V PZC GRATIS HENZO ALBUM) ƒ330.000? ƒ530.000? pre Vrijblijvende hypotheekofferte? LEZERSVOORDEEL www.rvs.nl Wegens verbouwing tijdelijk gesloten. TOT F 5,00 KORTING OP W.K. KARATE! GRATIS HENZO FOTO ALBUM Notaris Mr. W. H. Klaasseri 42 Veiling Wil je snel en makkelijk weten welk hypotheekbedrag je maximaal kunt lenen, welke hypotheek het beste bij je past en wat je maandelijkse lasten zijn? Ga dan naar de virtuele adviseur op onze website. De echte RVS adviseur is er natuurlijk ook als je 'm nodig hebt. RVS biedt tijdelijk al een hypotheekrente vanaf 4,9%. onderdeel van ING Ai) zaterdag 12 mei 2001 lÖLiFlEMBi iEilAIUM© BEND Ü^=P H.R. met subsidiemogelijkheden! hardglazen deuren glazen douche-afsch. kunststof en hardhouten kozijnen voorzet- beglazingssystemen dakbeglazing glas of kunststof geslepen glas 2 t/m 50 mm dik spiegels/spiegelwanden veiligheidsglas gelaagd/gehard figuurglas (grote sortering) hardglazen puien montage PRINS mM UT ,eól PAUL KRUGERSTRAAT 288, 4381 WR VLISSINGEN Postbus-38.4380 AA Vlissingen Telefoon 0118-413351 Fax 0118-419882 "De Arrondissementsrechtbank te Middelburg heeft bij be schikking d.d. 9 mei 2001 onder curatele gesteld Henri de Bruin, geboren op 9 december 1937 in de - toenmalige - ge meente Wissenkerke, wonende aan de Ter Poorteweg 15 te 4371 RM Koudekerke, Gemeente Veere, onder gelijktijdige benoeming tot curator van Willem de Bruin, geboren op 3 november 1949, wonende aan de Veerseweg 10 te 4351 RC Veere. mr. M. W. Dieleman, procureur Mededeling aan de vaste klanten van Bang Olufsen Center Van de Berge te Goes Per 1 april j.l. is de Fa. Van den Berge overgenomen door EP Minet te Middelburg. I.v.m. de aanpassing van ons interieur is de winkel tijdelijk gesloten van woensdag 16 mei t/m zaterdag 9 juni. Deze 3 weken werkt onze technische dienst gewoon door en zijn we telefonisch ook gewoon bereikbaar. Vanaf de 2e week van juni zal de winkel weer geopend zijn met een nieuwe presentatie van de onderstaande merken: Bang Olufsen - Loewe - Bose - Onkyo - Quadral De kwaliteit van onze service blijft gewoon als vanouds. Dus graag tot ziens bij: Vail den 86^6 Audi© Vide© Gasthuisstraat 2-4, 4461 JS Goes Tel.: 0113 215616 Fax: 0113 211209 LENSEN ADVOCATEN In de faillissementen van P. A. J. Mannaert en C. van Hese is op 9 mei 2001 de uitdelings lij kst ex artikel 180 F gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Middel burg en van het kantongerecht te Terneuzen." R. M. A. Lensen, curator (Postbus 1047 4530 GA Terneuzen, tel. 0115-617585, fax 0115-630690). EINDE SCHULDSANERINGSREGELING De Arrondissementsrechtbank Middelburg heeft bij beslissing van 25 april 2001 de schuldsaneringsregeling van Ronnie Adri- aan Jacobus Cornelis Baans en Sylvia Pieternella Provoost, echtgenoten, wonende te 4382 TA Vlissingen aan de Jacob Ma- rislaan 28, beëindigd. Dat vonnis is inmiddels onherroepelijk. mr J. Wind Postbus 117,4330 AC Middelburg Balans 13,4331 BL Middelburg tel.: 0118-633888 fax:0118-626750 e-mail: kernkamp@zeelandnet.nl g™™- KRANT VOOR ZEELAND Op zaterdag 12 en zondag 13 mei a.s. organiseert JKA Nederland i.s.m. Karate Do UMO afd. Vlissingen de 1ste W.J.K.A. KARATE FRIENDSHIP TOURNAMENT in Sporthal Baskensburg te Vlissingen. Aan deze W.K. Karate nëmen vele landen deel o.a. België, Engeland, Schotland, Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk, Latvia, Litouwen, Roemenië, SriLanka, Pakistan, Zuid-Afrlka, Nederland, etc. Entreeprijs 1 dag: t/m 12 jr fl. 5,00 vanaf 13 jr. fl. 10,00 p.p. Het programma Is als volgt: 2 dagen: t/m 12 jr. fl. 7,50 vanaf 13 jr. fl. 15,00 p.p. Zaterdag 12 mei alle voorronden. Zondag 13 mei alle finales. Tegen inlevering van onderstaande bon ontvangt u een korting van fl. 2,50 op de entreeprijs voor 1 dag of fl. 5,00 korting op de entreeprijs voor 2 dagen (1 bon per persoon). Aanvang beide dagen is om 10.00 uur. I "ï"z I ~R~ s v'o o"r"d"e""eTb"n I 1 Naam I Adres I I PC/Woonplaats fl I I Telefoonabo/nietabo I I Handtekeningj I 1° W.J.K.A. Karate Friendship Tournament 12 13 mei 2001 Vlissingen. I Adverteren verkoopt. Probeer het maar: tel. 0118-484321 of fax 0118-484370 PUBLICATIE VAN DE ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE MIDDELBURG INZAKE DE FAILLISSEMENTSWET Bij vonnis van deze rechtbank van woensdag 9 mei 2001 zijn de navolgende faillissementen UITGESPROKEN: MATTHEUS HENDRIKUS VAN OPZEELAND, ge boren op 22 oktober 1967 in Vlaardingen. handelend on der de naam DIAMARA SCHEEPVAART, wonende en gevestigd te 4551 TE Sas van Gent, Joostenstraat 3 Cura tor mr. J. L. M. Burlet, advocaat en procureur in Oost- burg, Postbus 14 (4500 AA), tel. 0117-455249. EXPEDITIEBEDRIJF SCHOP B.V., gevestigd te 4461 DL Goes. Wetsingel 14. Curator mr. M. J. E Sul. advo caat en procureur in Goes, Postbus 342 (4460 AS), tel. 0113-221100. SCHULDSANERING NATUURLIJKE PERSONEN: Bij vonnis van deze rechtbank van woensdag 9 mei 2001 is de definitieve toepassing van de schuldsanering uitgesproken ten aanzien van: JAN NICOLAAS OTTE, geboren op 26 december 1964 in Hoedekenskerke, wonende te 4491 GB Wissen kerke, Julianastraat 60. Bewindvoerder mr. G. Veen, ad vocaat en procureur in Goes, Postbus 380 (4460 AT), tel. 0113-212002. MAATJE TANNEKE DE GRAAF, geboren op 1 juli 1949 in Terneuzen, wonende te 4537 VA Terneuzen, Wil genplantsoen 25. Bewindvoerder mr. R. R. E. Nobus, ad vocaat en procureur, Postbus 1020 (4530 GA), tel. 0115- 617733. IVAN PA AU WE, geboren op 8 februari 1973 in Ant werpen, wonende te 4463 BJ Goes, Schumanstede 1441. Bewindvoerder mr. B. Kwakkenbos, Postbus 35 (4460 AA), tel. 0113-311965. LEVIE SIMONSKIE, geboren op 9 augustus 1959 in Rotterdam en CATHARINA BLOM, geboren op 23 ju li 1971, beiden wonende te 4454 BM Borssele, Everin- gestraat II. Bewindvoerder mr. B. Kwakkenbos voor noemd. GIDEON VAN DER VALK, geboren op 30 november 1960 in Schiedam, wonende te 4461 WS Goes, De Graaffstraat 129. Bewindvoerder mr. B. Kwakkenbos voornoemd. HENDRICUS NICOLAAS ADRIANA LINT, gebo ren op 8 oktober 1966 in Bergen op Zoom, en MAR SCHA JACOBA ANNA MARIA SPARIDAENS, ge boren op 29 november 1972 in Tilburg, beiden wonende te 4385 GR Vlissingen, Wijenburg 50. Bewindvoerder mr. P. Buijs, advocaat en procureur in Vlissineen, Post bus 5037 (4380 KA), lel. 0118-414910. ELZA DORSTIJN, geboren op 10 juli 1965 in Zaan dam, wonende te 4384 GB Vlissingen, Van Raaltestraat 9. Bewindvoerder mr. J. Wind, advocaat en procureur in Middelburg, Postbus 117 (4330 AC), tel. 0118-633888. In bovengenoemde zaken is mr. W.M.P. van Alphen rechter-commissaris. De griffier, D.M, van de Laar, wnd. FOTO VIDEO DIGITAAL Actie: bij KODAK EXPRESS 1-UUR of 24-UUR FOTOSERVICE. GOES Klokstr.iac 7 0113-216159 VLISSINGEN Scheldepleln 0118-414081MIDDELBURG Lange Delft 115 0118-634225 TERNEUZEN Noordstr 6 01 15-621575 HULST Steenstr. 14 01 14-316162 ZIERIKZEE Mol 17-19 011 1-450091 ETTEN-LEUR Oude Bredasewcg 26 076-5012670 wwfotovérftlroorfenT IUB Kodak PUBLICATIE VAN DE ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE MIDDELBURG INZAKE DE FAILLISSEMENTSWET RECTIFICATIE: Bij vonnis van deze rechtbank van woensdag 25 april 2001 is de SCHULDSANERINGSREGELING op 18 augustus 1999 van toepassing verklaard ten aanzien van JOHN VAN TIEL, geboren op 7 augustus 1948 in Am sterdam, wonende te 4463 TB Goes, Aalbersestraat 4, BEËINDIGD. Door het in kracht van gewijsde gaan van dit vonnis verkeert JOHN VAN TIEL per 4 mei 2001 van rechtswege in staat van FAILLISSEMENT. Tot cura tor is benoemd mr. P. Feenstra, advocaat en procureur in Goes, Postbus 130 (4460 AC), tel. 0113-211640. SCHULDSANERING NATUURLIJKE PERSONEN: Bij vonnis van deze rechtbank van woensdag 2 mei 2001 is onder gelijktijdige opheffing van het faillissement de definitieve toepassing van de schuldsanering uitgespro ken ten aanzien van: DANIËL JOHANNES EDUARD LOUIS VAN HOE VE, geboren op 6 november 1978 in Terneuzen, en AN- JA ANGELIKA FREDERIKA BOELMAN, geboren op 6 januari 1980 in Groningen, beiden wonende te 4551 AX Sas van Gent, Vredestraat 40. Bewindvoerder mr. H. M. den Hollander, advocaat en procureur in Oostburg, Postbus 30 (4500 AA), tel. 0117-452878. Bij vonnis van deze rechtbank van woensdag 2 mei 2001 is de definitieve toepassing van de schuldsanering uitge sproken ten aanzien van: RONALD ALEXANDER DE JONG, geboren op 29 december 1966 in Roosendaal en Nispen, wonende te 4382 KG Vlissingen, Bonedijkestraat 212. Bewindvoer der mr. J. Wind, advocaat en procureur in Middelburg, Postbus 117 (4330 AC), tel. 0118-633888. HELEN HAZENBOOM, geboren op 18 juli 1964 in Footscray, wonende te 4441 TK Ovezande. Oude Noord- weg 5. Bewindvoerder mr. P. van Kampen, advocaat en procureur in Heinkenszand, Postbus 22 (4450 AA), tel. 0113-567588. JUSTIN M. PARINUSSA, geboren op 29 juli 1972, en XANDRA XHOFLEER, geboren; op 1 augustus 1973, beiden wonende te 4335 VM Middelburg, Biesbosstraal 43. Bewindvoerder mr. J. A. Platteeuw, advocaat en pro cureur in Middelburg, Postbus 616 (4330 AP), tel. 0118- 623655. JACOBA MARIA STRENGHOLT, geboren op 28 sep tember 1957 in Goes, wonende te 4461 JV Goes, Oost- wal 95. Bewindvoerder mr. F. A. M. te Braake, advocaat en procureur in Goes, Postbus 380 (4460 AT), tel. 0113- 212002. In bovengenoemde zaken is mr. W. M. P. van Alphen rechter-commissaris. De griffier, D. M. van de Laar, wnd. Executie-veiling recreatiewoning Christoffellaan 88 te Brouwershaven in het Recreatiepark "Port Greve" (Schouwen-Duiveland) Notaris Mr. W. H. Klaassen te Zierikzee, in collegiale samenwerking met notaris Mr. J. A. I. M. Schul te Halsteren is voornemens om op woensdag 16 mei 2001 om 14.30 uur in Brasserie Le Menu/Mondragon aan de Oude Haven 13 te Zierikzee, krachtens artikel 3:268 van het Burgerlijk Wetboek in het openbaar te verkopen, bij inzet en afslag, in één zitting: de recreatiewoning met tuin aan de Christoffellaan 88 te 4318 NC Brouwershaven, kadastraal bekend gemeente Brouwershaven, sectie N nummer 1052, groot 2,69 are; De exploitatiekosten bedragen f 1.827,00 per jaar volgens de begroting van de Vereniging van Eigenaars. Op de veiling zijn van toepassing de Algemene Veilingvoorwaarden voor Executieveilingen 1993, welke ter inzage liggen ten kantore van voornoemde notaris. Aan de koper worden in rekening gebracht de buiten gerechtelijke incassokosten ad f 2.000,00. De koper moet tijdens de veiling aan de notaris ter hand stellen een bankgarantie voor de betaling van de kosten als bedoeld onder 9 lid 1 van de toepasselijke Algemene Veilingvoorwaarden voor Executieveilingen 1993. Betaling van de kosten dient plaats te vinden binnen acht dagen na gunning en betaling van de koopsom binnen zes weken na gunning. De zakelijke lasten zijn, voor rekening van de koper vanaf de gunning, vanaf welk tijdstip het gekochte voor risico van de koper is. Aanvaarding in eigen gebruik en genot na betaling van de koopsom en de kosten. Zonodig kan de koper voor zijn rekening en risico de ontruiming van het gekochte bewerkstelligen uit kracht van de grosse van de hypotheekakte. Gegadigden dienen zich op de veiling te kunnen legitimeren en dienen desgevraagd een bewijs van financiële gegoedheid te overleggen. Bezichtiging in overleg met het notariskantoor. Aan eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden in deze advertentie kunnen geen rechten worden ontleend. Nadere informatie is verkrijgbaar ten kantore van notaris Mr. W. H. Klaassen, Oude Haven 16, Postbus 187, 4300 AD Zierikzee, telefoon 0111-416451 of fax 0111-412420 (dhr J. A. J. van der Made). m HAmemM j Zeer rustig in een jonge wijk gelegen vrij. staande ruime semi-bungalow met inpan- ga dige garage en rondom een prachtige tuin 83 Bouwjaar 1995 Perceeloppervlakte 532m2. De indeling op de begane grond: Ruime hal voorzien van plavuizenvloei meterkast en toilet. Kamer circa 4%» 9.60m) is voorzien van plavuizenvloer met vloerverwarming en schuifpui naar de tuin. Grote woonkeuken met. blank eiken unit met alle inbouw- apparatuur waaronder keramische koken Bijkeuken voor diepvries en, wasmachine/droger met tuindeur naar het terras van schitterend aanqe legde tuin met een grote houten berging circa 4 50m x 3.50m) en een overkapping De inpandige garage is voorzien van een elektrische en qei- soleerde kanteldeur. 1e Verdieping: Er zijn 3 slaapkamers met radio en t v aansluiting en inbouwkasten De luxe badkamer is voorzien van liq. bad, douche, wastafel en wand- en vloertegels Via vlizolrap toegang lot de bergzolder. Het alarm is fasegewijs in te schakelen Aanvaarding, in overleg Prijs: n.o.tk m lÈèJjet \\{*p Westzijstraat 2b, 4671 CG Dinteloord tel. (0167) 52 10 14, Email: brabhuys@wxs.nl www.hetbrabantschehuys.nl vBOjtf^MAstuw versluis willeboer^V SAUER OONK M NOTARISSEN Notaris mr. M. H. A. M. Oonk te Vlissingen zal op woensdag 16 mei 2001 om 14.00 uur in restaurant Solskin te Vlissingen, Boulevard Bankert 58, in het open baar ex artikel 3:268 van het Burgerlijk Wetboek verkopen in één zitting bij opbod en afslag: het appartementsrecht, rechtgevende op het uitslui tend gebruik van de woning op de begane grond met tuin en berging, staande en gelegen te 4383 CB Vlissingen, Pieter Poststraat 67, kadastraal bekend gemeente Vlissingen sectie F nummer 1335 apparte mentsindex A-7. Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. Betaling van de kosten: uiterlijk 8 dagen na de veiling; Betaling van de koopsom: uiterlijk 6 weken na de veiling. Aan de koper kan een bankgarantie gevraagd worden. De koper dient een geldig legitimatiebewijs te tonen. Op de veiling zijn van toepassing de Algemene Veilingvoorwaarden Executieveilingen 1993 (AVVE), alsmede enkele aanvullende en afwijkende voorwaarden, bepaald door de bank (welke te verkrijgen zijn op genoemd notariskantoor). Nadere inlichtingen zijn verkrijgbaar bij mw. mr. J. E. Pasop ten kantore van Sauer en Oonk Notarissen, Badhuisstraat 181 te Vlissingen, telefoon: 0118-418110, e-mail: kand@sauer.oonk.knb.nl Veiling appartement te Vlissingen Van Er kei Vegter Notarissen Mr. R. A. Vegter is voornemens om op donderdag 31 mei 2001 middags 0111 15.00 uur in Restaurant Solskin te Vlissingen. Boulevard Bankert 58. krachlens artikel 3:268 van het Burgerlijk Wetboek in htf openbaar te verkopen: Het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik van een woning met berging en tuin op de begant grond aan de Hendrik Vroomlaan 8 te Vlissingen, kadastrajl bekend gemeente Vlissingen sectie F nummer 829A, aDparir mentsindex 7, uitmakende het 7i: onverdeeld aandeel in (k betreffende gemeenschap. Op de veiling zijn de Algemene Veilingvoorwaarden voor Executieveilingen 1993 van toepassing, welke te verkrijgen zijn bi; het notariskantoor. In afwijking van deze Voorwaarden zijn alle kosten met betrekkin: tot de onderhandse executie zoals salaris procureur, griffierechten 1 kosten voor toestemming van de President van de Rechtbank voot rekening van de koper. Wijze van veilen: De veiling heeft plaats in I zitting in 2 fasen; allereerst de inzet (bij opbod) en vervolgens de afslag (bij afmijning). Lasten: De zakelijke lasten vanaf de rekening van de koper. r levering bepaalde dag zijn v Kosten: Aan de koper wordt een rente in rekening gebracht over de koopsom op basis van de wettelijke rente over de periode welke verstrijkt tussen de datum van toewijzing en de dag van betaling, Betaling: De kosten dienen binnen 8 dagen na de gunning te worden voldaan en de koopsom dient binnen 6 weken na de gunning te worden voldaan. Bezichtiging: In overleg met het notariskantoor. Gegadigden dienen zich op de datum van veiling te legitimeren en een verklaring van een bankrelatie te overleggen betreffende hun financiële gegoedheid. Tot 14 dagen voor de datum van veiling kan schriftelijk een onderhands bod worden uitgebracht bij de notaris. Nadere inlichtingen le verkrijgen ten kantore van Mr. Chr. A. van Erkel Mr. R.A. Vegter Notarissen, Postbus 245, 4330 AE Middelburg, telefoon 0118-629155, mevr. M.C. Worrell-vandePulte

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2001 | | pagina 42