Eind van lijdensweg in zicht PZC Als ambassadeur naar de derde klasse Jean-Philip Becht tekent contract voor twee jaar bij NAC S toutj esdij k/Ver kaar t na twee tiebreaks naar de dubbelfinale Van Lieren en Zweistra houden zicht op podium John Vermeule hoopt dat 'matje' buikblessure kan verhelpen stoutenbeek s23 uitslagen Vier zeilraces op één dag zaterdag 9 juni 2001 Eerste stadloop Middelburg prooi voor Engelsman doorSiaak Sinke MIDDELBURG - De Engels man Steve Brooks, die in Lim burg woont, heeft met over macht de eerste ZLM-Don stad loop in Middelburg op zijn naam geschreven. Met een tijd van 22 minuten en 36 seconden was hij veel te sterk voor het uit 180 deelnemers bestaande veld. Veteraan Mauricio Gonzales werd op ruim anderhalve mi nuut tweede, voor Sebastian Schletterer. Al na de eerste ronde van 2.5 ki lometer liet Brooks er geen twij fel over bestaan dat hij de sterk ste was. Op een dertigtal meters volgden Niels Koole, Mauricio Gonzales en Sebastian Schlet terer. Duatleet Remy Vasseur hield zich opvallend goed staande in dit sterke veld met een doorkomst op de zesde plaats in gezelschap van Ronald Ovaa. Triatleet Ron Vermaat voerde een groepje aan met Adriaan Janisse en de penning meester van het organiserende Dynamica Robin Hofland. Na vijf kilometer lag Brooks al een Marktlengte voor op Gon zales die op zijn beurt Niels Koole en Schletterer op afstand had gezetDe afsluitende ronde was voor Brooks, de vriend van Karen Glerum (een talentvolle atlete uit Vlissingen van een aantal jaren geleden), meer een ereronde langs het talrijke pu bliek dat was toegestroomd om de atleten door de provincie hoofdstad te zien lopen. Veteraan H40 Gonzales hield de tweede stek makkelijk vast en werd daarmee eerste in zijn ca tegorie. Niels Koole en Sebasti an Schletterer vochten in de laatste honderd meter nog een sprint uit, die Schleterer op de meet besliste. Jan de Wilde pak te de tweede plaats bij de man nen H40, voor Hennie Franke. Lein Lievense moest bij de man nen H50 zijn meerdere erkennen in Eddy Pekaar. Ron Abuys was de sterkste zestigplusser. Vrouwen Voor Karin Bastian was de stadsloop een rentree na meer dan een jaar blessureleed. In ge zelschap van echtgenoot Peter [Hamsteyn was de eerste plaats vóórhaar in een tijd 28 minuten en 33 seconden. Christel Ver beek finishte op de tweede plaats, voor Edith Gerards en Ghantal Maat. NIJMEGEN - De Zeeuwse jeugdinlernationals Laurens van Lieren en Thamar Zweistra zijn in Nijmegen de strijd om de nationale titel voor Young Ri ders sterk begonnen. Laurens van Lieren stuurde de hengst Hexagon's Rubiquil met een score van 68.00 procent in het voorlopig klassement naai de vierde plaats. Thamar Zwei- ska eindigde met Hexagons Ky- rain met 67.08 procent op de vijfde stek. Aan de leiding, na de eerste proef gaat titelverdedigster Joyce Heutink met Berkel I Dancer met een totaal van 70.34 procent. „Het verschil is miniem ffl de strijd is nog volledig open", stelde jurylid Jan Kloos terboer gisteravond. Laurens van Lieren: „Ik reed oen nette proef, maar ik werd toch wat ondergewaardeerd. In deKür op Muziek (vandaag) zie ik echter kans om alsnog een po diumplaats te bereiken." door Koen de Vries MIDDELBURG - Graag had John Ver meule gisteren meegedaan aan de Stra- tenloop in Middelburg. Vijftien jaar lang waren organisatoren met een wijde boog om de hoofdstad heengelopen en Ver meule, in hart en nieren Middelburger, was maar wat graag weer eens door de straten van zijn stad gerend. Met pijn in het hart moest hij op het laatste moment nee verkopen. Een slepende blessure houdt hem aan de kant. Al een halfjaar sukkelt voormalig mara thonloper Vermeule, twee keer deelne mer aan het EK, één keer aan het WK, met zijn gezondheid. Na een wedstrijd in Spijkenisse kreeg hij langzaam maar ze ker pijn in zijn buik en zijn rug. Het ge volg van overbelasting, denkt de3-9-jari ge Vermeule nu. Hij was net verhuisd, was blijven trainen en haalde tijdens die wedstrijd over zestien kilometer alles uit de kast. „Na elf kilometer ging het licht verschrikkelijk uit. De laatste vijf kilo meter was het meer wandelen dan hard lopen", herinnert hij zich. „Toen is de el lende allemaal begonnen.Vermeule had dag en nacht pijn. Van lopen kwam niets meer. Na enige tijd kon ostheopaat René Zweedijk hem van de rugpijn afhelpen. Het bleek dat de kussentjes tussen de ruggen wervels de schokken tijdens het hardlopen onvoldoende konden opvan gen. Dat euvel is nu verholpen, en ook de zeurende pijn in zijn buik is verdwenen. „Maar ik moet niet gaan hardlopen. Ik had de organisatie van de Middelburgse Stratenloop gezegd dat ik misschien zou meedoen. Dinsdag heb ik mezelf getest. Het lopen ging niet slecht, maar toen ik thuis ging zitten, kreeg ik een terugslag. Ik leek wel een oud mannetje. Ik kon geen kant meer op. Mijn buik deed enorm pijn." In overleg met sportarts John IJzerman heeft Vermeule besloten om die buik te laten onderzoeken. Op 20 juni wordt in het ziekenhuis van Roosendaal een mri- scan gemaakt. Dan moet blijken wat er aan de hand is en of er een relatie is tussen de rug- en de buikblessure. „IJzerman denkt dat de blessure niets met mijn rug te maken heeft, maar dat het komt door de dikte van mijn buik wand. Die is niet stevig genoeg. Het is een hardloperskwaal. Als dat zo is, dan kun nen ze die poliklinisch verstevigen met een zogenaamd 'matje'. "Het zou een ein de aan alle ellende betekenen.IJzerman zegt dat ik me nog niet hoef in te schrij ven voorde damvereniging. Na zo'n ope ratie loop je binnen korte tijd weer als een kievit," De operatie zou een nieuwe wereld voor Vermeule kunnen openen. De Middel burger, die in zijn lange carrière slechts een keer eerder te maken kreeg met een echte blessure, overwoog zelfs even om er helemaal mee te stoppen. „Op een gege ven moment heb ik gezegd dat ik mezelf nog vier weken de tijd gaf. Als het dan niet over was, zou ik ermee kappen. Het was in de tijd dat ik iedere dag pijn had. Gedreven „Maar waarom zou ik stoppen als er weer een tijd komt waarin ik geen last meer heb? Ik ben nog veel te gedreven. Vanaf 1974 ben ik onafgebroken bezig met hardlopen. Ik kan me geen leven meer voorstellen zonder die sport. Eerlijk ge zegd heb ik nooit gedacht dat het zo zou gaan. Vroeger riep ik altijd dat ik op mijn veertigste zou stoppen. Maar dat was on zin." Het besef dat dat een voorbarige uit spraak was, kwam met de jaren. En tij dens zijn blessureperiode werd dat besef Het was gisteravond feest in de tent op het sportterrein van ZSC'62. door Rudy Booqert SCHARENDIJKE - Heden en verleden liepen gisteravond door elkaar tijdens de kampi- oensreceptie van ZSC'62 uit Scharendijke. Succestrainers van toen (Bram Koomans, Kees Kommer en Sjaak Dorre man) schudden de hand van de succestrainer van nu (Edwin Kriens). Edwin Kriens dirigeerde het vlaggenschip van de Zwalu wen Stormvogels Combinatie, opgericht in 1961 voor het eerst in 27 jaar weer eens naar een kampioenschap. In 1974 greep ZSC (onder Dorreman) de titel in de derde klasse A van de afdeling Zeeland, in 2001 veroverden de Scharendijkers de hoogste eer in de vierde klasse B. Op zaterdag 5 mei, de laatste speeldag, stelde de ploeg het kampioenschap vei lig door een 3-1-overwinning op Duiveland. In één klap is de ploeg nu de hoogst spelende zaterdagploeg op Schouwen-Duiveland, sa men met het gedegradeerde Bruse Boys. „Helaas zijn de andere Schouwse ploegen ge- degradeerd uit de derde klasse, andere hadden we volgend sei zoen een paar leuke derby's ge had", aldus voorzitter Gerard Cobussen. Als ZSC en 'Bru' in dezelfde klasse woi"den inge deeld treffen beide ploegen el kaar weer voor de eerste keer in competitieverband sinds het seizoen 1971/1972, toen in tweede klasse afdeling. „Maar wat wordt het?" vroeg voorzit ter Cobussen zich gisteravond tijdens zijn speech in de feest tent hardop af. „De derde klas se A of de derde klasse B? De Brabantse derde klasse (B) staat bekend als een fysiek harde klasse; de derde klasse A is meer een klasse voor frêle voetballers. Naar mijn in schatting hebben wij een tech nische ploeg, dus mijn vooi*- keur gaat uit naar de derde klasse A." „Onze doelstelling zal 'hand haven'zijn. Ik hoop dat we niet weer 27 jaar op een kampioen schap moeten wachten, maar voor volgend seizoen verwacht ik nog geen kampioenschap. Wij als bestuur zien de spelers als ambassadeurs van onze vereniging. Ze zullen wel 's een zeperd te verwerken krijgen, maar de sfeer moet daar niet onder lijden. Aan het einde moet iedereen kunnen zeggen, dat het een mooi avontuur is geweest." (Advertentie) Pot Stoutenbeek. Nieuwendijk 89. Axel. Zeeuws-Vlaanderen. Telefoon (0115) 56 20 10 Elke zondag geopend van 13.00 tot 18.00 uur. SieMatic keukenstudio 1* verdieping. Bezoek ons ook op internet; www.stoutenbeek nl door Peter van Kouteren BREDA - Voor Jean-Philip Becht ging gisteren een jongens droom in vervulling. De twin tigjarige Terneuzenaar tekende een A-contract bij NAC. De Bredase eredivisionist legde de verdediger voor twee jaar vast, met een optie voor nog één jaar. De Zeeuws-Vlaming speelt al sinds 1994 bij NAC, waar hij vanaf de C-junioren de jeugd- rangen doorliep. Zijn loopbaan kwam aan het eind van het net afgelopen seizoen in een stroomversnelling, toen de Bre dase selectie door blessures werd geplaagd. Becht debuteer de in de hoofdmacht tegen AZ en werd daarna door trainer Henk ten Cate op amateurbasis in de eerste selectie gehand haafd. Uit tegen Ajax zat de Terneuze naar op de bank. Daarna viel hij in de slotfase tegen Utrecht in. De laatste twee wedstirijden be keek Jean-Philip Becht vanaf de tribune, nadat hij in een oe fenduel met Lokeren een enkel blessure had opgelopen. „Die blessure duurde net iets te lang alleen maar sterker. „Ik zat in april op tv naar de marathon van Rotterdam te kij ken en zag daar al mijn collega's en vrien den lopen. Dat deed pijn. Het knaagde aan me." „Ik zou me nu graag op het veteranencir- cuit willen concentreren. Laatst zag ik Jan van Rijthoven de Twintig van Alphen wixxnen bij de veteranen. Dat zou ik ook kunnen. Zo'n gedachte geeft mij motivatie. Het is een nieuwe uitdaging. Op de een of andere manier zit dat fana tisme nog in me. Nee, ik wil nog niet stop pen." Dat hoeft ook niet, zeker niet wanneer de diagnose van John IJzerman de juiste is. Het zou betekenen dat Vermeule, wan neer hij bijtijds geholpen kan worden aan het 'matje', in augustus weer zou kunnen gaan trainen. „Ik heb de laatste maanden veel mensen moeten teleurstellen. Een paar keer heb ik gedacht dat het beter met me ging, maar dan bleek het toch niet zo te zijn. Dan moest ik op het laatste moment zeg gen dat ik toch niet kwam, zoals nu met de Stratenloop in Middelburg. Het was trouwens ook steeds een teleurstelling voor mezelf. Ik zou dolblij zijn wanneer ik daar in augustus vanaf zou zijn." door Klaas Verspoor BRUINISSE - De spannendste partij van de voorlaatste speel dag op het 35+ Seniorentoer- nooi in Bruinisse was onge twijfeld de halve finale in het vrouwendubbel Dl tussen vier speelsters van LTC Zierikzee. Tini Verkaart en Corrie Stoutjesdijk gingen door winst in twee tiebreaks ten koste van Marianne van Dam en Nelly Deurloo door naar de finale. Het duo Verkaart/Stoutjesdijk won de eerste tiebreak met 7-4. In de tweede set kwamen ze op voor sprong, maar Marianne van Dam en Nelly Deurloo persten er een eindsprint uit waardoor opnieuw een tiebreak de beslis sing moest forceren. Na een 2-0- voorsprong voor Van Dam- /Deurloo kwamen de clubgeno ten, die het spel van elkaar door en door bleken te kennen, terug en was het verschil in de tie break nimmer meer dan een punt. Op 6-5 kregen Verkaart en Stoutjesdijk het eerste match point wat gemist werd en bij een 7-6-voorsprong lieten Van Dam en Deurloo de kans op een derde set liggen. Het tweede match point was voor Verkaart/S toutjesdijk voldoende om van daag in de finale uit te komen tegen Liesbeth Polak en Lia de Winter van De Bru-Ten. Zij wonnen de andere halve finale van Brenda van Putte/Jutta Padmos: 7-5 6-3. In het vrouwendubbel D2 spe len Marleen Bech en Jeannette Praet de finale. De 13-3-winst in de poule op Marja van Est/El- na Boon was voldoende voor plaatsing. In de eindstrijd zijn Jannie Kristelijn en Anneke Zo mer de tegenstandsters. In de halve finale lieten zij in drie sets, 6-7 6-2 6-2, het duo Keu- ker/Huising achter zich. Ook voor Bert Scheele en Leo van Gemeren lonkt een hoofd prijs. In het mannendubbel D2 staan zij in de finale tegen Rien Overbeeke/Freek Mentjox. Van Gemeren staat ook in zijn single in de finale, waarin Ron Klein zijn opponent is. De meest attractieve partij was die van Krijn van Dijke/Kees Legemaate tegen Ko Schot- /Kees Lems in het mannendub- Atletiek Sevilla, internationale wedstrijden. 1500 meter; 1. Lagat (Ken) 3.33.80, 2. Noah (Ken) 3.34.40, 3. Laban (Ken) 3.35.32,8. Koers 3.37.08. Middelburg. ZLM-DON stadsloop 7.5 km. Mannen H20:1Steve Brooks (Koole Sport) 22.36, 2. Bas Schletterer (Koole Sport) 24.39, 3. Niels Koole (Boomkwe kerij Koole) 24.41, 4. Ronald Ovaa (Vete ranen Nederland) 24.48, 5. Remy Vas seur (Dynamica) 25.37, 6. Adriaan Ja nisse (Don Risicobeheer) 25.43, 7. Ron Vermaat (Koole Boomkwekerij) 25.45, 8. Robin Hofland (KPMG) 25.58, 9. Marco Geldof (Dynamica) 26.26,10. Joel Geurts (Dynamica) 26.48. H40:1. Mauricio Gon zales (Koole Sport) 24.02,2. Jan de Wilde (Alstom running) 26.20,3. Hennie Franke (Koole Sport) 26.42, 4. Rens Bostelaar (Dynamica) 27.33,5. Jan Guiljam (AV'56) 27.42. H50:1. Eddy Pekaar (AV'56) 27.54, 2. Lein Lievense (Zeemeermin) 28.59, 3. Helmuth Sluiters (Monheim (Did)) 29.04. H60; 1Ron Abuys (Veteranen Nederland 30.20, 2. Jan Wagemakers (AKZ) 30.52, 3. Anton Schoenmakers (Baarends Auto schade) 31.24. Vrouwen D20: 1. Karin Bastian (Koole Vrouwen) 28.33, 2. Chris tel Verbeek (Dynamica) 28.55, 3. Edith Gerards (Koole Vrouwen) 29.20,4. Chan- tal Maat (Struik) 30.54, 5. Veerle Vermai- re (Koole Vrouwen) 32.28. D35: 1. Sjaan Maartense (AV'56) 31.11, 2. Willy de Nooyer (Koole Vrouwen) 33.40. 3. Hu- quette Declerq (Dynamica) 33.49,4. Irma van Gils (AV Weert) 33.59, 5. Christine Balkenende (ZLM) 36.25. Businessloop; 1. Koole Sport (Brooks, Gonzales, Schletterer) 4277, 2. Don Risi cobeheer (Janisse, Verstraete, Flipse) 4938, 3. Alstom Running (De Wilde, Ron Leroy, Rene Vader) 4934,4. Koole boom kwekerij (Koole, Vermaat, Melis) 5017,5. Zeemeermin (Janse, Minderhoud, Lie vense) 5130. Autosport om weer terug bij de selectie te komen. Maar ik heb een lekkere stap gemaakt. De eerste weken bij de eerste selectie waren zwaar. De balcirculatie was ho ger, de duels waren feller. Maar de sfeer was heel andere dan bij het tweede elftal. Je merkte echt dat je aan het werk was." De jonge Zeeuw realiseert zich dat hij zich nu moet bewijzen. „Dit is een start. De vooi'berei- ding op het nieuwe seizoen be gint 9 juli. De eerste zes weken wordt er twee keer per dag ge traind In die periode hebben we ook twee trainingskampen. Het is aan mij om te bewijzen dat ik bij het eerste elftal hoor. Maar het is ook mogelijk dat de trai ner na zes weken vindt dat ik be ter nog een tij d in het tweede elf tal kan rijpen." Jean-Philip Becht begint in juli aan zijn achtste seizoen bij NAC en ziet voor zichzelf zowel in het centrum van de verdediging als op de linkerflank mogelijkhe den. „Zoveel linksbenige verde digers zijn er niet." Becht blijft wel in Temeuzen wonen. „Ten slotte heb ik hier mijn vrienden. Bovendien is het hier lekker rustig." Montreal. WK Formule 1, GP Canada, vrije training: 1. Hakkinen (Fin) McLaren 1.17,672, 2. Coulthard (GBr) McLaren 1.18,086,3. Irvine (GBr) Jaguar 1.18,508, 4. Barrichello (Bra) Ferrari 1.18,570, 5. Montoya (Col) Williams 1.18,639, 6. R. Schumacher (Dui) 1.18,641,11. M. Schu macher (Dui) Ferrari 1.19,166, 16. Ver stappen (Ned) 1.20,561. Badminton Sevilla. Wereldkampioenschappen. Vrouwen, kwartfinales; Gong (Chn/3) - Audina (Ned/7) 6-11 11-8 11-8, Zhou (Chn/2) - Sorensen (Den/15) 11-3 11-2, Ning (Chn/8) - Yonekura (Jap/12) 9-1111- 111-0,Zhichao (Chn/5) - Yun (Chn/14) 11- 911-2. Mannen, kwartfinales: Gade (Den/2) - Hariyanto (HKo) 15-415-8, Hong (Chn/4) - Gopichand (lnd/6) 15-10 15-10, Hidayat (lnd/3) - Hyunn (ZKo/5) 15-12 4-15 15-5, Hendrawan (Ind) - Xuanze (Chn/9) 15-7 15-9. Biljarten Monte Carlo. Invïtatietoernooi. Vierde ronde: Jaspers (Ned) - Nelin (Den) 50- 44/26 beurten, Blomdahl (Zwe) - Caud- ron (Bel) 50-29/24, Zanetti (Ita) - Ceule- mans (Bel) 49-50/27, Van Kuyk (Ned) - Sayginer (Tur) 35-50/30. Tussenstand: 1. Jaspers 4-8, 2. Sayginer 4-8,3. Blomdahl 4-6,4. Ceulemans 4-6,5. Nelin 4-2,6. Zanetti 4-2,7. Caudron 4-0,8. Van Kuyk 4-0. Cricket Amstelveen. Vriendschappelijk. Nederland - ECB (Engels amateurelftal) 0-2. Nederland 141 all out, ECB 203/9. Paardensport Nijmegen. NK dressuur. Grand Prix, eer ste onderdeel. 1. Gonnelien Rothenber- ger/Jonggor's Weyden 1838 punten, 2. Bontje/Gestion Silvano 1830,3. Gonneli- bel Dl. In het duel waarin de spelvreugde voorop stond, bei de koppels waren al uitgescha keld voor de finale, wonnen Van Dijke/Legemaate nipt: 9-8. Ruud Pechtold en Hans van Urk maken in het mannenenkel Dl onderling uit wie de eerste prijs pakt. Beide spelers wonnen gis teren hun laatste poulewed strijd. Op de slotdag is er vanaf 13.00 uur de mogelijkheid tot 'haringhappen' in het clubhuis. Een uur eerder wordt op de ba nen van LTC De Bru-Ten een be gin gemaakt met de finales. VLISSINGEN - De liefhebbers van de zeilsport kunnen van daag aan hun trekken komen. De verschillende watersport verenigingen hebben maar liefst vier evenementen op het programma staan. Op de Grevelingen staat van daag de vierde wedstrijd in de Delta Combi op het programma. Er wordt gezeild in de optimist klasse A, B en C alsmede de splash A en B. Daarnaast kan er ook in de andere open klassen worden gevaren. De start is om 10.30 uur. De organisatie ver wacht tussen de 50 en 75 deelne mers. De watersportverenigingen Yerseke en Oosterschelde (We- meldinge) organiseren vandaag de Kanaalrace. Er wordt geva ren op de Oosterschelde, waar korte banen zijn uitgelegd. De start is net voorbij Yerseke (11.30 uur). De wedstrijd staat open voor kajuitjachten, met of zonder spinaker. Er wordt ook hier volgens het handicapsys teem gezeild. Watersportvereniging Arne- muiden houdt voor de vijfde keer de '24 Uur van het Veeree Meer'. Er wordt gevaren op het Veeree Meer, waarbij het de be doeling is zoveel mogelijk mij len te maken. Op de Westerschelde wordt eveneens vandaag de Jazz Race gehouden. De organisatie is in handen van de watersportver eniging Breskens. en Rothenberger/Jonggor's Leonardo da Vinei 1780, 4. Van Grunsven/Gestion Idool 1774, 5. Gademann/Olympic Jup 1766, 6. Van Grunsven/Gestion Partout 1736, 7. Imke Bartels/Barbria 1700, 8. Koot/Berkenhorst Galliano 1676,9. Gon- drie/Flambo 1667, 10. Koot/Countycar Controversy 1632. Sportprijsvragen Lucky day van vrijdag 8 juni. Winnende getallen: 1 -6-14-22-23 -24-25 -28-34- 37-38-39-43-47-50-55-57-63-68-69. (ondervoorbehoud) Tennis Parijs. Roland Garros, 15 miljoen gulden. Halve finales: Kuerten (Bra/1) - Ferrero (Spa/4) 6-4 6-4 6-3, Corretja (Spa/13) - Grosjean (Fra/10) 7-6 6-4 6-4. Dubbelspel. Mannen, halve finales: Pala- /Vizner (Tsj) - Clement/Escude (Fra) 7-5 6- 4. Vrouwen, halve finales: Dokic (Joe )/Martinez (Spa) - Raymond (VSt)/Stubbs (Aus) 7-5 6-2, Pascual (Spa)/Suarez (Arg) - Henin (Bel)/Tatarkova (Oek) 6-2 6-0. Ge mengd, halve finales: Suarez/Oncins (Bra) - Likhovtseva (Rus)/Bhupathi (Ind) 7-5 4-6 6-2. Bruinisse. 35+ Seniorentoernooi, vijfde dag. DDD2. Poule 1: Joke Keuker/Corrie Huising - Birgit Seidel/Teunie Wessels 10-5. Poule 3: Marleen Bech/Jeanette Praet-Marja van Est/Elna Boon 13-3. Hal ve finale: Jannie Kristelijn/Anneke Zo mer - Joke Keuker/Corrie Huising 6-7 6-2 6-2. HDD2. Poule: Bert Scheele/Leo van Gemeren - Huib Stevense/Bob van Hel den 12-3. DDD1. Halve finale: Liesbeth Polak/Lia de Winter - Brenda van Putte- /Jutta Padmos 7-5 6-3, Tïpi Verkaart/Cor- rie Stoutjesdijk - Marianne van Dam/Nel- ly Deurloo 7-6 7-6. HED1. Poule: Ruud Pechtold - Stefan Kodde 9-4, Hans van Urk - Stefan Kodde 13-4. HDD1. Poule: Krijn van Dijke/Kees Legemaate - Ko Schot/Kees Lems 9-8. Voetbal Albany. WK-kwalificatie, zone Oceanië. Groep 2: Solomon Eilanden - Vanuatu 7- 2(1-1), Nieuw-Zeeland-Cook Eilanden 2- 0 (0-0). Stand: 1. Solomon Eilanden 2-6, 2. Nieuw-Zeeland 2-6, 3. Vanuatu 3-3, 4. Tahiti 2-3, 5. Cook Eilanden 3-0. Winnaar tegen Australië voor plaats in play-offs tegen nummer vijf van Zuid-Amerikaan- se zóne. Volleybal Rotterdam. EK-kwalificatietoernooi, vrouwen: Nederland - Frankrijk 3-0 (25- 22 25-19 25-20), Oekraïne - Letland 3-0 (25-1525-20 25-16). Stand: 1. Oekraïne 4- 6 (10-5), 2. Frankrijk 4-6 (9-5), 3. Neder land 4-4 (8-7), 4. Letland 4-0 (2-12). Num mers een en twee naar EK. Zaterdag: Frankrijk - Letland, Nederland - Oekraïne. Wielrennen Ronde van Italië. Negentiende etappe. Alba - Busto Arsizio: 1. Cipollini (Ita) 163 km in 3.35.04, 2. Zanotti (Ita), 3. Hondo (Dui), 4. Strazzer (Ita), 5. Konisjev (Rus), 6. Hauptmann (Slv),7. Baldato (Ita), 8. Qua- ranta (Ita), 9. Gerosa (Ita), 10. Lombardi (Ita), 127. Blijlevens0.54. Algemeen klas sement: 1Simoni (Ita) 80.54.31,2. Olano (Spa) 4.16, 3. Osa (Spa) 5.22,4. Gontsjar (Oek) 6.10, 5. Azevedo (Por) 6.29, 6. Noe (Ita) 7.35,7. Gotti (Ita) 7.39,8. Buenahora (Col) 7.40, 9. Contreras (Col) 8.20, 10. Caucchioli (Ita) 10.10, 98. Blijlevens I.46.20. Trenton. First Union Classic. 1. Dean (NZe) 147 km in 3.00.43,2. Piziks (Let), 3. Koerts (Ned), 4. Grisjkine (Rus). 5. Klasna (VSt). Szczecin (Pol). Wereldbeker baanwiei- rennen. Mannen, sprint, kwalificatie: 1. Chiappa (Ita) 10,875, 2. Buran (Tsj) 10,940,3. Rousseau (Fra) 10,949,14. Mul der (Ned) 11,251, 22. Benjamin (Ned) II,485. Mulder naar eerste ronde. Mannen, 1 km: 1. Teun Mulder (Apel doorn) 1.05,646,2. Minke (Dui) 1.05,670, 3. Vinokoerov (Oek) 1.05,693.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2001 | | pagina 73