PZC FAMILIEBERICHTEN t OM STEEDS BIJ STILTE STAAN... maandag 27 augustus 2001 Blij en gelukkig zijn wij met de geboorte van W1LHELMINA ADRIANA We noemen haar Sarah 26 augustus 2001 Richard en Stephanie Fabery de Jonge-Smith Spanjaardstraat 5 4472 AR 's-Heer Hendrikskinderen For the light in your eyes, I will hold you For the light in your eyes, I will take on your name For the light in your eyes, I will scream in silence So I'll gather my thoughts, they can go up in flames. Dag mam Danny Vera Diepbedroefd hebben wij veel te vroeg afscheid moeten nemen van mijn vrouw en innig geliefde moeder VERA L. M. POLFLIET-VAN DEN IJSSEL in de leeftijd van 56 jaar. Louis Polfliet Danny en Lisette 25 augustus 2001 Herengracht 78. 4331 PX Middelburg. Er is gelegenheid tot afscheidnemen op dinsdag 28 augustus a.s. van 19.00 tot 20.00 uur in rouwcen- trum "Middelburg", Buitenhovelaan 1. De begrafenis zal in familiekring plaatsvinden. Zij die geen rouwbrief hebben ontvangen, gelieven deze advertentie als zodanig te beschouwen. Na ziekte is overleden mijn zorgzame dochter, onze zus, schoonzus, tante en oudtante VERA VAN DEN IJSSEL echtgenote van Louis Polfliet en moeder van Danny Middelburg: W. R. van den IJssel-Henderikse J. van den IJssel in herinnering Rudi van den IJssel Carla van den IJssel-Masius Gina van den IJssel Pascal van Pamelen Giovanni Martin van den IJssel Emanuelle Lopez Oudelande: Louise van den IJssel Heden overleed veel te vroeg ons schoonzusje VERA POLFLIET VAN DEN IJSSEL Wij wensen Louis en Danny heel veel sterkte met dit verlies. Gerrit en Dien Henk en Henny Otto en Janny Jack en Tilly en neven en nichten VERA In vriendschap en respect. Oudelande: Jan Goedbloed Lieve VERA We zullen je missen. Jolijn en Spencer Wij wensen Louis, Danny en Lies, familie en vrien den veel sterkte toe met het verlies van Jan en Verena, Jesse, Almer, René Fred en Marije, Lex en Walter verder van de wereld weg elke dag een beetje dichter naar de hemel toe elke dag een treetje Na een liefdevolle verzorging in zorgcentrum Ter Weel is plotseling overleden onze lieve en zorgzame moeder en oma JO VERMEULEN-VAN EIJKEREN weduwe van Piet Vermeulen 04-06-1928 - 1 24-08-2001 Door haar ziekte werd zij voor ons steeds minder bereikbaar en hebben we telkens een beetje afscheid van haar moeten nemen. Heinkenszand: Ellie en Bas van den Dries- Vermeulen Pieter, Paul en Thijs Wilhelminadorp: Marie-Louise en Vincent Giele- Vermeulen Tomas, Ties en Lotte Wilhelminadorp: Ann-Marie en Don van Minde- Vermeulen Tess, Jesse en Dylan Goes, 24 augustus 2001. Correspondentieadres: Clara'spad 34a, 4451 HD Heinkenszand Onze moeder en oma is opgebaard in het mortuari um bij de Rooms Katholieke kerk te Heinkenszand. De avondwake zal plaatsvinden maandag 27 augus tus om 19.00 uur in de Rooms Katholieke kerk te Heinkenszand. waarna er gelegenheid is afscheid te nemen van de overledene. De plechtige uitvaartdienst houden wij dinsdag 28 augustus om 10.30 uur in voornoemde kerk, waar na wij haar zullen begraven op de Rooms Katholie ke begraafplaats aldaar. Er is gelegenheid tot condoleren na de avondwake in het mortuarium en na de begrafenis in de zaal van 'De Blauwe Reiger' aan de Kerklaan te Hein kenszand. Een ieder die wij vergeten zijn een rouwbrief te stu ren, gelieve deze advertentie als zodanig te beschou- Met leedwezen moesten wij op vrijdag jl. kennis ne men van het overlijden van onze zus en schoonzus JO VERMEULEN-VAN EIJKEREN Wij wensen de naaste familie heel veel sterkte toe. Familie Van Eijkeren Enige en Algemene kennisgeving En als ik dood ben, treur dan niet ik ben niet echt dood, moet je weten ^iet 's m'Jn lickaam dat ik achterliet dood ben ik pas als jij mij bent ver geten. Bedroefd stellen wij u ervan in kennis dat geheel on verwachts van ons is heengegaan mijn man en mijn moedige en lieve papa JAN VAN BREUGEL echtgenoot van Carolien Debaere Geboren op 14 april 1931 te Almkerk Overleden op 25 augustus 2001 te IJzendijke IJzendijke: C, van Breugel-Debaere Marnix 4515 ED IJzendijke, 25 augustus 2001. Emmausstraat 16 Er is gelegenheid tot afscheid nemen op dinsdag 28 augustus om 19.00 uur in 't Mortuarium van 't Anto- nius-Ziekenhuis te Oostburg. De Crematieplechtigheid, zal plaatsvinden op woens dag 29 augustus om 14.00 uur in 't crematorium 'Terneuzen', Bellamystraat 28c te Terneuzen. Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in de aula van het crematorium. Alleen schriftelijke condoleance. Oost-en West Souburg 30 juni 1930 Dankbaar dal hij voor verder lijden gespaard is ge bleven geven wij kennis van het overlijden van mijn man, onze vader en opa DIRK (DÉ) SCHINKEL Vlissingen 26 augustus 2001 Corrie Schinkel-Dane Ineke Schinkel en Eddy van Dijke Dick en Ella Schinkel Michelle Lange Zelke 69 4381 EX Vlissingen Er is gelegenheid tot afscheidnemen op donderdag 30 augustus van 13.00 tot 13.30 uur in het uitvaart centrum "De Voorzorg", Industrieweg 20 te Vlissin gen. Aansluitend zal daar een korte bijeenkomst worden gehouden. De begrafenis zal plaatshebben om 14.00 uur op de algemene begraafplaats te Vlissingen. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in eerdergenoemd uitvaartcentrum. Je hoeft je niet te verschuilen bij verdriet mag je huilen om de persoon die je dierbaar is in gedachten zal hij blijven al is het een gemis Riet Na een leven vol zorg voor alles wat hem lief en dierbaar was. hebben wij afscheid moeten nemen van mijn innig geliefde man, onze zorgzame vader en opa ALBRECHT KLINK in de leeftijd van 71 jaar. Zierikzee: M. Klink-Vos 's-Gravenpolder: Elly en Wim Dennis en Irena Niels Giethoorn: Henny en Henk Albert, Herman Henk-Willem Zierikzee: Marian en Peter Mariëlle, Mark Middelburg: Bertiene en Harm Marieke, Willem Harm 26 augustus 2001. "De Veste" Manhuisstraat 16a 4301 BK Zierikzee Gelegenheid tot afscheidnemen en condoleren woensdag 29 augustus van 19.00 tot 19.30 uur in de aula van het Zweedse Rode Kruis Ziekenhuis, Kon. Gustaafweg, Zierikzee. De crematieplechtigheid zal plaatshebben donder dag 30 augustus om 12.00 uur in het crematorium te Middelburg, Westelijke Oude Havendijk 3. Na de plechtigheid is er alsnog gelegenheid tot con doleren in de ontvangkamer van het crematorium. Zij heeft haar strijd gestreden, maar zij was machteloos. Na ruim 57 jaar, waarin wij samen lief en leed ge deeld hebben, is van ons heengegaan mijn lieve vrouw, onze moeder, oma en mijn oudoma JACOBA POELMAN-KOPPEJAN echtgenote van Anthoni Poelman in de leeftijd van bijna 80 jaar. Groot is de leegte die zij achterlaat, maar mooi zijn de herinneringen die blijven. Ritthem: A. Poelman Doetinchem: Adrie Poelman Monique Poelman-Wiltenburg Alphen aan den Rijn: Ko Poelman Prien Poelman-Wiskerke Duiven: Vicky en Marnix Matthijs Tilburg: Tonnie en Ellen Alphen aan den Rijn: Imco en Annemieke Doetinchem: Martin en Bianca Stroe: Janet 26 augustus 2001. Dorpsstraat 28. 4389 TP Ritthem. Er is gelegenheid tot afscheidnemen op donderdag 30 augustus van 1115 lot 12.15 uur in het uitvaart centrum "De Voorzorg", Industrieweg 20 te Vlissin gen. Aansluitend zal om 13.00 uur de crematieplechtig heid plaatshebben in het crematorium aan de Weste lijke Oude Havendijk 3 te Middelburg. Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in de condoleanceruimte van het crematorium. God heeft ons geen kalme reis beloofd, maar wel een behouden aankomst. Na een slepende ziekte, is kalm en rustig van ons heengegaan mijn lieve man, onze zorgzame vader en opa ANTHONIJ PHILIPPUS KEIJMEL op de leeftijd van 78 jaar. Rilland-Bath: A. G. Keijmel-Kok Yerseke: Ina van Paasschen-Keijmel Jaap van Paasschen Rilland: Sjaak Keijmel Diana Moison en kleinkinderen 25 augustus 2001 Walstraat 21, 4411 RL Rilland-Bath Mijn man, onze vader en opa is opgebaard in het mortuarium van zorgcentrum Krabbendijke, alwaar woensdag 29 augustus van 19.30 tot 20.00 uur ge legenheid is om afscheid te nemen. Ingang mortuarium via de Nieulandestraat. De afscheidsdienst wordt donderdag 30 augustus om 11.00 uur gehouden in de S.O.W. kerk, Valcke- nisseweg 12 te Rilland, Aansluitend zal om 11.30 uur de begrafenis plaats vinden op de algemene begraafplaats te Rilland. Na de begrafenis is er in "De Ark", Hontestraat 8 te Rilland gelegenheid tot condoleren. Liever geen bezoek aan huis. Mocht u door omstandigheden geen rouwbrief ont vangen hebben, dan verzoeken wij u deze adverten tie als zodanig te beschouwen. Dankbaarheid is de herinnering van het hart. Lieve PAP Als spraakzame vader hebben wij u nooit gekend. Als zorgzame vader heeft u ons verwend. Altijd stond u voor ons klaar. Wat zullen wij u missen met uw zorgzame gebaar. Pap, bedankt voor alles, wij houden van u. Ina en Jaap Sjaak en Diana crematorium. Enige en algemene kennisgeving Na een moeilijke laatste levensperiode is overleden, de heer ELIZA DANKER op de leeftijd van 81 jaar. Uit aller naam: Familie Pekaar Yerseke, 25 augustus 2001 Zorgcentrum "Vredelust" Correspondentieadres: Ten Houtenstraat 22, 4401 KT Yerseke Overeenkomstig de wens van de overledene zal de crematieplechtigheid in stilte plaatsvinden. Heden overleed toch nog onverwacht MARGJE BOL DE VRIES *17-1-1918 1 23-8-2001 M. K. Dieleman, ex. test. Correspondentieadres: Postbus 202 4460 AE Goes De samenkomst, waarbij u wordt uitgenodigd, zal worden gehouden dinsdag 28 augustus om 10.15 uur in de aula van rouwcentrum 'De Bevelanden', Geldeloozepad 20 (naast de Alg. Begraafplaats) te Goes. Vooraf is er nog gelegenheid tot afscheid nemen vanaf 9.45 uur. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats te Goes. Na de begrafenis is er gelegenheid om elkaar te ont moeten in de condoleanceruimte van het rouwcen trum. Enige en Algemene kennisgeving Met dankbaarheid omdat we haar zo lang in ons midden mochten hebben, delen wij u mede dat, na een liefdevolle verzorging in "Huize Emmaiis", van ons is heengegaan, onze moeder, schoonmoeder, groot- en overgrootmoeder ADRIANA MAGDALENA BAART weduwe van Cornelis Jacob de Vos in de leeftijd van 91 jaar. Kinderen, klein- en achterkleinkinderen IJzendijke, 26 augustus 2001. Correspondentieadres: A. de Hulster-de Vos Waterpoortstraat 22, 4515 AD IJzendijke De crematieplechtigheid, waarbij u bent uitgeno digd, zal plaatsvinden op donderdag 30 augustus om 10.30 uur in crematorium "Terneuzen", Bella mystraat 28c te Terneuzen. Gelegenheid tot condoleren na de plechtigheid in de hal van het crematorium. Herinner mij, maar niet in sombere dagen. Herinner mij in de stralende zon hoe ik was, toen ik alles nog kon. Na een liefdevolle verzorging in zorgcentrum "Ce derhof" is in alle rust en vrede overleden onze moe der, groot- en overgrootmoeder CORNELIA DRAL-SCHIPPER weduwe van Wouter Dral 29 augustus 1909 t 25 augustus 2001 Zandvoort: Lia en Ruud van Essen-Dral Zandvoort: Petra en Rogier Glenn, Emily en Melanie Heemstede: Ruud en Brigitta Correspondentieadres: Fam. R. van Essen Fahrenheitstraat 62, 2041 CJ Zandvoort De afscheidsdienst zal worden gehouden op woens dag 29 augustus om 13.00 uur in het crematorium, Westelijke Oude Havendijk 3 te Middelburg. Na afloop van de crematieplechtigheid is er gelegen heid om de familie te condoleren in de aula van het Uit onze familiekring is weggenomen onze altijd meelevende schoonzus en tante Mevr. C. DRAL-SCHIPPER Tante Cor Goes: B. Schipper-Murre Alle neven en nichten Goes, 25 augustus 2001. Bedroefd omdat we haar moeten missen, maar dank baar dat wij haar 20 Jang in ons midden mochten hebben, geven wij u kennis van het overlijden van on ze lieve moeder, oma en overgrootmoeder MARGUERITE JENNY VAN BINSBERGEN-CHESLAIN (Omaatje Bins) weduwe van Johannes van Binsbergen in de leeftijd van 82 jaar. Gedurende 18 jaar werd zij liefdevol verzorgd in "Mara-oord' te Hansweert, de faatste 10 maanden in "Ter Weel" Merksem (B): J. van Binsbergen G. van Binsbergen-de Vries Hansweert: W. de Vries L. de Vries-van Binsbergen Klein- en achterkleinkinderen 24 augustus 2001. Co rrespondentieadres Oude Kerkstraat 11, 4417 AT Hansweert Er is gelegenheid tot afscheid nemen op dinsdag van IQ.00 tot IQ.30 uur in rouwcentrum "De Bevelan den aan het Geldeloozepad 20 te Goes. De crematieplechtigheid zal plaatshebben op woens dag 2Q augustus om 11.00 uur in het crematorium aan de Westelijke Oude Havendijk 3 te Middelburg. Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in de condoleanceruimte van het crematorium. Elke dag een stapje dichter naar het eind tElke dag een beetje van je kracht verkleind Elke dag wat zwaarder wat je torsen moet Doch al gaande wetend, eens komt alles goed Rustend, na het leven, rusten bij de bron Vanwaar lang geleden ook de weg begon. Dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft bete kend. geven wij u kennis dat plotseling van ons is heengegaan onze lieve, zorgzame moeder, oma en overgrootmoeder LOUISA MARIA DE VOS weduwe van Johannes van Beek eerder weduwe van Marinus Verbrugge 's-Heerenhoek 1 februari 1913 Heinkenszand 24 augustus 2001 Familie Verbrugge Familie Van Beek Correspondentieadres: Sperwerhof 12 4451 EE Heinkenszand Dinsdag 28 augustus zal er om 19.00 uur een avondwake worden gehouden in de parochiekerk van de H. Blasius te Heinkenszand, waarna er in het mortuarium naast de kerk gelegenheid is om af scheid te nemen. De uitvaartdienst zal worden gehouden woensdag 29 augustus om 10.30 uur in de parochiekerk te Heinkenszand, waarna aansluitend de begrafenis zal plaatshebben op het R.K. Kerkhof aldaar. Na afloop van de begrafenis is er in het Dienstge bouw van de "Dorpskerk", gelegenheid tot condole ren. bedankt voor de liefde en de gein, het was fijn om Uw kleinkinderen te zijn. Moniek, Stefan Linda, Rowan Enige en algemene kennisgeving Met droefheid geven wij u kennis dat de Heere op zijn tijd en wijze uit ons midden heeft weggenomen onze geliefde broer en oom JACOB LAURUS KOPMELS op de leeftijd van 89 jaar. Goes: P. E. Kopmels D. Hage N. Hage-Rijkse Monster: N. D. de Waard-Hage J. de Waard Wolphaartsdijk: L. W. P. den Toonder-Hage J. den Toonder Goes: D. C. Hage N. A. Hage-Nagelkerke Goes, 25 augustus 2001. Wij danken het personeel van verpleeghuis "Ter Valckeafdeling Wagnerstraat, voor hun liefdevolle verzorging. Correspondentieadres: Ada van Hollandstraat 10 4472 BL 's-Heer Hendrikskinderen De begrafenis zal plaatsvinden op woensdag 29 au gustus 2001 om 11.00 uur op de Algemene Begraaf plaats te Goes, vanuit het rouwcentrum "De Beve landen", Geldeloozepad 20. Verdrietig, maar dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft betekend, delen wij u mede dat toch nog plotseling is overleden onze geliefde zwager en oom SAMUEL VAN KOEVERINGE in de ouderdom van 90 jaar. Namens de familie: M. C. van Koeveringe M. E. van Koeveringe-Koeman Waarde, 26 augustus 2001 Correspondentieadres: Parkzicht 34, 4414 AG Waarde Onze zwager en oom is opgebaard in het mortuari um van zorgcentrum Krabbendijke, alwaar woens dag 29 augustus van 20.30 tot 21.00 uur gelegen heid is om afscheid te nemen. Ingang mortuarium via de Nieulandestraat. De dienst van Woord en Gebed, geleid door Ds. P. de Graaf, wordt donderdag 30 augustus om 14.00 uur gehouden in de Ned. Hervormde Kerk te Waar de. Aansluitend zal om 15.00 uur de begrafenis plaats vinden op de algemene begraafplaats te Waarde. Na de begrafenis is er in het Hervormd Centrum, Koninginneweg 2 gelegenheid tot condoleren. Mocht u door omstandigheden geen rouwbrief ont vangen hebben, dan verzoeken wij u om deze adver tentie als zodanig te beschouwen. Uw gedachten over een uniek gedenkteken geven wij gestalte in natuursteen. Vraag naar het fotoboek met vele voorbeelden. Goes: "De Goese Poort" Rotonde Ringbaan-West ZANDEE Telefoon «Hl 3) 2,6555 D£ KU|JpER Middelburg: Arnesteinweg 40 Telefoon 10118) 612579 NATUURSTEEN Diepbedroefd geven wij u kennis, dat de Heere toch nog onverwachts van onze zijde heeft weggenomen, onze lieve, zeer zorgzame moeder, schoonmoeder, groot- en overgrootmoeder ELISABETH SCHROEVERS-SIEREVELD sinds 1978 weduwe van Joos Schroevers in de gezegende ouderdom van 92 jaar. Sterke de Heere ons in deze zware weg van beproeving. Oost-Souburg: J. Schroevers M. Schroevers-Geense Vlissingen: T. Jacobse-Schroevers G. A. Jacobse Vlissingen: B. den Hollander-Schroevers C. den Hollander t Vlissingen: A. Schroevers Vlissingen: N. van Belzen-Schroevers L. van Belzen Vlissingen: J. Schroevers klein- en achterkleinkinderen Koudekerke, 26 augustus 2001. Correspondentieadres: A. Schroevers Leliënlaan 32 4382 PC Vlissingen Onze moeder en oma is opgebaard in het uitvaart centrum "De Voorzorg", Industrieweg 20 te Vlissin gen. Aldaar gelegenheid tot afscheid nemen op donder dag 30 augustus van 19.00 tot 19.30 uur. De rouwdienst voor familie en genodigden zal D.V. worden gehouden op vrijdag 31 augustus om 13.00 uur in de Marnixkerk, Marnixplein 41, te West-Sou burg. Aansluitend zal de begrafenis om 14.00 uur plaats hebben op de Algemene Begraafplaats te Vlissingen. Na de begrafenis is er gelegenheid de familie te con doleren in voornoemde kerk. Geen bloemen. Liever geen bezoek aan huis. Mochten wij vergeten zijn u een rouwbrief te stu ren, gelieve deze advertentie als zodanig te beschou- IIet diepste verdriet wordt zo dikwijls verzwegen. Voor diepste verdriet schieten woorden tekort. Wij zijn met ons diepste verlangen verlegen. Waar het liefste bezit slechts herinnering wordt. Heden heeft de Here van mij weggenomen mijn in nig geliefde, altijd zeer zorgzame oma ELISABETH SCHROEVERS-SIEREVELD Vlissingen: Liesbeth van Belzen Als een kleed zal 't al verouden; Niets kan hier zijn stand behouden; Wat uit stof is, neemt een end Door den tijd, die alles schendt; Maar Gij hebt, o Opperwezen, Nooit verandering te vrezen. Gij, Die d'eeuwen acht als uren, Zult all' eeuwigheid verduren. Psalm 102 15 Na een moeizame levensavond heeft de Heere uit ons midden weggenomen onze lieve, zorgzame moeder, grootmoeder, overgrootmoeder en betover grootmoeder CATHARINA DE MEULMEESTER weduwe van Adriaan de Nooijer, 10-10-1955 f in de leeftijd van 96 jaar. Rozenburg: A. de Nooijer J. de Nooijer-Buijs Arnemuiden: D. de Ridder-de Nooijer J. P. de Ridder M. de Nooijer C. de Nooijer A. de Nooijer J. K. de Nooijer-Mulder 4341 AS Arnemuiden, 26 augustus 2001. Nieuwstraat 24 Namens de familie willen wij de Thuiszorg bedanken voor de goede zorg. Moeder is thuis opgebaard. De begrafenis zal D.V. plaatsvinden op vrijdag 31 augustus om 12.15 uur op de algemene begraaf plaats te Arnemuiden. Hieraan voorafgaand vindt voor de familie en geno digden een rouwdienst plaats in de Nederlandse Hervormde Kerk te Arnemuiden om 11.15 uur wel ke geleid zal worden door kandidaat L. de Wit. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in de kerk. Geen bezoek aan huis. Geen bloemen. Als een kleed zal 't al verouden Niets kan hier zijn stand behouden; Psalm 102 15 berijmd Bedroefd delen wij u mee dat de Heere van ons heeft weggenomen onze geliefde en zorgzame groot moeder, over- en betovergrootmoeder CATHARINA DE NOOIJER- DE MEULMEESTER in de gezegende leeftijd van 96 jaar. Arnemuiden: Jo en Lieven Oreel Jos en Corine Levi, Joceline, Joachim Dorina en René Calvin Johanna Johannis Leonie Adrie en Gea de Ridder Hans en Karin Mieke en Harold Joas Adriaan Guido Cathrien en Aart Marteijn Johanna Débora Arjan en Carolien de Nooijer Rosanne Arend-Jan Jacco en Gerdien de Nooijer Rianne de Nooijer en Peter Meerman Arnemuiden, 26 augustus 2001 Nooit meer naar opoe toe. Johanna en Debora Meer familieberichten op pagina 10

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2001 | | pagina 28