ING ziet winst fors stijgen PZC Pharming wankelt na aftocht Fortis Smit stoot tak engineering af Vooral verzekeringsactiviteiten dragen bij aan groei Achtbaanbouwer Vekoma failliet MWÉËHIBM Reisconcern Preussag op dreef Nettowinst Agfa-Gevaert daalt Resultaat Belgacom lager Duitse economie verliest vaart Zeeman kampt met tegenwind amsterdamse effectenbeurs damrak c te wall street stijgers dalers vrijdag 24 augustus 2001 AMSTERDAM - Het sleep- en bergingsbedrijf Smit Interna tionale gaat na tegenvallende resultaten afslanken. Smit ziet geen brood meer in het horizon taal gestuurd boren en stoot de hele divisie land «Si marine engi neering af. Ook gaat Smit drie afzinkbare schepen verkopen. Daarnaast wordt het offshore installatie schip Pioneer in de etalage gezet. Door de reorganisatie verliezen 275 mensen in de hele wereld hun baan. Smit Internationale gaat zich concentreren op sleepdiensten, berging, transport en zwaar hijs werk. Korte contracten op cyclische markten laat het be drijf vallen. De nettowinst van het bedrijf daalde in het eerste halfjaar van 7,1 miljoen euro naar 6,8 mil joen euro (ƒ15 miljoen). Het be drijfsresultaat kwam uit op 9,5 miljoen euro, 4,4 miljoen euro minder dan in dezelfde periode vorig jaar. ANP van onze redactie economie AMSTERDAM - Bank en verze keraar ING Groep heeft in de eerste zes maanden van dit jaar een belangrijke winstgroei doorgemaakt. Het operationele resultaat nam toe met 16 pro cent tot 2,4 miljard euro 5,29 miljard). De cijfers zijn fraaier dan de meeste analisten hadden verwacht. Zij hadden gerekend op een operationele winstgroei van rond de 11 procent. Vooral de verzekeringsactivi- teiten droegen bij aan de winst groei. Hier dikte het resultaat met 28 procent aan. De winst uit bankzaken nam slechts fractio- neel toe met 1 procent, zo maak te ING gisteren bekend. De groep heeft tot nu toe weinig last van de economische groei vertraging die in de grootste de- van onze redactie economie LEIDEN - Fortis trekt zijn han den af van het noodlijdende bio technologiebedrijf Pharming. Een reddingsplan waarmee tientallen miljoenen guldens zijn gemoeid, is van de baan. „Ook heeft Fortis zich 180.000 euro van Pharming toegeëigend die daar nog op een rekening stonden", aldus bewindvoerder E. Muller gisteren. „Onfatsoen lijk en niet zonder gevaar", vindt Muller. Hij doelt op de be handeling van peuters die lijden aan de dodelij ke spierziekte van Pompe. Ze krijgen het medicijn Pom- pase, dat door Pharming en de Amerikaanse' zakenpartner Genzyme wordt ontwikkeld. Volgens Muller komt de conti nuïteit ervan nu door de opstel ling van Fortis werkelijk in gevaar. Pharming, dat bekend heid verwierf met de genetisch gemanipuleerde stier Herman, vroeg half augustus surseance van betaling aan. Bij het bedrijf. len van de wereld de resultaten van bedrijven onder druk zet. Dat dankt ING aan de geografi sche spreiding van de belang rijkste bezigheden en aan de diverse producten. Wel merkte bestuursvoorzitter E. Kist gis teren op dat de economische vooruitzichten op lange termijn onzeker blijven. De goede gang van zaken was voor de topman geen aanleiding om af te wijken van de eerder beloofde winstverwachting van zeker 17 procent per aandeel. Ook hiermee zaten analisten mis. Zij hadden gemeend dat ING de ramingen "voor het hele jaar licht naar beneden zou moeten bijstellen. De in de VS overgenomen Aetna en Reliastar hebben de winstge vendheid van het concern ver groot. Ook kostenbeheersing heeft haar nut gehad. Daar naast krikten eenmalige baten de cijfers van de onderneming op. Het operationele nettoren dement, dat volgens de eigen doelstellingen van ING min stens 18 procent moet bedragen, lag over de eerste helft van dit jaar op 19,4 procent gemeten op jaarbasis. Over het hele jaar 2000 lag dit cijfer nog op 12,2 procent. Overnames De nettowinst van ING kelder de 50 procent. Het resultaat on der de streep kwam uit op 2,7 miljard euro, ten opzichte van het nettoresultaat van 5,48 mil jard euro in de vergelijkbare pe riode. Belangrijke oorzaak is het wegvallen van de eenmalige opbrengsten vorig jaar uit de verkoop van grote pakketten aandelen. Dit was nodig om re cente overnames in de VS te kunnen betalen. Het totaal beheerd vermogen nam tot tot 539 miljard euro, wat neerkomt op een groei van ruim 7 procent. Het balansto taal expandeerde met bijna 9 procent tot 706 miljard euro. Het eigen vermogen slonk met 3 procent tot 24,5 miljard euro. ANP dat met een hoge schuldenlast kampt, werken ongeveer twee honderd mensen. Hoewel Fortis heeft afgehaakt, geeft Muller de moed nog niet op. „Er zijn nog andere kandidaten", zegt hij. Volgens de bewindvoerder zijn er diverse scenario's, maar is de kans klein dat Pharming zijn belang in de joint venture met Genzyme verhandelt. „Als we de ontwikkeling van Pompase doorverkopen, blijft er van Pharming weinig meer over." Wel zouden er externe kandida ten zijn, die geld in Pharming willen pompen. Voorwaarden Fortis Bank reageert terughou dend. „We zijn vier tot vijf we ken in gesprek met Pharming en hebben vanaf het begin bepaal de voorwaarden op tafel gelegd. Daar kan Pharming niet aan voldoen. Over die 180.000 euro doen wij verder geen uitspra ken", zegt een woordvoerster, die benadrukt dat Fortis niet de huisbank van Pharming is .ANP De poorten van Vekoma in Vlodrop zijn gesloten. van onze redactie economie VLODROP - Vekoina, 's we relds grootste achtbaanbou wer, is failliet. Het bedrijf in het Limburgse Vlodrop heeft de 240 personeelsleden ontslag aangezegd en hen naar huis ge stuurd. Vekoma was eerder al in zwaar weer terechtgekomen. In april werden honderd van de toen nog 350 medewerkers ont slagen. Het faillissement is vol gens de directie onafwendbaar geworden omdat er te weinig pretpark-attracties verkocht zijn. Wel onderzoekt de directie de mogelijkheid van een door start op korte termijn. Wereldwijd Vekoma leverde pretpark-at tracties aan onder meer de Ef- teling, Fantasialand en Walibi. foto Marcel van Hoorn/ANP De afzet van producten was wereldwijd. Bekende succes nummers van Vekoma zijn on der meer de Boemerang en de Invertigo. Vekoma had twee vestigingen in Limburg en een in China, en hield nog kantoor in Singapore. ANP HANNOVER - Het Duitse Preussag, het grootste reisconcern ter wereld, heeft een goed halfjaar achter de rug. De omzet ging met 11,3 procent omhoog naar 10,9 miljard euro (ƒ24 miljard) en de reiswinst voor belastingen en afschrijvingen steeg met 42 procent naar 347 miljoen euro 764 miljoen) Preussag is ook eigenaar van Holland International en Arke Voor het hele jaar denkt Preussag aan 'een uitstekend resul taat'. De cijfers van het concern worden steeds moeilijker ver gelijkbaar, omdat Preussag bezig is te veranderen van een in dustriële groep in een toeristisch concern. DPA MORTSEL - Het Belgische fotografiebedrijf Agfa-Gevaert heeft in de eerste helft van dit jaar een nettowinst van 31 mil joen euro 68 miljoen) geboekt. Dat is 61 procent minder dan in de eerste helft van vorig jaar. De netto-omzet lag met 2,47 miljard euro 5,5 procent lager dan in de eerst helft van 2000. Het bedrijf uit Mortsel (bij Antwerpen) heeft dat gisteren be kendgemaakt. Het gaf vorige week al een winstwaarschu wing. In juni kondigde Agfa een reorganisatie aan die 250 miljoen euro moet besparen. ANP/Belga BRUSSEL - De mogelijke fusiepartner van telecombedrijf KPN, het Belgische Belgacom, heeft het nettoresultaat in het eerste semester flink zien dalen. Onder de streep bleef een be drag over van 183 miljoen euro. Dezelfde periode een jaar eer der was dat nog 210 miljoen euro. De omzet van het relatief kleine telecombedrijf steeg met ruim 5 procent tot 2,65 miljoen euro. Belgacom zag de schuld positie oplopen van 640 miljoen aan het einde van 2000 tot 711 miljoen euro. Daarmee is de schuldpositie een van de laagste binnen de telecomsector. Maar mocht een fusie met KPN doorgaan dan is het daarmee snel gedaan. KPN heefteen van de hoogste schuldenposities binnen de sector. De post le ningen schommelt rond de 22 miljard euro. ANP WIESBADEN - De Duitse economie heeft in het tweede kwartaal van dit jaar vaart verloren. Het bruto binnenlands product (het totaal van goederen en diensten) van de grootste economie in de eurozone groeide ten opzichte van dezelfde periode in 2000 slechts met 0,6 procent. Óp jaarbasis betekent dat de laagste stijging sinds het eerste kwartaal van 1997, zo blijkt uit gegevens van het Duitse bureau voor de statistiek. De cijfers zijn ongeveer volgens de verwachtingen van econo men. De groei in Duitsland bedroeg in de eerste drie maanden op jaarbasis 1,4 procent en in het kwartaal ervoor nog 1,5 pro cent. Voor het eerste halfjaar komt het op 1 procent uit. DPA ALPHEN AAN DE RIJN - De textielwinkels van Zeeman hebben een slecht eerste halfjaar achter de rug. Er werden minder spullen verkocht, waardoor het resultaat lager uit kwam. De nettowinst daalde met 39 procent tot 3,5 miljoen euro 7,7 miljoen). Europese consumenten hadden minder kooplust door de economische tegenwind, aldus Zeeman. Vooral in Duitsland bleven de klanten weg. Een aantal win kels draaide daar zelfs met verlies. Zeeman heeft besloten een zestal kwakkelende zaken in het oosten van Duitsland ver vroegd te sluiten. Door opening van 26 nieuwe winkels groei de de omzet in Duitsland toch nog 16 procent. In totaal opende Zeeman 48 nieuwe winkels, waardoor de omzet in het eerste halfjaar 6 procent steeg. Daarmee ligt het concern met 638 vestigingen op koers. ANP a: laten; b: bieden; c: exclaim; d: exdiv.; e: gedaan-bieden; f: gedaan-laten; g: bieden exdiv.; h: laten exdiv.; k: gedaan-laten exdiv.; I: gedaan-bieden exdiv.; p: put; A: adviesprijs; Z: adviesprijs en exdiv. ABN Amro 20,00 20,44 Aegon 33,43 33,65 Ahold 33,73 33,89 Akzo Nobel 47,95 47,99 ASML Holding 20,80 21,70 Buhrmann 9.15 8,98 DSM 40,45 40.64 Elsevier 14,30 14,54 Fortis (NL) 29,22 29,70 Getronics 3,54 3,49 Gucci Group 86,80 89,05 Hagemeyer 18,20 18,80 Heineken 45,26 46,86 ING Groep c 35,99 36,28 Kon.Olie 62,41 63,10 KPN 3,92 3.70 KPN Qwest NV 8,92 8.65 Numicoc 42,49 41,30 Philips, Kon 28,50 29.05 TPG N V 24,24 24,72 Unilever c. 66,90 67,80 UPC 0,72 0,61 VersaTel Tel 0,89 0,85 VNU 33,29 34,99 d Wolters Kl.c. 23,90 24,72 Midkap-index Amstelland 15,05 15,00 ASM Int 22,40 23,25 BE Semicond 7,20 7,65 CMG 3,90 3,93 Corus Group 1,06 1,06 CSM nrc 22,10 21,90 Draka Holding 63,20 62,65 Hunter Douglas 28,65 29,05 IHCCaland 56,15 55,00 KLM 16.45 16.50 Landis Group 3,85 3.70 5,05 4,81 Libertel 8,70 8,00 Moolen, v.d. 25,60 25,50 Nedlloyd 15,70 15,40 NutrecoHold. 48,25 48,15 Océ 11,90 11,90 Ordina Beheer 16,00 16,45 PinkRoccade 43,50 43,25 Randstad Hold. 12,15 12,70 Unit4agresso 14.65 15,00 Vedlorc 13,15 13,20 Vendex KBBc 12,65 12,25 Vopak 20,00 19,80 Wessanen c 11,25 11,05 Overige aandelen Aalberts Ind 22,95 f 22,95 ABN Amro pref. a. 75,50 A 77.00A ABN Amro pref.c. 2,14 e 2,13 e Accell Group 11 45 11,50 a Acomo 1.86 f 1,85 f AFC Ajax 6,00 e 6,25 Aino 2,59 f 2,60 A Airspray 17,50 f 17,75 f Alanheri 8,90 A 8.90A Amstelland pr.conv 15,00 A 15,00 f AND Intern Publ. 0,02 f 0,02 f AOT 3,35 3,31 e Arcadis 9,10 9,00 e Arnh.Mi) Akzo 16,00 b 16,00 Athlon Groep 13,00 12,90 AXA Stenman Ind. 13,40 A 13,40 Baan Company 2,56 e 2,60 e Ballast Nedamc. 22,40 A 22,20 A BAM-NBM 19,70 f 19,70 f BAM-NBM div'01 Balenburg 32,00 e Begemann Groep 4.20 4,30 Begaclaim 0,43 0.40 e Belindo 31.50A 31.50A Beter Bed 11,25 f 11,25 f Bever Holding 15,90 15,90 Blue Fox Enterpr. 9,50 9,50 A Blydenst -Will. 5,00 A 5,00 A Boskalis Westm.c. 36,15 36,90 Brill, Kon c 16,30 A 16,30 A Brunei Intern 4,95 f 4,55 e Burgman-Heybr 870.00 A Calvé Delft 63.50 A 63,50 A Kon Ten Cato 29,00 A 27,05 Cap Gemini sa 75,55 77,00 Claimindo 32.00 A 32,00 A Copaco 1.70 e 1,70 e Crown v.Geld.c. 10,00 f 10,00 A Crucell 7,25 f 7,15 f CSS Holding 11,70 11,75 f Delft Inst rum. 8,75 8,95 2,92 e 2,93 e De Vries Robbe 0,58 b 0.58A DICO Intern 2,25 A DNC De Nederl Comp 3.30A 3,30 A DOCdata 4,60 A 4,50 Dordtse Petr 2,30 2.20A Econosto, Kon. 5,10 e 4,98 EMBA 90,00 A 90,00 A EMIS 3,90 A 3,93 Eriks Group c. 30,20 30,00 f Euronext 19,90 19,70 EVC Intern 1,00e 1.09 f Exact Holding 32,50 33,30 Exendis 5,80 5,80 A Fornix Biosciences 10,70 e 10,95 Fortis Nikkei Gar.c. 41,10 40,77 e Fox Kids Europe 12,50 12,65 Frans Maas cert. 25,20 A 25,80 Free Record Shop 11,00 e 11,00 e Fugro eert. 69,50 A 69,15 f Gamma Holding 35,10 e 35,10 Gamma pref 3,70 A 3,70 A Geveke Gouda Vuurvast Grolsch eert Grontmij eert GTI-Holding HAL Trust Heek-Tweka Heijmans Heineken Hold, a Helvoet Hold Hes Beheer c HBG Holl. Colours Hoop Effectenb. ICT Autom. ING Int. Muller IsoTis IspatIntern.A Kuhne+Heitz Kas-Associatie Kempen Co Kon.KNP BT c.pr. Lanschot, Van LCI Group 21,50 39,00 37,00 A 22,90 e 1,25A 23,00 33,95 17.95 A 3.30A 15,15 f 37.00 A 6,95 A 13,15 3,55 e 25,45 3,70 2,45 f 17,65 A 19.00 21,65 39,00 37.00A 23,00 f 1,25 A 22,75 f 35,05 17,95 A 3.50 14,90 f 36.80A 7.00 13,10 3,70 f 25,40 3,90 2,30 e 17,65 A 19,05 f M.Eni tOBcc Macintosh Retail Magnus Holding Management Share Maverix Capital Maxwell Petr.H. McGregor Fashion Moeara Enim Multihouse Naeff NAGRON NEDAP Nedcon Groep Nedschroef H. Kon. Neways New Skies Satellites Nyloplast OPG eert. Petroplus Int Polynorm Porc. Fles Reesink RoodTesthouse Roto Smeots Samas Groep Sarakreek Scala Business Schuitema Schuttersveld Seagull Simac Techniek Sligro Beheer Smit Intern. SNSAEXGar.click SNSEurGar. plane SNS Intern.Gar. SNT Soc Gen.on AEX Stern Groep Stork Telegraaf De Textiel Twente Toolex Intern. Tulip Computers Twentsche Kabel United Services Via Networks Vilenzo Volker Wessels Vredesiein Wegener eert. Antonov Plc Cardio Contr C/Tac DPA Hilt InnoConcepts KSI Intern NedGraphics Newconomy Prolion Sopheon Plc Tie Holding 112.50 A 112,65 e 14.10 13,80 e 1,50 A 1,35 e 0,30 e 0,30 f 35,80 e 4,00 Z 8,75 8,75 2248,00 e 2300,00 A 2,00 e 2.10A 625,00 A 29,20 14,50 f 21,50 9,90 6,10 9,10 6,50 A 38,35 18,70 47,00 28,70 14.50A 21,50 A 9,90 e 6.20 f 9,20 6.50A 38,90 18,65 f 46,80 15,20 f 0,47 e 2,20 f 18.30 13,15 1,68 15,25 0,53 A 2,20 e 18,50 13.30 1,65 1,40 31,80 f 32,80 e 21.50A 81.50A 82.00A 83,50 80,50 11,00 f 55.75A 28.00 10.95 19,25 e 70.00 A 7,65 0,85 f 0,34 e 33,00 f 21,45 1,05 e 19,25 A 24,40 6,20 e 9,30 f 1,90 9,85 7,15 e 18,40 f 1,06 e 4,25 e 0,10 e 4,00 f 0,63 f 0,56 84,50 81.00A 10,50 0,36 f 32,80 21,50 1,07 f 19,15 e 24,25 6 15e 940 9,55 f 7,15 e 18,40 A 1.06 e 4,25 A 0,11 f 4,00 f ABN A Global F 117.00 117,10 Hooge H.OpLF Ned 23.75 23,55 Postb-Aandelenf 65,40 65,50A ABN AGI Life Soc F 31,70 31,70 IdBEmerg 29,50 A 29.60A Postb.Aex Clicker 24,00 24.10 e ABN A Groen F 50,80 50,60 e IdBEuro Opt 24,45 A 24.45A Postb.Amerikaf. 23.10 e 23,30 ABN A High Yield F 49,30 49.20 IdB Euro Sel. 60,45 A 60.45A Postb.Beleggf 37,45 37,40 ABN A ICT Fund 24,20 24,60 IdB Global 230,00 A 228,00 A Postb.Biotechf 19,70 20,20 ABN A Internet F 5,45 5,40 IdB RentSelect 39,85 A 39.85A Postb.Com. Techn.F 17,10 17,65 ABN AL.PIusF 93,45 93,50 IdB Dutch Eq.F 48,00 A 48,00 A Postb.Easy Blue belf. 24,50 24,40 ABN A Netherlands F 165 20 166,00 IdB Global F 47,60 47.75 Postb.Euro Aandf 25,40 25.10A ABN A Rat Inv F. 48,00 47,80 IdB Real EstEq 58,00 A 58,00 A Postb.Euro cont clfd. 24,95 25,00 ABN A Rent Div 71,75 71.70 ING Click Eur 25,10 25,10 Postb.Euro Obi F. 35.95 35,90 ABN AGI Pr Sec 44,15 f 43.80 ING Cont.CI F Am 24,80 25,00 Postb.Farmacie F 27,30 27,35 ABN A Pr Sec.Am. 57,80 59.00 ING Cont.CI F.Eur 25,10 25,10 Postb.Fin Wereldf 26,85 26,80 e ABN A Pr Sec Eur 41,20 40,70 ING Com Tech.F. 8,50 e 8,70 Postb.Hoogdiv F 28,35 28,75 ABNAPr Sec F.E. 27,40 27,50 ING Dutch F 75,50 76.10A Postb. Hoogdiv OF. 23,60 23,65 ABN AS Cos Eu F. 53,20 52,90 ING DutchservF. 8,60 8.55 Postb.lnternet F. 8,70 A 9,00 ABN AS CosNet.F. 58,70 59,40 INGEm.E E F. 16,45 17,00 Postb.IT fonds 38,20 39.55 ABN A Telecom F. 6,25 A 6,20 e ING Euro Obi F 30,15 e 30.20 Postb.Mult Med F. 9,65 9,65 ABN ATransEur.F. 140,95 143,00 ING Euro Sm.Cap 33,30 33,40 Postb.Ned.fonds 47,10 47,00 Aegon Aandelenf. 48,70 49,00 ING Europe F. 24,60 24,60 e Postb.NikCont.CI.F 24,05 24,05 Aegon Spaarplus 2,10 A 2,10A ING Farmacie F. 35,45 35,80 f Postb.Obl f 28,70 28,75 AEX Index F 551,05 553,00 A ING Financials F 21,25 21,70 Postb Opk.Landen F. 15,40 15,05 AldollarBF 54,50 54,90 ING Geldm.F. 31,74 31,75 PostbVastgoedf 28.00 27,90 Alrenta 193,40 193,40 ING Glob F. 64,00 64,30 Postb.Wereldm.F. 31,00 30,90 Amvabel 13,00 13,25 e ING Hoog DivA.F 26,10 25.60 Preferent F. 53,30 A Asian Cap.F 64,40 e 64,40 ING Internetf. 18,50 18,95 Robeco Amerika 54,75 55,05 ASN Aandelenf. 69,00 69,60 ING IT-Fund 56,05 e 57,00 Robeco Divirente 24,60 24,60 e AXA Aand.Int. 69,80 A 69,40 A ING Japan Fund ING Nth America F. 13,70 13,40 Robeco Dutch Midc. 65,10 65,35 AXA Aand.Ned. 97,60 97,65 24,35 24,55 Robeco Duurz Aand. 58,45 e 58,75 AXA Portfolio 64,75 A 64,70 A ING Oblig.F. 19,55 19,40 e Robeco Emer.Mark. 43,00 e 43,90 f AXA Obi.Euro 44,85 A 44,80 A ING Onr.Aandf. 51.50 52,40 Robeco Eurol. Aand 50,15 f 49,85 Beurshave 15,50 f ING V.Oost F 27,25 27,70 Robeco Europe 38,50 f 38,25 e Biopharma Eq.F. 20,65 21,25 ING Int.Oblirente F. 54,10 54,30 Robeco Eur. Midcap 55,70 55,40 24,85 e 25,00 f Interef Jap.Aand. 15,65 15,25 Robeco Eur.Obi.Div. 24,15 24,1S Daehan Korea Tr 1,10 A Interef Jap Warr. 8,30 e 8,20 f Robeco Growth Mix 55,95 55,90 Delta Lloyd Deeln 25,20 e 25,20 A Interef.Rising Sun 43,95 43,90 Robeco High Yld Obi 25,25 25,30 e Delta Lloyd Dlr 11,40 11,45 Investa part IS Himal.Fund 100,50 A 102,00A Robeco Holl. Bezit 31,05 31,30 Delta Lloyd Donau 7,15 e 7,45 9,00 a 9.50A Robeco Hypotheek 51,25 51,25 Delta Lloyd Inv 8,80 e 8,80 e Jap.Convertible F. 35,10 35.10A Robeco Pacific 64,40 63,70 Delta Lloyd Jade 8,00 e 8,00 Japan Fund 7,45 A 7.45A Robeco Solid Mix 44,90 45.10 Delta Lloyd Mix 10,55 e 10,80 Labouch.Glob.A.F 37,50 37,00 Robeco Yng Dynamie 15,10 15,10 Delta Lloyd Rent 12,00 12,00 Lanschot Eur Eq F.V. Lanschot GI.Eqf 24,10 24.30 Robeco Zelfs Health 64,60 65,25 Dim Vastgoed 10,20 e 10,25 e 44,70 45.15 e Robeco Zelfs. Austr 66.00 67,15 Ducatus 59,90 Lanschot ICT F. 15,35 15,40 Rob. Zelfs.CommT. 6.25 e 6,40 e Eur.Ass. Trust 9.85 9,85 Leveraged Cap 151.60 f 151,00 Robeco Zelfs China 17,20 f 16,75 e Euro Comm.Prop. 18.65 18,60 e Mondibel 57,15 57,10 Robeco Zelfs.Duitsl 76,25 76,30 Euro Dutch Eq.F. 22,40 22,50 Nat.Res Fund 50,30 50,70 Robeco Zelfs E Bus 7.15 7,30 Finles Obi F 37,45 37,45 A Nieuwe Steen Inv 15,45 f 15,45 f Robeco Zelfs.Hongk 45,70 45,45 Fortis Amerika F. 25,00 A 25,20 Ohra Aand.F. 19,85 20,00 e Robeco Zelfs.IT 52,30 e 54,05 Fortis Azie F 28,00 28,70 Ohra Care F 23,60 24,00 Robeco Zelfs Japan 46,25 45,65 Fortis Europa F 28,30 e 28.30 e Ohra Comm Tech,F. 6,25 6,25 Robeco Zelfs.Maleis. 17,55 17,95 Fortis Japan F 24,15 e 24,00 Ohra Internet F 9,15 9,25 Robeco Zelfs.Media 63,70 e 63,55 Fortis Obam 102,85 103,20 f Ohra Milieutechf 16,25 16,15 Robeco Zelfs.Nederl 77,95 78,60 Fortis Obi Div.F 51.30 51,30 Ohra Multimedia F 12,30 12,30 Robeco Zelfs.Sing 29,80 29.95 Fortis RentoNetIA 25.18 25,18 Ohra New Energy F 15,00 14,90 Robeco Zelfs Telec 40,25 40,20 Fortis RentoNet5A 26,91 e 26,78 Ohra Obl.Df 29 80 29,75 Robeco Zelfs. UK 75,85 75,60 Fortis RentoNetlOA 27,72 27,55 Ohra Onr.G F 40,70 40,85 Robeco Zelfs USA 109,10 110.15 Fortis TMT F 11,10 11,30 Ohra Spaardivf 23,55 23,55 Robeco Zelfs.Zwits 81,50 80,10 Fortis Wereld Mix F. 44,85 44,80 Ohra Totaal F 23,70 23,75 Robeco 32,30 f 32,85 f Fortis Wereld Vastgf. 47,70 A 47,00 Oplimix Biotech F. 42,60 45,70 Rodamco Asia 13,75 f 13,75 f Friesland Aand.F. 28,30 28,15 OptimixTechno. A 13,70 14,20 f RodamcoCont Eur 42,15 e 42,25 f Gilissen Quality Grf 16.10 15,95 Orange Deeln F 52,00 A Rodamco North Am 43,00 f 43,00 f Guld Rente Fonds 36,30 A 36,30 A Orange Euro N.CosF 11,00 11,10 Rollnco 25,15 25,15 Haslmere 44.60 e 44,60 e Orange Euro Midc.F 15,35 15,30 Rolinco cum.p 43.00A 43,00A Holl Eur. Fund 66,85 A 67.80A Orange Euro Smc.F. 18,50 18,30 e Rorento 37.35 37,45 e Holl Obi.Fonds 66,30 66,30 Orange Fund 31,10 e 30,95 e Royal Europe F Royal Mix F 384 3.83 Holl. Pac. Fund 56,05 A 55,00 A Orange Global Pr. 10,00 595 5,90 Holl Sel.Fonds 90.05 A 90.40A Orange LargecapF. Pacific Rim C F 9,40 A 9,30 e Royal Plus F 5,25 5,30 Holland Fund 102,15 103,20A 29,00 30,20 Royal Top F 5,90 5,90 HoogeH.Aand.F. 21.90A 22,10 Pan Glob Conv F. 30,10 30.30A Sarakreek Hold. 0,47 e 0.53A Beleggingsinstellingen ABN AA.InF ABN A America F ABN A Asian T F ABN A Euro F ABN A Euro OblF ABN A Europa F ABN A Far E F Optiebeurs basis vorige slot- prijs koers koers abn amrc sep 20,00 1506 0,65 0,85 asml P ian 25,00 1034 5,80 c 21,00 3550 0,25 0,30 P o04 50,00 1500 30,70 c 20,00 2015 1.15 1.35 els okt 15,88 4596 0,20 c 20,00 6092 2.10 2.30 els P okt 15,88 4758 1,80 25,00 6071 0.40 0.50 ing 37,50 1266 2,40 o02 18,15 1015 3,50 3.80 ing P okt 30,63 1576 0,40 c o02 20,00 2041 2.50 2.75 ing P ckl 32,50 3000 0,50 p OÓ2 13,61 2500 0.65 a 0,65 ing P okt 35,00 2001 1.25 p o02 22,68 9146 3.90 3,70 ing P 32,50 1014 1,20 35,00 1284 2,70 2,80 olie okt 65,00 1844 1,65 p 30,00 1298 1,05 1,00 olie 65,00 2300 2,20 p 35,00 1157 3,30 a 3,00 olie okt 58,99 1582 1,00 aex" p o03 35,00 2000 5,50 5,80 olie jan 55,00 1750 1,50 530,00 1363 10,20 13,40 phil sep 30,00 2421 1,20 560,00 3004 16,50 a 17,90 phil c okt 27,50 7067 3.05 620,00 2501 2,60 2.75 phil c okt 32,50 1492 1.00 p 520,00 1443 9,50 6.25 phil c okt 35,00 1818 0,60 p 530,00 1224 13,60 9.80 phil c 30,00 1573 4,10 asml 22,50 1763 1 00 1.25 phil c o03 50,22 3100 2,10 asml o02 30,00 3000 2,75 3,00 phil c o04 27,62 2500 9,50 asml c o02 50,00 2000 0,60 a 0,70 phil p sep 27,50 1107 1,30 asml c o04 50,00 1501 2,00 2,40 phil p okt 27,50 7219 1,80 asml p okt 20,00 2697 1,65 1,40 phil unil p okt 35,00 6794 6,50 asml p okt 30,00 1618 9,20 8,40 okt 65,00 2284 3,50 asml p jan 17,50 1026 1,55 b 1,50 unil p okt 65,00 2078 1,35 5,30 29,00 0,15 1,65 2,50 0,25 0,60 1,05 1,00 1,70 2,30 0,90 1,20 1,35 3,30 1,05 0,60 SNS Amerika Aandf SNS EuroAand F SNS Euro Mix F SNS Guldensdiv.f SNS Nederl Aandf. SNS Obligatledividf SNS Wereld Aand F. T&P Result F Transpac.F Uni-lnvest Vastgoed Mixf VastNed Off/lnd VastNed Retail VHS Onr Mij Wereldhave NV Wereldhave O/N WP Stewart H 19,50 19.40 28.10 A 28,35 26,50 A 26,75 23,40 23.50 60,70 24,50 19,70 16,15 175.00 60.90 24,60 19,90 16.25A 175,00 11,90 f 11,90 f 28,20 28,30 26,30 f 26,30 f 39 60 f 39,30 e 16,10 f 16,00 e 53,10 f 52,90 2.30A 2,30 A 1255,00 1265,00 f Asas-fondsen AAB Dresdner Bank 44,50A Alcatel Alsthom 17,25 A 17,50 A Amer. Expres 34,35 34,85 A AT8(T 17,00 17,00 A Amprovest Cap. 70,00 A Bell South 38,30 A 38,00A Bethlehem Steel 2,10 b 2,10 A Boeing Comp. 52,00 A 52,00 A CDL Hotels Int. 3,00 A Chevron Corp. 90,45 A 91.95A Colgate-Palm. 55,30 A 56,00 A Comp.TaskGr 2,70 A 2.50A Dow Chemical 34,80 A 34,40 A Du Pont 40,85 A 40,85 A Ford Motor 20,00 A 20,00 A Fortune Brands 35,00 A 35.00A Gen Electric 40,00 A 40,00 A Gen Motors 55,00 55.00A Goodyear 25,00 A 25,00 A Hitachi Yen 950,00A IBM 102,00 103,25 Intern. Flavor 30.70 A 31.00A Int.Paper 41,00 Z 40,00 A Makita Corp, Yen 950,00 A Matsushita EL 360,00 MIH usd 12.00A Mltsub,Electric 300,00 A Mitsui Yen 300,00 A NEC Corp Yen 800,00 A Occidental Co 27,00 A 27,00 A PepsiCo 46.25A 46,50 A Philip Morris 45.50A 45.50A Phillips Petr 57.50A 57,30 A Polaroid Corp 1,00 A 1,10 A Reed Int. Stg 5,60 A Ricoh Comp 900,00 A Sara Lee Corp. 21.40A 22,30 A St.Gobin Ffr 171,50A 171.50A Sanyo Elec Yen 900,00 A SBC Communie. 42,80 A 42,05 A Schlumberger 53,50 A 51.75A Sears Roebuck 44,00A 44.00A Sekisui H Yen 900,00 A TDK 7000,00 A Toshiba Corp. 450,00 Union Pacific 51,65 A 52.00A Unisys 12.20A 12.20A USX Marathon 31.00A 30.50A Venator Group 17,85 A 18,25 A Verizon Comm Ine 53,10 A 52,50 A Staatsleningen 8'/. NL 91-01 8'/. NL 92-07 87: NL 91-06 87. NL92I-02 8'''. NL92II-02 8''. NL 92-071 -II 87. NL 92-07I-II 77. NL 95-05 77. NL 93-23 77. NL 95-10 77. NL 94-04 7 NL 93-03 7 NL 95-05 67. NL 95-05 67.- NL 93-03 6 NL 96-06 57. NL 94-04 57. NL 96-02 57. NL 97-07 57. NL 98-28 57. NL 00-10 57. NL 98-08 37. NL 99-09 3 NL 99-02 100,18 118,90 116.40 101,79 103,16 117,00 118,20 110,95 124,60 117,45 108,52 104,02 108,50 108.35 103,74 106,10 103,60 101,71 105,60 100,10 104,05 103,00 92,90 99,43 100,17 118.80 116.35 101,78 103,14 116,90 118.10 110,92 124,60 117,35 108,47 104,06 108.45 108,25 103,70 106,08 103,60 101,70 105,55 100.11 103,95 102,95 92,85 99,43 Beursindexen A'dam AEX-index Adam AMX-index CBS koersindex Eurotop-100-index DAX-30 Nikkei-225 FTSE-index Wall Street 526.35 533.34 488.43 486.63 751.50 759.90 2880.45 2883.45 5220.21 5254.04 11396 43 11126.92 5408 70 5396 50 10276.90 10229.15 Bankpapier Van 23 augustus (17 00 uur) tot 24 augus tus (tot 17.00) hanteert het GWK de vol gende advieskoersen (kosten verkoop 1 75pct/aankoop 2.25pct) voor het inwis selen resp. aankopen van buitenlands geld 2,3975 2,4375 1,3000 1,3850 1,2570 1,3130 5,46290 5,46290 1,5300 1,5830 3,7400 3,9300 29,04 29,91 112,674 112,674 3.4560 3,5340 11,0000 15.0000 37,0637 37,0637 33,5953 33,5953 0,6467 0,6467 29,10 31,60 0,7700 0,9600 2,798135 2,798135 0,54 0,64 11,3812 11,3812 200,60 201,40 20.80 23,55 0,9960 1,1210 26,50 27,65 16,015 16,015 51,0000 61,0000 1,0992 1,0992 4,7300 5,1300 1,3245 1,3245 6,2500 6,5500 0,000025 0,000225 0,2480 0,3200 22,70 23,93 144,80 145,20 amerikaanse dlr antiliaanse gulden australischedlr belgische frk (100) canadese dlr cyprus pond deense kroon (100) duitse mark (100) engelse pond estlands kroon finse mark (100) franse frank (100) griekse dr. (100) hongkongdlr(IOO) hong. forintOOO) Ierse pond Israel shekel ital.lire (10.000) japanse yen (10.000) marokdirh(IOO) nieuw zeeland dlr noorse kroon (100) oost schill (100) poolse zloty (100) Portugese esc (100) slow koruna (100) spaanse pes (100) tsjech. koruna (100) turkse lira (100) zuid-afr. rand zweedse kr 1100) Zwitserse frk 1100) Wisselmarkt Op 23 aug 12 00 uur golden bij GWK de volgende wisselkoersen 22/08 23/08 amerik.dollar antill gulden belg frank (100) deense kroon (100) duitse mark (100) engelse pond franse frank (100) grieksedr (100) hongk.dollar (100) lerse pond ital.lire (10.000) lap.yen (10 000) nwzeel.dollar noorse kroon (100) oost,schill (100) Portugese esc (100) Singapore dollar spaanse pes. (100) z.-afr. rand (100) zweedse kr (100) zwils.frankdOO) euro 2,3870 2,4200 1,3410 1,3590 1,2850 1,2910 5,46285 5,46285 1,5400 1,5670 29,5900 29,5900 112,6740 112.6740 3.4810 3,4950 33,5953 33,5953 0,646723 0,646723 30.6000 31,0000 2,7981 2,7981 11,3812 11,3812 199,7000 201,0000 1,0580 1,0660 27,1600 27,2000 16,0150 16.0150 1,0992 1,0992 1,3620 1,3780 1.32445 1,32445 28,3000 28,8000 23,2300 23,4000 145,0000 145,0000 2,20371 2,20371 Goud en zilver Amsterdam - Prijzen van 14.00 uur- Goud onbewerkt 20 860-21.860, vorige 20 790- 21 790, bewerkt 23 460 laten, vorige 23 390 laten, zilver onbewerkt 290-360, vorige 285-355, bewerkt 400 laten, vorige 400 laten. 23 aug 533,34 +6,99 23 aug 4,81 +0,02 23 aug 2,4185 +0,0273 23 aug 10229,15-47,75 periode van 40 dagen rendement op staatsleningen periode van 40 dagen 1 11400 11000 10600 10200 AMSTERDAM - Beleggers op de effectenbeurs in Am sterdam waren gisteren goed geluimd. Het Damrak begon de dag positief. Tus sen de middag volgde even een dipje. Beleggers waren in afwachting van halfjaar cijfers van bank en verzeke raar ING, waardoor de AEX-index even stuurloos was. Een positieve opening van de Amerikaanse beurzen bracht het vertrouwen op het Damrak terug. De be langrijkste graadmeter op de beurs sloot uiteindelijk bijna 7 punten hoger op 533,34. Dat is een stijging van 1,3 procent. „De stemming is over een breed front positief. Ieder een heeft er weer zin in zo aan het einde van de va kantie", zei een handelaar. Zwaargewichten als ban kier ABN Amro, elektro nicaconcern Philips, le vensmiddelenfabrikant Unilever, Koninklijke Olie, Aegon en chemiebedrijf Ak- zo stonden allemaal in de plus. De halfjaarcijfers van ING werden minder enthousiast ontvangen dan verwacht. Ondanks de winstgroei van 16 procent ging het aandeel na bekendmaking van de cijfers naar beneden. Het eindigde uiteindelijk nog in de plus met een winst van 0,8 procent op 36,28 euro. „De reactie is wat lauw, om dat analisten pas vandaag worden bijgepraat door het bedrijf. Maar ING kwam natuurlijk helemaal niet met slecht nieuws, want de verwachting blijft staan dat de winst per aandeel dit j aar met 17 procent stijgt", ver klaarde de handelaar. Winnaar van de dag was uit gever VNU met bijna 5,5 procent winst op 34,99 euro. Ook andere uitgevers deden het niet slecht. Zo steeg Wolters een kleine 3,5 pro cent naar 24,72 euro en El sevier 1,7 procent op 14,54 euro. Een uitzondering tussen de uitgevers vormde het lokale fonds De Telegraaf. De uit gever van onder meer de grootste krant van Neder land kwam woensdag na beurs met teleurstellende halfjaarcijfers. Het aandeel daalde hierop met 3,6 pro cent naar 18,55 euro. ANP NEW YORK - Beleggers hebben zich gisteren stil ge houden op de effectenbeurs van New York. De Dow-Jo- nesindex en Nasdaq-index wisten hierdoor geen rich- tingte bepalen. Uiteindelijk doken ze tegen het einde van de handelsdag in de min. De Dow, sloot met een ver lies van 47,75 punten. Ofwel zakte deze met bijna een half procent naar 10.229,15 punten. De door technolo giefondsen gedomineerde Nasdaq dook met 17,04 punten in de min naar 1842,97. Dat is een daling van 0,9 procent. „Een pauze op Wall Street", zo om schreef een analist de wei nig enerverende dag. Fabrikanten van genots middelen voerden de Dow- indexaan. Coca Cola prijkte bovenaan met een winst van 2,5 procent, sigarettenboer Philip Morris noteerde eveneens 2,5 procent winst en fastfoodketen McDo nald's ging bijna 2 procent omhoog. Onderaan de index bungel den farmacieconcern Merck Co, machinebouwer Ca terpillar en softwarefabri kant Microsoft met verliezen van 2,8 tot 2,5 pro cent. De koers van de dollar en de euro schommelden even eens rond het slot van een dag eerder. De dollar no teerde gisteren in New York 2,4080 tegen 2.4078 woensdag. De euro bleef on veranderd op een koers van 0,9147 dollar staan. ANP guldens penode van 40 dagen beurs new york penode van 40 dagen Sarakreek Hold 0,47 0,53 12,77 UPC 0,72 Sarakreek 0.47 0,53 12,77 RoodTesthouse 0,75 Newconomy 0.10 0.11 10.00 Magnus Holding 1,50 C/Tac 1,90 2,08 9,47 Brunei Intern 4,95 EVC Intern 1,00 1,09 9,00 Libertel 8,70 Opumix Biotech F. 42.60 45,70 7,28 Begaclaim 0,43 BE Semicond. 7,20 7,65 6,25 Kon Ten Cate 29,00 Hes Beheer c. 3,30 3,50 6,06 Ispat Intern A 2,45 Tulip Computers 0,34 0,36 5,88 Toolex Intern 0,85 IS Himal.Fund 9,00 9,50 5,56 -KPN 3,92 3.70 3,90 5,41 Tiscali 7,65 VNU 33,29 34,99 5,11 Laurus 5,05 Multihouse 2,00 2.10 5,00 SNT 11,00 Randstad Hold. 12,15 12,70 4,53 VersaTel Tel 0.89 ASML Holding 20.80 21,70 4.33 Dordtse Petr 2.30 0,40 6,98 27,05 6,72 2 30 6,12 0,80 5,88 3,70 5,61 7.25 5,23 4,81 4,75

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2001 | | pagina 6