Luchtaanvallen Israël mislukken EU-gezant waarschuwt Hongarije Africhtingsspel helpt vrouw aan ideale man Amerika in de ban van loterij met pot van 300 miljoen dollar Milosevic blijft in de gevangenis na kort geding over vrijlating Links Parijs beperkt beschikbaar asfalt voor heilige koeien 5 Radicale Palestijnen overleven acties Chartervervoer voor gestrande reizigers IT A Offensief op komst Eiffeltoren gaat ondergronds Nigeria blaast piratenboten op Britten nemen weer vlees in beslag Explosie vernielt pand Lega Nord Illegalen in Spanje verdronken Brazilië wil patent op aidsmedicatie schenden Piloten Sabena dreigen met staking na mislukt overleg vrijdag 24 augustus 2001 van onze redactie binnenland LONDEN - Hoe krijgt een vrouw de ideale man? De Britse Tanya Sassoon weet het ant woord: je richt ze af door middel vaneen spelletje waarin zij pun ten kunnen verdienen voorgoed gedrag. Sassoon heeft een boekje ge- schreven waarin haarfijn de methode wordt beschreven waarmee mannen zo worden zo als veel vrouwen ze willen: trouw, attent en liefdevol. De 'Boyfriend Training Kit' be staat uit twee kleine boekjes. Het 'regel'-boekje en een score- boek. 'Scoren' is wat mannen willen, en het systeem beant woordt dan ook aan hun presta tiedrang, aldus de 24-jarige Sassoon. De punten kunnen worden ver diend met 'goed gedrag'. Zo zijn er zes punten weg te geven voor 'in het openbaar tonen van ge negenheid'. Maar als de vriend in het openbaar juist te opdrin gerig wordt, kunnen er weer acht punten worden afgetrok ken. Niet onbelangrijk zijn ook de zaken onder het kopje 'Trouw'. Praatjes over, en blik ken naar andere vrouwen, kos ten heel wat punten. Iedere maand moet de man min stens 313 punten verzamelen. Doet hij dat niet, dan krijgt hij een gele kaart. Met drie gele kaarten is hij 'af'. De Britse krant The Evening Standard sprak naar aanleiding van de publicatie van de Boy friend Training Kit met een aan tal jonge vrouwen, die het sys teem ideaal lijken te vinden. Mannen zijn aanmerkelijk min der enthousiast. ANP !van onze redactie buitenland TEL AVTV - Israël heeft binnen 24 uur twee acties tegen radica le Palestijnen zien mislukken. Gisteren raakte een officier van een beweging binnen Fatah, de organisatie van de Palestijnse leider Jasser Arafat, bij een ra- PARAMARIBO - Een eerste groep gestrande passagiers van biter Tropical Aviation wordt zondag vanuit Paramaribo naar Nederland vervoerd per charter. De vlucht, waarvoor een toestel van Martinair wordt gehuurd, is mogelijk door gezamenlijk op treden van de Nederlandse en de Surinaamse overheid. Nederland schiet het geld voor: 600.000 gulden. De Nederland se ambassade in Paramaribo onderzoekt voor wie van de achthonderd gestrande passa giers de nood het hoogst is. De vergunning van ITA wordt ingetrokken. De maatschappij moet eerst de kosten voor de charter voldoen, als ze weer wil vliegen op de route Brussel-Pa ramaribo. Bovendien zal ITA bankgaranties van één miljoen •dollar moeten overleggen aan :het Surinaamse ministerie van Transport. President-commissaris Shyam iGuptar van ITA kan zelf niet met geld over de brug komen om depassagiers te vervoeren. ANP ketaanval gewond. Ook twee begeleiders van de officier lie pen verwondingen op. De aanval in de buurt van Na bloes op de Westelijke Jordaan- oever kwam minder dan een etmaal na een actie in de Gaza- strook. Israëlische gevechtshe likopters bestookten met raket ten twee auto's met leiders van de radicale beweging Harnas. Een bomexpert overleefde de aanval, maar zijn zoon kwam om. Sinds het begin van de tweede Palestijnse opstand eind september heeft Israël ongeveer vijftig Palestijnen uit de weg ge ruimd, omdat ze aanslagen op Israëlische doelen zouden heb ben beraamd. In het vluchtelingenkamp Khan Yunes in de Gazastrook schoten Israëlische militairen gisteren een Palestijnse tiener dood. De jongen zou met stenen hebben gegooid. In een ander kamp in de Gazastrook, Deir al-Balah, raakten zeker vier Palestijnen gewond, nadat daar Israëlische pantserwagens en een konvooi van jeeps waren binnengeval len. Hebron Het Israëlische leger viel gister avond de wijk Abu Sneineh in Hebron in het zuiden van de Westelijke Jordaanoever bin nen. Dat gebeurde nadat Pales tijnen vanuit de wijk hadden ge schoten op joodse kolonisten die in het centrum van Hebron wo nen. Door de beschietingen raakte een kind van kolonisten ernstig gewond. Volgens een goed ingelichte bron bij de Palestijnse regering heeft-Arafat de leiders van Ha rnas en de even radicale groep Islamitische Jihad opgedragen hun zelfmoordaanslagen in Israël te staken. Hij zou dit heb ben gedaan na de bloedige aanslag op een pizzeria in West- Jeruzalem, waarbij vijftien mensen omkwamen. Harnas en Jihad zouden met de eis van Arafat hebben ingestemd, maar de organisaties spreken dit te- gen .RTR/AFP/DPA door Jaap van Wesel WASHINGTON - De Verenig de Staten zijn in de ban van de staatsloterij. Wie zal morgen 300 miljoen dollar rijker zijn? Miljoenen Amerikanen den ken dat ze een redelijke kans hebben, al is die kans om de powerball jackpot te winnen statistisch minder dan één op tachtig miljoen. Per minuut worden er meer dan 50.000 lo ten verkocht. Het is waarschijnlijker op een dag tweemaal door de bliksem getroffen te worden bij helde re hemel dan deze pot te win nen. Maar daar staat de kei harde logica tegenover dat toch iemand de gelukkige winnaar moet zijn. Daarom staan ze in de rij bij de ver kooppunten. Urenlang, in Connecticut en Washington, in Colorado en Iowa. Opval lende drukte is er in sommige staats-grensplaatsen. In New York worden geen loten ver kocht, in Connecticut wel. Dat betekent ux-enlang files in Greenwich op de grens van Connecticut en New York. Bijzondere drukte ook in een kruidenierszaak in Minneso ta, waar de vorige keer het winnende lot werd verkocht. In de veronderstelling dat de goden deze zaak kennelijk gunstig gezind zijn, staan mensen uren in de rij Niet iedereen wordt door de loterijkoorts bevangen. De or ganisatie tegen gokverslaving vindt het maar niets. Zij waarschuwt dat sommige mensen hun spaarcentjes uit geven om voor duizenden dol lars loten te kopen. De loterij stelt daar tegenover dat de overheid zoveel goeds kan doen met het geld. Het is de hergeboorte van de Amerikaanse droom. Vroeger droomde je het van kranten jongen tot miljonair te bren gen. Nu hoef je nog maar in de rij te staan om miljonair te worden. GPD PARIJS - In een poging nog meer toeristen te trekken, wil het Parijse gemeentebestuur een gigantisch ondergronds com plex aard éggen onder de Eiffeltoren. De plannen voorzien in de bouw van restaurants, winkels, een museum, een bioscoop, een parkeergarage en een congrescentrum. Met de aanleg zou over anderhalf jaar een begin kunnen worden gemaakt. Een woordvoerder van de maatschappij die de Eiffeltoren be heert, verklaarde dat Parijs' belangrijkste toeristische at tractie met dertigduizend bezoekers per dag zijn limiet heeft bereikt. „Behalve het bezoek aan de toren is er voor toeristen niets te doen", zo meende hij. GPD WARRI - De Nigeriaanse marine heeft gisteren elf piratenbo ten opgeblazen. De regering hoopt zo een eind te maken aan de piratenp raktij ken in de wateren van de Niger Delta. Nigeria is vorig jaar met de vernietiging van piratenboten be gonnen. Volgens de marine is sindsdien de criminaliteit rond de wateren afgenomen, maar exacte cijfers zijn niet bekend. Vorige week werden zes vermoedelijke piraten gearresteerd, onder wie een man die zei pastoor te zijn. De 'geestelijke' had wel twee geweren bij zich. RTR LONDEN - De Britse dienst voor de voedselveiligheid heeft gisteren een lading Nederlands rundvlees in beslag genomen. De niet nader genoemde slachterij die het vlees heeft uitge voerd, heeft volgens controleurs aan het vlees 'risicomateri aal' laten zitten dat mogelijk de gekkekoeienziekte bse kan bevatten. Dat materiaal moet helemaal zijn verwijderd. Het kan bij mensen de dodelijke hersenziekte Creutzfeldt-Jakob veroorzaken. In Nederland zijn tot nog toe twintig gevallen van bse ont dekt Gisteren is in Ambt Delden gekkekoeienziekte vastge steld bij een vijfjarige koe. Zoals gebruikelijk wordt een on derzoek ingesteld naar het veevoer, Alle runderen op het bedrijf in Ambt Delden worden geruimd. RTR/ANP VIGENZA - Door een zware explosie in Vigenza, in het noord oosten van Italië, is een kantoor van de separatistische partij Lega Nord zwaar beschadigd. Voor zover bekend raakte nie mand gewond. Dat heeft de politie bekendgemaakt. Volgens een woordvoerder van de rechtse Lega Nord sugge reert de kracht van de explosie een bom. Sinds de hevige rellen tijdens de G8-bijeenkomst in Genua, waarbij een betoger om het leven kwam en talrijke anderen door agenten werden mishandeld, is de politieke spanning in het land gestegen. Eerder deze maand ontplofte een bom in Venetië. De verantwoordelij kheid voor die aanslag is opgeëist door een extreemlinkse organisatie. RTR ALMERIA - Zeker dertien illegale immigranten zijn voor de kust van het Canarische eiland Fuerteventura verdronken. Gisteren werden de lichamen van negen mannen afkomstig uit Sierra Leone en Kameroen geborgen. De Afrikaanse immigranten probeerden Spaans grondgebied te bereiken. De mensensmokkelaar die een groep immigran ten tegen betaling illegaal naar de eilandengroep zou bren gen, zette hen op zee uit zijn boot. Zeker dertien immigranten verdronken Acht anderen overleefden de overtocht en zijn aangehouden door de Guardia Civil. Eerder troffen Spaanse agenten aan de zuidkust de lichamen aan van vier illegale immigranten. ANP/AFP door Axel Veldhuijzen DEN HAAG - Eén tegenvaller kregen de drie Nederlandse ad vocaten van oud-president Milosevic van Joegoslavië giste ren al meteen tijdens de zitting te verwerken: hun cliënt werd niet, zoals ze eisten, op staande voet vrijgelaten. Milosevic was niet aanwezig bij het kort geding over zijn vrijla ting. Hij zat in zijn cel in Sche- veningen. De advocaten betoogden dat Milosevic uit Joegoslavië naar het tribunaal is ontvoerd en dat Nederland bij deze 'mensen smokkel' heeft geholpen. Zijn detentie in de VN-gevangenis in KIO DE JANEIRO - Brazilië wil als eerste land ter wereld het pa tent op een HIV- en aidsrem- mend medicament schenden. Nadat onderhandelingen over «en prijsverlaging met het Zwitserse farmaceutische be drijf Roche vastliepen, heeft mi nister Serra van Volksgezond heid bekendgemaakt dat hij het Roche-medicijn Viracept wil la ten namaken. Serra meent dat de huidige prijs voor Viracept onredelijk hoog is, Daarom gaat de Braziliaanse overheid vergunningen verle nen voor de productie van het middel in Brazilië. Hierdoor zouden de kosten van de medi camenten met 40 procent moe- 'ten dalen. tBrazilië heeft het hoogste aan tal geregistreerde aidspatiënten van alle landen in Latijns-Ame- rika Het grootste land van Zuid-Amerika telt 230.000 in woners met aids. Serra spreekt van een noodsituatie, op grond waarvan het patent geschonden mag worden. Volgens Serra besteedt Brazilië mi een kwart van haar aids- budget aan Viracept. De minis ter sluit met uit dat er opnieuw onderhandelingen volgen met Roche over een prijsverlaging. Roche bood eerder dit jaar een Prijsdaling van 13 procent aan, maar daarmee stemde de Brazi liaanse overheid niet in. RTR Scheveningen zou ook in strijd zijn met de universele rechten van de mens en Nederland zou er daarom alles aan moeten doen om hem weer vrij te krij gen. De advocaten stelden dat die rechten belangrijker zijn dan de regels die de VN-veilig heidsraad heeft opgesteld bij het instellen van het tribunaal. Ook stelden ze dat Milosevic als oud-president van Joegoslavië immuniteit geniet en dat be rechten van Milosevic neerkomt op het berechten van heel Joe goslavië. En daar is 'de interna tionale gemeenschap onder aanvoering van de VS' volgens advocaat N. Steijen precies op uit. Milosevic advocaten zeiden na de urenlange zitting weinig van de uitspraak te verwachten. Ze kondigden meteen al aan dat ze met dezelfde bezwaren ook naar het Europese Hof zullen stappen. GPD BOGOTA - Helikopters bemand met Co lombiaanse militairen vliegen uit boven San José del Guaviare. De militairen wor den ingezet voor een twaalfdaagse operatie tegen de marxistische rebellen van bet Ge wapende Revolutionair Front (FARC). De regering heeft tot een offensief tegen het FARC besloten, omdat vredesonderhande lingen met de rebellen tot nu toe op niets zijn uitgelopen. Het leger zet 6000 manschappen in tegen de rebellen, die in het zuidoosten van het land een gebied ter grootte van de Benelux con troleren en duizenden gewapende strijders kan inzetten. De Colombiaanse politie nam gisteren drie leden van IRA gevangen. Zij worden verdacht van het trainen van het FARC bij het vervaardigen en plaatsen van explosieven. Het FARC zelf ontkende deze week dat het steun ontvangt van de IRA. foto Ricardo Mazalan/AP Hongarije staat aan de vooravond van een historische gebeurtenis: de toetre ding tot de Europese Unie. Zowel het tijdschema van de Unie als dat van Boe dapest geven aan dat Hongarije eind 2002 klaar is voor lidmaatschap. Maar er zijn nog wel ivat valkuilen, vindt am bassadeur Michael Lake, het hoofd van de delegat ie van de EU in Boedapest. door Erwin Tuil BOEDAPEST - Elke diplomaat die ge vraagd wordt naar de vorderingen van de Hongaarse pupil in het EU-toetre- dingsklasje, zegt dat het voortreffelijk gaat. Zo ook de 64-jarige, in Nieuw- Zeeland geboren Brit Michael Lake. Sinds de voormalige journalist in april 1998 aantrad als ambassadeur, heeft hij een opmerkelijke snelheid waarge nomen. Vooral het tempo waarin de materiële welvaart is toegenomen en de wijze waarop de rechtse regering van premier Viktor Orban de achterstand in wetgeving en herstructurering heeft weggewerkt, hebben indruk gemaakt. Lof dus en op het oog een voortreffelijke rapportkaart waarmee het beste jonge tje uit de klas de bovenmeester in Brus sel recht in de ogen kan aankijken. Maar dat jongetje kan vlak voor de eindstreep problemen krijgen. Want weliswaar is een groot deel van de was lijst aan eisen van de EU op papier in Volgens EU-ambassadeur Lake komt Hongarije op weg naar aansluiting bij de EU nog voor valkuilen te staan. foto Robert Lantos/GPD orde, de regering heeft de afgelopen drie jaar ook wenkbrauwen doen fron sen en zal dat nog even blijven doen. Al enige tijd wordt gespeculeerd op een mogelijke verkiezingsuitslag die de toetreding danig kan vertragen. Veel heeft dat te maken met de licht-natio- nalistische houding van de regering en het kennelijk gemak waarmee deze te ruggrijpt naar een groots verleden als christelijke natie en een weinig verhef fend reactionair verleden in de jaren dertig. De speculatie gaat als volgt. Als de verkiezingen in mei volgend jaar lo pen zoals de peilingen al enige tijd aan geven, dan is niet uitgesloten dat Or- bans partij Fidesz, om in de regering te blijven, een samenwerking aangaat met de extreemrechtse MIER Welis waar ontkent Orban een dergelijk plan, maar de afgelopen drie jaar zijn er her haaldelijk voorbeelden geweest die een samenwerking achter de schennen aantonen. Tegelijkertijd heeft Orban een dergelij ke samenwerking na de ver kiezingen niet nadrukkelijk uitgeslo ten. Lake bevestigt dat ook hem tot op he den met zo'n uitsluiting is gegeven. De verkiezingen zijn bovendien nog ver weg. Lakew waarschuwt: „Er zijn aanwij zingen dat sommige lidstaten, zo niet alle, een zeer negatieve kijk zullen op toetreding van de MIÉP tot de regering, omdat die partij de Europese waarden niet deelt." Hoe dat concreet zal uit werken op de toetreding, wil en kan La ke niet zeggen. Roma In het laatste tussenrapport van de Eu ropese Commissie werd Hongarije ge wezen op twee prangende problemen: de situatie van de Roma (zigeuners) en de aanpak van de corruptie. Wat de Ro ma betreft is Lake voorzichtig optimis tisch. „Er is de laatste tijd veel gebeurd en zowel de Hongaarse regering en de Europese Unie stoppen veel geld in een integratieprogramma dat zich richt op scholing, gezondsheidszorgen huisves ting, maar het duurt even voordat er re sultaten zijn." De inspanningen nemen niet weg dat racisme ten opzichte van Roma en joden openlijker beleden wordt en dat beide groepen vinden dat de regering te laat of niet reageert op ra cistische uitlatingen uit regeringskrin gen. GPD door Henk Glimmerveen PARIJS - Het tandengeknars is van verre te horen, de claxons loeien harder dan ooit tevoren en de middelvinger staat per manent omhoog. De Parijse au tomobilist is woedend. Uitgerekend in de vakantie heeft het nieuwe gemeentebe stuur van de Franse hoofdstad een paar essentiële hoofdwegen voorzien van een betonnen af bakening die een rijstrook af scheidt van de rest van de boule vard. De vrije baan voor bus, taxi en fietser heeft de automo bilist beroofd van een belang rijk deel van zijn heilige asfalt. De gevolgen waren op de eerste de beste dag meteen zichtbaar. Ellenlange files van motorvoer tuigen en vrij baan voor de een zame fietser. Socialisten en groenen hadden het in de ver kiezingscampagne voor het burgemeesterschap aangekon digd: als links in Parijs aan de macht komt, is het afgelopen met het monopolie op straat voor de automobilist. Een meer derheid van de Parijzenaars koos tóch Delanoë in het Hotel deVille. Vrijwel niemand had evenwel vernacht dat de nieuwbakken burgervader zo snel zou begin nen met het inlossen van zijn be loften. Veel Fransen verkeerden in de veronderstelling dat De lanoë net als zijn voorgangers Chirac en Tiberi zou handelen als iedere andere Franse politi cus: veel beloven en weinig doen. Maar de tijden zijn veran derd. De Rue de Rivoli, de Bou levard de Strasbourg en de Bou levard de Sébastopol zijn de eerste radialen met een vrije busbaan. En er volgen er meer. De Place de la Republique komt aan de beurt, de Boulevard Hauss- mann, de Avenu Kléber, de Bou levard Saint-Germain, de Bou levard du Temple zullen volgen. In totaal 34 kilometer aan vrije busbanen zullen tot aan het eind van het jaar worden aangelegd. Omver gereden „Alleen door het rijden tot een hel te maken, kunnen automo bilisten worden gedwongen hun wagen te laten staan", vindt de groene verkeerswethouder Yves Contassot. Hij opende met zijn fiets een van de nieuwe vrije ba nen en werd prompt omvergere den door een motorrijder die de files zat was en met tachtig kilo meter per uur op de busbaan zijn wachtende medewegge bruikersvoorbij raasde. Het gemeentelijk vervoerbe drijf RATP is optimistisch over zijn toekomst. Het heeft aange kondigd dat het aantal bussen op straat aan het eind van het jaar met 10 procent zal zijn toe genomen. GPD door Pascale Thewissen BRUSSEL - De piloten van de noodlijdende Belgische lucht vaartmaatschappij Sabena dreigen met een staking. Ze zijn niet te spreken over de bezuini gingsplannen van Sabena-top- man Christoph Müller. Door de aangekondigde reorga nisatie verliezen 220 piloten en zeshonderd stewards en stewar dessen hun baan. Het overleg tussen de directie van Sabena en de pilotenvak- bond liep gisteren op niets uit. De bond besloot na afloop een stakingsaanzegging in te dienen voor donderdag 30 augustus. De piloten eisen onder meer dat Sa bena eerdere afspraken over carrièreplanningnakomt. De Belgische luchtvaartmaat schappij gaat in totaal meer dan 1400 banen schrappen. De maatregelen zijn nodig om Sa bena uit de rode cijfers te halen. In de eerste helft van dit jaar leed Sabena een verlies van 139 miljoen euro (306 miljoen gul den). De luchtvaartmaatschap pij gaat zich voortaan toeleggen op korte, zakelijke vluchten. De langeafstandsvluchten naar To kio, New York en zes Europese bestemmingen komen te verval len. Chaos De reorganisatie heeft tot grote onrust geleid onder het perso neel van Sabena, dat eerder de ze maand spontaan enkele da gen het werk neerlegde. Die wilde acties leidden tot grote chaos op de nationale luchtha ven Zaventem.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2001 | | pagina 5