PZC I C H T E N Ook in uw vakantie dagelijks de PZC Kindercentrum "Juultje" F A M L I E B E R I 18 FAMILIEBERICHTEN Kinderopvang op maat: Opvang van 0-4 jarigen Buitenschoolse Opvang 24-uurs opvang van 0-12 jarigen vrijdag 24 augustus 2001 Blij zijn wij met de geboorte van onze zoon Wij noemen hem: FRANK Geboren: 21 augustus 2001 Om 7.07 uur Gewicht: 3250 gram Lengte: 49 cm Robert en Isabel van der Krieke-Slager Poststraat 29 4301 AAZierikzee Telefoon: 0111-417947 Verdriet was groot toen ze je geen kans meer op genezing konden geven. Verdriet werd onderdrukt toen je samen met ons mooie momenten mocht beleven. Samen zijn we tot aan de drempel gegaan Omringd door onze liefde ben je moedig en rustig van ons heengegaan. Bedroefd om het gemis, maar dankbaar dat verder lijden haar bespaard is gebleven, geven wij u kennis dat, na een ernstige ziekte, van ons is heengegaan mijn lieve vrouw, onze mama, dochter, zus, schoon dochter, schoonzus en tante ANITA DE LOOFF-DE NOOIJER 04-04-1959 20-08-2001 Hilversum Middelburg Middelburg: Tonnie de Looff Evianne Deandra Roelant Middelburg: J, de Nooijer J. G. J. de Nooijer-van den Hooff Vlissingen: Evert de Nooijer Karin de Nooijer-Snoek Dion Oost-Souburg: L. de Looff A. A. de Looff-Wilderom Koudekerke: J. A. van der Zwan N. A. M. van der Zwan-de Looff Colin fames Sakina 20 augustus 2001 Amnestylaan 76. 4336 LA Middelburg Anita is j.l. donderdag 23 augustus 2001 in besloten kring begraven op de begraafplaats te Middelburg. Na een lang en dapper gevecht is van ons heenge gaan ons nichtje ANITA DE LOOFF-DE NOOIJER in de leeftijd van 42 jaar. Ooms en tantes Wilderom Neven en nichten Kamperland, 20 augustus 2001. Na een lange lijdensweg is op 42-jarige leeftijd van ons heengegaan onze lieve ANITA DE LOOFF-DE NOOIJER Wissenkerke: C. van Lieren-de Looff t K. L. van Lieren J. C. Wilderom-de Looff P. J. Wilderom t Neven en nichten Wissenkerke, 20 augustus 2001 Toch nog onverwachts bereikte ons het bericht van het overlijden van Mevrouw ANITA DE LOOFF-DE NOOIJER Eerst als medewerkster van de sectie Personeel Organisatie en later als medewerkster van het Patiënten Service Bureau heeft zij vele jaren haar beste krachten gegeven aan medewerkers en patiën ten van het ziekenhuis: daarnaast is zij vele jaren zeer actief geweest in de Personeelsvereniging. Wij herdenken haar met dankbaarheid. Haar man, kinderen en verdere familie en vrienden wensen wij veel sterkte bij het verwerken van dit veel te vroege heengaan. Namens de ziekenhuisgemeenschap, Raad van Toezicht en Raad van Bestuur van Ziekenhuis Walcheren Stil en verdrietig zijn wij door het verlies van onze dierbare vriendin ANITA Cathrien en Marjo ANITA Ons "clubje" zal nooit meer hetzelfde zijn. Yvonne, Wilma, Conny en Anneke Verdrietig hebben wij kennisgenomen van het over lijden van ANITA DE LOOFF moeder van onze leerling Evianne Wij wensen Evianne en verdere familie veel sterkte toe om dit verlies te dragen. Bestuur, personeel en MR van Het Springtij Geschokt zijn we door het overlijden van ANITA DE LOOFF Ze was een bijzonder betrokken ouder en lid van onze ouderraad. We hebben haar bewonderd en bewaren dierbare herinneringen aan haar inzet voor de school. Haar man, de kinderen Evianne, Deandra en Roeland en verdere familie wensen we veel sterkte voor nu en de komende tijd. Team OR en MR o.b.s. "De Leeuwenburoh" Middelburg Vol bewondering voor de manier waarop ze met haar ziek zijn omging, moeten we nu afscheid nemen van ANITA DE LOOFF Haar positieve inbreng als ouderraadslid zullen we missen. We wensen haar man, kinderen en verdere familie veel sterkte. Ouderraad o.b.s. "De Leeuwenburch" Ingrid, Monique, Coby, Anja, Norrie, Constance, Ingrid, Willeke, Mieke, Nicolette, Yeter en Katja Wij zijn verslagen door het overlijden van onze mede-overblijfmoeder ANITA DE LOOFF en wensen haar man, kinderen en verdere familie veel sterkte toe. Overblijfmoeders Locatie Leeuwenberg o.b.v. "De Leeuwenburch" In de maneschijn, in de maneschijn, klom ik op een trapje 7» door het raamkozijn.... We zijn erg verdrietig dat de mama x van ons vriendinnetje Deandra -A/\T w ANITA DE LOOFF overleden is. We wensen Deandra, haar papa, zus Evianne en broertje Roeland veel sterkte toe. Groep I-2B o.b.s. "De Leeuwenburch" Lorenzo. Julian, Vian, Furkan, Juliet, Richelle, Kyra, Stefan, Tim, Jessica, Dylan, Richie, Michael, Iliana. Ashley, Dian. Valentino, Steffi, juf Yvonne en juf Ineke God looked upon His garden and found an empty space. He then looked down upon this earth and saw your tired face. He put his arms around you and lifted you to rest. God's garden must be beautiful He only takes the best. Met al zijn levenslust en wilskracht heeft hij de strijd niet kunnen winnen. Na alle fijne jaren die wij met hem mochten beleven hebben wij met veel verdriet afscheid moeten nemen van mijn liefste, onze allerliefste papa, mijn zorgza me zoon, onze onvergetelijke schoonzoon, broer, zwager en oom WILLEM PETRUS BORDUI in de leeftijd van 47 jaar. Marjan Bordui-Bolk Coco Fleur en verdere familie 21 augustus 2001. Weststraat 36, 4328 AB Haamstede De dank- en gedachtenisdienst zal gehouden worden maandag 27 augustus in de Hervormde kerk, Ring 1 te Haamstede, aanvang 13.00 uur, waarna de begra fenis zal plaatshebben op de begraafplaats "Vrede hof te Haamstede, omstreeks 15.00 uur. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in bovengenoemde kerk. Geen bezoek aan huis Erg bedroefd zijn wij door het overlijden van de heer WILLEM BORDUI vader van onze leerling Coco en van Fleur Wij hopen en bidden dat Marjan en kinderen de kracht zullen krijgen om dit zware verlies te dragen. Kinderen, schoolteam, schoolcommissie en ouderraad van: CBS "Onder de Wieken" Burgh-Haamstede Heel verdrietig zijn wij door het overlijden van onze lieve zangvriendin MAATJE OVERBEEKE Cantorij van de Nederlandse Hervormde Kerk, Kapelle Tot ons verdriet is onverwacht overleden bure MAATJE OVERBEEKE We herinneren ons haar als een fijne buurvrouw in al die jaren dat we naast haar gewoond hebben en zijn dankbaar voor haar vriendschap en hartelijk heid. Kapelle, 22 augustus 2001. René en Inge Tramper Aan een hechte vriendschap van 43 jaar kwam plot seling een einde met het overlijden van mijn goede vriend Ik zal je missen. JAN BRABER Heden bereikte ons het droeve bericht van het over lijden van ons zeer gewaardeerd bestuurslid J. W. BRABER Jarenlang is hij de drijvende kracht geweest in onze organisatie. Met veel genoegen denken wij terug aan zijn grote collegialiteit en inzet. We wensen zijn moeder en verdere familie veel sterkte toe. Namens Stichting Bruynversails Het bestuur Bruinisse, 22 augustus 2001 JAAP WELLEMAN Het is een leegte die achterblijft. Rens en Sandra Met grote verslagenheid hebben wij kennisgenomen van het toch nog onverwacht overlijden van onze oud-collega JAAP J. WELLEMAN Jaap heeft bijna 14 jaar bij ons bedrijf gewerkt. Hij was een gewaardeerd collega, voor velen een vriend en is met veel inzet en betrokkenheid bij ons werkzaam geweest. Wij wensen zijn vrouw, kinderen en overige familie leden heel veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies. Directie en medewerkers Chemgas Terminal Vlissingen B.V. Nieuwdorp, 23 augustus 2001. Wij ontvingen het droevige bericht dat JAAP WELLEMAN na een ernstige ziekte is overleden. Hij heeft zich gedurende ruim 25 jaar zeer verdien stelijk gemaakt voor de schietsport in het algemeen en onze vereniging in het bijzonder. Wij verliezen in hem een zeer gewaardeerd lid. Leden en bestuur van de Schietvereniging 'De Kloveniers' te Middelburg Bedroefd namen wij kennis van het overlijden van ons gewaardeerde lid JAAP WELLEMAN Bestuur en leden van schietvereniging Meliskerke Bedroefd, maar dankbaar dat hem verder lijden bespaard is gebleven, stellen wij u ervan in kennis dat. na een kortstondig ziekbed, van ons is heenge gaan mijn lieve man, onze lieve vader, schoonvader, grootvader en overgrootvader HUBERTUS PIETER DE PUNDERT Nisse. 7 maart 1922 Goes, 23 augustus 2001 Goes: Celina de Pundert-Baert Kloetinge: Wim en Ineke de Pundert-den Boer Kruiningen: Hester en Remko Tom Juliët Sanne Kapelle: Willemijn en Ronald Zierikzee: Annemarie en Remko Ellewoutsdijk: Peter en Klazien de Pundert- de Winter Kruiningen: Anita en Anton Hagen-de Pundert Andrea en Peter Sjoerd Willem Watertorenstraat 50, 4462 WD Goes Mijn man, onze vader en grootvader is opgebaard in het Uitvaartcentrum "Goes", Zuidvlietstraat 37 te Goes, waar u afscheid van hem kunt nemen op zaterdag 25 augustus van 18.30 tot 19.00 uur. De Uitvaartdienst, waarbij u wordt uitgenodigd, zal worden gehouden maandag 27 augustus om 9.30 uur in de parochiekerk van de H. Maria Magdalena te Goes, waarna aansluitend om 11.00 uur de crematieplechtigheid zal plaatshebben in het crema torium. Westelijke Oude Havendijk 3 te Middel- burg. Na afloop van de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in de ontvangkamer van het crematori- Verdrietig zijn wij door het plotseling overlijden van onze lieve zuster, schoonzuster en tante P. HOOGESTEGER-LIEVENSE Wij zullen haar missen. M. Kooijman-Lievense P. Kooijman Nellie Piet t H. Lievense N. Lievense-Huibregtse Jan en Rina Piet en Mariska Ina en Kees Westkapelle, 22 augustus 2001. je was een man van weinig woorden. Duidelijk herkenbaar voor degenen die bij je hoorden. Een man en pa waar je op kon bouwen, met een woord waarop je kon vertrouwen. Achter je ligt een leven van werken en plicht en juist dat bepaalde in alles jouw eigen gezicht. Zo bescheiden als je hebt geleeft, zo bescheiden ben je geston'en. Na een moeilijk laatste levensjaar is rustig ingesla pen mijn lieve man, papa, opa en overopa HENDRIK WILLEMSEN Spaarndam 23-10-1917 t Breskens 23-08-2001 Onze bijzondere dank gaat uit naar het verplegend personeel van verzorgingshuis "Ter Schelde" in het bijzonder afdeling 't Killetje voor de liefdevolle verzorging. Breskens: E. A. Willemsen-de Vos Hoofdplaat: Lies Hans t Terneuzen: Richard en Jolanda, Lianne 23 augustus 2001. Correspondentieadres: Ringlaan 4, K 318, 4511 HH Breskens De overledene ligt opgebaard in het mortuarium van het Antonius ziekenhuis, Pastoor van Genklaan 6 te Oostburg. De begrafenis zal plaatsvinden a.s. maandag 27 augustus om 15.00 uur op de N.H. begraafplaats. Vertrek vanaf voornoemd mortuarium naar de begraafplaatsom 14.40 uur. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in verzorgingshuis "Ter Schelde" te Breskens. Indien u de begrafenis wilt bijwonen wordt u verzocht tijdig aanwezig te zijn in het mortuarium. Zij die door omstandigheden geen rouwcirculaire ontvangen hebben, verzoeken wij om deze advertentie als zodanig te beschouwen. Bewonderenswaardig was haar levenskracht. Nu is vredig ingeslapen mijn zuster, onze schoon zuster en tante JOHANNA MARINISSEN-WILLEMSE in de leeftijd van 85 jaar. Rutten: Z. Willemse t en M. Willemse-Rooze St. Laurens:1- C. Willemse L. Willemse-Gideonse Neven en nichten St. Laurens, 22 augustus 2001. wegens familieomstandigheden zijn wij vandaag vanaf 12.00 uurg life design grafische vormgeving en reclame poststraat 44 4301 ad zierikzee telefoon 0111 456456 telefax 0111 456457 e-mail post@lifedesign.nl Plaats uw familieberichten in de PZC Verzorging [Peter Butler Benonistraat 3 4421 DN Kapelle Telefoon 0113 340 381 Voor een /jcrKaonfff/ie begeleiding bij uitvaart Voor melding overlijden dag en nacht bereikbaar Begrafenisonderneming Van der Hooft Voor alle dienstverlening dag en nacht bereikbaar. Eigen Rouwcenlrum vooropbaring beschikbaar. Ook verzorging koffietafels vanuit het Rouivcentrum. Rou wkamer en koeling om thuis op te baren -J. de Kok C. de Kok-van derHooJi/C W. de Kok— Pmnusstraat 25, 4451 DC 's-Gravenpolder Rouivcentrum: Bosseweide 2. 's-Gravenpolder Telefoon0113 -31 15 17 Uitvaartverzorging DE GROOT - DE KAM DAG EN NACHT BEREIKBAAR nijw A Eigen rouwvervoer in ivSr jÊ binnen- en buitenland wv^T Gratis informatiepakket en wilsbeschikking Rouwcentrum in Middelburg en Vlissingen pEsL INFORMATIECENTRUM ^*5 Begrafenissen en crematies VEERSEWEG 36 MIDDELBURG TEL. 0118-612868 kunt u tijdens kantooruren afseven bij de volsende PZC-kantoreri: Vlissingen: Zierikzee: Oostsouburgseweg 10 Voorstad 22 Axelsestraat 16 's Gravenhofplein 4 Grachtweg 23 Kantooruren: maandas t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur. Zierikzee en Hulst: 8.30 tot 17.00 uur. Zaterdags in Vlissingen van 8.00 tot 10.30 uur. Belten of faxen kan ook. Tijdens kantooruren én (uitsluitend voor overlijdens-Zgeboorte advertenties) maandag t/m vrijdagavond van 20.30 tot 22.00 uur en zondagavond van 20.00 tot 22,00 uur. TELEFOON: J FAX: (0118) 484000 1 (0118) 470100 9H Uw kind in vertrouwde handen.. Het kindercentrum hanteert nog géén wachtlijst! Komt u gerust eens vrijblijvend langs! Het kindercentrum is gevestigd op het terrein van het schippersinternaat, aan de kant van de Emmalaan. Kindercentrum "Juultje" Van Steenbergenlaan 30 4531 HK TERNEUZEN tel: 0115 686100 M Vakantie in Nederland: Wanneer u uw vakantie in Nederland doorbrengt, kunnen wij er voor zor gen dat de PZC op uw vakantieadres wordt bezorgd. De bezorging bij u thuis wordt dan tijdelijk stopgezet. Ook kunt u de PZC tijdelijk bij iemand anders laten bezorgen. Geef ons naam en adres op en wij bezorgen daar gedurende uw vakantie de PZC. Vakantie in het buitenland: Als u met vakantie naar het buiten land gaat, bieden wij u de volgende mogelijkheden: U doet tijdens uw vakantie een an der een plezier met de PZC. Geef ons naam en adres op en wij bezor gen daar gedurende uw vakantie de PZC. ir U laat de PZC opsturen naar uw va kantieadres in het buitenland. Geef ons uw vakantiebestemming en wij sturen geheel voor uw risico de PZC dagelijks aan u op. Kosten volgens PTT tarief. U onderbreekt tijdelijk uw abonne ment (minimaal voor een week). Het teveel betaalde abonnements geld wordt dan verrekend. Vul de gegevens hiernaast in, knip de ze bon uit en stuur 'm minstens twee weken voor het begin van uw vakan tie naar ons op. Ter voorkoming van onjuiste adressering kunnen opdrachten per telefoon NIET in behandeling worden genomen. GEGEVENS ABONNEE: adres: postcode'. woonplaats: telefoonnummer: eerste verzenddag: eerste dag weer thuis bezorgen:.. O bezorg de krant op onderstaand va kantieadres: naam: adres: postcode: woonplaats; geef mijn abonnement gedurende mijn vakantie aan: naam: adres: postcode: woonplaats: onderbreek mijn abonnement en ver reken het abonnementsgeld- eerste dag geen krant: (eerste dag weer thuis bezorgen:.. Stuur deze bon naar: Provinciale Zeeuwse Courant Afdeling Lezersservice Antwoordnummer 123 4380 VB Vlissingen

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2001 | | pagina 18