i PERSONEEL Docent telecommunicatie 41 Manager bedrijfswerkplaats Logistiek medewerker Start7 Werkt zeker Stichting Ter Weel enthousiaste teamleider Provincie Zeeland Seniormedewerker documentaire informatievoorziening (m/v) Heijmans Infrastructuur en Milieu uitvoerders (m/v) van KEULEN TRANSPORT b.v. Engineers en Programmeurs Elektromonteurs zaterdag 12 mei 2001 Vertneer International te S' Heer-Arends- kerke is het Europese steunpunt van Vermeer Manufacturing Company, in Pella, Iowa, U.S.A. Vermeer is fabrikant van sleuven- gravers; machines voor de groenvoorziening (boomverplanters, takkenversnipperaars en stobbenfrezen); gestuurde boorinstallaties van hit "Mini-rig" type, en persluchtraketten. De firma werd in 1948 door een geëmigreerde Nederlandse familie opgericht en heeft ca. '700 werknemers. Vermeer International heeft 35 werknemers. Vermeer International in 's Heer-Arendskerke is in verband met uit breiding op zoek naar: Als manager bedrijfswerkplaats geeft u leiding aan de werkplaats c.q. productielijnen en coördineert en plant u de uit te voeren opdrachten/ orders voor de werkplaats/productie. In deze functie draagt u zorg voor het effectief en efficiënt uitvoeren van de werkzaamheden en opdrachten, ucoördineert (en voert eventueel uit) de storingsanalyse van machines en lost deze op. Ook bent u verantwoordelijk voor de werkplaats en het leidinggeven aan 5 monteurs en I werkvoorbereider. Verder beschikt u over de capaciteit om het team te motiveren en op een juiste manier te instrueren. Administratieve afhandeling behoort eveneens tot uw taken pakket. U heeft bij voorkeur een technische opleiding op minimaal MBO+ niveau, aangevuld met minimaal 4 jaar relevante werkervaring. U bent tussen de 30 en 45 jaar en heeft ervaring met leidinggeven. Daarnaast beheerst u de Engelse taal en heeft u een 'Hands on'- mentaliteit. Assistentie in een projectteam voor machines en productiemachines behoort tot het takenpakket. Wij bieden u een zeer zelfstandige functie in een klein team en in een internationale omgeving. Het betreft een fulltime baan met mogelijk heden om mee te denken over de ontwikkeling van het productieproces. Ais logistiek medewerker voert u algemene werkzaamheden uit, zoals containerafhandeling, de coördinatie van transporten, het aanvragen van prijzen, et cetera. Daarnaast bent u verantwoordelijk voor het afhandelen van orders en logistieke vragen van de eigen dealergroep. Het begeleiden en het opstellen van speciale transportdocumenten .pf behoort ook tot uw takenpakket. U heeft een middelbare opleiding, bij voorkeur op logistiek gebied, en minimaal 2 jaar werkervaring in logistieke functies. Daarnaast bent u bekend met de logistieke administratie en beheerst u de Engelse taal in woord en geschrift. Verder beschikt u over een 'Hands on'- mentaliteit. Wij bieden u een zelfstandige functie in een klein team en in een inter nationale omgeving. Het betreft een fulltime baan. Voor beide vacatures zal de werving en selectieprocedure verlopen via Start Uitzendbureau, Stationspark 2 in Goes. Indien u belangstelling heeft voor de functie kunt u contact opnemen met Mark Slotboom, tel. (0113) 24 01 00. Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld. Uitzendbureau Word jij onze nieuwe stuwende kracht achter de bijzondere zorg?!! Stichting Ter Weel omvat twee zorgcentra, één in Goes en één in Krabbendijke. Beide zorgcentra bestaan uit een gecombineerd verpleeghuis en een verzorgings huis, waarbij wij zorg bieden aan veelal oudere mensen vanuit de visie 'de cliënt centraal'. Voor de units bijzondere zorg van het verpleeghuis in Goes zijn wij met ingang van 1 juni op zoek naar een: Bijzondere zorg: De units bijzondere zorg zijn bedoeld voor met name ouderen met een verpleeghuisindicatie psychogeriatrie waarbij sprake is van specifieke gedragsproblemen in combinatie met lichamelijke en psychische klachten. Bij de cliënten is de psychiatrische problematiek zodanig gestabiliseerd dat opname in een psychiatrische voorziening niet langer nodig is, maar opname op een reguliere verpleeghuisafdeling evenmin. De voornaamste verwijzers voor de units bijzondere zorg zijn de klinische afdelingen Ouderenpsychiatrie en Beschermd Wonen van Emergis, het centrum voor geestelijke gezondheidszorg. De functie: Als coachend leidinggevende stimuleer en motiveer je de teams om samen te werken aan een optimale verzorging en verpleging voor de cliënten. Je bent verantwoordelijk voor de personeelsformatie en een efficiënte inzet van zorg, waarbij je vrij bent in de keuze zelf te participeren in de dagelijkse zorg. Het verrichten van verpleegkundige hoofdendiensten en deelname aan verschillende overlegsituaties maken onderdeel uit van de functie. Uiteraard vervul je een voortrekkersrol m.b.t. de kwaliteit van zorg- en dienstverlening, je ondersteunt de visie van Stichting Ter Weel en draagt deze ook uit. Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Gert-Jan van Schelt, manager bewonerszorg. Voor een functiebeschrijving kun je contact opnemen met de afdeling P, O O. Beiden zijn te bereiken via telefoonnummer 0113-216878. Jouw bagage: - diploma B-verpleegkundige, óf: - verpleegkundige niveau 4 of 5 met differentiatie psychiatrisch zieken en verstandelijk gehandicapten of differentiatie chronisch zieken - werkervaring in de psychiatrie - leidinggevende ervaring in de ouderenzorg goede communicatieve en coachende vaardigheden - gewend zijn onder druk te functioneren - enthousiasmerende persoonlijkheid. Ter Weel biedt: - een functie voor 36 uur per week, waarbij 32 uur bespreekbaar is - een uitdagende functie met ruimte voor eigen inbreng - een salaris in functiegroep FWG 50 van de CAO V&V, met een maximum van ƒ5758,- bruto per maand bij een fulltime dienstverband - werkdagen in principe van maandag tot en met vrijdag, diensten in overleg - een dienstverband voor één jaar; bij gebleken geschiktheid wordt dit omgezet in een aanstelling voor onbepaalde tijd - een kinderopvangregeling - goede opleidingsmogelijkheden. Herken je jezelf? Stuur dan je sollicitatiebrief met c.v. vóór 23 mei a.s. naar de afdeling P. O O, Joannaplantsoen 14462 AV te Goes. De gesprekken zullen plaatsvinden op 29 mei 2001 De Koninklijke Luchtmacht, een dynamische organisatie met zo'n 13.000 burger medewerkers en militairen, beschermt het Nederlands grondgebied en verleent ondersteuning in het kader van peace-keeping- en peace-enforcement-operaties overal ter wereld. Bij de Koninklijke Luchtmacht gaat het om veel meer dan vliegen alleen. Zo vergt het specialistisch materieel van de organisatie ook zeer deskundig personeel. Het 133 Elektronisch en Technisch Opleidingssquadron, een onderdeel van de Koninklijke Militaire School Luchtmacht, verzorgt een breed scala aan elektronische en technische opleidingen voor het luchtmachtpersoneel. Deze school is gevestigd op Vliegbasis Woensdrecht in Hoogerheide. De opleidingsafdeling Communicatie en Informatie Systemen (Vakgroep CIS-Support) wil zich graag versterken met een didactisch onderlegde hbo'er (v/m) die aan de slag wil als Uw takenpakket omvat het geven van theorie- en praktijkonderwijs op lbo- en mbo- niveau in de vakken basiselektronica, analoge en digitale techniek, zend- en ontvangst techniek, radar en meettechniek. Verder speelt u een actieve rol bij het actualiseren, schrijven en herschrijven van lessen met betrekking tot het bovengenoemde vakgebied. U bezit een hbo-diploma Elektronica of Telematica, eventueel aangevuld met een tweedegraads bevoegdheid, waaraan u deskundigheid toevoegt op het gebied van genoemde vakdisciplines. Uw didactische, contactuele en communicatieve vaardig heden stellen u in staat om uw kennis en kunde op enthousiaste, stimulerende en professionele wijze over te brengen op uw cursisten. Daarbij is kennis van telecom municatie en digitale techniek vereist. Ruime onderwijservaring en bekendheid met de Koninklijke Luchtmacht zijn duidelijke pluspunten. Wij bieden u een afwisselende en zelfstandige onderwijsfunctie binnen een enthousiast team met professionele collega's. Binnen ons instituut krijgt u veel ruimte voor eigen initiatief en verdere ontplooiing. Afhankelijk van uw kennis en ervaring bedraagt het bruto jaarsalaris maximaal circa f. 90.500,- (schaal 10 BBAD), inclusief 8% vakantie toeslag. Verder mag u rekenen op minimaal 23 vakantiedagen plus 12 ADV-dagen per jaar en op een prima pakket studiefaciliteiten om binnen uw vakgebied up-to-date te blijven. Bent u geïnteresseerd? Meer informatie over deze functie en de organisatie kunt u inwinnen bij het hoofd opleidingsafdeling CIS, de heer Kapitein J.F. Hendriks, (0164) 69 34 10. Met vragen over de sollicitatieprocedure kunt u zich wenden tot de personeelsconsulent, mevrouw Kapitein S.M.J. Jilderda, (0164) 69 25 29. In het kader van het emancipatiebeleid straeft de Koninklijke Luchtmacht naar het in dienst nemen van meer vrouwen. Ook geïnteresseerden die behoren tot een etnische minder heidsgroep en gehandicapten worden nadrukkelijk uitgenodigd te solliciteren. Uw sollicitatiebrief met c.v. kunt u binnen 14 dagen sturen naar de Koninklijke Militaire School Luchtmacht, staf Personeel Organisatie, t.a.v. Kapitein S.M.J. Jilderda, postbus 214630 AA Hoogerheide. LUCHTMACHT BURGERPERSONEEL Werken, wonen en ontspannen gaan in Zeeland uitstekend samen: moderne industriegebieden en havens, kilometers strand, woningkeuze in alle sectoren, fietspaden volop en geen files. Het provinciaal bestuur doet zijn best om dit zo te houden en te verbeteren, daartoe zijn er ongeveer 1000 werknemers in dienst. Directie Welzijn, Economie en Bestuur zorgt voor de ontwikkeling en uitvoering van het provinciaal beleid op de terreinen welzijn, economie en bestuur. De directie is onderverdeeld in drie beleidsafdelingen op voornoemde terreinen en een afdeling bedrijfsvoering. Afdeling Bedrijfsvoering biedt ondersteu ning aan de drie beleidsafdelingen op het gebied van personeelszorg, financiën, financiële administratie, automatisering, informatievoorziening en algemene facilitering. Bij de afdeling werken 29 personen. Hebt u belangstelling voor deze functie en meent u aan de gestelde eisen te voldoen dan ontvangen wij graag uw sollicitatiebrief. U kunt deze, onder vermelding van vacaturenummer 2001/02, richten aan de directeur van directie WEB, de heer dr. S. Knigge, Postbus 153, 4330 AD Middelburg. Uw brief dient uiterlijk op 28 mei 2001 in ons bezit te zijn. Bij de cluster documentaire informatievoorziening (DIV) van de afdeling Bedrijfs voering van directie Welzijn, Economie en Bestuur (WEB) verwerken de functio narissen jaarlijks zo'n 10.000 documenten - zij registreren inkomende en uit gaande brieven en andere documenten, vormen en ordenen dossiers, selecteren en vernietigen archiefbescheiden en verstrekken informatie aan management en medewerkers. De geleidelijke overgang naar een digitaal archiefbeheer krijgt de komende jaren gestalte en vraagt inventiviteit en flexibiliteit bij de overgang naar een andere werkwijze. Er is bij deze cluster een voltijdvacature ontstaan voor een Uw functie houdt in dat u taken verricht op het terrein van dossiervorming en -ordening en daarnaast zorgt voor vakinhoudelijke coördinatie binnen de cluster DIV. U levert tevens een inbreng in verschillende directie-overstijgende gremia op het terrein van DIV en u zorgt voor een adequate overdracht van informatie binnen de directie over ontwikkelingen en gemaakte (werk)afspraken. Voorts zorgt u voor de implementatie van vastgestelde nieuwe werkwijzen. U vertegenwoordigt de cluster binnen de afdeling en levert een bijdrage aan de werkbegroting en de periodieke managementrapportages. De komende jaren vinden (fundamentele) veranderingen plaats op het terrein van archiefbeheer, met name digitalisering en veranderingen in de werkstroom- beheersing. Op dit vlak levert u een stimulerende en initiërende bijdrage. Wij zoeken een enthousiaste collega die beschikt over diploma's SOD I en SOD II in combi natie met BA of BOL. Kandidaten die beschikken over een afgeronde opleiding HMDI hebben een pré. Affiniteit met documentaire informatieverzorging achten wij belangrijk, evenals ervaring met geautomatiseerde gegevensverwerking, vooral op het gebied van digitale informatievoorziening en (administratieve) organisatie van werkproces sen. Om het profiel compleet te maken: wij willen graag dat u initiatieven ontplooit, beschikt over overtuigingskracht, zowel zelfstandig als in teamverband kunt werken, dat u beschikt over een servicegerichfe instelling, accuratesse, goede contactuele eigenschappen en gevoel voor humor. Wij bieden een afwisselende, uitdagende functie in een plezierige en informele werkomge ving. Het salaris is afhankelijk van uw opleiding, capaciteiten en ervaring en bedraagt maximaal f 6.320,— 2.868,—) bruto per maand. Daarnaast bieden wij goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals het pensioen pakket van het ABP, het ziektekostenverzekeringspakket van de Interprovinciale Ziektekostenregeling (IZR) en een kinderopvangregeling. Doelgroepenbeleid De provincie streeft naar een evenredige vertegenwoordiging van vrouwen alsmede indiensttreding van gehandicapten en allochtonen. Daarom worden geïnteresseerden uit deze pnoriteitsgroepen uitdrukkelijk uitgenodigd te sol liciteren. Informatie Nadere informatie kunt u inwinnen bij het hoofd van de afdeling Bedrijfsvoering, de heer M.J. Krombeen telefoon (0118) 631307 of bij de heer J J. Schrier (0118) 631279. Voor de uitvoering van civieltechnische wegenbouwwerken in de provincies Noord Brabant en Zeeland zijn wij op zoek naar ervaren: Uw opties Binnen Heijmans Infrastructuur en Milieu heeft de uitvoerder officieel de functiebenaming van bouwplaatsmanager, waarbi) de functie-inhoud gelijk is. U voert als uitvoerder zelfstandig (deel)projecten uit volgens bestek en tekeningen binnen het budget, de werkbegroting en de planning. U bent geheel verantwoordelijk voor de inzet van personeel, materiaal en materieel. U weet opdrachtgevers, leveranciers en onderaannemers op een positieve wijze tegemoet te treden. Tevens zoeken wij voor de Sloop- en Asbestsaneringsactiviteiten een uitvoerder en werkvoor bereider/calculator U beschikt over een MBO/HBO-opleiding, bij voorkeur richting Civiele Techniek en enkele jaren relevante werkervaring. Daarbij zijn leidinggevende en organisatorische capaciteiten, alsmede vaktechnische kennis, improvisatietalent en stress bestendigheid vereisten. Bovendien bent u bekend met kwaliteits-, veiligheids- en milieusystemen en beschikt u over goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden. Als innovatieve bouwpartner is de divisie Heijmans Infrastructuur en Milieu intensief betrokken bij aansprekende projecten zoals o.a. de Betuweroute, de HSL en de Westerscheldetunnel. Gezien de huidige en toekomstige ontwikkelingen menen wij u een zeer uitdagend toekomst perspectief te kunnen bieden. Bij het realiseren van uw en onze ambities krijgt u de steun die u nodig heeft, maar vooral de vrijheid die u verdient. De dynamiek van Heijmans staaf garant voor een uitdagende werkomgeving waarbij uw inspanningen worden gewaardeerd. Voor nadere inlichtingen over deze functie kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de heer P. Backx, directeur, telefoonnummer (0165) 522 900. Algemene informatie over Heijmans en overige vacatures vindt u op internet: www.heijmans.nl. Uw schriftelijke sollicitatie, vergezeld van een curriculum vitae, kunt u binnen 10 dagen richten aan: Heijmans Infrastructuur en Milieu, afdeling Personeel en Opleidingen, t.a.v. mevrouw L.C.F.M. Buijs, personeelsmanager, Postbus 380, 5240 AJ Rosmalen. Onder vermelding van vacaturenummer: HIM01.042 Heijmans Infrastructuur en Milieu maakt deel uit van Heijmans N.v. Met ruim 9.300 medewerkers en een omzet van circa 2,25 miljard is Heijmans één van de toonaangevende ondernemingen in de bouwnijverheid. De divisie Heijmans Infrastructuur en Milieu heeft alle expertise in huis voor het ontwerpen, aanleggen en verbeteren van wegen, rioleringen, bedrijfsterreinen en sportvelden. Opdrachtgevers zijn verzekerd van een innovatieve partner die permanent de nadruk legt op kwaliteit, onderzoek en advies. En waar mogelijk profiteren zij van de kracht van een sterke, efficiënte achterban: Heijmans N.v. INTERNATIONAAL TRANSPORT CONTAINER-SERVICE OP-& OVERSLAG FERRYTRAILER-SERVICE Wegens uitbreiding van onze werkzaamheden zoeken wij: Ervaren CHAUFFEURS internationaal m/v en CHAUFFEURS voor het weekend Bent u geïnteresseerd, solliciteer dan. VAN KEULEN TRANSPORT BV Uyterschootweg 3, Middelburg t.a.v. W. van Keulen tel. 0118-616200 fax 616260 e-mail info@vankeulentransport.nl Zebra Industrial Projects BV Is een ingenieursburo en installatiebedrijf voor industriële automatisering, instrumentatie en energietechniek. Onze klanten zijn energiecentrales, de (petro)chemie. foodsector, machinebouwers, water- en slibzuiveringen en vele anderen, waaraan bedrijfsklare installaties worden geleverd, vanaf ontwerp tot en met de nazorg op gebied van verdeelmrichtingen en besturingsinstallaties met PLC, DCS en SCADA technieken Zebra Industrial Projects is gevestigd te Goes en heeft een zusteronderneming in Indonesië Het bedrijf is IS09002 en VCA gecertificeerd. Wij zijn op zoek naar collega's om ons team te versterken en hebben de volgende vacatures: In deze functies worden klantspecifieke besturin gen ontwikkeld, geprogrammeerd en in bedrijf ge nomen. Wij vragen kandidaten met een HTS-op- leiding met en zonder ervaring. Ook kandidaten met een MTS opleiding met ruime ervaring kun nen solliciteren. Wij hebben plaats voor hulpmonteurs, zelfstandi ge monteurs en servicemonteurs, alle kandidaten met een passende opleiding en ervaring kunnen hierop solliciteren. Wij bieden uitdagende functies binnen een team van jonge, enthousiaste collega's en salariëring volgens CAO metaal/elektro. Spreekt deze mogelijkheid je aan, schrijf dan per omgaand een brief met CV aan: Zebra Industrial Projects, Postbus 154, 4460 AD GOES. Nadere informatie betreffende deze vacature is te verkrijgen onder nummer 0113 - 251 811, Dhr. C. de Visser.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2001 | | pagina 41