Alsof de harde schijf crasht PZC Willem-Alexander opent waterfabriek bij Dow FGEUCHT JA ,21 bezoektijden weekenddiensten kerkdiensten Jeugdconcert in Kamperland Steun het Kinderfonds! ZEELAND HELPT """CAMBC Concert big band muziekschool Borsele in teken van zwarte bes agenda Gewonden bij ongeval op A58 '\\JêêlancT Ziekenhuis Walcheren Koudekerkseweg 88, J382EEVIissingen lel. (0118) 425000 dag 15 00-20.00 uur afd.Psychiatrie dag. 19.00-20.00 uur, woe.za en zo 14.00-16.30 uur afd. IC/CCU dag. 15.00-16.00 en 19.00-20.00 uur Kinderafd. ouders gehele dag, overig bezoek 14.00-19.00 uur Oosterschelde Oosterscheldeziekenhuis sGravenpolderseweg 114, 4462 RA Goes tel. (0113) 234000 dag. 1300-13.45 en 18.30-19.45 uur Kinderafdeling (afd. A) ouders gehe le dag. Overig bezoek 14.30-19.30 Kinder/Kraamafdeling (afd A/B) ou ders kinderen en partners zwangeren gehele dag, overig 14.30-19.30 uur Hartbewaking (afd. H) dag. 11-11.30, 14-14.30 en 19-19.30 uur Zweedse Rode Kruis Ziekenhuis Koning Gustaafweg 2, 4301 NPZierikzee lel. (0111) 430000 dag. 15-16 en 18.30-19.45 uur Lindenhof revalidatie 'sGravenpolderseweg 114a, 4462 RA Goes, tel, (0113) 236236 mat/mvrij: 14.00-21.00 uur zaten zon; 12.00-21.00 uur Emergis Oostmolenweg 101,4481 PM Kloetinge tel. (0113) 267000 woe, zat en zo 14.00-21.00 maa, din. don en vrij 18.30- 21 00 uur Zeeuws-Vlaanderen Locatie De Honte Wielingenlaan 2, 4535PATerneuzen tel.(0115)688000 dag. 14.00-14.45 en 19.00- 20.00uur; afd. Psychiatrie dag. 18.00- 20.00 uur; woe, weekeinde, feestda gen 14.00-16.30 uur en 18.00-20 00 uur;afd. IC/CCU dag. 14.00-14.30 uur en 19.00-19.45 uur. kinderafd. ouders gehele dag, overig bezoek 14.00- 19.00 uur. Locatie Antonius Pastoor van Genklaan 6, 4501 AJ Oostburg tel. (0117) 459000 dag. 14.00-15.00 en 18.30- 19.30 uur; Kinderafd. ouders 8.00- 20.00 uur, overig bezoek (afd. 4) dag. 9.00-21.00 uur. I Goeree-Overflakkee Ziekenhuis Dirksland Stationsweg 22, 3247 BW Dirksland tel. (0187) 607300 dag. 16.00-17.00 en 17.45- 19.30 uur,zo idem tot 20.00 uur l Bergen op Zoom Ziekenhuis Lievensberg, Boerhaaveplein 1 4624 VTBergenopZoom tel.10164) 278000 dag. 14.30-15.15 en 18.30- 20.00 uur za en zo 14.30-16.00 en 18.30-20.00 uur GGZ Westelijk Noord-Brabant Hoofdlaan 8,4661 AA Halsteren tel.10164) 289100 woensdag, zaterdag en zondag 13.00-17.00 uur Brugge Algemeen Ziekenhuis Sint Jan Ruddershovelaan tel. (0032) 50 452111 dag. 14,00-20.00 uur (m.u.v. IC en hartbewaking) Algemeen Ziekenhuis Sint Lucas Sint Lucaslaan 29 tel. (0032) 50 369111 dag. 14.00-20.00 uur (m.u.v. IC en hartbewaking) Gent Universitair Ziekenhuis Gent De Pintelaan 185 tel.(0032)9 2402111 dag. 14.30-20.00 uur Rotterdam AZR-Dijkzigt Dr. Molewaterplein 40 3015 GJ Rotterdam Centraal telefoonnummer (010) 4639222 (voor inlichtingen bezoektij den van alle afdelingen) AZR-Sophia Dr. Molewaterplein 60 3015 GJ Rotterdam tel. (010) 4636363 Bezoektijden ouders: 07.00- 12.00 uur. Bezoektijden iedereen: 14.00-20.00 uur. Afd.Verloskunde: dag. 11.00-12.00 en 18.00-20.00 uur. Voor partner/echtgenoot: 09.00- 12.00 en 15.00-21.00 uur AZR-Daniël den Hoed Groene Hilledijk 301 3075 EA Rotterdam tel (010)4391911 dag. 16.00-20.00 uur D7P De Provinciale tiiv Zeeuwse Courant - waarin opgenomen de Middel- burgsche, Vlissingsche, Goesche en Breskensche Courant, Vrije Stemmen en de Zierikzeesche Nieuwsbode - is een onafhankelijk dagblad, dat zich niet bindt aan le vensbeschouwelijke en politieke opvattingen, stromingen of partij en. BRONVERMELDING De redactie van de Provinciale Zeeuwse Courant maakt naast de ei gen nieuwsgaring gebruik van de volgende bronnen: Geassocieerde Pers Diensten (GPD), Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), Associated Press (AP), Bridge, Deutsche Presse Agentur (DPA), Agence France Press (AFP), Reuters (RTR), Belga en European Press-pho- to Agency (EPA). BEELDRECHT De publicatierechten van werken van beeldende kunstenaars aangesloten bij een CISAC-organisatie zijn gere geld met Beeldrecht te Amstelveen. Bloktijden bruggen en sluizen in Zeeland (periodes dat de bruggen en sluizen altijd voor wegverkeer beschikbaar zijn) Kanaal door Walcheren: Keersluisbrug Vlissingen, dagelijks van .17 tot .25 en van .47 tot .55 Draaibrug Souburg, dagelijks van .26 tot .32 en van .49 tot .56 Stationsbrug Middelburg, dagelijks van .29 tot .37 en van .53 tot .05 Arneverkeersbrug Middelburg, dagelijks van .13 tot .17 Zeelandbrug, dagelijks van .07 tot .29 en van .37 tot .59 Zeelandbrug, maandag tot en met vrijdag van 7.30 tot 09.00 Zeelandbrug, zaterdag/zondag/ feestdagen van 17.30 tot 19.00 Zandkreeksluis Kats, dagelijks van •25 tot .35 en van .55 tot ,05 zaterdag 12 mei 2001 door A.J. Snel Juist na een borstamputatie is het voor vrouwen verstandig zich extra te verzorgen. Eens een keertje meer naar de kapper te gaan, leuke kleding kopen. En als je een mooi badpak koopt of lingerie, speciaal ontworpen voor vrouwen met een borstprothese, dan kun je je daardoor zekerder gaan voe len. Dat is van groot belang. Weten dat jeer goed uitziet. Die constateringen doet L. Ottenhof, vrij willigster van de Stichting Palazzo* li. De stichting heeft aan de Vlissingse Badhuisstraat 80 een inloophuis voor mensen die zelf of in hun omgeving worden geconfronteerd met kanker. In 't huis wordt dinsdag 15 mei, in samen werking met de Vlissingse apotheek Van de Sande, een presentatie verzorgd van badpakken en lingerie voor vrou wen met een borstprothese. Op die da tum kunnen mensen tussen 14.00 en 16.00 en 's avonds tussen 19.00 en 20.30 de nieuwe collecties van Anoeme en Thamert bekijken: tientallen modellen lingerie en badmode. Vrij Ottenhof: „Het is zeker de moeite waard daar naartoe te komen. Ik weet uit ervaring hoe belangrijk het is mooie badkleding te hebben en mooie linge rie. Er is keus uit modellen die perfect in orde zijn, waar je je prettig in voelt om dat je je er vrij in kunt bewegen; ook duiken en bij hoge golven in zee spe len." De presentatie van lingerie en badmode voor vrouwen met een borstprothese is een activiteit die goed aansluit bij de doelstelling van het Zeeuwse inloop huis. Zo'n half jaar geleden werd 't Pa- lazzoli Huis geopend om mensen met kanker en hun omgeving een plek te bieden waar ze hun verhaal kwijt kun nen. Coördinator C. Geijsen-Huij- bregtse: „We zijn klein begonnen. In tussen hebben we tien vrijwilligers. Al lemaal vrouwen. Hoe dat komt, weet ik eigenlijk niet. We selecteren wel. maar daarbij richten we ons niet speciaal op vrouwen. Dat zal dus in de toekomst ook wel veranderen. De vrijwilligers zijn ervaringsdeskundigen, die dus aan den lijve hebben ondervonden wat kan ker is, mensen die in hun omgeving met kanker te maken hebben gehad en men sen uit de verpleging. Waar het ons om gaat is aan mensen die in het medische circuit zijn terechtgekomen en die ge durende een periode druk bezig ge weest zijn met overleven, een rustpunt te bieden als ze uitbehandeld zijn. Dat is het moment waarop de emoties naar boven komen. Wij hebben de tijd om dan te luisteren naar de verhalen. Ook de verhalen van mensen die zelf geen kanker hebben maar er in hun directe omgeving mee te maken hebben. En we beschikken over veel literatuur over de ziekte, die talrijke verschijningsvor men heeft." Belastend Het gaat, zegt Geijsen, om een ziekte die buitengewoon belastend is. „Men sen die gedacht hebben dat hun li chaam zo betrouwbaar als een huis was, krijgen zomaar te horen dat hun zekerheden niet bestaan. In computer termen: het is alsof je harde schijf crasht. Niet iedereen heeft in zijn of Borstamputatie haar directe omgeving vertrouwelin gen. En ook wie die wél heeft, wil soms niet voor de zoveelste maal de partner of een andere naaste belasten met zijn of haar zorgen." „Het inloophuis is geen Walcherse, maar een Zeeuwse voorziening. Wij ontvangen nu tweemaal in de week mensen: op dinsdag- en donderdag middag tussen 14.00 en 16.00 uur. Dat is beperkt, daar zijn we ons van bewust. Ik hoop ook dat we binnen afzienbare tijd uitbreiding kunnen geven aan ons werk. Na de zomervakantie zouden we drie of vier middagen in de week open moeten zijn. Op dit moment ontvangen we drie tot vijf mensen per keer. Ik ver wacht dat de behoefte aan dit soort hulp zal groeien. De ervaring van de af gelopen tijd heeft ons geleerd dat men sen die horen dat ze kanker hebben zich innerlijk door elkaar gesmeten voelen. Ze willen hun verhaal aan iemand kwijt, liefst in een zekere anonimiteit. Rouwproces Met de presentatie van lingerie en bad mode voor vrouwen met een borstpro these wordt volgende week dinsdag even een bijzonder accent gelegd op de activiteiten van het inloophuis. De or ganisatoren zijn zich ervan bewust dat vrouwen die een borstprothese hebben een drempel over moeten om de presen tatie te bezoeken. Ottenhof: „Als je bedenkt dat alle be langstellenden dezelfde achtergrond hebben, kan dat helpen de schroom te overwinnen. De reactie op een borst amputatie is heel erg aan de persoon, die het meemaakt, gebonden. Een aan tal vrouwen kiest voor een reconstruc tie, anderen geven de voorkeur aan een prothese. Bij amputatie gaat het na tuurlijk om een verminking, dat kun je niet ontkennen. Sommige vrouwen gaan daar makkelijker mee om, andere hebben het gevoel door een rouwproces te gaan. Er hangt ook heel veel af van de reactie van je omgeving. En er zit ook iets dubbels in. Je bent blij als je na een amputatie geen kanker meer hebt, maar je voelt ook verdriet. Ik vind zelf dat er ook positieve kanten zijn. Je leert debetrekkelijkheid van de dingen beter inzien. Je kunt besluiten dat je het er niet bij laat zitten. Dat je geniet van de dingen die je wél hebt. De presentatie van lingerie en badmode voor vrouwen met een borstprothese past goed bij de doelstelling van het Zeeuwse in loophuis. foto Lex de Meester 12 en 13 mei 2001 CENTRAAL ALARMNUMMER 112 SCHOUWEN-DUIVELAND Huisartsen Zierikzee, vrij. 18.00-ma. 08.00 uur: A.W. Audier, Noordgouwe, tel. (0111) 401480. Spreekuur van 11.00-11.30 uur. Schouwen-Westhoek en Brouwersha ven, vrij. 18.00-ma. 08.00 uur: A. Baas, G. van Beek-Verbeek en P Keulers, Burghseweg 54, Haamstede, tel.(0111)651861. J. L. Flach en S. W. H. M. Simons, J. van Renesseweg 6, Renesse, tel. (0111) 461280. L. A. M. Bruel en J. J. Roth,tel. (0111) 691280, Brouwershaven: locatie Markt 32; locatie Scharendijke: Dijkstraat 32 te Scharendijke. Renesse/Ellemeet; J.L. Flach en S.W.H.M. Simons, tel. (0111461280; Spreekuur van 11.30-12.00 uur en van 16.30-17.00 uur. Bruinisse, Nieuwerkerk en Oosterland, vrij. 17.00-ma. 08.00 uur: M. v. d. Berg, Weth. van Klinkenstraat 10, Nieuwerkerk, tel. (0111641810. Tandartsen M. F. de Booij, Oudehaven 51, Zierikzee, tel.(0111)412693. Spreekuur 16.30-17.30 uur. Apotheken Apotheek "Zierikzee", Dam 18, tel. (0111) 412906, geopend za. van 09.00-12.30 uur en van 16.30 -17.30 uur. Zo. van 12.00- 12.30 uur en 18.00-18.30 uur. Oosterschelde Thuiszorg Schouwen-Duiveland: Tel. (0113) 249111. Dierenartsen Weekenddienstartsen Schouwen-Dui veland voor spoedgevallen bereikbaar via telefoon 412180. Spoedgevallen spreekuur gezelschapsdieren zaterdag 13.00-13.30 uur, Grevelingenstraat 17 te Zierikzee. Zondag 13 mei 2001 SCHOUWEN-DUI VELAND Brouwershaven Nederlandse Hervormde Kerk 10.00uurdsv.d. Pol.Ge- reformeerde Kerk 10.00 uur mw ds Veer- man-Renkema; Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt 9.30 en 17.00uurdsv. Hoek; Bruinisse Nederlandse Hervormde Kerk 10.00 uur ds Oberink, 17.00 uur ds Kan sen; Gereformeerde Kerk 10.00 uur ds MurreGereformeerde Gemeente in Ne derland 10.00 en 17.00 uur leesdienst; Burgh Nederlandse Hervormde Kerk 10.00 uur ds Lagendijk; Haamstede Nederlandse Hervormde Kerk 10.00 uur ds Lingen, 19.00 uur ds Kansen; Gereformeerde Kerk 10 00 uur ds Kansen-Brasz, 19.00 uur ds Lingen; Christelijke Gereformeerde Kerk 10.00 en 18.30 uur ds Hardeman; Gereformeer de Gemeente 10.00 en 18.30 uur lees dienst; Rooms-Katholieke Kerk 11.00 uur past. Verdaasdonk; R.K. Toeristenkerk (O.L. Vrouw op Zee) zo. 11.00 uur; Kerk- werve Nederlandse Hervormde Kerk 10.00 uur dhr Schipper; Christelijke Ge reformeerde Kerk 10.00 en 18.00 uur ds Korving; Nieuwerkerk SOW-Gemeente 10.00 uur ds Klein; Gereformeerde Gemeente in Nederland 9.45 en 15.30 uur leesdienst; Noordgouwe Nederlandse Hervormde Kerk 10.00 uurds v. BriemenNoordwel- le Nederlandse Hervormde Kerk 11.00 uur ds Goodïjk; Oosterland Nederlandse Hervormde Kerk 10.00 uur dhr Groene- wegen, 18.00 uur ds de Graaf; Oud-Gere formeerde Gemeente 9.30 en 18.30 uur ds. Molendijk; Ouwerkerk Nederlandse Hervormde Kerk 10.00 uur dhr v Lambalgen; Renes se Nederlandse Hervormde Kerk 9.30 uur ds Goodijk; Serooskerke Nederland se Hervormde Kerk 10.00en 19 00 uurds Bos; Scharendijke SOW-Gemeente (Bethlehemkerk) 10.00 uur ds Trouw- KAMPERLAND - Brassband Ons Genoegen uit Kamperland geeft vanavond samen met het jeugdorkest van ONDA uit Mid delburg een jeugdconcert in het dorpshuis in Kamperland. Doel van het concert is jongeren te interesseren voor de amateu ristische kunstbeoefening en een muziekopleiding aan de Zeeuwse Muziekschool. Het concert begint om 19.00 uur. borst; Sirjansland Nederlandse Her vormde Kerk 10.00 en 18.30 uur ds Jop- pe; Zierikzee Nederlandse Hervormde Kerk, Gasthuiskerk 11.00 uur ds Smit, 18.30 uur ds Heuvelman, Vrijzinnige ge meente (Gasthuiskerk) 9.30 uur ds Hen- drikse; Corneliastichting 10.15 uur ds Lingen-van Veen;Gereformeerde Kerk 10.00 uur ds Jobsen, 18.30 uur ds v.d. Zanden Christelijke Gereformeerde Kerk 10.00 en 18.00 uurds Velema; Gere formeerde Gemeente in Nederland 10.00 en 18.00 uur leesdienst; Oud-Gere formeerde Gemeente 10.00 en 18.00 uur leesdienst; Leger des Heils 10.00 uur sa menkomst; Pinkstergemeente 10.00 uur samenkomst; wo 20.00 uur samen- komst;Evangelische Christen Gemeente 10.00 uur dhr Lukasse;Rooms-Katholie- ke Kerk 9.30 uur past, Verdaasdonk, za 19.00 uur past. Verdaasdonk; Zonnemai- re Nederlandse Hervormde Kerk 10.00 uurds Schaap. door Barend Pelgrim TERNEUZEN - Temeuzen blijft niet achter in de in Neder land losgebarsten Oranjegekte. Want ook al duurt het nog een half jaar, ook in Zeeuws-Vlaan deren luidt nu de vraag: komt ze wel, of komt ze niet? Gisteren werd bekend dat op dinsdag 6 november Willem-Alexander naar Temeuzen komt voor de opening van de nieuwe waterfa briek bij Dow Benelux. En op eenieders lippen ligt nu de vraag bestorven of Maxima ook van de partij zal zijn. Op 6 november zal de kroon prins de in aanbouw zijnde fa briek openen. De waterfabriek, bestemd voor de levering van water voor de productieproces- sen bij Dow, wordt gerealiseerd in een joint-venture tussen Del ta Nutsbedrijven en het Ameri kaanse bedrijf US Filter. Met het project is een bedrag van ruim honderd miljoen gulden gemoeid. Dow geldt als de grootste waterverbruiker in de provincie. Zeeland. Delta Nuts bedrijven investeert daarom onder meer 35 miljoen in de aanleg van een leidingnetwerk voor de aanvoer van water van uit de Biesbos. Het project is door het ministerie van Econo mische Zaken gesubsidieerd met 6,5 miljoen gulden. Denieu- we waterfabriek bij Hoek on derscheidt zich van traditionele fabrieken omdat Dow op ver schillende manieren van water zal worden voorzien. Behalve voor Biesboswater zijn de in stallaties ook ingericht voor het recycleren van reeds gebruikt water. Bovendien kan het be drijf Westerscheldewater ont- zilten en filteren voor industri eel gebruik. Zowel bij Delta als bij Dow is men bijzonder ingenomen met het koninklijk bezoek. Willem- Alexander is door Delta Nuts bedrijven gevraagd voor de ope ningshandeling, in zijn rol als internationaal watermanager. Woordvoerster M. van Zuilen van Delta zegt dat het program ma voor 6 november nog niet vast ligt, maar dat al maanden geleden de toezegging is gedaan dat de kroonprins present zal zijn. De uitnodiging is echter niet gericht aan diens verloofde, maar Van Zuilen zou haar aan wezigheid toejuichen. Maxima Ook Dow-woordvoerder J. Huisman is zonder meer en thousiast over de komst van de (Advertentie) Ook in het jaar 2001! Wie helpt het kind van de rekening? Geef een kind een toekomst. Kosten: één gulden per dag. Adoptie betekent: onderwijs, voeding, medische zorg, een menswaardig bestaan. Elke gulden wordt rechtstreeks aan het kind besteed SPEERPUNTACTIE! Vrijdag 18 mei geeft de wereldtop een DARTDEMON STRATIE in Goes. Wereldkampioen Mervyn King en Nederlands kampioen Wayne Mardle spelen voor Cambodja. Martin Fitzmaurice presenteert! Toegang: f 10,- geheel voor het goede doel. Yip Plaza, Goes, Rimmelandstraat 3, 0113-211843. Aanvang: 19.30 uur. Inlichtingen. Stichting Sawasdee, Groenedijk 2A, 4438 NN Driewegen (Zuid-Beveland). Telefoon: 0113-655784 •Telefax: 0113-655461 Bank: ING 65.07.90.782 «ywp (met steun van de Stichting sf&A* Helpt) i Sk prins. „Maar de grote vraag is natuurlijk of Maxima meekomt. Daar zal het trouwens de meeste mensen om te doen zijn. Al met al is dit natuurlijk publiciteit die van onschatbare waarde is voor dit project, en voor ons be- drijf." GOES - In de serie Manhuis- tuinconcerten speelt zondag 20 mei de Big Band van de Zeeuwse Muziekschool onder leiding van Anja Sinke. De Big Band bestaat uit leerlin gen en oud-leerlingen van de Muziekschool en treedt op in binnen en buitenland. De Manhuistuinconcerten zijn inloopconcerten die van het voor- tot het najaar op zonda gen van 12.00 tot 13.00 uur wor den gehouden in de tuin achter het Manhuis in Goes. Om er te komen moet je hgt poortje aan de Zusterstraat 11 of het hek bij het Schuttershof door. Bij slecht weer verhuist de muziek naar de Grote Kerk. NIEUWDORP - Het comité Borselse Zvvartebessendag houdt zaterdag 26 mei voor de zevende keer de Borselse Zvvar tebessendag. Een uitgestippel de fiets- of autotocht voert langs producenten van zwarte bessen en van producten die van het bijzondere fruit gemaakt zijn. Van de totale Nederlandse zwartebessenoogst, komt 75 procent uit de Zak van Zuid-Be veland. In dit landschappelijk waardevolle gebied maken boe ren zelf jams, chutneys cassis, bier, wijn, likeuren vlaai en paté van zwarte bessen. De route begint bij Boonmans Wijnmakerij aan de Stoofweg in Nieuwdorp en voert langs ver schillende zwartebessentelers die hun bedrijf ter bezichting openstellen. Tussendoor is ei- voortdurend het mooie land schap met bloesems en mei doorns. De start is tussen 9.30 en 14.00 uur bij Boonman, waar ook de finish is. EVENEMENTEN zaterdag] AXEL - Terrein W Axel/ Axelse Bos, 19.00 uur: Showconcours met acht mu ziekkorpsen; BERGEN OP ZOOM - Schouwburg De Maagd, 20.15 uur: Popmusïcal.Boyband; BIEZELINGE De Caisson. 10.30 uur: Start bloesem-oldtimerrit, GOES - 't Beest, 21.00 uur: Ballroom danceparty; GROEDE - Lutherse Kerk, 20.00 uur: Con cert Ilse Vromans en Valerie Rijckmans; KORTGENE - De Pompweie, 20.00 uur: Toneelvereniging De Buren van de Graaf met klucht Pas op voor de Buren; KWADENDAMME - Tent voetbalveld, 14.0 uur: Bluesfestival; MIDDELBURG Abdij, 11.00-17 00 uur: Historama; Stadsschouwburg, 20.00 uur: Cabaret groep NUHR met voorstelling Hangplek; Minitheater, 20.30 uur: Het Middelburgs Theater met De Woonboot; De Drvkkery, 14.30 uur: Concert groep Fee Fi Fo Fum; NEELTJE JANS- Steiger in Bouwdokvijf, 11.00-16.00 uur. Rondvaart langs de Oosterscheldestormvloedkering en film 'Delta Finale'; Sluis Neeltje Jans, 10.30 uur: Start strandexcursie o.l.v. gids; NOORDGOUWE - Driekoningenkerk, 20.00 uur: Concrt strijktrio Ménage a Trois; TERNEUZEN - Markt, 13.45 uur: Optre dens muziekverenigingen De Vliegende Hollander en de Philips Harmonie uit Eindhoven; VEERE - Grote Kerk, 16.00 uur; Concert Tatiana Koleva, slagwerk en marimba; VLISSINGEN - Arsenaaltheater, 20.00 uur: Finale Zeeuwse Belofte; ZIERIKZEE - Brogum, 22.00 uur; Concert Rotterdamse band Handsome3Some; l STREEKACTIVITEITEN BURGH-HAAMSTEDE - Toegangshek Slot Haamstede, 13.30 uurrVoorjaarsex- cursie van Natuurmonumenten door Slotbos en Zeepeduinen; BURGHSLUIS - Haven, 10.00-16.00 uur: Reddingbootdag met demonstraties, vaartochten en bezichtiging boothuizen; DREISCHOR - Dorpshuis, 17.00 uur: Eer ste deel Eilandelijke Muziekdag; SCHARENDIJKE - Camping Duin Strand, 13.00 uur Stichting Zeeland 4x4 houdt toertocht op en rond de Zeeuwse eilanden; ZIERIKZEE - MFC, 13.00 uur. Vrijwiligers- dag Rode Kruis Schouwen-Duiveland; EVENEMENTEN zondag] GOES - Café De Pompe, 17,00 uur: Con cert band Gein The Graverobbers; Manhuistuin, 12.00 uur: Concert brass band Wilhelmina uit Colijnsplaat; MIDDELBURG Desafinado, 15.00 uur: Jazz met Ingrid Vliegenthart; Abdij, 12.00-17.00 uur: Historama; Café Schuttershof, 17.00 uur: Concert Wannabee; NEELTJE JANS - Steiger in Bouwdokvijf, 11.00-16.00 uur; Rondvaart langs de Oosterscheldestormvloedkering en film 'Delta Finale'; VLISSINGEN - Scheldemond, 11.30 uur: Koffieconcert Arsenaaltheater, 15.30 uur: Zeeuwse Jasz Zondag met No Longfield Jasscrac- kers; STREEKACTIVITEITEN BROUWERSDAM - Noordzeezijde, duin overgang 4,10.00-18.00 uur: Parcoursrij- den terreinauto's; I FILMS I BERGEN OP ZOOM - Roxy, zat. 14.00 en 18.45, zon. 14.00 en 16.00 uur: Costa; De kleine vampier; zat. 21.00, zon. 20.00 uur: Men of honor; zat. 21.30, zon. 20.00 uur: Save the last dance; Cinemactueel, zat. en zon. 14.00 uur: Rat jetoe in Parijs; zat. 14.00, zon. 14.00 en 16 15 uur: 102 Echte Dalmatiërs; zat. en zon. 14.00, 18.45 en 21.30 uur: 15 Minu tes; zat. 18.45 en 21.30, zon. 16.15,18.45 en 21.30 uur: The Mexican; The Gift; HULST - De Koning van Engeland, zat. en zon. 13.45en 16.15 uur; 102 Echte Dalma tiërs; Sjakie en de chocoladefabriek; Cos ta; Ratjetoe in Parijs; De kleine vampier; zat 13.45. 16.15, 19.15 en 22.15, zon. 13.45,16.15 en 20.00 uur: Dungeons and dragons; zat. 13.45 en 19.15, zon 13.45 en 20.00 uur: Ik ook van jou; zat. 16.15en 22.15, zon. 16.15 uur: Men of honor; zat. 19.15 en 22.15 uur, zon. 20.00 uur: The Mexican; Brotherhood of the wolf; 15 Mi nutes; Miss Congeniality; zat. 19.15, zon. 20.00 uur: The Gift; zat. 22.15 uur: The Exorcist; MIDDELBURG - Schuttershof, zat. 19.30 uur: Quills; zat. 22.00 uur; In the mood for love; zon. 14.00 uur: Los amantes del cir- culo polar; zon. 20.00 uur: Pani e tulipani; OOSTBURG Ledeltheater, zat. 20.00 uur, zon. 14.30 uur: Costa; VLISSINGEN Cine City, zat. en zon. 13.45 en 16.15 uur: 102 Echte Dalmatiërs; De kleine vampier; zat. en zon. 13.45, 16.15, 19.00 en 21.45 uur, zat. ook om 24.00 uur: 15 Minutes; The Mexican; zat. en zon. 13.45, 16.15, 19 00 en 21.45 uur: Save the last dance; zat. en zon. 13.45, 16.15 en 19.00 uur: Costa; Dungeons and dragons; zat. en zon. 19.00 en 21.45 uur: Miss Congeniality; Men of honor (ook zat. om 24.00 uur); zat. en zon. 21.45 uur: Traffic; zat. 21.30, On. 21.45 uur: The Exorcist; TENTOONSTELLINGEN AARDENBURG GaleRichel, 13.00-18.00 uur: Beeldentuin met tuinobjecten en composities van edelstaal met schroot van Daniël Savel (t/m 9/9); AXEL - Streekmuseum 'Het land van Ax el', zat. 13.30-17.00 uur: Axelaars in feest gewaad, oude foto's uit de jaren 1936, 1938 en 19.45 (t/m 26/5); BERGEN OP ZOOM - Markiezenhof, 11.00-17.00 uur: Peter Bol, 10 jaar schil deren (t/m 4/6); Galerie 't Lievevrouwke, zat. 10.00-17.00 uur: Sabine lleri, assemblages (t/m 8/6); Galerie Govertvan Dijck, zat. 12.00-17.00 uur: Ela Bauer, sieraadontwerp en vorm geving (t/m 23/6); Stu Art Galerie, zat. 12.00-17.00 uur: Ma rianne Fontein, beelden en Lenie van den Bulk, schilderijen en gemengde technie ken (t/m 19/5); De Moliegangen, 10.00-17.00, zon. 14.00-17.00 uur: Luc Bacqé, schilderijen en Willy de Meester, beelden in marmer en albast (t/m 14/5); BROUWERSHAVEN Museum, 11.00- 17.00 uur: Getekende zeekaart door kapi tein Y. Feenstra (t/m 19/10); BURGH-HAAMSTEDE De Burghse Schoole, zat. 13.30-16.00 uur: Stempels en spelletjes met thema Spelen met Spellen (t/m 19/10); De Bewaerschole, zat. 13.30-16.30 uur: 'Water', installatie van Olga van Rhede- v.d. Kloot (t/m 26/5); CLINGE Galerie Esprit, 13.30-17.30 uur: Anton ter Braak, beelden in brons en Nel ly van Nieuwenhuijzen, schilderijen en sieraden (t/m 20/5); DOMBURG - Degalerie, vanaf 11.00 uur: Werk Willy Sluiter, Maurice Goth, Cor- neillee.a. (t/m 14/5); Museum MarieTak van Poortvliet, 13.00- 17.00 uur: Bob Perstman, schilderijen (t/m 29/6); GOES-MuseumvoorZuid-en Noord Be veland, zat. 13.00-16.00 uur: Zeeuwse en Bevelandse merklappen van toen tot nu (t/m 26/5); Galerie Van den Berge, zat. 13.00-17.00 uur: Ton van Kints, nieuwe werken (t/m 19/5); Marie-José Hoeboer, 'de tranen van de barok en andere sieraden' (t/m 19/5); Bibliotheek, zat. 10.00-12.00 uur: Eetcul turen, eten en drinken uit het Verre Oos ten (t/m 19/5); GROEDE Lutherse Kerk, zat. 13.00-17.00 uur: Het Vlaemsche Erfgoed, houtsculp turen van Jan Goossen (t/m 24/5); HEINKENSZAND 't Kunstuus, za. 10.0- 12.00 en 13.00-16.00 uur: Heinz Leuzin- ger, aquarellen (t/m 9/6); HULST - Streekmuseum De Vier Am bachten, 14.00-17.00 uur: Het Rijke Roomse Leven, doopkleedjes, biecht- en communieboekjes, kalenders, vasten- boekjes en trommels e.d. (t/m 28/10); Reinaerts Streken (t/m 28/10); Bibliotheek, zat. 10.00-12.00 en 13.00- 16.00 uur: Werk van bezoekers dagactivi teitencentrum Hulst van Emergis (t/m mei); KAPELLE - Fruitteeltmuseum, zat. 13.00- 17.00 uur: Appels in de keuken (t/m april); 'Valkenskuikens bespied in de Bevelan- den' (t/m juni); 'Foto's uit de oude doos' (t/m juni); KATTENDIJKE Galerie Noorderlicht, zat. 13.30-16.30 uur: Aaf Renkema, aquarel len, fresco's en monotypes; MELISKERKE Zijdemuseum, zat. 10.00- 17.00 uur: Bangladesh van een andere zijde (t/m nov.); MIDDELBURG Zeeuws Archief, zat. 9.00-17.00 uur: Eerst ghedruckt 250 Pla- caten, de Middelburgse drukkersfamilie Moulert 1597-1646 (t/m 23/6); Zeeuwse Bibliotheek, zat. 10.00-13.00 uur: Dorpen in Zeeuwsch-Vlaanderen, Hoek, Philippine, Sas van Gent, Sluiskil, collectie foto's en prentbriefkaarten (t/m 30/6); Een landschap als lichaam, werk Teja van Hoften (t/m 9/6); Antiek-Speelgoed-Museum Lientje, 13.00-17.00 uur Werk Jac. Prince (t/m 12/5); Galerie Icon, zat. 12.00-16.00 uur. Teke ningen, schilderijen en grafiek van men sen door Geert-Jan Janssen, Theo Sijt- hoff e.a. (t/m 15/9); De Vleeshal, 11.00-17.00 uur: Chris Cun ningham, expositie 'flex' (t/m 27/5); De Kabinetten van de Vleeshal, 13.00- 17.00 uur: Lucas van der Velden, video clips (t/m 20/5); Galerie 't Haenlje te Paart, 14.00-16.30 uur: Nynke van Amersfoort, werk met pa pier en textiel (t/m 20/5); Galerie Icarus, zat. 13.30-17.00 uur: Chiel Louws, schilderijen (t/m 1/6); De Drvkkery, zat. 9.00-18.00 uur: Gast vrijheid, beeldverslag van het boek 'ver halen van kinderen op reis' (t/m 19/5); In Depot, zon. 14.00-17.00 uur: Rix Wie- renga Yvette Bakker, tekeningen, schil derijen en keramiek (t/m 25/6); Galerie 'T', zat. 11.00-16.00 uur Barbara Houwers, schilderijen; Jikke v.d. Waal- Bijma, keramiek en Inez Creuwels, schil derijen grafieken (t/'m 26/5); GHL Galerie, 13.00-17.00 uur: Een li chaam als landschap, brons, keramiek, grafiek en fotografie van Teja van Hoften (t/m 9/6), NEELTJE JANS - Topshuis, 10.00-17.30 uur: Ramp 1953; OOSTKAPELLE - Toeristisch Centrum Oranjezon, 10.00-16.00 uur: Jan de Ko ning, aquarellen (t/m 1/6); Marion v.d. Velde, schilderijen en Ineke v.d. Rijt Romkema, keramiek (t/m 1/6); Zeeuws Biologisch Museum, 12.00- 17.00, zon. 10.00-17.00 uur: Expositie 'Het hangt in de lucht'; (t/m 28/10); Edwin Marlissa, foto's (t/m 31/5); OOST-SOUBURG Watertoren, 12.00- 17.00 uur: 'Oplossend Vermogen', werk van diverse kunstenaars (t/m 17/6); OOSTBURG Galerie De Volder, 13.30- 17.30 uur: Beeldend werk van Yvi de Backer en Anne Reinhard (t/m 20/5); RENESSE Plus Mingebouw, 12.00-17.00 uur Jacco Olivier, schilderijen (t/m 20/5); SINT-ANNALAND Streekmuseum De Meestoof, zat. 13.4516.45 uur; Van lees- plankje naar leesoefeningen en Rond het scheepsmodel: de hengst TH21; SLUIS Raadskelder, 14.00-17.00 uur: Theo Jordans, tekeningen en aquarel len; Leo de Buysere, sculpturen; VEERE - Museum De Schotse Huizen, 12.00-17.00, zon. 13.00-17.00 uur: 'Trio in beeld', schilderijen en tekeningen van de familie Van der Weel (t/m 9/6); Grote Kerk, 14.00-17.00 uur: Travelling Memory, beelden van Ans Hey (t/m 28/5); VLISSINGEN Galerie El de Seo, 13.00- 18.30, zon. 14.00-17.00 uur: Thomas Re- schke, schilderijen en Nicoline van Bo ven Babara Voit, sieraden (t/m 27/5); Kunstcentrum Willem 3,12.00-17.00 uur: Ronald Mullié, schilderijen en Marisca Voskamp, 'Vers, honderden zwarte eie ren' (t/m 24/6), Bibliotheek 't Spui, zat. 10.00-17.00 uur: Expositie over Bangladesh; 'Vrijheid en Bewegen', foto's (t/m 27/5); WISSENKERKE - Galerie De Praktijk, zat. 13.00-17 00 uur: Toon de Haas, schilde rijen en aquarellen (t/m 12/5); ZIERIKZEE - Galerie Alexandra, zat. 11.00-17.00 uur: 'Katten', werk van 5 kun stenaars (t/m 13/5); Stadhuismuseum, 10.00-17.00, zon. 12.00-17 00 uur: Piet Ochtman, foto's van Schouwen-Duiveland (t/m 1/11). I HULPCENTRA Alarmnummer voor geheel Zeeland: tel. 112. Centraal Meldpunt Milieuklachten Zee land, tel. 0118 412323. SOS Telefonische Hulpdienst Zeeland, tel. 0118 615551 (dag en nacht bereik baar). Stichting Blijf van m'n lijf Zeeland, tel. 0118 469869 (dag en nacht bereikbaar). Hulp- en advieslijn Blijf van m 'n LijfZee- land, tel. 0118 467003 (ma., wo. en vr. 9.00-12.00 uur). Kindertelefoon Zeeland, tel. 0800 0432 (gratis), dag. van 14.00-20.00 uur. Advies Meldpunt Kindermishande ling, tel. 0900-1231230. Aids Infolijn, tel. 0118 638384 Ouders van Drugsverslaafden Zeeland, tel. 0118 623817 (dag en nacht bereik baar). Zeeuws Inloophuis voor mensen met kanker, Badhuisstraat 80, Vlissingen (ge opend di. en do. 14.00-16.00 uur); tel 0118 413932. KRUININGEN - Bij een botsing tussen een personenauto en een tankwagen bij Kruiningen zijn gisteren twee mensen gewond geraakt. Het ongeval gebeurde even na half een bij de afslag Kruiningen op de zuidbaan van de A58, waar de tankwagen door nog onbekende oorzaak op de auto botste. In de wagen zaten twee vrouwen van 77 en 80 jaar. Een van hen raakte bekneld. De brandweer bevrijdde haar uit het wrak, waarna ze met een ambulance werd overgebracht naar het zie kenhuis in Bergen op Zoom. De andere vrouw werd naar het zelfde ziekenhuis vervoerd. Haar verwondingen bleken mee te vallen, zodat zij na korte tijd naar huis kon. De 29-bestuur- der van de tankwagen bleef on gedeerd. De traumahelikopter kwam ter plaatse, maar hoefde niemand te vervoeren. De weg werd na de botsing afgezet en kon om drie uur weer worden vrijgegeven. De politie stelt een onderzoek in naar hoe het ongeval kon gebeu-

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2001 | | pagina 71