Songfestival zonder favorieten 8 PZC In totaal 23 landen nemen deel 9 zaterdag zaterdag vandaag zaterdag zaterdag 12 mei 2001 Natasha St-Pier is kansrijk voor Frankrijk rfnnrMartin Hermens KOPENHAGEN - Het grootste Eurovisie Songfestival aller tij- jen wordt vanavond (zaterdag) gehouden in het enorme Parken stadion in Kopenhagen. De Deense omroep DR verdient er ongetwijfeld een vermelding in het Guinness Book of Records mee. In totaal 23 landen treden vanavond aan. Natasja Crone Back (30) en Soren Pilmark (45) presenteren de 46ste editie van de liedjeswedstrijd. Er zijn geen uitgesproken favo rieten dit jaar op het Eurovisie Songfestival. Frankrijk, Slove- radio RADIO 1 AM1008KHZ FM 104,4MHz tik heel uur en om 7.30, 8.30, 12.30, :I3.30,17.30en 18.30 Nieuws NOS:7-07 Radio 1-Journaal. TROS: 8.33 •Nieuwsshow. 11.04 Kamerbreed. NOS' 1207 Radio 1-Journaal. 14.04 Langs de lijn, 17.07 Radio 1-Journaal. RKK/KRO: 19.33 Kruispunt. AVRO: 19.04 Opium. NOS: 20.04 Langs de lijn. 23.07 Met het oog op morgen. RVU: 0.04 Simek 's jnachts. AVRO: 1.02 Nachtdienst. 5.02 Toppers van toen. 6.02-7.00 Van-nacht naar morgen RADIO 2 I FM87.9 MHz Elkheel uur nieuws NCRV: 6.05 Plaza weekend editie. 9.05 Cappuccino. VARA: 12.05 Spijkers met toppen. KRO: 14.05 KRO's Goudmijn. AVRO: 16.05 Weekendcafè. KRO. 18.05 American connection NCRV' 20.05 Eu rovisie Songfestival 2001 AVRO' 0.05 Easy listening. 1.02 AVRO Nachtdienst 5.02-6.00 Toppers van toen RADIO 3 1 FM95,0MHz Elkheel uur nieuws TROS: 6 06 De havermoutshow. 9.06 TROS Gouden uren. 11.30 De Dik Voor- mekaarshow. 12.06 Mega Top 100.15.06 De zinderende zaterdag. 18.05 Dier op drie VARA: 20.06 Songfestival. AVRO: 1,02 Back to the old school. 3.02-6.00 De feestcommissie RADIO 4 FM99.8 MHz Om 7,00, 8.00, 9.00, 13.00, 14 00, 16.00, 18,00, 19.00, 0.00, 1.00 en 6.00 uur Nieuws EO: 7.02 Vroeg op4. VARA: 9.04 Kopstuk- nie, Zweden, Griekenland en Denemarken worden voorzich tig getipt als mogelijke win naars. Het podium is 350 vierkante meter groot. In het decor zijn vijf immens grote videoscher men verwerkt. Het grootste daarvan beslaat een oppervlak te van 330 vierkante meter. De Deense omroep DR maakt opnames met 25 camera's. Vijf daarvan hangen aan een kraan. In Parken stadion hangen 200 speakers, goed voor een gewicht van twaalf ton. Er is een nieuw computerpro gramma gemaakt om fouten in ken. Radio 4: 10.30 Ochtendconcert. Or kest van het Oosten. AVRO: 12.00 Caroli ne. VPRO: 13.02 Senza parole. Radio 4: 14.04 Middagconcert. Ensemble Walter Boeykens. NPS: 16.04 De Nederlanden. NCRV: 17.00 Passie. VPRO: 18.02 Het wit te doek. NPS: 19.04 Avondconcert/Opera live. Creon, opera van H. Kerstens. Koor van de Nationale Reisopera en Nationaal Ballet Orkest. 23.00 4FM. Habib Koite special. 0.02 Vincent na middernacht. Radio 4:1.02-7.00 Euroclassic notturno 747 AM AM747KHZ, 402m Nieuws: Elk heel uur t/m 18.00 en om 22.00,0.00 en 1.00 uur EO: 6.02 Praise op zaterdag 7.02 Xalt 747.7.30 Zeggus. 8.30 Meer dan een lied alleen. 9.02 Mantrouw radio. 10.02 De muzikale fruitmand. 11.02 Het interview. 11.43 Vragen naar de weg. OHM: 12.05 Tagorés Shantiniketan. NPS: 13.02 Zorg en hoop. TELEAC/NOT: 14.02 Tema. 15.02 Multiculturele Letteren. 16.02 Oris- te, een reiswijzer Griekenland. 16.30 Griekse muziek. 17.02 TeleScoop maga zine. NPS: 18.02 Het roze rijk. RVD: 18.45 Postbus51. NPS: 19.02Tambu. 19.30Su- ara Maluku. EO: 20.02 Nederland zingt. 20.30 Metterdaad. 20.50 Laat ons de rust dag wijden. 21.30 Metterdaad. 21.35 De ze week 22.02 Kerkplein. 23.00 Zater dagavonduur. 0.02 San ming chi leung. 0 30 lyi haberler. 0.45 Kayen rasja. Radio 5:1.02-6.00 Zie Radiol OMROEP ZEELAND FM 101,9MHz/97,8MHz/87,6MHz Nieuws. Zie Radio 1 8.02 Muis leeuw. 9.02 Zeeuwse stre ken. 10.02 Kanaalstraat 64.12.05 Zwemer. 13.02 Omroep Zeeland nieuws in het kort. 13.05 Nieuws uit binnen- en buitenland. 13.31 De brug naar twee. 14.03 Omroep Zeeland sport. 17.02 Om roep Zeeland nieuws. 17.15-18.00 Om roep Zeeland sport de jurering te voorkomen. Drie mensen houden een oogje in het zeil. In totaal 800 journalisten uit dertig landen doen verslag van het festival. Voor hen zijn 140 werkplekken gemaakt, voor zien van de modernste snufjes op het gebied van communica tie. Een kleine 120.000 mensen ko men naar de generale repetities en de uiteindelijke uitzending. Dertig landen in Europa zenden het festival rechtstreeks uit. Ook Canada, Japan en Amerika nemen de beelden over. Naar verwachting volgen zo'n 120 miljoen televisiekijkers de show. Voor het internet is de grootste live-chat verbinding opgezet die direct te maken heeft met een televisie-pro gramma (www.songcontest- .com). Nederland Michelle met Out on my own. Het meest ingetogen liedje van de avond. Kabbelt een beetje voort en mist daardoor overtui gingskracht. IJsland Two Tricky met Angel. Huppelt ongehinderd voort tot de drie minuten vol zijn, simpel, recht- toe-rechtaan. Bosnië-Herzegovina Nino Prses met Hano. De Bos- niërs scoorden twee jaar gele den onverwacht hoog met een soortgelijk deuntje. Noorwegen Haldor Laegreid met On my own. Klassieke songfestivalbal lade met uitgebreid orkest-ar rangement. Israël Tal Sondak met Ein davar. Tra ditioneel kibboetsliedj e met een voorzichtige dance-beat eron der. Rusland Mumiv Troll met Lady Alpine Blue. Griezelige rockband uit Rusland zingt in het Engels. Een opmerkelijk geluid. Zweden Friends met Listen to your heartbeat. De zoveelste Abba- kopie. Litouwen Skamp met You got style. Een poging om alle muziekstijlen in drie minuten te proppen. Letland Amis Mednis met Too much. Ei genzinnige muzikant met liedje dat geen potten zal breken. Kroatië Vanna met Strings of my heart. Bombastisch lied met zigeuner achtige vioolsolo en simplisti sche tekst. Portugal MTM met So sei serfeliz assim. De heren doen denken aan de Olsen Brothers van vorig jaar. Ierland Gaiy O'Shaughnessy met Wit hout your love. Alweer een bal lade in Johnny Logan-sferen. Spanje David Civera met Dile que la quiero. Zomerse liefdesverkla ring die inhaakt op het populai re latin-genre. Frankrijk Natasha St-Pier met Je yai que mon ame. Sterk chanson met klassieke opbouw. Turkije Sedat Yüce met Sevgiliye son. Zeurderig deuntje dat te lang doordreutelt. Engeland Lindsay Dracass met No dream impossible. Zou een veelbelo vende zangeres moeten zijn, maar heeft dat tijdens de repeti ties niet waar kunnen maken. Slovenië Nusa Derenda met Energy. De ze blonde schreeuwlelijk smijt en agressieve beat de huiska mers in. Polen Piasek met 2 long. Popsong die voortkabbelt zonder op te val len. Duitsland Michelle met Wer Liebe lebt. Duitse vamp heeft alles om een ster te worden, behalve een aan gename stem. Estland Tanel Padar Dave Benton met Everybody. Deuntje doet den ken aan de hits van Dan Halt man, aangevuld met een vleugje Village People. Malta Fabrizio Faniello met Another summer night. BZN-concept, simpel deuntje dat solliciteert naar zomerhitje. Griekenland Antique met Die for you Eigen tijdse popsong uit categorie Skandinavische dance, aange vuld met vleugje Griekse ortho doxie. Denemarken Rollo King met Never ever let you go. Oubollig, maar aanste kelijk liedje met vrolijke uit smijter die uitnodigt om mee te klappen. Zaterdag, Nederland 2,21.00 uur COPS Agenten gebruiken een woon huis om een gangster in de gaten te houden in de komedie Cops and Robbersons (1994) van Mi chael Ritchie. Met Chevy Chase en Jack Palance. Net 5,18.50 uur BATMAN Val Kilmer zit in het pak van de stripheld die knokt met de schurken Riddler (Jim Carrey en Two-Face (Tommy Lee Jones) in Batman Forever (1995) van Joel Schumacher. Yorin, 20.30 uur ANACONDA Anaconda (1997) is horror van Luis Llosa over een filmploeg die in het Amazonegebied op een reusachtige slang stuit. Met Jennifer Lopez en Jon Voight. Net 5,20.25 uur FIGHTER Jean-Claude van Damme is de held die het opneemt tegen een dictator (Raul Julia) in Street Fighter (1994), actie van Steven E. de Souza naar het gelijkna mige computerspel. V8,20.30 uur GETAWAY The Getaway (1994) van Roger Donaldson is een remake van de thriller uit 1972, nu met Alec Baldwin en Kim BasingW als stel dat een overval pleegt die uit de hand loopt. Ook met Ja mes Woods. SBS 6, 20.40 uur PREDATOR Arnold Schwarzenegger is doortastend als commando die te maken krijgt met een bloed dorstig buitenaards wezen in Predator (1986), sf-actie van John McTiernan. Net 5,22.00 uur BEAST Een fanatieke Sovjetcomman dant (George Dzundza) pro beert zijn gehavende tank uit handen van de Afghaanse rebel len te houden in The Beast (1988) van Kevin Reynolds. V8,22.10 uur CONFESSIONS Robert De Niro en Robert Duvall acteren prachtig als broers; een priester en een detective die bi zarre moorden onderzoekt in de thriller True Confessions (1981) van Ulu Gorsbard. Nederland 3,22.45 uur NERDS Revenge of the Nerds (1984) is een komedie van Jeff Kanew over sukkels die last hebben van populaire studenten. Met Ro bert Carradine en Anthony Ed wards SBS 6, 23.15 uur COUNTRY Greta Scacchi schittert als En gelse die met haar man (John Hargreaves) in Australië arri veert, waar ze een verhouding krijgt met een arts (Sam Neill) in het drama Country Life (1994) van en met Michael Blakemore, naar het boek 'Oom Vanya' van Tsjechov. Nederland 1,23.24 uur SISTERS Een vrouw belandt in de crimi naliteit wanneer zij zich voor- doel als haar tweelingzus in de thriller Twin sisters (1992) van Tom Berry. Met Stephanie Kra mer en James Brolin. Yorin, 23.30 uur MARGINAL Jean-Paul Belmondo is te zien als bikkelharde politieman die de regels aan zijn laars lapt en daarmee het respect van de on derwereld verdient in Le margi nal (1983), een spannende mis daadfilm van Jacques Deray. Net 5,23.55 uur TRICKS Mimi Rogers speelt een callgirl die wordt mishandeld door een klant en op wraak zint in het drama Tricks (1997) van Ken neth Fink. Ook met Tyne Daly. RTL 4, 00.05 uur ZUGRIFF Zugriff (1997) is een misdaad film van Michael Lahn over een agent die een bomaanslag over leeft, en niet kan verkroppen dat een vrouw zijn zaak overneemt. Met Dietz Werner Steek. VRT 1,00.35 uur OBSESSION Een model wordt gevangen ge houden door een bezeten fan in de thriller Private obsession (1995) van Lee Frost. Met Mi chael Christian. SBS 6,00.40 uur GENERAZIONE Wilma Labate maakte haar re giedebuut met het drama La mia generazione (1996) over een zijn bewaker (Silvio Orlando) die psychologische spelletjes met een terrorist (Claudio Amendola) die naar een andere gevangenis wordt gebracht. Nederland. 3,1.03 uur televisie NEDERLAND-1 09.05 AVRO Get the picture 09.29 Beeldenstorm 09.38 AVRO Close- up 10.32 OHM Voeding en spiritua liteit 11.03 IKON Werelden: Fatal reaction 11.52 TELEAC/NOT Den ken Doorzien 12.21 NOS Tekst tv 13.58 TELEAC/NOT Jobenco.nl 14.23 Ik zie het weer zitten 14.39 Verborgen verleiders 15.04 Inter net: Je bent nooit te oud... 15.30 De Victoriaanse bloementuin 16.00 NOS Journaal 16.05 TELEAC/NOT Knoop muziekfestival 16.33 NCRV Weg van de snelweg: Costa brava 17.00 NOS Journaal 17.10 EO Het menselijk lichaam: Voorplanting en bevalling 17.55 Socutera St. Wings of Hope 18.02 NCRV The nanny, serie 18.29 KRO George and Mildred 18.58 Waterschapsheuvel, serie 19.29 Get the picture, quiz 20.00 NOS Journaal 20.32 KRO Wycliffe, detectiveserie 21.26 AVRO Helden van deze tijd 21.56 HUMAN Jaloers 22.26 EO 't Zal je maar gebeuren: Een moordenaar teveel 22.55 Michiel!, Liefde bedrijven 23.24-1.17 AVRO Country life, film NEDERLAND-2 07.00 NOS Tekst tv 14.00 Cham pions League Magazine 14.32 Stu dio Sport 17.05 AVRO Star Trek: Voyager 17.59 TROS/EO/NOS 2Vandaag 19.00 EO Nederland zingt, koor zang 19.30 TROS Zoovenirs, stichting AAP 19.57 Cosby kids 20.25 NOS Eurovisie Songfestival: Voor de overwinning 21.00 Eurovisie Songfestival, ver slag 00.05 Journaal 00.15 Studio Sport, magazine 01.18TROS/EO 2Vandaag 01.55-7.00 NOS Journaal en Stu dio Sport NEDERLAIMD-3 07.00 Z@ppelin 11.00 VPRO Het al gemeen belang 11.25 25 minuten 11.50 VARA Eerste druk met Midas 12.15 VPRO Lola da Muscia 13.00 NOS Journaal 13.08 NPS Van ge west tot gewest 13.32 Het uur van de wolf: Michelle 14.27 RVU Kaap de Goede Hoop 14.53 NPS The co medy factory 15.22 VARA Ons genoegen 16.00 NPS Het AVC: De vele gezichten van Marokkaans Nederland 16.30 Alle kinderen zin gen 17.00 AKN Alles Kits 18.00 NPS Sesamstraat 18.15 VPRO Villa Achterwerk 18.30 NPS Het Klok huis 18.50 NOS Jeugdjournaal 19.00 VARA Jules unlimited, we tenschap 19.30 Oppassen!!!, serie 20.00 Kopspijkers, amusement 21.03 Het Lagerhuis, discussie 22.00 NOS Journaal 22.15 NPS/VARA Nova, rubriek 22.45 True confessions, film 00.32 NPS/VARA Nova 01.03-2.33 VPRO La mia gener azione, film py 11.35 Space goofs 12.00 The phantom 2040 12.25 Mummiesali- ve 12.50 Superman 13.15 Batman of the future 13.40 Beast wars 14.05 Shadow raiders 14.30 Gar goyles 14.55 New adventures of Flash Gordon 15.20 Zorro 15.45 Wacky world of Tex Avery 16.10 Histeria! 16.35 Boy meets world 17.00 Soul man 17.30 De draad kwijt, spel 18.00 Nieuws 18.10 Eigen huis&tuin 19.00 Opnieuw beginnen 19.30 Nieuws 20.00 Kiezen of delen, spel 21.00 Welkom op je bruiloft, amu sement 22.00 Blauw, blauw, politieserie 23.00 Wolff, misdaadserie 23.50 Nieuws 00.05-1.50 Tricks, film 1 RTL5 08.30-09.00 Travelcam tv 11.00 Nieuws aan tafel 12.00 De gouden koets 12.30 Formule 1 Oostenrijk 14.15Tennis: ATP Masters - Rome 18.30 E=Bizznizz, magazine 19.00 5 in het land, nieuws 19.30 Mens lijf, gezondheid 20.00 Halifax F.P.: A murder of crows, thriller 21.50 Wintertijd, Rijk de Gooyer 22.50 Murderous intent, film 00.30-02.00 Nachtsuite, talkshow SBS6I 07.05 Kinderen zijn de baas' 08.05 Disney's feest 09.35 All dogs go to heaven 10.00Tuinieren met kijkers 10.30 Klussen wonen 11.15 Ste ve Harvey show 11.45 Jivaro, film 13.20 Vakantie-tv, magazine 13.50 For love alone, film 15.25 Feyenoord, sport 15.55 Finale FA Cup: Arsenal - Li verpool 18.00 Het Nieuws 18.10 Explosief: Opz'n best 18.40 Police academy, serie 19.35 Big Diet, real-lifesoap 20.40 The getaway, film 22.45 Hart van Nederland 23.15 Revenge of the nerds, film 00.40 Private obsession, thriller 02.25-7.05 Nieuws YORIN DELTA TV RTL4 7.00 De Cartoon Express 10.45 Pin ky and the brain 11.05 Ren Stim- 06.00 Special: Kunst Cultuurrou te Middelburg 06.24 Tekst TV: evenementen Elk half uur herhaling BELGIE NED-1 VRT 12.30 Regionale televisie 13.00 Journaal 13.30 Too rich: The secret life of Doris Duke II, film 15.00 Wielrennen, verslag 16.40 Early edition, serie 17.25 Home improvement, serie 17.50 Kijk uit!, verkeerstips 18.00 Journaal 18.10 Vlaanderen vakantieland 19.00 Journaal 19.30 Joker- en Lottotrekking 19.40 Hitkracht, muziek 20.25 De leukste eeuw - Op zoek naar Toon Hermans 20.55 Winstverdeling Joker en Lotto 21.00 Eurovisie Songfestival 00.03 KENO-uitslagen 00.05 Journaal laat 00.35 Zugriff, misdaadfilm 02.06-8.00 Journaal, doorlopend l BELGIË NED-2 VRT KETNET 18.00 Hopla 18.05 Musti 18.10 Wizzy Woppy 18.15 Allemaal beestjes 18.20 Disney Festival 18.50 De spooktoren 19.15 Ridder IJzerneus 19.30 De boysband CANVAS 20.00 Journaal 20.30 Zinzen, politiek 20.55 Midsomer murders, serie 22.40 In de gloria, reportages 23.10 Plankenkoorts, The art of the violin 00.10-2.00 Zinzen, doorlopend CARTOON 09.00 Yes or no 10.00 Zengi 11.00 Trits 12.00 Spelevisie 13.00 Yes or no 14.00 Zengi 15.25 Pacific Blue 16.15 Go travel 16.45 De digit@le revolutie 17.20 Gamequest 17.50 Home improvement 18.20 Wanna- haves 18.55 Tv woonmagazine 19.50 Starmaker, muziekproject 20.30 Batman forever, film 22.45 Absolutely Patty, show 23.30 Twin sisters, thriller 01.05-1.50 Starmaker l OMROEP ZEELAND j 9.00Tekst-tv 18.00 Weekoverzicht 18.30-9.00 Teletekst/herhalingen 6.00 De Yogi Bear show 6.25 Dink het di- nosaurusje 6.55 Thomas de stoomloco motief 7.05 Bob de Bouwer 7.20 Beertje Paddington 7.45 Kleine monsters 8.00 Flying Rhino Junior High 8.25 Ed, Edd n Eddy 8.50 Dexter's laboratory 9.15 De Powerpuff girls 9.40 Batman of the futu re 10.05 Dragonball Z 11.30 Justice friends 11.45 Dial M. for monkey 12.05 The mask 12.30 Paling en Ko 13.00 Pira tes of Dark Water 13.25 Jonny Quest 13.50 Swat Kats 14.15 Courage, het ban ge hondje 14.40 De Powerpuff girls 15.05 Ed, Edd n Eddy 15.30 Johnny Bra vo 15.55 Dexter's laboratory 16.20 Cow Chicken 16.45 I am Weasel 17.10 An gela Anaconda 17.35 What a cartoon! 18.00 Tom Jerry 18.15 Kleine mon sters 18.30 Mike, Lu Og 18.45 Looney tunes 19.00 De Flintstones 19.30 De Jet- sons 19.55 De Addams family 20 30 De Powerpuff girls 21.00 Dragonball Z 22,25 2 Stupid dogs 23.00 Johnny Bravo 23.30 Cow Chicken 00.00 Johnny Bra vo 00.301 am Weasel 1.00 Ed, Edd n Ed dy 1.30 De Powerpuff girls 2.00 Looney T unes 2.30 Scooby Doo KINDERNET NET 5 Greta Scacchi en Sam Neill in Country life. FOX KIDS 6.35 Peter Pan 6.55 Honeybee Hutch 7.15 Why why family 7.35 Bobby's world 8 00 Triplets 8.20 Jim Button 8.45 Flint the time detective 9.05 Digimon 9.25 Hang out! 9.55 Dennis the menace 10.15 Fox Kids marathon 10.15 Digimon 12.00 Pokémon trading card games event V8 18.05 Bugs Bunny 18.10 Popeye 18.20 Pink panther cartoon 18.30 Sheena 19.10 Racing Arrows 19.35 South Park 20.00 Zoey Zappt 20.30 Streetfighter, film 22.10 The beast of war, film (1988) 23.15 Silk stalkings 00.05 Nachtpro gramma FRANKRIJK-2 7.00 Smurfen 7.25 Wekservice 7.50 In de maling 8 15 Nationale Wat wil je wor den tv-show8.45 Ernst, Bobbie de rest 9 00 Kaboem top 10 9.15 The magie schoolbus 9 40 Weird-ohs 9.55 ltsy Bitsy spider 10.15 Mirror mirror 10.40 Silver Brumby 11.05 Lights... camera... action 11.30 Yolanda 11 55 Spotlight 12.15 Freaky stories 12.25 Ripley's Be lieve it or not 12.50 Tales of the Crypt- keeper 13.10 Argai 13.40 Schateiland 14.05 Bassie Adriaan 6.10 Petits matins.cool 7.00 Thé ou café 7 50 diddy.cool 9.05 dktv.cool 11.40 Les Zamours 12.15 Pyramide 13.00 Nieuws 13.40 Consomag 13.45 Les documents santé 14.45 Everglades: leau et le feu 15.40 Tiercé de Vincennes 16.00 Cyclis- me: les 4 jours de Dunkerque 17.20 Ma dame le Proviseur: L'heure de la sortie, film van Jean-Marc Seban met Danièle Delorme en Daniel Gélin 18.55 Union Li bre 19.55 Tirage du Loto 20.00 Nieuws van 20.00 20.50 Tirage du loto 20.55 Pre mier de cordée (1), film van Pierre-An- toine Hiroz en Edouard Niermans, met Silvia de Santis en Frédéric Gorny 22.40 Premier de cordée 00.10 Nieuws 00.30 Des mots de minuit 2 00 Union libre 3.00 Bouillon deculture4.15Théou café 4.50 Les piliers du réve 5.15 Amis pour la vie 16.00 Nieuws 16.15 TV5 l'invité 16.30 Sport Africa 17.00 TV5 infos 17.05 Pyra mide 17.30 Questions pour un cham pion 18.00 Nieuws 18.15 Des racines et des ailes 19.30 Silence 5a pousse 20.00 Belgisch nieuws 20.30 Frans nieuws 21.00 TV5 infos 21.05 Outremers 22.00 Nieuws 22 15 Les coulisses d'une presi- dence 00.00 Zwitsers nieuws 00.30 Frans nieuws 1 00TV5 infos 1.05 Tout le monde en parle 3.30-4.00 d l ARTE 14 00 Hippocrate 14 30 Nature: Le Haut- Koenigsbourg 15.15 Laventure humai- ne - Babylone secrete 16.30 Music Pla net: Carlinhos Brown 17.25 Court-cir cuit 19.00 Histoire parallèle 19.50 ARTE Info 20.05 Le dessous des cartes 20 15 Architectures - Nemausus 1 - Une HLM des annees 80 20.45 Laventure humai- ne - Seul dans les glacés 21.40 Metropo lis 22.40 Piu leggero non basta, film van Elisabetta Lodoli met Giovanna Mez- zogiorno 00.15 Music Planet: A trip to Brazil (1) 1.15-3.00 Le Samouraï, film van Jean-Pierre Melville (1967) met Alain en Nathalie Delon Nederland 1,23.41 uur van Jean-Pierre Desagnat met Senta Berger 2.30 Tagesschau 2.35 Error in ju dgement. thriller (1998) van Scott Levy met Joanna Pacula en Joe Mantegna 4.00 Die schonsten Bahnstrecken Deutschlands 4 15 Herzblatt 5.05 Ta gesschau 5.10 Europamagazin DUITSLAND-2 DUITSLAND-1 TV5 15.35 New Pink panther 15.55 Safari 16.25 Hogerop! 16.50 Invasion America 17.15 Het syndicaat 17.55 Felicity 18.50 Cops and Robbersons, film (1994) 20.25 Anaconda, thriller (1997) 22.00 Preda tor, sf-film (1987) 23.55 Le marginal, ac tiefilm (1983) 1.35-7.00 Nieuws 6.00 Nieuws 6.15 Nieuwsoverzicht 6.30 Les zaps 7.00 TV5 infos 7 05 Les zaps 8.00 Canadees nieuws 8.30 Les niouzz 9 00 TV5 infos 9 05 Archimède 9.45 Pa roles de clip 10,00 Nieuws 10.15 3x plus Net 10.30 Zone X 11.00 TV5 infos 11.05 Découverte 11.30 d 12.00 TV5 infos 12.05 Images de pub 12 20 Autovision 12.45 Frans nieuws 13.00 TV5 infos 13.05 Reflets sud 14.00 Nieuws 14 15 Bouillon deculture 15.30 Arte reportage 5.30 Die rosarote Panter-Show 6.00 Tom, Jerry Co 6.30 Flitz, das Bienen- kind 6.55 Teletubbies 7.20 Vorsicht! Hund 7.30 Barney Bar geht in die Luft 7.35 Piratenfamilie 8.00 Wissen macht Ah' 8.30 Drei tolle Nullen 9.00 Ta gesschau 9 03 Fabrixx 9.30 Huckleberry Finn, film (1939) van Richard Thorpe met Mickey Rooney 11.00 Tagesschau 11.03 KIK - KinderlnfoKiste 11.30 Isno- gud 11.45 Schloss Einstein 12.10 Fa brixx 12.35 Tigerenten Club 14,00 Ta gesschau 14.03 Neues vom Süderhof 14.30 Kinderquatsch mit Michael 15.00 Tagesschau 15.05 Pepe, der Pau- kerschreck, film (1969) van Harald Reinl 16.40 Europamagazin 17 00 Ta gesschau 17.03 ARD-Ratgeber: Bauen Wohnen 17 30 Sportschau 18.00 Ta gesschau 18.10 Brisant 18.47 Dr Som- merfeld - Neues vom Bulowbogen 19.51 Lottozahlen 20 00 Tagesschau 20.15 Danenlugenmcht 20.55 Das Wort zum Sonntag 21.00 Eurovion Song Con test 00.00 Tagesschau 00.10 Grand- Prix-Party 1 05Lesétrangers,film (1968 DUITSLAND-3 Hier und Heute - Streifzuge: Rhein-Blic- ke 15.00 Sport im Westen extra 16.50 Sport im Westen - Fussball 17.20 Schlemmerreise Schweiz: Schaffhau- ser Bólle und Bündner Fleisch 17.50 Al- fredissimo' 18.20 Hier und Heute unter- wegs 18.50 Aktuelle Stunde 19.30 Lokalzeit 20.00 Tagesschau 20.15 Ama- do Antwerpes 21.45 Wolken-Kratzer - Die hohe Kunst der Kran-Monteure 22.15 Wo warst Du in jener Nacht7, film (1) van Salvatore Samperi met Catheri ne Wilkening, Peter Sattmann, Kim Ros si-Stuart e.a 23.45 L'enfer, Ifilm (1994) van Claude Chabrol met Emmanuelle Beart, Francois Cluzet, Nathalie Cardo- ne e.a 1.25-6.20 Rockpalast: Bootleg- Konzerte 2 I RTL TVI 5.30 Kinderseries 11.00 Formel I: Trai ning 11.55 UEFA Champions League Extra 12.45 Formel I: Qualifying 14.30 Die wilden Siebziger' 15.00 Beverly Hils 90210 15 55 Felicity 16.50 Providence 17.45Top Of The Pops 18.45 RTL aktuell Weekend 19.10 Explosiv - Weekend 20.15WerwirdMillionar?21 15 Big Bro ther - Das Finale 00.00 South Park 00.25 7Tage - 7 Kopfe 1.20 Die wilden Siebzi ger' 1.40 Top of the Pops 2.25 Beverly Hills, 90210 3.10 Felicity 3.55 Providen ce 4.40 Tekenfilmserie ENGELAND-1 8.00 Noddy in Toyland 8.30 The itsy bitsy spider 8.50 Noah's island 9.15 Taz- Mania 9.35 The wild Thornberrys 10.00 Live and kicking 13.10 Nieuws 13.15 Grandstand 18.00 Nieuws 18.20 Big break 18.50 A question of pop 19.20 Auntie's sizzling bloomers 19.50 Dog eat dog 20.35 The National Lottery stars 21.00 The Eurovision Song Contest 2001 Aansl.: National lottery update 00.00 Nieuws 00.15 Match of the day 1.05 They think it's all over 1.35 Jack Dee's happy hour 2.10 Top of the pops 2.45-8.00 BBC News 24 ENGELAND-2 5 30 Aspekte 6 00 Amanda und Betsy 6.25 Alice im Wunderland 6.50 Rattatui 7.05 Verbotene Geschichten 7.30 Der Bar im grossen blauen Haus7 55Theos Geburtstagsecke 8.00 Schaaafe 8.10 Siebenstein 8.35 1 - 2 oder 3 9.00 Die Biene Maja 9.25 Anja Anton 9.50 Ta- baluga tivi 11.20 Nelly Net(t) 11.25 Mm- ty 11.50 Nelly Net(t) 11.55 PuR 12.20 Wickie. und die starken Manner 12.45 Nelly Net(t) 13.00 Heute 13.05 TOP 7 - Das Wochenendmagazin 14.00 ZDF SPORTextra: Tennis 16.15 Dolce Vita 17.00 Heute 17.05 Landerspiegel 17.45 Mach mit Aansl.: NKL-Tagesmillion 18.00 Girl friends - Freundschaft mit Herz 19 00 Heute 19 25 Unser Charly 20.15 Die Verbrechen des Professor Ca- pellari: Milenas Bücher, film (2000) van Thomas Jauch met Friedrich von Thun 21.45 Heute-journal 22.00 ZDF SPORT- studio 23.15 Le marginal actiefilm (1983 van Jacques Deray met Jean-Paul Bel mondo 00.55 Heute 1.00 Sherlock Hol mes in Washington, film (1943) van Roy William Neill met Basil Rathbone 2.00 Heute 2 05The pearl of death, film 1944 van Roy William Neill met Basil Rath- bone 3.00 Heute 3.05 Le marginal, film (1983) 4 45 Heute 4.50 Strassenfeger 5.15 Wunderbare Welt: Wilde Wasser In den Schluchten des Isonzo 7.10 BBC learning zone: Open universi ty 9 00 Weekend 2410.00 Tax rules OK? 10 05 Ever wondered? 10.30 Renaissan ce secrets 11 00 Mind bites 11.05 The euro beat 11.35 Mind bites 11.40 See hear on Saturday 12.25 Holiday snaps 12.40 The Phil Silvers show 13.05 The car's the star 13.25 Wildlife on two 13.55 Pursued, film (1947) van Raoul Welsh met Robert Mitchum 15.35 Five card stud, film (1968) van Henry Hathaway met Dean Martin en Robert Mitchum 17.15 TOTP2 18.00 Golf 18.50 Malcolm in the middle 20.00 Meltdown and the Royal Festival Hall at 50 20 55 Concert Relay 22.00 Heat, thriller (1995) van Mi chael Mann met Robert De Niro en Al Pacino 00.40 Patton: Lust for glory, film (1970) van Franklin Schaffner met Geor ge C. Scott 4.006.00 BBC learning zone' GCSE bitesize revision NGC 6 00 Cursus economie 6 30 Hier und Heute Reportage 6.45 Heimatklange: Schloss Raesfeld 7.30 Tagesschau vor 20 Jahren 7 45 Tele-Gym 8.00 Sehen statt hóren 8.30 FernUniversitat - Wis senschaft direkt 9 00 Cursus Engels 9.30 Thema Unternehmen 10.00 Babylon spricht viele Sprachen 10.30 Vetro - Der andere Stammtisch 11.00 Euro-Pizza 11.30 Computerclub - report 12 00 B. trifft - Begegnung bei Böttinger 13.00 Die Anrheiner 13.30 Albatros. DerKam- pf der Maori 14.00 Quarks Co 14.45 6.00 Europe this week 6 30 Asia this week 7.00 Far eastern economic review 7.30 US business centre 8.00 Market week 8.30 McLaughlin group 9.00 Cot tonwood christian centre 9.30 Far Eas tern economic review 10.00 Europe this week 10.30 Asia this week 11.00 Wall Street journal 11.30 McLaughlin group 12.00 De geheimen van El Nino 13.00 Di nosauruskoorts 13.30 Kolossale klauw 14.00 Angstaanjagende kikkers 14.30 Nijlpaarden: Grote bek 15.00 Wonder op zee 16.00 Verboden riten Kanniba lisme 17.00 Zonnestorm 18.00 De ge heimen van El Nino 19.00 Wildvizier - Wezen van de Peten 20 00 Het geheim van de Moa 21.00 Broeder wolf 22.00 Kongo in de Bronx 23.00 De gouden hond 00.00 Wolven van de zee 1.00 Het geheim van de moa 2.00 Broeder wolf 3.00 Kongo in de Bronx 4.00 De gouden hond 5.00 Wolven van de zee CNN 6.30 Your health 7.30 World business this week 8.30 World beat 9.30 World sport 10.30 Larry King 11.30 Business unusual 12.30 CNNdotCOM 14.00 World sport 14.30 World report 15.30 World business this week 16.30 World sport 17.30Golf plus 18 00 Inside Africa 18.30 Your health 19.30 Hotspots 20.30 World beat 21.30 Science &Technology week 22.30 Inside Europe 23.30 World sport 00.00 CNN tonight 00.30 CNNdot COM 1.30 Showbiz this weekend 2.00 CNN tonight 2.30 Diplomatic license 3.00 Larry King weekend 4 00 CNN to night 4.30 Your health 5.30 Science technology week MUSIC FACTORY 6.00.7.00,8.00.9.00,11.00,16.00,18.00, 21.00,0.00 Factory facts 00.00 Bob Mar- ley Weekend 06.00 CyberChoice 10.00 Weekend lounge 12.00 GameZone 12.30 Movie Factory 13.00 Hitzone 14.00 Clip classics 15.00 ClipParade 17.00 The groove 18.00 V I G 19 00 Bob Marley documentaire Caribbean nights 21 00 Club Delicious/The DJ's Massive 22.00 Club Delicious Dance charts 23.00 Club Delicious non stop 00.00 Bar clay dance blend 00.30 CyberChoice I MTV EUROPE 6.00 Kickstart 9.30 Making the video: Outkast 10.00 Data videos 11.00 Ultra sound Janet Jackson - Beyond the vel vet rope 11.30 Janet Jackson weekend music mix 12.00 Icons Janet Jackson 13.30 All time top ten Janet Jackson vi deos 14.30 Janet Jackson weekend mu sic mix 15.00 Essential Janet Jackson 15.30 Janet Jackson weekend music mix 16.00 European top 20 18.00 News weekend edition 18.30 MTV movie spe cial 19.00 New 20.00 Top selection 21.00 The real world 21.30 The Tom Green show 22.00 Lyricist lounge 22.30 Jack ass 23.00 Icons Janet Jackson 00.30 Ja net Jackson - Her story in music 1.00 The late lick 2.00 Saturday night music mix 3.00 Chill out zone 5.00 Night vi- MUZZIKI 5.00 Ochtendtv 12.00 Solisten van de Beracasa-stichting 12.50 Notes de le gendes 13.00 Celibidache in Saint Flori- an 14.00 De agenda 14.15 De choreo graaf 15.45 Lof der traagheid 16.50 Danspaspoort 17 45 De agenda 18.00 Schonberg, musical accompaniment 19.00 Muzzik'et vous' 19.30 Symfonie nr. 8 van Bruckner 20 45 Notes de legen des 20.55 Muzikale hoofdstad. Brussel 21.00 Les chaises (1984) 21.25 Le Sacre du Printemps 22.00 Bolero 22 25 D'ici danses 22.55 Jazz Open 1996. The Mas ters 23.50 Jazz Renaissance 0.40 Nachttv l EUROSPORT 8.30 Youth only zone 9.30 Basketbal 10.00 Paardensport 11.00 Superbike 12.00 Tennis 13 30 Wielrennen 14.30 Formula 3000 16.00 Wielrennen 17.00 Autosport 18.30 Eurosportnews flits 18.45 Tennis 20.00 Wielrennen 21.00 Autosport 22.00 Formula 3000 22.30 Su perbike 23.00 Eurosportnews report 23.15 Boksen 00.45 Wielrennen 1.45 Eu rosportnews report DISCOVERY CHANNEL 9,00 Rex Hunt's fishing adventures 9.25 O'Shea's big adventure: Swamp dino saur 9.55 Profiles of nature: Bear attack 10.50 Jurassica. Permian rats 11.45 Walker's world: Costa Rica 12 10 Histo ry's turning points: The great wall of chi na 12.40 Great commanders: Zhukov 13.30 Big tooth - Dead or alive 14.25 The problem with men 16.10 Vets on the wildside 17 05 Lonely planet: London City guide 18.00 Kingsbury Square 18.30 Potted history with Anthony Henn: Alpines 19.00 The world's largest casino 20.00 Mummies - Frozen in time 21.00 Desert mummies of Peru 22 00 Ancient autopsies 23.00 Riddle of the skies 00 00 The FBI files: Hunter's game 1.30 Medical detectives Innocence lost 01.30 Medical detectives: Crime seen 2.00 Battefield: Leningrad

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2001 | | pagina 9