mos/mm mmmiM ik INSTALINE MAES PZC 22 ONROEREND GOED tel: SÉ't BIB VEILING WONING GOES Meijling Sarneel N Afgesloten wegvak Omleidingsroute Asfalteren aansluiting afvoerweg Westerscheldetunnel - rijksweg N61 NIEUW: Kies op onze monitor je leukste pasfoto: die drukken wij in een paar seconden digitaal voor je af! (zwart/wit of kleur) Ook kun je gelijk een uitvergroting van je pasfoto meenemen voor maar 5 PIEK! zaterdag 9 juni 2001 VAKANTIEKOOPJES VAKANTIEKOOPJES WIE HET EERST KOMT, DIE HET EERST MAALT op=op 9 en 10 juni van 10-18 uur NIEUWE MOTORHOMES Rimor Spin 202P semi Fiat Rimor Sailor 600 semi Fiat Rimor Sailor 670 semi MB 313 'Rimor Brig 728 alk MB 316 Rimor Brig 729 alk MB 316 -Elnagh Atmos alk MB 313 Elnagh Big Marlin alk Fiat Elnagh Doral 161 alk Ford Elnagh Marlin 58 alk Fiat ■^Elnagh Sleek 542 semi MB 313 Elnagh Sleek 544G senu VW Elnagh Sleek 545G semi MB 316 Elnagh Sleek 595 semi Fiat Due Erre Caiman semi Fiat •Due Erre Caiman semi VW i .Due Erre Start 350 alk Fiat Due Erre Start 528 alk VW Mirage Sprinter alk MB 316 Mirage Alaska int MB 316 Mira MIR G int Fiat Mirage Giubileo int MB 316 Mirage Giubileo Bar int MB 316 1 440.000 1 761.000 1.889.000 2.065,000 2.069.000 2.376.000 1 570.000 1 899.000 1 309.000 2.046.000 2.005.000 2.216.000 1.927.000 1.458.000 1.635.000 1.459.000 1.707.000 2.875 000 2.395.000 2.570.000 2.930.000 3.015.000 nu 1.125.000 nu 1.495.000 nu 1.595.000 nu 1.785.000 nu 1 810.000 nu 2.050.000 nu I 440.000 nu 1 615.000 nu 1 175.000 nu 1.745.000 nu 1 680.000 nu 1.855.000 nu 1.625.000 nu 1.275.000 nu 1.485.000 nu 1.095.000 nu 1.550.000 nu 2.350 000 nu 2.150.000 nu 2.360.000 nu 2.525.000 nu 2.595.000 En nog tientallen andere aanbiedingen Nieuw en gebruikt Als u bij Alpha niet slaagtslaagt u nergens Kapelanieia,an 13a B-9140Temse Tel. 03/771.18.35 wvvw.alphamptQrhomes.be Ook zondag geopehd va» 14.00-18.00 uur ✓Verenigingsgebouwen Hobbyru i m ten ✓Ateliers Sr" P®®51 ZtofBOUWl EXECUTIE-VEILING Notaris Mr. J.C.G.M. Beijsens van het kantoor BE- IJSENS ZONNEVYLLE, notatissen te Zierikzee is voornemens op dinsdag 10 juli 2001 's morgens om 11.00 uur in Café "De Gekroonde Suikerbiet" aan de Nieuwe Haven 141 te 4301 DL Zierikzee, krachtens arti kel 3:268 van het Burgerlijk Wetboek in het openbaar te verkopen het woonhuis met stoep, ondergrond en erf Zierikzee, gemeente Sehouvven-Duiveland, aan de Hoofdpoort straat 40, kadastraal bekend gemeente Zierikzee sec tie L nummer 1304, groot negentig centiaren; (gele gen in een gebied dat is aangewezen als Beschermd Stadsgezicht). Van toepassing zijn de Algemene Veilingwoorwaarden voor Executieveilingen 1993 (AVVE) voorzover daarvan bij de bijzondere voorwaarden niet is afgeweken. De koper(s) moet(en) tijdens de veiling aan de notaris ter handstellen een bankgarantie voor de betaling van de kosten als bedoeld in artikel 9 onder 1 van de toepasselij ke Algemene Veilingvoorwaarden voor Executieveilingen 1993. Wijze van veilen: de veiling heeft plaats in één zitting, bij inzet (opbod) en afslag (afmijning). Aanvaarding: na betaling van koopsom en kosten en belastingen. Betaling: kosten en omzetbelasting en overdrachtsbelas ting dienen binnen acht dagen na gunning te worden vol daan; de koopsom binnen zes weken na de gunning. De zakelijke lasten, behoudens eventueel achterstallige aanslag(en) Omslag Waterschap zijn voor rekening van de koper(s) vanaf de gunning; vanaf dat tijdstip is het verkochte voor risico van de koper(s). Indien nodig kan (kunnen) koper(s) voor zijn (hun) reke ning en risico de ontruiming van het gekochte bewerk stelligen uit kracht van de grosse van de hypotheekakte. Bieders dienen zich te legitimeren en een bewijs van fi nanciële gegoedheid over te leggen. Bezichtiging in overleg met het notariskantoor. Onderhandse biedingen: gegadigden kunnen uiterlijk tot dinsdag 26 juni 2001, 17.00 uur, bij een aan bovenge noemd notariskantoor gericht schrijven, onderhands een onvoorwaardelijk en onherroepelijk bod uitbrengen op het te verkopen pand. Bij toewijzing van het bod blijven de regels van de executieveiling zoals door de execute rende hypotheekhouder vastgesteld, onverminderd van kracht. Aan eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden in de ze advertentie kunnen geen rechten worden ontleend. De veilingvoorwaarden met bijbehorende informatie zul len uiterlijk acht dagen voor, alsmede op de dag van vei ling ter inzage liggen bij genoemd notariskantoor. Inlichtingen ten kantore van de notaris. Havenpark 21, Zierikzee, telefoonnummer: 0111-415051. BOUW ZELF UW WONING AF: GEBROEDERS N.V. In België staat Gebr. Maes N. V. voor pionier in hout- skeletbouw. Meer dan 2000 tevreden klanten ver tellen u graag over hun succesrijke ervaring. Voor meer info of brochure: GEBR. MAES N.V. BRUGSKEN 27 9100 ST. NIKLAAS België 0032-3.778.04.16 (fax: 0032-3.778.21.29) GEBR. MAES N.V. bouwt voor u: FUNDERING MET HOUTSKELET (u brengt zelf metselwerk, dakbedekking, schrijnwerk en binnenafwerking aan); 0 CASCO WINDDICHT (u brengt zelf de volledige binnenafwerking aan); 0 SLEUTELKLAAR U heeft volledige vrijheid van architectuur. Wij verzorgen voor u het volledige bouwaanvraagdossier. NAAM ADRES ik heb bouwgrond in optie/eigendom te Mr. P.A.M. Matthijssen, Mr. Sylvia M. Bax Mr. Annelies Wooldrik Mr. P. A. M. Matthijssen, notaris te Middelburg, deelt mee dat de executieveiling van Vlasmarkt 24 te Mid delburg op 13 juni a.s. NIET DOORGAAT. KUNST-EN ANTIEK VEILING 22 februari 2001 Aanvang 13.30 uur ZEEUWS VEILINGHUIS HERENGRACHT 74 MIDDELBURG Veilingdag: donderdag 14 juni aanvang 13.30 uur Kijkdag: woensdag 13 juni 14.00-20.00 uur Kijkmorgen: donderdag 14 juni 10.00-13.00 uur Voorname Kunst- en Antiekveiling uit o.a. museumcollectie: schilderijen, aquarellen en tekeningen w.o. M. van Hcllemont 17e eeuw, 3x Religieus 17e 18e eeuw. A. Verhoesen, G. W. Op- denhoff, L. van Gilst, J. Delvin, E. Benasit, A. Dumont, C. J. Ke ats, A. van Gilst, Ch. Dankmeyer. C. Raaphorst, E. Boone, 2x R Koning. M. Heijl, J. W. Barendrecht. W. B. Tholen. J. W. Gruy- ter, J. Terris, L. de Smet, 2x L. Gestel, W. Raaphorst, B. Brou wer. Zeeland: 4x R. Kimpe. W. J. Schütz. 2x M Göth, J. Heijse. 4x G. Jacobs, ca. I5x A. Phil. Meubels: eiken Zeeuws kabinet, orgelgebogen mahonie kabinet met openstaande knieën, eiken enkelgebogen vitrinekast. Chinoiserie staand horloge. Engeland. 3x comtoise eiken kortstaartje, staand horloge. Luiks, 2x vleugel: John Broadwood Sons en Sauter, kinderbedje van Toon Her mans, 6x uilenstoeltjes, 2x wortelnoten hangvitnnes, 2x wortel noten 2-ladenkastjes, eiken bonheur, mahonie stilletje, eiken stil letje, eiken gateleg, mahonie kaptafel, gestoken Spaanse kist met bijbelse voorstelling 17e eeuw. Mahonie: 6x Biedermeier stoe len. 2x wijntafeltjes, spinnenkoptafel, eiken salontafel 19e eeuw, eiken trog. eiken dekenkist met datering 1692, grenen dubbelge- bogen bureau. Spaanse halbank 18c, 19e eeuw. Schotse mahonie ladenkast, 2x kerkbankjes 19e eeuw. gestoken Vlaamse salonta fel, eiken Zeeuwse dekenkist etc. Toegepaste kunst: koperen vaasje onder den Sint Maarten, vaas Chris v.d. Hoef. gouden en zilveren sieraden, collectie tegels 17e eeuw, kinderserviesje, gro te Delftse pot 19e eeuw, antiek speelgoed, ansichtkaarten, glas en kristal, Delftse borden 18e eeuw, porseleinen bordjes 18e eeuw, ivoren beelden en netsuké's, koekplanken. collectie tin, doöpschotel 17e eeuw. boeken, dozen divers, handgeknoopte ta pijten, pauken, collectie bijbeltjes met zilveren sloten, mjlpaard- schedel.goud 14-gld stuk. stel bronzen kerkkandelaars, stel grote zilveren kandelaars -herkomst: Abdij te Middelburg, decoratieve objecten en wat er verder ter tafel wordt gebracht. Catalogus verkrijgbaar aan de zaal, en gratis van het Internet ter beschikking. Organisatie: ZEEUWS VEILINGHUIS HERENGRACHT 74 4331 PX MIDDELBURG TEL. 0118-650680 FAX 0118-650682 Internet: www.zeeuwsveilinghuis.nl. e-mail info@zeeuwsveilinghiiis.nl Badkamers Een paradijs van luxe OF EEN UITBLINKER IN EENVOUD. Wat de uitstraling van uw nieuwe badkamer ook wordt. Vertrouw hem aan de sanitairspecialist toe, succes verzekerd. Showroom: Handelsweg 3, Vlissingen Industrieterrein Vrijburg, tussen Middelburg en Vlissingen Tel. 0118-479422. A R I S S E N Mr. D. Oostinga, notaris te Goes, is voornemens om op vrijdag 22 juni 2001 om 14.00 uur in Hotel Ter minus, Stationsplein 1 te Goes, ten verzoeke van de Gemeente Goes over te gaan tot de openbare verko ping van: Het woonhuis met erf, Heernisseweg 126 te 4461 PX Goes, kadastraal bekend gemeente Goes sectie F nummer 890, groot 1 are 44 centiare. De veiling vindt plaats in één zitting bij opbod en af mijning. Op de veiling zijn van toepassing de Alge mene Veilingvoorwaarden Registergoed 1995. Aanvaarding: na betaling koopsom en kosten, vrij van huur. Betaling koopsom: uiterlijk 3 augustus 2001. Betaling onkosten binnen acht dagen. Zakelijke lasten: voor rekening van de koper vanaf 1 juli 2001. Gegadigden dienen zich op de veiling te legitimeren en desgevraagd een verklaring van hun bankrelatie te kunnen overleggen betreffende hun financiële ge goedheid. Bezichtiging: zaterdag 9 en 16 juni aanstaande telkens van 10.00-11.00 uur. Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met Van Dissel Oostinga Hage Notarissen te Goes, Kloetingseweg 45 (postadres: Postbus 202, 4460 AE Goes) tel. 0113-232800 P. J. A. M. Bruijns, alwaar ook een informatiebulletin beschikbaar is. Verkoop bij inschrijving Woonhuis met schuur Kruiningen Notaris mr. G.L.F. Sarneel, Burgemeester Élenbaasstraat 16. Kruiningen (tel. 0113-382620) is voornemens om ten verzoeke van de Gemeente Reimerswaal, bij inschrijving te verkopen: Het woonhuis met schuur aan de Zandweg 7 te Kruiningen, gemeente Reimerswaal, kada straal bekend gemeente Kruiningen sectie O nummer 304 ged., groot ongeveer 20 aren 60 centiaren. Ontruimd te aanvaarden na betaling van de koopsom en de kosten. Bijzondere voorwaarden: a. Prijs waarbij volle last wordt gegeven is bij de notaris ge deponeerd. b. Ondertekende inschrijvingen, in gesloten enveloppe met vermelding "Inschrijving woonhuis met schuur Zandweg 7 Kruiningen" dienen uiterlijk donderdag 14 juni 2001 om 14.00 uur ten kantore van genoemde notaris ingele verd te zijn, alwaar deze alsdan zullen worden geopend, waarbij de inschrijvers aanwezig kunnen zijn. c. Indien bij de inschrijving de onder a bedoelde volle last niet is gehaald, hebben van de aanwezigen de drie hoog ste inschrijvers het recht direct deel te nemen aan de tus sen hen te houden opbieding. d De kosten zijn voor rekening van de koper (veilingtarief). e. Gunning geschiedt onder voorbehoud van instemming van de Raad der gemeente Reimerswaal. f. Betaling van de koopsom en de kosten uiterlijk binnen zes weken na instemming van de Raad der gemeente Reimerswaal. h. Verkoopvoorwaarden, alsmede de benodigde inschrijfbil- jetten zijn verkrijgbaar ten kantore van genoemde nota- i. Bezichtiging: vrijdag 1 juni 2001 en vrijdag 8 juni 2001 telkens van 14.00- 15.00 uur. Nadere inlichtingen ten kantore van genoemde notaris. Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat Directie Zeeland De minister van Verkeer en Waterstaat maakt bekend aan het wegverkeer dat het volgende is besloten. Tussen 11 juni 7.00 uur en 16 juni 6.00 uur is de rijksweg N61 afgesloten voor alle wegverkeer tussen het kruispunt bij Hoek en de westelijke afrit van brug Sluiskil. Dit weggedeelte is in beheer bij het Rijk. De afsluiting is noodzakelijk omdat in die periode ten noordwesten van het 'Zevenaarviaduct' asfalteringswerkzaamheden plaatsvinden. De verwachting is dat de werkzaamheden binnen de geplande periode kunnen worden uitgevoerd. Indien mogelijk of nodig, zal de afsluiting korter of langer duren. De minister van Verkeer en Waterstaat namens deze, de Hoofdingenieur-directeur van de Rijkswaterstaat namens deze, het hoofd van de dienstkring Zeeuwsch-Vlaanderen PUBLICATIE VAN DE ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE MIDDELBURG INZAKE DE FAILLISSEMENTSWET R 00/91 en R 321/00 In de op 10 mei 2000 uitgesproken definitieve schuldsa nering ten aanzien van HECTOR ALOIS DE BRUINE, geboren op 13 maart 1949 te Antwerpen, België, en de op 29 mei 2000 uitgesproken definitieve schuldsanering ten aanzien van ALLETTA RIJNTJE SPOOR, geboren op 5 november 1950 te Rotterdam, beiden wonende te 4383 TM Vlissingen, Hendrick Vroomlaan 2, is een veri ficatievergadering bepaald op maandag 23 juli 2001 om 10.45 uur. Deze vergadering zal worden gehouden in hei gerechtsgebouw te Middelburg, Kousteensedijk 2. Indie ning van de schuldvorderingen bij de bewindvoerder dient uiterlijk 6 juli 2001 te geschieden. Bewindvoerder F. Wieland (GKB Middelburg), Postbus 570, 4330 AN Middelburg, tel. 0118-675685. Bij beschikking van deze rechtbank van 23 mei 2001 is het navolgende faillissement OPGEHEVEN F 00/56 PIETER JOHANNES RIEMENS. geboren op 7 maart 1943 te Ovezande, wonende te 4484 AH Kortgene, Wil- helminastraat 40. Curator mr. M. J. F. Sul, advocaat en procureur te Goes, Postbus 342 (4460 AS), tel. 0113- 221100. Bij vonnis van deze rechtbank van 6 juni 2001 zijn de na volgende faillissementen UITGESPROKEN F 01/50 UITGEVERIJ DE BOUWSOCIETEIT, statutair ge vestigd in Middelburg, kantoorhoudende te 3032 AL Rotterdam, Schiekade 380. Curator mr. J. A. Platteeuw, advocaat en procureur te Middelburg, Postbus 616 (4330 AP), tel. 0118-623655. F 01/47 F 01/48 ANGELIQUE CORNELIA FRANCISCA DE VOL DER, geboren op 4 juni 1966 te Goirle, en DIRK DE LEPELEERE, geboren op 22 september 1966 te Ou denaarde. België, beiden wonende te 4551 TH Sas van Gent, Beneluxstraat 15. Curator mr. A. I. Cambier, advo caat en procureur te Axel, Postbus 47 (4570 AA), tel. 0115-563984. F 01/49 MARIO JOHANNES BLOKDIJK, geboren op 27 au gustus 1963 te 's-Gravenhage, wonende te 4357 EK Domburg, gemeente Veere, J. W. Schuurmanstraat 34. Curator mr. E. F. Sandijck. advocaat en procureur te Middelburg, Postbus 725 (4330 AS), tel. 0118-640817. SCHULDSANERING NATUURLIJKE PERSONEN: Bij vonnis van deze rechtbank van woensdag 6 juni 2001 is onder gelijktijdige opheffing van het faillissement de definitieve toepassing van de schuldsanering uitgespro ken ten aanzien van: F 00/82 R 01/116 WOUTER CORNELIS DEN DOELDER, geboren op 28 augustus 1952 te Axel, wonende te 4561 CG Hulst, Grote Bagijneslraat 7. Bewindvoerder mr. A. I. Cambier, advocaat en procureur te Axel. Postbus 47 (4570 AA), tel. 0115-563984. Bij vonnis van deze rechtbank van woensdag 6 juni 2001 is de definitieve toepassing van de schuldsanering uitge sproken ten aanzien van: R 117/01 R 118/01 CORNELIS MARTINUS VAN DE PIETERMAN, ge boren op 4 augustus 1970 te Haltem, en ELIZABETH CATARINA VELDMAN, geboren op 9 februari 1967 Ie Haaften, beiden wonende te 4383 SE Vlissingen, Rem- ■brandtlaan 88. Bewindvoerder mr. R. Drent, advocaat en procureur te Middelburg, Postbus 616 (4330 AP), lel, 0118-623655. R 119/01 JURGEN SCHEFFERS, geboren op 30 januari 1975 te Hulst, wonende te 4564 CG St.-Jansteen. Plein de Mate 23. Bewindvoerder mr. R. M. A. Lensen, advocaat en procureur te Terneuzen, Postbus 1047 (4530 GA), tel. 0115-617585. R 120/01 FRITS HENK EDELIJN, geboren op 1 juli 1957 te Al melo. wonende te 4334 SJ Middelburg, Walcherseweg 256 B. Bewindvoerder mr. J. A. M. Dietvorst, advocaal en procureur te Goes, Postbus 380 (4460 AT), tel. 0113- 212002. SURSÉANCE VAN BETALING S 01/4 Bij beschikking van deze rechtbank van 5 juni 2001 is VOORLOPIG surséance van betaling VERLEEND aan COMPUTER BUSINESS FORMAT B.V., statutair ge vestigd te Borsele, 's-Gravenpolderseweg 1A, 4462 CC Goes. Bewindvoerder mr. J. B. de Meester, advocaat en procureur te Goes. Postbus 342 (4460 AS), tel. 0113- 221100. De crediteurenvergadering in deze wordt gehouden op woensdag 8 augustus 2001 te 11.00 uur in het gerechts gebouw te Middelburg. Kousteensedijk 2. In bovengenoemde zaken is mr. W. M. P. van Alphen rechter-commissaris. deze" of deze? iMS® GOES Klokstraat 7 0113-216159 VLISSINGEN Scheldeplein 0118-414081 MIDDELBURG Lange Delft 115 0118-634225 (lo. Halfords) TERNEUZEN Noordstr.6 0115-621575 HULST Steenstr. 14 0114-316162 ZIERIKZEE Mol 17-19 01 I 1-450091 ETTEN-LEUR Oude Bredaseweg 26 076-5012670 www.fotoverschoorejl

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2001 | | pagina 22