Schipper beschermt Mulder Bosschaart gaan Derde-periodetitel is voor- en nadeel PZC naar Terneuzen 22 Eerste winnaars jeugdtoernooi in Haamstede zijn al bekend Hoek-trainer Angelo Nijskens hekelt uitlatingen coach Oostkapelle Vcill SlicdrCgt Gil Van niks naar de eerste klasse in 36 jaar Terneuzen speelt al om 11.00 uur uitslagen agenda s w V zaterdag 12 mei 2001 door Klaas Verspoor BURGH-HAAMSTEDE - Pre cies een week voor afloop van het Sterretjestoernooi zijn de eerste winnaars al bekend. Bij het jongens dubbelspel tot en met zestien jaar schreven Mar cel Steine en Daan Ruitenbeek gisteren de toernooizege op hun naam. Het gelegenheidsduo, Steine komt uit voor de TC Wester- schouwen en Daan Ruitenbeek voor LTC Zierikzee, had aan een gelijkspel in het duel met Hans Stols en Arjan van Schelven (4- 5 4-3) genoeg om als eerste in de poule van drie te eindigen. Het duo Steine/Ruitenbeek versloeg eerder Lars Stols en Jurre Tjaarda waartegen het koppel Stols/Van Schelven nog een set liet liggen. Achter het winnende tweetal legde Hans Stols en Ar jen van Schelven zo beslag op de tweede plaats. Bij de jongste meisjes (t/m tien jaar) won Eva le Clercq in een eenzijdige wedstrijd met 7-2 7-1 van Simone Jorissen. Thijs de Vos had ook weinig moeite met Mark Roth (6-17-0), maareven- eens bij de jongens tot en met tien jaar was het treffen tussen Westerschouwen-speler Jeffrey Bongers en Jean-Paul van der Weele van Scharendijke boei end. Bongers won de eerste set met 4-2. maar moest de tweede set afstaan aan Van der Weele: 4-3. Thomas le Clercq en Quin- ten Haze wonnen hun partij in het enkel tot en met twaalf jaar. Le Clercq versloeg de ongedul dig spelende Merijn de Vos door steeds iets slimmer te spelen. Haze versloeg Tijs Marcus: 5-0 5-0. Vier partijen werden er bij de jongens enkel tot en met veer tien jaar afgewerkt. Pas na on geveer een kwartier tennis pak te Nathan Olree (Bru-Ten) in zijn wedstrijd tegen Fabian de Winter (TV Duiveland) de eerste game. Uiteindelijk eindigde de set in een 2-1-overwinning voor de Bruse speler die daarna een voudiger het vervolg won: 5-1. Daan Ruitenbeek ging in een leuke partij langs Nick Soeters (5-1 6-1) en Job-Jan Simmelink en Jeroen den Dunnen onder vonden, getuige de cijfers, wei nig hinder van respectievelijk Maarten Elenbaas (9-1 6-1) en Marnix den Bakker (8-0 5-2). door Eldridge Pentury VLISSINGEN - De voetballers van Oostkapelle waren de afge lopen dagen behoorlijk onder de indruk van de commotie die ontstond na de veel besproken overtreding van Jean-Paul Mul der tegen Hoek. Maar na het hectische weekje, waarin Mul der en voorzitter Hans Barth stopten, is de rust weer terug, zegt trainer Stoffel Schipper. „Er is veel gepraat en ontspan nen getraind." De oefenmeester uit Grijpsker- ke zegt verbaasd te zijn over hoe Jean-Paul Mulder de afgelopen dagen onderwerp van gesprek is geweest. „Het heeft me werke lijk geïrriteerd hoe hij onder vuur heeft gelegen. De pers en andere mensen hebben Jean- Paul met de grond gelijk ge maakt, hij is gezocht. Ik wil niks goed praten, en ik vind het bij zonder triest voor die jongen van Hoek die zwaar geblesseerd is geraakt. Maar wat er daarna is gebeurd vind ik ook triest voor Jean-Paul. Dat heeft hij niet verdiend." Het zat Stoffel Schipper de af gelopen dagen hoog. „Toen ik donderdag naar de trainingreed vroeg ik me af waarvoor ik het allemaal eigenlijk nog deed. We hebben het over degradatie, maar intussen is er iemand op deze manier privé in de put ge raakt. Wat stelt zo'n eventuele degradatie dan voor?" Een ont spannen training en een gesprek met de spelersgroep beurden hem op. „We zijn begaan met het lot van Jean-Paul en hebben af gesproken dat we in Nij kerk met z'n allen een goed resultaat willen neerzetten. Voor onszelf, voor de club maar zeker voor Jean-Paul." Oostkapelle moet het in Nijkerk naast Jean-Paul Mulder stellen zonder Harro Hazelaar, die op vakantie is. De Walcherse ploeg heeft een zege hard nodig maar gaat behoudend van start. „We hebben onze hoop gevestigd op Kloetinge. Als die ploeg wint van Achilles Veen eindigen wij op de derde plaats van onderen. Dan zijn we dus zeker van deel name aan de nacompetitie." Oostkapelle heeft nu 21 punten. Bij winst op Sparta Nijkerk én een zege van Hoek op Kozakken Boys zijn Schippers volgelingen zeker van lijfsbehoud. „Sparta Nijkerk heeft een goede verde diging maar kan razendsnel counteren. Dan is het niet ver standig om meteen voor een overwinning te gaan." Hoek In de Hoekse gelederen werd in de voorbije week over bijna niets anders gesproken dan de geblesseerde knie van Arco Her- rebout. Het voorval op het veld van Oostkapelle zorgde voor een bedrukte stemming maar net als bij de Walcherse hoofd- Jean-Paul Mulder (hier in actie tegen Beursbengels) is de spil in een steekspel tussen Oostkapelle en Hoek. foto Lex de Meester klasser is de rust bij de Zeeuws- Vlamingen enigszins terug. „Vindt Stoffel Schipper het triest dat Jean-Paul Mulder door iedereen is afgemaakt?", vraagt trainer Angelo Nijskens. „Als dat de officiële verklaring is van de club is dat een kaak slag in het gezicht van alle vrij willigers bij de club. Wat moe ten de jeugdspelers daar wel niet van denken? Straks stellen ze Jean-Paul Mulder nög als voorbeeld. Ik heb gelezen dat-ie psychisch in de knoop zit maar dat zit hij volgens mij de laatste tien jaar al. Iedereen heeft de tv- beelden kunnen zien. Laten we Jean-Paul Mulder alsjeblieft geen slachtoffer noemen, want het enige slachtoffer is toch echt wel Arco Herrebout. Hij is daar afgezaagd en kan zeker een jaar niet meer voetballen." Hoek kan vandaag bij winst op Kozakken Boys op de zesde plaats eindigen en die klasse ring geeft misschien recht op deelname aan de Amstel Cup. Zodra alle bekerwinnaars, kampioenen, (vervangende) pe riodekampioenen bekend zijn, wordt dat duidelijk. „Maar na wat er de afgelopen week alle maal gebeurd is, vinden we het wel goed zo. Deelname aan de Amstel Cup is voor ons geen must. We hopen het seizoen mooi af te sluiten door er een mooie dag van te maken." Barry van der Hooft en Frank de Wispelaere ontbreken bij Hoek wegens een schorsing. Kloetinge „Oostkapelle wil graag dat wij van Achilles Veen winnen", zegt Kloetinge-trainer Diederik Hiensch. „Dus dat zullen we dan ook proberen. Waar wij de ploeg kunnen helpen, doen we dat. Maar ook voor onszelf wil len we winnen. We zijn nog drie punten verwijderd van de 41 punten die we vorig jaar pakten. Daarbij willen we de bekerne derlaag tegen Dosko ook graag rechtzetten." Wilco de Valk ontbreekt zo goed als zeker bij Kloetinge. Hij kampt met een knieblessure. Jeffrey van de Velde die met achillespeesblessure tobt, is nog een twijfelgeval. Erwin Dek is zeker niet van de partij, omdat hij voor zijn werk in Duitsland zit. Nacompetitie nieuwe stijl gooit verwachtingen overhoop door Rudy Booqert VLISSINGEN - De winnaar van de derde periode wordt veelal gezien als de grote favo riet in de nacompetitie. Een ploeg in de winning mood, is im mers als een op hol geslagen trein: onstopbaar. Oostkapelle, Kapelle en Walcheren bevestig den het volksgeloof vorig jaar. Alledrie promoveerden via de nacompetitie, nadat ze door een ijzersterke eindsprint de laatste periode hadden veroverd. Maar is het winnen van de derde periode écht het ideale entree bewijs voor een klasje hoger? Uit een analyse van alle 171 na- competities in Nederland uit het seizoen 1999/2000 blijkt dat dat slechts de halve waarheid is. De derde-periodewinnaar heeft in de nacompetitie 'oude stijl' met 35 procent inderdaad de grootste succeskans. De promo tie van Oostkapelle en Walche ren lag vorig jaar dus in de lijn der verwachting. Maar in de nacompetitie 'nieu we stijl' keldert de promotie kans van de derde-periodehou der opeens dramatisch. Van alle kanshebbers heeft de 'gedood verfde favoriet' met 19 procent juist de minste kans op promo tie. Kapelle spotte vorig jaar dus met de statistieken door als derde-periodewinnaar te pro moveren in de nacompetitie 'nieuwe stijl'. De tweede-perio dewinnaar heeft in de 'nieuwe stijl' met 31 procent de grootste kans op succes. Dat is één van de conclusies die de analyse naar de 171 nacom petitie in de negen Nederlandse voetbaldistricten opleverde. Het onderzoek bevatte 52 na- competities 'nieuwe stijl' en 119 nacompetities 'oude stijl'. Nieuwe stijl In de nacompetitie 'nieuwe stijl' spelen de drie periodekampioe nen van één klasse een uit- en thuiswedstrijd tegen één van de drie periodekampioenen uit een andere klasse. De drie winnaars gaan naar de tweede ronde, waar de nummer 10 van de klas se erboven toegevoegd wordt. Deze vier ploegen spelen in een uit- en thuisivedstrijd voor twee plaatsen in de finale, die op neu traal terrein gespeeld wordt. De ivinnaar promoveert of hand haaft zich. In de 52 nacompetities 'nieuwe stijl' die vorigjaardoor heel Ne derland gespeeld werden, bleek dat cle winnaar van de tweede periode in 31 procent van de ge vallen doorstootte naar promo tie. De eerste-periodewinnaar volgde met 27 procent. Van de nummers 10 uit de hogere klasse handhaafde zich 23 procent, terwijl de derde-periodewin naar slechts in 19 procent van de gevallen tot promotie kwam. Dat is een bemoedigende score voor de zaterdagclubs Veere (tweede klasse), Nieuwdorp (derde klasse) en zondagclub Patrijzen (derde klasse), die dit weekeinde als tweede-periode kampioen starten met hun na competitie. De Meeuwen, win naar derde periode in de derde klasse, moet hopen op het 'Ka- pelle-scenario'. Een opmerkelijk gegeven is dat in 7 0 procent van de gevallen de ploeg promoveert, die in de hal ve finale of in de finale de num mer 10 uit de hogere klasse ver slaat. In dat plaatje past Kapelle wél, want het versloeg in de fi nale SSC'55 uit Sprang-Capelle met 3-2. Oude stijl In de nacompetitie 'oude stijl' spelen de drie periodekampioe nen uit één klasse onderling om de eerste plaats. De eerste-pe riodewinnaar begint thuis tegen de tweede-periodewinnaar. De verliezer van het eerste duel speelt tegen de derde-periode- winnaar, die afsluit tegen de winnaar van het eerste duel. De winnaar van deze driekamp promoveert of wacht eerst nog een beslissingswedstrijd(en). In deze variant heeft de derde- periodewinnaar wél een statis tisch voordeel op basis van de 119 na competities van vorig sei zoen. Met een slag'ingskans van 35 procent is het winnen van de laatste periode een grote stap richting promotie. In het dis trict Zuid I afzonderlijk is de kans met 44 procent zelfs nog groter. Landelijk gezien is er echter een opmerkelijk verschil tussen zaterdag- en zondag voetbal. In het zaterdagvoetbal werden 37 nacompetities 'oude stijl' af gewerkt, waarbij de derde-pe riodewinnaar slechts negen keer (24 procent) als winnaar uit de driekamp tevoorschijn kwamDe eerste- en tweede-pe riodewinnaars kwamen beide in 14 gevallen (38 procent) als overwinnaar uit de strijd. Slecht nieuws voor Wolfaarts- dijk (vierde klasse), goed nieuws voor MZVC en Nieuwland (vier de klasse). In het zondagvoetbal triomfeer den de winnaars van de derde periode echter glorieus. In 33 van de 82 driekampen (40 pro cent) stond de laatste periode garant voor succes. De andere twee periodewinnaars volgden op tien procent. Slecht nieuws voor Steen en Clinge, goed nieuws voor Steenbergen (vier de klasse). In de nacompetitie 'oude stijl' geldt: een goed begin is méér dan het halve werk Als de eer ste-periodewinnaar zijn eerste duel wint, dan is hij namelijk voor 59 procent zeker van de overwinning in de driekamp. Als de tweede-periodekampi oen dat eerste duel echter wint, is de kans dat die ploeg de drie kamp wint zelfs 63 procent. Bij een gelijkspel in de eerste wed strijd heeft de tweede-periode kampioen statistisch de beste papieren (67 procent). Rechts de spelersgroep van SSV'65 die vorige week het kampioenschap in de tweede klasse behaalde. Links de begeleiding met trai ner Cees Houtepen (vijfde van links). foto Dirk-Jan Gjeltema door Rudy Booqert GOES - Bij SSV'65 gaat voorzitter Maar ten Rinkhoud alle toeschouwers persoon lijk langs bij de thuiswedstrijden. Niet zozeer uit beleefdheid, maar uit pure noodzaak. De kersverse eersteklasser uit Goes heeft namelijk geen hokje om kaart jes te verkopen en daarom gaat Rinkhoud zelf het publiek langs om de entreegelden te innen. „Belachelijk natuurlijk", oordeelde de voorzitter gisteravond. Hij stelde het pro bleem tijdens de kampioensreceptie van zijn club aan de orde bij de ruim 150 aan wezigen, onder wie wethouder van sport S. Heijning. Rinkhoud: „Het hoofdveld, dat deze zomer overigens op de schop gaat, heeft niet eens een afrastering en dat is lastig voor de kaartverkoop. De wet houder heeft gezegd dat hij ervoor zou zorgen." Het kampioensfeest, dat SSV vorige week zaterdag na de 2-0-overwinning op Yerse- ke vierde (Rinkhoud: „Het was een zwij nenstal."), werd gisteravond nog eens dunnetjes overgedaan in de kantine op sportpark 't Schenge. Rinkhoud opende de receptie met gevoel voor nostalgie. „In 1964 stonden we met z'n drieën op de stoep van de KNVB op het Molenwater in Middelburg: Bill Slabbekoorn, Wim Schrijver en ik. De toenmalige penning meester, Platteeuw, kwam naar ons toe en zei: 'weten jullie moeders wel dat je hier bent?' en hij stuurde ons weg. Twee weken later stonden we er weer." En aan die vasthoudendheid van het Goe- se trio moest Platteeuw wel toegeven. Sa men Sporten Vereent zag in 1965 het le venslicht. Zesendertig jaar later viert de club pas zijn derde kampioenschap in de historie. In 1969 van de derde klasse afde ling, in 1986 van de eerste klasse afdeling en in 2001 van de tweede klasse. In 36 jaar van niks naar de eerste klasse. Maarten Rinkhoud: „Maar het is nu zaak in de eer ste klasse te blijven. We hebben alle com ponenten in huis: efficiëntie, continuïteit, flexibiliteit en communicatie. Maar we moeten op onze tellen blijven passen. Want als de herder schaap wordt, is de kudde knudde." door Rudy Booqert TERNEUZEN - Geert Bos schaart en Ronald van Sliedregt komen volgend jaar uit voor zondag-hoofdklasser Terneu zen. Trainer Paul Telussa maak te de overstap van de twee spe lers van Hoek gisteren bekend. Kloetinge kan volgend seizoen geen beroep meer doen op Erwin Dek. Hij stopt. Bosschaart ziet daarmee af van een profavontuur bij RBC uit Roosendaal. De verdediger uit Koudekerke speelde enkele we ken geleden een test wedstrijd bij de Brabantse eredivisie-de gradant, maar hij wees vervol gens het aanbod van de club van de hand. Ronald van Sliedregt (35) staat nu al te popelen om bij Terneu zen aan de slag te mogen. Daar maakt hij zijn rentree op het hoogste niveau van het zondag voetbal. In het verleden kwam Van Sliedregt jarenlang uit voor Halsteren. „Het seizoen met Hoek is nog niet afgelopen, maar ik kan niet wachten tot het volgende seizoen begint." „Terneuzen heeft een goed draaiend team en dan is het minder moeilijk om je in te pas sen. Daarnaast bevalt de aan vallende manier van voetballen me. De reistijd speelt ook mee. Ik kan nu één keer in de week aan deze kant (van de Wester- schelde) blijven om in de sport school te trainen of een saunaa- tje te pakken. En nu kan ik op zaterdag bij mijn zoontje kij ken, die bij De Meeuwen speelt." Emin Dek heeft bij zaterdag hoofdklasser Kloetinge aange kondigd te stoppen. De 28-jari- ge verdediger uit Krabbendijke gaat zich volledig op zijn eigen bedrijf (plantenbakken op hy- dro-cultuur) richten. De knie blessure waar Dek al het hele', seizoen mee tobt, vergemakke- lijkte de beslissing. Dek: „Vorig jaar heb ik een con stant seizoen gedraaid en dan heb je meer plezier in het spelle tje. Dit jaar heb ik zo veel pro-, blemen met die knie. Zelfs na een dag werken heb ik 's avonds al last. Nu mijn bedrijf steeds groter wordt, krijg ik het ook steeds drukker. De puzzelstuk jes vielen eigenlijk in elkaar." „Of het zal tegenvallen? Dat weet je nooit. Ik heb altijd voor het voetbal geleefd. Het heeft veel opgebracht, maar ook veel gevergd. Ik hoef nu tenminste overdag niet steeds meer op mijn horloge te kijken of ik wel op tijd op de training kan zijn. En als ik het volgend jaar ga missen en ik ben fit, dan ga ik wellicht bij Kruiningen voet ballen. Bij mijn broer Ewout." Dek speelde zijn laatste compe titiewedstrijd voor Kloetinge op 7 april 2 0 01 tegen zij n oude club Hoek (3-1-nederlaag). Kloetin ge is van plan een afscheidswed- strijd voor Dek em Alex Lourens (die mag uitzien naar een andere club) te houden. TERNEUZEN - Voetbalclub Terneuzen speelt morgen om 11.00 uur tegen de reserves van Gemert. Het aanvangstijdstipis na lang bakkeleien lussen bei den clubs vastgesteld. Autosport Spielberg. Formule 1, vrije training GP Oostenrijk: 1. Coulthard (GBr) McLaren 1.11,245, 2. Hakkinen (Fin) McLaren 1.11,272, 3. Barrichello (Bra) Ferrari 1.11,401, 4. Ralf Schumacher (Dui) Wil liams 1.11,555, 5. Michael Schumacher (Dui) Ferrari 1.11,647, 6. Heidfeld (Dui) Sauber 1.11,776, 7. Frentzen (Dui) Jor dan 1.11,977, 8. Raikkonen (Fin) Sauber 1.12,189, 9. Panis (Fra) BAR 1.12,259, 10. Villeneuve (Can) BAR 1.12,290, 14. Ver stappen Arrows 1.12,705. Basketbal New York. NBA, play-offs. Eastern Con ference, halve finale (best-of-seven): Charlotte Hornets - Milwaukee Bucks 102-92. Stand play-off: 1-2. Golf Sutton Coldfield. B&H International. Eu ropese Tour, 3,5 miljoen gulden. Stand na tweede ronde: 1. Stenson (Zwe) 134 slagen (-10), 2. Bjorn (Den) 137, 3. Botes (ZAf),Torrance (Sch), McGinley (ler) 138, 6. Howell (Eng), Goosen (ZAf), Claydon (Eng) 139. Lafebernietgestartvoortwee- de ronde wegens polsblessure. Inter 30-44, Atalanta 29-42, Bologna 29- 41Perugia 29-39, Fiorentina 30-39, Bres cia 29-35, Udinese 29-33, Vicenza 29-31, Lecce 29-31, Napoli 29-28, Verona 29-27, Reggina 29-26, Bari 29-19. Spanje: Deportivo - Alaves 2-1 Stand aan kop: Real Madrid 33-69, De portivo 34-64, Valencia 33-59, Mallorca 33-56, Barcelona 33-53. WK-kwalificatie, Aziatische zone. Groep 1: Syrië - Laos 9-0 (3-0). Filipijnen - Oman 0-2 (0-1). Stand: 1Syrië 4-12 (37-12. Oman 4-12 (28-0), 3 Filipijnen 4-0 (1-26), 4. Laos 4-0 (0-39). Sanaa. Groep 8: Jemen - Verenigde Ara bische Emiraten 2-1 (0-1). Stand: 1. Jemen 5-11, 2. Verenigde Ara bische Emiraten 5-9, 3. India 4-5,4, Bru nei 4-0. Volleybal Groningen. World League, eerste wed strijd, groep D: Nederland - Brazilië 2-3 (16-25 25-22 25-22 14-25 12-15). Wielrennen IJshockey New York. NHL, play-offs. Eastern Con ference, halve finale (best-of-seven): Buffalo Sabres - Pittsburgh Penguins 2-3 na verlenging. Eindstand play-off: 3-4. Sportprijsvragen Lucky day van vrijdag 11 mei: 5-8-13-14 -15-16-20-25-27-37-38-45-46-49-54 -58-64-67-73 -75. (onder voorbehoud) Tennis Rome. Masters Series, mannen, 7,5 mil joen gulden. Derde ronde: Kuerten (Bra/ 1) - Squillari (Arg/15) 6-1 6-2, Ferrero (Spa/8) - Boutter (Fra) 6-3 6-2, Corretja (Spa/10) - Hewitt (Aus/7) 7-6 6-4. Kwartfinales: Kuerten (Bra/1) - Corretja (Spa/10) 6-2 6-3, Vincïguerra (Zwe) - Levy (Isr) 7-6 6-2, Ferrero - Ferreira (ZAf) 6-0 6- 2, Lapentti (Ecu) - Diaz (Spa) 3-6 6-1 6-2. Berlijn. Vrouwen, 2,5 miljoen gulden. Kwartfinales: Capriati (VSt/3) - Martinez (Spa/6) 2-6 6-3 6-4, Henin (Bel/13) - Schnitzer (Dui) 6-4 6-2, Hingis (Zwi/1) - Sanchez (Spa/8) 6-3 7-6, Mauresmo (Fra/4) - Coetzer (ZAf/5) 6-7 6-3 6-3. Burgh-Haamstede. Sterretjestoernooi. Zesde speeldag. Meisjes enkel t/m 12 jaar. Poule: Eva le Clercq - Simone Joris sen 7-2 7-1. Jongens enkel t/m lOjaar. Poule: Thijs de Vos - Mark Roth 6-1 7-0, Jeffrey Bongers - Jean-Paul van der Weele 6-1 7-0. Jongens enkel t/m 12 jaar. Poule: Thomas le Clercq - Merijn de Vos 6-0 7-0, Quinten Haze - Tijs Marcus 5-0 5-0. Jongens dubbel t/m 12 jaar. Poule: Quinten Haze/Lars Holm - Leroy Kristelijn/Tommie Vroegop 7-0 8-0. Jongens enkel t/m 14 jaar. Poule: Daan Ruitenbeek - Nick Soeters 5-1 6-1, Na than Olree - Fabian de Winter 2-1 5-1, Job-Jan Simmelink - Maarten Elenbaas 9-1 6-1, Jeroen den Dunnen - Marnix de Bakker 8-0 5-2. Jongens dubbel t/m 16 jaar. Poule: Marcel Steine/Daan Ruiten beek - Hans Stols/Arjen van Schelven 4-5 4-3. Payerne (Zwi). Ronde van Romandiê, Derde etappe, individuele tijdrit' 1 Plata (Spa) 25,5 km in 31.20, 2 Frigo (Ita) 0.01, 3. Teterioek (Kaz) 0.17, 4. Klóden (Dui) 0.21, 5. McGee (Aus) 0.27, 6. Savoldelli (Ita) 0.29. Klassement: 1 Frigo 8.44, 2. Savoldelli 0.21, 3. Plaza 0,26, 4. Garcia Casas (Spa) 0.46.5. Belli (Ita) 1.07,6. VandeWouwer (Bel) 1.11 Payerne. Vrouwen, GP Magalï Pache, in dividuele tijdrit: 1. Van Moorsel (Ned) 25,5 km in 34.57,44, 2. Zilioete (Lit) 0.21, 3. Longo (Fra) 0.32,5. Melchers 1.10,02 Lodz (Pol). Vredeskoers. Eerste etappe 1. Peschel (Dui) 141,6 km in 3.07.00,2 Wacker (Kir), 3. Förster (Dui) 0.49,4. D'A- more (Ita), 5. Magnusson (Zwe), 6. Bei kirch (Dui). Saint-Venant. Vierdaagse van Duinker ken. Vierde etappe: 1. Kirsipuu (Est) 206,4 km in 4.55.14 (41,946 km/u), 2. Galli (Ita), 3. Koerts (Ned), 4. Pagliarini (Ita),5. Olivier (Fra), 6. Leoni (Ita), 7. Zanotti (Ita), 8. Capelle (Fra), 9 Lembo (Fra), 10, Kie mende (Slv), 11 Vierhouten (Ned), 12. Schmitz (Ned), 27. Hiemstra, 33. Van der Ven, 46. Pronk, 47. Van Bon, 48. Löwik, 93. Duijn, 102. Veneberg, 103. Boerman, 112. Van Gulik, 128. Van Dijk, 135. Blijle- vens, Klassement: 1. Kirsipuu 17.38.17, 2. Co oke (Aus) 0.23, 3. O'Grady (Aus) 0.24,4 Capelle 0.26, 5. Laurent Jalabert (Fra) 0.29, 7. Hiemstra, 25. Vierhouten, 40 Matthé Pronk, 43. Van Bon, 44. Blijle vens, 76. Schmitz 1.01, 84. Van Di|k 1.28, 88. Löwik 1.32, 92. Duijn, 100. Koerts 4.00,112. Van der Ven 5,41,118 Van Gu lik 8.01, 124. Veneberg 9,40, 137 Boer man 18.05. Worstelen Istanboel. EK Grieks/Romeins. Mannen Tot 58 kg. Eerste ronde: Martinez (Spa)- Rayhaniasl (Ned) 10-2 Tweede ronde: Vahan (Arm) - Rayhaniasl 4-0. Tot 76 kg. Eerste ronde: Avluca (Roe)-De Vos (Ned) 4-0. Tweede ronde: Riemer (Fra) - De Vos 3-1 Derde ronde: De Vos Rimaric (Fra) 0-3. Tot 85 kg. Eerste ronde: Dittrich (Dui) Baumann (Ned) 4-0. Voetbal PSV Feyenoord Roda JC Ajax FC Utrecht Vitesse RKC Willem II Heerenveen NAC NEC FC Twente Groningen AZ Graafschap Fortuna S Sparta RBC PSV kampioen. VVV - ADO Den Haag 1-1 (0-0). 76. Evans 1-0, 86. Leonardo 1-1. Scheidsrechter: Sterk. Aantal toeschouwers: 1422. Gele kaart: Leonardo, Van der Heijde (ADO Den Haag). Italië: Fiorentina-Juventus 1-3, Inter-AC Milan 0-6. Stand- Roma 29-64, Juventus 30-61, La- zio 29-59, Parma 29-50, AC Milan 30-47, 32 23 8 1 77 31 19 2 10 59 31 16 8 7 56 30 16 7 7 55 31 15 7 9 52 30 14 9 7 51 31 13 11 7 50 31 12 9 10 45 31 11 11 9 44 31 11 9 11 42 31 9 13 9 40 32 10 10 12 40 31 8 9 14 33 31 8 7 16 31 31 9 3 19 30 32 7 7 18 28 31 6 6 19 24 32 4 2 26 14 66-19 60-32 53-34 73-35 47-41 49-40 42-33 53-46 48-39 36-39 39-43 45-56 35-45 39-56 41-61 27-60 40-65 37-86 .zaterdag_ Karate Wereldkampioenschap. Japanese Kara te Association (JKA). Locatie', sporthal Baskensburg, Vlissingen. Voorronden Aanvang: 10.00 uur. Wielrennen ZLM Tour. Tweede wedstrijd nationale topcompetitie. Start en finish: Westha- vendijk, Goes. Aanvang: 12.15 uur. zondag H Atletiek Zeeuws kampioenschap C/D junioren Aanvang: 11.00 uur. Locatie: atletiek baan Baskensburgplein, Vlissingen. Karate Wereldkampioenschap Japanese Kara te Association (JKA). Locatie' sporthal Baskensburg, Vlissingen. Finales. Aan- vang: 10.00 uur. Voetbal Beker, kwartfinale: Gemert 2 - Terneu zen (11.00 uur).

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2001 | | pagina 72