Nederlandse vloot weer gegroeid PZC Nederland blijft koploper inflatie Akkoord Lufthansa met piloten 7 Vakbonden eisen opheldering van KPN In registers staan 755 zeeschepen ingeschreven amsterdamse effectenbeurs Fortis stapt in Nasdaq Europe ASMI waarschuwt voor tegenvaller Benzineprijs opnieuw omlaag Winst blijft uit voor Bol.com ICT'ers Amsterdam huren meer Spaans toezicht op Tulip-hotels damrak c c stijgers wall street dalers zaterdag 9 juni 2001 van onze redactie economie DEN HAAG - De vakbonden willen van de directie van KPN opheldering over de toekomst van het bedrijf, dat het dezer dagen op de effectenbeurs zwaar te verduren heeft. Volgens bestuurder P. Wiech- mann van AbvaKabo FNV, de grootste bond, bestaat er onder leden onrust over het toekomst perspectief van het bedrijf. De kwestie is toegevoegd aan de agenda van het reguliere over leg dat de bonden maandag met KPN hebben. Wiechmann wil horen met welke maatregelen KPN de problemen te lijf wil gaan. Het bedrijf is op de beurs nog maar zo'n 9 miljard euro waard, maar de waarde van KPN wordt door analisten becijferd op zo'n 40 miljard euro. Als de nood echt aan de man komt, heeft het concern voldoende mogelijkheden om onderdelen te verkopen. Het personeel van KPN ontvangt vandaag een brief van de directie, waarin wordt ingegaan op de huidige situatie. Volgens KPN-zegs- man Oudshoom is de brief be doeld om de medewerkers een hart onder de riem te steken. Berichten over Tweede-Ka merleden die vragen hebben gesteld over een 'dreigend na derend faillissement van KPN' zijn de aanleiding voor de brief, legt woordvoerder Oudshoorn uit.ANP/GPD van onze redactie economie ROTTERDAM - Voor het vijfde achtereenvolgende jaar is de Nederlandse vloot gegroeid. Op 1 januari van dit jaar stonden 755 zeeschepen in het Neder landse register ingeschreven. Dat heeft de Koninklijke Ver eniging van Nederlandse Re ders (KVNR) gisteren bekend gemaakt. De redersvereniging tekent hierbij aan dat de groei van het aantal schepen dat onder de Ne derlandse vlag vaart, afneemt. Het aantal in Nederland geregi streerde schepen nam vergele- ken met het jaar 2000 toe met 34 Inde jaren vanaf 1996 steeg dat aantal met gemiddeld 50 sche penper jaar. Het Nederlandse zeescheep- vaartbeleid dat in 1996 is inge voerd heeft hiermee zijn vruch ten afgeworpen. Door nieuwe regels werd het fiscaal aantrek kelijker schepen te bouwen en daarmee te varen. „Maar andere Europese landen kopiëren dat beleid nu", zegt P. van Agtmaal van de KVNR. Landen als Duitsland, Groot- Brittannië en Denemarken zijn een inhaalslag begonnen. Ver der is door de belastingherzie ning het investeren in de scheepsbouw minder aantrek kelijk geworden. „De staatsse cretaris heeft beloofd met een alternatief te komen. Daar wachten wij nog op." De vereniging van scheepseige naren pleit opnieuw voor het loslaten van de nationaliteitseis voor kapiteins op schepen die onder de Nederlandse vlag va ren. „Wij hebben in Nederland niet genoeg mensen om de sche pen te bemannen. Wij hebben er alles aan gedaan om de instroom te bevorderen en de uitstroom tegen te gaan, maar dat houdt ergens op", aldus Van Agtmaal. Om het personeelstekort op te lossen kijkt de redersvereniging eveneens buiten de landsgren- DEN HAAG - De prijzen in Nederland blijven fors hoger dan een jaar geleden. De inflatie bedroeg in mei van dit jaar 4,9 procent, net zoveel als in april, heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek be cijferd. De hoge prijzen van brandstof, voedsel en in de horeca zijn de oor zaak van de slinkende waarde van de inhoud van de huishoudporte monnee. Al het hele voorjaar is sprake van forse inflatie. Volgens het CBS zijn de prijzen sinds oktober 1982 niet meer zo hard gestegen. Euro pees gezien ligt Nederland met de prijsstijgingen aan kop. Bij de voedingsmiddelen signaleerde het CBS prijsstijgingen van 9 procent. Volgens het CBS zijn elektriciteit en gas in een jaartijd 13,9 procent duurder geworden. GPD zen. Het gaat daarbij niet alleen om de Filipijnen, maar vooral ook om Oost-Europese landen zoals Rusland en Polen, met een rijke scheepvaarttraditie. ANP pagina 13: Vlissingen adopteert zeevaartschool Filipijnen BRUSSEL - Bank/verzekeraar Fortis heeft samen met zeven andere financiële instellingen een belang genomen in Nasdaq Europe, een beurs in Brussel die moet uitgroeien tot een Europe se tegenhanger van de Ameri kaanse technologiebeurs Nas daq. Over de omvang van het belang en de financiële details heeft Nasdaq Europe niets bekendge maakt. Fortis wilde er gisteren ook niets over kwijt. De andere deelnemende partij en zijn Bernard L Madoff, BNP Paribas, Credit Suisse, Santan der Central Hispano Invest ment, Goldman Sachs, Lehman Brothers en Citigroup. Zijn ne men waarschijnlijk een deel van het aandelenpakket van Nas daq over. De Amerikaanse beurs heeft er nooit een geheim van gemaakt zijn belang in Nasdaq Europe terug te willen brengen tot 51 procent. In maart ver wierf Nasdaq 58 procent van de aandelen voor in totaal 70 mil joen euro 154 miljoen) in het toenmalige Easdaq, met de am bitie het te willen ombouwen tot een volledige elektronische beursvloer. ANP Een piloot van Lufthansa op het vliegveld van Frankfurt. foto Oliver Berg/EPA een loonsverhoging van 24 procent om de belo ning op het niveau te brengen van andere Europe se maatschappijen. Lufthansa wilde niet verder gaan dan 10,6 procent plus een winstdeling van twee maandsalarissen. Het gisteren aanvaarde arbitragevoorstel voor ziet voor dit jaar in een verhoging van de basissa larissen met 12 procent plus een winstdeling van twee maandlonen. De nieuwe arbeidsovereenkomst heeft een loop tijd van drie jaar en drie maanden. In de jaren na 2001 krijgen de piloten een salarisverhoging die op het gemiddelde ligt van de van de in West- Duitsland afgesloten CAO's. In 2002 komt daar een toeslag bij van 2,8 procent. DPA/AFP a: laten; b: bieden; c: exclaim; d: exdiv.; e: gedaan-bieden; f: gedaan-laten; g: bieden exdiv.; h: laten exdiv.; k: gedaan-laten exdiv.; I: gedaan-bieden exdiv.; p: put; A: adviesprijs; Z: adviesprijs en exdiv. van onze redactie economie HAMBURG - De Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa heeft na een maanden slepend conflict een akkoord bereikt met haar piloten over verho ging van de salarissen. De gisteren bekendge maakte overeenkomst kwam tot stand via bemid deling onder leiding van oud-minister van Bui tenlandse Zaken Hans-Dietrich Genscher. De piloten, verenigd in de vakbond Cockpit, gin gen vorige maand drie keer in staking. Nadat on derhandelingen definitief waren vastgelopen, be sloten de partijen op 22 mei tot arbitrage. Cockpit eiste voor de 4200 piloten en co-piloten BILTHOVEN - Toeleverancier aan de chipindustrie ASM In ternational ziet de omzet en winst in het lopende kwartaal verslechteren. Het bedrijf waarschuwde gisteren dat de oor spronkelijke voorspelling niet wordt gehaaid. ASMI gaat er nu vanuit dat de omzet minstens 25 procent la ger ligt dat de 200 miljoen euro 440 miljoen) van het eerste kwartaal. De nettowinst zal ongeveer gehalveerd worden ten opzichte van de 18,5 miljoen euro die in de eerste drie maan den van dit jaar werd verdiend. Aanvankelijk ging ASMI uit van een 10 a 15 procent lagere nettowinst. „We zaten met een onbalans in het eerste halfjaar: we hadden heel veel orders. Een deel van die orderportefeuille is verscho ven naar het derde en vierde kwartaal", licht financieel direc teur R. de Bakker toe. ANP ROTTERDAM - Brandstof is weer goedkoper geworden. Shell heeft gisteren de adviesprijs voor alle soorten benzines met 2 cent verlaagd. Euro ongelood kost nu aan de pomp 2,64. Voor super plus betaalt de automobilist 2,76. De prijs van diesel blijft onge wijzigd op 1,896. ANP AMSTERDAM - Honderdduizenden klanten telt BOL.com inmiddels. Maar winst maakt Nederlands grootste verkoper van boeken en cd's via internet nog niet. De kosten om de aan dacht op de internetwinkel te vestigen, overtreffen de inkom sten, stelt directeur Daniel Ropers. BOL.com zit in zwaar weer. Na sluiting van de Deense en Noorse 'winkels' blijven er nog veertien over. De beursplan- nen zijn geschrapt, het hoofdkantoor in Londen is gesloten en bijna de helft van de staf in München, het huidige hoofdkan toor, is naar huis gestuurd. Ropers speelt volgende week donderdag een nieuwe troef uit. Als enige van de Europese BOL.com winkels start het Neder landse 'filiaal' met de verkoop van Engelstalige boeken. GPD UTRECHT - Amsterdam, het Nederlandse centrum van ICT- bedrijven, heeft nauwelijks'last van de aanhoudende malaise in de technologiewereld. Integendeel: ICT-bedrijven huren momenteel juist meer vierkante meters dan een jaar geleden, toen de ICT-hype zijn hoogtepunt kende. Tot die opmerkelijke conclusie komt makelaarsgroep DTZ Zadelhoff na bestudering van de zakelijke vastgoedmarkt in de eerste helft van dit jaar. Vorig jaar werd in de hoofdstad 35 procent van alle kantoormeters verhuurd aan ICT-bedrijven. Ondanks de mindere periode huurde de technologiesector de eerste helft van dit jaar meer oppervlak (37 procent van het totale kantooroppervlak). ANP AMSTERDAM - Het Spaanse hotelbedrijf NH Hoteles, dat vorig jaar Krasnapolsky overnam, heeft nu naast de merkna men ook de licentierechten van Golden Tulip en Tulip Inn in huis. Voor 2,4 miljoen euro 5,28 miljoen) kan de hotelketen, die via Krasnapolsky de merknamen binnenhaalde, de fran- chisehouders van de Tulip-hotels in hun beleid aansturen. Dit maakte NH Hoteles gisteren bekend. De Spaanse hotelke ten bezit of beheert momenteel 173 hotels met 22.700 kamers in 16 landen in Europa, Zuid-Amerika en Afrika. Golden Tulip Worldwide bestaat wereldwijd uit 337 hotels in 50 landen. Hiervan zijn 73 hotels in bezit van NH, de rest wordt beheerd door franchisehouders. ANP AEX-index ABN Amro 22,44 22,43 33,47 33,50 Ahold 35,73 35,89 Akzo Nobel 50,60 50,40 ASMLith. 29,10 29,70 Buhrmann 19,10 18,90 DSM 43,55 43,51 14,93 14,68 Fortis (NL) 28,74 28,50 Gelronics 5,57 5,63 Gucci Group 107,50 107,65 Hagemeyer 25,41 25,33 Htineken 47,60 46,38 ING Groep c. 75,89 76,16 Kon Olie 72,10 71,82 KPN 7,38 7.34 KPN Qwest NV 12,23 12,34 Numicoc. 48,50 48,58 Philips, Kon 34,23 34,53 TNT Post Gr. 25,20 24,87 Unilever c. 67,30 67,05 UPC 5.46 5,30 VersaTel Tel. 4,52 4,27 VNU 47,35 48,34 Wolters KI. c. 31,40 31,35 Midkap-index Amstelland ASM Int. BESemicond. 15,05 30,20 9,25 Draka Holding Hunter Douglas IHCCaland KLM Landls Group Laurus Libertel Moolen, v.d. Nedlloyd Nutreco Hold Océ Ordina Beheer PinkRoccade Randstad Hold. Unit4agresso Vedlorc Vendex KBB c. Vopak Wessanen c, 24,50 62,20 31,25 63,20 22,10 8,50 7,45 11,60 38,85 25,80 52,35 14,35 26,00 46,00 13,80 16,45 14,00 15,30 26,85 14,40 Overige aandelen Aalbertslnd ABNAmro pref. a. ABN Amro pref.c Accell Group AFCAjax Alanheri Amstelland pr.conv AND Intern Publ. A0T Arcadis Arnh.Mij Akzo Asd.Rubber Athlon Groep AXA Stenman Ind Baan Company Ballast Nedam c. BAM-N8M BAM-N8M div'01 Batenburg Begemann Groep Begaclaim Belindo Beter Bed Bever Holding Blue Fox Enterpr. Blydenst.-Wiil Boskalis Westm.c. Brill, Kon. c. Brunei Intern Buco NV Burgman Heybr. Calvé Delft Kon.TenCate Cap Gemini sa Claimindo Copaco Crown v.Geld.c. Crucell CSS Holding Belftlnstrum Devote De Vries Robbé BICO Intern DNCDeNederl.Comp OOCdata Dordlse Petr fconosto.Kon. EMBA EMIS EnksGroup c EVC Intern. Exact Holding Exendis Fornix Biosciences Fortis Nikkei Gar c EoxKids Europe Frans Maas eert Free Record Shop 2,11 e 12,05 7,25 4,85 A 8,00 A 15,15 A 0,17 e 5.20 e 9.25 e 16.00 2,23 e 16,20 e 16,40 A 2,66 e 27,50 A 21,40 102,50 A 6,00 e 0,63 f 31,60 A 13,40 e 17,20 14,00 5,90 A 29,90 18,20 A 5,10 e 35,10 890,00 A 67,00 f 33,80 f 138,90 31.00A 2,10 e 10,55 7,10 f 17,60 8,90 4,00 0,68 e 9,90 A 4,55 A 5,65 f 58,00 6,85 98.00 A 6,10 e 33,00 a 1,78 f 33,00 e 6,90 A 11,30 f 43,44 e 9,30 27,90 f 11,75 15,20 28,20 9,35 6,80 1,12 24,40 60,90 30,85 d 64,40 22,30 8,30 7,50 11,60 38,40 25,80 52,40 16,35 13,50 15,55 26,95 14,35 26,70 f 85.00A 2,10 e 12,15 f 7,00 e 4,90 e 8,00 e 15,05 0,18 f 5,15 e 9,40 f 16,00 2,27 e 16,20 16,40 A 2,66 e 27,50 f 21,40 f 6,05 e 0,65 e 31.50A 13,50 17,00 14,00 e 5,90 A 29,75 18,20 A 5,10 35.10A 66,00 a 33,50 140.50 31,00 b 2,10 e 10,55 7,10 f 17,50 8,70 4,00 f 0,77 f 9,90 4.55A 5,60 f 58,00 7,00 f 98,00A 6,35 e 34,00 f 1,81 f 35,00 6,90 A 11,30 43,65 A 9,30 27,20 A 11,80 f Fugrocert. 72,35 72,40 Gamma Holding 43,00 e 43,00 e Gamma pref. 4,00 A 4,00 A Geveke 48,95 48,95 f Gouda Vuurvast 20,00 f 19,90 Grolsch eert. 22,80 e 23,00 Gronlmij eert. 41,50 41,95 GTI-Holding 36,60 e 36,70 HAL Trust 26,40 A 26,00 e Heek-Tweka 1,85 A 1,85 f Heijmans 24,90 f 24,70 f Heineken Hold, a 35,50 34,90 Helvoet Hold. 20,50 A 19.60 Z Hes Beheer c. 3,90 A 3,90 A HBG 15,65 f 15.60 f Holl. Colours 40,25 A 40,25 A Hoop Effectenb. 9,50 e 9,90 f ICT Autom 45,85 f 45,60 ING 3,45 e 3,45 e ING Liric Nasdaq 56,90 56,95 Int. Muller 27,10 26,95 IsoTis 5,80 f 5,80 f Ispat Intern. A 4.00 4,03 Kuhne+Heitz 18.90A 18,90 A Kas-Associatie 20,90 21,20 e Kempen Co 83,00 83,00 e Kon.KNP BT c pr. 3.40 e 3.45 A Lanschot, Van 48.00 48,00 LCI Group 6.20 f 6.30 f M.Enim OB eert 130,00 A 130,00 A Macintosh Retail 17,25 e 17.70A Magnus Holding 2,90 A 2,90 f Management Share 0,36 e 0,44 f Maxwell Petr.H. 33,75 b Mc Gregor Fashion 8,95 8,80 A Moeara Enim 2595,00 A 2600,00 A Multihouse 2,53 e 2,85 e Naeff 640,00 A 640,00 A NAGRON 29,50 29,50 A NEDAP 15,20 15,20 f Nedcon Groep 24,80 24,80 f Nedschroef H. Kon. 11,50 e 11,50 e Neways 7,80 f 7,15 New Skies Satellites 8,25 8,40 f Nyloplast 7,20 A 7,20 A OPG eert. 37,80 36,50 Petroplus Int. 19,50 19,40 f Pharmlng Group 6,80 7,10 f Polynorm 59,50 59,20 e Porc. Fles 32.90A 32.00A Reesink 50.40 A 50,40 A Rood Testhouse 1,35 1,22 e Roto Smeets 28,50 e 29,00 f Samas Groep 18.20 f 18,10 f Sarakreek 0,60 e 0,65 f Scala Business 2,74 2,74 Schuitema 17,00 17,20 Schuttersveld 14,60 14,60 Seagull 5,00 f 5,00 f Simac Techniek 2,67 2,71 Sligro Beheer 29,00 f 29,00 Smit Intern 22,20 22,00 f SNS AEX Gar click 91.20A 91,50 SNSEurGar plane 92,30 92,00 SNS Intern.Gar 78,00A 78,40 SNT 24,60 24,60 Soc Gen on AEX 60,00 A 59,70A Stern Groep 29.90A 30,00 f Stork 15,70 16,00 Telegraaf De 21,10 e 21,00 e Textiel Twente 75.00 A 75.50 Tiscali 13,50 13,50 e Toolex Intern. Tulip Computers Twentsche Kabel United Services Via Networks Vilenzo Volker Wessels Vredestein Wegener eert. Wewelercert. Airspray Antonov Plc Cardio Contr C/Tac DPA Hitt InnoConcepts KSI Intern NedGraphics Newconomy Prolion Ring Rosa Pr Sopheon Plc Tie Holding UCC Groep 5,45 f 0,59 36,50 23,10 f 2,60 19.75A 24,85 e 6,75 A 9,95 19.70 2.71 A 3.24 f 10,50 8,40 e 19,00 f 1,55 e 8,00 0,78 5.30 e 0,22 f 1,34 f 1,29 6,90 e 5,50 f 0,57 36,60 f 23,00 e 2,40 f 19,25 f 24,70 e 6,70 A 10,10 f 19,70 e 2,61 3,20 f 10,50 6,75 0,75 e 5,30 1,33 f 1,20 e 6,90 e Beleggingsinstellingen ABNAA.inF ABN A America F ABN A Asian T.F ABN A Euro F ABN A Euro Obl F. ABN A Europa F. ABN A Far E.F. ABN A Global F. ABN A GI.Life SocF. ABN A Groen F. ABN A High Yield F. ABN AICT Fund ABN A Internet F. ABN A L.PIus F ABN A Netherlands F ABN ARat.lnv.F, ABN ARent.Div ABN AGI.Pr.Sec. ABN A Pr.Sec.Am. ABN A Pr Sec.Eur. ABN A Pr.Sec F.E ABN A S.Cos Eu.F ABN A S.Cos Net F. ABN A Telecom F Aegon Aandelenf Aegon Spaarplus AEX Index F. Aldollar BF Alrenta Amvabel Asian Cap.F ASN Aandelenf. AXAAand.Int AXA Aand.Ned. AXA Portfolio 117,75 50,55 i 27,00 98,50 121,60 50,40 144,45 36,40 52,85 50,50 39,60 9,90 92,95 189,20 52,70/ 70,65 44,70 57,00 43,10 29,00 67,00 75,50 10,25 60,40 118,60 51,50 27,10 98,50 121,00 50,90 144,70 36,40 52,40 50,95 39,40 A 9,85 92,95 189,30 53,10 70,60 44,90 57,20 42,10 29,40 66.90A 74,05 10,15 e 58,20 A 58,20 A 2,08 A 2,08 A 625,00 620,25 57,45 e 57,70 192,95 193,10 e 12,80 66,50 f 66,00 83,35 83.30 83,35 A 83.35 A 111.00 A 109,65 68,00 A 67.90A AXA Obl.Euro Beurshave Biopharma Eq.F. Daehan Korea Tr. Delta Lloyd Deeln Delta Lloyd Dlr Delta Lloyd Donau Delta Lloyd Inv Delta Lloyd Jade Delta Lloyd Mix Delta Lloyd Rent Dim Vastgoed Ducatus Eur Ass. Trust Euro Dutch Eq.F. Finles Obl.F. Fortis Amerika F Fortis Azie F Fortis Europa F. Fortis Japan F. Fortis Obam Fortis Obl.Div.F. Fortis RentoNetl A Fortis RentoNet5A Fortis RentoNetlOA Fortis TMT F. Fortis Wereld Mix F. Fortis Wereld Vastgf. Friesland Aand.F. Gilissen Quality Grf Guld Rente Fonds Haslmere Holl. Eur. Fund Hol I. Obl.Fonds Holl. Pac. Fund Holl. Sel.Fonds Holland Fund Hooge H.Aand.F Hooge H.Opt.F.Ned ING Click Eur. ING Cont.CI.F.Am ING Cont.CI.F Eur ING Com.Tech.F. ING Dutch F ING DutchservF. ING Em.E.E F. ING Euro Obl F. ING Euro Sm.Cap ING Europe F. ING Farmacie F. ING Financials F. ING Geldm.F. ING Glob.F ING Hoog DivA.F. ING Internetf. ING IT-Fund ING Japan Fund ING Nth America F ING Oblig.F. INGOnr.Aandf ING V.Oost. F. ING Int Oblirente F. InsingerEmerg Insinger Euro Opt. InsingerEuro Sel Insinger Global Insinger RenlSelecl Insinger Dutch Eq.F Insinger Global F Insinger Real EstEq Interef.Jap.Aand 26,10 A 25,60 e 1,00 A 29,70 e 12,00 9,15 e 1,20 25,80 25,75 1,00 A 29,60 e 12,05 9,00 11,15 10,35 e 11,55 e 10,25 f 58,50 e 10,30 11,30 11,70 10,15 58,30 e 11,50 f 11,50 25,00 A 24,90 36,40 A 36,70 30,60 f 30.70 33.35 e 33,40 33.80 f 34.00A 29.30 29.50 f 118,90 f 120,40 f 52,80 24,99 26,37 26,91 15,60 51,50 24,99 26,32 26,87 15,70 50,70 50,60 35,80 36,00 f 19,15 19,05 e 37,10 A 37,50 A 47,00 f 46,25 80,05 A 79,60 65,00 A 65,00 68,50 A 69,00 e 93,55 A 93,60 A 114,60 A 114,80 A 24,70 24,80 24,95 25,70 25,40 25,70 16,10 86,55 e 10,80 f 21,40 29,50 40,80 29,15 f üö.üb 39,90 39,75 24,90 f 24,50 31,57 31,57 75,30 75,60 27,80 A 27,80 33,70 e 33,20 89,30 17,45 24,70 25,70 25,40 25,70 15,75 e 86,60 10,50 21.50A 29,60 41,40 29,60 20,20 56,00 31,95 53,05 88,55 e 17,40 29,50 20,45 e 57,00 f 32.75A 53,00 37.60A 37,60A 27,40 A 27,40A 70,40 A 70,40A 271,30 A 272.70 40,50 A 40,50A 54,50 A 54.60 A 52,25 52.50 e 58,20 58,30 A 21,25 21,30 Optiebeurs basis vorige slot- prijs koers koers abn amrc jun 23,00 2425 0,10 0,10 olie jul 72,50 1029 1.75 1,80 abn amrc c okt 25,00 1121 0,50 0,45 70,00 910 3,75 3,90 abn amrc p o03 30,00 1500 8,70 a 8,75 a 70,00 820 6,40 6.50 aegn o02 45,38 1822 1,30 1,25 P )Ul 72,50 1068 2,10 a 2.10 aegn P okt 30,00 957 1.15 1,05 phil 35,00 1212 0,70 0,75 P jun 580,00 783 2,70 2,10 phil 37,50 1134 0,15 0,15 aex P okt 540,00 1350 9,50 a 8,95 phil jul 37,50 1170 1,20 1,20 ah oQ2 29,49 2201 8,20 8,40 phil okt 30,00 1000 6,50 7,00 ah P o02 29,49 2012 1,45 1,35 phil okt 35,00 2570 3,80 3,80 30,00 1164 0,60 0,60 phil okt 40,00 1287 1,65 1,80 c jul 30,00 837 1,95 2,30 phil okt 45,00 2528 0,85 0,90 asmi jul 35,00 805 0,50 0,60 phil jan 50,00 2501 1,00 a 1,00 fort p o 02 25,00 1000 1,60 a 1,65 a phil P jul 32,50 922 1,65 a 1,35 fort o05 20,00 1000 1,90 2,10 a phil P okt 25,00 1000 0,80 0,80 ing c okt 77,50 1500 3,50 3,70 a phil okt 30,00 2033 2,00 1,95 ing p okt 67,50 1512 1,25 1,00 phil P okt 35,00 1204 4,25 3,80 kpn jul 9,76 2272 0,30 0,20 phil P jan 25,00 2503 1,00 c okt 7,32 1378 1,60 1,40 phil 40,00 4003 8,10 a 7,50 kpn okt 9,76 1817 0,60 0,55 phil unil P 50,00 4000 17,00 a 16,00 kpn okt 12,20 1163 0,25 0,25 55,00 1500 14,85 a 14,45 kpn 7,50 3260 1,55 1,55 unil o02 60,00 1000 13,10 a 12,90 kpn o02 15,49 1659 0,45 0,40 o02 75,00 1087 4,70 4,65 kpn o03 9,76 2693 1,80 P 60,00 2000 0,75 1,00 kpn okt 12,20 2020 5,00 5,20 P okt 70,00 1000 4.65 a 4,90 p o03 9,76 2058 3,65 3,55 unil P jan 55,00 1500 1,00 a 1,10 Interef Jap.Warr. 14,10 f 14,25 Interef.Rising Sun 43,90 44,00 Investa part. 116,50 A 116,50 A IS Himal.Fund 11,00 f 10,80 A Jap.Convertible.F 38,00 A 37,70 Japan Fund 9.80 A 9,70 A Labouch.Glob.A F 45,70 45,90 Lanschot Eur.Eq. F. V. 28,20 f 27,90 Lanschot GI.Eq.f. 54,75 f 54,40 Lanschot ICT F 23,60 24,15 Leveraged Cap 157,80 157,65 Mondibel 56,40 56,30 Nat.Res.Fund 60,60 60,50 Nieuwe Steen Inv. 16,50 f 16,50 a Ohra Aand.F. 26,90 27,00 Ohra Care F 28,45 28,25 Ohra Comm Tech.F. 10.00e 9,90 Ohra Internet F. 15,60 15,50 Ohra Milieutechf 26,25 25,85 Ohra Multimedia F 19,85 f 19,70 Ohra New Energy F 26,95 26,60 Ohra Obl Df. 28,95 28,85 A Ohra Onr G .F. 41,90 42,40 Ohra Spaardivf 23,45 23,45 Ohra Totaal F 27,05 27,35 f Optimix Biotech F. 60,75 62,05 e Optimix Techno A 20,60 20,90 f Orange Deeln F 56,00 A 56,00 A Orange Euro.N.CosF. 15.40 e 15,40 e Orange Euro Midc.F 18,40 18,50 Orange Euro Smc.F 22,50 f 22,20 Orange Fund 36.00 36,00 f Orange Global Pr. 10,60 Orange Largecap F 10.40 A 10,40 A Pacific Rim C.F 30,50 Pan Glob ConvF. 31,90 A 32,60 Postb.Aandelenf. 76,85 78,70 Postb.Aex Clicker 26,10 25,85 Postb.Amerikaf. 27,85 28,05 Postb.Beleggf. 39,20 39,95 f Postb.Biotechf. 26,60 26,40 e Postb.Com. Techn.F. 32,55 32,95 Postb.Easy Blue belf. 27.65A 28,15 Postb.Euro Aandf. 28.65 f 28,50 Postb.Euro cont.clfd. 25,55 25,55 Postb.Euro Obl.F. 35,15 35,05 Postb.Farmacie F. 29,95 29,90 Postb.Fin.Wereldf. 30,50 30,55 e Postb.Hoogdiv.F, 29,90 30,10 Postb,HoogdivO.F. 25.55A 25,80 Postb.Internet F. 15,45 15,05 Postb.IT fonds 62,45 62,00 f Postb.Mult,Med F. 13,90 e 13,90 Postb.Ned.fonds 52,50 53,40 Postb.NikCont.CIF, 24,45 24,45 Postb.Obl.f. 28,70 29,00 f Postb.Opk.Landen F 18,30 18,35 Postb.Vastgoedf 29,55 29,80 Postb.Wereldm.F. 35,75 A 36,05 Preferent F. 53.30 A 53,30 Robeco Aand.Mix 62,75 63,15 e Robeco Amerika 65,40 f 64,20 e Robeco Divirente 24,20 24,20 Robeco Dutch Midc. 78,90 78,25 Robeco Duurz.Aand. 69,75 70,50 Robeco Emer Mark. 54,05 e 55,05 Robeco Eurol. Aand 57,30 f 56,75 Robeco Europe 178,70 f 177,65 Robeco Eur Midcap 74,70 e 75,15 Robeco Eur.Obl.Div. 23,45 23,45 Robeco High Yld Obl 26,05 26,00 Robeco Holl Bezit 143,90 145,35 Robeco Hypotheek 51,55 e 51,65 Robeco Obl Mix 47.75 47.85 f Robeco Pacific 75,90 77,00 Robeco Yng Dynamie 17,65 17,80 Robeco Zeifs Health 72,90 e 73,20 Robeco Zelfs. Austr 72.50 73,10 Robeco Zelfs.Com- 11,85 11,40 mT, Robeco Zelfs China 25,20 e 26,45 Robeco Zelfs.Duitsl. 87,85 87,65 Robeco Zelfs E-Bus. 12,50 12,25 e Robeco Zelfs Hongk. 58,05 59,05 Robeco Zelfs.IT 78,15 77,95 f Robeco Zelfs.Japan 55,50 55,30 Robeco Zelfs.Maleis. 16,35 16,65 Robeco Zelfs.Media 81,80 81,40 e Robeco Zelfs Nederl 91,20 91,45 Robeco Zelfs Sing. 33,40 33,75 Robeco Zelfs.Telec. 49,75 48,30 e Robeco Zelfs UK 85,05 85,45 Robeco Zelfs USA 126,40 126,45 Robeco Zelfs.Zwits 95,00 94,85 Robeco 38,00 e 37,95 e Rodamco Asia 15,10 e 15,15 RodamcoContEur 44,30 43,55 Rodamco North Am 49,00 e 49,05 Rodamco Ret Ned. 55,50 29,85 55,00 Rolinco 29,90 Rolinco cum.p 48,00 A 45,00 d Rorento 38,10 38,25 Royal Europe F. 4,51 4,50 f Royal Mix F. 6,25 6,20 Royal Plus F. 5,15 Royal Top F. 6,60 6,60 Sarakreek Hold. 0,60 e 0,65 f Schrod.Eur.Pr.F 18,90 f 18,75 SNS Amerika Aandf 23,70 23,75 SNS Euro Aand.F 32,20 32,50 SNS Euro Mix F 28,10 28,40 SNS Guldensdiv f 23,25 23,35 SNS Nederl.Aandf. 67,60 A 67,75 A SNS Obligatiedividf. 24,05 24,05 SNS Wereld Aand.F 23,35 23,70 T8(P Result F. 17,85 A 17,80 Trans Eur Fund 171,65 f 172,15 Transpac.F. 234,00 234,05 e Uni-lnvest 11,90 e Vastgoed Mlxf 28,65 e 28,65 VastNed Off/lnd 25,55 f 25.60 f VastNed Retail 41,15 41,30 f VHS Onr. Mij 16,05 16,00 f Wereldhave NV 55.00 e 55.40 Wereldhave O/N 1,93 A 1.93 A WP Stewart H 1335,00 f 1350,45 Asas-fondsen AAB Dresdner Bank 53,30a 53,00 A Alcatel Alsthom 31,30 31.00A Amer. Expres 41.60A AT&T 21.30 A AmproveslCap. 79,00 A 79,50 A Bell South 40,50 A Bethlehem Steel 4,00 A Boeing Comp. 66,00 A 65,50 A CDL Hotels Int. 3,00 A Chevron Corp. 96.15A 96,00 A Colgate-Palm. 58,50 A Comp. Task Gr 5,70 A 5,50 A Dow Chemical 36,20 A 36,80 A Du Pont 46,70 A 46,20 A Ford Motor 24,00 A 24,00 A Fortune Brands 33,00 A 34,00 A Gen. Electric 48,00 48,00 A Gen. Motors 56,00 A 56,00 A Goodyear 29,00 A Hitachi Yen 950.00A IBM 116,30 e 116,80 A Intern. Flavor 26,20 A 26,80 A Int.Paper 39,60 A 40,00 A Makita Corp.Yen 1050,00 A Matsushita El. 360,00 A MIHusd 12,00 A 12,00 A Mitsub.Electric 300,00 A Mitsui Yen 300,00 A NEC Corp Yen 800,00 A Occidental Co 29,00 A 29,00 A PepsiCo 44.70A 44.40A Philip Morris 48,00 48,50 A Phillips Petr 63,00 A 62,50 A Polaroid Corp 4,00 A Reed Int Stg 5,60 A Ricoh Comp 900,00 A Sara Lee Corp 19.25A 17,85 St.Gobin Ffr 172,50 A 170,70 A Sanyo Elec. Yen 635,00 A 635.00A SBC Communie. 41.85 A Schlumberger 65,00 A Sears Roebuck 40.10A 39.50A Sekisui H. Yen 780,00 A TDK 7000,00 A Toshiba Corp. 450.00 Union Pacific 57,65 A 58.00 A Unisys 12,40 A 13.00A USX Marathon 31,60 A Venator Group 13,50 A Verizon Comm Inc 54.50A Staatsleningen 87< NL 91-01 8'/«NL 92-07 8'/. NL 91-06 87< NL 921-02 87. NL 9211-02 87. NL 92-071-11 87. NL 92-071-11 7'/. NL 95-05 77/ NL 93-23 77/NL 95-10 77. NL 94-04 7 NL 93-03 7 NL 95-05 67-NL 95-05 67/NL 93-03 6 NL 96-06 57. NL 94-04 57. NL 96-02 57. NL 97-07 57/NL 98-28 57. NL 00-10 57. NL 98-08 37. NL 99-09 3 NL 99-02 101,02 118,25 115,90 102,50 103,76 116,30 117,30 110,57 121,45 115.90 108,17 104.15 107,95 107,60 103,70 105,20 103,19 101,69 104,35 96,90 102,15 101,50 91,05 99,10 101,00 118,20 115,85 102.49 103,73 116,25 117,25 110,48 122,00 115,95 108,06 104,10 107,85 107.50 103,64 105,17 103,10 101,67 104,30 97,30 102,20 101,50 91,10 99,10 Beursindexen A'dam AEX-index A'dam AMX-index CBS koersindex Eurotop-100-index DAX-30 Nikkei-225 FTSE-index Wall Street 588.64 588.64 594.02 594.24 846.00 845.10 3315.39 3304.64 6184.25 6187.21 13277.51 13430.22 5948.30 5950.60 11090.67 10977.00 Bankpapier Van 08 juni (17.00 uur) tot 11 juni (tot 17.00 hanteert het GWK de volgende advies- koersen (kosten verkoop 1,75pct/aankoop 2.25pct) voor het inwisselen resp. aanko pen van buitenlands geld- amerikaansedlr 2,5695 2,6095 antiliaanse gulden 1,4000 1.4850 australische dlr belgische frk 1100) Canadese dlr cyprus pond deense kroon (100) duitse mark (100) engelse pond estlands kroon finse mark (100) franse frank (100) grleksedr (100) hongkong dlr (100) hong. forint(IOO) ierse pond israel shekel ital.lire (10.000) japanse yen (10.000) marokdirh(100) nieuw zeeland dlr noorse kroon (100) oost.schill. (100) poolse zloty (100) Portugese esc (100) slow, koruna (100) spaanse pes (100) tsjech koruna (100) turkse lira (100) zuid-afr rand zweedse kr. (100) Zwitserse frk (100) Wisselmarkt 1.3240 1,3800 5,46290 5,46290 1,6680 1,7210 3,7100 3,9000 29,04 29,91 112,674 112,674 3,5360 3,6140 11,0000 15,0000 37,0637 37,0637 33,5953 33,5953 0,6467 0,6467 31,60 34,10 0,7700 0,9600 2,798135 2,798135 0,57 0,67 11,3812 214,30 20,80 1,0150 26,97 1,3812 215,10 23,20 1,1400 28,12 16,015 16,015 60,0000 70,0000 1,0992 1,0992 4,7400 5,1400 1,3245 1,3245 6,3200 6,6200 0,000083 0,000283 0,2800 0,3520 22,99 24,22 144,50 144,90 Op08jun 12.00 uurgolden bi) GWK de vol gende wisselkoersen: 07/06 08/06 amerik.dollar antill. gulden austr.dollar belg.frank (100) can.dollar deense kroon (100) duitse mark (100) engelse pond franse frank (100) grieksedr (100) hongk.dollar(lOO) ierse pond ital.lire (10 000) lap.yen (10.000) nwzeel.dollar noorse kroon (100) oost.schill. (100) Portugese esc (100) Singapore dollar spaanse pes. 1100) z.-afr rand (100) dse kr. (100) .frank (100) 2,5970 2.5920 1,4590 1,4560 1,3370 1,3540 5,46285 5,46285 1,7050 1.7050 29,5900 29,5900 112,6740 112,6740 3,6100 3,5750 33.5953 33,5953 0,646723 0,646723 33,3000 33,5953 2.7981 2,7981 11,3812 11,3812 216,6000 214,7000 1,0690 1,0850 27,6300 27,7200 16,0150 16,0150 1,0992 1,0992 1,4340 1,4330 1,32445 1,32445 32,0000 32,0000 23,6900 23,6600 144,7000 144,6000 2,20371 2,20371 Goud en zilver Amsterdam - Prijzen van 14.00 uur- Goud onbewerkt 21.810-22,810, vorige 21.760- 22.760, bewerkt 24.410 laten, vorige 24.360 laten, zilver onbewerkt 325-395, vorige 325-395, bewerkt 440 laten, vorige 440 laten. 8 juni 588,64 onv. 8 juni 2.6024 -0,0006 "s Amsterdam periode van 40 dagen 8 jun 10977.00-113,74 11240 10680 10120 3560 9000 AMSTERDAM - De meeste fondsen op de Amsterdamse effectenbeurs bewogen gis termiddag nauwelijks meer dan in de ochtend, toen de handel wegens een techni sche storing stil lag. Winnaars en verliezers hiel den elkaar precies in even wicht: de AEX-index ging op 588,64 punten het week einde in, exact hetzelfde ni veau als donderdagmiddag. De hele ochtend was er geen aankoop of verkoop moge lijk. Handelaren hadden er de balen van. „Als de boel een uurtje stil ligt, kun je dat nog goedmaken. Maar met een halve dag, zijn er veel die zeggen: doe me dan ook maar de helft. Dit scheelt ons omzet", aldus een van hen. Amsterdam miste de ope ning in Europa, waar de beurzen positief reageerden op geode berichten van chipmaker Intel uit de VS. „Toen wij begonnen, was de rest van Europa alweer op de terugtocht", treurt de handelaar. Alleen voor ASM Interna tional was belangstelling, zij het in negatieve zin. Na een winstwaarschuwing veranderde de aanvankelij ke koersstijging prompt in een daling. Het fonds werd 2 euro minder waard op 28,20 euro. ASM Lithography daarentegen wist nog wel winst te boeken en werd zes eurodubbeltjes meer waard op 29,70 euro. Beleggers ke ken bij dat fonds naar de In- tel-berichten van een dag eerder. Die beïnvloedden ook de koersen van BESI (plus 1 procent op 9,35 euro) en Philips (plus 0,9 procent op 34,53). De neergang van KPN leek gestopt. Tot vlak voor het slot stond het geplaagde te lefoonbedrijf nog op een cent winst. Uiteindelijk was er toch nog een verliesje: min 4 cent op 7,34 euro. Ook andere telecom- en ka belfondsen lieten het afwe ten. UPC zakte 16 cent naar 5,30 en Versatel leverde 25 eurocent in op 4,27. Staalfa brikant Corus wist zich te herstellen van het forse ver lies eerder deze week, toen beleggers een Amerikaans onderzoek naar dumping van staal vreesden. Het Brits/Nederlandse fonds klom bijna 5 procent naar 1,12 euro. Een van de grootste dalers was Heineken. Het nieuws dat de brouwer elke toena dering blijft weigeren tot aandeelhouders die de structuur willen aanpassen, deed het fonds ruim 2.5 pro cent dalen tot 46,38 euro. Bij de financiële waarden was ING winnaar (plus 0,4 procent op 76,16) en Fortis verliezer (min 0,8 procent op 28,50 euro). Oorzaak: ING heeft 14,7 miljoen aan delen Fortis verkocht. ANP NEW YORK - De handel op de effectenbeurs van New York is gisteren in mineur verlopen. De Nasdaq-beurs eindigde 2,15 procent in de min met een index die 48,90 punten omlaag ging tot 2215,10. De Dow-Jones-in- dex verloor 1 procent (113,74 punten), zakte door de 11.000-grens en eindigde op 10.977,00. Een winstwaarschuwing van netwerkbouwer Juni per kwam hard aan en de technologiesector zakte weg. De beurs van New York werd getroffen door een technische storing, waar door ongeveer anderhalf uur niet kon worden gehan deld. De euro noteerde tegen het einde van de handel in New York 0,8505 dollar. Donder dag was dat 0,8500 dollar Voor de Amerikaanse munt eenheid werd een koers op gegeven van 2,5895. De voorgaande dag kwam de dollar uit op f 2,5920. ANP middenkoers in guldens penode van 40 dagen beurs new york Vorige Laatste Vorige Laatste koers koers koers koers Managem Share 0,36 0,4422,22 NedGraphics 8,00 6.7515,62 DeVries Robbé 0,68 0,7713,24 Rood Testhouse 1,35 1,22 9,63 Multihouse 2,53 2,8512.65 Neways 7,80 7.15 8,33 Sarakreek Hold. 0,60 0,65 8,33 Via Networks 2,60 2.40 Sarakreek 0,60 0,65 8,33 Tie Holding 1,29 1,20 6 96 Exact Holding 33,00 35,00 6,06 ASM Int. 30,20 28,20 6.62 AND Intern Publ. 0.17 0,18 5,88 Rolinco cum.p 48,00 45,00 6,25 Robeco Z.China 25,20 26,45 4,96 VersaTel Tel. 4,52 4.27 5.53 Corus Group 1.07 1,12 4,67 KSI Intern 1.55 1.47 5.16 Pharming Group 6,80 7,10 4,41 Helvoet Hold 20.50 19,60 4,39 Hoop Effectenb. 9,50 9,90 4,21 Newconomy 0,78 0,75 3,85 EMIS 6,10 6,35 4,10 Robeco ZelfsComT 11,85 11,40 3,80 Begaclaim 0,63 0,65 3,17 Cardio Contr 2.71 2,61 3 69 Eriks Group c. 33,00 34.00 3,03 Vediorc 14,00 13,50 3.57 Aalberts Ind. 26,00 26,70 2.69 AFC Ajax 7,25 7.00 3,45

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2001 | | pagina 7