PZC V P Ook in uw vakantie dagelijks de PZC 6 FAMILIEBERICHTEN Alle vrijheid Zonder auto rij bewijs! Nieuw! Nu te koop voor thuisgebruik! Warmte/figuurcorrectie cabines! Lumlccr Plaats uw familieberichten in de PZC EsjpvW. D0MINICUS BV wr ll J zaterdag 12 mei 2001 Op vrijdag 18 mei a.s. om 15.00 uur geven RAMON DE BLOK en JOYCE TROMMELEN elkaar het "ja-woord" in het stadhuis van Middelburg. Receptie van 19.00 uur tot 20.30 uur in hotel "Arion' Boulevard Bankert 266 te Vlissingen. Adres: v.d. Manderestraat 17, 4381 VR Vlissingen. JOS BOONE MARJOLIJN DE VOOGD gaan trouwen op vrijdag 18 mei a.s. om 14.00 uur in het stadhuis te Veere. Ons huwelijk wordt kerkelijk bevestigd om 15.00 uur in de SOW-kerk aan de Kapellestraat te Veere. U bent van harte welkom op onze receptie van 19.15 uur - 20.45 uur in "De Zandput" te Serooskerke. Sandenburghlaan 71, 4551 RM Veere. 17 mei 1951 - 17 mei 2001 H.BEEKE W. J. BEEKE-SNOEP Onze ouders en grootouders hopen op D.V. don derdag 17 mei a.s. te herdenken dat zij 50 jaar ge leden in het huwelijk zijn getreden. Wij willen dit met hen vieren in Restaurant "De Meerkoet", Schelphoek 3, Wolphaartsdijk. Receptie van 16.00 - 18.00 uur. Kinderen en kleinkinderen Veer weg 38, 4471 NC Wolphaartsdijk. Indien u iets wilt geven dan graag Na 40 jaar grote inzet voor onze gymnastiekver eniging Hygiëa neemt op 19 mei a.s. KEES ROELSE afscheid. Receptie van 19.00 - 20.00 uur in Brasserie "De Fontein", Markt 73 te Westkapelle. U bent van harte welkom. Bestuur gymnastiekvereniging Hygiëa Psalm 90 Op D.V. 19 mei 2001 hopen onze geliefde ouders, groot- en overgrootouders J. P. A. MABELIS en J. MABELIS-FIERET te herdenken dat ze 65 jaar geleden in het huwe lijk werden verbonden. Kinderen, klein- en achterkleinkinderen In verband met de gezondheid van onze ouders is er geen receptie, maar felicitatiepost is van harte welkom. Cadzandseweg 9 4504 AM Nieuwvliet. Alle belangstelling en felicitaties bij ons 40-jarig huwe lijk hebben ons blij verrast. Dankzij heel veel mensen konden wij ruim 1450, meegeven aan onze kinderen voor het weeshuis in Tan zania. Heel veel dank hiervoor. Dorpsstraat 86, 4424 CZ Wemeldinge. Adrie en Lien Gijssel Iedereen die ons bedacht bij ons 50-jarig Huwelijksfeest met bloemen, felicitaties, kaart of een ander geschenk willen wij bij deze heel hartelijk bedanken. Bram en Leen de Koeijer Kinderen en kleinkinderen Spui 13, Axel. kunt u tijdens kantooruren afseven bij de volsende PZC-kantoren: Oostsoubursseweg 10 Voorstad 22 Axelsestraat 16 's Gravenhofplein 4 Vlissingen: Goes: Temeuzen: Hulst: Zierikzee: Grachtweg 23 Kantooruren: maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur. Zierikzee en Hulst: 8.30 tot 17,00 uur. Zaterdags in Vlissingen van 8.00 tot 10.30 uur. Bellen of faxen kan ook. Tijdens kantooruren én (uitsluitend voor overlydens-Zgeboorte advertenties) maandag t/m vrijdagavond van 20.30 tot 22.00 uur en zondag avond van 20.00 tot 22.00 uur. TELEFOON: V FAX: (0118) 484000 (0118) 470100 Hierbij willen wij iedereen bedanken voor alle kaarten, bloemen en cadeaus die wij mochten ontvangen bij ons 50-jarig huwelijk. Jan en Maatje van Zweden v.d. Biltlaan 4, Kapelle. Heel hartelijke dank voor de vele kaarten en attenties die wij hebben ontvangen bij ons 50-jarig huwelijk. Ook namens onze kinderen en kleinkinderen. Mede door u is het een onvergetelijke dag geworden. Hartelijk dank daarvoor. Piet en Corrie Blok Pr. Christinastraat 2, Nieuwdorp In memoriain 12-05-1996 12-05-2001 (O)PA Het is alweer 5 jaar geleden dat je plotseling uit ons leven bent gegleden. Het verdriet, het gemis en de pijn, het zal altijd aanwezig zijn. Wij dragen je mee, overal heen. Marco, Marian Jeanet, Martin Maikel Lianne Deborah, Ton Dankbetuiging Voor de vele felicitaties, bloemen en geschenken welke wij mochten ontvangen ter gelegenheid van ons 65-jarig- huwelijksfeest zeggen wij namens onze kinderen, klein en achterkleinkinderen allen hartelijk dank. Het was voor ons een onvergetelijke dag. Familie L. Bosschaart Ritthemsestraat 37, 4388 !M Oost-Souburg. Een afscheid is het begin van een herinnering. Hartverwarmend waren de blijken van medeleven die wij van zovelen mochten ontvangen na het over lijden van onze lieve moeder, oma en overgrootmoe der JOHANNA WILHELMINA VERMEULE-POORTVLIET Wij willen ieder daarvoor hartelijk bedanken. Kinderen, klein en achterkleinkinderen Middelburg, mei 2001 Het gemis zal altijd blijven, de lege plek, het doet zo'n pijn maar in gedachten zal zij bij ons zijn. Na het overlijden van onze lieve moeder, schoon moeder en oma MARGRIET BUYSSE-DOENS ontvingen wij vele hartverwarmende reacties. Het heeft ons goed gedaan en het is fijn te weten dat zoveel mensen haar een warm hart hebben toe gedragen. Kinderen en kleinkinderen IJzendijke, mei 2001. Het heeft ons goed gedaan zoveel blijken van medeleven en steun te ontvangen tijdens de ziekte en na het overlij den van mijn lieve man, onze vader en grootvader P1ETER DE SMIT Bijzondere dank gaat uit naar het verplegend personeel van Oosterschelde Thuiszorg voor hun hulp en warm medeleven in de afgelopen maanden. C. de Smit-Korshuize kinderen en kleinkinderen Colijnsplaat. mei 2001. In plaats van kaarten Voor de vele blijken van medeleven ontvangen na het overlijden van onze lieve moeder CORNELIA VAN OFFENBEEK-JOZIASSE betuigen wij onze oprechte dank. Kinderen en kleinkinderen Middelburg, mei 2001. EKE het nieuwe Italiaanse top model JDM TITANE bewezen kwaliteit geen autorijbewijs geen wegenbelasting Eens kiest u voor kwaliteit Carrosserie van aluminium of polyester Aluminium kooiconstructie Stille motor door geluids isolatie 2 cilinder diesel automaat (janmar of lombardini motor) 4 jaar garantie op een Janmar motor Bel ons voor: - gratis brochure en/of proefrit - occasions met volledige garantie v.a._ 5000,- - financiering, leasing, inruil - invalidenvoertuigen (ook op het fietspad) Joosten Minnicars Dorpsstraat 12 Heinkenszand 2e paasdag geopend Tel/Fax 0113-567205, mobiel 06-51749704 Werkend volgens de bekende Zwitserse methode. Een bewe zen internationaal succes! Bel vrijblijvend voor informatie of een brochure (ook op zondag) naar: Anjerveld 16 4613 DB Bergen op Zoom 0164 23023.9 06 27210750 0164 230259 info@Iumico.nl www.lumico.nl Hartverwarmend waren de vele blijken van belangstel ling en medeleven na het overlijden van onze lieve zorg zame moeder, oma en omaatje WILHELMINA DE MEIJ-THEUNE Onze hartelijke dank hiervoor. Familie De Meij Ritthem, mei 2001. Daar hel ons onmogelijk is een ieder persoonlijk te be danken, betonen wij bij deze onze oprechte dank voor het meeleven en de belangstelling tijdens haar ziek zijn en de bewijzen van deelneming na het overlijden van mijn lieve vrouw, onze lieve zorgzame moeder, oma en overoma ADRIANA PIEPER-VERLARE Uw meeleven, zowel persoonlijk als schriftelijk, heeft ons heel goed gedaan, het was ons tot steun. G. Pieper Kinderen, klein- en achterkleinkinderen Krabbendijke, mei 2001. Voor de zeer vele hartelijke en ontroerende bewijzen, die wij mochten ontvangen tijdens haar ziek zijn en na het overlijden van mijn lieve vrouw, onze lieve, zorgzame moeder, schoonmoeder en oma MARIA ROOSE-VAN ZWEEDEN gaat onze dank uit naar u en vooral mijn dank naar allen die Rie hebben bijgestaan in de moeilijkste uren. Dank aan Thuiszorg, Carla en Anja, Joop, jullie waren geweldig! Dank je wel Niels, dank je wel Anke van Tiel. Mede namens mijn kinderen Jan Roose Vlissingen. Dankbetuiging Uw warme belangstelling na het overlijden van onze moeder en oma MARINA DE KOEIJER-SMIES heeft ons zeer geroerd. Dat zij bij zovelen een speciaal plekje heeft, versterkt onze goede herinneringen aan haar en geeft ons steun om verder te gaan. Hiervoor onze hartelijke dank. Kinderen en kleinkinderen Terneuzen, mei 2001 Dankbetuiging Voor de vele blijken van belangstelling en medeleven bij het overlijden van onze moeder, schoonmoeder en oma J. V.D. BROUCKE-VLASSENROOD betuigen wij langs deze weg onze oprechte dank. Een bijzonder woord van dank aan allen, vooral de vrienden, kennissen en de Thuiszorg die haar tijdens de laatste periode van haar leven op enigerlei wijze tot steun zijn geweest. Familie W. v. d. Broucke Kinderen en kleinkinderen Hulst, mei 2001. GEZONDHEID SEVEN WE DOOR Hierbij willen wij u. mede namens onze kinderen en kleinkinderen, allen hartelijk bedanken voor de vele ge lukwensen, kaarten en attenties, die we mochten ontvan gen bij ons 40-jarig huwelijksjubileum. P. H. Zweemer C. A. Zweemer-Oele Aalbesseslraat 39 4413 DG Krabbendijke. Het heeft ons als kinderen en kleinkinderen goed gedaan zoveel blijken van medeleven te mogen ontvangen na het overlijden van onze geliefde moeder en oma LOURINA PEENE Hiervoor onze hartelijke dank. Kinderen en kleinkinderen Middelburg, mei 2001. In liefde verenigd. De overstelpende belangstelling tijdens hun ziekte en na het overlijden van onze pa en moe. opa en oma PIET JONGEPIER en JANNIE JONGEPIER-BROUWER was en is ons tot grote steun. Een ieder persoonlijk be danken is onmogelijk, daarom willen wij u langs deze weg hartelijk danken voor uw medeleven. Kinderen en (achter)kleinkinderen Middelburg, mei 2001. Nu de eerste maanden na haar overlijden verstreken zijn, beseffen wij pas goed dat we echt verder moeten zonder mijn vrouw, onze moeder en oma: ANNIE VOGEL-MOENS Uit het overweldigende medeleven, de hartverwarmende belangstelling bij de uitvaartdienst en crematie en de ve le liefdevolle reacties, waarin haar zorgzame en positieve levensinstelling tot uiting kwam, halen wij veel kracht voor de toekomst. Bedankt daarvoor! Albert Vogel, kinderen en kleinkinderen Wij zijn ontroerd door de hoeveelheid kaarten, brieven en andere vormen van medeleven die wij hebben ont vangen na het overlijden van onze lieve zoon, broer, zwager en vriend CHRIS GÖTTE Het is voor ons onmogelijk deze honderden blijken van belangstelling, meestal zonder adres, persoonlijk te be antwoorden. Daarom willen wij u langs deze weg heel hartelijk be danken voor uw medeleven en tevens voor uw belang stelling tijdens het afscheid in de Zeelandhallen. Alle steun is voor ons het bewijs van grote vriendschap. Familie GÖTTE BL0F Kapelle, mei 2001. =J^ steenhouwerij tegelhandel Dagelijks geopend van: 8.00 tot 12.00 uur en van 13.00 t< Zaterdag geopend van: 9.00 tot 16.00 uur Oude Zandweg 2 - 4361 SK Westkapelle - Tel. 0118-571436 MERCEDES A-KLASSE TYPE UITVOERING A 140 Elegance, noviaviolet, radio cd, cv A140 Classic, diepzeeblauw, airco, alarm, radio cd A140 Classic, nachtzwart,radio cd, speakers A140 Classic, vulkaanrood, stootstrips, radio cd A160 Elegance, diepzeeblauw, L.M. velgen, radio cassette A160 Classic Fun, diepzeeblauw, airco, L.M. velgen, radio audio MERCEDES C-KLASSE TYPE UITVOERING C 220 D Esprit, smaragdzwart. alarm, L.M. velgen, radio cd, airco C 220 D Classic, onyxgrijs, radio, armsteun, alarm C 220 Elegance, smaragd zwart, airco, LM velgen C 200 D Elegance, alamandinerood, alarm, speakers, trekhaak C 230 Sport, kom.zwart, smaragd leder, airco, alarm, rolgordijn, LM velgen C 200 Esprit, briljantzilver, LM velgen, airco alarm, cd C190D Bomit, L.M. velgen, radio C 180 Combi Elegance, smaragdzwart, alarm, airco C 180 Elegance, alexandritegroen, airco, alarm, radio cd MERCEDES E-KLASSE TYPE E 320 CDi E 290 DT E 220 CDi E 200 D E 200 D E 280 UITVOERING Combi Elegance automaat, tansanitblauw, grijs leder command, alarm Avantgarde, automaat, violet, alarm, airco, telefoon Combi Elegance automaat, smaragdzwart, radio, trekhaak Elegance, azuritblauw, alarm, speakers, schuifkanteldak Elegance, turmalijngroen, schuifdak, alarm Avantgarde, autom.. violan, airco., alarm TYPE UITVOERING I S 320 lang Automaat, smaragdzwart, zwart leder, airco, elektr.bed. stoelen I 300 SL Automaat, blauw, zwart leder, handtop BEDRIJFSWAGENS B.JAAR 07-1999 10-1998 01-2000 01-2000 05-2000 09-2000 B.JAAR 01-1998 02-1997 10-1995 11-1993 10-1996 01-1999 12-1992 07-1999 06-2000 B.JAAR 03-2001 01-1999 11-1999 03-1995 05-1995 07-1996 B.JAAR 01-1996 03-1993 TYPE UITVOERING B.JAAR MB Vito 108 D HA, poolwit, tweezits bush, trekhaak 10-1998 MB Vito 108 CDi poolwit, trend, deuren achter, radio 01-2001 MB Sprinter 280D, poolwit. trekhaak, hang/hoogdak 01-1999 OVERIG BMW328I Cabrio, zwart, alarm, L.M velgen, leder 07-1995 Ml 320 Automaat, amazonegroen, leder, schuitdak, trekhaak, radio 09-1999 Mercedes Ster Occasion met Eurogarantie. Service 24h: hulpgarantie. Eurogarantie, Nationale Autopas kilometergarantie, kilometerkostprijsgarantie, mobiliteitsgarantie, geld-terug-garantie, Safety First-garantie, gegarandeerd goed. Automobielbedrijf P. Louwerse BV, De Roterij 7, 4328 BB Burgh-Haamstede mobilo-life oooo Geopend ma t/m vr, 8.00-18.00 uur, zaterdag 10.00-16.00 uur Tel.: (0111) 65 42 92 E-mail: p.louwerse.bv@carquick.nl Officieel Mercedes-Benz dealer voor Schouwen-Duiveland Bezoek onze site www.louwerse.carquick.nl Voor uw medeleven en belangstelling na het overlijd» van onze lieve vader, groot- en overgrootvader JOHANNES PIETER VAN LUIJK zeggen wij u langs deze weg onze welgemeende dank Namens de familie, Yvonne van Beekliuizen Middelburg, mei 2001 Dankbetuiging Langs deze weg willen wij u bedanken voor uw bljjU van medeleven bij het overlijden van onze lieve vrouv en moeder HÉLÈNE BLAAS-KITZEN Co Blaas en kinder» Vlissingen. mei 2001. Rubriek voor gelukwens ter gelegenheid van geboorte. Y verloving, huwelijk, jubileum, examen, r- penz. Ook voor mededelingen over huisdieren. Jpj! Alleen voor particulieren. Mj De teksten en eventueel beeldmateriaal dienen twee dagen vóór plaatsing uiterlijk 16.00 uur in het f bezit te zijn van de advertentie-afdeling te Vlissingen. Tarief: prijs per millimeter over I kolom: 1,06 Een regel met een grote letter is verplicht Foto of tekening: maximaal 40 mm hoog, over I of 2 kolom. Hartelijk gefelicteerd, dit stel, je kent ze wel, zijn heus waar, vandaag het ZILVEREN PAAR Pa, Ma en de rest Marie haar knuffelbeer wordt 70 deze keer!! Hartelijk gefeli citeerd. Van alle bekenden Tussen grut en beton j al 25 JAAR veel liefde om: Jan en Din- ke van harte gefeliciteerd De familie PETER BAAIJENS is nu de jongste schilder ondernemer (gediplo meerd) van Nederland. Proficiat BSA Goes Morgen verliest KARLA d'r laatste wilde haar, ze wordt dan 31 jaar, gefelici teerd wijffie. Stiedinnetje Deze KAREL vroeger zo'n wilde man ziet vandaag Abraham. H.G. VERLOREN Westkapelle, bankje bij Eri- ca (duinen/strand) op 2 mei ca. 18.00 uur: blauwe rugzak met div. (auto-) sleutels. Bel a.u.b.0118-571358. IEK EN SUUS 25 jaar getrouwd Zudder enWudder I Vakantie in Nederland: Wanneer u uw vakantie in Nederland doorbrengt, kunnen wij er voor zor- gen dat de PZC op uw vakantieadres wordt bezorgd. De bezorging bij u j thuis wordt dan tijdelijk stopgezet. J Ook kunt u de PZC tijdelijk bij iemand anders laten bezorgen. Geef ons naam en adres op en wij bezorgen daar gedurende uw vakantie de PZC. Vakantie in het buitenland: Als u met vakantie naar het buiten- land gaat, bieden wij u de volgende i mogelijkheden: j if U doet tijdens uw vakantie een an- j der een plezier met de PZC. Geef ons naam en adres op en wij bezor- gen daar gedurende uw vakantie de PZC. i if U laat de PZC opsturen naar uw va- kantieadres in het buitenland. Geef ons uw vakantiebestemming en wij sturen geheel voor uw risico de PZC dagelijks aan u op. Kosten volgens j PTT tarief. U onderbreekt tijdelijk uw abonne- ment (minimaal voor een week), j Het teveel betaalde abonnements- geld wordt dan verrekend. I Vul de gegevens hiernaast in, knip de- 1 ze bon uit en stuur 'm minstens twee weken voor het begin van uw vakan- I tie naar ons op. Ter voorkoming van onjuiste J adressering kunnen opdrachten per telefoon NIET in behandeling worden genomen. GEGEVENS ABONNEE: adres: postcode: woonplaats: telefoonnummer: eerste verzenddag: eerste dag weer thuis bezorgen: bezorg de krant op onderstaand va kantieadres: naam: adres: postcode: woonplaats: geef mijn abonnement gedurende mijn vakantie aan: naam: adres: postcode: woonplaats: onderbreek mijn abonnement en ver reken het abonnementsgeld. eerste dag geen krant eerste dag weer thuis bezorgen:. Stuur deze bon naar: Provinciale Zeeuwse Courant Afdeling Lezersservice Antwoordnummer 123 4380 VB Vffssinqen KRANT VOOR ZEELAND

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2001 | | pagina 6