ZLM boekt flinke winst PZC Vernieuwd pand voor Akkermans Techniek CAMBODJA 19 bezoektijden Vooral gezinspakket verzekeringen is populair Sneller inkopen via website van Weststrate ondernemend zeeland kerkdiensten Vierdaagse weekenddiensten Portemonnee weg ZEELAND HELPT Steun het Kinderfonds! agenda Loungeparty in Schuttershof zaterdag 9 juni 2001 Zeeland Ziekenhuis Walcheren Koudekerkseweg 88, i382 EE Vlissingen tel. 10118) 425000 jjag. 15.00-20.00 uur Bezoek: Kinderafd. ouders gehele dag, overig bezoek 14.00-19.00 uur afd. Psychiatrie dag. 19.00-20.00 uur, woe, za en zo 14.00-16.30 uur afd. IC/CCU dag. 15.00-16.00 en 19.00-20.00 uur Oosterschelde Oosterscheldeziekenhuis 's Graven polderseweg 114, 4462 RA Goes tel. (0113) 234000 dag 13.00-13.45 en 18.30-19.45 uur Kinderafdeling (afd. A) ouders gehe le dag. Overig bezoek 14.30-19.30 Kinder/Kraamafdeling (afd A/B) ou- derskinderen en partners zwangeren gehele dag, overig 14.30-19.30 uur Hartbewaking (afd. H) dag. 11-11.30, 14-14 30 en 19-19.30 uur Lindenhof revalidatie j 'sGravenpolderseweg 114a, 4462 RA Goes, tel. (0113) 236236 mat/m vrij: 14.00-21.00 uur I zaten zon: 12.00-21.00 uur Emergis I Oostmolenweg 101,4481 PM Kloetinge tel. (0113) 267000 woe, zat en zo 14.00-21.00 j maa, din, don en vrij 18.30- 21.00 uur Zeeuws-Vlaanderen Locatie De Honte Wielingenlaan 2, 4535PATerneuzen iel (0115)688000 dag. 14.00-14.45 en 19.00- 20.00 uur; afd. Psychiatrie dag. 18.00- 20.00 uur; woe, weekeinde, feestda gen 14.00-16.30 uur en 18.00-20.00 uur; afd. IC/CCU dag. 14.00-14.30 uur en 19.00-19.45 uur. kinderafd. ouders gehele dag, overig bezoek 14.00- i 1900 uur. Locatie Antonius j Pastoor van Genklaan 6, 4501 AJ Oostburg tel. (0117) 459000 j dag. 14.00-15.00 en 18.30- 19.30 uur; Kinderafd. ouders 8.00- 120.00 uur, overig bezoek (afd. 4) dag. 900-21.00 uur. Goeree-Överflakkee Ziekenhuis Dirksland Stationsweg 22, 3247 BW Dirksland tel.(0187)607300 dag. 16.00-17.00 en 17.45- 19.30 uur, zo idem tot 20.00 uur Bergen op Zoom Ziekenhuis Lievensberg, Boerhaaveplein 1 4624 VT Bergen op Zoom tel. (0164) 278000 dag. 14.30-15.15 en 18.30-20.00 uur za en zo 14.30-16.00 en 18.30-20.00 GGZ Westelijk Noord-Brabant Hoofdlaan 8,4661 AA Halsteren tel. (0164) 289100 woensdag, zaterdag en zondag 13.00-17.00 uur Rotterdam AZR-Dijkzigt Dr.Molewaterplein 40 3015 GJ Rotterdam lel. (010) 4639222 (voor inlichtingen I bezoektijden van alle afdelingen) j AZR-Sophia Dr.Molewaterplein 60 3015 GJ Rotterdam tel. (010) 4636363 Bezoektijden ouders: 07.00- 12.00 uur. Bezoektijden iedereen: 14.00-20.00 uur. I Afd.Verloskunde: dag. 11.00-12.00 j en 18.00-20.00 uur. Voor partner/echtgenoot: 09.00- 12.00 en 15.00-21.00 uur AZR-Daniël den Hoed Groene Hilledijk 301 13075 EA Rotterdam tel. (010) 4391911 j dag. 16.00-20.00 uur Algemeen Ziekenhuis Sint Jan Brugge Ruddershovelaan tel. (0032) 50 452111 dag. 14.00-20.00 uur (m.u.v. IC en hartbewaking) Algemeen Ziekenhuis Sint Lucas Brugge Sint Lucaslaan 29 tel. (0032) 50 369111 dag 14.00-20.00 uur (m.u.v. IC en hartbewaking) Universitair Ziekenhuis Gent De Pintelaan 185 tel.(0032)9 2402111 dag. 14.30-20.00 uur Universitair Ziekenhuis Antwerpen Edegemsesteenweg 240 2610 Wilrijk, tel. (0032) 3 8213000 Alg. bezoekuren: werkdagen 16.00- 20.00 uur, weekend en feestdagen 14.00-20.00 uur. Afd. B1 (cardiologie) dag. 16.00- 17.30 en 18.30-20.00 uur. Afd. IC dag. 14.00-14.30 en 19.00-19.30. De Provinciale Zeeuwse Courant -waarin opgenomen de Middel- burgsche, Vlissingsche, Goesche en Breskensche Courant, Vrije Stemmen en de Zierikzeesche Nieuwsbode - is een onafhankelijk dagblad, dat zich niet bindt aan le vensbeschouwelijke en politieke opvattingen, stromingen of partij en. BRONVERMELDING De redactie van de Provinciale Zeeuwse Courant maakt naast de ei gen nieuwsgaring gebruik van de volgende bronnen: Geassocieerde Pers Diensten (GPD), Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), Associated Press (AP), Bridge, Deutsche Presse Agentur (DPA), Agence France Press (AFP), Reuters IRTR). Belga en European Press-pho- 'o Agency (EPA) BEELDRECHT De publicatierechten van werken van beeldende kunstenaars aangesloten bij een CISAC-organisatie zijn gere geld met Beeldrecht te-Amstelveen. Bloktijden bruggen en sluizen in Zeeland (periodes dat de bruggen en sluizen altijd voor wegverkeer beschikbaar zijn) Kanaal door Walcheren: Keersluisbrug Vlissingen, dagelijks van .17 tot .25 en van .47 tot .55 Draaibrug Souburg, dagelijks van .26 tot.32envan.49 tot .56 Stationsbrug Middelburg, dagelijks van .29 tot ,37 en van .53 tot .05 Arneverkeersbrug Middelburg, dagelijks van .13 tot. 17 Zeelandbrug, dagelijks van .07 tot .29 en van .37 tot .59 Zeelandbrug, maandag tot en met vrijdag van 7.30 tot 09.00 Zeelandbrug, zaterdag/zondag/ feestdagen van 17.30 tot 19.00 Zandkreeksluis Kats, dagelijks van •25tot.35envan.55 tot .05 door Jeffrey Kutterink GOES - ZLM Verzekeringen in Goes heeft een goed jaar achter de rug. De omzet bedroeg in 2000 ruim 145 miljoen gulden, 11 miljoen meer dan het jaar er voor. De winst steeg van 16 naar 22,5 miljoen gulden. Hoewel de resultaten in de eerste vijf maanden van dit jaar goed zijn, verwacht de directie een daling MIDDELBURG - Weststrate Verpakkingen aan de Oostperk- weg in Middelburg heeft een nieuw systeem voor bestellen via internet in gebruik geno men. Op de site kunnen klanten het assortiment raadplegen en online bestellen. Door het invullen van een ge bruikersnaam en een persoon lijke cijfercode komt de klant in het bestelsysteem. Klanten ne men vaak jarenlang dezelfde producten af. Daarom worden regelmatig terugkerende aan kopen in het systeem bijgehou den, zodat snel het juiste artikel kan worden gevonden. „Inmid dels wordt tien procent van de herhalingsaankopen via inter net gedaan", weet directeur R. Jeras. Bestellingen die voor 17.00 uur binnen zijn worden de volgende dag geleverd. Weststrate levert al meer clan 65 jaar verpakkingen en alles wat daarmee te maken heeft. De groothandel breidde haar as sortiment de laatste jaren uit met onder meer golfkartonnen dozen, folie, papieren produc ten, cartridges, kantoorartike len en machines. Het bedrijf heeft elf medewerkers. De rubriek Ondernemend Zeeland staat onder redactie van Jeffrey Kutterink. Vra gen, tips en mededelingen kunnen schriftelijk worden aangeboden aan de redactie van de PZC, postbus 18, 4380 AA Vlissingen, of via fax 0118-470102. van de winst met vijf tot zes mil joen gulden. Op basis van de nu bekende cijfers ziet ze geen aan leiding om de premies te veran deren. Uit het jaarverslag 2000 blijkt dat alle verzekeringsproducten in de plus uitkwamen. Met name de particuliere verzekeringen die deel uitmaken van het zoge heten 'gezinspakket' kennen een sterke groei. Dat komt om dat veel klanten van ZLM steeds meer zaken bij dezelfde maat schappij verzekeren, aldus di recteur A.J. de Jonge. „Mensen verzekeren niet alleen de auto bij ZLM, maar ook hun huis, in boedel en reisverzekering. Klanten die dat doen krijgen veel korting op hun premie." De 35.000 klanten met een gezins pakket ontvingen vorig jaar 1,8 miljoen gulden korting. De ver wachting is dat dat bedrag dit jaar stijgt naar twee miljoen gulden. De winst van vorig jaar steekt ZLM in de reserve. „Dat bedrag zal worden belegd", aldus De Jonge. „Met de opbrengst ervan kunnen we kostenstijgingen op- vangen. We hoeven dus niet de tarieven te veranderen. De cijfers over de eerste vijf maanden van dit jaar zien er goed uit, aldus De Jonge. „Zoals het er nu naar uitziet zal de om zet dit jaar met vier tot vijf pro cent toenemen." De winst daar entegen valt naar verwachting vijf tot zes miljoen gulden lager uit, De Jonge: „Dat komt door een stijging van de kosten bij schadereparatiebedrijven. Niet dat er veel meer schade wordt gereden, maar de kosten stijgen door het afsluiten van een nieu we cao en het plegen van allerlei investeringen in het kader van aangeschex-pte milieueisen. Het callcenter van ZLM Verzekeringen in Goes. foto Dirk-Jan Gjeltema Zondag 10 juni 2001 BEVELANDEN: Baarland Gereformeer de Kerk 10.00 uur dhr Fluijt; Bergen op Zoom Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt (Evang.Luth.Kerk) 9.00 uur ds Messelink, 16,00 uur ds Kramer; Biezelinge Neder landse Hervormde Kerk 10.00 uur ds Ho- geweg (HA); Christelijke Gereformeerde Kerk 10.00 en 17.00 uur ds Oosting (HA) Borssele Nederlandse Hervormde Kerk 9.00 uur ds v. Dijk, 14.3 uur dienst; Gere formeerde Gemeente 9.30, 14.00 en 18.00 uur leesdienst Driewegen Her- vormd-Gereformeerde Kerkgemeen schap 10.00 uur ds de Graaf (doven- dienst); Ellewoutsdijk Nederlandse Her vormde Kerk 9.30 uur ds Hoogendoorn; Goes SOW-Kerk Grote Kerk 10.00 uur ds v.d. Linden,-De Hoogte 10.00 uur ds Ros bergen; Oosterkerk 9.30 uur ds Kamer mans, 17.00 uur dhr Fluijt;Ter Valcke 10.00 uur dhr v. Westen;Oosterschelde- ziekenhuis 10.00 uur past. Coppens; Emergis 19.00 uur past. v, Goch;Gerefor- meerde Bond (De Levensbron) 10,00 uur ds v. Ginkel, 17.00 uur ds Kamphuis .•Ge reformeerde Kerk Vrijgemaakt (Wester- kerk) 9.30 uur leesdienst, 16.30 uur ds Pomp; Christelijke Gereformeerde Kerk 10.00 en 17.00 uur ds Mulder.Gerefor- meerde Gemeente 9.30 en 18.00 uur ds Moens, 14.00 uur leesdienst Gerefor meerde Gemeente in Ned.(Koningskerk) 9.15, 14.30 en 18.30 uur dienst; Vrije Evangelische Gemeente 10.00 uur ds Knevel, 18.30 uurdhrSinke; Doopsgezin de Gemeente/Vrijzinnig Hervormden 10.00 uurdsRijken;Rafaël Gemeenschap 13.30 uur samenkomst De Hoogte, Rooms-Katholieke Kerk Parochiekerk 10.30 uur past. Buijssen, zat. 19.00 uur dienst; 's-Gravenpolder SOW-dienst 10.00 uur ds v. Hoogstraten; Gerefor meerde Gemeente 9.30 en 18.00 uur ds Schipper, 14.00 uur leesdienst; Oud-Ge reformeerde Gemeente 9.30, 14.00 en 18.00 uur dienst; Hansweert Rooms-Ka- tholieke Kerk 11.00 uur past. Kempers; 's- Heer Abtskerke Nederlandse Hervorm de Kerk 9.00 uur dhr Sies; 's-Heer Arendskerke SOW-Gemeente 9.30 uur ds Overbeeke; 's-Heerenhoek Rooms- Katholieke Kerk 9.00 uur past. Buijssen, zat. 19.00 uur dienst; 's-Heer Hendriks- kinderen Nederlandse Hervormde Kerk 9.30 uur dhr Kreeft; Heinkenszand Dorpskerk 10.00 uur ds Luijmes; Rooms- Katholieke Kerk 9.15 uur past. Grotaers, zat. 19.00 uurpast. BuijssenHoedekens- kerke SOW-Gemeente 10.00 uur ds v.d. Beukel;Gereformeerde Gemeente 10.00 en 14.30 uur leesdienstKamperland Ge reformeerde Gemeente 10.00 uur lees dienst, 14.30 uur ds v. Gelder Kapelle Nederlandse Hervormde Kerk 10.00 uur (HA) ds Deventer; Gereformeerde Kerk 10.00 uur (HA) ds Brand; Gereformeerde Gemeente 9.30 uur dhr Tuinier, 14.00 en 18.00 uur leesdienst, Kattendijke Neder landse Hervormde Kerk 10.00 uur ds Be- zemer; Kloetinge Nederlandse Hervorm de Kerk9.30uurdsOosterhoff, Kortgene Gereformeerde Gemeente 10.00, 14.30 en 18.30 uur leesdienst Krabbendijke Nederlandse Hervormde Kerk 9.30 uur ds Paul, 18.00 uur ds Cammeraat; Gere formeerde Gemeente 9.30 en 18.00 uur leesdienst, 14.00 uur (HD) ds Schipper; Hervormde Ontmoetings Gemeente 9.30 uur (HA) ds v.d. Dool; Kruiningen Jo- hanneskerk 9.30 uur ds v. Dijk; Gerefor meerde Bond (Ichthuskerk) 14.30 en 18.30 uur ds v. Kooten;Gereformeerde Gemeente 9.30,14.00 en 18.00 uur lees dienst; Gereformeerde Gemeente in Ne derland 9.30, 14.00 en 18.00 uur dienst; Kwadendamme Rooms-Katholieke Kerk 10.45 uur past. Grotaers; Lewedorp Her vormd-Gereformeerde Kerkgemeen schap 10.00 uur ds Wisse; Rooms-Katho lieke Kerk 10.30 uur dienst; Nieuwdorp Gereformeerde Gemeente 9.30,14.00 en 18.30 uur leesdienstNisse Nederlandse HerVormde Kerk 10.30 uur dhr Sies; Ge reformeerde Gemeente 9.30 en 14.30 uur leesdienst Oudelande Nederlandse Hervormde Kerk 10.00 uur dhr v.d. Berg; Ovezande Rooms-Katholieke Kerk 9.30 uur dienst; Rilland-Bath Hervormd-Ge- reformeerde Kerkgemeenschap 10.00 uur ds Cohen Stuart; Gereformeerde Ge meente 9.30 en 18.30 uur leesdienst, 14.00 uur dhrTuinierVrije Evangelische door Desirée Schouten BERGEN OP ZOOM - Met de opening van de vernieuwde ves tiging van Akkermans Techniek aan de Lelyweg in Bergen op Zoom heeft het bedrijf zijn ves tigingen in die stad op één plaats kunnen concentreren. Het gaat daarbij om de bedrij ven Beljaars, Interweld, Akker mans EPH en Akkermans- Bosch Dienst. Akkermans Techniek maakt deel uit van de Van der Peijl Gemeente 10.00 uur br Schoe; Rooms- -Katholieke Kerk zat. 19.00 uur past. Grotaers; Schore Nederlandse Hervorm de Kerk 9.30 uur dhr Meijer; Waarde Ne derlandse Hervormde Kerk 10.00 uur ds de Graaf; Gereformeerde Gemeente 9.30 en 18.00 uur (HD) ds Hofman, 14.00 uur leesdienst; Wemeldinge Gereformeerd- Hervormde Kerkgemeenschap 10.00 uur ds v d. Maas;Gereformeerde Gemeente 10.00 en 15.30 uur leesdienstVrije Evan gelische Gemeente 10.00 en 17.00 uur br Bor; Wilhelminadorp Nederlandse Her vormde Kerk 10.00 uur dhr Louws; Wol- phaartsdijk Gereformeerde Gemeente 9.30,14.00 en 18.00 uur leesdienst; Yers- eke Nederlandse Hervormde Kerk 10.00 uur ds Wienen, 19.00 uur ds v. Dijk; Her vormde Gemeente Rehoboth 10.00 uur ds Ruijgrok, 14.30 uur ds Smelt; Gerefor meerde Kerk 9.30 en 14.30 uur ds Ezinga; Gereformeerde Gemeente 9,30 uur lees dienst, 14.30 uur (HD) ds Moens en 18.30 uur dhr Tuinier; Rooms-Katholieke Kerk 9.30 uur past. Kempers. THOLEN: Anna Jacobapolder Gerefor meerde Kerk 10.00 uur ds de Kok; Oud- Vossemeer Nederlandse Hervormde Kerk 10.00 en 18.30 uur ds Snijder; Gere formeerde Kerk 10.00 uur ds Broere; Christelijke Gereformeerde Kerk 10.00 en 18.30 uur leesdienst, 14.30 uur ds v.d Zwan;Gereformeerde Gemeente in Ne derland 10.00, 14.30 en 18.30 uur lees dienst; Rooms-Katholieke Kerk 9.30 uur, zat. 17.30 uur; Poortvliet Nederlandse Hervormde Kerk 10.00 uur (HD) en 18.00 uur ds Blom; Gereformeerde Kerk 10.00 uur ds v. Rootselaar, 14.30 urds Kwakkel; Gereformeerde Gemeente 10.00, 14.30 en 18.30 uur leesdienst; Scherpenisse Nederlandse Hervormde Kerk 9.30 en 14.30 uur ds Lohuis; Vrije Hervormde Ge meente 9.30 en 14.30 uur ds v.d. Sleen; Gereformeerde Gemeente 9.30,14.00 en 18.30 uur ds Silfhout; Sïnt-Annaland Ne derlandse Hervormde Kerk 10.00 uur ds Hoek, 18.00 uur ds Samson; Gerefor meerde Gemeente 9.30, 14.00 en 18.00 uur leesdienst; Gereformeerde Gemeen te in Nederland 9.45, 14.15 en 18.15 uur leesdienst; Sint-Maartensdijk Neder landse Hervormde Kerk 9.30 en 14.30 uur kand. Kaptein; Hervormde Gemeente Rehoboth 10.00 uur ds Sinke, 17.00 uur ds de Goei; Gereformeerde Gemeente in Nederland 9.30,14.00 en 18.00 uur lees dienst; Oud-Gereformeerde Gemeente 9.30,14.00 en 18.00 uur leesdienst; Sint- Philipsland Nederlandse Hervormde Kerk 9.30 uur ds Messemaker, 17.00 uur ds Klein; Gereformeerde Gemeente 10.00 uur leesdienst, 14.00 uur ds de Jongste; Oud Gereformeerde Gemeente 9.30, 14.30 en 18 00 uur leesdienst; Sta- venisse Nederlandse Hervormde Kerk 10.00 uur ds Samson, 18.00 uur ds v. Duijvenbode;Oud-Gereformeerde Ge meente 9.30, 14.00 en 18.00 uur lees dienst; Tholen Nederlandse Hervormde Kerk 11.00 uur ds den Ouden, 19.00 uur ds Wullschleger; Gereformeerde Kerk 10.00 uur dienst; Christelijke Gerefor meerde Kerk 10.00 uur leesdienst, 15.30 uur ds SchonderwoerdGereformeerde Gemeente 9.00 en 16.30 uur ds de Jong ste; Vrijz.Geloof Gemeente NPB 10.45 uur dienst; Immanuel 10.00 uur ds de Goei; Rooms-Katholieke Kerk .zon. 11.00, zat. 19.00 uur dienst. VEERE - Wandelsportvereni ging 't Zand uit Middelburg en wijkvereniging Zanddijk hou den van 12 tot en met 15 juni de avondvierdaagse. De afstanden die de deelnemers kunnen wandelen zijn vijf of tien kilometer. Deelnemers kunnen zich vanaf 18.00 uur bij 't Praetuus inschrijven. De avondvierdaagse begint om 19.00 uur. Groep, een keten van achttien technische toeleveringsbedrij ven met vestigingen in vooral Zeeland en Brabant. „De Van der Peijl Groep is het overkoe pelend bedrijf, waarin het Zeeuwse Van der Peijl Techniek en het Brabantse Akkermans zijn samengebracht na de fusie in 1997", vertelt R. van der Peijl. „We richtten ons gr-otendeels op dezelfde markt. Eigenaar Ak kermans had geen opvolger meer. Wij konden het bedrijf toen overnemen, maar blijven onder twee namen werken, om dat we beiden in de eigen regio een goede reputatie hebben op- 9 en 10 juni 2001 CENTRAAL ALARMNUMMER 112 Huisartsen: Goes/Kloetinge Patiënten huisartsen Huysman, Posthumus, Joosse, Slager, van Straalen en v.d. Werff, vrij. 18.00- zon. 19.00 uur: J.J. van Straalen, Van Dusseldorpstraat 3, Goes, tel. (0113) 272005 Spreekuur 10.00-10.30 en 17.00-17.30 uur. Patiënten huisartsen Schmeitz, Kooi man, Oortman, Schruer, Van der Stoep en Thijssen, vrij. 17.00-zon. 19.00 uur: D. W. Thijssen, Heernisseweg 87, Goes, tel. (0113)215003. Spreekuur 10.00-10.30 en 17.00-17.30 uur, Wolphaartsdijk,'s-H. Arendskerke, Hein kenszand,Nieuwdorp, vrij. 17.30-ma, 08.00 uur: R.B.T. Wolbers, Korte Achterweg 16, 's- H. Arendskerke,tel. (0113) 561202. Heinkenszand e. o.vrij. 17.30-ma. 08.30 uur: C. T. Miermans, Clara's pad 38, Hein kenszand, tel.10113) 561677. Hansweert, Schore en Kruiningen, vrij. 18.00-zon. 22.00 uur: J. Kok, Zeeburg 1, Yerseke, tel. (0113) 573520. Spreekuur 11.00-11.15 en 17.00-17.15 uur. Krabbendijke, Waarde en Rilland-Bath, vrij. 19.00-zon. 22.00 uur: N. van Lieshout, B. Vogelaarstraat 2a, Kruiningen, tel. (0113) 501444. Spreekuur 11.00-11.15 en 17.00-17.15 Driewegen, Borssele, Hoedekenskerke, 's-Gravenpolder, Ovezande, 's-Heeren hoek: W. J. Kronenberg, Molenstraat 15, Hoe dekenskerke, tel (0113) 311747. Kapelle en Wemeldinge, vrij. 18.00-zon 23.00 uur J. K.J. Eckhardt, Wemeldinge, tel. (0113) 621438. Spreekuur 11.00-11.15 en 17.00-17.15 Noord-Beveland: Kortgene, Colijns- plaat. Kamperland en Wissenkerke: J. A. Kersseboom, Kortgene, tel. (0113) 301319. Spreekuur 11.00-11.30 uur. Tandartsen: Noord- en Zuid-Beveland: B. Rijksen, Vroonlandseweg 33, Kapelle, tel. 06-53257131. Spreekuur 10.00-11.00 uur. Tandartsen de Pijlers: uitsluitend voor patiënten van tandartsen Houg, Koster. Smit en de Wit tel. (0113) 220034. Apotheken: Weekenddienst zat. 10.00-18.00, zon. 10.00 - 12.00 en 16.00 -18.00 uur' Apo theek de Pijlers, v. Dusseldorpstraat 1, Goes, tel.(0113)227104. De avond- en nachtdiensten worden ver zorgd door De Zeeuwse Apotheek, Sta tionspark 35, tel. (0113) 270620. Dierenartsen: Goes, 's Gravenpolder, Kapelle, Kruinin gen en Krabbendijke: B. J Boer, Schuitweg 1, 's Gravenpolder, tel.(0113)313050. Goes, Heinkenszand en Noord-Beve land: P.C. Stokman, 's Gravenpolderseweg 39, Goes, tel (0113)213419. Praktijk voor gezelschapsdieren, L. Huis- kes-Cornelisse en M. Berrevoets, Molen laan 24. Yerseke, tel. 0113 572756. Spreekuur zat. 930-10 uur VLISSINGEN - In een winkel aan de Gildeweg in Vlissingen is vi'ijdag tussen 14.30 en 15.15 uur de portemonne gerold van een 40-jarige Vlissingse. De portemonnee, met daarin enke le honderden guldens en per soonlijke papieren, zat in een tas die aan het boodschappen- kaïTetje hing en is in een onbe waakt ogenblik weggenomen. Advertentie Ook in het jaar 2001! Wie helpt het kind van de rekening? Geef een kind een toekomst. Kosten: één gulden per dag. Adoptie betekent: onderwijs, voeding, medische zorg, een menswaardig bestaan. Elke gulden wordt rechtstreeks aan het kind besteed. Honderden Zeeuwen helpen actief mee aan het opbouw programma van de Zeeuwse stichting Sawasdee in Cambodja. Er worden scholen gebouwd. De medische zorg verbetert. De honger wordt verjaagd. De kinder-adoptie-actie is een succes. De verschroeide aarde wordt een beetje leefbaarder. Zeeland helpt Cambodja verder! Daar is zowel geld als de warme inzet van velen voor nodig. De medewerkers van Sawasdee rekenen op u! Oorlog, verwoesting, marteling en volkerenmoord hebben een zware hypotheek op dit arme land gelegd. Zeeland helpt die last te verlichten. Inlichtingen: Stichting Sawasdee, Groenedijk 2A, 4438 NN Driewegen (Zuid-Beveland). Telefoon: 0113-655784 Telefax: 0113-655461 Bank: ING 65.07.90.782 (met steun van de Stichting £A/ Helpt) Kosten die dat soort bedrijven daai-voor moeten maken, bere kenen ze door." Ondanks de winstwaarschu wing, is De Jonge positief over dit jaar. „We rouwen er niet om dat de winst lager uitvalt. ZLM streeft niet naar een zo hoog mo gelijke winst. ZLM streeft naar een zo goed mogelij k product te gen een zo laag mogelijke prijs." MIDDELBURG - Boarders aan de Sint Janstraat in Middelburg verkoopt sportieve kleding voor de oudere jeugd. Bij die levens stijl passen een deejay en een feest. Dat heeft Anna-Maria Nooy (21) voor ogen met de 'Lounge en bounce party', die zij morgen in café 't Schuttershof in Middelburg houdt. Om te 'loungen*, te ontspannen, wordt café 't Schuttershof aan gepast met decors en een interi- eur van Boarders. „Het is de be doeling dat er een gezellige club ontstaat", vertelt Nooy. Voor het 'bouncen', het dansen, zijn een deejay en veejay uitgenodigd. Van 10.00 tot 2.00 uur wordt er loungemuziek gedraaid in een iets sneller danstempo. Kaarten kunnen bij Boarders worden ge kocht. Nooy en haar partner Jaap Brust zijn sinds twee jaar eige naar van de kledingwinkel. Zij willen iedere drie weken een party voor de iets oudere doel groep, van achttien jaar en ou der, gaan organiseren. gebouwd. Zonde om die naams bekendheid weg te gooien." Van der Peijl heeft inmiddels 350 wei'knemers en richt zich ook op de internationale markt. .Het is natuurlijk een groothan del maar we noemen onszelf het liefst technisch kruidenier, om dat we willen laten zien dat we ook een boutje of schroeven draaier verkopen. We leveren zowel aan kleine eenmansbe drijfjes als aan grote industrie- en, van grotere apparatuur tot aan de noodzakelijke kleinig heidjes." Wijkverpleging: Oosterschelde Thuiszorg. Voor geheel Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen- Duiveland, Tholen en St. Philipsland via tel. (0113) 249111. Stichting Thuiszorg Nederland via tel. (0113) 229003. Verloskundige Maatschap Goes, vrij. 20.00-zon. 20.00 uur: M. Verschelling, tel. 0113 224099 en M. van Veen, tel. 0113 224099 Bij geen gehoor via alarmcentrale Vlis singen, 0118 414444. Tholen en St. Philipsland Huisartsen: Stavenisse, St. Maartensdijk, St. Anna- land en Scherpenisse: D. Panis, St. Maartensdijk, tel. (0166) 662400. St. Philipsland en Nieuw Vossemeer, vrij 18.00-zon. 23.00 uur: A. van Doesburg, St. Philipsland, tel. (0167)572500. Poortvliet, Oud-Vossemeer, Tholen en Scherpenisse: G.H.F.M. v.d. Weijer, Raadhuisstraat 26, Oud Vossemeer, tel. (0166) 672400. Tandartsen: Voor geheel Tholen van zat. 08.00-zon. 24.00 uur: J van Dort. Noordpoort 9, St. Maartens dijk, tel. 0166 663963. Spreekuur zat. en zon. van 17.00-17.30 uur. Dierenartsen: Tholen: W. Brons, tel. (0166) 612596. Weekend spreekuur op Kalfsdamseweg 2 te Poort vliet. Zat. van 8.30-9.00 uur en in Tholen van 11.00-12.00 uurop Botermark 10. Oosterschelde Thuiszorg: Tholen en St. Philipsland: Tel. (0113) 249111. EVENEMENTEN zaterdag] Geheel Zeeland, 10.00-17.00 uur: Open dag Recreatiebedrijven in Zeeland; BERGEN OP ZOOM De Maagd, 13.30 uur, streetparades 14.00 uur, CBK 16.00 uur en kroegentocht 21.30 uur: Philip Morris Jazzweekeind met streetparades, workshops en concerten; DREISCHOR - NH Kerk, 20.00 uur: Con cert Zeeuws Byzantijns Koor Sretsenije; GOES 't Beest, 14.00 en 19.00 uur: Musi cal Frederik door Jeugdtheaterhuis; Grote of Magdalenakerk: Optreden man- nenkoorEthan en 'tThools Mannenkoor; Ter Weel, 13.30-16.00 uur Zomermarkt met live muziek; MIDDELBURG Abdij, 11.00-17.00 uur: Historama; Vismarkt, 10.00 uur: Optreden So What Jazzband; Binnenstad, 12.00-16.30 uur: Brassband Festival; Brasserie De Drvkkery, 14.30 uur: Optre den Zuid-Nederlandse groep LISK; Stadsschouwburg, 20.00 uur: Zeeuws Dans Festival; NEELTJE J ANS - Steiger in Bouwdok vijf, 11.00-16.00 uur: Rondvaart langs de Oosterscheldestormvloedkering en film 'Delta Finale'; VEERE - Grote Kerk, 20.30 uur: Concert Han Bennink, algwerk en Steve Bere- sford, multi-instrumentalist; VLISSINGEN - De Lammerenburcht, 20.00 uur: Theatergroep Jazoo; De Piek, 21.00 uur: Terra Gotha-festival; Stadhuisplein, 20.00 uur: Taptoe Zee land 2001 met Straatparade en taptoe; ZIERIKZEE - Kerkplein, 21.15 uur: De Rid derslag van Zierikzee; STREEKACTIVITEITEN BAARLAND - Camping Scheldeoord, 10.00-17.00 uur: Open dag; BERGEN OP ZOOM - De Lepelhof, Kruis weg 1, 10.00-17.00 uur: Open tuindag van parkachtige tuin van ca. 5000m2 met orders, sfeerhoekjes, kruid- en moes tuin; VVV. Stationsstraat 4, Binnenstad, 13.00-16.30 uur: Bezichtiging Monu menten; Sint Gertrudiskerk, 13.00-16.00 uur: Torenbeklimming; Wouwse Tol, 21.30 uur: Dansavond voor alleenstaan den; CR De Raayberg, Antwerpsestraat weg 267, 24.00 uur: Vertrek Nachtwan deltocht. Inschrijven 0118-464753 of aan de start; COLIJNSPLAAT - 't Zaaltje, 10.00-16.00 uur: Rommelmarkt tbv Hervormde kerk; GOES - Sportpunt Zeeland, 9.00-18.00 uur: Majorettenconcours jonge Kracht; De pit, 9.30-11.30 uur: Kinder Line Dance door Country Club The Sounthern Ri- ders;Ambachtscentrum van de Holland- sche Hoeve, 13.00 uur: Demonstratie ou de ambachten;Calvijncollege, 9.30-15.00 uur: Grote Zomermarkt en kinderrommelmarkt;Restaurant van Zorgcentrum Ter Weel, 13.30-16.00 uur: Zomermarkt; HEINKENSZAND Bedrijfsgebouwen, 8.30-12.00 uur: Rommelmarkt, boeken markt en ringsteken op de fiets; KAPELLE - Van der Biltlaan, 8.00 uur: Opening jubileumjaar ringsteken door twaalf drietallen uit Walcheren en een drietal uitZuid-Beveland; om de promo tieplaatsen; Nederlands hervormde kerk, 20.00 uur: Uitvoering Christelijk Mannenkoor Zeeland, Psalmen, Geeste lijke en Vaderlandse liederen en spri- tuals; KRABBENDIJKE - Nederlands Hervorm de kerk, 19.30 uur: Koorzangavond mmv Christelijk Mannenkoor Zeeland uit We meldinge, Hervormde Gemengd koor Con Amore uit Veenendaal, Kinderkoor Jong Sursum Corda en Heman uit Krab bendijke, KRUININGEN - Camping De Inkel, 10.00-17.00 uur: Opendag; Familie van der Jagt,Capelleweg 13,10.00 uur: Rom melmarkt, opbrengst voor het gehandi captenhuis 'Kelim' te Nigeria, het gehan dicaptenhuis 'Gorna Goznitsa' te Bulga rije en 'de Mekkerstee' te Oudorp; RILLAND - Hof Mai re. Kapucijnen weg 42, 10.00-17.00 uur: Open Dag.Zaal Jacobs, 20.00 uur: Bingo; THOLEN Parkeerterrein zorgcentrum Ter Weel, 10.00 uur: Zeskamp voor ver schillende verzorgingstehuizen uit West- -Brabant en Tholen; WEMELDINGE - Camping Linda, 10.00-17.00 uur- Open Dag; WILHELMINADORP - Wilhelminahuis, 17.30-0.00 uur: Uitgaansavond met bin go of dansen; WISSENKERK - Voorstraat, 14.00 uur; Vertrek Vijfde wielerronde van Noord-Beveland; WOLPHAARTSDIJK - Camping De Veer- hoeve, 10.00-17.00 uur: Open Dag; Cam ping Het Veerse Meer, 10.00-17.00 uur: Open dag, YERSEKE - Partycentrum De Zaete, Bin go tbv korfbalvereniging Volharding. EVENEMENTEN zondagl BERGEN OP ZOOM Gertrudiskerk, 10.00 uur. Grote Markt 11.15 uur en Beursplein 12.00 uur: Philip Morris Jazzweekend; GOES Manhuistuin, 12.00 uur: Concert muziekgezelschap Oefening en Ont- spanning; 't Beest, 15.00 uur: Skafestival met Zeeuwse bands, MIDDELBURG Abdij, 12.00-17.00 uur: Historama; Stadsschouwburg, 15.00 en 17.00 uur: Tangosalon ik Zeeuws Dansfestival; Desafinado. 15.00 uur: Optreden jazzgi- tarist Philip Catherine; Café Bommel. 16.00 uur: Optreden Pil lars of Heaven; NEELTJE JANS-Steigerin Bouwdokvijf, 11.00-16.00 uur: Rondvaart langs de Oosterscheldestormvloedkering en film 'Delta Finale'; OVEZANDE Podium De Klomp, 16.00 uur: Duo Roos Vik, 17.30 uur: Optreden groep Surrender; TERNEUZEN Diverse locaties, 14.00 uur: Schelde Jazz Festival; I STREEKACTIVITEITEN BERGEN OP ZOOM - NJHC Herberg de Klavervelden, 9.00 uur: Recreatieve fiets tocht 45/50 kilometer; De Lepelhof, Kruisweg 1, 10.00-17.00 uur: Open tuin dag van parkachtige tuin van ca. 5000m2 met orders, sfeerhoekjes, kruid- en moestuin.Buurthuis de Kastanje, 10.00-16.00 uur: Rommelmarkt;CR De Raayberg, Antwerpsestraatweg 267, 24.00 uur: Vertrek Nachtwandeltocht. In schrijven 0118-464753 of aan de start; ELLEWOUTSDIJK - 't Kerkje van Elles- diek, 14.00 uur: Laatste meezingmiddag mmv het koor Sonore; GEERSDIJK - Ontmoetingskerk, 10.00 uur: Gezinsdienst olv Drs H. Eversdijk mmv het koor Ons Boeregoed; HANSWEERT - Café Zeelandia, 5.30 uur. Dagtocht 45 kilometer. Inlichtingen 0118-464753 of 463845; 's-HEERENHOEK - Centrum, 11.00-17.30 uur: Jaarmarkt, 13 00 uur: Showgirls; Kerkplein 12.30-18.00 uur: Sport en spel en optreden van de band Of Cours; He renstraat; 16.00 uur: Optreden Crossend and the Outsider Hoorns. FILMS BERGEN OP ZOOM - Roxy, zat. 14.00 en 18.45, zon. 14.00 en 16 15 uur: See spot run; zat. 14 00 en 21.30, zon. 14.00 en 20.00 uur. The Mummy returns; zat. 18.45 en 21.30, zon. 16.15 en 20.00 uur: Dude, where's my car?; Cinemactueel, zat. en zon. 14.00 uur: 102 Echte Dalmatiérs; zat. 14.00, zon. 14 00 en 16.15 uur: Pokemon 3; zat. 14.00,18.45 en 21.30,zon. 14.00,16 15,18.45en 21.30 uur. Bridget Jones's diary; zat. en zon. 18.45 en 21 30 uur: Exit wounds; zat. 18.45 en 21.30, zon 16.00,18.45 en 21.30 uur: The Mummy returns; MIDDELBURG - Schuttershof, zat. en zon. 19.30 uur: Een tijd voor dronken paarden; zat. 22.00 uur: Memento; zon. 14.00 en 21.30 uur: Vengo; VLISSINGEN - Cine City, zat. en on. 13.45 uur: Sweet November; zat. en zon, 13.45 en 16.15 uur: Pokemon 3; zat. en zon 13.45, 16.15, 19.00 en 21.45 uur: Bridget Jones's diary; Dude, where's my car? (zat. ook om 24.00 uur); The Mummy re turns (zat. ook om 24.00 uur); zat. en zon. 13.45 en 21.45 uur, zat. ook om 24.00 uur. Along came a spider; zat. en zon. 16.15 uur: Dungeons and dragons; zat. en on. 16.15 en 19.00 uur: Save the last dance; zat. en zon. 19.00 uur: 15 Minutes; zat. en zon. 19.00 en 21.45 uur: Exit wounds; The Mexican; zat. en zon. 21.45 uur: Men of honor; ZIERIKZEE Theater Mondragon, zat. 21.00 uur: Vengo; I TENTOONSTELLINGEN ARNEMUIDENOudheidkundig Museum en Oudheidkamer, zat 13.30-16.30 uur: Het (even in grootmoeders tijd en Van hoogaars tot moderne kotter (t/m sept.); BERGEN OP ZOOM - Galerie Govert van Dijck,zat. 12.00-17.00 uur: Ela Bauer, sie- raadontwerp en vormgeving (t/m 23/6), De Gevangenpoort, zat. 13.00-16.30 uur. Onder de zoden van het Gouverne mentsplein, expositie over de zwarte dood (L'm 12/10); De Mollegangen, 10.00-17.00, zon. 14.00-17.00 uur: Terug van wegge weest', schilderijen en beelden (t/m 17/6 StuArt Galerie, zat. 12.00-17.00 uur: Wies van Dort, schilderijen en beelden (t/m 23/6); BROUWERSHAVEN Museum, 11.00- 17.00 uur: Getekende zeekaart door kapi tein Y. Feenstra (t/m 19/10); BURGH-HAAMSTEDE De Burghse Schoole, zat. 13.30-16.00 uur: Stempels en spelletjes met thema Spelen met Spellen (t/m 19/10); De Bewaerschole, zat. 13,30-16.30 uur: Lucia Bezemer, schilderijen en Antoinet te Donkers, sculpturen (t/m 24/6); CLINGE Galerie Esprit, 13.30-17.30 uur: Diverse kunstenaars, schilderijen, beel den en keramiek (t/m 1/7); DOMBURG - Museum Marie Tak van Poortvliet, 13.00-17.00 uur: Bob Perst- man, schilderijen (t/m 29/6); EMMADORP - Bezoekerscentrum Saef- tinge, 10.00 tot 16.00 uur: Zand en ste nen, verzameling van Alice Krull (t/m juli GOES - Galerie Elf, zat. 11.00-17.00 uur. 'Obsessions', foto's van Louis Drent (t/m 30/9); Grote Kerk, zat. 10.00-17.00 uur: Goes En Passant, schilderijen, fotografie, kera miek en sculpturen van 6 kunstenaars (t/m 30/6); GROEDE Lutherse Kerk, zat. 13.00-17.00 uur: Ton Koops, beelden (t/m 28/6); HEINKENSZAND 't Kunstuus, zat. 10.00- 12.00 en 13.00-16.00 uur: Heinz Leuzin- ger, aquarellen (t/m 9/6); HULST - Streekmuseum De Vier Am bachten, 14.00-17.00 uur: Het Rijke Roomse Leven, doopkleedjes, biecht- en communieboekjes, kalenders, vasteri- boekjes en trommels e.d. (t/m 28/10); Reinaerts Streken (t/m 28/10); KAPELLE - Fruitteeltmuseum, zat. 13.00- 17.00 uur: 'Valkenskuikens bespied in de Bevelanden' (t/m juni); 'Foto's uit de ou de doos' (t/m juni); Galerie De Zeeuwse Buitenplaats, zat. 13.00-17.00 uur: Moderne beeldhouw kunst en schilderijen van diverse kunste naars (t/m 15/9); MELISKERKE Zijdemuseum, zat. 10.00- 17.00 uur: Bangladesh van een andere zijde (t/m nov.); MIDDELBURG - Zeeuws Archief, zat. 9,00-17.00 uur: Eerst ghedruckt 250 Pla- caten, de Middelburgse drukkersfamilie Moulert 1597-1646 (t/m 23/6); Zeeuwse Bibliotheek, zat. 10.00-13.00 uur. Dorpen in Zeeuwsch-Vlaanderen, Hoek, Philippine, Sas van Gent, Sluiskil, collectie foto's en prentbriefkaarten (t/m 30/6); Een landschap als lichaam, werk Teja van Hoften (t/m 9/6); Galerie Icon, zat. 12.00-16.00 uur: Teke ningen, schilderijen en grafiek van men sen door Geert-Jan Janssen, Theo Sijt- hoffe.a. (t/m 15/9); In Depot, zon. 14.00-17.00 uur: Rix Wie- renga&Yvette Bakker, tekeningen, schil derijen en keramiek (t/m 25/6), GHL Galerie, 13.00-17.00 uur. Een li chaam als landschap, brons, keramiek, grafiek en fotografie van teja van hoften (t/m 9/6); De Kabinetten van de Vleeshal, 13.00- 17.00 uur: Werk van Ben Sleeuwenhoek (t/m 5/8); Atelier Ons Genoegen, zat. 14.00-17.00 uur: Ludmila Kalmaeva, acryl werken (t/m 22/6); Galerie T, zat. 11.00-16.00 uur: Ben van Trirum, keramiek en schilderijen; Joos Minnigh, grafieken (t/m 23/6); De Drvkkery, zat. 9.00-18.00 uur: 'Ont werpen van waarde',' werken van 200 leerlingen Walcherse scholen i.z. euro (t/m 27/6); Jackie Bongers, -See you in Paradise-, beelden (t/m 27/6); NEELTJE JANS - Topshuis, 10 00-17.30 uur: Jan de Koning, aquarellen (t/m aug. OOSTKAPELLE - Zeeuws Biologisch Mu seum, 10.00-18.00 uur: Expositie 'Het hangt in de lucht'; (t/m 28/10); Even te zien, schelpen, fossielen, vegetatiedia's e.d. uit collectie Lieven Braber (t/m 31/8); OOST-SOUBURG Watertoren, ^.OO IT.00 uur: 'Oplossend Vermogen', werk van diverse kunstenaars (t/m 17/6); PAAL Atelier De Paaien, 13.00-18.00 uur: Monty Depoorter-d'Hooghe, schilderij en (t/m 1/7); RENESSE Min Plusgebouw, 12 00-17.00 uur: Werken op papier van David Vande- kop (1937-1994) t/m 1/7); SINT-ANNALAND Streekmuseum De Meestoof, zat-13.45-16.45 uur: Van lees- plankje naar leesoefeningen en Rond het scheepsmodel: de hengst TH21; VEERE Museum De Schotse Huizen, 12.00-17.00, zon. 13.00-17.00 uur: 'Trio in beeld', schilderijen en tekeningen van de familie Van der Weel (t/m 9/6); Galerie Schotlant, zat. 13.30-17.00 uur: Addie Nieuwenkamp, schilderijen en aquarellen (t/m 30/6); Grote Kerk, 14.00-17.00 uur: Han Ben nink, schilderijen en beelden (t/m juni); VLISSINGEN - Kunstcentrum Willem 3. 12.00-17.00 uur: Marisca Voskamp, 'Vers, honderden zwarte eieren' (t/m 24/6); installatie Paul Bartels bakt frites 3 sixpack (t/m 24/6); WISSENKERKE Galerie De Praktijk, zat. 13.00-17.00 uur: Diverse kunstenaars met realistisch werk (t/m 30/6); ZIERIKZEE - Stadhuismuseum, 10.00- 17.00, zon. 12.00-17.00 uur: Piet Ocht- man, foto's van Schouwen-Duiveland (t/m 1/11); tentoonstelling verleden, he den en toekomstplannen van de landelij ke vereniging van de Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland (t/m 16/6); Noordhavenpoort, zat. 13.00-17.00 uur: Jaap van der Oest en Rijnhard Schregar- dus, schilderijen, beelden en keramiek (t/m 14/7); Galerie Alexandra, 11.00-17.00 uur: 'Kat ten', werk van 5 kunstenaars (t/m 29/7); Bibliotheek De Stolpe, zat. 9.30-12.00 uur. 'Vergeten vluchtelingen', foto's (t/m 22/6). I HULPCENTRA Alarmnummer voor heel Zeeland: 112. Centraal Meldpunt Milieuklachten Zee land, tel. 0118412323. SOS Telefonische Hulpdienst Zeeland, tel. 0118 615551 (dag en nacht bereik baar). Stichting Blijf van m'n lijf Zeeland, tel. 0118 469869 (dag en nacht bereikbaar). Hulp- en advieslijn Blijf van m 'n Lijf Zee land, tel. 0118 467003 (ma., wo. en vr. 9.00-12.00 uur). Kindertelefoon Zeeland, tel. 0800 0432 (gratis), dag. van 14.00-20.00 uur. Advies Meldpunt Kindermishande ling, tel. 0900-1231230. Aids Infolijn, tel. 0118 638384. Ouders van Drugsverslaafden Zeeland, tel. 0118 623817 (dag en nacht bereik baar). Zeeuws Inloophuis voor mensen met kanker, Badhuisstraat 80, Vlissingen (ge opend di. en do. 14.00-16.00 uur); tel. 0118 413932.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2001 | | pagina 63