Privatiseren is bezuinigen Visie Einde aan bezorgservice PZC ondernemend zeeland Albert Heijn kiest voor levering vanuit distributiecentra bezoektijden Levende kunst op Kapelse Dag agenda Modeshow weekenddiensten 'CAMBODJA Steun het Kinderfonds! vrijdag 24 augustus 2001 door Marqreet van den Broek De gemeente bezint zich op haar ta kenpakket. Zo hoort de verhuur van een mobiele muziektent niet thuis bij de gemeente, werd dit jaar duidelijk. De voorziening werd afgestoten en on dergebracht bij een particuliere stich ting. Voor de dorpshuizen wordt over een vergelijkbare constructie nage dacht en ook de sportaccommodaties liggen onder de loep. Als voorzitter van de dorpsraad Zonnemaire, beheerder van het Tonnenmagazijn, oud-WD- raadslid wethouder van de voormalige gemeente Brouwershaven volgt J. Goe- mans de ontwikkelingen op de voet Heeft u begrip voor het streven van de gemeente om bepaalde voorzieningen efficiënter te orga- „Ik snap best dat ze kosten willen druk ken, maar het voordeel zit alleen bij de gemeente. Tijdens de bijeenkomsten voor het project Duurzame Sociale Ontwikkeling heeft iedere kern zich uitgesproken voor behoud van het dorpshuis. Nu is het onduidelijk hoe het er straks gaat uitzien, en in welke mate de gemeente zelf nog een vinger in de pap houdt. Wethouder Van der Wekken zegt steeds dat er geen dorpshuizen ge sloten worden, maar toch blijft het ge vaar dat er gekort wordt op het budget. Daardoor kunnen de dorpshuizen in de gevarenzone komen. Ik denk dat je ook op andere manieren efficiënter kunt werken. Neem de sportaccommodaties. Er zit een gat tussen de opbrengsten en de kosten, dus moet er iets gebeuren. Maar waarom wordt er niet eerst geke ken met welke oplossingen de vereni gingen zelf komen? Waar ik zo ver schrikkelijk bang voor ben, is dat de kleine verenigingen de nek om wordt gedraaid. Straks kunnen ze geen veld meer betalen of moeten ze de contribu tie opschroeven. In mijn ogen zijn de sportverenigingen onmisbaar voor de leefbaarheid van de kleine kernen. Ik sta op zaterdag heus niet langs de lijn voor het goede voetbal, maar juist voor de sociale contacten." Pleit u voor een sterkere over heid, die zelf bereid is bepaalde voorzieningen in stand te hou den „Daar komt het geloof ik wel op neer, ja. Wat er op Schouwen-Duiveland ge beurt, past helemaal in de landelijke trend om te privatiseren. Daar zie ik maar weinig goeds van, om eerlijk te zijn. De gemeente heeft de PTT een X i J. Goemans: „Waar ik zo verschrikkelijk bang voor ben, is dat de kleine verenigingen de nek wordt omgedraaid." foto Dirk-Jan Gjeltema brief geschreven over de sociale gevol gen van de sluiting van de postagent schappen. Het interesseert ze niks. Privatiseren betekent gewoon: bezui nigen. En dat ten koste van voorzienin gen, waarvan iedereen weet dat ze niet rendabel kunnen zijn. Ik vraag me wel af waarom in zo'n rijk land als Neder- land dit allemaal op de schop moet. Je kunt er als burger niets aan doen. In Wemeldinge stond het hele dorp op zijn kop, toen het postagentschap weg moest. Maar toen ze in Den Haag hun handtekeningen gingen aanbieden, wilde de staatssecretaris niet eens naar buiten komen. Wat moet je dan in een dorpje als Zonnemaire met 700 inwo ners. Het is weieens frustrerend, ja." Wat kan het tij keren „De leden van de gemeenteraad moeten inzien dat wat verdwijnt, nooit meer te rugkomt. Ik wou dat ze duidelijker wa ren. Nu zeggen ze bijvoorbeeld over de sportaccommodaties: we willen ze be houden, maar we kiezen vooral voor een kwaliteitsimpuls. Zeg gewoon wat je vindt! Houd geen slag om de arm als je vindt dat ze moeten sluiten, dan kun nen de verenigingen tenminste hun plan trekken. Ik denk dat de Schouwse politiek wel afgestraft wordt bij de ko mende verkiezingen. Ik ontmoet veel mensen die niet meer weten op wie ze moeten stemmen. De raad doet precies wat we niet willen, hoor ik dan. Ik be trap zelfs mezelf erop dat ik loop te twijfelen of ik wel ga stemmen. En dat is niet goed. Voordat de Schouwse ge meenten werden samengevoegd, had den de bestuurders een hoopvolle kijk op de toekomst van het eiland. De fusie zou veel goeds brengen. Daar is* bitter weinig van terechtkomen. Als raadslid in Brouwershaven was ik destijds ook voor één gemeente. Maar ik moet con stateren dat het niet is geworden wat het leek. Voor de bevolking is er hele maal niks verbeterd." Wijzen de inspanningen voor het opzetten van een lokaal sociaal beleid er niet op dat de gemeente wel degelijk aandacht heeft voor de leefbaarheid van de kleine ker nen? „Die hoop heb ik nog steeds. De tendens is dat alle dorpen in ieder geval willen behouden wat ze nu hebben. Ik kan dat niet rijmen met de rapporten over de sportaccommodaties en de dorpshui zen. Ik vind dat tegenstrijdig: eerst geef je de bevolking hoop door naar ze te luisteren, en vervolgens ontneem je hen die weer." Zijn de kernen niet teveel in zich zelf gekeerdSamenwerking kan misschien juist de positie van de kleine dorpen versterken. „Het is heel moeilijk om op één lijn te komen, de belangen lopen vaak uiteen. Misschien is dat ook wel typisch voor het platteland: men wil het eigen ka rakter van de kern toch behouden. Ie dereen wil op het dorp kunnen voetbal len, bij wijze van spreken. I f'Zeeland Ziekenhuis Walcheren Koudekerkseweg 88, 4382 EE Vlissingen I tel.(0118)425000 1 dag. 15.00-20.00 uur I Bezoek: Kinderafd. ouders gehele dag, overig bezoek 14.00-19.00 uur I afd. Psychiatrie dag. 19.00-20.00 uur, I woe.za en zo 14.00-16.30 uur afd. IC/CCU dag 15.00-16.00 en 19.00-20.00 uur Oosterschelde Oosterscheldeziekenhuis I 's Gravenpolderseweg 114, 4462 RA Goes tel. (0113) 234000 dag. 13.00-13 45 en 18.30-19 45 uur Kinderafdeling (afd. A) ouders gehe- ledag Overig bezoek 14.30-19.30 Kinder/Kraamafdeling (afd A/B) ou- I ders kinderen en partners zwangeren gehele dag, overig 14.30-19.30 uur I Hartbewaking (afd. H) dag. 11-11.30, 14-14.30 en 19-19.30 uur Lindenhof revalidatie 's Gravenpolderseweg 114a, I 4462 RA Goes, tel. (0113)236236 ma t/m vrij, 14.00-21.00 uur zaten zon: 12.00-21.00 uur Emergis Oostmolenweg 101,4481 PM Kloetinge tel. (0113) 267000 woe,zaten zo 14.00-21.00 maa, din, don en vrij 18.30- I 21.00 uur Zeeuws-Vlaanderen Locatie De Honte Wielingenlaan 2. I 4535PATerneuzen tel.(0115)688000 dag. 14.00-14.45 en 19.00- 20.00 uur; afd. Psychiatrie dag. 18.00- 20.00 uur, woe, weekeinde, feestda- gen 14.00-16.30 uur en 18.00-20.00 uur; afd. IC/CCU dag. 14.00-14.30 uur I en 19.00-19,45 uur. kinderafd. ouders I gehele dag, overig bezoek 14.00- 19.00 uur. Locatie Antonius I Pastoor van Genklaan 6, 4501 AJ Oostburg tel (0117) 459000 dag. 14.00-15.00 en 18.30- 19.30 uur; Kinderafd. ouders 8.00- 20.00 uur, overig bezoek (afd. 4) dag. 9.00-21.00 uur. I Goeree-Overflakkee Ziekenhuis Dirksland Stationsweg 22, 3247 BW Dirksland tel. (0187) 607300 dag. 16.00-17.00 en 17.45- 19.30 uur, zo idem tot 20.00 uur 1 Bergen op Zoom Ziekenhuis Lievensberg, Boerhaaveplein 1 4624 VT Bergen op Zoom tel. (0164) 278000 dag. 14.30-15.15 en 18.30-20.00 uur za en zo 14.30-16.00 en 18.30-20.00 uur GGZ Westelijk Noord-Brabant Hoofdlaan 8,4661 AA Halsteren tel.(0164)289100 woensdag, zaterdag en zondag 13.00-17.00 uur Rotterdam AZR-Dijkzigt Dr.Molewaterplein 40 3015GD Rotterdam tel. (010) 4639222 (voor inlichtingen bezoektijden van alle afdelingen) AZR-Sophia Dr. Molewaterplein 60 3015 GJ Rotterdam tel.(010)4636363 Bezoektijden ouders: 07.00- 12.00 uur. Bezoektijden iedereen: 14.00-20.00 uur. Afd.Verloskunde: dag. 11.00-12.00 en 18.00-20.00 uur. Voor partner/echtgenoot: 09.00- 12.00 en 15.00-21.00 uur AZR-Daniël den Hoed Groene Hilledijk 301 3075 EA Rotterdam tel, (010) 4391911 dag. 16.00-20.00 uur België Algemeen Ziekenhuis Sint Jan Brugge Ruddershovelaan tel. (0032) 50 452111 dag. 14.00-20.00 uur (m.u.v. IC en hartbewaking) Algemeen Ziekenhuis Sint Lucas Brugge Sint Lucaslaan 29 tel (0032)50 369111 dag. 14.00-20.00 uur (m.u.v. IC en hartbewaking) Universitair Ziekenhuis Gent De Pintelaan 185 tel.(0032)9 2402111 dag. 14.30-20.00 uur Universitair Ziekenhuis Antwerpen Wilrijkstraat 10 2650 Edegem, tel. (0032) 3 8213000 Alg. bezoekuren: werkdagen 16.00- 20,00 uur, weekend en feestdagen 14.00-20.00 uur Afd. BI (cardiologie) dag 16.00- 17,30 en 18.30-20.00 uur. Afd. IC dag. 14,00-14.30 en 19.00-19.30. De Provinciale Zeeuwse Courant - waarin opgenomen de Middel- burgsche, Vlissingsche, Goesche en Breskensche Courant, Vrije Stemmen en de Zierikzeesche Nieuwsbode - is een onafhankelijk dagblad, dat zich niet bindt aan le vensbeschouwelijke en politieke opvattingen, stromingen of partij en. BRONVERMELDING De redactie van de Provinciale Zeeuwse Courant maakt naast de ei gen nieuwsgaring gebruik van de volgende bronnen: Geassocieerde Pers Diensten (GPD), Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), Associated Press (AP), Bridge, Deutsche Presse Agentur (DPA), Agence France Press (AFP), Reuters (RTR), Belga en European Press-pho to Agency (EPA). BEELDRECHT De publicatierechten van werken van beeldende kunstenaars aangesloten bij een CISAC-organisatie zijn gere geld met Beeldrecht te Amstelveen. door Ellen De Vriend VLISSINGEN - Albert Heijn stopt volgende maand in Zee land met de thuisservice. Het concern heeft besloten haar klanten voortaan te bedienen vanuit een aantal distributie centra. Omdat deze geconcen- De rubriek Ondernemend Zeeland staat onder redactie van Jeffrey Kutterink. Vra gen, tips en mededelingen kunnen schriftelijk worden aangeboden aan de redactie van de PZC, postbus 18, 4380 AA Vlissingen, of via fax 0118-470102. KAPELLE - Voor het Kappers café aan de Biezelingsestraat in Kapelle wordt tijdens de Kapel- se Dag morgen een demonstra tie bodypainting gegeven. Twee modellen worden geheel in de verf gezet en voorzien van extreme make up en kapsels. Gedurende de rest van de dag zullen de levende kunstwerken door heel Kapelle te bewonde ren zijn. „Van huis uit ben ik visagiste en grimeur." vertelt Marty West- strate. „Daarbij heb ik een spe ciale opleiding in bodypainting en extreme make up en hoofd tooi gedaan. Bodypainting houdt in dat je een creatie maakt op een mens met verf, make up en haaropmaak Je kunt daarbij een onderwerp uitbeelden, maar ook iets abstracts creë ren." Tijdens de Kapelse Dag wil Weststrate duidelijk maken dat er in het Kapperscafé meer mo gelijk is. „We doen bij voorbeeld regelmatig complete metamor foses bi] mensen en creëren dan een heel nieuwe look. Dat wordt steeds populairder als cadeau." Zaterdag begint Weststrate al vroeg aan haar twee modellen „Per creatie heb ik toch zo'n vier tot vijf uur nodig. We beginnen met een tot twee lagen verf op waterbasis op het hele lichaam. Om de mensen niet te choque ren, houden we borsten en billen bedekt. treerd zijn in de Randstad, valt Zeeland, net als Limburg en het noorden en het oosten van het land, voorlopig buiten de boot. Albert Heijn bezorgt op zater dag 8 september voor het laatst aan huis. In Zeeland kan in Vlis singen en Middelburg gebruik gemaakt worden van de thuis service, die gepresenteerd werd als de 'makkelijkste manier om uw boodschappen in huis te krijgen'. Klanten met een klant nummer en een pincode kunnen via de thuisservice hun bood schappen bestellen. Medewer-' kers van Albert Heijn lopen langs de schappen in de super markt en vullen kratjes met de bestelde levensmiddelen. Op die manier kan de klant het hele ac tuele assortiment van 5500 pro ducten thuisbezorgd krijgen. „De thuisservice voortzetten via de plaatselijke filialen is niet levensvatbaar", zegt voorlich ter Marjan Rozemeijer. Alle thuisservice-klanten moeten voortaan worden bediend van uit distributiecentra. Op ter mijn streeft Albert Heijn ernaar het project landelijke dekking te geven. Maar een distributie centrum in Zeeland zit er voor lopig nog niet in. Volgens Roze meijer heeft de beslissing om de thuisservice vanuit de super markten stop te zetten slechts voor twee procent van de klan ten gevolgen Zij wil geen cijfers noemen van het aantal klanten dat van de thuisservice gebruik maakt, omdat dit concurrentie gevoelige informatie is. In Zeeland is een beperkte vraag naar de thuisservice. De Rand stad en omgeving heeft nu prio riteit, want daar zijn volgens Rozemeijer zelfs wachtlijsten voor de thuisservice. Om meer klanten te kunnen bedienen, sneller te kunnen werken en het serviceniveau te verhogen wor den de distributiecentra met een computersysteem uitgerust. Maar tegenover het gemak en de tijdwinst staat nog steeds dat virtueel boodschappen doen duurder is dan de spullen in de winkel halen. EVENEMENTEN MIDDELBURG Abdij, 11.00-17.00 uur: Historama; Markt, 20.00 uur: Muziekfes tival Rocktour 2001 met o.a. de band Flat Out, Nighttrain, 23.00 uur: Chaos city Hardcore Party; NEELTJE JANS - Steiger in Bouwdok vijf 11 00-16.00 uur: Rondvaart rond Ooster schelde stormvloedkering en film Delta Finale; TERNEUZEN Grote Kerk, 20.00 uur Concert door het European Youth Guitar Ensemble, VLISSINGEN - St. Jacobskerk, 12.00 uur Middagpauzeorgelconcert door Bram Beekman; WISSENKERKE Voorstraat. 19 00 uur Historisch openluchtspel 'Toen Noord- Beveland Verzonk' STREEKACTIVITEITEN RENESSE - Jacobuskerk, 10.00 - 12 00 uur: Inloopconcert met Arjan Koppejan; 16.00 uur: Powerballs. 19.00 uur: Kinder theater, aansluitend Pretparade door centrum; ZIERIKZEE 't Luitje, 20.00 uur Optreden Westhoeks Mannenkoor in kader Haven dagen; I FILMS BERGEN OP ZOOM - Roxy. 18.45 uur: Dr Dolittle 2; 18 45 en 21.30 uur: Planet of the apes; 21 30 uur: Crocodile Dundee in Los Angeles; Cinemactueel, 18,30 uur: Jurassic Park 3; 18.45 uur: Final Fantasy, 18.45 en 21.30 uur: Scary Movie 2, 20.30 uur. Pearl Har bor; 21.30 uur: Bridget Jones's Diary; HULST - De Koning van Engeland, 19.15 uur: Crocodile Dundee; 19.15 en 22.15 uur: Jurassic Park 3; Planet of the apes; Scary Movie 2; Down to earth, 20.00 uur: Pearl Harbor; 22 15 uur: Heartbreakers; Lara Croft: Tomb Raider; MIDDELBURG - Schuttershof, 19.30 uur Me, you, them; 22.00 uur: Intimacy, OOSTBURG Ledeltheater, 20.00 uur. Pearl Harbor; VLISSINGEN - Cine City. 13 45 uur. Dr Dolittle 2; 13.45, 16.15. 19.00 en 21 45 uur: Planet of the apes; Scary Movie 2; Jurassic Park3; 13.45en 16.15 uur: Shrek (Ned.), Keizer Kuzco; 13.45 en 19.00 uur: Down to earth, 16.15 uur: Shrek (ov); 16.15 en 22.00 uur. Final Fantasy; 18.30 uur Heartbreakers, 19.00 uur: Lara Croft: Tomb Raider, 18.30 en 20.45 uur: Pearl Harbor; 21 45 uur. Bridget Jones's Diary. Soul Assassin. 1 TENTOONSTELUNGEN~] AARDENBURG GaleRichel, 13.00-18.00 uur Beeldentuin met tuinobjecten en composities van edelstaal met schroot van Daniel Savel (t/m 9/9), Archeologisch Museum, 13.30-17.00 uur: 'Uit de klei getrokken', tentoonstel ling AWN (t/m sept.); AXEL Kunstgalerij Dag Antheunis, 8.00- 12.00 en 13,00-18.00 uur: Annie van Hec- ke, tekeningen en aquarellen (t/m 29/9), Watertoren, 13.30-17 00 uur: Expositie over vlinders (t/m 15/9), BERGEN OP ZOOM - De Gevangenpoort, 13.00-16.30 uur: Onder de zoden van het Gouvernementsplein, expositie over de zwarte dood (t/m 12/10); Markiezenhof, 11 00-17.00 uur: 'Als Bra bant eenmaal lo.s komt', literair werk van A.M de Jong (1888-1943) t/m 31/1; BROUWERSHAVEN Museum, 11,00- 17.00 uur: Getekende zeekaart door kapi tein Y. Feenstra (t/m 19/10); Sint Nicolaaskerk, 13,30-16.30 uur. Werk Zeeuwse fotoclubs (t/m 29/8), BURGH-HAAMSTEDE De Burghse Schoole, 11.00-16 00 uur: Stempels en spelletjes met thema Spelen met Spellen (t/m 19/10); CADZAND NH Kerk, 14.00-17,00 uur: Werken in diverse disciplines van Maar ten Willekens (t/m 31/8); DOMBURG Het Noorderlicht, 15.00- 19.00 uur: Werken diverse kunstenaars (t/m 30/9); MarieTakvan Poortvliet Museum, 13 00- 17.00 uur: Een verborgen licht uit de Sov jet Unie, werken van Konstantin Matvee- vich Lomykin (t/m 4/11); DeGalerie, 11.30-21.00 uur: Hedendaag se kunst, abstracte schilderijen en sculp turen van brons en marmer (t/m 28/10); DREISCHOR Museum Goemanszorg, 10.00-17.00 uur: De laatste beurtschip pers van Schouwen-Duiveland, o.a. fo to's en modellen (t/m 30/10); GOES Galerie Elf, 11.00-17.00 uur: 'Ob sessions', foto's van Louis Drent (t/m 30/9), Museum voorZuid-en Noord-Beveland, 10.00-17.00 uur. Van Voorstraat tot Ach terweg, Noord- en Zuid-Bevelandse plaatsen in oude prentbriefkaarten (t/m 29/9); GRAAUW Atelier De Paaien, 13.00-18.00 uur: Paal-Aria, werk van diverse kunste naars (t/m 15/9); 's-GRAVENPOLDER Bibliotheek 14.00- 17 00 en 18 00-20.30 uur: Batty Scheele, aquarellen (t/m 11/9); HEINKENSZAND 't Kunstuus, 13.00- 18 00 en 19.00-21 00 uur Fien Peeters, schilderijen en keramiek 'In vuur en vlam' (t/m 1/9); Hal Gemeentehuis, 8.30-12.30 uur: Co Coppoolse, 'Gracieus en sprookjesach tig, foto's (t/m 20/9), HULST Streekmuseum De Vier Am bachten, 14.00-17.00 uur. Het Rijke Roomse Leven, doopkleedies, biecht- en communieboek|es. kalenders, vasten boekjes en trommels e.d (t/m 28/10); Reinaerts Streken (t/m 28/10): Galerie Labyrint, 11.00-17.30 uur. Piros Hegedus, schilderijen en Paul de Wach ter, schilderijen en beelden (t/m 31/8); KAPELLE - Galerie De Zeeuwse Buiten plaats, 13.00-17 00 uur Moderne beeld houwkunst en schilderijen van diverse kunstenaars (t/m 15/9); Fruitteeltmuseum, 13 00-17 00 uur: Landbouw en Visserij, keuze uit Zelandia lllustrata (t/m 1/9); KLOOSTERZANDE Bibliotheek, 14.00- 17.00 en 18.00-20.00 uur: Tentoonstel ling over de toestand van de Zeeuwse natuur (t/m 13/9); KRUININGEN Gemeentehuis, 9.00-12 00 uur: Elly van Put-Adriaansen, aquarellen en olieverven (t/m sept.}; MELISKERKE Zijdemuseum, 10.00-17.30 uur: Bangladesh van een andere zijde (t/m nov.); MIDDELBURG Zeeuwse Bibliotheek, 10.00-21.00 uur: Strandleven (t/m 1/9); Galerie Icon, 12 00-16.00 uur: Tekenin gen, schilderijen en grafiek van mensen door Geert-Jan Janssen, Theo Sijthoff e.a. (t/m 15/9); Galerie 'T', 11 00-16.00 uur: Lily Corver, etsen. Greet Lyklema, Schilderijen en ke ramische vertellingen en bronzen van Anne Kemerink (t/m 26/8); Zeeuws Archief (v.d Perrehuis), 9.00- 17 00 uur: Zeeuwen onder het mes, ge zondheidszorg in Zeeland door de eeu wen heen (t/m 10/11); Wandelkerk, 11.00-17.00 uur: Ad van Noort, 'Tekens van vragen, tekens van hoop' (t/m 26/9), De Drvkkery, 9.00-18.00 uur: Guido Met sers, ontwerpen voor 'Kunst aan de Kaai en' (t/m 30/8); NEELTJE JANS Topshuis, 10.00-17 30 uur: Jan de Koning, aquarellen (t/m aug. OOST-SOUBURG Watertoren, 12.00- 17.00 uur: Eveline van Duyl, sculptures en foto's; Raoul Chailloux, tekeningen; Juul Sadée. installatie practising breathing' (t/m 2/9); OOSTKAPELLE Zeeuws Biologisch Mu seum, 10 00-18.00 uur: Expositie 'Het hangt in de lucht'; (t/m 28/10); Even te zien. schelpen, fossielen, vegetatiedia's e.d. uit collectie Lieven Braber (t/m 31/8) Beelden in Heemtuin (t/m 4/11); PAAL Atelier De Paaien, 13.00-18 00 uur Paal-Aria, lofdichten op en schilderijen over Paal (t/m 15/9); RENESSE De Blikvanger, 10 00-12.00 uur Robots en poppen (t/m 28/8); RILLAND Dorpshuis, 11.00-17.00 uur: Loes Muller, sculpturen en Elly Knuist, pastelkruijt(t/m9/9), SINT-ANNALAND Streekmuseum De Meestoof, 13.45-16,45 uur: Van lees- plankje naar leesoefeningen en Rond het scheepsmodel: de hengst TH21 (t/m okt. SINT ANNA TER MUIDEN Streekland- bouwmuseum, 13.30-17.00 uur: Van hof- stalhuis tot hofboerderij (t/m 30/9); V.m. gemeentehuis, 12.00-18.00 uur: Dick Bakker, schilderijen (t/m 1/9); TERNEUZEN Gemeentehuis, 8.00-17.00 uur: Leen van Duivendijk, portretten en Saskia Eggink, etsen (t/m 24/8); VEERE - Museum De Schotse Huizen, 12.00-17.00 uur. Een Brusselaar terug in Veere, grafiek, aquarellen en olieverven van Rudolf Schonberg (t/m 2/9); Grote Kerk, 11.00-17.00 uur: World Press Photo (t/m 2/9); VLISSINGEN - Kunstcentrum Willem 3, 12.00-17.00 uur: Belaru-tion, werk van di verse kunstenaars (t/m 2/9); Gemeentehuis, 8.30-17.00 uur: 80 jaar speeltuinwerk (t/m 8/10), Explositie, 13.00-21 00 uur: Werk van M. Prins en S. Brouwer (t/m 15/9), Bibliotheek 't Spui, 10.00-21.00 uur Wer ken van Jan de Quelery met als thema Maritiem (t/m 1/10); Galerie El de Seo, 13.00-18.30 uur: 'Het mosselmaal', sieraden van Babara Voit (t/m 30/9); WESTKAPELLE Hervormde Kerk, 16.00- 20.00 uur: Afbeeldingen uit Kameroen van bijbelverhalen en Kerkelijke bouw kunst in papier (t/m 31/8); IJZENDIJKE Streekmuseum, 13.00- 17.00 uur; Toen en Nu, West-Zeeuws- Vlaanderen in oude kranten (t/m24/8); ZIERIKZEE Stadhuismuseum, 10.00- 17.00 uur: Piet Ochtman, foto's van Schouwen-Duiveland (t/m 1/11); David vandekop, 'Klein plastiek' sculpturen in keramiek en brons (t/m 2/9); Burgerweeshuis, 11.00-17.00 uur: Ne derlandse Plastiek, beeldhouwwerken, schilderijen, tekeningen, keramiek, en curiosa (t/m 26/8); Galerie Alexandra, 11.00-17.00 uur: Kat ten in de hoofdrol, keramiek, olieverf en aquarel van vijf kunstenaars (t/m 14/10); Galerie Beddeweeg, 11.00-17.00 uur: Fred Mutebi en Philips Kwesiga, moder ne Oegandese kunst (t/m 9/9). HULPCENTRA Alarmnummer voor geheel Zeeland: tel 112. Centraal Meldpunt Milieuklachten Zee land, tel 0118 412323. SOS Telefonische Hulpdienst Zeeland, tel 0118 615551 (dag en nacht bereik baar) Stichting Blijf van m'n lijf Zeeland, tel. 0118 469869 (dag en nacht bereikbaar). Hulp- en advieslijn Blijf van m 'n Lijf Zee land, tel 0118 467003 (ma., wo. en vr. 9.00-12 00 uur). Kindertelefoon Zeeland, tel 0800 0432 (gratis), dag. van 14 00-20.00 uur Advies Meldpunt Kindermishande ling, tel. 0900-1231230 Aids Infolijn, tel. 0118 638384 Ouders van Drugsverslaafden Zeeland, tel. 0118 62381 (dag. 10.00-22.00 uur). Zeeuws Inloophuis voor mensen met kanker, Badhuisstraat 80, Vlissingen (ge opend di. en do. 14.00-16.00 uur); tel. 0118 413932. Dierenambulance Dierenbescherming afd Noord- en Midden Zeeland, tel. 0118 473256. CLINGE - De Algemene Neder landse Bond voor Onderen (AN- BO) houdt zaterdag 1 september een modeshow in zaal Malper- tuus. Een modehuis toont vanaf 14.00 uur de nieuwste najaarsmode voor ouderen. Naast de show is er ook een ver koopstand. Bloktijden bruggen en sluizen in Zeeland (periodes dat de bruggen en sluizen altijd voor wegverkeer beschikbaar zijn) Kanaal door Walcheren: Keersluisbrug Vlissingen, dagelijks van .17 tot .25 en van .47 tol .55 Draaibrug Souburg, dagelijks van .26 tot .32 en van .49 tot .56 Stationsbrug Middelburg, dagelijks van .29 tot .37 en van 53 tot .05 Arneverkeersbrug Middelburg, dagelijks van .13 tot .17 Zeelandbrug, dagelijks van .07 tot .29 en van .37 tot 59 Zeelandbrug, maandag tot en met vrijdag van 7.30 tot 09.00 Zeelandbrug, zaterdag/zondag/ feestdagen van 17 30 tot 19.00 Zandkreeksluis Kats, dagelijks van •25 tot .35 en van .55 tot .05 (Advertentie) 25 en 26 augustus 2001 CENTRAAL ALARMNUMMER 112 SCHOUWEN-DUIVELAND Huisartsen: Zierikzee, vrij. 18.00-ma. 08.00 uur: A.W Audier, Noordgouwe, tel (0111) 401480. Spreekuurvan 11.00-11.30 uur Schouwen-Westhoek en Brouwershaven, vrij. 18.00- ma. 08.00 uur A. Baas, G. van Beek-Verbeek en P Keulers, Burghse- weg 54, Haamstede, tel. (0111) 651861. J L. FlachenS W. H. M. Simons, J. van Renesseweg 6, Renesse, tel.(0111)461280. L A M.BruelenJ.J.Roth,,tel.(0111)691280,Brouwer shaven, locatie Markt 32, locatie Scharendijke: Dijk- straat 32 te Scharendijke. Spreekuur van 11.30-12.00uuren van 16.30-17.00 uur. Bruinisse, Nieuwerkerk en Oosterland. vrij. 17.00-ma. 08.00 uur. R. Smits, Molenweg 61, Oosterland, tel. (0111) 641280. Tandartsen: S. De Smedt, Nieuwe Boogerdstraat 25, Zierikzee, tel. (0111)416066 Spreekuur 16.30-17.30 uur. Apotheken: Apotheek "Zierikzee", Dam 18, tel. (0111) 412906, ge opend za. van 09.00-12.30 uur en van 16.30 -17.30 uur. Zo. van 12.00-12.30 uur en 18.00-18.30 uur. Oosterschelde Thuiszorg: Schouwen-Duiveland: Tel. (0113) 249111. Dierenartsen: Weekenddienstartsen Schouwen-Duiveland voor spoedgevallen bereikbaar via telefoon 412180. Spoed gevallen spreekuur gezelschapsdieren zaterdag 13.00- 13.30 uur, Grevelingenstraat 17 te Zierikzee. i ZEELAND HELPT Ook in het jaar 2001! Wie helpt het kind van de rekening? Geef een kind een toekomst. Kosten: één gulden per dag. Adoptie betekent: onderwijs, voeding, medische zorg, een menswaardig bestaan. Elke gulden wordt rechtstreeks aan het kind besteed. Honderden Zeeuwen helpen actief mee aan het opbouwprogramma van de Zeeuwse stichting Sawasdee in Cambodja. Er worden scholen gebouwd. De medische zorg verbetert. De honger wordt verjaagd. De kinder-adoptie-actie is een succes. De verschroeide aarde wordt een beetje leefbaarder. Zeeland helpt Cambodja verder! Daar is zowel geld als de warme inzet van velen voor nodig. De medewerkers van Sawas dee rekenen op u! Oorlog, verwoesting, marteling en volkerenmoord hebben een zware hypotheek op dit arme land gelegd. Zeeland helpt die last te verlichten. Inlichtingen: Stichting Sawasdee, Groenedijk 2A, 4438 NN Driewegen (Zuid-Beveland). Telefoon: 0113-655784 Telefax 0113-655461 Bank: ING 65.07.90.782 r\np (met steun van de Stichting "ZL Helpt) Regionaal distributiecentrum van Albert Heijn in Pijnacker. archieffoto GPD

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2001 | | pagina 35