Alsof de harde schijf crasht PZC ,21 bezoektijden IÊ iF iELICHT Borsele in teken van zwarte bes kerkdiensten weekenddiensten ZEELAND HELPT CAMBODJA Steun het Kinderfonds! agenda Jééïand I Ziekenhuis Walcheren Koudekerkseweg 88, 4382 EE Vlissingen le| (0118)425000 I rjaq, 15.00-20.00 uur I sfd.Psychiatriedag. 19.00-20.00uur, woe.zaen zo 14.00-16.30 uur i afd. IC/CCU dag. 15.00-16.00 en I 1900-20.00 uur Kinderafd. ouders gehele dag, overig bezoek 14.00-19.00 uur Oosterschelde Oosterscheldeziekenhuis 'sGravenpolderseweg 114, 4462 RA Goes tel. (0113) 234000 daq 13.00-13.45 en 18.30-19.45 uur Kinderafdeling (afd. A) ouders gehe le dag. Overig bezoek 14.30-19.30 Kinder/Kraamafdeling (afd A/B) ou- ders kinderen en partners zwangeren qehele dag, overig 14.30-19.30 uur Hartbewaking (afd. H) dag. 11-11 30, 14-14.30 en 19-19.30 uur Zweedse Rode Kruis Ziekenhuis Koning Gustaafweg 2, 4301 NPZierikzee iel (0111)430000 dag, 15-16 en 18.30-19.45 uur Lindenhof revalidatie 'sGravenpolderseweg 114a, 4462 RA Goes, tel. (0113) 236236 ma t/m vrij: 14.00-21.00 uur zaten zon: 12.00-21.00 uur Emergis Oostmolenweg 101,4481 PM Kloetinge tel. (0113) 267000 woe, zat en zo 14.00-21.00 maa, din, don en vrij 18.30- 21.00 uur Zeeuws-Vlaanderen Locatie De Honte Wielingenlaan 2, 4535PATerneuzen tel.(0115)688000 dag. 14.00-14 45 en 19.00- 20.00 uur; afd. Psychiatrie dag. 18.00- 20.00 uur; woe, weekeinde, feestda gen 14.00-16.30 uur en 18.00-20.00 uur;afd. IC/CCU dag. 14.00-14.30 uur en 19.00-19.45 uur. kinderafd. ouders gehele dag, overig bezoek 14.00- 19.00 uur. Locatie Antonius Pastoor van Genklaan 6, 4501 AJ Oostburg tel. (0117) 459000 dag. 14.00-15.00 en 18,30- 19.30 uur; Kinderafd. ouders 8.00- 20.00 uur, overig bezoek (afd. 4) dag. 9.00-21.00 uur. Goeree-Overflakkee Ziekenhuis Dirksland Stationsweg 22. 3247 BW Dirksland tel.(0187)607300 dag. 16.00-17.00 en 17.45- 19.30 uur, zo idem tot 20.00 uur Bergen op Zoom Ziekenhuis Lievensberg, Boerhaaveplein 1 4624 VT Bergen op Zoom tel. (0164) 278000 dag. 14.30-15.15 en 18.30- 20.00 uur za en zo 14.30-16.00 en 18.30-20.00 GGZ Westelijk Noord-Brabant Hoofdlaan 8,4661 AA Halsteren tel.10164) 289100 woensdag, zaterdag en zondag 13.00-17,00 uur Algemeen Ziekenhuis Sint Jan Ruddershovelaan tel. (0032) 50 452111 dag. 14.00-20.00 uur (m.u.v. IC en hartbewaking) Algemeen Ziekenhuis Sint Lucas Sint Lucaslaan 29 tel.(0032)50 369111 dag. 14.00-20.00 uur (m.u.v. IC en hartbewaking) Gent Universitair Ziekenhuis Gent De Pintelaan 185 tel. (0032)9 2402111 dag. 14.30-20.00 uur Rotterdam AZR-Dijkzigt Dr. Molewaterplein 40 3015 GJ Rotterdam Centraal telefoonnummer (010) 4639222 (voor inlichtingen bezoektij den van alle afdelingen) AZR-Sophia Dr. Molewaterplein 60 3015 GJ Rotterdam tel.(010)4636363 Bezoektijden ouders: 07.00- 12.00 uur. Bezoektijden iedereen: 14.00-20.00 uur. Afd.Verloskunde: dag. 11.00-12.00 en 18.00-20.00 uur. Voor partner/echtgenoot: 09.00- 12.00 en 15 00-21.00 uur AZR-Daniël den Hoed Groene Hilledijk 301 3075 EA Rotterdam tel.(010)4391911 dag. 16.00-20.00 uur D70 Prov'ncia'e lilv Zeeuwse Courant - waarin opgenomen de Middel- burgsche, Vlissingsche, Goesche en Breskensche Courant, Vrije Stemmen en de Zierikzeesche Nieuwsbode - is een onafhankelijk dagblad, dat zich niet bindt aan le vensbeschouwelijke en politieke opvattingen, stromingen of partij en. BRONVERMELDING De redactie van de Provinciale Zeeuwse Courant maakt naast de ei gen nieuwsgaring gebruik van de volgende bronnen: Geassocieerde Pers Diensten (GPD), Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), Associated Press (AP), Bridge, Deutsche Presse Agentur (DPA), Agence France Press (AFP), Reuters (RTR), Belga en European Press-pho to Agency (EPA) BEELDRECHT De publicatierechten van werken van beeldende kunstenaars aangesloten bij een CISAC-organisatie zijn gere geld met Beeldrecht te Amstelveen. Bloktijden bruggen en sluizen in Zeeland (periodes dat de bruggen en sluizen altijd voor wegverkeer beschikbaar zijn) Kanaal door Walcheren: Keersluisbrug Vlissingen, dagelijks van ,17 tot .25 en van .47 tot .55 Draaibrug Souburg, dagelijks van .26 tot .32 en van .49 tot 56 Stationsbrug Middelburg, dagelijks van .29 tot .37 en van .53 tot .05 Arneverkeersbrug Middelburg, dagelijks van .13 tot .17 Zeelandbrug, dagelijks van .07 tot .29 en van .37 tot .59 Zeelandbrug, maandag tot en met vrijdag van 7.30 tot 09.00 Zeelandbrug, zaterdag/zondag/ feestdagen van 17.30 tot 19.00 Zandkreeksluis Kats, dagelijks van •25 tot ,35 en van .55 tot .05 zaterdag 12 mei 2001 door A.J. Snel Juist na een borstamputatie is het voor vrouwen verstandig zich extra te verzorgen. Eens een keertje meer naar de kapper te gaan, leuke kleding kopen. En als je een mooi badpak koopt of lingerie, speciaal ontworpen voor vrouwen met een borstprothese, dan kun je je daardoor zekerder gaan voe len. Dat is van groot belang. Weten dat je er goed uitziet. Die constateringen doet L. Ottenhof, vrijwilligster van de Stichting Palazzo- li. De stichting heeft aan de Vlissingse Badhuisstraat 80 een inloophuis voor mensen die zelf of in hun omgeving worden geconfronteerd met kanker. In 't huis wordt dinsdag 15 mei, in samen werking met de Vlissingse apotheek Van de Sande, een presentatie verzorgd van badpakken en lingerie voor vrou wen met een borstprothese. Op die da tum kunnen mensen tussen 14.00 en 16.00 en 's avonds tussen 19.00 en 20.30 de nieuwe collecties van Anoeme en Thamert bekijken: tientallen modellen lingerie en badmode. Vrij Ottenhof: ,,Het is zeker de moeite waard daar naartoe te komen. Ik weet uit ervaring hoe belangrijk het is mooie badkleding te hebben en mooie linge rie. Er is keus uit modellen die perfect in orde zijn, waar je je prettig in voelt om dat je je er vrij in kunt bewegen; ook duiken en bij hoge golven in zee spe len." De presentatie van lingerie en badmode voor vrouwen met een borstprothese is een activiteit die goed aansluit bij de doelstelling van het Zeeuwse inloop huis. Zo'n half jaar geleden werd 't Pa- lazzoli Huis geopend om mensen met kanker en hun omgeving een plek te bieden waar ze hun verhaal kwijt kun nen. Coördinator C. Geijsen-Huij- bregtse: „We zijn klein begonnen. In tussen hebben we tien vrijwilligers. Al lemaal vrouwen. Hoe dat komt, weet ik eigenlijk niet. We selecteren wel, maar daarbij richten we ons niet speciaal op vrouwen. Dat zal dus in de toekomst ook wel veranderen. De vrijwilligers zijn ervaringsdeskundigen, die dus aan den lijve hebben ondervonden wat kan ker is, mensen die in hun omgeving met kanker te maken hebben gehad en men sen uit de verpleging. Waar het ons om gaat is aan mensen die in het medische circuit zijn terechtgekomen en die ge durende een periode druk bezig ge weest zijn met overleven, een rustpunt te bieden als ze uitbehandeld zijn. Dat is het moment waarop de emoties naar boven komen. Wij hebben de tijd om dan te luisteren naar de verhalen. Ook de verhalen van mensen die zelf geen kanker hebben maar er in hun directe omgeving mee te maken hebben. En we beschikken over veel literatuur over de ziekte, die talrijke verschijningsvor men heeft." Belastend Het gaat, zegt Geijsen, om een ziekte die buitengewoon belastend is. „Men sen die gedacht hebben dat hun li chaam zo betrouwbaar als een huis was, krijgen zomaar te horen dat hun zekerheden niet bestaan. In computer termen; het is alsof je harde schijf crasht. Niet iedereen heeft in zijn of Borstamputatie haar directe omgeving vertrouwelin gen. En ook wie die wél heeft, wil soms niet voor de zoveelste maal de partner of een andere naaste belasten met zijn of haar zorgen." „Het inloophuis is geen Walcherse, maar een Zeeuwse voorziening. Wij ontvangen nu tweemaal in de week mensen: op dinsdag- en donderdag middag tussen 14.00 en 16.00 uur. Dat is beperkt, daar zijn we ons van bewust. Ik hoop ook dat we binnen afzienbare tijd uitbreiding kunnen geven aan ons werk. Na de zomervakantie zouden we drie of vier middagen in de week open moeten zijn. Op dit moment ontvangen we drie tot vijf mensen per keer. Ik ver wacht dat de behoefte aan dit soort hulp zal groeien. De ervaring van de af gelopen tijd heeft ons geleerd dat men sen die horen dat ze kanker hebben zich innerlijk door elkaar gesmeten voelen. Ze willen hun verhaal aan iemand kwijt, liefst in een zekere anonimiteit. Rouwproces Met de presentatie van lingerie en bad mode voor vrouwen met een borstpro these wordt volgende week dinsdag even een bijzonder accent gelegd op de activiteiten van het inloophuis. De or ganisatoren zijn zich ervan bewust dat vrouwen die een borstprothese hebben een drempel over moeten om de presen tatie te bezoeken. Ottenhof: „Als je bedenkt dat alle be langstellenden dezelfde achtergrond hebben, kan dat helpen de schroom te overwinnen. De reactie op een borst amputatie is heel erg aan de persoon, die het meemaakt, gebonden. Een aan tal vrouwen kiest voor een reconstruc tie, anderen geven de voorkeur aan een prothese. Bij amputatie gaat het na tuurlijk om een verminking, dat kun je niet ontkennen. Sommige vrouwe/i gaan daar makkelijker mee om, andere hebben het gevoel door een rouwproces te gaan. Er hangt ook heel veel af van de reactie van je omgeving. En er zit ook iets dubbels in. Je bent blij als je na een amputatie geen kanker meer hebt, maar je voelt ook verdriet. Ik vind zelf dat er ook positieve kanten zijn. Je leert de betrekkelijkheid van de dingen beter inzien. Je kunt besluiten dat je het er niet bij laat zitten. Dat je geniet van de dingen die je wél hebt." De presentatie van lingerie en badmode voor vrouwen met een borstprothese past goed bij de doelstelling van het Zeeuwse in loophuis. foto Lex de Meester Zonnebloem op bedevaart naar Aardenburg AARDENBURG - De afdelin gen van de Zonnebloem in West- Zeeuws-Vlaanderen houden op woensdag 6 juni voor de zesde keer een bedevaart naar het eeuwenoude pelgrimsoord Aar denburg. Voor deze bedevaart naar de Onze Lieve Vrouw van Aarden burg komen de deelnemers om 14.00 uur samen in de parochie kerk van Aardenburg. Daar zal pastor Ronald van Bronswijk voorgaan in een eucharistieviering, die wordt gevolgd door een Mariahulde. Als thema voor de bedevaart is gekozen voor 'Samen Leven'. NIEUWDORP - Het co mité Borselse Zwartebes- sendag houdt zaterdag 26 mei voor de zevende keer de Borselse Zwartebes- sendag. Een uitgestippel de fiets- of autotocht voert langs producenten van zwarte bessen en van producten die van het bij zondere fruit gemaakt zijn. Van de totale Nederlandse zwartebessenoogst, komt 75 procent uit de Zak van Zuid-Beveland. In dit landschappelijk waarde volle gebied maken boe ren zelf jams, chutneys cassis, bier, wijn, likeuren vlaai en paté van zwarte bessen. De route begint bij Boon mans Wijnmakerij aan de Stoofweg in Nieuwdorp en voert langs verschillen de zwartebessentelers die hun bedrijf ter bezichting openstellen. Tussendoor is er voortdurend het mooie landschap met bloesems en meidoorns. Door de mkz-epidemie moest een vast onderdeel van de tocht: een markt van streekeigen produc ten bij de schaapskooi van de Zeeuwse Schaapskud de, voor dit jaar worden geschrapt. Daarvoor in de plaats is onderweg een rustpunt ingericht met zitplaatsen, koffie, thee en zwartebessenlekkern i j en De start is tussen 9.30 en 14.00 uur bij Boonman, waar ook de finish is. Zondag 13 mei 2001 Aardenburg SOW- Gemeente (St. Baafskerk) 10.30 uur ds Jansen; Rooms-Katholieke Kerk 9.15 uur; Axel Nederlandse Hervormde Kerk 10.00 uur (HD) ds Boot; Gereformeerde Kerk 10.00 uur ds Blokland; Gerefor meerde Kerk Vrijgemaakt 10.00 uur ds v.d. Wolf, 15.00 uur ds Burger;Gerefor- meerde Gemeente 10.00 en 15.00 uur leesdienst; Rooms-Katholieke Kerk 11.00 uur; Biervliet Nederlandse Her vormde Kerk 9.30 uur dhr Ende; Rooms- Katholieke Kerk za 19.00 uur; Boschka- pelle Rooms-Katholieke Kerk 10.30 uur, Breskens SOW-Gemeente 9.30 uur dhr Kruidenier; Vrije Evangelie Gemeente 9.00 uur ds v.d. Wetering; Rooms-Katho lieke Kerk 9.30 uur; Cadzand Nederland se Hervormde Kerk 9.30 uur ds Blankert; Clinge Rooms-Katholieke Kerk za 19 00 uur; Graauw Rooms-Katholieke Kerk 9.30 uur; Groede Nederlandse Hervorm de Kerk 10.00 uur ds Grashoff; Rooms- Katholieke Kerk za 19.00 uur; Heikant Rooms-Katholieke Kerk 9.00 uur; Hengstdijk Rooms-Katholieke Kerk zat 19.00 uur; Hoek SOW-Gemeente 10.00 uur ds Jansen; Gereformeerde Kerk Vrij gemaakt 9.30 en 15.00 uur ds Mak; Gere formeerde Gemeente in Nederland 9.30 uur leesdienstRooms-Katholieke Kerk 9.30 uur, Hoofdplaat Rooms-Katholieke Kerk za 17.00 uur; Hulst Nederlandse Hervormde Kerk 10.00 uur mw ds Koe man; Rooms-Katholieke Kerk za 19.00 uur; zo 10.30 uur; Capitol Worship Cen tre, Den Dullaert, 16.00 uur dienst; Koe wacht Rooms-Katholieke Kerk 10.30 uur, Kloosterzande Rooms-Katholieke Kerk za 18.30 uur; zo 10.30 uur; Lamswaarde Rooms-Katholieke Kerk9.00 uur; Nieuw- Namen Rooms-Katholieke Kerk 11.00 uur, Nieuwvliet Nederlandse Hervorm de Kerk 10,00 ur ds Hoogendoorn; Vrije Evangelische Gemeente 10.30 uur ds v.d Wetering; Oostburg Gereformeerde Kerk 10.00 uur ds Beukenhorst en ds Riesebos (SOW); Gereformeerde Ge meente 10.00 en 15.30 uur leesdienst Oud-Gereformeerde Gemeente 9.30 en 14.30 uur leesdienst; Gereformeerde Ge meente in Nederland 10 en 14.30 uur leesdienst; Christengemeente De Hoek steen (Den Hoekzak) 10.00 uur dhr Pijl man; Jehova's Getuigen 10.00 uur en di 19.30 uur; Rooms-Katholieke Kerk 10.45 uur; Philippine Rooms-Katholieke Kerk 9.30 uur; Retranchement Vrije Evangeli sche Gemeente 10.00 uur mw Gort; Sas van Gent Rooms-Katholieke Kerk 11.00 uur; Schoondijke SOW-kerk 10.00 uur ds Grashoff, Rooms-Katholieke Kerk 9.15 uur, Sint-Anna ter Muiden Nederlandse Hervormde Kerk 11.00 uur ds Blankert (HD); Sint-Jansteen Rooms-Katholieke Kerk za 19.00 uur; Sint-Kruis Nederland se Hervormde Kerk 9.00 uur ds Jansen; Sluis Rooms-Katholieke Kerk 10.45 uur; Sluiskil Nederlandse Hervormde Kerk 10.00 uur ds Hinten (HD); Zevende Dags Adventisten (De Ark) za 10.00 uur dienst; Rooms-Katholieke Kerk 11.00 uur, Slijk- plaat Rooms-Katholieke Kerk za 17.00 uur; Stoppeldijk Rooms-Katholieke Kerk zat. 19.00 uur; Terhole Rooms-Katholie ke Kerk 9.00 uur; Terneuzen: Nederland se Hervormde Kerk: Opstandingskerk 10.00 uur ds Heijting; Goede Herderkerk 10.00 uurds v. Alderwegen, 19.00 uurds Heijting; Elimkerk 10.00 en 17.00 uur ds Teunissen;'TerSchorre' 10.30 uurmwds Taalman-de Ruiter; Gereformeerde Kerk (Opstandingskerk) 10.00 uur ds Klap,'Ge reformeerde Kerk Vrijgemaakt 10,00 (do- ven/horendendienst) en 15.00 uur ds Dunnewind;Gereformeerde Gemeente 10.00 en 15.30 uur leesdienst; Oud-Gere formeerde Gemeente 10.00 en 17.00 uur leesdienst; Gereformeerde Gemeente in Nederland 9.30,14 00 en 18.00 uur lees dienst, Nederlands Hervormde Evange lisatie, Zeldenrusicollege Evangelische Gemeente (De Kandelaar) 10.00 uur dhr Kamp; Pinkstergemeente Gebouw Beth el 10.00 uur dienst; Leger des Heils 10.00 uur luit. PronkJehova's Getuigen 10.00 uur en di 19.30 uur,Rooms-Katholieke Kerk Emmaiisparochie za 19.00 uur, zo 11.00 uur; Rafael Filadelfia elke 2e en 4e zo. 10.00 uur dienst; Waterlandkerkje Nederlandse Hervorm de Kerk 10.00 uur ds Grashoff; Westdor- pe Rooms-Katholieke Kerk za 19.00 uur; IJzendijke Rooms-Katholieke Kerk 10.45 uur; Zaamslag Nederlandse Hervormde Kerk 10.00 uur ds Brandenburg; Gerefor meerde Kerk 19.00 uur ds v. Vliet (SOW) Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt 9.30 uur ds Burger, 15.00 uur ds v.d. Wolf Christelijke Gereformeerde Kerk 10.00 en 15.00 uur leesdienst; Zandstraat Rooms-Katholieke Kerk 9.30 uur; Zuiddorpe Rooms-Katholieke Kerk 9.30 uur. 12 en 13 mei 2001 CENTRAAL ALARMNUMMER 112 Huisartsen Terneuzen, zat. 08.00-zon. 08.00 uur: H. D. D. Zuiderbaan, Anna Bijnstraat 25, tel.(0115)616262, zon. 08.00-ma. 08.00 uur: P. R. L. Vercauteren, Beethovenhof 3b, tel.(0115)616262. Spreekuur 11.30 en 17 uur. West Zeeuws-Vlaanderen (Oostburg, Aardenburg, Zuidzande, Biervliet, Hoofdplaat, IJzendijke, Breskens, Groe de, Schoondijke, Sluis en Cadzand), vrij. 17.30-ma. 08.00 uur: Huisartsenpost Antoniusziekenhuis, Pastoor van Genklaan 6 te Oostburg, tel. 0117 455565 (ook voor dringende huis bezoeken). Axel en Zaamslag, vrij. 17.00 - ma. 08.00 uur: J. Hoefman, Oranjestraat 4, tel. (0115) 561555. Spreekuren zat. van 10-10.30 en 17.00 - 17.30 uur, zon. 11.30-12.00 en 17.00- 17.30 uur. Sas van Gent e.o., vrij. 18.00-ma. 08.00 uur: F Michielsen, praktijkgebouw Oranje straat 2, Sas van Gent. Spreekuur zat. 10 00 uur in praktijkge bouw Oranjestraat 2. Hulst, Clinge, Koewacht en Sint Jan steen, vrij. 17 - ma. 08.00 uur: B. den Ouden en V. Voorbrood, Gr. Bagij- nestraat 16, tel. (0114) 313131. Spreekuur 11 en 17 uur. Hoek, Sluiskil, Philippine: Dr. Haerens, Spoorstraat 44, Sluiskil, tel. (0115)471955. Spreekuur 12.00 uur Kloosterzande en Hontenisse vrij. 17.00- ma. 08.00 uur. F. Helmers, Cloosterstraat 72, tel. (0114) 681277. spreekuur zat. 11.30 uur in de praktijk Cloosterstraat 72. Tandartsen West-Zeeuws-Vlaanderen: A. C. R. Bracké, Burg. v. Zuijenstraat 81, Breskens, tel.(0117)382714. Spreekuur zat. en zon.12-12.30 uur. Oost-Zeeuws-Vlaanderen: G. P. E. M. de Mey en T. V. R. Dusarduyn, Tivoliweg 49, Hulst, tel. (0114) 314075. Spreekuren zat. 10-10.30 en 18-18.30, zon. 12-12.30 uur. Apotheken Terneuzen, zat. 08.30-17.30 en zon. 11.30-12.30 en 17-18 uur: Apotheek Hamann, Oostelijk Bolwerk 12a, tel 612060. Axel, zat. 10-11 en 16.30-17.30: ApotheekAxel, Oranjestraat 6, tel. (0115) (Advertentie) Ook in het jaar 2001! Wie helpt het kind van de rekening? Geef een kind een toekomst. Kosten: één gulden per dag. Adoptie betekent: onderwijs, voeding, medische zorg, een menswaardig bestaan. Elke gulden wordt rechtstreeks aan het kind besteed SPEERPUNTACTIE! Vrijdag 18 mei geeft de wereldtop een DARTDEMON STRATIE in Goes. Wereldkampioen Mervyn King en Nederlands kampioen Wayne Mardle spelen voor Cambodja. Martin Fitzmaurice presenteert! Toegang: f 10,- geheel voor het goede doel. Yip Plaza, Goes, Rimmelandstraat 3, 0113-211843. Aanvang: 19.30 uur. Inlichtingen: Stichting Sawasdee, Groenedijk 2A, 4438 NN Driewegen (Zuid-Beveland). •Telefoon: 0113-655784 •Telefax: 0113-655461 Bank: ING 65.07.90.782 gnp (met steun van de Stichting $r£A* Helpt) Hulst.zat. 10-18 en zon. 11-12 en 14-18 uur: Apotheek Hulst, Dubbele Poort 7, tel (0114)314255. Oostburg en Zuidzande, zat. 10-12.30 en 13-16.30 en zon. 11.30-12.30 en 17.30 en 18.30 uur: Apotheek Oostburg, Burchstraat 16, tel (0117)452170. Dierenartsen Terneuzen, Axel, Zaamslag: Dierenkliniek J. Kop, Bastionstraat3, Ax el, tel. 0115-561488. Spreekuur, zat. 11.00-12.00 uur. Hulsten Hengstdijk: J. J. L. M. Kop, Axel, tel. (0115) 561488. Spreekuur, zat. 11-12 uur, Bastionstraat 2, Axel. IJzendijke: Dierenarts van de Vijver, tel (0117) 301388 bgg. (0117)348424. Spreekuurzat. 13 en zon. 12 uur in de die renkliniek Terneuzen: J. P. de Vos en A. Burm, dierenkliniek 'De Ottenhorst', Van Diemenstraat 83, tel. (0115) 619628. Spreekuurzat, van 12.30- 14.00 uur. Kliniek voor gezelschapsdieren 'De Steenberghe', Van Steenbergenlaan 7, Terneuzen. Dierenarts P. de Vos. Zat. en zon. uitsluitend behandeling van spoed- patiënten na telefonische afspraak, tei. 0115(696425). Breskens, Aardenburg, Oostburg en Sluis: 'Dierenartsencentrum West', tel. (0117) 382769/ (0117) 492398/ (0117) 454484. Spreekuur Noordwal 81 te Oostburg, vrijdag 19.00-20.00 uur, zat. en zon 13.00-13.30 uur. Oostburg: JP. J. v. d. Vijver, Sirius 1, Oostburg, tel. (0117)452103. Sas van Gent: E. O. M. David, Westdam 54, tel. (0115) 453800, spreekuur zat. 11.00-12.00 uur. St. Jansteen e.o.: A.E. de Bruyn, Brouwerijstraat92, Kapel- lebrug, tel. (0114) 312701. Spreekuur 11 00-12.00 uur. Dierenambulance Zeeuws-Vlaanderen, alarmnummer (0115) 442161. Thuiszorg: Stichting Thuiszorg Zeeuws-Vlaande ren, voor spoedgevallen dag en nacht bereikbaar- West-Zeeuws-Vlaanderen: Telefoonnummer (0117) 456500, Ka naalzone: Telefoonnummer (0115) 674500, Oost-Zeeuws-Vlaanderen: Tele foonnummer (0114) 383500. Stichting Provinciale Kraamzorg Zee land, kraamcentrum Zeeuws-Vlaande ren, dag en nacht bereikbaar via tel. (0115)674555 Pastorale dienst Oost-Zeeuws-Vlaanderen, zon. 12 - ma 24 uur: J. Pirenne. Hulst, tel. 0114 373143. West-Zeeuws-Vlaanderen, 8-22 uur: Bereikbaar via mobielnummer 06 20403610. Kanaalzone, zon. 12 - ma. 24 uur: E. Erpelinck, tel. (0115) 461661. Inbraak in winkel Hulst HULST - In een winkel aan de Steenstraat in Hulst is vrijdag in alle vroegte ingebroken, er wordt echter niets vermist. De inbraak vond plaats tussen twee en half drie. EVENEMENTEN zaterdag AXEL - Terrein W Axel/ Axelse Bos, 19.00 uur: Showconcours met acht mu ziekkorpsen; BERGEN OP ZOOM - Schouwburg De Maagd, 20.15 uur: Popmusical Boyband; BIEZELINGE - De Caisson, 1030 uur: Start bloesem-oldtimerrit; GOES 't Beest, 21.00 uur: Ballroom danceparty; GROEDE Lutherse Kerk, 20.00 uur: Con cert Ilse Vromans en Valerie Rijckmans; KORTGENE - De Pompweie, 20.00 uur: Toneelvereniging De Buren van de Graaf met klucht Pas op voor de Buren; KWADENDAMME Tent voetbalveld, 14.0 uur: Bluesfestival; MIDDELBURG - Abdij, 11.00-17.00 uur: Historama; Stadsschouwburg, 20.00 uur: Cabaret groep NUHR met voorstelling Hangplek; Minitheater, 20.30 uur: Het Middelburgs Theater met De Woonboot; De Drvkkery, 14.30 uur: Concert groep Fee Fi Fo Fum; NEELTJE JANS- Steiger in Bouwdokvijf, 11.00-16.00 uur: Rondvaart langs de Oosterscheldestormvloedkering en film 'Delta Finale'; Sluis Neeltje Jans, 10.30 uur: Start strandexcursie o.l.v, gids; NOORDGOUWE - Driekoningenkerk, 20.00 uur: Concrt strijktrio Ménage Trois; TERNEUZEN - Markt, 13.45 uur: Optre dens muziekverenigingen De Vliegende Hollander en de Philips Harmonie uit Eindhoven; VEERE - Grote Kerk, 16.00 uur: Concert Tatiana Koleva, slagwerk en marimba; VLISSINGEN - Arsenaaltheater, 20.00 uur Finale Zeeuwse Belofte; ZIERIKZEE - Brogum, 22.00 uur: Concert Rotterdamse band Handsome3Some; I STREEKACTIVITEITEN AXEL - Sportveld V.V. Axel, 19.00 uur: Drumcorpsshow; Sportveld AZVV, 9.30 uur: Jeugdtoer- nooi B- en C junioren; BRESKENS - Haven, 8.00 uur: Open dag Koninklijke Nederlandse Redding Maat schappij; CADZAND - Reddingsstations Redding maatschappij. 10.00 - 16.00 uur: Open dag Reddingsbrigade. CLINGE - Sportveld, 9.00 uur: Internatio naal openlucht volleybaltoernooi; Feesttent aan de Waterstraat, 19.00 uur; Sloebermix met the Whisky Priests en Rowen Heze; GRAAUW - Ophaalactie oud papier van af 8.30 uur; Schutterslocatie, 14.30 uur: Konings- schieting op de staande wip, GROEDE - Lutherse kerk, 20.00 uur: Con cert duo Symforosa; HULST - St.Willibrordus basiliek, 11.00 uur en 14.00 uur: beklimmen toren met stadsgids; KOEWACHT - De Vlaschaard, 20.00 uur: Dansavond; NIEUW NAMEN Ophalen oud papier vanaf 8 30 uur; SLUIS - Damsevaart, 8.00 12.00 uur: Vis wedstrijd; SLUISKIL - Het Meulengat, 20.30 uur: Theatergroep Emergo speelt 'Rondje van de zaak'; Centrum, Kermis; ST.JANSTEEN - Ophaalactie oud papier vanaf 8.30 uur; Schutterslocatie, 14.30 uur: Konings- schieting op de staande wip; TERNEUZEN Tunnelcentrum, 13.00 en 14.30 uur: Rondleiding; EVENEMENTEN zondig) GOES - Café De Pompe, 17.00 uur: Con cert band Gein The Graverobbers; Manhuistuin, 12.00 uur: Concert brass band Wilhelmina uit Colijnsplaat; MIDDELBURG - Desafinado, 15.00 uur: Jazz met Ingrid Vliegenthart; Abdij, 12.00-17.00 uur: Historama; Cafe Schuttershof, 17.00 uur: Concert Wannabee; NEELTJE JANS - Steiger in Bouwdokvijf, 11.00-16.00 uur: Rondvaart langs de Oosterscheldestormvloedkering en film 'Delta Finale'; VLISSINGEN - Scheldemond, 11.30 uur. Koffieconcert Arsenaaltheater, 15.30 uur: Zeeuwse Jasz Zondag met No Longfield Jasscrac- kers; I STREEKACTIVITEITEN AXEL - Jeugdcentrum, 14.00 16.30 uur: Open inloop voor tieners vanaf 12 jaar; BRESKENS - Vissers en jachthaven, 9.45 12.15 uur: Zeillessen van de watersport vereniging Breskens; CLINGE - Feesttent aan de Waterstraat, 13.00 uur: Sloebermix met Barn Wolf en Kane; HULST Grote Markt, 11.00 17.00 uur: Cyberbuzz; KLOOSTERZANDE - Café De Kastanje, 13.30 uur: The Free Country Dancers; SLUISKIL Het Meulengat, 14.00 uur: Theatergroep Emergo speelt 'Rondje van de zaak'; Centrum, Kermis; FILMS BERGEN OP ZOOM - Roxy, zat 14.00 en 18.45, zon. 14.00 en 16 00 uur: Costa; De kleine vampier; zat. 21.00. zon. 20.00 uur: Men of honor; zat. 21.30, zon. 20.00 uur: Save the last dance; Cinemactueel, zat. en zon. 14.00 uur: Rat jetoe in Parijs; zat. 14,00, zon. 14.00 en 16.15 uur: 102 Echte Dalmatiers; zat. en zon. 14.00, 18.45 en 21.30 uur: 15 Minu tes; zat. 18.45 en 21.30, zon. 16.15, 18.45 en 21.30 uur: The Mexican;The Gift; HULST - De Koning van Engeland, zat. en zon. 13.45en 16.15uur: 102 Echte Dalma tiers; Sjakie ende chocoladefabriek, Cos ta; Ratjetoe in Parijs; De kleine vampier; zat. 13.45, 16.15, 19.15 en 22.15, zon. 13.45, 16.15 en 20.00 uur: Dungeons and dragons; zat. 13.45 en 19.15, zon. 13.45 en 20.00 uur: Ik ook van jou; zat. 16.15 en 22.15, zon. 16.15 uur; Men of honor, zat. 19.15 en 22.15 uur, zon. 20.00 uur: The Mexican; Brotherhood of the wolf, 15 Mi nutes; Miss Congeniality; zat. 19.15, zon. 20.00 uur: The Gift; zat. 22,15 uur: The Exorcist; MIDDELBURG - Schuttershof, zat. 19.30 uur: Quills; zat. 22.00 uur: In the mood for love; zon. 14.00 uur. Los amantes del cir- culo polar; zon. 20.00 uur: Pani e tulipani, OOSTBURG Ledeltheater, zat. 20.00 uur, zon. 14.30 uur: Costa; VLISSINGEN - Cine City. zat. en zon. 13.45en 16.15uur: 102 Echte Dalmatiërs; De kleine vampier; zat. en zon. 13.45, 16.15, 19.00 en 21.45 uur, zat. ook om 24.00 uur: 15 Minutes; The Mexican; zat en zon. 13.45, 16.15, 19.00 en 21.45 uur: Save the last dance; zat. en zon. 13.45, 16.15 en 19.00 uur: Costa; Dungeons and dragons; zat. en zon. 19.00 en 21.45 uur: Miss Congeniality; Men of honor (ook zat. om 24.00 uur); zat. en zon. 21.45 uur: Traffic; zat. 21.30, On. 21.45 uur: The Exorcist; TENTOONSTELLINGEN AARDENBURG GaleRichel, 13.00-18.00 uur: Beeldentuin met tuinobjecten en composities van edelstaal met schroot van Daniël Savel (t/m 9/9); AXEL - Streekmuseum 'Het land van Ax el', zat. 13.30-17.00 uur: Axelaars in feest gewaad, oude foto's uit de jaren 1936, 1938 en 19.45 (t/m 26/5); BERGEN OP ZOOM - Markiezenhof, 11.00-17.00 uur: Peter Bol, 10 jaar schil deren (t/m 4/6); Galerie 't Lievevrouwke, zat. 10.00-17.00 uur: Sabine lleri, assemblages (t/m 8/6); Galerie Govert van Dijck, zat. 12.00-17.00 uur: Ela Bauer, sieraadontwerp en vorm geving (t/m 23/6); Stu Art Galerie, zat 12 00-17.00 uur. Ma rianne Fontein, beelden en Lenie van den Bulk, schilderijen en gemengde technie ken (t/m 19/5); De Mollegangen, 10.00-17.00, zon. 14.00-17.00 uur: Luc Bacqé, schilderijen en Willy de Meester, beelden in marmer en albast (t/m 14/5), BROUWERSHAVEN Museum, 11.00- 17.00 uur: Getekende zeekaart door kapi tein Y. Feenstra (t/m 19/10); BURGH-HAAMSTEDE De Burghse Schoole, zat. 13.30-16.00 uur: Stempels en spelletjes met thema Spelen met Spellen (t/m 19/10); De Bewaerschole, zat. 13.30-16.30 uur: 'Water', installatie van Olga van Rhede- v.d. Kloot (t/m 26/5); CLINGE Galerie Esprit, 13.30-17.30 uur: Anton ter Braak, beelden in brons en Nel ly van Nieuwenhuijzen, schilderijen en sieraden (t/m 20/5); DOMBURG - Degalerie, vanaf 11.00 uur: Werk Willy Sluiter, Maurice Goth, Cor- neillee.a. (t/m 14/5); Museum MarieTak van Poortvliet, 13.00- 17.00 uur: Bob Perstman, schilderijen (t/m 29/6); GOES - Museum voor Zuid- en Noord Be veland, zat. 13.00-16.00 uur: Zeeuwse en Bevelandse merklappen van toen tot nu (t/m 26/5); Galerie Van den Berge, zat. 13.00-17.00 uur Ton van Kints, nieuwe werken (t/m 19/5); Marie-José Hoeboer. 'de tranen van de barok en andere sieraden' (t/m 19/5); Bibliotheek, zat. 10.00-12.00 uur: Eetcul turen, eten en drinken uit het Verre Oos ten (t/m 19/5), GROEDE Lutherse Kerk, zat. 13.00-17.00 uur: HetVlaemsche Erfgoed, houtsculp turen van Jan Goossen (t/m 24/5); HEINKENSZAND 't Kunstuus, za. 10.0- 12.00 en 13.00-16.00 uur: Heinz Leuzin- ger, aquarellen (t/m 9/6); HULST Streekmuseum De Vier Am bachten, 14.00-17 00 uur: Het Rijke Roomse Leven, doopkleedjes, biecht- en communieboekjes, kalenders, vasten- boekjes en trommels e.d. (t/m 28/10); Reinserts Streken (t/m 28/10); Bibliotheek, zat. 10 00-12.00 en 13.00- 16.00 uur: Werk van bezoekers dagactivi teitencentrum Hulst van Emergis (t/m mei); KAPELLE - Fruitteeltmuseum, zat. 13.00- 17.00 uur: Appels in de keuken (t/m april); 'Valkenskuikens bespied in de Bevelan- den' (t/m juni); 'Foto's uit de oude doos' (t/m juni); KATTENDIJKE Galerie Noorderlicht, zat. 13.30-16.30 uur: Aaf Renkema, aquarel len, fresco's en monotypes; MELISKERKE Zijdemuseum, zat. 10 00- 17.00 uur: Bangladesh van een andere zijde (t/m nov.); MIDDELBURG Zeeuws Archief, zat. 9.00-17.00 uur: Eerst ghedruckt 250 Pla- caten, de Middelburgse drukkersfamilie Moulert 1597-1646 (t/m 23/6); Zeeuwse Bibliotheek, zat. 10.00-13.00 uur: Dorpen in Zeeuwsch-Vlaanderen, Hoek, Philippine, Sas van Gent, Sluiskil, collectie foto's en prentbriefkaarten (t/m 30/6); Een landschap als lichaam, werk Teja van Hoften (t/m 9/6); Antiek-Speelgoed-Museum Lienlje, 13.00-17.00 uur: Werk Jac. Prince (t/m 12/5); Galerie Icon, zat 12.00-16.00 uur: Teke ningen, schilderijen en grafiek van men sen door Geert-Jan Janssen, Theo Sijt- hoff e.a. (t/m 15/9), De Vleeshal, 11.00-17.00 uur: Chris Cun ningham, expositie 'flex' (t/m 27/5); De Kabinetten van de Vleeshal, 13.00- 17.00 uur: Lucas van der Velden, video clips (t/m 20/5); Galerie 't Haentje te Paart, 14.00-16.30 uur: Nynke van Amersfoort, werk met pa pier en textiel (t/m 20/5); Galerie Icarus, zat. 13.30-17.00 uur: Chiel Louws, schilderijen (t/m 1/6); De Drvkkery, zat 9.00-18.00 uur: Gast vrijheid, beeldverslag van het boek 'ver halen van kinderen op reis' (t/m 19/5); In Depot, zon. 14.00-17.00 uur: Rix Wie- renga Yvette Bakker, tekeningen, schil derijen en keramiek (t/m 25/6); Galerie 'T', zat. 11.00-16.00 uur: Barbara Houwers, schilderijen; Jikke v.d. Waal- Bijma, keramiek en Inez Creuwels, schil derijen grafieken (t/m 26/5); GHL Galerie, 13.00-17.00 uur: Een li chaam als landschap, brons, keramiek, grafiek en fotografie van Teja van Hoften (t/m 9/6); NEELTJE JANS - Topshuis, 10.00-17.30 uur. Ramp 1953; OOSTKAPELLE Toeristisch Centrum Oranjezon, 10.00-16.00 uur' Jan de Ko ning, aquarellen (t/m 1/6); Marion v.d. Velde, schilderijen en Ineke v.d. Rijt Romkema, keramiek (t/m 1/6); Zeeuws Biologisch Museum, 12.00- 17.00, zon. 10.00-17.00 uur: Expositie 'Het hangt in de lucht'; (t/m 28/10); Edwin Marlissa, foto's (t/m 31/5); OOST-SOUBURG Watertoren, 12.00- 17.00 uur: 'Oplossend Vermogen', werk van diverse kunstenaars (t/m 17/6); OOSTBURG Galerie De Volder, 13.30- 17.30 uur: Beeldend werk van Yvi de Backer en Anne Reinhard (t/m 20/5); RENESSE Plus Mingebouw, 12.00-17.00 uur: Jacco Olivier, schilderijen (t/m 20/5); SINT-ANNALAND Streekmuseum De Meestoof, zat. 13.4516.45 uur: Van lees- piankje naar leesoefeningen en Rond het scheepsmodel: de hengst TH21 (t/m okt. SLUIS Raadskelder, 14.00-17.00 uur: Theo Jordans, tekeningen en aquarel len; Leo de Buysere, sculpturen (t/m 10/6 VEERE - Museum De Schotse Huizen, 12.00-17.00, zon. 13.00-17.00 uur: 'Trio in beeld', schilderijen en tekeningen van de familie Van der Weel (t/m 9/6); Grote Kerk, 14.00-17.00 uur: Travelling Memory, beelden van Ans Hey (t/m 28/5); VLISSINGEN Galerie El de Seo, 13.00- 18.30, zon. 14.00-17.00 uur: Thomas Re- schke, schilderijen en Nicotine van Bo ven Babara Voit, sieraden (t/m 27/5); Kunstcentrum Willem 3,12.00-17.00 uur: Ronald Mullié, schilderijen en Marisca Voskamp, 'Vers, honderden zwarte eie ren' (t/m 24/6); Bibliotheek 't Spui, zat. 10.00-17.00 uur: Expositie over Bangladesh; 'Vrijheid en Bewegen', foto's (t/m 27/5), WISSENKERKE - Galerie De Praktijk, zat. 13.00-17.00 uur: Toon de Haas, schilde rijen en aquarellen (t/m 12/5); ZIERIKZEE - Galerie Alexandra, zat. 11.00-17.00 uur' 'Katten', werk van 5 kun stenaars (t/m 13/5); Stadhuismuseum, 10.00-17.00, zon. 12.00-17.00 uur: Piet Ochtman, foto's van Schouwen-Duiveland (t/m 1/11). I HULPCENTRA Alarmnummer voor geheel Zeeland: tel. 112. Centraal Meldpunt Milieuklachten Zee land, tel. 0118412323 SOS Telefonische Hulpdienst Zeeland, tel. 0118 615551 (dag en nacht bereik baar). Stichting Blijf van m'n lijf Zeeland, tel. 0118 469869 (dag en nacht bereikbaar). Hulp-en advieslijn Blijfvan m 'n Lijf Zee land, tel. 0118 467003 (ma., wo. en vr. 9.00-12.00 uur). Kindertelefoon Zeeland, tel. 0800 0432 (gratis), dag. van 14,00-20 00 uur. Advies Meldpunt Kindermishande ling, tel. 0900-1231230. Aids Infolijn, tel. 0118 638384. Ouders van Drugsverslaafden Zeeland, tel. 0118 623817 (dag en nacht bereik baar). Zeeuws Inloophuis voor mensen met kanker, Badhuisstraat 80, Vlissingen (ge opend di. en do. 14.00-16.00 uur), tel. 0118 413932. Twee weken voor dief TERNEUZEN - De politierech ter heeft een 39-jarige Temeu- zenaar voor chefstal twee weken cel opgelegd. De man stal bij Xenos in Terneuzen lampen, glazen, drank en twee kassa's, nadat hij door een openstaande deur naar binnen was gegaan.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2001 | | pagina 79