ZLM boekt flinke winst PZC Vernieuwd pand voor Akkermans Techniek Toch vakantie Wit-Russische kinderen CAMBODJA 19 bezoektijden Vooral gezinspakket verzekeringen is populair Sneller inkopen via website van Weststrate ondernemend zeeland Loungeparty in Schuttershof weekend diensten agenda kerkdiensten ZEELAND HELPT Steun het Kinderfonds! zaterdag 9 juni 2001 JZeeland I Ziekenhuis Walcheren Koudekerkseweg 88, 4382 EE Vlissingen tel.(0118)425000 dag. 15.00-20.00 uur Bezoek: Kinderafd. ouders gehele I dag. overig bezoek 14.00-19.00 uur I 3fd. Psychiatrie dag. 19.00-20.00 uur, woe, za en zo 14.00-16.30 uur afd. IC/CCU dag. 15.00-16.00 en 19.00-20.00 uur Oosterschelde Oosterscheldeziekenhuis 'sGravenpolderseweg 114, 4462 RA Goes tel. (0113)234000 I dag. 13.00-13.45 en 18.30-19.45 uur Kinderafdeling (afd. A) ouders gehe le dag. Overig bezoek 14.30-19.30 Kinder/Kraamafdeling (afd A/B) ou- derskinderen en partners zwangeren gehele dag, overig 14.30-19.30 uur Hartbewaking (afd. H) dag. 11-11.30, 14-14.30 en 19-19.30 uur Lindenhof revalidatie 'sGravenpolderseweg 114a, j 4462 RA Goes, tel. (0113) 236236 ma t/m vrij: 14.00-21.00 uur zat en zon: 12.00-21. OOuur I Emergis Oostmolenweg 101,4481 PM Kloetinge tel. (0113) 267000 woe, zat en zo 14.00-21.00 maa, din, don en vrij 18.30- 21.00 uur Zeeuws-Vlaanderen Locatie De Honte Wielingenlaan 2, 4535 PATerneuzen tel. (0115) 688000 dag. 14.00-14.45 en 19.00- 20.00 uur; afd. Psychiatrie dag. 18.00- 20.00 uur; woe, weekeinde, feestda gen 14.00-16.30 uur en 18.00-20.00 uur; afd. IC/CCU dag. 14.00-14.30 uur 19.00-19,45 uur. kinderafd. ouders dag, overig bezoek 14.00- Locatie Antonius Pastoor van Genklaan 6, 4501 AJ Oostburg tel. (0117) 459000 dag. 14.00-15.00 en 18.30- 19.30 uur; Kinderafd. ouders 8.00- 20.00 uur, overig bezoek (afd. 4) dag. 9.00-21.00 uur. Goeree-Overflakkee Ziekenhuis Dirksland Stationsweg 22, 3247 BW Dirksland tel. (0187) 607300 dag. 16.00-17.00 en 17.45- 19 30 uur, zo idem tot 20.00 uur Bergen op Zoom Ziekenhuis Lievensberg, Boerhaaveplein 1 4624 VT Bergen op Zoom tel. (0164) 278000 dag. 14.30-15.15 en 18.30-20.00 uur za en zo 14.30-16.00 en 18.30-20.00 GGZ Westelijk Noord-Brabant Hoofdlaan 8,4661 AA Halsteren tel. (0164) 289100 woensdag, zaterdag en zondag 13.00-17.00 uur Rotterdam AZR-Dijkzïgt Dr. Molewaterplein 40 3015 GJ Rotterdam tel. (010) 4639222 (voor inlichtingen bezoektijden van alle afdelingen) AZR-Sophia Dr. Molewaterplein 60 3015 GJ Rotterdam tel. (010) 4636363 Bezoektijden ouders: 07.00- 12.00 uur. Bezoektijden iedereen: 14.00-20.00 uur. Afd.Verloskunde: dag. 11.00-12.00 en 18.00-20,00 uur. Voor partner/echtgenoot: 09.00- 12.00 en 15.00-21.00 uur AZR-Daniël den Hoed Groene Hilledijk 301 3075 EA Rotterdam tel (010)4391911 dag. 16.00-20.00 uur Algemeen Ziekenhuis Sint Jan Brugge Ruddershovelaan tel.10032) 50 452111 dag, 14.00-20.00 uur (m.u.v. IC en hartbewaking) Algemeen Ziekenhuis Sint Lucas Brugge Sintlucaslaan 29 tel. (0032) 50 369111 dag. 14.00-20.00 uur (m.u.v. IC en hartbewaking) Universitair Ziekenhuis Gent De Pintelaan 185 tel.(0032)9 2402111 dag. 14.30-20.00 uur Universitair Ziekenhuis Antwerpen Edegemsesteenweg 240 2610Wilrijk, tel. (0032) 3 8213000 Alg. bezoekuren: werkdagen 16.00- 20.00 uur, weekend en feestdagen 14.00-20.00 uur. Afd. B1 (cardiologie) dag. 16.00- 17.30 en 18.30-20.00 uur. Afd. IC dag. 14.00-14.30 en 19.00-19.30. T)7p De Provinciale ttlv Zeeuwse Courant waarin opgenomen de Middel- burgsche, Vlissingsche, Goesche en Breskensche Courant, Vrije Stemmen en de Zierikzeesche Nieuwsbode - is een onafhankelijk dagblad, dat zich niet bindt aan le vensbeschouwelijke en politieke opvattingen, stromingen of partij en. BRONVERMELDING De redactie van de Provinciale Zeeuwse Courant maakt naast de ei- gen nieuwsgaring gebruik van de volgende bronnen: Geassocieerde Pers Diensten (GPD), Algemeen Nederlands Persbureau 'ANP), Associated Press (AP), Bridge. Deutsche Presse Agentur (DPA), Agence France Press (AFP), Reuters (RTR).Belgaen European Press-pho- •o Agency (EPA). BEELDRECHT De publicatierechten van werken van beeldende kunstenaars aangesloten bij een CISAC-organisatie zijn gere geld met Beeldrecht te Amstelveen. Bloktijden bruggen en sluizen in Zeeland (periodes dat de bruggen en sluizen altijd voor wegverkeer beschikbaar zijn) jfanaal door Walcheren: Keersluisbrug Vlissingen, dagelijks van .17 tot .25 en van .47 tot .55 Draaibrug Souburg, dagelijks van .26 i 'ot 32 en van .49 tot .56 Stationsbrug Middelburg, dagelijks van .29 tot .37 en van .53 tot .05 I Arneverkeersbrug Middelburg, I dagelijks van. 13 tot. 17 Zeelandbrug, dagelijks van .07 tot .29 on van .37 tot .59 Zeelandbrug, maandag tot en met vnjdag van 7.30 tot 09.00 «elandbrug, zaterdag/zondag/ 'eestdagen van 17.30 tot 19.00 ^andkreeksluis Kats, dagelijks van 25 tot .35 en van .55 tot .05 L door Jeffrey Kutterink GOES - ZLM Verzekeringen in Goes heeft een goed jaar achter de rug. De omzet bedroeg in 2000 ruim 145 miljoen gulden, 11 miljoen meer dan het jaar er voor. De winst steeg van 16 naar 22,5 miljoen gulden. Hoewel de resultaten in de eerste vijf maanden van dit jaar goed zijn, verwacht de directie een daling MIDDELBURG - Weststrate Verpakkingen aan de Oostperk- weg in Middelburg heeft een nieuw systeem voor bestellen via internet in gebruik geno men. Op de site kunnen klanten het assortiment raadplegen en online bestellen. Door het invullen van een ge bruikersnaam en een persoon lijke cijfercode komt de klant in het bestelsysteem. Klanten ne men vaak jarenlang dezelfde producten af. Daarom worden regelmatig terugkerende aan kopen in het systeem bijgehou den, zodat snel het juiste artikel kan worden gevonden. Inmid dels wordt tien procent van de herhalingsaankopen via inter net gedaan", weet directeur R. Jeras. Bestellingen die voor 17.00 uur binnen zij n worden de volgende dag geleverd. Weststrate levert al meer dan 65 jaar verpakkingen en alles wat daarmee te maken heeft. De groothandel breidde haar as sortiment de laatste jaren uit met onder meer golfkartonnen dozen, folie, papieren produc ten, cartridges, kantoorartike- len en machines. Het bedrijf heeft elf medewerkers. van de winst met vijf tot zes mil joen gulden. Op basis van de nu bekende cijfers ziet ze geen aan leiding om de premies te veran deren. Uit het jaarverslag 2000 blijkt dat alle verzekeringsproducten in de plus uitkwamen. Met name de particuliere verzekeringen die deel uitmaken van het zoge heten 'gezinspakket' kennen een sterke groei. Dat komt om dat veel klanten van ZLM steeds meer zaken bij dezelfde maat schappij verzekeren, aldus di recteur A.J. de Jonge. „Mensen verzekeren niet alleen de auto bij ZLM, maar ook hun huis, in boedel en reisverzekering. Klanten die dat doen krijgen veel korting op hun premie.De 35.000 klanten met een gezins pakket ontvingen vorig jaar 1,8 miljoen gulden korting. De ver wachting is dat dat bedrag dit jaar stijgt naar twee miljoen gulden. De winst van vorig jaar steekt ZLM in de reserve. „Dat bedrag zal worden belegd", aldus De Jonge. „Met de opbrengst ervan kunnen we kostenstijgingen op- vangen. We hoeven dus met de tarieven te veranderen." De cijfers over de eerste vijf maanden van dit jaar zien er goed uit, aldus De Jonge. „Zoals het er nu naar uitziet zal de om zet dit jaar met vier tot vijf pro cent toenemen." De winst daar entegen valt naar verwachting vijf tot zes miljoen gulden lager uit. De Jonge: „Dat komt door een stijging van de kosten bij schadereparatiebedrijven. Niet dat er veel meer schade wordt gereden, maar de kosten stijgen door het afsluiten van een nieu we cao en het plegen van allerlei investeringen in het kader van aangescherpte milieueisen. Het callcenter van ZLM Verzekeringen in Goes. foto Dirk-Jan Gjeltema Kosten die dat soort bedrijven daarvoor moeten maken, bere kenen ze door." Ondanks de winstwaarschu wing, is De Jonge positief over dit jaar. „We rouwen er niet om dat de winst lager uitvalt. ZLM streeft niet naar een zo hoog mo gelijke winst. ZLM streeft naar een zo goed mogelijk product te gen een zo laag mogel ij ke prij s. MIDDELBURG - Boarders aan de Sint Janstraat in Middelburg verkoopt sportieve kleding voor de oudere jeugd. Bij die levens stijl passen een deejay en een feest. Dat heeft Anna-Maria Nooy (21) voor ogen niet de 'Lounge en bounce party', die zij morgen in café 't Schuttershof in Middelburg houdt. Om te 'loungen', te ontspannen, wordt café 't Schuttershof aan gepast met decors en een interi eur van Boarders. „Het is de be doeling dat er een gezellige club ontstaat", vertelt Nooy. Voor het 'bouncen', het dansen, zijn een deejay en veejay uitgenodigd. Van 10.00 tot 2.00 uur wordt er loungemuziek gedraaid in een iets sneller danstempo. Kaarten kunnen bij Boarders worden ge kocht. Nooy en haar partner Jaap Brust zijn sinds twee jaar eige naar van de kledingwinkel. Zij willen iedere drie weken een party voor de iets oudere doel groep, van achttien jaar en ou der, gaan organiseren. De rubriek Ondernemend Zeeland staat onder redactie van Jeffrey Kutterinlc. Vra gen, tips en mededelingen kunnen schriftelijk worden aangeboden aan de redactie van de PZC, postbus 18, 4380 AA Vlissingen, of via fax 0118-470102. door Desirée Schouten BERGEN OP ZOOM - Met de opening van de vernieuwde ves tigingvan Akkermans Techniek aan de Lelyweg in Bergen op Zoom heeft het bedrijf zijn ves tigingen in die stad op één plaats kunnen concentreren. Het gaat daarbij om de bedrij ven Beljaars, Interweld, Akker- mans EPH en Akkermans- Bosch Dienst. Akkermans Techniek maakt deel uit van de Van der Peijl Groep, een keten van achttien technische toeleveringsbedrij ven met vestigingen in vooral Zeeland en Brabant. „De Van der Peijl Groep is het overkoe pelend bedrijf, waarin het Zeeuwse Van der Peijl Techniek en het Brabantse Akker mans zijn samengebracht na de fusie in 1997", verteltR. van der Peijl. „We richtten ons grotendeels op dezelfde markt. Eigenaar Ak kermans had geen opvolger meer. Wij konden het bedrijf toen overnemen, maar blijven onder twee namen werken, om dat we beiden in de eigen regio een goede reputatie hebben op gebouwd. Zonde om die naams bekendheid weg te gooien." Van der Peijl heeft inmiddels 350 werknemers en richt zich ook op de internationale markt. „Het is natuurlijk een groothan del, maar we noemen onszelf het liefst technisch kruidenier, om dat we willen laten zien dat we ook een boutje of schroeven draaier verkopen. We leveren zowel aan kleine eenmansbe drijfjes als aan grote industrie- en, van grotere apparatuur tot aan de noodzakelijke kleinig heidjes." door Margreet van den Broek ELLEMEET - Het zag er even heel somber uit voor de 51 Wit- Russische kinderen die volgen de week vakantie komen vieren op Schouwen-Duiveland. De vliegreis kon niet doorgaan van wege geldgebrek bij de organi satie en tot overmaat van ramp werd de vervangende treinreis geannuleerd. Deze week kwam het verlossende telefoontje: een touroperator uit Wit-Rusland brengt de kinderen met de bus naar Ellemeet. Al jarenlang nodigt de Evange- lischer Kirchenkreis uit Ober- hausen in de zomer ongeveer vijftig Wit-Russische kinderen uit in haar vakantiekamp in El lemeet. De kinderen worden ge selecteerd door artsen, leraren en maatschappelijk werkers uit hun eigen omgeving. De mees ten hebben te kampen met ge zondheidsproblemen die het ge volg zijn van de kernramp in Tsjernobyl. Een paar weken in het Zeeuwse zeeklimaat is vol gens artsen voor hen bepaald geen overbodige luxe. De groep bestaat verder uit kinderen die in barre omstandigheden leven, doordat ze opgroeien in sociaai zwakke gezinnen of in een te huiswonen. De lange reis vanuit Wit-Rus land werd de afgelopen jaren steeds per vliegtuig afgelegd. Het budget van de Kir chenkreis, dat wordt gevoed door schenkingen en sponso ring, stond dat dit jaar echter niet toe. In plaats van vliegtic kets werden daarom treinkaart jes besteld. Toen de plaatsbe wijzen echter maar niet werden opgestuurd, bleek uit navraag dat het bewuste rijtuig al was volgeboekt. Pogingen om de groep te splitsen, leverden ver volgens weer problemen met het visum op. Alternatief Op de valreep is de Duitse kerk- kring er alsnog in geslaagd een alternatief te vinden. Een bus maatschappij zal de kinderen over de weg naar Schouwen- Duiveland brengen. Gevolg is wel dat zij pas dinsdagavond laat zullen arriveren, m plaats van de maandagmorgen. Ook zullen de kinderen vermoeider aankomen, want de reis neemt nu in totaal zo'n 36 uur in be- Henk Raaijen uit Rilland is op gelucht dat de Wit-Russische kinderen toch nog overkomen. Als voorzitter van de stichting HENK houdt hij zich bezig met het activiteitenprogramma voor de 'bleekneusjes'. „Wij zijn niet als organisator of sponsor bij het project betrokken, maar bemiddelen in de regio bij de sponsoring van activiteiten", benadrukt hij. De agenda voor de vakantieweek vermeldt on der andere een dagje in Port Ze- lande, een excursie naar Water land Neeltje Jans en een trip naar de Efteling. Ook heeft de stichting van bedrijven uit de omgeving kilo's 'knabbelspek' en appels weten los te peuteren. Van de groep die volgende week dinsdag in Ellemeet arriveert, komen tien kinderen uit een in ternaat in Vilejka. De stichting HENK zet zich al jaren in voor de weeskinderen in deze stad. Raaijen „Momenteel zamelen we geld in voor de renovatie van de eetzaal en de centrale keuken in het internaat. We zijn daar geweest, en het is gewoon gru welijk wat je daar ziet. Daar willen we iets aan doen." evenementen zaterdag] Geheel Zeeland, 10.00-17.00 uur: Open dag Recreatiebedrijven in Zeeland; BERGEN OP ZOOM- De Maagd, 13.30 uur, streetparades 14.00 uur, CBK 16.00 uur en kroegentocht 21.30 uur: Philip Morris Jazzweekeind met streetparades, workshops en concerten; DREISCHOR - NH Kerk, 20.00 uur; Con cert Zeeuws Byzantijns Koor Sretsenije; GOES - 't Beest, 14.00en 19.00 uur: Musi cal Frederik door Jeugdtheaterhuis; Grote of Magdalenakerk: Optreden man nenkoor Ethan en 'tThools Mannenkoor; Ter Weel, 13.30-16.00 uur: Zomermarkt met live muziek; MIDDELBURG Abdij, 11.00-17.00 uur; Historama; Vismarkt, 10.00 uur; Optreden So What Jazzband; Binnenstad, 12.00-16.30 uur: Brassband Festival; Brasserie De Drvkkery, 14.30 uur: Optre den Zuid-Nederlandse groep LISK; Stadsschouwburg, 20.00 uur: Zeeuws Dans Festival; NEELTJE JANS - Steiger in Bouwdokvijf, 11.00-16.00 uur: Rondvaart langs de Oosterscheldestormvloedkering en film 'Delta Finale', TERNEUZEN Diverse locaties, Grote Kerk en kroegentocht, 14.00 uur: Schelde Jazz; Kalashnikov, 22.00 uur: Tudosok en Elec tric Barbarians; VEERE - Grote Kerk. 20.30 uur: Concert Han Bennink, algwerk en Steve Bere- sford, multi-instrumentalist; VLISSINGEN - De Lammerenburcht, 20.00 uur: Theatergroep Jazoo; De Piek, 21.00 uur: Terra Gotha-festival; Stadhuisplein, 20.00 uur: Taptoe Zee land 2001 met Straatparade en taptoe; ZIERIKZEE - Kerkplein, 21.15 uur: De Rid derslag van Zierikzee; i streekactiviteiten j OUWERKERK - Strandje, 10.00 uur: Schoonmaakactie; ZIERIKZEE - Onder de Beuze, 8.00 uur: Rommelmarkt van Lutherse gemeente Zierikzee; Beatrixschool Grachtweg, 9.30- 14.00 uur:Rommelmarkt/bazaar van Beatrixschool, de Meie en Noordzel- ke; ZONNEMAIRE Dorpshuis, 19.30 uur: concerten Nut en Uitspanning en Apollo uitWissenkerke; evenementen zondagl BERGEN OP ZOOM Gertrudiskerk, 10.00 uur, Grote Markt 1115 uuren Beursplein 12.00 uur: Philip Morris Jazzweekend; GOES Manhuistuin, 12.00 uur: Concert muziekgezelschap Oefening en Ont spanning; 't Beest, 15.00 uur: Skafestival met Zeeuwse bands; MIDDELBURG Abdij, 12.00-17.00 uur: Historama; Stadsschouwburg, 15.00 en 17.00 uur: Tangosalon i.k. Zeeuws Dansfestival; Desafinado, 15.00 uur: Optreden jazzgi- tarist Philip Catherine; Café Bommel, 16.00 uur: Optreden Pil lars of Heaven; NEELTJE JANS- Steigerin Bouwdokvijf, 11.00-16.00 uur: Rondvaart langs de Oosterscheldestormvloedkering en film 'Delta Finale'; OVEZANDE Podium De Klomp, 16.00 uur: Duo Roos Vik, 17.30 uur: Optreden groep Surrender; TERNEUZEN Diverse locaties, 14.00 uur: Schelde Jazz Festival; streekactiviteiten': j WESTENSCHOUWEN - Parkeerterrein Rotonde, 10.00 uur: Start 40 kilometer lange fietstocht door de Kop van Schou wen; ZIERIKZEE - Sportcentrum Onderdak, 10.00-17.00 uur: Vlooienmarkt, films 9 en 10 juni 2001 CENTRAAL ALARMNUMMER 112 SCHOUWEN-DUIVELAND Huisartsen: Zierikzee, vrij. 18.00-ma. 08.00 uur: A-W. Audier, Noordgouwe, tel. (0111) 401480. Spreekuur van 11.00-11.30 uur. Schouwen-Westhoek en Brouwersha ven, vrij. 18.00-ma. 08.00 uur: J. L. Flach en S. W. H. M. Simons, J. van Renesseweg 6, Renesse. tel. (0111) 461280 Spreekuur van 11.30-12.00 uur en van 16.30-17.00 uur. Bruinisse, Nieuwerkerk en Oosterland, vrij. 17.00-ma. 08.00 uur: R. v.d. Valk, Dorpsweg 5, Bruinisse, tel. (0111)482120. Tandartsen: J J. Bakker, Oude Haven 4, Zierikzee, tel (0111)413016 Spreekuur 16.30-17.30 uur. Apotheken: Apotheek "Zierikzee", Dam 18, tel. (0111) 412906, geopend za. van 09.00-12.30 uur en van 16.30 -17.30 uur. Zo. van 12.00- 12.30 uur en 18.00-18.30 uur. Oosterschelde Thuiszorg: Dierenartsen: Weekenddienstartsen Schouwen-Dui veland voor spoedgevallen bereikbaar via telefoon 412180. Spoedgevallen spreekuur gezelschapsdieren zaterdag 13.00-13.30 uur, Grevelingenstraat 17 te Zierikzee. BERGEN OP ZOOM - Roxy, zat. 14.00 en 18.45, zon. 14.00 en 16.15 uur: See spot run; zat. 14.00 en 21.30, zon, 14.00 en 20.00 uur: The Mummy returns; zat. 18.45 en 21.30, zon. 16.15 en 20.00 uur: Dude, where's my car?; Cinemactueel, zat. en zon. 14.00 uur: 102 Echte Dalmatièrs; zat. 14.00, zon. 14.00 en 16.15uur Pokemon3;zat. 14.00,18.45 en 21.30, zon14 00.16.15,18.45 en 21.30 uur: Bridget Jones's diary; zat. en zon. 18.45 en 21.30 uur: Exit wounds; zat. 18.45 en 21.30, zon. 16.00,18.45 en 21.30 uur: The Mummy returns; HULST - De Koning van Engeland, zat. en zon. 13.45 en 16.15 uur: Pokemon 3; Spot; Dungeons and dragons; zat. 13.45, 16.15, 19.15 en 22.15 uur, zon. 13.45, 16.15 en 20.00 uur: Save the last dance; Dude, where's my car?; Bridget Jones's diary; zat. 13.45, 16.15, 19.15 uur, zon. 13.45 en 16.15 uur: The Mexican; zat. 19.15 en 22.15 uur, zon. 20.00 uur: Along came a spider; The Mummy returns; zat. 19.15, 21.15 en 23.30, zon. 20.00 uur: Exit wounds; zat. 22.15, zon. 20.00 uur: 15 Mi nutes; MIDDELBURG Schuttershof, zat. en zon. 19,30 uur: Een tijd voor dronken paarden; zat. 22.00 uur: Memento; zon. 14.00 en 21.30 uur: Vengo; VLISSINGEN - Cine City, zat. en on. 13.45 uur: Sweet November; zat. en zon. 13.45 en 16.15 uur: Pokemon 3; zat. en zon. 13.45, 16.15, 19.00 en 21.45 uur: Bridget Jones's diary; Dude, where's my car? (zat. ook om 24.00 uur); The Mummy re turns (zat. ook om 24.00 uur); zat. en zon. 13.45 en 21.45 uur, zat. ook om 24.00 uur: Along came a spider; zat. en zon. 16.15 uur: Dungeons and dragons; zat. en on. 16.15 en 19.00 uur: Save the last dance; zat. en zon. 19.00 uur: 15 Minutes; zat. en zon. 19.00en21.45uur:Exitwounds;The Mexican; zat. en zon. 21.45 uur: Men of honor; ZIERIKZEE Theater Mondragon, zat. 21.00 uur; Vengo; tentoonstellingen AARDENBURG GaleRichel, 13 00-18.00 uur: Beeldentuin met tuinobjecten en composities van edelstaal met schroot van Daniël Savel (t/m 9/9); (Advertentie) Al jarenlang nodigt de Evangelischer Kirchenkreis in de zomer ongeveer vijftig Wit-Russische kinde ren uit in het vakantiekamp in Ellemeet. foto Pieter Honhoff Zondag 10 juni 2001 SCHOUWEN-DUI VELAND Brouwershaven Nederlandse Hervormde Kerk 10.00 uur past. Mulder; Gereformeerde Kerk 10.00 uur mw Kop penaal; Bruinisse Nederlandse Her vormde Kerk 10.00 uur ds Schinkels- hoek, 17.00 uurds de Roo; Gereformeer de Gemeente in Nederland 10.00 en 17.00 uur leesdienst; Burgh Nederlandse Hervormde Kerk 10.00 uur ds Bijl; Haam stede Nederlandse Hervormde Kerk 10.00 uur ds Riender, 19.00 uur ds de Boo; Gereformeerde Kerk 10.00 en 19.00 uur ds Boomsam; Christelijke Gerefor meerde Kerk 10.00 en 18.30 uur dienst; Gereformeerde Gemeente 10.00 en 18.30 uur leesdienst; Rooms-Katholieke Kerk 11.00 uur past. Brooymans R.K. Toeristenkerk (O.L. Vrouw op Zee) zo. 11.00 uur; Kerkwerve Nederlandse Hervormde Kerk 10.00 uur dhr v.d. Schee; Christelijke Gereformeerde Kerk 10.00 en 18.00 uur ds Korving; Nieuwer kerk SOW-Gemeente 10.00 uur ds Klein (HA); Gereformeerde Gemeente 9.30 en 15.30 uur leesdienst Gereformeerde Gemeente in Nederland 9.45 en 15.30 uur leesdienst; Noordgou we Nederlandse Hervormde Kerk 10.00 uur dhr SimonsNoordwelle Nederland se Hervormde Kerk 11.00 uur mw v. Es- veld-Kwakernaat; Oosterland Neder landse Hervormde Kerk 10.00 uur dhr Rouw, 18.00 uur ds v. Oostende; Gerefor meerde Gemeente 10.00, 14.30 en 18.30 uur leesdienst Oud-Gereformeerde Gemeente 9.30 en 18.30 uur ds. Molendijk; Ouwerkerk Ne derlandse Hervormde Kerk 10.00 uur mw Oele; Renesse Nederlandse Hervormde Kerk 9.30 uur mw v. Esveld-Kwakernaat, Serooskerke Nederlandse Hervormde Kerk 10.00 uur dhr Doolaard, 19.00 uur v.d. Pol; Scharendijke SOW-Gemeente 10.00uurdsVerbaan, Sirjansland Neder landse Hervormde Kerk 10 00 uurds Jop- pe, 18.30 uur ds Maas; Zierikzee Neder landse Hervormde Kerk, Gasthuiskerk 11.00 uur ds v.d. Pol, 18.30 uur ds v.d. Schee Vrijzinnige gemeente (Gasthuiskerk) 9.30 uur ds Klaas Hendrikse; Zweeds Ro de Kruis Corneliastichting 10.15 uur ds LingenChristelijke Gereformeerde Kerk 10.00 en 18.00 uur ds Velema; Gerefor meerde Gemeente in Nederland 10.00 en 18.00 uur leesdienst; Oud-Gereformeer de Gemeente 10.00 en 18.00 uur lees dienst; Leger des Heils 10,00 uur samen komst; Pinkstergemeente 10.00 uur sa menkomst; wo 20.00 uur samenkomst; Evangelische Christen Gemeente 10.00 uur dhr Pieper.Rooms-Katholieke Kerk 9.30 uur past. Brooymans, zat. 19.00 uur past. Brooymans; Zonnemaïre Neder landse Hervormde Kerk 10.00 uur ds Schaap. Ook in het jaar 2001! Wie helpt het kind van de rekening? Geef een kind een toekomst. Kosten: één gulden per dag. Adoptie betekent: onderwijs, voeding, medische zorg, een menswaardig bestaan. Elke gulden wordt rechtstreeks aan het kind besteed. Honderden Zeeuwen helpen actief mee aan het opbouw programma van de Zeeuwse stichting Sawasdee in Cambodja. Er worden scholen gebouwd. De medische zorg verbetert. De honger wordt verjaagd. De kinder-adoptie-actie is een succes. De verschroeide aarde wordt een beetje leefbaarder. Zeeland helpt Cambodja verder! Daar is zowel geld als de warme inzet van velen voor nodig. De medewerkers van Sawasdee rekenen op u! Oorlog, verwoesting, marteling en volkerenmoord hebben een zware hypotheek op dit arme land gelegd. Zeeland helpt die last te verlichten. Inlichtingen: Stichting Sawasdee, Groenedijk 2A, 4438 NN Driewegen (Zuid-Beveland). Telefoon: 0113-655784 Telefax: 0113-655461 Bank: ING 65.07.90.782 (met steun van de Stichting IÏ£j\* Helpt) Archeologisch Museum, 13.30-17.00 uur: 'Uit de klei getrokken', tentoonstel ling AWN (t/m sept.); ARNEMUIDEN Oudheidkundig Museum en Oudheidkamer, zat. 13.30-16.30 uur: Het leven in grootmoeders tijd en Van hoogaars tot moderne kotter (t/m sept.); BERGEN OP ZOOM - Galerie Govert van Dijck, zat. 12.00-17.00 uur: Ela Bauer, sie- raadontwerp en vormgeving (t/m 23/6); De Gevangenpoort, zat. 13.00-16.30 uur: Onder de zoden van het Gouverne mentsplein, expositie over de zwarte dood (t/m 12/10); De Mollegangen, 10.00-17.00, zon. 14.00-17.00 uur: 'Terug van wegge weest', schilderijen en beelden; StuArt Galerie, zat. 12.00-17.00 uur: Wies van Dort, schilderijen en beelden (t/m 23/6); BROUWERSHAVEN Museum, 11.00- 17.00 uur: Getekende zeekaart door kapi tein Y. Feenstra (t/m 19/10); BURGH-HAAMSTEDE De Burghse Schoole, zat. 13.30-16.00 uur: Stempels en spelletjes met thema Spelen met Spellen It/m 19/10); De Bewaerschole, zat. 13.30-16.30 uur: Lucia Bezemer, schilderijen en Antoinet te Donkers, sculpturen (t/m 24/6); CLINGE Galerie Esprit, 13.30-17.30 uur: Diverse kunstenaars, schilderijen, beel den en keramiek (t/m 1/7); DOMBURG - Museum Marie Tak van Poortvliet, 13.00-17.00 uur: Bob Perst- man, schilderijen (t/m 29/6); EMMADORP - Bezoekerscentrum Saef- tinge, 10.00 tot 16.00 uur: Zand en ste nen, verzameling van Alice Krull (t/m juli GOES - Galerie Elf, zat. 11.00-17.00 uur: 'Obsessions', foto's van Louis Drent (t/m 30/9); Grote Kerk, zat. 10.00-17.00 uur: Goes En Passant, schilderijen, fotografie, kera miek en sculpturen van 6 kunstenaars (t/m 30/6); GROEDE Lutherse Kerk, zat. 13.00-17.00 uur: Ton Koops, beelden (t/m 28/6); HEINKENSZAND t Kunstuus, zat. 10.00- 12.00 en 13.00-16.00 uur: Heinz Leuzin- ger, aquarellen (t/m 9/6); HULST - Streekmuseum De Vier Am bachten, 14.00-17.00 uur: Het Rijke Roomse Leven, doopkleedjes, biecht- en communieboekjes, kalenders, vasten- boekjes en trommels e.d. (t/m 28/10); Reinaerts Streken (t/m 28/10); KAPELLE - Fruitteeltmuseum, zat. 13.00- 17.00 uur: 'Valkenskuikens bespied in de Bevelanden' (t/m juni); 'Foto's uit de ou de doos' (t/m juni); Galerie De Zeeuwse Buitenplaats, zat. 13.00-17.00 uur: Moderne beeldhouw kunst en schilderijen van diverse kunste naars (t/m 15/9); MELISKERKE Zijdemuseum, zat. 10.00- 17.00 uur: Bangladesh van een andere zijde (t/m nov.), MIDDELBURG - Zeeuws Archief, zat 9.00-17.00 uur: Eerst ghedruckt 250 Pla- caten, de Middelburgse drukkersfamilie Moulert 1597-1646 (t/m 23/6); Zeeuwse Bibliotheek, zat. 10.00-13.00 uur: Dorpen in Zeeuwsch-Vlaanderen, Hoek, Philippine, Sas van Gent, Sluiskil, collectie foto's en prentbriefkaarten (t/m 30/6); Een landschap als lichaam, werk Teja van Hoften (t/m 9/6); Galerie Icon, zat. 12.00-16.00 uur: Teke ningen, schilderijen en grafiek van men sen door Geert-Jan Janssen, Theo Sijt- hoff e.a. (t/m 15/9); In Depot, zon. 14.00-17.00 uur: Rix Wie- renga Yvette Bakker, tekeningen, schil derijen en keramiek (t/m 25/6); GHL Galerie, 13.00-17.00 uur; Een li chaam als landschap, brons, keramiek, grafiek en fotografie van teja van hoften (t/m 9/6); De Kabinetten van de Vleeshal, 13.00- 17.00 uur: Werk van Ben Sleeuwenhoek (t/m 5/8); Atelier Ons Genoegen, zat. 14.00-17.00 uur: Ludmila Kalmaeva, acryl werken (t/m 22/6); Galerie 'T', zat. 11.00-16.00 uur: Ben van Trirum, keramiek en schilderijen; Joos Minnigh, grafieken (t/m 23/6); De Drvkkery, zat. 9.00-18.00 uur:-'Ont werpen van waarde', werken van 200 leerlingen Walcherse scholen i.z. euro (t/m 27/6); Jackie Bongers, -See you in Paradise-, beelden (t/m 27/6); NEELTJE JANS - Topshuis, 10.00-17.30 uur: Jan de Koning, aquarellen (t/m aug. OOSTKAPELLE - Zeeuws Biologisch Mu seum, 10.00-18.00 uur: Expositie 'Het hangt in de lucht'; (t/m 28/10); Even te zien, schelpen, fossielen, vegetatiedia's e.d. uit collectie Lieven Braber (t/m 31/8); OOST-SOUBURG Watertoren, ^.OO IT.00 uur: 'Oplossend Vermogen', werk van diverse kunstenaars (t/m 17/6); PAAL Atelier De Paaien, 13.00-18.00 uur: Monty Depoorter-d'Hooghe, schilderij en (t/m 1/7); RENESSE Min Plusgebouw, 12.00-17.00 uur: Werken op papier van David Vande- kop (1937-1994) t/m 1/7); SINT-ANNALAND Streekmuseum De Meestoof, zat. 13.45-16.45 uur: Van lees- plankje naar leesoefeningen en Rond het scheepsmodel: de hengst TH21 (t/m okt. SINT ANNA TER MUIDEN v.m. Gemeen tehuis, 10.00-19.00 uur: 'Madonna van de Sluissedijk.. onderweg', werk van Jan Peter Kakebeeke (t/m 23/6); SLUIS Raadskelder, 14.00-17.00 uur: Theo Jordans, tekeningen en aquarel len; Leo de Buysere, sculpturen (t/m 10/6 TERNEUZEN Galerie Contrast&, zon. 14.00-17.00 uur: Collectie modern gra fiek van internationale allure (t/m 31/7); VEERE Museum De Schotse Huizen, 12.00-17.00, zon. 13.00-17.00 uur: 'Trio in beeld', schilderijen en tekeningen van de familie Van der Weel (t/m 9/6); Galerie Schotlant, zat. 13.30-17.00 uur: Addie Nieuwenkamp, schilderijen en aquarellen (t/m 30/6); Grote Kerk, 14.00-17.00 uur: Han Ben nink, schilderijen en beelden (t/m juni); VLISSINGEN - Kunstcentrum Willem 3, 12.00-17.00 uur' Marisca Voskamp, 'Vers, honderden zwarte eieren' (t/m 24/6 (.installatie Paul Bartels bakt frites 3 sixpack(t/m 24/6); WISSENKERKE Galerie De Praktijk, zat. 13.00-17.00 uur: Diverse kunstenaars met realistisch werk (t/m 30/6); IJZENDIJKE Streekmuseum, zat. 13.00- 17.00 uur: Staf, een fenomeen, over Staf Dusarduijn; Aquarellen van Jaap Croyé (beide t/m 23/6), ZIERIKZEE - Stadhuismuseum, 10.00- 17.00, zon. 12.00-17.00 uur. Piet Ocht- man, foto's van Schouwen-Duiveland (t/m 1/11); tentoonstelling verleden, he den en toekomstplannen van de landelij ke vereniging van de Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland (t/m 16/6); Noordhavenpoort, zat. 13.00-17.00 uur: Jaap van der Oest en Rijnhard Schregar- dus, schilderijen, beelden en keramiek (t/m 14/7); Galerie Alexandra, 11.00-17.00 uur: 'Kat ten', werk van 5 kunstenaars (t/m 29/7); Bibliotheek De Stolpe, zat. 9.30-12.00 uur: 'Vergeten vluchtelingen', foto's (t/m 22/6). i hulpcentraT Alarmnummer voor geheel Zeeland: tel. 112. Centraal Meldpunt Milieuklachten Zee land, tel. 0118 412323. SOS Telefonische Hulpdienst Zeeland, tel. 0118 615551 (dag en nacht bereik baar). Stichting Blijf van m'n lijf Zeeland, tel. 0118469869 (dag en nacht bereikbaar). Hulp- en advieslijn Blijf van m 'n Lijf Zee land, tel. 0118 467003 (ma., wo. en vr. 9.00-12.00 uur). Kindertelefoon Zeeland, tel. 0800 0432 (gratis), dag. van 14.00-20.00 uur. Advies Meldpunt Kindermishande ling, tel. 0900-1231230. Aids Infolijn, tel. 0118 638384. Ouders van Drugsverslaafden Zeeland, tel. 0118 623817 (dag en nacht bereik baar). Zeeuws Inloophuis voor mensen met kanker, Badhuisstraat 80, Vlissingen (ge opend di. en do. 14.00-16.00 uur); tel. 0118413932.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2001 | | pagina 71