Veilig stoeltje zit muurvast Bentley komt met midsizer C5 is geen vliegend tapijt Verkoop fietsen stijgt 47 VW test brandstof Sunfuel Volvo beste trekauto Suzuki komt met Volusia Caravan laten wegen Xsara met 2.0 HDI diesel Twee wieiers zaterdag 12 mei 2001 Het kinderzitje dat BMW in zijn programma heeft. Het kinderveiligheidssysteem van VW. Het is dagelijks in auto's te zien. Pa en ma zitten keurig in gordels gesnoerd in de auto, het kind of twee kin deren dartelen op de achter bank. En als er al een kinder zitje is, wordt dat vaak onveilig in een auto neerge zet. Isofix is een nieuw sys teem, waarbij zowel zitjes als bevestigingspunten aan alle veiligheidsnormen vol doen. T Tolgens statistieken zou voor V ongeveer de helft van de kinderen in auto's verkeerd ge bruik gemaakt worden van de veiligheidsvoorzieningen. Zit jes worden op de passagierstoel gezet, terwijl dat levensgevaar lijk is als de auto ook een passa giersairbag heeft. Soms kan die uitgeschakeld worden, maar dat wordt dan ook wel eens ver geten. Kinderzitjes op de ach terbank worden vaak heel slecht met gordels vastgezet. Als dat al lukt. Wanneer het kinderzitje niet goed vast zit heeft het hele ding nauwelijks zin. Want bij een aanrijding kan het kind met stoel en al als een projectiel ge lanceerd worden. Een goed kin derzitje vergroot de bescher ming tegen de gevolgen van een ongeval tot zeven keer. Crashtest Autofabrikanten weten dat al jaren, want zij zijn al heel lang bezig met crashtests. Die zijn wettelijk verplicht, maar voor de bevestiging van kinderstoel tjes in de auto gelden gek genoeg nog steeds geen regels. Binnen de Europese industrie zijn jaren geleden afspraken ge maakt voor veilig vervoer van kinderen in de auto. De Adac (Duitse anwb-variant), een stoeltjesfabrikant en de auto industrie kwamen tot het Iso- fix-systeem: bevestigingspun ten voor kinderstoeltjes worden universeel in de auto aange bracht. Isofix werkt eenvoudig met snelkliksystemen. Zodat de kinderzitjes in moderne auto's van verschillende merken pas sen. Wettelijke normen zijn er nog steeds niet voor. Zodat het systeem nog altijd berust op we derzijdse afspraken tussen on dernemingen. Kinderzitjes zijn er in soorten en maten, uitvoeringen en kleuren. Soms zien ze er prachtig uit, maar dat zegt helemaal niets over de effectiviteit ervan. Een slecht bevestigd zitje is gevaar lijk. En niet zo'n beetje ook. Hard afremmen, een snelle bocht of een aanrijding kunnen leiden tot een gekatapulteerd kind. Al zit het kind nog zo vast in het stoeltje, als dat stoeltje niet stevig vast zit, helpt dat niets. Flinke aanrijding Autostoelen zijn de afgelopen veertig jaar sterk verbeterd. Ze staan beter vast, de leuning breekt niet af bij een flinke aan rijding en er zijn zelfs hoofd steunen die 'actief' hoofd/nek- bescherming bieden zodra de auto van achter aangereden wordt. Ook de veiligheidsgordel is als passief onderdeel enorm verbeterd. De plek voor het kind is vele ja ren een ondergeschoven kindje geweest. Onderzoeken geven aan dat maar één op de vij f zitjes op de juiste manier in de auto vastgemaakt is. Nog veel komt het voor dat het stoelframe 'vast' staat met een gordel die er omheen gegespt is. Onder het motto zolang er gordel is kan er geknoopt worden. Isofix is eigenlijk een vaste ver binding tussen kinderzitje en auto. Die verbinding komt tot stand door vaste punten tussen zitting en leuning, die aan de Isofix-punten in de auto gekop peld worden door ze erin vast te klikken. Sommige systemen hebben telescopisch uitschuif - bare stangen, die het zitje een voudig in de vaste bevestigings punten tussen rugleuning en zitvlak van de achterbank ver ankeren. Op die manier is het zitje vast verbonden met de car rosserie van de auto. Steeds meer moderne auto's hebben Isofix-bevestigings- punten. Sommige automerken bieden eigen Isofix-zitjes aan. Zoals BMW. Dat merk heeft de Junior Seat voor de gewichts klasse tussen 9 en 25 kilo, het geen overeenkomt met leeftij den van kinderen tussen negen maanden en zeven jaar. Voor oudere kinderen past het stoeltje zonder tuigje met eigen gordelsysteem. In dat geval wordt de driepuntsgordel van de auto gebruikt. BMW biedt het zitje aan voor de prijs van ƒ698,-. Babyzitje Het Beierse merk is bezig met de ontwikkeling van een babyzitje, dat bescherming biedt aan ba by's van 0 tot 18 maanden. Met geïntegreerd gordelsysteem, verstelbare zitgrootte, slaapzak en een buggy. Volkswagen heeft het Bobsy G Isofix kinderzitje voor prijzen van 235,- tot 525,-. Rien van der Steen T Torig jaar werden er in Ne- V derland ruim 1,5 miljoen fietsen verkocht, vijf procent meer dan het jaar daarvoor. Met een gemiddelde prijs van dik duizend gulden per stuk is de branche daarmee goed voor een omzet van 1,5 miljard gulden. „Waar blijven al die fietsen toch", vraagt ook de branche vereniging RAI, afdeling Fiet sen, zich af in het jaarverslag over 2000. Toch is er volgens voorzitter Jaap Wijnschenk wel een plau sibele verklaring: consumenten rijden op meerdere fietsen. „Een toer/stadsfiets voor het dage lijks gebruik, een sporthybride voor het ruigere outdoor-werk of een messcherp racema chientje om het luie zweet uit je lichaam te trappen", zegt hij. Ook bij fietsfabrikant Gazelle merken ze dat het goed gaat. Normaliter produceert het be- drijf in de wintermaanden zo'n 1.800 fietsen per dag. De vraag naar nieuwe fietsen is echter zo groot dat het bedrijf extra men sen heeft ingehuurd om de pro ductie op te vijzelen naar 1950 fietsen per dag. Dit is een abso luut record in de ruim 100-jari- ge geschiedenis van Gazelle. Met dank aan Vader Abraham en zijn smurfen weet heel Ne derland dat sinds 1 mei bestuur ders van rechts voorrang heb ben. Volgens de Fietsersbond is het door die maatregel nog be langrijker dat fietsers in het verkeer zich duidelijk en conse quent gedragen zodat de andere verkeersdeelnemers daar reke ning mee kunnen houden. Al met al dus reden genoeg om de Fietsersbond-brochure 'Het recht van de sterkste' uitgebreid te herzien en te herschrijven. Speciale hoofdstukjes zijn er gewijd aan fietsende ouders met kinderen en senioren. De brochure kost één gulden per stuk (verzendkosten 2,50) en is te bestellen door storting van het bedrag, incluis verzendkos ten, op giro 30255 tnv Fietsers bond te Utrecht onder vermel ding van 'Recht van de sterkste' Hans van Alebeek De Bentley Continental R Le Mans Series naast een historische Le Mans. Bentley komt in 2003 met een grote middenklasser. De midsized Bentley gaat concur reren met de BMW 5-serie. Maar ook Jaguar wordt op de korrel genomen. „Want", aldus impor teur Frits Hessing uit De Bilt, „Jaguar brengt goedkopere mo dellen uit (zoals X-type), maar daar zijn een hoop rijders van het merk met van gediend. Ook Range Rover-bestuurders vor men voor ons straks de doel groep." Sportief Bentley, tot nu toe de sportieve tak van Rolls-Royce, heeft mo menteel drie grote, peperdure modellen met de Red Label, de Arnage en de Coupé. In beperk te oplage maakt Bentley een Le Mans-serie die vanaf juni op de markt gebracht wordt. Voor hoeveel geld is niet duidelijk. Het merk keert na 71 jaar terug naar de 24-uursrace van Le Mans in Frankrijk, die half juni gehouden wordt. Bentley nam slechts acht jaar deel aan races, van 1922 tot 1930, maar vestig de daar een ijzeren reputatie. Al beweerden boze tongen des tijds, dat de enorme Bentleys de 'snelste vrachtwagens ter we reld waren'. Groei Bentley verkocht in 2000 veel meer auto's dan daarvoor. Het merk rekent dit jaar op een groei van 50 procent. In Nederland werden vorig jaar 9 nieuwe Rollsen en 21 Bentleys ver kocht. Het waren er nog nooit zoveel. Volgens Hessing worden er in de eredivisie een groeiend aantal auto's verkocht. In Nederland gaat het om jaar lijks circa 1500 auto's. „Wij wil len in dat segment vanaf 2003, als Bentley los is van Rolls-Roy ce en met de midsizer komt150 Bentleys verkopen", zegt Hes sing. Bentley wordt een merk onder de vlag van VW, Rolls- Royce gaat verder onder de re gie van BMW. Rien van der Steen T Tolkswagen gelooft in de technologie van de brandstofcel, die uit V waterstof elektriciteit opwekt en zo voor aandrijving van auto's kan zorgen. Maar er is een overgang nodig voordat die techniek pro- ductierijp is. Dr. Wolfgang Steiger, bij VW verantwoordelijk voor motoronderzoek, zei onlangs op een symposium in Wenen dat de conventionele verbrandingsmotor verbeterd moet worden totdat de brandstofcel beschikbaar komt. En dat kan over een jaar of vier zijn. Steiger pleitte ook voor speciale, synthetische benzine. VW doet daar al proefnemingen mee. De SunFuel gedoopte brandstof wordt van aardgas of van biogas gemaakt. Bij de verbranding ontstaan minder schadelijke uitlaatgassen en de brandstof zelf is nagenoeg reukloos. SunFuel zou ook gebruikt kunnen worden voor de eerste generatie brandstofcelauto's, omdat er dan geen aparte, peperdure organisatie nodig is voor de levering van waterstof aan de pomp. De Trekauto van het Jaar is dit keer de Volvo S60 2.4 geworden. In de verschillende categorieën wonnen verder de Opel Corsa 1.4 16V, Mitsubishi Space Star DiD. VW Passat TDI en Subaru Im- preza 2.0 Plus. Maar de Volvo stak daar dus met kop en schouders bovenuit. In totaal werden 21 auto's beoordeeld door een journalis tenjury. Suzuki breidt de reeks cruisers uit. De Volusia 800, genoemd naar Volusia County in Florida, borduurt voort op het thema van de Suzuki Intruder. Met Amerikaanse styling en een zithoogte van krap 70 cm. De 52 pk twin-motor heeft een inhoud van 805 cm3, is vloeistofgekoeld en wordt gevoed door één carburateur. De wielba sis bedraagt 1,65 m., de aandrijving wofdt verzorgd door een card- anas, de motor heeft ver naar voren geplaatste voetsteunen en rem men geschiedt met een enkele schijfrem voor en een trommelrem achter. De zwart-rode Volusia VL 800 kost 19.999,- Mits ze lid zijn van de ANWB kunnen caravanbezitters hun mo biele vakantiewoning gratis laten wegen bij een aantal bedrij - ven. Dat kan volgende week zaterdag (19 mei) in Zuidwest-Neder land bij Bonda's Veevoeders aan de Industrieweg in Zoeterwoude, Kieboom aan de Willem Barentszstraat in Rotterdam, Agro Delta aan de Lindtsedijk in Zwijndrecht, CZAV aan Kleine Zelkeweg in Zierikzee of CZAV aan de Havenweg in Dinteloord. Caravans worden vaak verkeerd of te zwaar beladen. Zware bagage moet als het kan boven de as. en de kogeldruk mag tussen 50 en 75 kilo bedragen. Bij het gratis wegen is de wegenwacht aanwezig voor technische assistentie. Een telefonische afspraak tevoren is nodig: tel. 070-3145474. Cit roën is begonnen met de verkoop van de Xsara met 20 HDi 110 pk diesel. De turbodiesel met directe inspuiting onder hoge druk en een koppel van 2 5 0 Nm is de sterkste diesel voor de midden klasser van Citroën (de andere zijn de 1.9 D/71 pk en de 2.0 HDi/90 pk). De Xsara verscheen in 1997 en sindsdien zijn er 1,2 miljoen van verkocht, een kwart daarvan in Frankrijk en meer dan de helft met dieselmotor. De Xsara 2.0 HDi Exclusive kost 54.500,-. Museum Flehite in Amersfoort staat van 21 juli tot en met 2 de cember 2001 vol fietsen, brommers en motoren die zijn ge maakt in de Amersfoortse Eysinkf abriek. Voor deze tentoonstelling wil het museum graag in contact komen met oud-werknemers en verzamelaars die voorwerpen of foto's bezitten. Zij kunnen bellen met projectleider Gerard Raven, telefoon 033-4619987. Eysink produceerde van 1886 tot 1972; tot 1954 in Amersfoort, daarna in Soest. Op het hoogtepunt (1912) had het bedrijf honderd werknemers in dienst. Eysink bouwde in 1898 de eerste Nederland se auto. De fabriek zorgde voor een aantal technische primeurs, waaronder een rem bij achteruitrijden (1907). Toen de automarkt tijdens de Eerste Wereldoorlog instortte, werd de productie van vierwielers gestaakt en richtte men zich uitsluitend op de fabricage van fietsen, bromfietsen en motoren. Motorcoureurs van Eysink vielen bij wedstrijden regelmatig in de prijzen. Citroën borduurt met de nieuwe C5 uiterlijk voort op de kleinere Xsara. De afstands bediening heeft hetzelfde euvel als de grootste Peugeot. Petiete rige knopjes die ongewild inge drukt worden. De grootste verrassing is tegelijk een teleur stelling: het hydropneumati- sche veersysteem van Citroën, dat in deze C5 hydractief III heet en waarin conventionele veren en schokdempers ontbre ken, is van de laatste generatie, maar met zo verfijnd als je zou denken. De zes (de eenvoudiger versies hebben er vier) veerbollen die met stikstof gas en hydraulische olie de vering van de auto ver zorgen, poetsen de oneffenhe den of gaten in het wegdek be paald niet zachtkens weg. Je hoort de auto denderen en de achteras maakt klokkende ge luiden. Allerminst een vliegend tapijt dus Een intelligent on derstel, dat een prachtige auto matische niveauregeling bij remmen en optrekken en bela ding behelst en de auto ook in bochten keurig rechtop in het gareel dwingt. Er is ook een sportknop, maar die maakt het veersysteem nogal stuiterig. Standaard heeft de 3.0 Exclusi ve zes airbags, abs, xenonver lichting, centrale afstands- bedienbare vergrendeling, stuurbekrachtiging, automati sche airco, cruise control, elek trisch bedienbare zijruiten, in hoogte en diepte verstelbaar stuur, in hoogte verstelbare be stuurdersstoel, gedeeld neer- klapbare achterbank, automa tische alarmlichten bij een noodstop en een boordcompu ter, maar geen wisser achterop noch mistlampen. Net zomin als een geheugen voor de elektri sche zittingverstelling. Wat je op zo'n dure auto wel verwacht. De vierversnellingsautomaat met tiptronic werkt geweldig. Het stuur is wat zwaar bekrach tigd, snelheidsafhankelijk in De Citroën C5 is wel gerieflijk, maar bezit geen verfijnd veergedrag. deze luxe versie, maar wel te on gevoelig. De wegliggmg is voor treffelijk, de achterwielophan ging gedraagt zich rumoerig, want onderstel en veersysteem hebben achter dus een hekel aan korte oneffenheden in het weg dek. N oem het maar zenuwtrek jes. Je ziet het vaker in moderne au to's. Of hele ontwikkelingsafde lingen zich met de bekerhou ders bezighouden. Deze C5 heeft een bakje voor klein spul waarin een grote drukknop het ding in twee bekerhouders kan herscheppen. Fraai bedacht. Uiterlijk is het een middelmaat auto. De C5 wordt in elk geval niet de Citroën waarnaar Citro- fielen snakken. Misschien wordt dat later goedgemaakt door de Pluriel, de toekomstige nieuwe Eend van het merk. De roem van weleer is getaand. Onder de knoet van PSA maakt Citroën keurige auto's, die keu rig verkopen en vooral keurig rijden. De C5, die de Xantia zo wel als de XM opvolgt, wordt over een paar jaar opgevolgd door de C6 Lignage, een auto die groter wordt dan de XM. Zijn wielbasis is ruim en dat belooft comfort De auto is hoog ge bouwd en de inrichting is dik voor elkaar. Goede, brede stoe len met nogal korte zittingen, ruime instap voor en achter en een joekel van een bagageruim, waarin bevestigingsogen niet ontbreken. Ook de toegang daar is prima, want de achterklep is in feite een vijfde deur. Er zijn voldoende opbergmogelijkhe- den en in de middenconsole zit een 12 volts-aansluiting. In september komt de station car, die aan de achterzijde bij zonder fraai is. Rien van der Steen motor: 3.0 V6 vermogen: 205 pk; koppel 285 Nm bij 3750 tpm; aandrijving: voorwielen; lxbxh: 4.62 x 1.77 x 1.48 m. wielbasis: 2,75 m. bagageruim: 456 liter draaicirkel: 12,45 m. brandstoftank: 66 liter gewicht: 1.495 kg (1.8 1.265 kg), max. aanhangergewicht:1500 kg. (geremd) verbruik:1:8 prijs: 1.8i 45.990, 2.0i 52.490, 2.0 IIDI 53.490, 2.2 HDI 74.690, 3.0 V6 74.690 gul den, met automaat 78.490,-.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2001 | | pagina 47