojim De klezmerband Di Gojim brengt de muziektheatervoorstelling Ergens De zes multi-instrumentalisten/zangers zorgen voor een afwis selende show vol Jiddische en Roemeense muziek, Nederlandse teksten, humor en theatereffecten. Arsenaaltheater, Vlissingen, 15.00 uur Kamerorkest Het Nederlands Studenten Kamer Orkest geeft een concert. Onder leiding van dirigent Bas Pollard worden werken ten geho re gebracht van Johann SebastiaanBach, Olivier Messiaen, Leos Janacek en Chiel Meijering. Als solist treedt op de pianist Daniël Kramer. Concertzaal, Middelburg, 20.00 uur Grandpa Nick De Grandpa Nick Sessieband richt zich deze keer op de reggae. Deze special draait dan ook rond de reggaekoning Bob Marley, die deze muziekstijl wereldbekend maakte. Café De Opera, Middelburg, 20.00 uur DINSDAG Thin az Lizzy De Ierse band Thin az Lizzy geeft een concert. Thin az Lizzy bestaat sinds 1996 en heeft een reputatie opge bouwd als de beste Thin Lizzy tribute act. De leden komen uit Dundalk in Ierland en hebben Thin az Lizzy ingevuld als de klas sieke mid-7 O's Lizzy line up. De Piek, Vlissingen, 20.30 uur 24 t/m 30 april VLISSINGEN CINE CITY (Belbios 0900-9363) Scorpion King. Do. t/m di, 13.45,16.15,19 en 21.45 u., za. ook 24 u.; I am Sam. Do. t/m di. 13,45,16.15 en 19 u.; Ice Age (orig.). Do. t/m di. 16.15,19 en 21.45 u.; Ice Age (Ned.). Wo. t/m di. 13.45 en 16.15 u.; K-Pax. Do. t/m di. 16.15 en 19 u.; Heist. Wo. 16.15 en 19 u.; Panic Room. Wo. 13.45, 16.15, 19 en 21.45 u., do. t/m di. 19 en 21.45 u.; Showtime. Wo. t/mdi. 13,45,16.15,19 en 21.45 u., za. ook 24 u.; We were Soldiers. Wo. 19 en 21.45 u., do. t/mdi. 21.45 u.; Black Knight. Wo. 13.45,16.15, 19 en 21,45 u., do. t/m di. 19 en 21.45 u., za. ook 24 u.; The Mothman Prophecies. Wo. 19 en 21.45 u., do. t/m zo. en di. 21.45 u., za. ook om 24 u.; E.T. (Ned), Wo. t/m di. 13.45 u.; Shallow Hal. Wo. 19 en 21.45 u.; Crossroads. Wo. 16.15 u., do. t/m di. 13.45 u.; Asterix Cleopatra (Ned.). Wo. t/m di. 13.45 en 16.15 u.; A Beautiful Mind. Wo. 21.45 u.; Monsters en Co. (Ned.). Wo, 13.45; Sneak Preview. Ma. 22 u. MIDDELBURG SCHUTTERSHOFTHEATER (0118 613482) Le Fabuleux Destin d'Amelie Poulin. Ma. en di. 20 u.; Before Night Falls. Wo. 20 u.; Jalla! Jalla!. Do. 20 u.; La Ciènaga. Vr. 22 u., zo. 20 u; Tears of the black tiger. Za. 19.30 u.; Ali Zaoua. Za. 14 u.; Vizontele. Vr. 19.30 u., za. 22 u.; Devils on your doorstep. Wo. 20 u. HULST DE KONING (0114 312030) K-Pax. Do., zo. t/m di. 20 u., vr. enza. 19, 21.15 en 23.30 u.; The Scorpion King. Do. 20 u., vr. enza. 13.45,16.15,19,21.15 en 23.30 u., zo. t/m di. 13.45,16.15 en 20 u.; Ice Age. Wo,, vr. t/m di. 13.45 en 16.15 u., vr. en za. ook 19 u.; We were soldiers. Wo., do. enzo. t/mdi. 20 u., vr. enza. 19 en 22.15 u.; Showtime. Wo. 13.45,16.15 en 20 u., do. 20 u., vr. 16.15, 21.15 en 23.30 u., za. 16.15,19, 21.15 en 23.30 u., zo. t/m di. 16.15 en 20 u.; Panic Room. Wo., do., zo. t/mdi. 20 u., vr. enza. 21.15 en 23.30 u.; The Mothman Prophecies. Wo., zo. t/m di. 20 u., vr. enza. 22.15 u.; Shallow Hall. Wo. 13.45 en 16.15 u., do. 20 u., vr. en za. 13.45, 16.15,19 en 22.15 u., zo., ma. en di. 13.45,16.15 en 20 u.; Crossroads. Wo. 13.45, 16.15 en 20 u., do. 20 u., vr. en za. 13.45, 16.15 en 19 u., zo., ma. en di. 13.45 en 16.15 u.; Asterix Obelix (Ned.). Wo. t/m di. 13.45 en 16.15 u.; Monsters en Co. (Ned.). Wo., vr. t/m di. 13.45 u.; Minoes. Wo., za. t/m di. 13.45 en 16.15 u.; Sneak Preview. Vr. 19,15 u. GOES 't BEEST (0113-228142) Ali Zaoua. Wo. 20.30 u,; Tears of the Black Tiger. Do. 20.30 u.; Tussenland. Vr. 20.30 u. OOSTBURG LEDELTHEATER (0117 452735) Monsters Co. Vr. en za. 19 u., zo. 14 en 16 u. BERGEN OP ZOOM CINEMACTUEEL (0164 254886) The Scorpion King. Do. 20 u., vr. en za. 18.30 en 21.30 u., zo. 16.15,18.30 en 21 u., ma. en di. 14 en 20 u.; We were soldiers. Wo. 20 u., vr. t/m zo. 20.30 u.; Ice Age (Ned.). Wo., ma. en di. 14 u., za. 14 en 18.30 u., zo. 14 en 16.15 u.; Showtime. Wo., do., ma. en di. 20 u., vr. 21.30 u.,za. 18.30 en 21.30 u., zo. 16.15 en 18.30 u.; Crossroads. Wo., za. t/m di. 14 u., vr. 18.30 u.; Obelix Asterix (Ned.). Wo., za. en zo. 14 u.; A Beautiful Mind. Wo. 20 u.;Sneak Preview. Do. 20 u.; MulhollandDrive. Zo. 19 u., di. 20.30 u.; Tout va bien. Ma. 20.30 u. ROXY (0164 233434) The Scorpion King. Do. 20 u., vr. en za. 18.45 en 21.30 u., zo. 16 en 20 u., ma. en di. 14 en 20 u.; Ice Age (Ned.). Wo., za., ma en di. 14 u., zo. 14 en 16 u.; The Panic Room. Wo. en do., zo. t/m di. 20 u., vr. 21.30 u., za. 18.45 en 21.30 u.; Shallow Hal. Wo. 20 u.; ET. Wo. 14 u.; Monsters en Co. (Ned,). Za. en zo. 14 u.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2002 | | pagina 23