Mestbal vult het gat van Peking PZC B R .H A E A N E N I D D Heer Bommel en het platmaken Casper Hobbes Bouw Nationaal Theater op braakliggend terrein is omstreden recept Koteletten met Fontina-kaas puzzel het weer A vrijdag 24 augustus 2001 Sinds 1958 ontsierde een deels braakliggend ter rein het centrum van de Chinese hoofdstad. Nu krijgt dit 'gat van Peking' eindelijk een bestemming als Nationaal Theater. Maar het ontwerp van de Fransman Paul Andreu is op zijn zachtst gezegd zeer omstreden. doorGert-Jan Broere Achter de verweerde muur aan de westkant van de Grote Hal van het Volk klinkt het gegrom van graafmachines. De meeste voorbijgangers slaan er geen acht op en peddelen ver der langs die grauwgroene af scheiding zoals ze al jaren dag- in-dag-uit doen. Toch gebeurt er iets heel bijzon ders achter die muur. Voor het eerst sinds 1958 lijkt het er seri eus op dat 'het gat van Peking' wordt gedicht. Op deze plek aan de Avenue van de Eeuwige Vre de, tegenover het regeringscen trum Zhongnanhai en op een steenworp afstand van het Plein van de Hemelse Vrede en de Ver boden Stad, moet China's Na tionale Theater verrijzen. In de visioenen van China's machthebbers, operaliefhebber Jiang Zemin voorop, moet het Nationale Theater een gebouw worden dat mondiaal op eenza me hoogte komt te staan en dat het operagebouw in Sydney zal degraderen tot broddelwerk. Een bouwwerk van superlatie ven, dat past bij de status van China als opkomende wereld macht. De kwalificatie 'mestbal' was daarbij zeker niet de eerste term die Jiang in gedachten had toen uiteindelijk werd besloten het ontwerp van de Franse archi tect Paul Andreu (61) te gaan vereeuwigen. Maar dat was wel de weinige vleiende aanduiding die een Chinese architect meegaf aan het ellipsvormige bouwwerk, dat Andreu aan zijn brein liet ontspruiten. Eigenlijk vanaf het begin is het ontwerp voor het Nationale Theater doelwit geweest van een spervuur van openbare kri tiek, in een relatief gesloten maatschappij als de Chinese nog steeds een bijzonderheid. De partijtop kreeg vorig jaar twee petities overhandigd, res pectievelijk van 49 weten schappers en 109 architecten, die opriepen de tekeningen van Andreu te verscheuren. De criti ci bereikten in ieder geval dat het voorbereidende werk vorig jaar werd stilgelegd en dat een ceremonie, die het officiële startsein van de bouw had moe ten betekenen, werd afgebla zen. De visioenen van Jiang, die Chi na graag met zijn geestelijke èn materiële nalatenschap wil op zadelen, zijn op zichzelf niet nieuw. Premier Zhou Enlai gaf in 1958 de opdracht de oude wo ningen naast de Grote Hal van het Volk met de grond gelijk te maken voor de komst van een operagebouw. De Grote Sprong Voorwaarts dwarsboomde zijn plannen, omdat het geld simpel weg ontbrak. In de jaren zestig, toen een nieuwe poging werd gewaagd, was het uitbreken van de Culturele Revolutie een struikelblok. Uiteindelijk heeft de grond grotendeels braak ge legen. Slechts af en toe deed het dienst als busdepot of werd er tijdelijk een politiebureau neer gezet. Het ultramoderne theater in Shanghai, een ontwerp van de toevallig eveneens Franse ar chitect Jean-Marie Charpen- tier, fungeerde als wekker voor de huidige machthebbers in Pe king. In de prestigestrijd tussen de twee steden dreigde China's economische centrum de poli tieke hoofdstad te overvleuge len. En dus werd het Nationale Theaterproject nieuw leven in geblazen. Andreus ontwerp werd uitein delijk gekozen uit 44 inzendin gen. Het zichtbare gedeelte van het theater bestaat uit een 218 meter brede en 45 meter hoge druppelvormige constructie van titanium en drie meter dik glas. Het is omgeven door een kunstmatig meer. De toegang bestaat uit een glazen tunnel, die vanaf straathoogte onder het water loopt naar het eigen lijke theatercomplex dat op een diepte van zeven meter verzon ken ligt. Het complex omvat een Hans Belterman Wat mij betreft kunt u de haasko teletten van het varken ook haaskarbonaden noemen, zoals men dat tegenwoordig ook in sla gerskringen doet. Het gerecht van vandaag ontleent een deel van de smaak aan de kaas die er na het bakken van de kotelet ten op wordt gelegd. Fontina-kaas treft u vrijwel altijd aan in het assor timent van de kaasspecialist en ook wel in de betere supermarkten. Voor 4 hoofdgerechten: 4 varkens(haas)koteletten, elk ca. 140 gram; 2 eetl. bloem, gezeefd; zout; witte peper uit de molen; 1 groot ei, losgeroerd met 1 eetl. wa ter; 8-10 eetl. kruim van witbrood (liever geen paneermeel); 3 eetl. olijfolie, traditioneel; 35 gram bo ter; 4 dikke plakken Fontina-kaas, elk ca. 35 gram. Vraag uwslagerhet vlees van de ko teletten zo plat als dat voor schnit zels te willen slaan, zonder dat het been van het vlees loslaat. Maak het vlees droog met keuken papier en wentel het daarna door het mengsel van bloem, zout en pe per. Haal de koteletten vervolgens door losgeroerd ei en druk ze daar na, vrij stevig, aan weerszijden, in het broodkruim. Verhit een koekenpan en voeg olie en boter toe. Wacht tot het schuim van de boter begint weg te trekken. Bak de koteletten boven een niet al te hoog afgestelde warmtebron aan beide zijden goudbruin en gaar in ca. 12 minuten. Leg de koteletten na het bakken op een voorverwarmde schaal. Schik op elke kotelet een plak Fontina- kaas. Plaats de schaal (niet al te dicht) onder een reeds hete oven- gril en wacht tot de kaas op de kote letten vrijwel helemaal is gesmol ten. Presentatie: dien de koteletten op de ovenschaal op. Schik er eventu eel, als garnering, een of meer toe ven (krul)peterselie bij. Dien er hari cots verts en kleine gekookte of gebakken (kriel)aardappeltjes bij op. ling regel greppel buiten sporig spel met 41 u!|i-S In dit diagram is een woord van 12 letters verstopt. Het is te vin den door, beginnend bij het vakje met de stip, telkens een vakje naar links, rechts, onder, boven of diagonaal te versprin gen. Elke letter wordt één keer gebruikt. Hoe luidt het zoek woord? De bouwput, ook bekend als 'het gat van Peking', waar nu eindelijk het Nationaal Theater zal verrijzen. operahuis met 2400 plaatsen, een toneelzaal met 1040 zetels, een concerthal voor 2000 toe schouwers en een beweegbaar podium voor experimentele voorstellingen. On-Chinees De storm van kritiek die los barstte toen de keuze voor An dreu bekend werd, was on-Chi- nees in zijn felheid. Het zou een nieuwe vorm van kolonialisme zijn, het ontwerp ging volledig voorbij aan de Chinese cultuur en paste in zijn geheel niet in de omgeving. Peking wachtte niets dan eeuwige schaamte, schuim bekten Chinese architecten en masse. „Dit zijn van die ontwer pen die Westerse architecten al tijd aan ontwikkelingslanden proberen te slijten, omdat ze daarmee in eigen land geen voet aan de grond krijgen", memo reerde een Canadese vakgenoot. Behalve het ontwerp lagen ook de astronomische kosten en de noodzaak van het project onder vuur. Critici wezen erop dat Pe king meer dan genoeg theaters bezit en dat het geld beter op een andere manier kan worden be steed, bijvoorbeeld om daarmee het groeiende leger van werklo zen te ondersteunen. Die zou den heel gelukkig zijn met het prijskaartje van 820 miljoen gulden dat nu aan het theater hangt. Mangel De hoogte van het bedrag is ech ter het enige succesje dat de cri tici hebben weten te boeken. De oorspronkelijke prijs lag boven het miljard. Nadat het werk vo rig jaar werd stilgelegd, haalde Deze mededeling greep heer Bommel hevig aan, zoals te begrijpen valt. Maar toen hij over de eerste schrik heen was, ging hij onmid dellijk tot daden over, op aandringen van Tom Poes. Ze rolden de geheel verslapte knecht met grote zorg op, bonden een lint om hem heen en daarop droeg heer Ollie de patiënt persoonlijk naar zijn auto. „Dit is heel vreselijk", sprak hij met bevende lippen. „Als heer heb ik toch heel wat lijden meegemaakt, maar dit is meer dan ik kan aanzien. Het moet een verschrikkelijke kwaal zijn, jonge vriend! Als de stakker daar maar weer bovenop komt! We moeten zo vlug mogelijk naar het ziekenhuis..." Zo gezegd, zo gedaan. Voor de tweede keer die dag begaven ze zich ZO! IK HEB ONZE GEHEIHE CODE AF LAAT EEN5 KIJKEN. IEDERE LETTER HEEFT EEN VOLKONEN WILLEKEURIG NUnnER GEKREGEN, DU5 ZAL DE CODE NOEILIJK TE KRAKEN ZIJN. VOOR DE 'A' SCHRIJF JE 5.004.572.688. DE'B' 15 28.73/. 5697* DAT 15 NU HOETEN WE ZEKER EEN 'T NOG UIT 0N5 GOEDE CODE. HOOFDLEREN. Horizontaal: 4. Zintuig van het publiek (6); 6. Voertuig en vaartuig (4); 7. Geen groente voor afvallers? (6); 8. Verenigingen van de beste gol fers (8); 10. Het verlangen van een eend (6). Verticaal: 1Vrij van twee tonen (5); 2. Muziekinstrument om te steken (9); 3. Het leven dat een paard graag zou hebben (5); 5. Die partner amuseerde zich best (6); 9. Komt van pas aan een trui (3). Oplossingen van gisteren: Kruiswoordraadsel: HORIZONTAAL. 1. Spotvogel; 8. ioc; 9. eeg; 10. hoofs; 13. lu; 14. rel; 15. nb; 17. fagot; 19. spat; 20 pest; 21. neppe; 23. ra; 24. ure; 25. ak; 26. drang; 28. lei; 30. ira; 33. landmeter. VERTICAAL: 1. Si; 2. po; 3. och; 4. vroeg; 5. ges; 6. ee, 7. Ig; 11. ora- teur; 12. floppen; 13. laser; 16. batik; 17. fan; 18. tee; 22. praam; 26. din; 27. git; 28. II; 29. ea; 31. re; 32. ar. Crypto-overlapper: Horizontaal: 5. Partïjdbom; 6. speerloos; 7. stationaf, 8. regeleden. Verticaal: 1 Pappotten; 2. steentjet; 3. adeldomen; 4. volopalen. Zeeland: Volle toeren foto Gert-Jan Broere/GPD Andreu zijn werk nogmaals door de mangel en verlaagde de kosten met een kwart. Het is echter een schrale troost voor de opstellers van de peti ties. Omgerekend betaalt de Chinese belastingbetaler voor het troetelkind van Jiang Zemin per stoel een bedrag, waarvoor je in China een Mercedes Benz compleet met hoge invoerrech ten kunt aanschaffen. Alleen zal die zetel in het theater, net als de Mercedes, voor de meeste Chi nezen wel altijd onbetaalbaar blijven. GPD Toonder Studio's Door: Klaas Dros De zomercarrousel draait voorlopig op volle toeren. De zon schijnt naar hartelust, de nachten zijn zwoel en overdag wordt het zomers tot tropisch warm. Na het weekeinde brengt een koufront verkoe ling en misschien valt er zondagmiddag al een onweersbui. Storin gen worden tot die tijd op afstand gehouden door een hogedrukge- bied dat post houdt boven Scandinavië. Met oostelijke tot zuidoos telijke, aflandige winden stroomt vervolgens zeer warme lucht Zeeland binnen. Na een zwoele nacht loopt de temperatuur van daag snel op naar bijna tropische waarden van rond 30 graden. Aan zee kan het 's middags aangenaam afkoelen door een zee windje. Vanavond en vannacht blijft het lang warm. Tot ver in de nacht blijven de temperaturen boven 20 graden bij weinig wind. De uiteindelijke minima liggen rond 19 graden. Morgen is er opnieuw veel zon. Plaatselijk kan het kwik dan tot 30 graden stijgen en er waait een zwakke tot matige noordelijke wind. Ook de zondag verloopt be hoorlijk zonnig en zeer warm. Maandag, de eerste werkdag koelt het in de hele regio ge leidelijk af. Aan de achterzij de van een zwak koufront stroomt koelere zeelucht bin nen. Zondagavond kan er daardoor een onweersbui vallen en ook maandag over dag is er kans op een bui. Verder is het zowel maandag als dinsdag een mix van zon en wolkenvelden. Strandweer ■jmH ZO 2 w ün a zo 2 l-C-/ Iztf ZO 2' -m ideradh Vooruitzichten weer max. min. wind 29° 20° N 2 27° 18° N 3 23° 16° N 4 20° 14° NW 3 Zon vrijdag onder 20.49 zaterdag op 6.47 Maan vrijdag onder 23.23 zaterdag op 14.45 Nautisch bericht Er waait een zwakk zuidoostelijke wind, maar 's middags steekt een matig noordelijke zeewind op. Het zicht is meest matig en de tem peratuur van het kustwater is 20 graden. Waterstanden naar het hospitaal en reeds van verre was te zien, dat ze niet de eni gen waren. „Er rijden nog meer ziekenauto's naartoe", zei Tom Poes zorgelijk. „Zouden dat net zulke gevallen zijn als Joost? Het zou me niets verbazen." Hij had gelijk. De dienstdoende specialist stond met uitpuilende ogen naar het eerste binnengedragen geval te kijken en hij uitte een kreet van verbazing. „Praw!" zo riep hij uit. „Wat geeft het dan hier! Ener verkeersonval met ener wegwals; of wat?" „Kweetniet, professor", zei de hoofdzuster verzenuwd. „Het is commissaris Bas. Hij is door iemand van de gemeentereiniging uit de goot opgeraapt en direct hierheen gebracht. Trouwens, op de gang liggen nog meer van dit soort ziektebeelden." VRIJDAG Hoog water Laag water 24 AUGUSTUS uur cm uur cm uur cm uur cm Vlissingen 06.30 244 18.56 233 00.39 227 12.52 176 Terneuzen 06.50 267 19.12 257 01.07 240 13.18 188 17D Cadzand 06.05 239 18.27 227 00.15 221 12.25 Roompot Buiten 06.15 183 18.38 173 00.26 162 12.35 115 Roompot Binnen 08.00 149 20.10 145 01.44 144 14.05 101 Zierikzee 08.25 173 20.30 166 02.05 164 14.15 120 Krammersl. West 08.38 191 20.55 179 01.55 171 14.16 124 Hansweert 07.31 277 19.49 265 01.33 257 13.45 206 Stavenisse/Yers. 08.26 181 20.35 174 02.00 167 14.09 121 ZATERDAG Hoog water Laag water 25 AUGUSTUS uur cm uur cm uur cm uur crr Vlissingen 07.25 220 19.48 213 01.26 210 13.38 165 Terneuzen 07.46 242 20.06 235 01.52 222 14.06 175 Cadzand 07.00 214 19.19 206 00.58 204 13.15 158 Roompot Buiten 07.16 165 19.34 160 01.15 154 13.35 113 Roompot Binnen 08.46 137 20.56 138 02.35 139 14.50 102 Zierikzee 09.05 161 21.15 158 02.45 158 14.55 120 Krammersl. West 09.19 176 21.26 171 02.46 165 15.06 124 Hansweert 08.22 255 20.39 247 02.16 238 14.28 193 Stavenisse/Yers. 09.06 168 21.21 166 02.46 160 15.00 121 L Lagedrukgebied H Hogedrekgebsa O zonmj lichte sneeuw ITKi A A Koulronl licht bewolkt zware sneeuw lichte regen onweer hagel Warmlelront Samengesteld front <1 zwaar oewolkt matige regen zware regen Isobaar door Bill Watterson NOG NIET. UIT HOEVEEL 5TENEN BE5TAAT DE STOEP? Europa: Zon en warmte Op de meeste plaatsen in Europa is het nog volop zomer. Het mooie weer hebben we te danken aan een hogedrukgebied boven Scandi navië. Depressies op de oceaan schampen slechts de randen van Eu ropa. En in deze situatie komt tot en met zaterdag weinig verande ring. De laagste temperaturen vinden we op IJsland Daar is het kil met lOen 15graden. Bovendien waait er een straffe wind en valt er af en toe regen. Nat is het ook langs de zuidwestkust van Noorwe gen; elders in Scandinavië is het droog en soms vrij zonnig. Verder kan er ook in Noord-Engeland en Ierland een enkele bui vallen. Op de meeste plaatsen is het dus droog, maar zoals we de afgelopen dagen ook hebben gezien kunnen er in de namiddag en avond met name op de Balkan en in het uiterste zuiden van Italië lokaal onweersbuien ontstaan. Veel zon is er in Frankrijk, Portugal, Spanje, Italië, Grieken land en Turkije waar het kwik op de meeste plaatsen uitkomt boven de 30 graden. In grote delen van Spanje en in het zuiden van Frank rijk wordt het warmer dan 35 graden. Prachtig weer is het in de Alpen met veel zon en maxima tussen 25 en 30 graden. Ook in Duitsland en de Benelux is het zonnig en warm.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2001 | | pagina 4