I4'pzc Terneuzen zet vaart in stadsrand Molen Axel begint tweede leven PZC Bakker neemt afscheid van markt Expo biedt blik op de boerderij Zeeland wil vaker inzet politiehulp van over de grens Plan Sloebrandweer definitief van de baan Fietser gewond in Sint-Jansteen Auto gestolen in Bruinisse Vrouw gewond bij botsing Politie flitst 71 hardrijders Gift Julianafonds aan jeugdwerk Auto bekrast op parkeerterrein Winkelier Serooskerke bestolen Aangepast plan Chinees restaurant volgens B en W acceptabel Open tuin Topveiling Geldgebrek dwarsboomt restauratie kerk Groede Concert Wandeltocht Aardenburg zaterdag 9 juni 2001 SINT-JANSTEEN - Een 64-jarige fietser is gistermiddag in Sint Jansteen gewond geraakt bij een verkeersongeval. De Hulstenaar werd aangereden op de Oude Drydijck door een vrachtwagen. De wagen stond geparkeerd aan de linker zijde van de weg. De 39-jarige bestuurder had bij het wegrij den de fietser niet opgemerkt. De Hulstenaar kwam ten val en klaagde over pijn in zijn rug en zijn hoofd. BRUINISSE - In park Grevelingenhout bij Bruinisse is in de nacht van donderdag op vrijdag een personenauto gestolen. De dieven doorzochten de woning van de eigenaar van de auto en namen de autosleutels mee. In de auto, een donkergroene Mercedes met het kenteken 27-DD-NZ, lagen persoonlijke bezittingen waaronder een attachékoffer en een golfkar met golfset. De totale waarde van de gestolen goederen bedraagt enkele tientallen duizenden guldens. VLISSINGEN - Een vijftigjarige vrouw uit Vlissingen is gis terochtend gewond geraakt bij een aanrijding meteen auto op de kruising Van Woelderenlaan/Sloeweg in Vlissingen. Zij is met onbekende verwondingen overgebracht naar het zieken huis Walcheren. De auto, bestuurd door een 39-jarige man uit de gemeente Veere, wilde op het kruispunt links afslaan in dé richting van de President Rooseveltlaan. Hij zag daarbij de vrouw over het hoofd, die op het fietspad reed naast de Van Woelderenlaan. De vrouw kwam daarbij ten val. VLISSINGEN - Bij snelheidscontroles op de Nieuwe Zuid- beekseweg en de President Rooseveltlaan in Vlissingen heeft de politie gisteren 71 bestuurders betrapt op te snel rijden. Op de Rooseveltlaan reed één voertuig 103 kilometer per uur waar een maximumsnelheid geldt van vijftig. Er werden ruim negenhonderd bestuurders gecontroleerd. GOES - Jeugdsoos De Sik in Kamperland en het kinderva kantiewerk in 's-Heer Hendrikskinderen kunnen rekenen op een bijdrage van het Juliana Welzijn Fonds. In beide gevallen wordt 3500 gulden beschikbaar gesteld. Het bedrag dat be stemd is voor het kindervakantiewerk in 's-Heer Hendriks kinderen wordt beschikbaar gesteld aan de stichting Stimu lans in Goes. De stichting Instuif Kamperland is de ontvanger van de subsidie voor De Sik. Dit bedrag zal worden gebruikt voor de aanschap van een tafelvoetbalspel voor de jeugdsoos. VLISSINGEN - Een personenauto, die gisterochtend tussen negen uur en kwart voor tien geparkeerd stond op een par keerterrein aan de Edisonweg in Vlissingen is flink bescha digd. De 19-jarige eigenaar uit Vlissingen zag bij terugkomst dat zijn rechtervoordeur een deuk had opgelopen en was be krast. SEROOSKERKE (W) - Onbekenden hebben in de nacht van donderdag op vrijdag ingebroken in een winkel in de Toren straat in Serooskerke. De politie doet geen médedelingen over de hoogte van het gestolen bedrag. doorConny van Gremberghe TERNEUZEN - Burgemeester en wethouders van Terneuzen wil de vaart houden in de ont wikkeling van de westelijke stadsrand. Eind deze maand wordt de raad gevraagd in te stemmen met herziening van het bestemmingsplan Schepen- dijk om een aantal bouwpro- jcten mogelijk te maken. Het ene geval gaat om de bouw van het nieuwe hoofdkwartier van het havenschap Zeeland Seaports. Dit kantoorgebouw verrijst op de hoek van de Ken- nedylaan en de Binnen vaartweg en zal een eigen oprit krijgen vanaf de Grenulaan. Het pand - TERHOLE - De familie De Kloe aan de Molenstraat in Terhole stelt vandaag en morgen haar tuin open voor het publiek. De ruim vierhonderd vierkante meter schilderachtige polder- tuin bevat een aantal gemengde borders. Verder is de tuin ingericht met een terras met zitjes, een vijver en diverse potplanten. Er wor den demonstraties gegeven in het maken van antieke beren en het vlechten met wilgentenen. Voor de liefhebbers zijn er plantjes, stekjes en eigen ge maakte kruidenazijn te koop. Beide dagen is cle tuin open van 10.00 tot 17.00 uur. Advertentie MIDDELBURG, Veilingmeester A. I. Verhage is voornemens om op dins dag 19 juni een veiling te houden in de schouwburg te Middelburg. Mei o.a. 100 schilderijen van bekende meesters waaronder 7 schilderijen van R. Kimpe uit Belgisch particulier bezit. Tevens een zeldzame collectie sculptures, tegels, sieraden etc. etc. Er is een catalo gus met 110 kleurenfoto's aan de zaal verkrijgbaar. Kijkdagen ma. 18 juni van 15.00 lol 20.00 uur en di. 19 juni van 10.00 tot 11.30 uur voor de veiling. Veilingmeester A. J. Verhage tel. 0118 - 627639 06 - 29047339 een relatief slank gebouw met een groot bouwvolume - zal om zoomd worden door groen. Het is de bedoeling dat er onder het kantoorgebouw een parkeerga rage komt. In het ontwerp van het Amsterdamse architecten bureau Baneke Van der Hoe ven is daarmee rekening gehou den. Wat het pand gaat kosten is nog niet bekend; voorzitter D. Bruinooge van het havenschap hield het onlangs op zo'n tien miljoen gulden. Het andere plan in het gebied behelst de bouw van een Chi nees restaurant. De Temeuzen- se restaurateur T.R Chi loopt al geruime tijd rond met bouw plannen, maar een eerste ont werp vond in de ogen van buurt bewoners geen genade. De initiatiefnemers heeft recente lijk zijn plannen aangepast. Het restaurant zal niet de vorm krij gen van een pagode, maar een paviljoen. De vorm van het ge bouw is drastisch gewijzigd en ook is er gesleuteld aan de par keervoorzieningen. Ook heeft Chi een inpandige garage ge schrapt, waardoor het gebouw minder omvangrijk wordt. De gemeente is tevreden over de aanpassingen en wil dat de raad nu meewerkt aan een artikel 19- procedure om de bouw van het restaurant mogelijk te maken. Bomen Bijkomend voordeel van de planaanpassing is dat ook veel bomen in het gebied gespaard worden. De westelijke stads randontwikkelingen sluiten aan op die in het Arsenaalge- bied - rond het nieuwe Temeu- zense theater - die de afron dingsfase naderen. In die fase moet in het gebied de verhar ding vernieuwd worden, nieuwe beplanting worden aange bracht en een begin gemaakt worden met de voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van een parkeergarage. Voor dat doel vraagt het college de raad om een krediet van 750.000 gul den beschikbaar te stellen. De voorstellen komen donderdag 14 juni aan de orde tijdens een vergadexdng van de commissie ruimtelijke ordening en milieu. De vergadering wordt gehou den in het Terneuzense stadhuis en begint om 19.00 uur. door René van Stee TERNEUZEN - Bezoekers aan de markten in Terneuzen en IJzendijke zullen het vanaf volgende week zonder een bekend gezicht moeten doen, want de Zeeuwse Marktbak- ker Fons Eggly uit Vlissingen zet er na ruim negentien jaar een punt achter. ,,M'n vrouw is ziek en heeft mijn volle aan dacht nodig. Die zorg was niet meer te com bineren met het marktkramen. Vandaar dat ik er vrij onverwacht en zeer rigoureus mee stop", zegt Eggly (51). Ook zijn leeftijd en een langzaam teruglopende klandizie speelden een rol in zijn besluit. „Je merkt goed dat de supermarkten steeds langer open zijn en de jongere generaties steeds minderop demarkt komen. Dat scheeltinje omzet", licht hij toe. Ander werk heeft Eggly nog niet gevonden. Hij zoekt ook nog een nieuwe bestemming voor zijn marktkraam. Hoewel hij het bak kersvak naar eigen zeggen met hart en ziel uitoefende, zoekt Eggly zijn nieuwe werk gever niet in die kringen „Als bakker ben je dag en nacht in de weer. Dat is op den duur niet meer vol te houden", aldus Eggly. Gisteren stond hij met zijn trouwe Terneu zense medewerksters Maaike Faas en Willy de Lijzer voor het laatst op zijn vaste stek nabij de apotheek op de vrijdagmarkt bij winkelcentrum Zuidpolder. Beide dames waren bedroefd over het besluit van hun baas. „We vinden het heel jammer dat er - voor ons na dertien jaar - een eind aan komt, maar in ons achterhoofd hadden we er wel rekening mee gehouden", zegt Willy de Lijzer. Evenals haar collega zal ze de markt verschrikkelijk missen. „Het is hier gezel lig. Op de markt gaat het er ook altijd heel sociaal aan toe. De klanten, hun kinderen die je hebt zien opgroeien. Dat is straks alle maal voorbij", aldus Maaike Faas. Ook de klanten zullen aan de lege plek op 'hun' markt moeten wennen. Hun half je wit, eierkoeken of mueslibollen moeten ze bin nenkort elders zien te halen. Ook het weke lijkse vaste loopje naar de bakker en zijn helpers zijn ze kwijt. „Ze waren hier zo vriendelijk, en dat moet je bij een ander maar afwachten", verwoordt een oudere dame de gevoelens van de meeste vaste klanten. Maaike Faas, Fons Eggly en Willy de Lijzer (vlnr) voor het laatst op de vaste stek in Terneuzen. foto Peter Nicolai GROEDE - Burgemeester en wethouders van Oostburg wil len vooralsnog geen geld uit trekken voor de restauratie van de Nederlands Hervormde kerk in Groede. Het budget voor restauratie werken van Oostburg is op en voorlopig ziet het er niet naar uit dat Oostburg rekenen kan op subsidies voor rijksmonumen ten. Voor de toren en kerk in Groede is een bedrag nodig van in totaal zo'n twee miljoen gul den. In het dorp zijn al verschil lende acties ondernomen om geld voor het restauartieproject bijeen te vergaren. Het dagelijks bestuur van Oostburg is over de CLINGE - De opleidingsorkes- ten van muziekvereniging Wel- doen door Vermaak uit CLinge I en de fanfare Heikant verzorgen morgen een gezamenlijk con- cert in gemeenschapscentrum Malpertuus te Clinge. Het con cert begint om 10.30 uur. REDACTIE ZEEUWS-VLAANDEREN Axelsestraat 16 Postbus 51 4530 AB TERNEUZEN Tel: (0115) 686000 Fax: (0115)610724 E-mail: redtern@pzc.nl C. A. M. van Gremberghe (chef) W. A, Bareman P-1. F. M. Cappetti L- E. Dominicus B. J. G. Pelgrim A. M. van Stee J F. D. Bakker (sport) 's Gravenhofplein 4 4561 AJ HULST Tel: (0114) 373839 Fax: (0114) 373840 E-mail: redhulst@pzc.nl S. van Doorsselaer R- E. A. Hoonhorst CENTRALE REDACTIE Oostsouburgseweg 10 Postbus 18 4380 AA VLISSINGEN Tel: (0118) 484000 Fax:(0118)470102 E-mail: redactie@pzc.nl INTERNET www.pzc.nl E-mail: web@pzc.nl inzet van de dorpelingen goed te spreken en hoopt dat zij daar vooral mee doorgaan. De gemeente zelf heeft opdracht gegeven om de technische staat van de rijksmonumenten in de gemeente te onderzoeken. Het onderzoek, dat uitgevoerd wordt door medewerkers van de Monumentenwacht, is door de mkz-crisis wat vertraagd, maar de gemeente hoopt nog dit jaar de inventarisatie op tafel te heb ben. Afhankelijk van de resulta ten van dit onderzoek zal beke ken worden welke monumenten het eerst gerestaureerd moeten worden en hoeveel rijkssubsidie daarvoor kan worden binnen gehaald. Zeker is dat ook de kerk in Hoofdplaat en de toren van de Cadzandse kerk nodig aan een opknapbeurt toe zijn. AARDENBURG - In en rond Aardenburg wordt aanstaande zondag een wandeltocht gehou den over afstanden van tien en dertig kilometer. De tocht is één van de laatste kansen om in de streek te trai nen voor de vierdaagse van Nij megen. De route gaat vanaf de Kaai in Aardenburg door Sluis, Draaibrug, Sint Kruis en Eede. Liefhebbers kunnen vanaf acht uur zondagmorgen inschrijven aan de Kaai te Aardenburg voor de tocht van dertig kilometer, voor de kortere wandeling is de inschrijving om tien uur. door Conny van Gremberghe SINT-ANNA TER MUIDEN - De boerderij geldt na de wo ning als het oudste gebouw van Nederland. De eerste boerderijen, waarin het wonen onder één dak gecombineerd werd met agrarische bedrijfs voering, dateren in onze con treien van zo'n 6000 jaar voor Christus. In de loop der eeuwen is de boerderij sterk geëvolueerd. Er ontstonden tientallen vor men, in grootte en aard sterk verschillend. Vandaag de dag kent Nederland grofweg een twintigtal verschillende tradi tionele boerderijtypen. Over de typen, het ontstaan, de ont wikkeling, de bouw en het ge bruik is komend zomerseizoen in het Zeeuws-Vlaamse stree- klandbouwmuseum Agrimu- da in Sint-Anna ter Muiden een expositie te zien. De ten toonstelling kwam tot stand in nauwe samenwerking met het Nederlands Centrum voor Volkscultuur. Stereotiep De tentoonstelling, die als titel 'Van hofstalhuis tot hofboer- derij' meekreeg, probeert het stereotiepe beeld van boerde rijen - een woning, een schuur en wat stallen - weg te nemen. Volgens de inrichters beseffen slechts weinig mensen dat van het oudste bedrijfsgebouw in Nederland tal van varianten bestaan. Zo zien boerderijen in Limburg - soms complete for- In het streeklandbouwmuseum zijn verschillende boerderijtypen te zien. foto Peter Nicolai ten - er totaal anders uit dan de Friese typen. De expositie laat zien dat er zo'n drie hoofdgroepen te on derscheiden vallen. De noor delijke groep, het Friese type genaamd, met zijn verschil lende varianten (huis-deel- schuur en stolpboerderijen), die aangetroffen worden in de twee noordelijke provincies en West-Friesland. De midden groep met zijn hallehuizen in Drenthe, Gelderland, Utrecht en Zuid-Holland en de zuide lijke groep met zijn drie hoofd varianten: het dwarshuis in Limburg en Noord-Brabant, de Vlaamse schuur in Noord- Brabant en de Zeeuwse hof- stedes. De tentoonstelling gaat verder dan alleen de gebouwen. Er wordt ook een beeld geschetst van het wonen op boerener ven, boerderijdecoraties en de inrichting van de boerderijen. De expositie in Agrimuda wordt vandaag officieel ge opend om 15.00 uur door wet houder J. Boogaard van Sluis- Aardenburg en loopt tot en met 30 september. Het streek landbouwmuseum in Sint- Anna ter Muiden is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 13.30 tot 17.00 uur en op zaterdag en zondag van 13.00 tot 17.00 uur. door Sheila van Doorsselaer AXEL - De stadsmolen van Axel begint een nieuw leven. De uit 1750 daterende stenen korenmolen is de laatste jaren ge restaureerd en is door de aanwezigheid van een molensteen en de zogenaamde buil en pletter weer helemaal in staat graan te malen. De molen wordt zoveel mogelijk com mercieel van opzet. Axelse bakkers zul len van het meel 'molenbrood' bakken. Ook particulieren kunnen meel, g'ries- meel en zemelen in de molen kopen. Za terdag 16 juni wordt de molen officieel geopend. De molen staat op het voormalige Bas tion Vlissingen en is vermoedelijk de vijfde of zesde molen die op deze plaats staat. Boven de ingang van de molen prijkt een hardstenen wapen van Zee land in een Lodewijk XV-stijl. De stads molen was de Axelse gemeenschap in 1750 een rib uit het lijf. De molens van Koewacht en Zuiddorpe moesten ervoor worden verkocht. Stichting Vanuit de Axelse gemeenschap werd in 1981 de stichting Exploitatie Axelse Mo len opgericht met als doel de molenromp te restaureren tot een draai- en maal- vaardige molenNegen j aar later werd de molenromp op de Monumentenlijst ge plaatst, maar dat bleek niet genoeg voor een totale restauratie inclusief wieken en binnenwerk. De molen kwam in 1995 in eigendom van de gemeente Axel en twee jaar later werd de stichting eigenaar van de korenmolen. De romp verkeerde jarenlang in zo'n slechte staat dat meermalen werd over wogen het monumentschap in te trekken en de molen te slopen of het gebouw te restaureren. Na vele discussies in de raad werd in 1996 tot het laatste besloten. Kosten: 1,1 miljoen gulden. De gemeente betaalde 565.000 gulden, het overige geld werd opgebracht door diverse spon sors, fondsen en de stichting. De meest bijzondere bijdrage kwam uit zeer on verwachte hoek. Een Duitse bewoner van een vakantiewoning in Axel liet na zijn dood een bedrag van 135.000 gulden na aan de stichting. De molen is nu geheel gerestaureerd en de opening wordt groots gevierd. Rond om de molen zijn diverse podia met mu ziek, linedancing, ballet en volksdansen. Den Ouwen Waogen laat enkele koetsen zien en er zijn oude ambachten te bezich tigen. Omdat het feest een Bourgondisch thema heeft, zal er geen tekort zijn aan hapjes en drankjes. Natuurlijk is ook het Molenbrood te koop. Samenwerking Ook de Centrale Vereniging van Ambu lante Handel en ondernemersvereniging Axclusief slaan de handen ineen. Voor deze keer mogen ook de Axelse onderne mers een kraam opzetten en wordt er een tientjesmarkt gehouden. Onder de Axel se schoolkinderen is een ludieke wed strijd gehouden. Zij hebben op school brooddeegbaksels gemaakt met bloem van de molen. De mooisten krijgen een prijs. De anderen worden tentoongesteld in het voormalige pand van de Hema. Burgemeester J.F. Muideren W. de Graaf, voorzitter van de stichting en oud-bur gemeester van Axel, verrichten om 11.15 uur de officiële openingshandeling. door Jacques Cats VLISSINGEN - Het ministerie van Binnenlandse Zaken gaat mede op aandringen uit Zee land na of de grensoverschrij dende politiehulp tijdens de voetbalkampioenschappen van vorig jaar voor bepaalde gele genheden is te continueren. Het Euregionaal Veiligheids- overleg Scheldemond hééft de ze wens kenbaar gemaakt. Het overleg voelt zich extra gesterkt door de vaststelling dat er tij dens de mond- en klauwzeercri sis problemen zijn gerezen op het gebied van de overdracht van bevoegdheden op controle- gebied. Ten tijde van de mkz-perikelen is er in Zeeuws-Vlaanderen op veertien plaatsen bij grensover gangen gecontroleerd. Als de grensoverschrijdende bevoegd heden verplaatst haddep kun nen worden naar de beide Wes- terscheldeveren had de inzet van het aantal controleurs veel beperkter kunnen blijven, zo noemt commissaris van de ko ningin W. van Gelder als voor zitter van het overleg als voor beeld. Bij een terugblik op de mkz-pe- riode is gebleken dat er in Eure- gioverband te laat is gereageerd op de ontstane situatie. Van Gelder: „We hadden in een veel preventiever stadium, toen er nog niks nodig was, de koppen bij elkaar moeten steken om tij dig bepaalde maatregelen te kunnen treffen." De commissaris herinnerde aan het ontstaan van grote files aan de grens door controles waar door personenauto's die niet ge controleerd hoefden te worden in de verdrukking kwamen. Sprekend over de politiële sa menwerking over de landsgren zen heen sprak Van Gelder er zijn voorkeur uit om, in geval er toch politiebegeleiding bij een kernafvaltransport moet zijn, één politieteam het transport 'van deur tot deur' naar Frank rijk te laten begeleiden. „Waar om die drievoudige politieinzet? Dat kost veel te veel mensen." door Jacques Cats VLISSINGEN - De opzet van een brandweer voor het Sloege- bied is afgeblazen. Bedijfsleven en overheden hebben geen kans gezien om tot een goede samen werking te komen op het gebied van de calamiteitenbestrijding. Commissaris van de koningin W. van Gelder toonde zich giste ren teleurgesteld dat drie jaren van voorbereiding niets hebben uitgehaald. „Het is kennelijk te moeilijk om zoveel verschillende partijen eensgezind te krijgen." De con sequentie is dat nu bedrijven af zonderlijk speciale veiligheids maatregelen moeten treffen. Daarmee gaat niet alleen de meerwaarde van een gezamen lijk initiatief verloren Nu moet voor de Westerscheldetunnel iets aparts worden georgani seerd. Gemeenten, provincie, Rijk en bedrijven ondertekenden in de cember 1999 een intentiever klaring voor een professionele brandweerzorg voor de Wester scheldetunnel en de bedrij ven in het havengebied Vlissingen- Oost. De locatie was ook al be kend: ergens in de buurt van de Europa- en de Belgiëweg nabij het dorp Borssele. De exploita tiekosten werden geschat op 3,2 miljoen gulden op jaarbasis. Het ministerie van Binnenland se Zaken zag het plan wel zitten. Ten bewijze daarvan was voor vijf jaar jaarlijks een financiële ondersteuning van een half mil joen gulden toegezegd. 'Den Haag' vond het een belangrijk pilotproject dat overheid en be drijfsleven gezamenlijk meer- dex-e veiligheidsdoelen wilden nastreven. Van Gelder bekent al een jaar geleden op het punt te hebben gestaan 'de handdoek in de ring te gooien' omdat de besprekin- gen zo moeizaam verliepen. Met name het havenschap Zeeland Seaports zou volgens de com- missai'is weinig enthousiasme hebben getoond voor de oprich ting van een gemeenschappelij ke Sloebrandweer.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2001 | | pagina 77