Alsof de harde schijf crasht PZC ,21 bezoektijden f weekenddiensten kerkdiensten Jeugdconcert in Kamperland Steun het Kinderfonds! ZEELAND HELPT agenda \\Jeeiand~ Ziekenhuis Walcheren Koudekerkseweg 88, 4382EE Vlissingen tel (0118) 425000 daq. 15.00-20.00 uur afd Psychiatrie dag. 19.00-20.00 uur, w0e, za en zo 14.00-16.30 uur afd. IC/CCÜ dag. 15.00-16 00 en 19.00-20 00 uur Kinderafd. ouders gehele dag, overig bezoek 14.00-19.00 uur Oosterschelde Oosterscheldeziekenhuis 'sGravenpolderseweg 114, 4462 RA Goes tel. (0113) 234000 dag. 13.00-13.45 en 18.30-19.45 uur Kinderafdeling (afd. A) ouders gehe le dag. Overig bezoek 14.30-19.30 Kinder/Kraamafdeling (afd A/B) ou ders kinderen en partners zwangeren gehele dag, overig 14.30-19.30 uur Hartbewaking (afd. H) d3g. 11-11.30, 14-14 30 en 19-19 30 uur Zweedse Rode Kruis Ziekenhuis Koning Gustaafweg 2, 4301 NPZierikzee tel.(0111)430000 dag, 15-16 en 18.30-19.45 uur Lindenhof revalidatie 'sGravenpolderseweg 114a, 4462 RA Goes, tel. (0113) 236236 ma t/m vrij: 14.00-21.00 uur zat en zon: 12.00-21.00 uur Emergis Oostmolenweg 101,4481 PM Kloetinge tel. (0113) 267000 woe, zat en zo 14.00-21.00 maa, din, don en vrij 18.30- 21.00 uur Zeeuws-Vlaanderen Locatie De Honte Wielingenlaan 2, 4535PATerneuzen tel. (0115) 688000 dag. 14.00-14.45 en 19.00- 20.00 uur; afd. Psychiatrie dag. 18.00- 20.00 uur; woe, weekeinde, feestda gen 14.00-16.30 uur en 18.00-20.00 uur; afd. IC/CCU dag. 14.00-14.30 uur en 19.00-19.45 uur. kinderafd ouders gehele dag, overig bezoek 14.00- 19.00 uur. Locatie Antonius Pastoor van Genklaan 6, 4501 AJ Oostburg tel.(0117)459000 dag. 14.00-15.00 en 18.30- 19.30 uur; Kinderafd. ouders 8.00- 20.00 uur, overig bezoek (afd. 4) dag. 900-21.00 uur. I Goeree-Overflakkee Ziekenhuis Dirksland Stationsweg 22, 3247 BW Dirksland tel.(0187)607300 dag. 16.00-17.00 en 17.45- 19.30 uur, zo idem tot 20.00 uur Bergen op Zoom Ziekenhuis Lievensberg, Boerhaaveplein 1 4624 VT Bergen op Zoom tel. (0164) 278000 dag 14.30-15.15 en 18.30- 20.00 uur za en zo 14.30-16.00 en 18.30-20.00 uur GGZ Westelijk Noord-Brabant Hoofdlaan 8,4661 AA Halsteren tel. (0164) 289100 woensdag, zaterdag en zondag 13.00-17.00 uur Algemeen Ziekenhuis Sint Jan Ruddershovelaan tel.(0032)50452111 dag. 14.00-20.00 uur (m.u.v. IC en hartbewaking) Algemeen Ziekenhuis Sint Lucas Sint Lucaslaan 29 tel. (0032) 50 369111 dag. 14.00-20.00 uur (m.u.v. IC en hartbewaking) Gent Universitair Ziekenhuis Gent De Pintelaan 185 tel.(0032)9 2402111 dag. 14.30-20.00 uur Rotterdam AZR-Dijkzigt Dr. Molewaterplein 40 3015 GJ Rotterdam Centraal telefoonnummer (010) 4639222 (voor inlichtingen bezoektij den van alle afdelingen) AZR-Sophia Dr, Molewaterplein 60 3015 GJ Rotterdam tel. (010) 4636363 Bezoektijden ouders: 07.00- 12.00 uur. Bezoektijden iedereen: 14.00-20.00 uur. Afd.Verloskunde: dag. 11.00-12.00 en 18.00-20.00 uur. Voor partner/echtgenoot: 09.00- 12.00 en 15.00-21.00 uur AZR-Daniël den Hoed Groene Hilledijk 301 3075 EA Rotterdam tel.(010)4391911 dag. 16.00-20.00 uur Pr°v'nc'a'e UV Zeeuwse Courant - waarin opgenomen de Middel- burgsche, Vlissingsche, Goesche en Breskensche Courant, Vrije Stemmen en de Zierikzeesche Nieuwsbode - is een onafhankelijk dagblad, dat zich niet bindt aan le vensbeschouwelijke en politieke opvattingen, stromingen of partij en. BRONVERMELDING De redactie van de Provinciale Zeeuwse Courant maakt naast de ei gen nieuwsgaring gebruik van de volgende bronnen: Geassocieerde Pers Diensten (GPD), Algemeen Nederlands Persbureau (ANP). Associated Press (AP). Bridge, Deutsche Presse Agentur (DPA), Agence France Press (AFP), Reuters (RTR), Belga en European Press-pho to Agency (EPA). BEELDRECHT De publicatierechten van werken van beeldende kunstenaars aangesloten bij een CISAC-organisatie zijn gere geld met Beeldrecht te Amstelveen. Bloktijden bruggen en sluizen in Zeeland (periodes dat de bruggen en sluizen altijd voor wegverkeer beschikbaar zijn) Kanaal door Walcheren: Keersluisbrug Vlissingen, dagelijks van .17 tot .25 en van .47 tot .55 Draaibrug Souburg, dagelijks van .26 tot .32 en van .49 tot .56 Stationsbrug Middelburg, dagelijks van 29 tot .37 en van .53 tot 05 Arneverkeersbrug Middelburg, dagelijks van .13 tot.17 Zeelandbrug, dagelijks van .07 tot .29 en van .37 tot .59 Zeelandbrug, maandag tot en met vrijdag van 7.30 tot 09.00 Zeelandbrug, zaterdag/zondag/ feestdagen van 17.30 tot 19.00 Zandkreeksluis Kats, dagelijks van 25 tot .35 en van .55 tot .05 zaterdag 12 mei 2001 door A.J. Snel Juist na een borstamputatie is het voor vrouwen verstandig zich extra te verzorgen. Eens een keertje meer naar de kapper te gaan, leuke kleding kopen. En als je een mooi badpak koopt of lingerie, speciaal ontworpen voor vrouwen met een borstprothese, dan kun je je daardoor zekerder gaan voe len. Dat is van groot belang. Weten dat je er goed uitziet. Die constateringen doet L. Ottenhof, vrijwilligster van de Stichting Palazzo- li. De stichting heeft aan de Vlissingse Badhuisstraat 80 een inloophuis voor mensen die zelf of in hun omgeving worden geconfronteerd met kanker. In 't huis wordt dinsdag 15 mei, in samen werking met de Vlissingse apotheek Van de Sande, een presentatie verzorgd van badpakken en lingerie voor vrou wen met een borstprothese. Op die da tum kunnen mensen tussen 14.00 en 16.00 en 's avonds tussen 19.00 en 20.30 de nieuwe collecties van Anoeme en Thamert bekijken; tientallen modellen lingerie en badmode. Vrij Ottenhof; „Het is zeker de moeite waard daar naartoe te komen. Ik weet uit ervaring hoe belangrijk het is mooie badkleding te hebben en mooie linge rie. Er is keus uit modellen die perfect in orde zijn, waar je je prettig in voelt om dat je je er vrij in kunt bewegen; ook duiken en bij hoge golven in zee spe len." De presentatie van lingerie en badmode voor vrouwen met een borstprothese is een activiteit die goed aansluit bij de doelstelling van het Zeeuwse inloop huis. Zo'n half jaar geleden werd 't Pa- lazzoli Huis geopend om mensen met kanker en hun omgeving een plek te bieden waar ze hun verhaal kwijt kun nen. Coördinator C. Geijsen-Huij- bregtse: „We zijn klein begonnen. In tussen hebben we tien vrijwilligers. Allemaal vrouwen. Hoe dat komt. weet ik eigenlijk niet. We selecteren wel, maar daarbij richten we ons niet speci aal op wouwen. Dat zal dus in de toe komst ook wel veranderen. De vrijwil ligers zijn ervaringsdeskundigen, die dus aan den lijve hebben ondervonden wat kanker is, mensen die in hun omge ving met kanker te maken hebben ge had en mensen uit de verpleging. Waar het ons om gaat is aan mensen die in het medische circuit zijn terechtgekomen en die gedurende een periode druk be zig geweest zijn met overleven, een rustpunt te bieden als ze uitbehandeld zijn. Dat is het moment waarop de emo ties naar boven komen. Wij hebben de tijd om dan te luisteren naar de verha len. Ook de verhalen van mensen die zelf geen kanker hebben maar er in hun directe omgeving mee te maken heb ben. En we beschikken over veel litera tuur over de ziekte, die talrijke ver schijningsvormen heeft." Belastend Het gaat, zegt Geijsen, om een ziekte die buitengewoon belastend is. „Men sen die gedacht hebben dat hun li chaam zo betrouwbaar als een huis was, krijgen zomaar te horen dat hun zekerheden niet bestaan. In computer- tennen: het is alsof je harde schijf crasht. Niet iedereen heeft in zijn of Borstamputatie haar directe omgeving vertrouwelin gen. En ook wie cïie wél heeft, wil soms niet voor de zoveelste maal de partner of een andere naaste belasten met zijn of haar zorgen." „Het inloophuis is geen Walcherse, maar een Zeeuwse voorziening. Wij ontvangen nu tweemaal in de week mensen: op dinsdag- en donderdag middag tussen 14.00 en 16.00 uur. Dat is beperkt, daar zijn we ons van bewust. Ik hoop ook dat we binnen afzienbare tijd uitbreiding kunnen geven aan ons werk. Na de zomervakantie zouden we drie of vier middagen in de week open moeten zijn. Op dit moment ontvangen we drie tot vijf mensen per keer. Ik ver wacht dat de behoefte aan dit soort hulp zal groeien. De ervaring van de af gelopen tijd heeft ons geleerd dat men sen die horen dat ze kanker hebben zich innerlijk door elkaar gesmeten voelen. Ze willen hun verhaal aan iemand kwijt, liefst in een zekere anonimiteit. Rouwproces Met de presentatie van lingerie en bad mode voor vrouwen met een borstpro these wordt volgende week dinsdag even een bijzonder accent gelegd op de activiteiten van het inloophuis. De or ganisatoren zijn zich ervan bewust dat vrouwen die een borstprothese hebben een drempel over moeten om de presen tatie te bezoeken. Ottenhof: „Als je bedenkt dat alle be langstellenden dezelfde achtergrond hebben, kan dat helpen de schroom te overwinnen. De reactie op een borst amputatie is heel erg aan de persoon, die het meemaakt, gebonden. Een aan tal vrouwen kiest voor een reconstruc tie, anderen geven de voorkeur aan een prothese. Bij amputatie gaat het na tuurlijk om een verminking, dat kun je niet ontkennen. Sommige vrouwen gaan daar makkelijker mee om, andere hebben het gevoel door een rouwproces te gaanEr hangt ook heel veel af van de reactie van je omgeving. En er zit ook iets dubbels in. Je bent blij als je na een amputatie geen kanker meer hebt, maar je voelt ook verdriet. Ik vind zelf dat er ook positieve kanten zijn. Je leert de betrekkelijkheid van de dingen beter inzien. Je kunt besluiten dat je het er niet bij laat zitten. Dat je geniet van de dingen die je wél hebt." De presentatie van lingerie en badmode voor vrouwen met een borstprothese past goed bij de doelstelling van het Zeeuwse in loophuis. foto Lex de Meester 12 en 13 mei 2001 CENTRAAL ALARMNUMMER 112 Huisartsen Goes/Kloetinge Patiënten huisartsen Huysman, Posthumus, Joosse, Slager, van Straalen en v.d. Werff, vrij. 18.00- zon. 19.00 uur: H. Slager, Van Dusseldorpstraat 3, Goes, tel. (0113) 221344. Spreekuur 10.00-10.30 en 17.00-17.30 uur. Patiënten huisartsen Schmeitz, Kooi man, Oortman, Schruer, Van der Stoep en Thijssen, vrij. 17.00-zat. 19.00 uur: B. J. M. Schruer. Patijnweg 30, Goes, tel. (0113)214373. zat. 19.00-zon. 19.00 uur: M. v.d. Stoep, Stationspark 33, Goes, tel. (0113)215306. Spreekuur 10.00-10.30 en 17.00-17.30 uur. Wolphaartsdijk,'s-H. Arendskerke, Hein- kenszand.Nieuwdorp, vrij. 17.30-ma. 08.00 uur: J. Binnekamp,Veerweg6A, Wolphaarts- dijk, tel. (0113) 581231. Heinkenszand e. o.vrij. 17.30-ma. 08.30 uur: J. A. Fortrïe, Zangvogelstraat 86, Hein kenszand, tel. (0113) 563074. Hansweert, Schore en Kruiningen, vrij. 18.00-zon. 22.00 uur: C. Mak, Zeeburg 1, Yerseke (0113) 573520 .Spreekuur 11.00-11.15 en 17.00-17.15 uur. Krabbendijke, Waarde en Rilland-Bath, vrij. 19.00-zon. 22.00 uur: J. D. Elzinga, Krabbendijke, tel. (0113) 501444. Spreekuur 11.00-11.15 en 17.00-17.15 uur Driewegen, Borssele, Hoedekenskerke, 's-Gravenpolder, Ovezande, 's-Heeren- hoek: D. v.d. Tempel, 's-Gravenpolder, tel. (0113)311747. Kapelle en Wemeldinge, vrij. 18.00-zon 23.00 uur H. Bakx, Kapelle, tel (0113) 341264 (spreekuur Parklaan 1). Spreekuur 11.00-11.15 en 17.00-17.15 uur. Noord-Beveland: Kortgene, Colijns- plaat. Kamperland en Wissenkerke: G. van Delft, Colijnsplaat, tel. (0113) 695304. Spreekuur 11.00-11.30 uur. Tandartsen Noord- en Zuid-Beveland: A. P. v.d. Dorpel, Ericalaan 31, Yerseke, tel. (0113) 572565. Spreekuur 10.00-11.00 uur. Tandartsen de Pijlers: uitsluitend voor patiënten van tandartsen Houg, Koster, Smit en de Wittel. (0113) 220034. Apotheken Weekenddienst zat. 10.00-18.00, zon. 10.00 - 12.00 en 16.00 -18.00 uur Apo theek de Pijlers, v. Dusseldorpstraat 1, Goes, tel. (0113) 227104. De avond- en nachtdiensten worden ver zorgd door De Zeeuwse Apotheek, Sta tionspark 35. tel. (0113) 270620. Dierenartsen Goes, 's Gravenpolder, Kapelle, Kruinin gen en Krabbendijke: W. L. Verboom, Karmijnstraat 19, Kapel le, tel.(0113)342486. Goes, Heinkenszand en Noord-Beve land: M. P C. Karelse, 's-H. H. Kinderendijk 118, Goes, tel. (0113) 220656. Praktijk voor gezelschapsdieren, L. Huis- kes-Cornelisse en M. Berrevoets, Molen laan 24, Yerseke, tel. 0113 572756.Spreekuur zat. 9 30-10 uur. Wijkverpleging Oosterschelde Thuiszorg. Voor geheel Noord- en Zuid-Beveland. Schouwen- Duiveland, Tholen en St. Philipsland via tel. (0113)249111 Stichting Thuiszorg Nederland via tel. (0113) 229003. Verloskundige Maatschap Goes, vrij. 20.00-zon. 20.00 uur. M. Verschelling, tel. 0113 224099 Bij geen gehoor via alarmcentrale Vlis singen, 0118 414444. Tholen en St. Philipsland Huisartsen Stavenisse, St. Maartensdijk, St. Anna- land en Scherpenisse: E. H. Veldman, Stavenisse, tel. (0166) 692400. St. Philipsland en Nieuw Vossemeer, vrij 18.00-zon. 23.00 uur: C. H. M. de Groot, Nieuw Vossemeer, tel. (0167)502545. Poortvliet, Oud-Vossemeer, Tholen en Scherpenisse: A. H. B. Bakkerus, S Lindhoutstraat 1b, Tholen, tel. (0166) 602350. Tandartsen Voor geheel Tholen van zat. 08.00-zon. 24.00 uur: G. Roefs, Markt 18, Tholen, tel. 0166 Dierenartsen Tholen: W. Brons, tel. (0166) 612596 Weekend spreekuur op Kalfsdamseweg 2 te Poort vliet. Zat. van 8.30-9.00 uur en in Tholen van 11.00-12.00 uur op BotermarklO. Oosterschelde Thuiszorg Tholen en St. Philipsland: Tel. (0113) 249111. Zondag 13 mei 2001 BEVELANDEN: Baarland Nederlandse Hervormde Kerk lO.OOuurdhrFluyt. Ber gen op Zoom Gereformeerde Kerk Vri> gemaakt (Evang.Luth.Kerk) 9.00 uur ds Doedens, 16.00 uur ds Messelink; Bieze- linge Nederlandse Hervormde Kerk 10.00uurdhrv. Dijk, Christelijke Gerefor meerde Kerk 10.00 en 17.00 uur ds Oos- ting Borssele Nederlandse Hervormde Kerk 10.30 uurds v. Dijk; Gereformeerde Kerk 14.30 uur ds Zaadstra.Gereformeer- de Gemeente 9.30, 14.00 en 18.00 uur leesdienst Colijnsplaat Nederlandse Hervormde Kerk 10.00 uurdhrBouterse; Gereformeerde Kerk 10.00 uur dhr ten Klooster; Driewegen Hervormd-Gere- formeerde Kerkgemeenschap 9.00 uur ds v. Dijk; Ellewoutsdijk Nederlandse Hervormde Kerk 9.30 uur ds Cornet; Geersdijk Hervormd-Gereformeerde Kerkgemeenschap 9.30 uur ds 't Hart, Goes SOW-Kerk Grote Kerk 10.00 uur ds v.d. Linden;De Hoogte 10.00 uur ds de Haan; Oosterkerk 9.30 en 17.00 uur ds Kamer- mans.Ter Valcke 10.00 uur Leger des Heils;Oosterscheldeziekenhuis 10.00 uur ds Schreuder; Emergis 19.00 uur ds v. Eerden;Gereformeerde Bond (De Le vensbron) 10.00 (HD) en 17.00 uur ds v. Ginkel.Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt (Westerkerk) 9.30 uur ds Messelink, 16.30 uur ds Gratz; Christelijke Gerefor meerde Kerk 10.00 en 17.00 uur ds Mul- der;Gereformeerde Gemeente 9.30 en 18.00 uur ds Moens, 14.00 uur leesdienst Gereformeerde Gemeente in Ned.(Ko- ningskerk) 9.15, 14.30 en 18.30 uur dienst; Vrije Evangelische Gemeente 10.00 ur ds Hagen, 18.30 uur dhr Francke; Doopsgezinde Gemeente/Vrijzinnig Her- KAMPERLAND - Brassband Ons Genoegen uit Kamperland geeft vanavond samen met het jeugdorkest van ONDA uit Middelburg een jeugdconcert in het dorpshuis in Kamperland. Doel van het concert is jongeren te interesseren voor de amateuristi sche kunstbeoefening en een muziekopleiding aan de Zeeuwse Mu ziekschool. Het concert begint om 19.00 uur. vormden 10.00 uur ds Rijken,Rafael Ge meenschap 13.30 uur samenkomst De Hoogte, Rooms-Katholieke Kerk Paro chiekerk 9.30 en 11.30 uur past. Grotaers, za 19.00 uur dienst 's-Gravenpolder SOW-dienst 10.00 uur ds Heuvelman; Gereformeerde Gemeente 9.30 en 18.00 uur (HD) ds Schipper, 14.00 uur lees dienst; Oud-Gereformeerde Gemeente 9.30, 14.00 en 18.00 uur dienst; 's-Heer Abtskerke Nederlandse Hervormde Kerk 10.30 uur ds Allewijn; 's-Heer Arendskerke SGW-Gemeente 10.00 uur dhr v.d Berg; 's-Heerenhoek Rooms-Ka tholieke Kerk 9.00 uur past. Brooymans, za 19.00 uur dienst, 's-Heer Hendrikskin deren Nederlandse Hervormde Kerk9.30 uur (HD) ds Scholtens; Heinkenszand Dorpskerk 10.00 uurds KlijnRooms-Ka tholieke Kerk9 15uurdienst,za 19.00 uur past. Grotaers; Hoedekenskerke SOW Gemeente 10.00 uur ds Siderius;Gere- formeerde Gemeente 10.00 en 14.30 uur leesdienstKamperland SOW-gemeen te 9.30 en 19.00 uur kand, de Wit; Gereformeerde Gemeente 10.00 en 17.00 uur leesdienstKapelle Nederland se Hervormde Kerk 10.00 uur ds Deven ter; Gereformeerde Kerk 10.00 uur ds Brand Gereformeerde Gemeente 9.30 en 18.30 uur leesdienst, 14 30 uur ds v. Gelder, Kattendijke Nederlandse Her vormde Kerk 10.00 uur dhr Sinke; Kloe tinge Nederlandse Hervormde Kerk 9.30 uur ds Oosterhoff, Kortgene Nederland se Hervormde Kerk 10.00 uur mw Oele- Katsman; Gereformeerde Gemeente 10.00, 14 30 en 18.30 uur leesdienst Krabbendijke Nederlandse Hervormde Kerk 9.30 uur ds Cammeraat, 18.00 uur ds Boon; Gereformeerde Kerk 9.30 uur ds v.d. Griend, 14.30 uur ds Yerseke Gere formeerde Gemeente 9.30 en 18.00 uur leesdienst. 14.00 uur ds Schipper; Her vormde Ontmoetings Gemeente 9.30 uur ds Biemond; Kruiningen Johannes kerk9.30 uur dsv. Dijk; Gereformeerde Bond (Ichthuskerk) 14.30 en 18.30 uur kand KlokGereformeerde Gemeente 9.30, 14.00 en 18.00 uur lees dienst; Gereformeerde Gemeente in Ne derland 9.30, 14.00 en 18.00 uur dienst; Kwadendamme Rooms-Katholieke Kerk 10.45 uur past. Buijssen; Lewedorp Her vormd-Gereformeerde Kerkgemeen schap 10.00 uur dhr Parleviet; Rooms- Katholieke Kerk 10.30 uur past. Boekel- (Advertentie) Ook in het jaar 2001! Wie helpt het kind van de rekening? Geef een kind een toekomst. Kosten: één gulden per dag. Adoptie betekent: onderwijs, voeding, medische zorg, een menswaardig bestaan. Elke gulden wordt rechtstreeks aan het kind besteed SPEERPUNTACTIE! Vrijdag 18 mei geeft de wereldtop een DARTDEMON STRATIE in Goes. Wereldkampioen Mervyn King en Nederlands kampioen Wayne Mardle spelen voor Cambodja. Martin Fitzmaurice presenteert! Toegang: 10,- geheel voor het goede doel. YipPlaza, Goes, Rimmelandstraat 3, 0113-211843. Aanvang: 19.30 uur. Inlichtingen: Stichting Sawasdee, Groenedijk 2A, 4438 NN Driewegen (Zuid-Beveland). Telefoon: 0113-655784 'Telefax: 0113-655461 Bank: ING 65.07.90.782 Mp (met steun van de Stichting I?IA/ Helpt) man; Nieuwdorp Hervormd-Gerefor meerde Kerkgemeenschap 10.00 uur ds Klaassen; Gereformeerde Gemeente 9.30.14.00 en 18.30 uur dhr Hoogerland Nisse Nederlandse Hervormde Kerk 9.00 uur ds Allewijn, Gereformeerde Ge meente 9 30 en 14.30 uur leesdienstOu- delande Nederlandse Hervormde Kerk 10.00 uur ds v Oostende;Rilland-Bath Hervormd-Gereformeerde Kerkge meenschap 10 00 uur ds de Graaf; Gere formeerde Gemeente 9.30, 14.00 en 18.30 uur leesdienstVrije Evangelische Gemeente 10.00 uur br Bor; Rooms-Ka tholieke Kerk za 19.00 uur past. Boekei man Schore Nederlandse Hervormde Kerk 9.30 uur ds v.d. Vlugt (HA)Waarde Nederlandse Hervormde Kerk 10.00 uur ds Zaal, Gereformeerde Gemeente 9.30 en 18.00 uur ds Hofman, 14.00 uur lees dienst, Wemeldinge Gereformeerd-Her vormde Kerkgemeenschap 10.00 ur ds Zoodsma.Gereformeerde Gemeente 10.00 uur leesdienst, 14.30 uur ds Hof man Vrije Evangelische Gemeente 10.00 uur br Jager, 17.00 uur br Smit; Wil- helminadorp Nederlandse Hervormde Kerk 10.00 uur mw Pasma; Wissenkerke Hervormd-Gereformeerde Kerkge meenschap 9 30 uur ds Grootjans; Wol- phaartsdijk Hervormd-Gereformeerde Kerkgemeenschap 10 00 uur ds Huls .Ge reformeerde Gemeente 9.30, 14.00 en 18.00 uur leesdienst Yerseke Neder landse Hervormde Kerk 10.00 en 19.00 uur ds Reinders; Hervormde Gemeente Rehoboth 10.00 en 14.30 uur ds Oor schot; Gereformeerde Kerk9.30 en 14.30 uur ds Ezinga; Gereformeerde Gemeen te 9.30 en 18.30 uur leesdienst, 14.30 uur ds Moens (HD)Vrije Evangelische Ge meente 10.00 uur br Woning, 14.30 uur br Jager; Rooms-Katholieke Kerk 9 30 uur dienst. THOLEN: Anna Jacobapolder Gerefor meerde Kerk 10.00 uur ds v. Krimpen Oud-Vossemeer Nederlandse Hervorm de Kerk 10.00 uur ds Maasland, 18.30 uur ds Bevelander; Gereformeerde Kerk 10.00 uur ds v.d. Beukel;Christeli)ke Ge reformeerde Kerk 10.00 en14.30 uur ds v.d. Zwan, 18.30 uur leesdienst.Gerefor- meerde Gemeente in Nederland 10.00, 14.30 en 18.30 uur leesdienst; Rooms- Katholieke Kerk 9.30, za 17.30 uur dienst; Poortvliet Nederlandse Hervormde Kerk 10.00 en 18.00 uur kand. Kapteyn; Gere formeerde Kerk 10.00 uur dhr Baas, 14.30 uur ds Langenburg; Gereformeerde Ge meente 10 00 en 18.30 uur leesdienst, 14 30 uur ds Langenburg; Scherpenisse Nederlandse Hervormde Kerk 9.30 en 14.30 uurds Lohuis, Vrije HervormdeGe- meente 9.30 en 14 30 uur ds v.d. Sleen, Gereformeerde Gemeente 9.30,14.00 en 18.30 uur leesdienstSint-Annaland Ne derlandse Hervormde Kerk 10.00 en 18.00 uur ds Hoek; Gereformeerde Ge meente 9.30 en 18.30 uur stud. V Boven, 14.30 uur leesdienst; Gereformeerde Ge meente in Nederland 9.45,14.15 en 18.15 uur leesdienst, Sint-Maartensdijk Ne derlandse Hervormde Kerk 9.30 uur ds v. Kooten, 14.30 uur ds Kommers; Her vormde Gemeente Rehoboth 10.00 uur ds Nauta, 19 00 uur ds de Goei; Gereformeerde Gemeente in Nederland 9.30,14.00 en 18.00 uur leesdienst; Oud- Gereformeerde Gemeente 9.30,14.00 en 18.00 uur leesdienst; Sint-Philipsland Nederlandse Hervormde Kerk 9.30 uur ds Lammers, 17.00 uur ds Klein (HD); Ge reformeerde Gemeente 9.30 uur lees dienst, 14.00 uur ds de Jongste; Oud Ge reformeerde Gemeente 9.30, 14.30 en 18.00 uur leesdienst; Stavenisse Neder landse Hervormde Kerk 10 00 uur ds Kommers, 18.00 uur ds v. Gorsel.Oud- Gereformeerde Gemeente 9.30,14.00 en 18.00 uur leesdienst, Tholen Nederland se Hervormde Kerk 11.00 en 19.00 ur ds den Ouden; Gereformeerde Kerk 10.00 uur ds Broere, 17.00 uur ds v.d. Zwaag; Christelijke Gereformeerde Kerk 10.00 uur leesdienst, 18.30 uur ds v.d. Zwan; Gereformeerde Gemeente 9.00 en 16.30 uur ds de Jongste; Vrijz.Geloof Gemeen te NPB 10.45 uur dienst; Immanuel 10.00 uur ds Balk, Rooms-Katholieke Kerk za 19.00 uur. EVENEMENTEN zaterdag AXEL - Terrein VV Axel/ Axelse Bos, 19.00 uur: Showconcours met acht mu ziekkorpsen; BERGEN OP ZOOM Schouwburg De Maagd, 20.15 uur: Popmusical Boyband; BIEZELINGE - De Caisson, 10.30 uur: Start bloesem-oldtimerrit. GOES 't Beest, 21.00 uur Ballroom danceparty; KORTGENE - De Pompweie, 20.00 uur Toneelvereniging De Buren van de Graaf met klucht Pas op voor de Buren; KWADENDAMME Tent voetbalveld, 14.0 uur: Bluesfestival; MIDDELBURG - Abdij, 11.00-17.00 uur; Historama; Stadsschouwburg, 20.00 uur: Cabaret groep NUHR met voorstelling Hangplek; Minitheater, 20.30 uur: Het Middelburgs Theater met De Woonboot; De Drvkkery, 14.30 uur: Concert groep Fee Fi Fo Fum, NEELTJE JANS - Steiger in Bouwdok vijf, 11.00-16.00 uur: Rondvaart langs de Oosterscheldestormvloedkering en film 'Delta Finale'; Sluis Neeltje Jans, 10.30 uur: Start strandexcursie o.l.v. gids; NOORDGOUWE - Driekoningenkerk, 20.00 uur: Concrt strijktrio Ménage Trois; VEERE Grote Kerk, 16.00 uur: Concert Tatiana Koleva, slagwerk en marimba; VLISSINGEN Arsenaaltheater, 20.00 uur: Finale Zeeuwse Belofte; ZIERIKZEE Brogum, 22.00 uur: Concert Rotterdamse band Handsome3Some; I STREEKACTIVITEITEN BERGEN OP ZOOM - VVV Stationsstraat 4, Binnenstad, 13.00 -16,30 uur: Bezichti ging Monumenten; Sint Gertrudiskerk, 13.00 - 16.00 uur: To renbeklimming; WouwseTol, 21.30 uur: Dansavond voor alleenstaanden; DREISCHOR - Dorp,'100 jaar Crescendo', 17.00 -17.30 uur: Rondgang drumbands Apollo en Nut en Uitspanning; Plein, 17.30 uur: Apollonia's; 18.15 uur. Con Amore; 19.00 uur: Apollo; 19.45 uur: Slagwerkgroep Luctor en Witte van Haemstede; 20.30 uur: Nut Uitspan ning; 21 15 uur: Luctor et Emergo; GOES - De Pit, 9.30 -11.30 uur: Kinder Li ne Dance door Country Club The Sounthern Riders; Groen College Stationspark, 9.30 -15.00 uur: Groenmarkt van Groei en Bloei;Mo- lenplein, 10.00 uur: Snuffelmarkt; Grote Markt, 10.00 - 17.00 uur: Snuffel markt; De Globe, A. Joachimikade 5, 11.00 - 15.00 uur: Schrijfmiddag Foster Parents; Westhavendijk, 12.15 uur: Startschot van de ZLM Tour om de 'Arjaan de Schip per Trofee'; Ambachtscentrum Hollandsche Hoeve, 13.00 uur: Demonstratie oude ambach ten; AFK, 13.00 uur: Start X-Treme Moun tainbike Zomercup jeugd en dames; 14.00 uur: Start senioren en veteranen 40 Legerde Heils, Ravelijn de Groene Jager, 14.00 15.30 uur: Kids Praise door de Evangelische Gemeenschap Rafaël Goes en het Leger des Heils mmv van een band en clowns; 's GRAVENPOLDER - Sportveld, 14,30 uur: Nacompetitie voetbalclub Apollo'66 door FSV/ZPR '84/Zwaluwe; 's HEER-HENDRIKSKINDEREN - Plein op het speelveld, 9.30 -13.00 uur: Rommel markt Terre des Hommes; 10.30 uur: Ver koop bij opbod; 11.30 uur- Torenbeklim- men, HEINKENSZAND Voetbalterrein, 9.00 - 13.00 uur: Sportieve Rommelmarkt vv Luctor '88; 10,00 uur: Verkoop bij opbod; KATS - De Vriendschap, 14.00 uur: India- nenfeest voor kinderen van 4 t/m 12 jaar; 21.00 - 02.00 uur: Oranjebal met de Fie- staband; KRABBENDIJKE Parkeerterrein Dorps straat naast de Gereformeerde Gemeen te, 10.00 -16 00 uur: Meimarkttbv nieuwe kroonluchters voor het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente; IJs/skeelerbaan annex parkeerterrein aan de Nieulandsestraat, 14.00 uur: Skeelerzeskamp; 20.00 uur. Moonlight- skeeleren; NISSE Dorpsplein, Vijfde Meidoorn loop, 13.00 uur: Start wandeltocht van vijf kilometer of fietstraject van 25 kilo meter; 14.15 uur: Snoepzaklopen voor kinderen; 14.30 uur: Start trimloop over 1500 meter, 15.00 uur: Trimloop over vijf, tien of vijftien kilometer. Inschrijven van af 13 00 uur in het dorpshuis; POORTVLIET - Bitterhoekseweg. 21.00 - 02.00 uur: Schuurfeest PJZ; RILLAND Zaal Jacobs, 20.00 uur: Bingo; SINT-ANNALAND - Havenplein, 9.00 16.00 uur: Moederdagmarkt WIK; WOLPHAARTSDIJK Dorpshuis, 20.00 uur: Extra optreden 's-Heerenhoekse Comedie met een klucht in het Zeeuwse dialect; YERSEKE Beautycenter Aphrodite, 13.00 -18.00 uur: Open dag met om 13.00 uur: demonstratie afslankapparaat; 14.00 -16.00 uur: Show van de nieuwste trends van haarmode. EVENEMENTEN zondag] GOES - Café De Pompe, 17 00 uur: Con cert band Gein The Graverobbers; Manhuistuin, 12.00 uur; Concert brass band Wilhelmina uit Colijnsplaat; MIDDELBURG - Desafinado, 15.00 uur: Jazz met Ingrid Vliegenthart; Abdij, 12.00-17.00 uur: Historama; Café Schuttershof, 17.00 uur: Concert Wannabee; NEELTJE JANS - Steiger in Bouwdok vijf. 11.00-16.00 uur: Rondvaart langs de Oosterscheldestormvloedkering en film 'Delta Finale', VLISSINGEN - Scheldemond, 11.30 uur: Koffieconcert Arsenaallheater, 1530 uur. Zeeuwse Jasz Zondag met No Longfield Jasscrac- kers; FILMS BERGEN OP ZOOM - Roxy, zat. 14.00 en 18.45, zon. 14.00 en 16.00 uur: Costa; De kleine vampier; zat. 21.00, zon. 20.00 uur: Men of honor; zat. 21.30, zon. 20.00 uur: Save the last dance; Cinemactueel, zat. en zon. 14 00 uur: Rat jetoe in Parijs; zat. 14.00, zon 14.00 en 16.15 uur: 102 Echte Dalmatiërs; zat. en zon. 14.00, 18.45 en 21.30 uur: 15 Minu tes; zat. 18.45 en 21.30. zon. 16.15,18.45 en 21.30 uur: The Mexican; The Gift; HULST - De Koning van Engeland, zat. en zon. 13.45 en 16.15 uur: 102 Echte Dalma tiërs; Sjakie en de chocoladefabriek; Cos ta; Ratjetoe in Parijs; De kleine vampier; zat. 13.45, 16.15, 19.15 en 22.15, zon. 13.45,16.15 en 20.00 uur: Dungeons and dragons; zat. 13.45 en 19.15, zon. 13.45 en 20.00 uur; Ik ook van jou; zat. 16.15 en 22.15, zon. 16.15 uur: Men of honor; zat. 19.15 en 22.15 uur, zon. 20.00 uur- The Mexican; Brotherhood of the wolf; 15 Mi nutes; Miss Congeniality; zat. 19.15, zon 20.00 uur: The Gift; zat. 22.15 uur: The Exorcist; MIDDELBURG - Schuttershof, zat. 19.30 uur: Quills; zat. 22 00 uur: In the mood for love; zon. 14.00 uur; Los amantes del cir- culo polar; zon. 20.00 uur: Pani e tulipani; VLISSINGEN - Cine City, zat en zon. 13.45en 16.15uur: 102 Echte Dalmatiërs; De kleine vampier; zat. en zon. 13.45, 16.15, 19.00 en 21.45 uur, zat. ook om 24.00 uur: 15 Minutes; The Mexican; zat. en zon. 13.45, 16.15, 19.00 en 21.45 uur: Save the last dance, zat. en zon. 13.45, 16.15 en 19 00 uur. Costa, Dungeons and dragons; zat. en zon. 19.00 en 21.45 uur: Miss Congeniality; Men of honor (ook zat. om 24.00 uur), zat en zon. 21.45 uur: Traffic; zat. 21.30, On. 21.45 uur: The Exorcist; TENTOONSTELLINGEN AARDENBURG GaleRichel, 13.00-18.00 uur. Beeldentuin met tuinobjecten en composities van edelslaal met schroot van Daniël Savel (t/m 9/9); AXEL - Streekmuseum 'Het land van Ax el', zat. 13.30-17 00 uur: Axelaars in feest gewaad, oude foto's uit de jaren 1936, 1938 en 19.45 (t/m 26/5); BERGEN OP ZOOM - Markiezenhof, 11.00-17.00 uur: Peter Bol. 10 jaar schil deren (t/m 4/6); Galerie 't Lievevrouwke, zat. 10.00-17.00 uur: Sabine lleri, assemblages (t/m 8/6); Galerie Govert van Dijck.zat. 12.00-17.00 uur. Ela Bauer, sieraadontwerp en vorm geving (t/m 23/6), Stu Art Galerie, zat. 12.00-17.00 uur: Ma rianne Fontein, beelden en Lenie van den Bulk, schilderijen en gemengde technie ken (t/m 19/5); De Mollegangen, 10.00-17.00, zon. 14 00-17.00 uur: Luc Bacqé, schilderijen en Willy de Meester, beelden In marmer en albast (t/m 14/5); BROUWERSHAVEN Museum, 11.00- 17.00 uur: Getekende zeekaart door kapi tein Y. Feenstra (t/m 19/10); BURGH-HAAMSTEDE De Burghse Schoole, zat 13.30-16.00 uur: Stempels en spelletjes met thema Spelen met Spellen (t/m 19/10); De Bewaerschole, zat 13.30-16.30 uur: 'Water', installatie van Olga van Rhede- v.d. Kloot (t/m 26/5); CLINGE Galerie Esprit, 13.30-17.30 uur: Anton ter Braak, beelden in brons en Nel ly van Nieuwenhuijzen, schilderijen en sieraden (t/m 20/5); DOMBURG Degalerie, vanaf 11.00 uur: Werk Willy Sluiter, Maurice Goth, Cor- neille e.a. (t/m 14/5); Museum MarieTak van Poortvliet, 13.00- 17.00 uur: Bob Perstman, schilderijen (t/m 29/6); GOES - Museum voorZuid- en Noord Be veland, zat. 13.00-16.00 uur: Zeeuwse en Bevelandse merklappen van toen tot nu (t/m 26/5), Galerie Van den Berge, zat. 13.00-17.00 uur: Ton van Kints, nieuwe werken (t/m 19/5); Marie-José Hoeboer, 'de tranen van de barok en andere sieraden' (t/m 19/5); Bibliotheek, zat. 10.00-12.00 uur: Eetcul turen, eten en drinken uit het Verre Oos ten (t/m 19/5); GROEDE Lutherse Kerk, zat. 13.00-17.00 uur: Het Vlaemsche Erfgoed, houtsculp turen van Jan Goossen (t/m 24/5); HEINKENSZAND 't Kunstuus, za. 10.0- 12.00 en 13.00-16.00 uur: Heinz Leuzin- ger, aquarellen (t/m 9/6); HULST - Streekmuseum De Vier Am bachten, 14.00-17.00 uur- Het Rijke Roomse Leven, doopkleedjes, biecht- en communieboekjes, kalenders, vasten- boekjes en trommels e.d. (t/m 28/10); Reinaerts Streken (t/m 28/10); Bibliotheek, zat. 10.00-12.00 en 13.00- 16.00 uur: Werk van bezoekers dagactivi teitencentrum Hulst van Emergis (t/m mei); KAPELLE - Fruitteeltmuseum, zat. 13.00- 17.00 uur: Appels in de keuken (t/m april); 'Valkenskuikens bespied in de Bevelen den' (t/m juni); 'Foto's uit de oude doos' (t/m juni); KATTENDIJKE Galerie Noorderlicht, zat. 13.30-16.30 uur: Aaf Renkema, aquarel len, fresco's en monotypes; MELISKERKE Zijdemuseum, zat. 10.00- 17.00 uur; Bangladesh van een andere zijde (t/m nov.); MIDDELBURG Zeeuws Archief, zat, 9.00-17.00 uur. Eerst ghedruckt 250 Pla- caten, de Middelburgse drukkersfamilie Moulert 1597-1646 (t/m 23/6); Zeeuwse Bibliotheek, zat. 10.00-13.00 uur. Dorpen in Zeeuwsch-Vlaanderen, Hoek, Philippine, Sas van Gent, Sluiskil, collectie foto's en prentbriefkaarten (t/m 30/6); Een landschap als lichaam, werk Teja van Hoften (t/m 9/6), Antiek-Speelgoed-Museum Lientje, 13.00-17.00 uur: Werk Jac. Prince (t/m 12/5); Galerie Icon, zat. 12.00-16.00 uur: Teke ningen, schilderijen en grafiek van men sen door Geert-Jan Janssen, Theo Sijt- hoffea. (t/m 15/9), De Vleeshal, 11.00-17.00 uur. Chris Cun ningham, expositie 'flex' (t/m 27/5); De Kabinetten van de Vleeshal, 13.00- 17.00 uur: Lucas van der Velden, video clips (t/m 20/5); Galerie 't Haentje te Paart, 14.00-16.30 uur: Nynke van Amersfoort, werk met pa pier en textiel (t/m 20/5); Galerie Icarus, zat. 13.30-17.00 uur: Chiel Louws, schilderijen (t/m 1/6); De Drvkkery, zat. 9.00-18.00 uur: Gast vrijheid, beeldverslag van het boek 'ver halen van kinderen op reis' (t/m 19/5); In Depot, zon. 14.00-17.00 uur: Rix Wie- renga Yvette Bakker, tekeningen, schil derijen en keramiek (t/m 25/6), Galerie 'T', zat. 11 00-16.00 uur: Barbara Houwers, schilderijen; Jikke v.d. Waal- Bijma, keramiek en Inez Creuwels, schil derijen grafieken (t/m 26/5); GHL Galerie, 13.00-17.00 uur: Een li chaam als landschap, brons, keramiek, grafiek en fotografie van Teja van Hoften (t/m 9/6); NEELTJE JANS - Topshuis, 10.00-17.30 uur: Ramp 1953; OOSTKAPELLE - Toeristisch Centrum Oranjezon, 10.00-16.00 uur: Jan de Ko ning, aquarellen (t/m 1/6); Marion v.d. Velde, schilderijen en Ineke v.d. Rijt Romkema, keramiek (t/m 1/6); Zeeuws Biologisch Museum, 12.00- 17.00, zon. 10.00-17 00 uur. Expositie 'Het hangt in de lucht'; (t/m 28/10), Edwin Marlissa, foto's (t/m 31/5); OOST-SOUBURG Watertoren, 12.00- 17 00 uur 'Oplossend Vermogen', werk van diverse kunstenaars (t/m 17/6); OOSTBURG Galerie De Volder, 13.30- 17.30 uur: Beeldend werk van Yvi de Backer en Anne Reinhard (t/m 20/5); RENESSE Plus Mingebouw, 12.00-17.00 uur: Jacco Olivier, schilderijen (t/m 20/5); SINT-ANNALAND Streekmuseum De Meestoof, zat 13.4516.45 uur: Van lees- plankje naar leesoefeningen en Rond het scheepsmodel: de hengst TH21; SLUIS Raadskelder, 14.00-17.00 uur: Theo Jordans, tekeningen en aquarel len; Leo de Buysere, sculpturen (tot 11/6); VEERE - Museum De Schotse Huizen, 12 00-17.00, zon. 13.00-17.00 uur: Trio in beeld', schilderijen en tekeningen van de familie Van der Weel (t/m 9/6); Grote Kerk, 14.00-17.00 uur: Travelling Memory, beelden van Ans Hey (t/m 28/5); VLISSINGEN Galerie El de Seo, 13.00- 18.30, zon. 14.00-17.00 uur: Thomas Re- schke, schilderijen en Nicoline van Bo ven Babara Voit, sieraden (t/m 27/5); Kunstcentrum Willem 3,12.00-17 00 uur: Ronald Mullié, schilderijen en Marisca Voskamp, 'Vers, honderden zwarte eie ren' (t/m 24/6); Bibliotheek 't Spui, zat. 10.00-17.00 uur: Expositie over Bangladesh; 'Vrijheid en Bewegen', foto's (t/m 27/5); WISSENKERKE Galerie De Praktijk, zat. 13.00-17.00 uur: Toon de Haas, schilde rijen en aquarellen (t/m 12/5); ZIERIKZEE Galerie Alexandra, zat. 11.00-17.00 uur: 'Katten', werk van 5 kun stenaars (t/m 13/5); Stadhuismuseum, 10.00-17.00, zon. 12.00-17,00 uur: Piet Ochtman, foto's van Schouwen-Duiveland(t/m 1/11). HULPCENTRA Alarmnummer voor geheel Zeeland: tel. 112. Centraal Meldpunt Milieuklachten Zee land, tel. 0118 412323. SOS Telefonische Hulpdienst Zeeland, tel. 0118 615551 (dag en nacht bereik baar). Stichting Blijf van m'n lijf Zeeland, tel. 0118 469869 (dag en nacht bereikbaar). Hulp- en advieslijn Blijf van m 'n Lijf Zee land, tel. 0118 467003 (ma., wo. en vr. 9.00-12.00 uur) Kindertelefoon Zeeland, tel. 0800 0432 (gratis), dag. van 14 00-20.00 uur Advies Meldpunt Kindermishande ling, tel. 0900 1231230 Aids Infolijn, tel. 0118 638384. Ouders van Drugsverslaafden Zeeland, tel 0118 623817 (dag en nacht bereik baar). Zeeuws Inloophuis voor mensen met kanker. Badhuisstraat 80, Vlissingen (ge opend di. en do. 14.00-16.00 uur); tel. 0118 413932.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2001 | | pagina 65