ZLM boekt flinke winst PZC Vernieuwd pand voor Akkermans Techniek Liever de Kaloot dan compensatie CAMBODJA 19 bezoektijden Vooral gezinspakket verzekeringen is populair agenda Sneller inkopen via website van Weststrate kerkdiensten Werkgroep wil meer taallessen asielzoekers ondernemend zeeland Loungeparty in Schuttershof weekenddiensten Steun het Kinderfonds! ZEELAND HELPT zaterdag 9 juni 2001 Zeeland Ziekenhuis Walcheren Koudekerkseweg 88, 4382 EE Vlissingen tel.10118) 425000 dag. 15.00-20.00 uur Bezoek; Kinderafd. ouders gehele dag, overig bezoek 14.00-19.00 uur afd. Psychiatrie dag. 19.00-20.00 uur, woe, za en zo 14.00-16.30 uur afd. IC/CCU dag. 15.00-16.00 en 19 00-20.00 uur Oosterschelde Oosterscheldeziekenhuis 'sGravenpolderseweg 114, 4462 RA Goes tel. (0113) 234000 dag. 13.00-13.45 en 18.30-19.45 uur Kinderafdeling (afd. A) ouders gehe le dag. Overig bezoek 14.30-19.30 Kinder/Kraamafdeling (afd A/B) ou- derskinderenen partners zwangeren gehele dag, overig 14.30-19.30 uur Hartbewaking (afd. H) dag. 11-11.30, 14-14.30 en 19-19.30 uur Lindenhof revalidatie 'sGravenpolderseweg 114a, 4462 RA Goes, tel. (0113) 236236 mat/mvrij: 14.00-21.00 uur zaten zon: 12.00-21.00 uur Emergis Oostmolenweg 101,4481 PM Kloetinge tel. (0113) 267000 woe, zat en zo 14.00-21.00 maa, din, don en vrij 18.30- 21.00 uur Zeeuws-Vlaanderen Locatie De Honte Wielingenlaan 2, 4535 PATerneuzen tel.10115) 688000 dag. 14.00-14.45 en 19.00- 20.00 uur; afd. Psychiatrie dag. 18.00- 20.00 uur; woe, weekeinde, feestda gen 14 00-16.30 uur en 18.00-20.00 uur; afd. IC/CCU dag. 14.00-14.30 uur en 19.00-19.45 uur. kinderafd. ouders gehele dag, overig bezoek 14.00- 19.00 uur. Locatie Antonius Pastoor van Genklaan 6, 4501 AJ Oostburg tel. (0117) 459000 dag. 14.00-15.00 en 18.30- 19.30 uur; Kinderafd. ouders 8.00- 20.00 uur, overig bezoek (afd. 4) dag. 9.00-21.00 uur. Goeree-Overflakkee Ziekenhuis Dirksland Stationsweg 22, 3247 BW Dirksland tel. (0187) 607300 dag. 16.00-17.00 en 17.45- 19 30 uur, zo idem tot 20.00 uur 1 Bergen op ZoorrT Ziekenhuis Lievensberg, Boerhaaveplein 1 4624 VT Bergen op Zoom tel. (0164) 278000 dag. 14.30-15.15 en 18.30-20.00 uur za en zo 14.30-16.00 en 18.30-20.00 GGZ Westelijk Noord-Brabant Hoofdlaan 8,4661 AA Halsteren tel (0164)289100 woensdag, zaterdag en zondag 13.00-17.00 uur Rotterdam AZR-Dijkzigt Dr. Molewaterplein 40 3015 GJ Rotterdam Iel. (010) 4639222 (voor inlichtingen bezoektijden van alle afdelingen) AZR-Sophia Dr. Molewaterplein 60 3015 GJ Rotterdam tel.(010)4636363 Bezoektijden ouders; 07.00- 12.00 uur. Bezoektijden iedereen: 14.00-20.00 uur. Afd.Verloskunde: dag. 11.00-12.00 en 18.00-20.00 uur. Voor partner/echtgenoot: 09.00- 12.00 en 15.00-21.00 uur AZR-Daniël den Hoed Groene Hilledijk 301 3075 EA Rotterdam tel. (010) 4391911 dag. 16.00-20.00 uur België Algemeen Ziekenhuis Sint Jan Brugge Ruddershovelaan tel. (0032) 50452111 dag. 14.00-20.00 uur (m.u.v. IC en hartbewaking) Algemeen Ziekenhuis Sint Lucas Brugge Sint Lucaslaan 29 tel (0032)50 369111 dag. 14.00-20.00 uur (m.u.v. IC en hartbewaking) Universitair Ziekenhuis Gent De Pintelaan 185 tel.(0032)9 2402111 dag. 14.30-20.00 uur Universitair Ziekenhuis Antwerpen Edegemsesteenweg 240 2610 Wilrijk, tel. (0032) 3 8213000 Alg. bezoekuren: werkdagen 16.00- 20.00 uur, weekend en feestdagen 14.00-20.00 uur. Afd. B1 (cardiologie) dag. 16.00- 17.30 en 18.30-20.00 uur. Afd. IC dag. 14.00-14.30 en 19.00-19.30. D7p De Provinciale Zeeuwse Courant - waarin opgenomen de Middel- burgsche, Vlissingsche, Goesche en Breskensche Courant, Vrije Stemmen en de Zierikzeesche Nieuwsbode - is een onafhankelijk dagblad, dat zich niet bindt aan le vensbeschouwelijke en politieke opvattingen, stromingen of partij en. BRONVERMELDING De redactie van de Provinciale Zeeuwse Courant maakt naast de ei gen nieuwsgaring gebruik van de volgende bronnen: Geassocieerde Pers Diensten (GPD), Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), Associated Press (AP), Bridge, Deutsche Presse Agentur (DPA), Agence France Press (AFP), Reuters IRTR), Belga en European Press-pho to Agency (EPA). BEELDRECHT De publicatierechten van werken van beeldende kunstenaars aangesloten bij een CISAC-organisatie zijn gere geld met Beeldrecht te Amstelveen. Bloktijden bruggen en sluizen in Zeeland (periodes dat de bruggen en sluizen altijd voor wegverkeer beschikbaar zijn) Kanaal door Walcheren: Keersluisbrug Vlissingen, dagelijks van .17 tot .25 en van .47 tot .55 Draaibrug Souburg, dagelijks van .26 tot .32 en van .49 tot .56 Stationsbrug Middelburg, dagelijks van .29 tot .37 en van .53 tot .05 Arneverkeersbrug Middelburg, dagelijks van .13 tot.17 Zeelandbrug, dagelijks van .07 tot .29 en van .37 tot .59 Zeelandbrug, maandag tot en met vrijdag van 7.30 tot 09.00 Zeelandbrug, zaterdag/zondag/ feestdagen van 17.30 tot 19.00 Zandkreeksluis Kats, dagelijks van 25 tot .35 en van .55 tot .05 door Jeffrey Kutterink GOES - ZLM Verzekeringen in Goes heeft een goed jaar achter de rug. De omzet bedroeg in 2000 ruim 145 miljoen gulden, 11 miljoen meer dan het jaar er voor. De winst steeg van 16 naar 22,5 miljoen gulden. Hoewel de resultaten in de eerste vijf maanden van dit jaar goed zijn, verwacht de directie een daling MIDDELBURG - Weststrate Verpakkingen aan de Oostperk- weg in Middelburg heeft een nieuw systeem voor bestellen via internet in gebruik geno men. Op de site kunnen klanten het assortiment raadplegen en online bestellen. Door het invullen van een ge bruikersnaam en een persoon lijke cijfercode komt de klant in het bestelsysteem. Klanten ne men vaak jarenlang dezelfde producten af. Daarom worden regelmatig terugkerende aan kopen in het systeem bijgehou den, zodat snel het juiste artikel kan worden gevonden. „Inmid dels wordt tien procent van de herhalingsaankopen via inter net gedaan", weet directeur R. Jeras. Bestellingen die voor 17.00 uur binnen zijn worden de volgende dag geleverd. Weststrate levert al meer dan 65 jaar verpakkingen en alles wat daarmee te maken heeft. De groothandel breidde haar as sortiment de laatste jaren uit met onder meer golfkartonnen dozen, folie, papieren produc ten, cartridges, kantoorartike len en machines. Het bedrijf heeft elf medewerkers. van de winst met vijf tot zes mil joen gulden. Op basis van de nu bekende cijfers ziet ze geen aan leiding om de premies te veran deren. Uit het jaarverslag 2000 blijkt dat alle verzekeringsproducten in de plus uitkwamen. Met name de particuliere verzekeringen die deel uitmaken van het zoge heten 'gezinspakket' kennen een sterke groei. Dat komt om dat veel klanten van ZLM steeds meer zaken bij dezelfde maat schappij verzekeren, aldus di recteur A.J. de Jonge. „Mensen verzekeren niet alleen de auto bij ZLM, maar ook hun huis, in boedel en reisverzekering. De rubriek Ondernemend Zeeland staat onder redactie van Jeffrey Kutterink Vra gen, tips en mededelingen kunnen schriftelijk worden aangeboden aan de redactie van de PZC, postbus 18, 4380 AA Vlissingen, of via fax 0118-470102. Zondag 10 juni 2001 Aagtekerke Nederlandse Hervormde Kerk 10.00 uur mw kand. Don; Gerefor meerde Gemeente 9.30, 14.30 en 19.00 uur leesdienst; Arnemuiden Nederland se Hervormde Kerk 11.00 uur ds Voets, 17.00 uur dsWüllschleger; Gereformeer de Kerk 9.00 en 19.00 uur (HA) ds Bouw- kamp; Volle Evangelie Gemeente (Im- manuel) 10.00 uur samenkomst; Bigge- kerke SOW Gemeente (Dorpskerk) 10.00 uurds v.d. Broeke; Domburg Protestantse Kerkgemeen schap 10.00 uur ds v.d. Bom; Rooms Katholieke Kerk Willibrordkapel zat. 19.00 uur; Gapinge Gereformeerde Kerk 10.00 uur ds Koops (SOW); Grijps- kerke Michaelskerk 10.00 uur ds Kakes, 14.30 uur ds den Braanker. Kleverskerke Nederlandse Hervormde Kerk 9.30 uur ds Baas; Koudekerke Gereformeerde Kerk 9.30 uur (SOW) dhr v.d. Maas; Vliedberg 10.30 uur ds Woltering; Rooms Katholieke Kerk, Der Boede (ge bouw De Poort) elke 2e, 4e en 5e zat. BURGH-HAAMSTEDE - Kin deren uit het asielzoekerscen trum (AZC) in Burgh-Haamste- de zouden meer in groepen Nederlands taalonderwijs moe ten krijgen. Nu gebeurt dat slechts één uurtje per dag, waarna ze weer verspreid wor den over diverse groepen bij obs De Kirreweie en cbs Onder de Wieken. De gemeente stelt ech ter geen extra geld beschikbaar voor uitbreiding van het cen traal taalonderwijs. De ervaring heeft geleerd dat spreiding over de verschillende groepen de inburgering en de contacten met Nederlandse leerlingen bevordert. Het stelt de buitenlandse kinderen bo vendien in staat meer aan hun eigen zelfstandigheid te wer ken. Dat lukt minder als zij voortdurend in een uitzonde ringspositie worden geplaatst. De taalachterstand blijft echter een probleem. Daarom geven de beide basisscholen in Burgh- Haamstede één uur per dag cen traal taalonderwijs aan alle leerlingen uit het AZC. Volgens locatiemanager S. Kar- sten van Onder de Wieken is dat ene uurtje echter te weinig. „We zouden het hier net zo geregeld willen hebben als op Walcheren. Daar krijgen alle asielzoeker tjes de gehele ochtend centraal taalonderwijs. Dat levert in de praktijk betere resultaten op", weet Karsten. Wethouder D. van der Wekken van onderwijs betreurt het dat de werkgroep rechtstreeks de gemeenteraad heeft aange schreven. „Voor ons college be tekent die 136.000 gulden nieuw beleid en daar is binnen de hui dige middelen geen ruimte voor. Inmiddels hebben we kortgele den besloten er in de begroting voor 2002 ruimte voor te zoe ken", aldus de wethouder. Klanten die dat doen krijgen veel korting op hun premie." De 35.000 klanten met een gezins pakket ontvingen vorig jaar 1,8 miljoen gulden korting. De ver wachting is dat dat bedrag dit jaar stijgt naar twee miljoen gulden. De winst van vorig jaar steekt ZLM in de reserve. „Dat bedrag zal worden belegd", aldus De Jonge. „Met de opbrengst ervan kunnen we kostenstijgingen op- vangen. We hoeven dus niet de tarieven te veranderen." De cijfers over de eerste vijf maanden van dit jaar zien er goed uit, aldus De Jonge. „Zoals het er nu naar uitziet zal de om zet dit jaar met vier tot vijf pro- cent toenemen." De winst daar entegen valt naar verwachting vijf tot zes miljoen gulden lager uit. De Jonge: „Dat komt door een stijging van de kosten bij schadereparatiebedri j venNi et dat er veel meer schade wordt gereden, maar de kosten stijgen door het afsluiten van een nieu we cao en het plegen van allerlei investeringen in het kader van aangescherpte milieueisen. Het callcenter van ZLM Verzekeringen in Goes. foto Dirk-Jan Gjeltema Kosten die dat soort bedrijven daarvoor moeten maken, bere kenen ze door." Ondanks de winstwaarschu wing, is De Jonge positief over dit jaar. „We rouwen er niet om dat de winst lager uitvalt. ZLM streeft niet naar een zo hoog mo gelijke winst. ZLM streeft naar een zo goed mogelijk product te gen een zo laag mogelijke prijs." MIDDELBURG - Boarders aan de Sint Janstraat in Middelburg verkoopt sportieve kleding voor de oudere jeugd. Bij die levens stijl passen een deejay en een feest. Dat heeft Anna-Maria Nooy (21) voor ogen met de 'Lounge en bounce party', die zij morgen in café 't Schuttershof in Middelburg houdt. Om te 'loungen', te ontspannen, wordt café 't Schuttershof aan gepast met decors en een interi eur van Boarders. „Het is de be doeling dat er een gezellige club ontstaat", vertelt Nooy. Voor het 'bouncen', het dansen, zijn een deejay en veejay uitgenodigd. Van 10.00 tot 2.00 uur wordt er loungemuziek gedraaid in een iets sneller danstempo. Kaarten kunnen bij Boarders worden ge kocht. Nooy en haar partner Jaap Brust zijn sinds twee jaar eige naar van de kledingwinkel. Zij willen iedere drie weken een party voor de iets oudere doel groep, van achttien jaar en ou der, gaan organiseren. door Desirée Schouten BERGEN OP ZOOM - Met de opening van de vernieuwde ves tiging van Akkermans Techniek aan de Lelyweg in Bergen op Zoom heeft het bedrijf zijn ves tigingen in die stad op één plaats kunnen concentreren. Het gaat daarbij om de bedrij ven Beljaars, Interweld, Akker mans EPH en Akkermans- Bosch Dienst. Akkermans Techniek maakt deel uit van de Van der Peijl 10.30 uur; Meliskerke SOW Gemeente Odulphuskerk) 10.00 uur ds Wals; Gere formeerde Gemeente 9.30 en 14.30 uur (HD) dsTanis, 19.00 uur leesdienst; Mid delburg Oostkerk 10.00 ur ds v.d. Linde; Nieuwe Kerk (SOW) 10.00 uur ds Brake- ma; De Morgenster 9.30 uur ds Bakker, 14.30 uur dhr Bimmel; Wijkgemeente Gereformeerde Bond (Ontmoetingskerk 10.00 uur ds Wüllschleger (HA), 18.30 uur ds Voets; Hofpleinkerk (SOW) 9.30 uur ds v.d. Berg (HD); De Hoeksteen (SOW) 9.30 uur ds v. Buiren; Vrijz.Her- v./Remonstranten (Koorkerk) 10.00 uur mw ds v. Dunné-de Bijl Nachenius; Christelijke Gereformeerde Kerk 9.30 en 16.30 uur ds Vogel (HA);Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt 9.30 uur ds Mostert, 16.30 uur leesdienst;Gereformeerde Ge meente (Centrum) 9.30, 14.00 en 18.30 uur leesdienst;Middelburg-Zuid 9.30 en 18 30 uur ds v. Gelder, 14.00 uur lees dienst; Evangelisch-Lutherse Gemeente 10.00 uur ds Buller, Leger des Heils 9.30 uur bidstond, 10.00 uur maj. en mw Plai- sier; Zevendedags-Adventisten (Doops gezinde kerk) zat. 11.00 uur ds Engelgeer; Baptisten Gemeente 10.00 uur ds Fa briek; Evangelie Gemeente De Wijn gaard (locatie Kruitmolenlaan 70) 15.30 uur dienst; Rafaël gemeenschap Eleos 9.30 uur dienst; Rooms-Katholieke Kerk Petrus-en Pauluskerkzo 10.00 uur; Huize St. Willibrord elke 2e, 3e, 4e en 5e zater dag 17.00 uur;Doopsgezinde Gemeente 10.00 uur past. Scheffers; Verpleeghuis Het Gasthuis 10.30 uur dhr Bimmel; Baha'i Gemeenschap Walcheren, don. 20.00 uur;Nieuw en Sint Joosland Ne derlandse Hervormde Kerk 9.00 uur ds de Haan; Oostkapelle Nederlandse Her vormde Kerk 10.00 uurds den Hollander; Gereformeerde Kerk 10.00 uur ds Kip, 19.00 uur mw ds Dekker; Gereformeerde Gemeente 9 30 (HD) en 15.00 uur ds v.d. Heiden; Oost-Souburg (Oranjepleinkerk 9.30 uurds v.d. Deijl, 19.00 uurds Wolte- ring;De Zoute Viever 19.00 uur mw Bak ker (Leger des HeilsO; Pinkstergemeen schap Shalom 13.00 uur Pdt. Waisapy; Nieuw-Apostolische Kerk 10.00 uur dienst; wo 20.00 uur dienst; Rooms-Ka tholieke Kerk Martinuskerk, Zoute Viever Ie en 3e zat. 10.30 uur; Ritthem Neder landse Hervormde Kerk 10.30 uur ds de Haan; Serooskerke Nederlandse Her vormde Kerk 10.00 uur ds Bruin;Gerefor- meerde Kerk 10.00 uur (HA) ds Warner; Sint-Laurens Nederlandse Hervormde Kerk 10.00 uur ds Grootjans; Gerefor meerde Kerk 10.00 uur ds Zaadstra, 19.00 uur ds Lingen; Veere SOW-kerk, Kapel- lestr 10.00 uurdhr Balk; Vlissingen SOW gemeente St.-Jacobskerk 9.30 uur ds Hofman; Open Hof 9.30 uurds de Koe, De Schaapskooi 9.30 uur dhr Murre; Ter Reede 19.00 uur ds Heuvelman .Zieken huis Walcheren 10.00 uur mw past. de Koning; Christelijke Gereformeerde Kerk 9.30 en 16.30 uur stud. De Boer; Gerefor meerde Gemeente 9.30 uur leesdienst, 18.30 uur ds v.d. Heiden; Hersteld Apost- Zendingsgemeente 10.00 en 17.00 uur dienst; Anglicaanse Kerk (kapel zee manshuis Scheldepoort) 10.30 uur; Ze vendedags-Adventisten (herv.kerk O.S- ouburg) zat. 9.30 uur dhr Betram; Pink stergemeente 15.00 uur pred. Scheer- meijer jr.; Volle Evangelie Gemeente (Be- réa) 10.00 uur samenkomst; Volle Evangelie Gemeente (Filadelfia) 9.45 uur voorg. Samson.Apostolisch Ge nootschap 9.30 uur dienst; wo 20.00 uur dienst; Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der laatste dagen 10.00 uur dienst; Gemeente Christelijk Centrum Zuidpoort (Voltaweg) 10.30 uur gemeen tedienst; Rooms-Katholieke kerk Lieve Vrouwe- kerk zat, 19.00 uur, zon. 10.00 uur; Ter Reede zat 17 00uur; Vrouwenpolder Nederlandse Hervorm de Kerk 10.00 uur ds Haas; Gereformeer de Kerk Vrijgemaakt 9.30 uur ds Pomp, 14.30 uur ds Messelink; Westkapelle Nederlandse Hervormde Kerk9.30 en 19.00 (SOW in Bethel) uur ds Spaans; Gereformeerde Gemeente 9.30, 14.00 en 18.30 uur leesdienst; Vrije Evan gelische Gemeente 9.30 uur br v.d. Vrie; Zoutelande SOW Gemeente (Catharina- kerk) 9.30 uur ds Boekesteijn. Groep, een keten van achttien technische toeleveringsbedrij ven met vestigingen in vooral Zeeland en Brabant. „De Van der Peijl Groep is het overkoe pelend bedrijf, waarin het Zeeuwse Van der Peijl Techniek en het Brabantse Akkermans zijn samengebracht na de fusie in 1997", vertelt R. van der Peijl. ..We richtten ons grotendeels op dezelfde markt. Eigenaar Ak kermans had geen opvolger meer. Wij konden het bedrijf toen overnemen, maar blijven onder twee namen werken, om dat we beiden in de eigen regio een goede reputatie hebben op gebouwd. Zonde om die naams bekendheid weg te gooien." Van der Peijl heeft inmiddels 350 werknemers en richt zich ook op de internationale markt. ,Het is natuurlijk een groothan del, maar we noemen onszelf het liefst technisch kruidenier, om dat we willen laten zien dat we ook een boutje of schroeven draaier verkopen. We leveren zowel aan kleine eenmansbe drijfjes als aan grote industrie- en, van grotere apparatuur tot aan de noodzakelijke kleinig heidjes." 9 en 10 juni 2001 CENTRAAL ALARMNUMMER 112 Huisartsen Vlissingen, zat. 0.00-24.00 uur: W. van Ouwerkerk, Gerbrandystraat 6, tel. (0118) 465498 zon. 0.00-24.00 uur: A.M.M. Termeer en F A. van den Berg, Rosenburglaan 1, tel. (0118) 465253. Spreekuur 12.30-13.00 en 17.30-18.00 uur. Middelburg, vrij. 17.00-zat. 23.00 uur: G. J. H. Meyjer, Oosterscheldestraat 12, tel. (0118) 639933. zat. 23.00-zon. 23.00 uur: K.R.G.S. Boejharat, Noordweg 419, tel. (0118) 639933. Spreekuur 12.30-13.00 en 17.30-18.00 Gezondheidscentrum Middelburg-Zuid, Souburg, Nieuwland en Arnemuiden, zat. 0.00-24.00 uur: H.J. Roelofsen, Pr. Bernhardstraat 2, Ar nemuiden, tel. (0118) 601308. zon. 0.00-24.00 uur: J. van Pelt, Kanaalstraat 89, Oost-Sou burg, tel. (0118)461500. Spreekuur 12.30-13.00 èn 17.30-18.00 uur. Gapinge, Grijpskerke, Oostkapelle, Se rooskerke, Vrouwenpolder, Veere en Zanddijk: R. van Tol, Markt 36, Veere, tel. (0118) 501271. Domburg, Aagtekerke, Westkapelle, Meliskerke, Zoutelande, Koudekerke en Biggekerke, vrij. 18.00-zon. 24.00 uur: W. Spekhorst, J.W. Schuurmanstraat 6, Domburg, tel. (0118) 581271. Biggekerke en Meliskerke (artsen Bou- wense en Stutterheim), vrij. 18.00-ma 08.00: A. Stutterheim, Rapenburgweg 4, Melis kerke, tel. (0118) 561760. Tandartsen Walcheren: Zat.: H. Boot, Roozenburglaan 14, Mid delburg, tel.(0118)615306. Zon.: D. P Laverman, Meanderlaan 218, Middelburg, tel. (0118) 635787. Spreekuur 11.00-12.00 uur. Verloskundigen Vlissingen, don. 20.00- zon. 22.00 uur: T. Adriaansen, tel. (0118) 471140. Middelburg, don. 19.00-zon. 19.00 uur M. de Jonge, tel. (0118) 616761 Dierenartsen Landbouwhuisdieren: tel. (0118) 633803. Kleine huisdieren: Mw. C. Brink, Meanderlaan 326, Middel burg, tel.(0118)611011. Spreekuur 11.00-12.00 en 17.00-18.00 uur. Landbouwhuisdierenpraktijk Walche ren (grote huisdieren): Oude Domburgseweg 33a te Oostkapel le tel. (0118) 633803, za. en zo. visites aanmelden van 08.00-09.00 uur. Dierenartsenpraktijk Meliskerke: R. Roskam, Kelderweg 1, tel. (0118) 592838. Stichting Dierenambulance Walcheren: alarmnummer 06-23268462. Vogel- en Egelopvang 'De Mikke'. Het hele weekend bereikbaar onder tel. 0118 628288. Apotheken Stadsgewest Vlissingen/Middelburg: 24-uursdienst (voor spoedeisende re cepten): Apotheek Dauwendaele, Roozenburg laan 18. tel. (0118) 627471. Zat. 10.00-19.00 uur: Apotheek Souburg, C. van Perestraat 1, tel.(0118)461593. Thuiszorg Walcheren: voor gezinsverzorging, wijkverpleging en uitleen verpleegartikelen, tel. 0118- 684000. natuurlijk gegeven is, maar dat je de geschiedenis moet kunnen blijven waarnemen. Professor dr. R. Engelsdorp Gastelaars, hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam, zag een heel andere reden om niet aan een terminal te beginnen. „De indu strieën die zich vestigen, auto matiseren zo snel dat het geen banen oplevert, alleen een paar voor laaggeschoolden." EVENEMENTEN zaterdag! Geheel Zeeland, 10.00-17.00 uur: Open dag Recreatiebedrijven in Zeeland; BERGEN OP ZOOM De Maagd, 13.30 uur, streetparades 14.00 uur, CBK 16.00 uur en kroegentocht 21.30 uur: Philip Morris Jazzweekeind met streetparades, workshops en concerten; DREISCHOR - NH Kerk, 20.00 uur: Con cert Zeeuws Byzantijns Koor Sretsenije; GOES 't Beest, 14.00en 19.00uur: Musi cal Frederik door Jeugdtheaterhuis; Grote of Magdalenakerk: Optreden man- nenkoorEthan en 'tThools Mannenkoor, Ter Weel, 13.30-16.00 uur: Zomermarkt met live muziek; GROEDE - Lutherse kerk, 20.00 uur: Con cert Duo XXI; MIDDELBURG Abdij, 11.00-17.00 uur: Historama; Vismarkt, 10.00 uur: Optreden So What Jazzband; Binnenstad, 12.00-16.30 uur: Brassband Festival; Brasserie De Drvkkery, 14 30 uur: Optre den Zuid-Nederlandse groep LISK; Stadsschouwburg, 20.00 uur: Zeeuws Dans Festival; NEELTJE JANS - Steiger in Bouwdokvijf, 11.00-16.00 uur. Rondvaart langs de Oosterscheldestormvloedkering en film 'Delta Finale'; TERNEUZEN - Diverse locaties. Grote Kerken kroegentocht, 14.00 uur: Schelde Jazz; Kalashnikov, 22.00 uur: Tudosok en Elec tric Barbarians; VEERE Grote Kerk, 20.30 uur: Concert Han Bennink, algwerk en Steve Bere- sford, multi-instrumentalist; VLISSINGEN De Lammerenburcht, 20.00 uur: Theatergroep Jazoo; De Piek, 21 00 uur: Terra Gotha-festival; Stadhuisplein, 20.00 uur: Taptoe Zee land 2001 met Straatparade en taptoe; ZIERIKZEE - Kerkplein, 21.15 uur: De Rid derslag van Zierikzee; STREEKACTIVITEITEN WALCHEREN - Diverse locaties, 10.00 17.00 uur: Open dag natuurtuinen. Adressen verkrijgbaar bij Micmec. tel. 0118-417039; DOMBURG - Badhotel: Kookles van Stichting Educatief Toerisme Zeeland; MIDDELBURG - Woelige Werf, 13.30 uur: Diverse kaartspelen; Gasthuiskerk, Lange Delft, 10.00 - 16.00 uur: Crea-beurs van stichting Vrouwen voor Vrouwen; Cypressenhof, 10.00 - 13.00 uur: Rom melmarkt; Clubhuis handbalvereniging E.M.M., Nadorstweg, 9.00 -13.00 uur. Boeken- en platenmarkt; Sporthal MTV, Breeweg. vanaf 9.00 uur: rommelmarkt; NIEUW- EN SINT JOOSLAND - Omge ving hervormde kerk, 9.00 uur: rommel markt; OOSTKAPELLE - Saronkerk, 10.00 uur: Verkoopmarkt per opbod door comité Woord en Daad, VLISSINGEN - De Oude Stad, 16.00 uur: Buurtcontactmiddag; Wijkcentrum Scheldebuurt, 15.00 uur Buurtcontact; Buurthuis Aldegonde, Westerzicht, 20.00 uur: Grote Salsa-Party met demon stratie Salsa-dansen; Lammerenburcht, 20.00 uur: laatste avond theatergroep 'Jazooo'; WESTKAPELLE - LunchcaféTraoljewerk, 10.30 uur: Skeelertoertocht Westkapelle on Wheels. Inschrijven vanaf 9.30 uur. Helm dragen verplicht; I EVENEMENTEN ZONDAG] BERGEN OP ZOOM Gertrudiskerk, 10.00 uur, Grote Markt 11.15 uur en Beursplein 12.00 uur: Philip Morris Jazzweekend; CLINGE Gemeenschapscentrum Mal- pertuus, 10.30 uur: Concert opleidings orkesten van twee muziekverenigingen; GOES Manhuistuin, 12.00 uur: Concert muziekgezelschap Oefening en Ont spanning; 't Beest, 15.00 uur: Skafestival met Zeeuwse bands; MIDDELBURG Abdij, 12.00-17.00 uur: Historama; Stadsschouwburg, 15.00 en 17.00 uur: Tangosalon i.k. Zeeuws Dansfestival; Desafinado, 15.00 uur: Optreden jazzgi- tarist Philip Catherine; Café Bommel, 16.00 uur: Optreden Pil lars of Heaven; NEELTJE JANS- Steiger in Bouwdolc vijf, 11.00-16.00 uur: Rondvaart langs de Oosterscheldestormvloedkering en film 'Delta Finale'; OVEZANDE Podium De Klomp, 16.00 uur: Duo Roos Vik, 17.30 uur: Optreden groep Surrender, TERNEUZEN Diverse locaties, 14.00 uur: Schelde Jazz Festival; door Mieke van der Jagt GOES - Een eenzame positie be kleedde voorzitter D. Bruinoo- ge van havenschap Zeeland Seaports gisteravond tijdens een debat over de wenselijkheid van een containerterminal op de plaats waar nu het strandje de Kaloot ligt. Als enige spreker was Bruinooge ervan overtuigd dat havenontwikkeling de Zeeuwse economie kan helpen redden. Het debat werd georganiseerd door de Vereniging Redt de Ka loot. Historisch geograaf A. de Klerk betoogde dat verandering van het landschap weliswaar een (Advertentie) Ook in het jaar 2001'. Wie helpt het kind van de rekening? Geef een kind een toekomst. Kosten: één gulden per dag. Adoptie betekent: onderwijs, voeding, medische zorg, een menswaardig bestaan. Elke gulden wordt rechtstreeks aan het kind besteed. Honderden Zeeuwen helpen actief mee aan het opbouw programma van de Zeeuwse stichting Sawasdee in Cambodja. Er worden scholen gebouwd. De medische zorg verbetert. De honger wordt verjaagd. De kinder-adoptie-actie is een succes. De verschroeide aarde wordt een beetje leefbaarder. Zeeland helpt Cambodja verder! Daar is zowel geld als de warme inzet van velen voor nodig. De medewerkers van Sawasdee rekenen op u! Oorlog, verwoesting, marteling en volkerenmoord hebben een zware hypotheek op dit arme land gelegd. Zeeland helpt die last te verlichten. Inlichtingen: Stichting Sawasdee, Groenedijk 2A, 4438 NN Driewegen (Zuid-Beveland). Telefoon: 0113-655784 Telefax: 0113-655461 Bank: ING 65.07.90.782 (met steun van de Stichting uv Helpt) l STREEKACTIVITEITEN MIDDELBURG- ANWB/WV, 12.00-17.00 uur: stadswandeling langs bezienswaar digheden; VLISSINGEN - Wijkcentrum Schelde buurt, 10.00-22.00 uur: Marathonklaver- jassen; Buurthuis Aldegonde, Wester zicht 14.00 -18.00 uur: Darten; I FILMS Duidelijk was het standpunt van M. van 't Westeinde, fruitte ler. „Liever de Kaloot dan com pensatie", is zijn devies. Ver dwijnende natuur moet worden gecompenseerd en dan weet Van 't Westeinde al waar: op goede landbouwgrond. BERGEN OP ZOOM - Roxy, zat. 14.00 en 18.45, zon. 14.00 en 16.15 uur: See spot run; zat. 14.00 en 21.30, zon. 14.00 en 20.00 uur: The Mummy returns; zat. 18.45 en 21.30, zon. 16.15 en 20.00 uur: Dude, where's my car?; Cinemactueel, zat. en zon. 14.00 uur: 102 Echte Dalmatiers; zat. 14.00, zon. 14.00 en 16.15uur: Pokemon3;zat. 14.00,18 45 en 21 30, zon. 14.00,16.15,18.45 en 21.30 uur: Bridget Jones's diary, zat. en zon. 18.45 en 21 30 uur: Exit wounds; zat. 18.45 en 21.30, zon. 16.00,18.45 en 21.30 uur: The Mummy returns; HULST - De Koning van Engeland, zat. en zon. 13.45 en 16.15 uur: Pokemon 3; Spot; Dunge ons and dragons; zat. 13.45,16.15,19.15 en 22.15 uur, zon. 13.45, 16.15 en 20.00 uur: Save the last dance; Dude, where's my car?, Bridget Jones's diary; zat. 13.45, 16 15.19.15uur,zon. 13.45en 16.15uur: The Mexican;zat. 19.15en22.15uur,zon 20.00 uur: Along came a spider; The Mummy returns; zat. 19.15, 21.15 en 23.30, zon. 20 00 uur: Exit wounds; zat. 22.15, zon. 20 00 uur: 15 Minutes; MIDDELBURG Schuttershof, zat. en zon. 19.30 uur: Een tijd voor dronken paarden; zat. 22.00 uur: Memento; zon. 14.00 en 21.30 uur: Vengo; VLISSINGEN - Cine City, zat. en on. 13.45 uur. Sweet November; zat. en zon. 13.45 en 16.15 uur: Pokemon 3; zat. en zon. 13 45, 16.15, 19.00 en 21.45 uur: Bridget Jones's diary; Dude, where's my car? (zat. ook om 24.00 uur); The Mummy re turns (zat. ook om 24.00 uur); zat. en zon. 13.45 en 21.45 uur, zat. ook om 24.00 uur: Along came a spider; zat. en zon. 16.15 uur: Dungeons and dragons; zat. en on. 16.15 en 19.00 uur: Save the last dance; zat. en zon. 19.00 uur: 15 Minutes; zat. en zon. 19.00en21.45uur:Exitwounds;The Mexican; zat. en zon. 21.45 uur: Men of honor; ZIERIKZEE Theater Mondragon, zat. 21 00 uur: Vengo; TENTOONSTELLINGEN~\ AARDENBURG GaleRichel, 13.00-18.00 uur: Beeldentuin met tuinobjecten en composities van edelstaal met schroot van Daniël Savel (t/m 9/9); Archeologisch Museum, 13.30-17.00 uur: 'Uit de klei getrokken', tentoonstel ling AWN (t/m sept ARNEMUIDEN Oudheidkundig Museum en Oudheidkamer, zat. 13.30-16.30 uur: Het leven in grootmoeders tijd en Van hoogaars tot moderne kotter (t/m sept AXEL Streekmuseum, zat. 13.30-17 00 uur: Lierse kantwerken van Germaine Meeusen-Vermeulen (t/m 30/6); Watertoren, zat. 13.30-17.00 uur: Exposi tie over de muskusrat (t/m 23/6), BERGEN OP ZOOM - Galerie Govert van Dijck, zat. 12.00-17.00 uur: Ela Bauer, sie- raadontwerp en vormgeving (t/m 23/6), De Gevangenpoort, zat. 13 00-16.30 uur: Onder de zoden van het Gouverne mentsplein, expositie over de zwarte dood (t/m 12/10); De Mollegangen, 10.00-17.00, zon. 14.00-17.00 uur: 'Terug van wegge weest', schilderijen en beelden (t/m 17/6 StuArt Galerie, zat. 12.00-17.00 uur: Wies van Dort, schilderijen en beelden (t/m 23/6); BROUWERSHAVEN Museum, 11.00- 17.00 uur: Getekende zeekaart door kapi tein Y. Feenstra (t/m 19/10); BURGH-HAAMSTEDE De Burghse Schoole, zat. 13.30-16.00 uur: Stempels en spelletjes met thema Spelen met Spellen (t/m 19/10); De Bewaerschole, zat. 13.30-16.30 uur: Lucia Bezemer, schilderijen en Antoinet te Donkers, sculpturen (t/m 24/6); CLINGE Galerie Esprit, 13.30-17.30 uur: Diverse kunstenaars, schilderijen, beel den en keramiek (t/m 1/7); DOMBURG - Museum Marie Tak van Poortvliet, 13.00-17.00 uur: Bob Perst man, schilderijen (t/m 29/6); EMMADORP - Bezoekerscentrum Saef- tinge, 10.00 tot 16.00 uur: Zand en ste nen, verzameling van Alice Krull (t/m juli GOES - Galerie Elf, zat. 11.00-17.00 uur: 'Obsessions', foto's van Louis Drent (t/m 30/9); Grote Kerk, zat. 10.00-17.00 uur: Goes En Passant, schilderijen, fotografie, kera miek en sculpturen van 6 kunstenaars (t/m 30/6); GROEDE Lutherse Kerk, zat. 13.00-17.00 uur: Ton Koops, beelden (t/m 28/6); HEINKENSZAND 't Kunstuus, zat. 10.00- 12.00 en 13.00-16 00 uur: Heinz Leuzin- ger, aquarellen (t/m 9/6); HULST Streekmuseum De Vier Am bachten, 14.00-17.00 uur: Het Rijke Roomse Leven, doopkleedjes, biecht- en communieboekjes, kalenders, vasten- boekjes en trommels e.d. (t/m 28/10); Reinaerts Streken (t/m 28/10); KAPELLE - Fruitteeltmuseum, zat. 13.00- 17.00 uur: 'Valkenskuikens bespied in de Bevelanden' (t/m juni); 'Foto's uit de ou de doos' (t/mjöni); Galerie De Zeeuwse Buitenplaats, zat. 13.00-17.00 uur: Moderne beeldhouw kunst en schilderijen van diverse kunste naars (t/m 15/9); MELISKERKE Zijdemuseum, zat. 10.00- 17.00 uur: Bangladesh van een andere zijde (t/m nov.); MIDDELBURG Zeeuws Archief, zat. 9.00-17.00 uur: Eerst ghedruckt 250 Pla- caten, de Middelburgse drukkersfamilie Moulert 1597-1646 (t/m 23/6); Zeeuwse Bibliotheek, zat. 10.00-13.00 uur: Dorpen in Zeeuwsch-Vlaanderen, Hoek, Philippine, Sas van Gent, Sluiskil, collectie foto's en prentbriefkaarten (t/m 30/6); Een landschap als lichaam, werk Teja van Hoften (t/m 9/6); Galerie Icon, zat. 12.00-16.00 uur: Teke ningen, schilderijen en grafiek van men sen door Geert-Jan Janssen, Theo Sijt- hoffe.a. (t/m 15/9); In Depot, zon. 14.00-17.00 uur: Rix Wie- renga Yvette Bakker, tekeningen, schil derijen en keramiek (t/m 25/6); GHL Galerie, 13.00-17.00 uur: Een li chaam als landschap, brons, keramiek, grafiek en fotografie van teja van hoften (t/m 9/6); De Kabinetten van de Vleeshal, 13.00- 17.00 uur: Werk van Ben Sleeuwenhoek (t/m 5/8); Atelier Ons Genoegen, zat. 14.00-17.00 uur: Ludmila Kalmaeva, acryl werken (t/m 22/6); Galerie 'T', zat. 11.00-16.00 uur: Ben van Trirum, keramiek en schilderijen; Joos Minnigh, grafieken (t/m 23/6); De Drvkkery, zat. 9.00-18.00 uur: 'Ont werpen van waarde', werken van 200 leerlingen Walcherse scholen i.z. euro (t/m 27/6); Jackie Bongers, -See you in Paradise-, beelden (t/m 27/6); NEELTJE JANS - Topshuis, 10.00-17.30 uur: Jan de Koning, aquarellen (t/m aug. OOSTKAPELLE - Zeeuws Biologisch Mu seum, 10.00-18.00 uur: Expositie 'Het hangt in de lucht'; (t/m 28/10); Even te zien, schelpen, fossielen, vegetatiedia's e.d. uit collectie Lieven Braber (t/m 31/8); OOST-SOUBURG Watertoren, 12.00- 17.00 uur: 'Oplossend Vermogen', werk van diverse kunstenaars (t/m 17/6); PAAL Atelier De Paaien, 13.00-18.00 uur: Monty Depoorter-d'Hooghe, schilderij en (t/m 1/7); RENESSE Min Plusgebouw. 12.00-17.00 uur: Werken op papier van David Vande- kop (1937-1994) t/m 1/7); SINT-ANNALAND Streekmuseum De Meestoof, zat. 13.45-16.45 uur: Van lees- plankje naar leesoefeningen en Rond het scheepsmodel: de hengst TH21 (t/m okt. SINT ANNA TER MUIDEN v.m. Gemeen tehuis, 10.00-19.00 uur: 'Madonna van de Sluissedijk. onderweg', werk van Jan Peter Kakebeeke (t/m 23/6); SLUIS Raadskelder, 14.00-17.00 uur: Theo Jordans, tekeningen en aquarel len; Leo de Buysere, sculpturen (t/m 10/6 TERNEUZEN Galerie Contrast&, zon. 14.00-17.00 uur: Collectie modern gra fiek van internationale allure (t/m 31/7); VEERE - Museum De Schotse Huizen, 12.00-17.00, zon. 13.00-17.00 uur: 'Trio in beeld', schilderijen en tekeningen van de familie Van der Weel (t/m 9/6); Galerie Schotlant, zat. 13.30-17.00 uur: Addie Nieuwenkamp, schilderijen en aquarellen (t/m 30/6); Grote Kerk, 14.00-17.00 uur: Han Ben nink, schilderijen en beelden (t/m juni); VLISSINGEN - Kunstcentrum Willem 3, 12.00-17.00 uur: Marisca Voskamp, 'Vers, honderden zwarte eieren' (t/m 24/6 );installatie Paul Bartels bakt frites 3 sixpack (t/m 24/6); WISSENKERKE Galerie De Praktijk, zat 13.00-17 00 uur: Diverse kunstenaars met realistisch werk (t/m 30/6); IJZENDIJKE Streekmuseum, zat. 13.00- 17.00 uur: Staf, een fenomeen, over Staf Dusarduijn; Aquarellen van Jaap Croyé (beide t/m 23/6); ZIERIKZEE - Stadhuismuseum, 10.00- 17.00, zon. 12.00-17.00 uur: Piet Ocht- man, foto's van Schouwen-Duiveland (t/m 1/11); tentoonstelling verleden, he den en toekomstplannen van de landelij ke vereniging van de Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland (t/m 16/6); Noordhavenpoort, zat. 13.00-17.00 uur: Jaap van der Oest en Rijnhard Schregar- dus, schilderijen, beelden en keramiek (t/m 14/7); Galerie Alexandra, 11.00-17.00 uur: 'Kat ten', werk van 5 kunstenaars (t/m 29/7); Bibliotheek De Stolpe, zat. 9.30-12.00 uur: 'Vergeten vluchtelingen', foto's (t/m 22/6). HULPCENTRA Alarmnummer voor geheel Zeeland: tel. 112. Centraal Meldpunt Milieuklachten Zee land, tel 0118 412323. SOS Telefonische Hulpdienst Zeeland, tel. 0118 615551 (dag en nacht bereik baar). Stichting Blijf van m'n lijf Zeeland, tel. 0118 469869 (dag en nacht bereikbaar). Hulp- en advieslijn Blijf van m 'n Lijf Zee land, tel. 0118 467003 (ma., wo. en vr. 9.00-12.00 uur). Kindertelefoon Zeeland, tel. 0800 0432 (gratis), dag. van 14.00-20.00 uur Advies Meldpunt Kindermishande ling, tel. 0900-1231230. Aids Infolijn, tel. 0118 638384. Ouders van Drugsverslaafden Zeeland, tel. 0118 623817 (dag en nacht bereik baar). Zeeuws Inloophuis voor mensen met kanker, Badhuisstraat 80, Vlissingen (ge opend di. en do. 14.00-16.00 uur); tel. 0118 413932.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2001 | | pagina 19