Eind van lijdensweg in zicht PZC Vier zeilwedstrijden op één dag Jean-Philip Becht tekent contract voor twee jaar bij NAC Vanessa Vermeulen gooit hoge ogen in dressuur wedstrij d 23 Van Lieren en Zweistra houden zicht op podium John Vermeule hoopt dat 'matje' buikblessure kan verhelpen Tiger Woods op miljoenenjacht in matchplay uitslagen bw zaterdag 9 juni 2001 Eerste stadloop Middelburg prooi voor Engelsman jnorSjaakSinke MIDDELBURG - De Engels man Steve Brooks, die in Lim burg woont, heeft met over macht de eerste ZLM-Don stad loop in Middelburg op zijn naam geschreven. Met een tijd van 22 minuten en 3G seconden was hij veel te sterk voor het uit 180 deelnemers bestaande veld. Veteraan Mauricio Gonzales werd op ruim anderhalve mi nuut tweede, voor Sebastian Schletterer. Al na de eerste ronde van 2.5 ki lometer liet Brooks er geen twij fel over bestaan dat hij de sterk ste was. Op een dertigtal meters volgden Niels Koole, Mauricio Gonzales en Sebastian Schlet terer. Duatleet Remy Vasseur hield zich opvallend goed staande in dit sterke veld met een doorkomst op de zesde plaats in gezelschap van Ronald Ovaa. Triatleet Ron Vermaat voerde een groepje aan met Adriaan Janisse en de penning meester van het organiserende Dynamica Robin Hofland. Na vijf kilometer lag Brooks al een Marktlengte voor op Gon zales die op zijn beurt Niels Koole en Schletterer op afstand had gezetDe afsluitende ronde wasvoor Brooks, de vriend van Karen Glerum (een talentvolle atlete uit Vlissingen van een aantal jaren geleden), meer een ereronde langs het talrijke pu bliek dat was toegestroomd om de atleten door de provincie hoofdstad te zien lopen. Veteraan H40 Gonzales hield de tweede stek makkelijk vast en werd daarmee eerste in zijn ca tegorie. Niels Koole en Sebasti an Schletterer vochten in de laatste honderd meter nog een sprint uit, die Schleterer op de meet besliste. Jan de Wilde pak te de tweede plaats bij de man nen H40, voor Hennie Franke. Lein Lievense moest bij de man nen H5 0 zij n meerdere erkennen in Eddy Pekaar. Ron Abuys was de sterkste zestigplusser. Vrouwen Voor Karin Bastian was de stadsloop een rentree na meer dan een jaar blessureleed. In ge zelschap van echtgenoot Peter Ramsteyn was de eerste plaats voor haar in een tijd 28 minuten en 33 seconden. Christel Ver beek finishte op de tweede plaats, voor Edith Gerards en Chantal Maat. NUMEGEN - De Zeeuwse jeugdintemationals Laurens tan Lieren en Thamar Zweistra zijn in Nijmegen de strijd om de nationale titel voor Young Ri ders sterk begonnen. Laurens van Lieren stuurde de hengst Hexagon's Rubiquil met een score van 68.00 procent in het voorlopig klassement naar de vierde plaats. Thamar Zwei stra eindigde met Hexagons Ky- rain met 67.08 procent op de vijfde stek. Aan de leiding, na de eerste proef gaat titelverdedigster Joyce Heutink met Berkel I Dancer met een totaal van 70.34 procent. „Het verschil is miniem en de strijd is nog volledig open", stelde jurylid Jan Kloos- terboer gisteravond. Laurens van Lieren: „Ik reed een nette proef, maar ik werd toch wat ondergewaardeerd. In deKür op Muziek (vandaag) zie ikechter kans om alsnog een po diumplaats te bereiken." door Koen de Vries MIDDELBURG - Graag had John Ver meule gisteren meegedaan aan de Stra- tenloop in Middelburg. Vijftien jaar lang waren organisatoren met een wij de boog om de hoofdstad heengelopen en Vermeule, in hart en nieren Middel burger, was maar wat graag weer eens door de straten van zijn stad gerend. Met pijn in het hart moest hij op het laatste moment nee verkopen. Een sle pende blessure houdt hem aan de kant. Al een halfjaar sukkelt voormalig ma rathonloper Vermeule, twee keer deel nemer aan het EK, één keer aan het WK, met zijn gezondheid. Na een wedstrijd in Spijkenisse kreeg hij langzaam maar zeker pijn in zijn buik en zijn rug. Het gevolg van overbelasting, denkt de 39- jarige Vermeule nu. Hij was net ver huisd, was blijven trainen en haalde tij dens die wedstrijd over zestien kilome ter alles uit de kast. „Na elf kilometer ging het licht verschrikkelijk uit. De laatste vijf kilometer was het meer wandelen dan hardlopen", herinnert hij zich. „Toen is de ellende allemaal begonnen." Vermeule had dag en nacht pijn. Van lopen kwam niets meer. Na enige tijd kon ostheopaat René Zweedijk hem van de rugpijn afhelpen. Het bleek dat de kussentjes tussen de ruggenwervels de schokken tijdens het hardlopen onvoldoende konden opvan gen. Dat euvel is nu verholpen, en ook de zeurende pijn in zijn buik is verdwe nen. „Maar ik moet niet gaan hardlopen. Ik had de organisatie van de Middelburg se Stratenloop gezegd dat ik misschien zou meedoen. Dinsdag heb ik mezelf getest. Het lopen ging niet slecht, maar toen ik thuis ging zitten, kreeg ik een te rugslag. Ik leek wel een oud mannetje. Ik kon geen kant meer op. Mijn buik deed enorm pijn." In overleg met sportarts John IJzerman heeft Vermeule besloten om die buik te laten onderzoeken. Op 20 juni wordt in het ziekenhuis van Roosendaal een mri-scan gemaakt. Dan moet blijken wat er aan de hand is en of er een relatie is tussen de rug- en de buikblessure. „IJzerman denkt dat cle blessure niets met mijn rug te maken heeft, maar dat het komt door de dikte van mijn buik wand. Die is niet stevig genoeg. Het is een hardloperskwaal. Als dat zo is, dan kunnen ze die poliklinisch verstevigen met een zogenaamd 'matje'." Het zou een einde aan alle ellende betekenen: „IJzerman zegt dat ik me nog niet hoef in te schrijven voor de damvereniging. Na zo'n operatie loop je binnen korte tijd weer als een kievit." De operatie zou een nieuwe wereld voor Vermeule kunnen openen. De Middel burger, die in zijn lange carrière slechts een keer eerder te maken kreeg met een echte blessure, overwoog zelfs even om er helemaal mee te stoppen„Op een ge geven moment heb ik gezegd dat ik me zelf nog vier weken de tijd gaf. Als het dan niet over was, zou ik ermee kappen. Het was in de tijd dat ik iedere dag pijn had." Gedreven „Maar waarom zou ik stoppen als er weer een tijd komt waarin ik geen last meer heb? Ik ben nog veel te gedreven. Vanaf 1974 ben ik onafgebroken bezig met hardlopen. Ik kan me geen leven meer voorstellen zonder die sport. Eer lijk gezegd heb ik nooit gedacht dat het zo zou gaan. Vroeger riep ik altijd dat ik op mijn veertigste zou stoppen. Maar dat was onzin." Het besef dat dat een voorbarige uit spraak was, kwam met de jaren. En tij dens zijn blessureperiode werd dat be sef alleen maar sterker. „Ik zat in april op tv naar de marathon van Rotterdam te kijken en zag daar al mijn collega's en vrienden lopen. Dat deed pijn. Het knaagde aan me." „Ik zou me nu graag op het veteranen- circuit willen concentreren. Laatst zag ik Jan van Rijthoven de Twintig van Alphen winnen bij de veteranen. Dat zou ik ook kunnen. Zo'n gedachte geeft mij motivatie. Het is een nieuwe uitda ging. Op de een of andere manier zit dat fanatisme nog in me. Nee, ik wil nog niet stoppen." Dat hoeft ook niet, zeker niet wanneer de diagnose van John IJzerman de juis te is. Het zou betekenen dat Vermeule, wanneer hij bijtijds geholpen kan wor den aan het 'matje', in augustus weer zou kunnen gaan trainen. „Ik heb de laatste maanden veel men sen moeten teleurstellen. Een paar keer heb ik gedacht dat het beter met me ging, maar dan bleek het toch niet zo te zijn. Dan moest ik op het laatste mo ment zeggen dat ik toch niet kwam, zo als nu met de Stratenloop in Middel burg. Het was trouwens ook steeds een teleurstelling voor mezelf. Ik zou dol blij zijn wanneer ik daar in augustus vanaf zou zijn." John Vermeule bij de start van de stadsloop in Middelburg. „Vroeger riep ik altijd dat ik op mijn veertigste zou stoppen." foto Ruben Oreel van onze sportredactie VLISSINGEN - De liefhebbers van de zeilsport kunnen van daag aan hun trekken komen. De verschillende watersport verenigingen hebben maar liefst vier evenementen op het programma staan, variërend van de Jazz Race tot de '24 Uur van het VeerseMeer'. Watersportvereniging Arne- muiden houdt voor de vijfde keer de '24 Uur van het Veerse Meer'. De organisatie vernacht dat er twintig tot dertig kajuit zeiljachten meedoen aan de ra ce. Het evenement staat open voor wedstrijd- en toerzeilers. Er wordt gevaren op het Veerse Meer, waarbij het de bedoeling is zoveel mogelijk mijlen te ma ken. Bij ieder keerpunt en ook onder weg zijn er controleschepen aanwezig. Er wordt gevaren volgens een handicapsysteem. De watersportverenigingen Yerseke en Oosterschelde (We- meldinge) organiseren vandaag de Kanaalrace. Er wordt geva ren op de Oosterschelde, waar korte banen zijn uitgelegd. Het komt voor de deelnemers vooral aan op goed manoeuvreren. De start is net voorbij Yerseke (11.30 uur). De wedstrijd staat open voor kajuit jachten, met of zonder spinaker. Er wordt ook hier volgens het handicapsys teem gezeild. De organisatie ver-wacht zeker dertig schepen te kunnen begroeten. Op de Westerschelde wordt eveneens vandaag de Jazz Race gehouden. De organisatie is in handen van de watersportver eniging Breskens. Er kan wor den gevaren in de klassen ORC, CLU en IRC. Het startschot klinkt om 11.30 uur. Op de Grevelingen staat van daag de vierde wedstrijd in de Delta Combi op het programma. Er wordt gezeild in de optimist klasse A, B en C alsmede de splash A en B. Daarnaast kan er ook in de andere open klassen worden gevaren. De start is om 10.30 uur. De organisatie ver wacht tussen de 50 en 7 5 deelne mers. (Advertentie) door Peter van Kouteren BREDA - Voor Jean-Philip Becht ging gisteren een jongens droom in vervulling. De twin tigjarige Temeuzenaar tekende een A-contract bij NAC. De Bredase eredivisionist legde de verdediger voor twee jaar vast, met een optie voor nog één jaar. De Zeeuws-Vlaming speelt al sinds 1994 bij NAC, waar hij vanaf de C-junioren de jeugd- rangen doorliep. Zijn loopbaan kwam aan het eind van het net afgelopen seizoen in een stroomversnelling, toen de Bre dase selectie door blessures werd geplaagd. Becht debuteer de in de hoofdmacht tegen AZ en werd daarna door trainer Henk ten Cate op amateurbasis in de eerste selectie gehand haafd. Uit tegen Ajax zat de Temeuze naar op de bank. Daarna viel hij in de slotfase tegen Utrecht in. De laatste twee wedstrijden be keek Jean-Philip Becht vanaf de tribune, nadat hij in een oe fenduel met Lokeren een enkel blessure had opgelopen. „Die blessure duurde net iets te lang door Lucien Roelandt NIEUW- EN SINT JOOSLAND - De dressuurruiters toonden zich van hun beste kant tijdens de wedstrijd van de LR en PC Walcheren. Vooral op het hoog ste niveau werd op de terreinen van Stal De Kroo in Nieuw- en Sint Joosland goed gepresteerd. Tien combinaties kwamen aan de start; alle tien konden met een winstpunt op zak de ring verlaten. Vanessa Vermeulen toonde zich met Mata Hari de sterkste in de klasse Z. De amazone uit Kou- dekerke stuurde de atletisch be wegende viervoeter naar 194 punten. Bijzonder spannend was de strijd om de tweede plaats. Een strijd waar zowel voor Rene van de Veer met Mondriaan als Mariska Boone met Kingston het telraam op 192 punten stilstond. Ook op de beslissende onderdelen bleef de balans in evenwicht, zodat het duo de tweede plaats moest de len. In de klasse Ml werd het oranje lint een prooi voor Tan- nie van Belzen. De amazone uit Amemuiden reed Odeste naar een totaal van 164 punten. Tessa van de Vrie kwam met Mata Ha ri op hetzelfde totaal uit, maar op het beslissende onderdeel toonde Tannie van Belzen zich de beste. Ook de als derde eindi gende Willemien Koerhuis met Napoleon zag haar erelint ver gezeld van een winstpunt (157). Oranje lint Ook in de klasse LI was het be slissende onderdeel doorslagge vend in de strijd om de hoogste eer. Voor zowel Evelien Len- naerts met Ommaar, als Mart je Polderman met de merrie Ma dam bleef het telraam op 167 punten stilstaan. Dankzij het beslissende onderdeel mocht Evelien Lennaerts het hoofdstel van de Jazz-dochter met het oranje lint opsieren. De derde plaats ging met 158 punten naar Sietske Krijgsman met Char lie's Nepal. De hoogste dagscore ging naar Dinneke van Colmjon. De Mid delburgse reed No Mercy in de klasse L2 naar het uitstekende totaal van 173 punten. Van Colmjon toonde zich hiermee duidelijk een maatje te groot voor haar concurrenten. Het verschil met de nummer twee, Patricia Snoek met Nevero K, bedroeg maar liefst veertien punten. NEW YORK - Golfer Tiger Woods en zijn vrouwelijke col lega Annika Sorenstam gaan maandag samen op jacht naar een bonus van 3 miljoen gulden. Het koppel neemt het in een spe ciaal voor de televisie georgani seerd matchplay-evenement op de Bighorn Golf Club in Califor- nië op tegen David Duval en KarrieWebb. De winnaars strijd ken 1,2 miljoen dollar op. De verliezers mogen nog altijd een half miljoen dollar verdelen. De twee teams spelen een speci aal programma. Woods en Du- val nemen de oneven holes voor hun rekening, Sorenstam en Webb de even holes. Woods was al twee keer eerder betrokken bij dergelijk media-evenemen ten. Woods probeert volgende week bij de US Open zijn vijfde Ma jor-toernooi op rij te winnen. Sorenstam en Webb domineren al jaren de vrouwentour in het golf circuit. RTR Atletiek Sevilia, internationale wedstrijden. 1500 meter: 1. Lagat (Ken) 3.33.80, 2. Noah (Ken) 3.34.40, 3. Laban (Ken) 3.35.32, 8. Koers 3.37.08. Middelburg. ZLM-DON stadsloop 7.5 km. Mannen H20:1Steve Brooks (Koole Sport) 22.36, 2. Bas Schletterer (Koole Sport) 24.39, 3. Niels Koole (Boomkwe kerij Koole) 24.41,4. Ronald Ovaa (Vete ranen Nederland) 24.48, 5. Remy Vas seur (Dynamica) 25.37, 6. Adriaan Ja nisse (Don Risicobeheer) 25.43, 7. Ron Vermaat (Koole Boomkwekerij) 25.45, 8. Robin Hofland (KPMG) 25.58, 9. Marco Geldof (Dynamica) 26.26,10. Joel Geurts (Dynamica) 26.48. H40:1. Mauricio Gon zales (Koole Sport) 24.02,2. Jan de Wilde (Alstom running) 26.20,3. Hennie Franke (Koole Sport) 26.42, 4. Rens Bostelaar (Dynamica) 27.33,5. Jan Guiljam (AV'56) 27.42. H50:1Eddy Pekaar (AV'56) 27.54, 2. Lein Lievense (Zeemeermin) 28.59, 3. Helmuth Sluiters (Monheim (Did)) 29.04. H60:1Ron Abuys (Veteranen Nederland 30.20, 2. Jan Wagemakers (AKZ) 30.52, 3. Anton Schoenmakers (Baarends Auto schade) 31.24. Vrouwen D20: 1. Karin Bastian (Koole Vrouwen) 28.33,2. Chris tel Verbeek (Dynamica) 28.55, 3. Edith Gerards (Koole Vrouwen) 29.20,4. Chan tal Maat (Struik) 30.54,5. Veerle Vermai- re (Koole Vrouwen) 32.28. D35: 1. Sjaan Maartense (AV'56) 31.11, 2. Willy de Nooyer (Koole Vrouwen) 33.40. 3. Hu- quette Declerq (Dynamica) 33.49,4. Irma van Gils (AV Weert) 33.59, 5. Christine Balkenende (ZLM) 36.25. Businessloop: 1. Koole Sport (Brooks, Gonzales, Schletterer) 4277, 2. Don Risi cobeheer (Janisse, Verstraete, Flipse) 4938, 3. Alstom Running (De Wilde, Ron Leroy, Rene Vader) 4934,4. Koole boom kwekerij (Koole, Vermaat, Melis) 5017,5. Zeemeermin (Janse, Minderhoud, Lie vense) 5130. Paardensport Autosport Montreal. WK Formule 1, GP Canada, vrije training: 1. Hakkinen (Fin) McLaren 1.17,672, 2. Coulthard (GBr) McLaren 1.18,086, 3. Irvine (GBr) Jaguar 1.18,508, 4. Barrichello (Bra) Ferrari 1.18,570, 5. Montoya (Col) Williams 1.18,639, 6. R. Schumacher (Dui) 1.18,641,11. M. Schu macher (Dui) Ferrari 1.19,166, 16. Ver stappen (Ned) 1.20,561. Badminton om weer terug bij de selectie te komen. Maar ik heb een lekkere stap gemaakt. De eerste weken bij de eerste selectie waren zwaar. De balcirculatie was ho ger, de duels waren feller. Maar de sfeer was heel anders dan bij het tweede elftal. Je merkte echt datje aan het werk was." De jonge Zeeuw realiseert zich dat hij zich nu moet bewijzen. „Dit is een start. De voorberei ding op het nieuwe seizoen be gint 9 juli. De eerste zes weken wordt er twee keer per dag ge traind. In die periode hebben we ook twee trainingskampen. Het is aan mij om te bewijzen dat ik bij het eerste elftal hoor. Maar- het is ook mogelijk dat de trai ner nazes weken vindt dat ik be ter nog een tij d in het tweede elf tal kan rijpen." Jean-Philip Becht begint in juli aan zijn achtste seizoen bij NAC en ziet voor zichzelf zowel in het centrum van de verdediging als op de linkerflank mogelijkhe den. „Zoveel linksbenige verde digers zijn er niet." Becht blijft wel in Temeuzen wonen. „Ten slotte heb ik hier mijn vrienden. Bovendien is het hier lekker rustig." Sevilia. Wereldkampioenschappen. Vrouwen, kwartfinales: Gong (Chn/3) - Audina (Ned/7) 6-11 11-8 11-8, Zhou (Chn/2) - Sorensen (Den/15) 11-3 11-2, Ning (Chn/8) - Yonekura (Jap/12) 9-1111- 111-0, Zhichao (Chn/5) - Yun (Chn/14) 11 - 911-2. Mannen, kwartfinales: Gade (Den/2) - Hariyanto (HKo) 15-415-8, Hong (Chn/4) - Gopichand (lnd/6) 15-10 15-10, Hidayat (lnd/3) - Hyunn (ZKo/5) 15-12 4-15 15-5, Hendrawan (Ind) - Xuanze (Chn/9) 15-7 15-9. Biljarten Monte Carlo. Invitatïetoernooi. Vierde ronde: Jaspers (Ned) - Nelin (Den) 50- 44/26 beurten, Blomdahl (Zwe) - Caud- ron (Bel) 50-29/24, Zanetti (Ita) - Ceule- mans (Bel) 49-50/27, Van Kuyk (Ned) - Sayginer (Tur) 35-50/30. Stand: 1. Jas pers 4-8,2. Sayginer4-8,3. Blomdahl 4-6, 4. Ceulemans 4-6, 5. Nelin 4-2, 6. Zanetti 4-2,7. Caudron 4-0,8. Van Kuyk 4-0. Nijmegen. NK dressuur. Grand Prix, eer ste onderdeel. 1. Gonnelien Rothenber- ger/Jonggor's Weyden 1838 punten, 2. Bontje/Gestion Silvano 1830,3. Gonneli en Rothenberger/Jonggor's Leonardo da Vinei 1780, 4. Van Grunsven/Gestion Idool 1774, 5. Gademann/Olympic Jup 1766, 6. Van Grunsven/Gestion Partout 1736, 7. Imke Bartels/Barbria 1700, 8. Koot/Berkenhorst Galliano 1676,9. Gon- drie/Flambo 1667, 10. Koot/Countycar Controversy 1632. Nieuw- en Sint Joosland. Dressuur LR en PC Walcheren. Paarden klasse Z1/Z2: 1. Vanessa Vermeule/Mata Hari (Schelde- stad) 194, 2. (gelijk) Rene van de Veer- /Mondriaan. Gouwe Reyers) en Mariska Boone/Kingston (Weelr.) 192. Klasse M2: 1. Corine Krijger/Bardy (Weelr.) 164, 2. Petra de Kam/Leroy (Vroonr.) 161, 3. Sanja Dingemanse/Nïcara (Paarde bloem) 153. Klasse M1:1. Tannie van Bel- zen/Odeste (Gouwe Reyers) 167,2. Tessa van de Vrie/Mai Tai V (Paardeb;oem) 167, 3. Willemien Koerhuis/Napoleon (Weelr. 157. Klasse L2: 1. Dineke van Colmjon- /No Mercy (Walcheren) 173, 2. Patricia Snoek/Nevaro K (Walcheren) 159, 3. Wanda Verhage/Capriccio (Gouwe Rey ers) 156. Klasse LI: 1. Evelien Lennaert- s/Ommar (Scheldestad) 167, 2. Martje Polderman/Madam (Weelr.) 167, 3. Sietske Krijgsman/Charlie's Nepal (Gou we Reyers) 158. Klasse B: 1. Kelly Ver- beem/lgor K (Walcheren) 169,2. Domini que Sturm/Harlette (Oranjezon) 167, 3. Jan Ton/Lewis (Oranjezon) 165. Pony's. Klasse Z1: 1. Jessica van Bel- zen/Samantha (Walcheren) 171. Klasse M2: 1. Marlou Eckhardt/Ryethems No- mar (Z-Bev.) 152. Klasse M1: 1. Eva Ja- kobsen/Amnesty Z (Oranjezon) 145. Klasse L1: 1. Tjarda van Loon/Tweety (Zwaanhoek) 170. Klasse B cat. DE: 1. Raisa Rentmeester/Latana (Weelr.) 165. Klasse B cat. AB: 1Marit de Visser/Bon- nie (Gouwe Reyers) 162. Sportprijsvragen Lucky day van vrijdag 8 juni. Winnende getallen: 1 -6-14-22 - 23-24-25-28-34 - 37-38-39-43-47-50-55-57-63-68-69. (ondervoorbehoud) Tennis Parijs. Roland Garros, 15 miljoen gulden. Halve finales: Kuerten (Bra/1) - Ferrero (Spa/4) 6-4 6-4 6-3, Corretja (Spa/13) - Grosjean (Fra/10)7-66-4 6-4. Dubbelspel. Mannen, halvefinales: Pala- /Vizner (Tsj) - Clement/Escude (Fra) 7-5 6- 4. Vrouwen, halve finales: Dokic (Joe )/Martïnez (Spa) - Raymond (VSt)/Stubbs (Aus) 7-5 6-2, Pascual (Spa)/Suarez (Arg) - Henin (Bel)/Tatarkova (Oek) 6-2 6-0. Ge mengd, halve finales: Suarez/Oncins (Bra) - Likhovtseva (Rus)/Bhupathi (Ind) 7-54-6 6-2. Voetbal Albany. WK-kwalificatie, zone Oceanië. Groep 2: Solomon Eilanden - Vanuatu 7- 2(1-1), Nieuw-Zeeland -Cook E ilanden 2- 0 (0-0). Stand: 1. Solomon Eilanden 2-6, 2. Nieuw-Zeeland 2-6, 3. Vanuatu 3-3,4. Tahiti 2-3,5. Cook Eilanden 3-0. Winnaar tegen Australië voor plaats in play-offs tegen nummer vijf van Zuid-Amerikaan se zóne. Volleybal Cricket Amstelveen. Vriendschappelijk. Nederland - ECB (Engels amateurelftal) 0-2. Nederland 141 all out, ECB 203/9. Golf Rotterdam. EK-kwalificatietoernooi, vrouwen: Nederland - Frankrijk 3-0 (25- 22 25-19 25-20), Oekraïne - Letland 3-0 (25-15 25-20 25-16). Stand: 1. Oekraïne 4- 6 (10-5), 2. Frankrijk 4-6 (9-5), 3. Neder land 4-4 (8-7), 4. Letland 4-0 (2-12). Num mers een en twee naar EK. Warwicks. Engels Open, 3,5 miljoen gul den. Stand na tweede ronde: 1. Scott (Aus) 135 slagen (-7), 2. Rose (Eng), Scar pa (Ita), O'Malley (Aus), Hugo (Fra) 137, 116. Lafeber(Ned) 151 (+9), is uitgescha keld. Aalborg. Deens Open, Challenge Tour, 250.000 gulden. Stand na tweede ronde: 1. Delagrange (Fra) 134 slagen (-8), 2. Gustafsson (Zwe) 138, 3. Vibe-Hanstrup (Den) 141,35. Derksen (Ned), Miller (Ned 148, uitgeschakeld: 128. Bensdorp (Ned 1159,139. Lovey (Ned) 165. NK Strokeplay. Delden. Mannen. 1Alain Fonhof68,2.Haak69,3.Schilperoord 70, 4. Van Hoof 70,5. Xavier Fonhof 71 Molenschot. Vrouwen. 1. Dekker 69, 2. Heeres 74, 3. Schuil 74, 4. Trepels 74, 5 Schonewille 75. Wielrennen Ronde van Italië. Negentiende etappe. Alba - Busto Arsizio: 1. Cipollini (Ita) 163 km in 3.35.04, 2. Zanotti (Ita), 3. Hondo (Dui), 4. Strazzer (Ita), 5. Konisjev (Rus), 127. Blijlevens 0.54. Algemeen klasse ment: 1. Simoni (Ita) 80.54.31, 2. Olano (Spa) 4.16, 3. Osa (Spa) 5.22, 4. Gontsjar (Oek) 6.10, 5. Azevedo (Por) 6.29,98. Blij levens 1.46.20. Szczecin (Pol). Wereldbeker baanwiel- rennen. Mannen, sprint, kwalificatie: 1. Chiappa (Ita) 10,875, 2. Buran (Tsj) 10,940,3. Rousseau (Fra) 10,949,14. Mul der (Ned) 11,251, 22. Benjamin (Ned) 11,485. Mulder naar eerste ronde. Mannen, 1 km: 1. Teun Mulder (Apel doorn) 1.05,646, 2. Minke (Dui) 1.05,670, 3. Vinokoerov (Oek) 1.05,693. 's Werelds befnamdste en meest comfortabele lits-jumeaux. Met 2 compleet verstelbare Auping-spiralen en 2 eersteklas matrassen. Afinetingen: 180 x 200 cm. Speciale actieprijs compleet verstelbaar: 2.695,- Compleet vast: 2.375,- stoutenbeek Pot Stoutenbeek. Nieuwendijk 89. Axel. Zeeuws-Vlaanderen. Telefoon (0115) 56 20 10 Elke zondag geopend van 13.00 tot 18.00 uur. SieMatic keukenstudio 1* verdieping. Bezoek ons ook op internet, www.stoutenbeek.nl

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2001 | | pagina 23