NOOIT MEER SCHAKELEN M fGF 1 JHHHHb PRIJSWINNAARS G. van boven PZC Bekend making Borse ie 'A GAK f^ïPïD'S Wie een stem heeft, houdt 10 september vrij voor de -i Rabobank Sint Tansteen van MICRA Kleurplaatactie met de PZC vrijdag 24 augustus 2001 Autobedrijf van Dijke Kerkring 37 Nieuwerkerk 0111 - 641364 Auto Sturm B.V. Amundsenweg 39 4462 GP Goes Tel: 0113 602000 Altijd succes met de Zeeuwse Nissan-dealers Noordweg 467 Middelburg 0118 - 612042 Automobielbedrijf Moret B.V. Handelspoort Terneuzen 0115 - 649000 'Y' .v. Rubriek voor gelukwens ter gelegenheid van geboorte, a verloving,huwelijk,jubileum, examen, ff enz. Ook voor mededelingen over huisdieren. - Alleen voor particulieren. W De teksten en eventueel beeldmatenaal dienen twee dagen vóór plaatsing uiterlijk 16.00 uur in het V bezit te zijn van de advertentie-afdeling te Vlissingen. Tarief: prijs per millimeter over I kolom: 1,06 0.48) Een regel met een grote letter is verplicht. Foto of tekening maximaal 40 mm hoog, over I of 2 kolom. PATRICK BUNT i Deze ballenknijper wordt vandaag 29 JAAR. Gefeliciteerd. De meiden van de Bussel, De Bakkertjes en natuurlijk de i Rien Poerstamper zag gis ter ABRAHAM i Hartelijk gefeliciteerd W.LC.M. KARIN EN JO 40 jaar getrouwd j Wat ons betreft kan het feest beginnen Jaap en Corrie 50 JAAR getrouwd Hartelijk gefeliciteerd Kinderen Het is echt waar DIANE wordt 40 JAAR Hiep, hiep, hoera onze OOM ENTANTE worden een ECHTPAAR! Sjaak, Peter Helmi, Branco.Jordi, Nena, Rosan en Sven Wegens feestje is er vanavond geen koopavond bij: KEUKENS SANITAIR-TEGELS VERWARMING BOUWBEDRIJF-ELECTRO ALLES IN EEN HAND 2- 03 CO N D Debatteer mee over de toekomst in Zeeland Op 5, 6 en 7 september organiseert de ZUZ een aantal workshops en debatten over de toekomstige en vernieuwende inrichting van Zeeland. Deelname is gratis Voor meer informatie: 0118 489 207 isf@inail.hzeeland.nl Op 22 augustus 2001 werden twee dwangbeve len betekend ingevolge art. 4.7 R.V. De betekening is ten laste van: N. A. Boelaart thans zonder bekende woon- of verblijfplaats binnen of bui ten het koninkrijk. De betekening vond plaats in opracht van de ontvanger Belastingdienst/ Ondernemingen Goes, Stationsplein 21 te Goes, alwaar afschrift van ge noemd exploit te verkrijgen is. Tel. 0113-244433. de belastingdeurwaarder J. van Huizen Belastingdienst EINDEREEKSPRIJZEN IN JULI EN AUGUSTUS Showroom geopend van oMmzof. 10.00-18 00 uur. ALPHA M0T0RH0MES Kopelomeloan 13a B-9140 Tem»/Tel. 03/771.18.35 liHi'liJl' rli-iiÜ'W.IOfcJ MEDEDELINGEN Stop nu met roken! met 6 maanden garantie, d.m.v. PR0ST0P LASERTHERAPIE Min. ontwenningsverschijnselen. Geen lichamelijke behoef te. Gediplomeerde, ervaren therapeuten en de beste app. EINDHOVEN, HILVERSUM, ARNHEM, NIJMEGEN, BOX TEL, ZEIST, HOORN, SCHIEDAM, DEN HAAG of op uw BEDRIJF bel gratis 0800-7767867 of 0800-Prostop www.prostop.nl VAKANTIE/RECREATIE pflV« BORSTLAP REIZEN Zusterstraat 52 Middelburg 0118-616166 www. borstlapreizennl Bel 0118 zes-zestien-zestien-zes en uw reis wordt een succes GEZONDH./WELZIJN Afrikaans Medium helpt u bij het terugbrengen van uw geliefde, tevens helpt hij bij succes in zaken, exa men en bescherming tegen het kwade. Mocht u bij een ander niet slagen; bij mij suc ces gegarandeerd binnen een week. 06-19050841 of 020-6659377. DE WILDEBRAS STICHTING PEUTERSPEEL ZALEN GROOT-HULST STICHTING PEUTERSPEELZALEN GROOT-HULST zoekt voor haar 5 peuterspeelzalen: inval peuterspeelzaalleidsters Functie: - Het aanbieden en begeleiden van op leeftijd en capaciteiten van de kinderen afgestemde activiteiten. - Het zorgdragen voor het scheppen van een sfeer waarin de kinderen zich veilig voelen en worden gestimuleerd zich ver der te ontwikkelen. Functie-eisen: MBO-SPW of gelijkwaardig. CAO Welzijn is van toepassing. Uw sollicitatie kunt u richten aan: St. Peuterspeelzalen GroouHulst, t.a.v. C'. van Denderen, Sportlaan 30, 4561 KZ Hulst, tel. 0114-310555. gemeente - ONHERROEPELIJKHEID BESTEMMINGSPLAN •S-HEERENHOEK, GEDEELTE DE BLIKKEN II' BESTEMMINGSPLAN 'HEINKENSZAND, GEDEELTE OVER DE DIJK, FASE I' Burgemeester en wethouders van Borsele maken in verband met het bepaalde In artikel 31 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend dat de besluiten van gedeputeerde staten van Zeeland tot goedkeuring van de bestemmingsplannen A. 's-Heerenhoek, gedeelte De Blikken II', met uitzondering van het nader uit te werken plangedeelte ten behoeve van woondoeleinden. B. 'Heinkenszand, gedeelte Over de Dijk, fase I' onherroepelijk zijn geworden. De onder A. en B. genoemde bestemmingsplannen liggen me ingang van 24 augustus 2001 voor een ieder ter inzage in he gemeentehuis, afdeling ruimtelijke ordening en milieu, Steneva te 10 te Heinkenszand. Het gemeentehuis is geopend op maan dag t/m vrijdag van 8,30 uur tot 12.30 uur en op donderdag avond van 17.00 tot 20.00 uur. Heinkenszand, 23 augustus 2001 ünieke samenwerking mannenkoren: mannenkoor uit Wales in samenwerking met de uit Zeeuws Vlaanderen Concert op zaterdag 1 september 2Ö01 in de Grote Kerk, Noordstraat te Ternenzen Aanvang20.00 unr Toegangsprijs15,- Voorverkoop kaarten: Scheldetheater, Zuidlaodstraat 111,4532 CK Terneuzen, Tel. 0115-695555 Boekhandel Basting, Raadhuisplein 9. 4501 BG Oostburg, Tel 0117-453158 Drogisterij José, Landpoortstraat 16,4515 CB IJzendijke, Tel. 0117-306060 Kom naar www.proefdiervrij.nl of bel 070-306 24 68 en zie wat kunt doen. P r o e f d i e r v r i j BW KONINKLIJKE BESCHIKKING HOFLEVERANCIER li' Juweliers van vader op zoon sinds 1834 V raboiy de Jonge - Lange Kerkstaat 30 - 4461 JU Goes - Postbus 91 4460 AB Goes Tel. 0113-2,16005 - Fax, 0133-251420 Rabobank Sint Jansteen houdt op maandag 10 september aanstaande haar jaarlijkse algemene vergadering. De bijeenkomst vindt plaats in Gemeenschapscentrum de Warande te SintJansteen en begint om 19.30 uur. Verkorte agenda - Opening - Notulen vorige vergadering - Jaarrekening 2000 - Decharge - Wijziging van de statuten - Wijziging van het Huishoudelijk Reglement - Benoeming leden bestuur en raad van toezicht - Mededelingen en rondvraag De volledige agenda.de notulen van de vorige algemene vergadering.de jaarrekening 2000 en de overige stukken liggen vanaf vandaag voor leden ter inzage in ons kantoor aan de van Hovestraat 8 te SintJansteen. Het bestuur Coöperatieve Rabobank Sint Jansteen en omstreken U.A. gevestigd te Sint Jansteen Kik jaar worden leden van de Rabobank uitgenodigd voor de algemene vergadering. Zij kunnen dan kennis nemen van de resultaten van hun bank. Maar ook invloed uitoefenen op het beleid dat wij voeren. Onze leden hebben immers een belangrijke stem in hoe wij de samenleving van dienst kunnen zijn. En die Stem wordt met name hoorbaar op de algemene vergadering. Horen wc van U? Rabobank CONSUMENTENADVIESPRIJS lbéGs..3TW EN BPM, EXCLUSSF VER WU SERI NGSB IJ D R AG E EN KOSTEN RIJKLAAR MAKEN 3 JAAR OF lOO.OOffijKM: ALGEMENE GARANTIE. BRANDSTOÉVESBRUiK (GÉG-pMSiNEEROJ-VAtfeéSEREND VAN 5.2 TOT 6.4 LTR 100 KM (OF VAN 19.2 TOT 15.6 KMÉjïRf C02 UITSTOOT.VARIËREND VAN ij'O GR/KM TGT ;ë5>G"JKM,OVEREENKOMSTIG RICHTLIJN 80/1268/EEG WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN. Op de kleurwedstrijd in de PZC van vrijdag 3 augustus zijn 300 kleurplaten binnengekomen! ledereen heeft heel erg zijn best gedaan, de ene plaat was nog mooier ge kleurd en versierd dan de andere. De jury had de moeilijke taak om de 15 mooiste te kiezen. De gezinskaarten voor Het Land van Ooit zijn gewonnen door: Marit Poppe uit Ritthem, Cavin Schipper uit Goes, liana Dronkers uit West- kapelle, Astrid Almekinders uit Cadzand en Milou Markusse uit Kortgene. De Sesamstraat prijzenpakketten zijn gewonnen door: Kevin Schot uit Zierikzee, Patrick van Zweden uit Goes, Jasmijn van Seters uit Middelburg, Daphne Koppejan uit Kloetinge, Myrthe van der Weele uit Nieuwerkerk, Dominique Reale uit Terneuzen, Marloes Pipping uit St.-An- naland, Ike Ceelen uit Spijkenisse, Soraya Lobbezoo uit Kruiningen en Cindy de Bree uit Vlissingen. Alle winnaars gefelicitceerd en veel plezier met jullie prijs. De prijzen zijn inmiddels thuisgestuurd. Ruud Meijer uit Vlissingen, Lukas Roelofsen uit ders uit Goes, Cynthia Lamper uit Wemeidinge willen wij een eervolle vermelding geven omdat werkjes' zijn. Knap gedaan! De PZC bedankt alle kinderen voor hun prachtige kleurplaten. Manouk Stadhou- Bakker uit Kamperland kleurplaten originele 'kunst-

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2001 | | pagina 20