Den Haag gaat voor hoofdprijs PZC Hofstad wil na huwelijk Constantijn ook dat van Willem-Alexander recept Heer Bommel en de Sloven Cocktail Prince Alexandre puzzel Casper Hobbes X r I ff «i JxxjM wi het weer zaterdag 12 mei 2001 door Achille Prick Op het Haagse stadhuis vin den ze het niet netjes om er nu al over te praten: een huwe lijk van Willem-Alexander en Maxima in de Hofstad. Typisch Haags. Het is niet kies omdat volgende week eerst prins Con stantijn en Laurentien aan de beurt zijn om elkaar in Den Haag het ja-woord te geven. Toch is duidelijk dat Den Haag tot het uiterste zal gaan om met de trouwerij van Willem- Alexander en Móxima de echte hoofdprijs binnen te slepen. De stad wil internationaal door breken als een vestigingsplaats met allure. Wat is dan een beter uithangbord dan een konink lijk sprookjeshuwelijk? „Nou. laat ik dan dit zeggen: als Willem-Alexander nu zou bellen met de vraag of hij vol gend jaar in Den Haag met Maxima in het huwelijk mag treden, hoeven wij geen secon de na te denken. Wij antwoor den dan zonder aarzeling en vol trots: Ja, graag", zegt Nico van Mourik als projectleider 'Prinselijk huwelijk'. Van Mourik zetelt op de tweede verdieping van het 'ijspaleis', zoals het spierwitte stadhuis van de Amerikaanse architect Richard Meier in de volksmond wordt genoemd. Ondanks een warme lentezon en de druk van een koninklijk huwelijk, doet Van Mourik de naam van zijn kantoor alle eer aan. Hij blijft 'cool' en belooft Constantijn en Laurentien een droomhuwe- lijk. „Het wordt fantastisch. De donderdag is voor het paar. maar op zaterdag is de bevol king ook welkom op het huwe lijksfeest. In de stad hebben we een barbecue voor duizend Ha genaars, straattheater, een ko ninklijke musical, een dans feest op het Spuiplein en langs de route die het paar aflegt, is alles versierd met bloemen en vlaggen. Op een groot video scherm kan iedereen de ge beurtenissen in de Grote Kerk live meemaken. De Koninklij ke Militaire Kapel verzorgt een optreden op het Binnenhof. En Den Haag heeft het oude stadhuis aan de Javastraat gereserveerd voor het huwelijk van Constantijn en Laurentien en naar men hoopt ook voor Willem-Alexander en Maxima. foto Dick Maas/GPD speciaal voor het corps diplo matique en vertegenwoordi gers van in Den Haag gevestig de internationale organisaties hebben we een receptie in Pul- chri Studio. Het wordt gewei- dig." Hunkeren De stad hunkert naar een nieuw Oranje-huwelijk. „Sinds 1980, toen Beatrix als koningin weer in Den Haag kwam wonen, zijn we weer een echte Hofstad", zegt Van Mou rik. „Daar wil Den Haag zich weer mee profileren. In de ja ren negentig hebben we de slo gan 'Den Haag bruist', niet voor niets ingeruild voor 'Ko ninklijke Momenten'. Beatrix en Claus hadden kinderen die opgroeiden in deze stad. Ze gingen hier naar school, ze sportten hier en bezochten het uitgaansleven. Ooit zouden ze misschien gaan trouwen. Waarom zouden ze dat dan ook niet in Den Haag doen?" Alles heeft tot doel om van Den Haag een internationale stad met aanzien te maken. „Het feest van Constantijn en Lau rentien kost de gemeente Den Haag een miljoen gulden, maar ik ben ervan overtuigd dat de stad dat dubbel en dwars te rugverdient. We hebben al veel internationale organisaties en congressen binnen de poorten en dat moeten we verder uit bouwen. Elke congresganger laat gemiddeld vijfhonderd gulden achter in de stad. En dan nog de werkgelegenheid die wordt gecreëerd als organi saties zich hier vestigen." De Residentie ligt op schema. Over krap een week staat de binnenstad van Den Haag he lemaal in het teken van Con stantijn en Laurentien. Het is het elfde Oranje-huwelijk in Den Haag sinds Emilia van Oranje en Dom Emanuel van Portugal deze traditie in 1597 inzetten. Internationale televi siezenders staan al in de rij om er volgende week geen seconde van te missen. Hoewel het op het stadhuis taboe is om te pra ten van een generale repetitie, zal het dat in de strijd om het twaalfde Oranje-huwelijk be gin volgend jaar toch zijn. Het glossy tijdschrift Royals weet het zeker: Willem- Alexander zal in Den Haag trouwen met Maxima. En in derdaad: omdat hij iets heeft met de stad waar hij opgroeide. Het is zeker niet onmogelijk en misschien zelfs wel logisch dat het Den Haag wordt. Concur rent Amsterdam heeft immers regelmatig problemen met de openbare orde. De chaos op het Centraal Station op Koningin nedag ligt nog vers in het ge heugen. Veiligheid „We zijn hier natuurlijk wel wat gewend"zegt Van Mourik. „Wat dacht u van Prinsjesdag? Dat is elk jaar weer een gigan tische veiligheidsoperatie. Den Haag is jaarlijks het decor voor zo'n driehonderd demonstra ties. Als tien de publiciteit ha len vanwege wanordelijkhe den, gaan er 290 goed. We hebben hier veel internationa le congressen en talloze hoog waardigheidsbekleders tege lijkertijd op bezoek. We hebben veel ervaring." Voorlopig is het allemaal Con stantijn en Laurentien wat de klok slaat. In het oude stadhuis aan de Javastraat zal burge meester Deetman het paar donderdag voor de wet trou wen en twee dagen later volgt de kerkelijke inzegening in de Grote Kerk. „Burgemeester Deetman is druk bezig aan zijn toespraak en zelf heb ik het paar alvast rondgeleid door het oude stadhuis. We hebben ook al een geschenk namens de ge meente. Nee, ik kan uiteraard niet zeggen wat het is. Het staat wel op him wensenlijst je en het wordt volgende week be zorgd!" GPD Hans Belterman Toonder Studio's Hetgerechtis zo oud als de kroon prins vandaag is. Herman van Ham, destijds chef-kok in Hostelle- rie De Hamert in Wellerlooi (L.), stel de de cocktail samen. Er worden as perges in verwerkt en dat is niet zo verwonderlijk want de prins werd geboren op de dag (27 april - 1967) dat in dat jaar de eerste asperges van de koude grond konden wor den 'gestoken'. Voor 4 voorgerechten: 250 - 300 gram gekookte (2x8 min.) asperges; 1 grote of 2 kleinere si naasappels; 150 - 200 gram gaar kippenvlees; 1,25 dl mayonaise, zelf bereid met zonnebloemolie; 2,5 eetl. sherry (fino); 1,5 eetl. gem bersiroop; 1 mespunt milde kerrie poeder (Djawa); 0,5 dl slagroom, licht opgeslagen. Snijd asperges en kippenvlees in stukjes van ca. 1,5 centimeter. Schil de sinaasappel(s). Snijd de partjes tussen de vliezen uit. Verwijder eventueel aanwezige pitten. Vang het sap dat hierbij vrijkomt op. Schep in een kom asperges, kippen vlees en sinaasappelpartjes luchtig door elkaar. Maak de saus door de mayonaise te vermengen met sherry, 1,5 eetlepel (gezeefd!) sinaasappelsap, gem bersiroop en kerriepoeder. Proef de saus en voeg eventueel wat zout en/of witte peper toe. Spatel vlak voor het opdienen de room door de saus. Presentatie: verdeel asperges met kippenvlees en sinaasappelpartjes over vier grote wijde glazen (cou pes). Schep de saus erover. Gar neer de gerechten, het is niet per se noodzakelijk, door aan elk glas een sinaasappelpartje te laten hangen. Tom Poes en professor Prlwytzkofski stonden intussen in de grot en wierpen beklemde blikken op de trommen en maskers, die de klam me wanden sierden. Het was er kil en schemerig, en een akelige tocht uit het inwendige voerde muskusgeuren aan, die de adem be moeilijkten. „Praw", mompelde de geleerde. „Wie hier woont, kan men ja rieken. Ene nederdrachtige, heidendommelijke omgeving. Maar wij moeten ons doel in het oog vatten. Waar zijn de bachlein?" Tom Poes sopte door het modderstroompje, dat de bodem bevloeide, en klom op een richel. „Hier, denk ik", zei hij. „Dit zijn witte bolle tjes, waarin oogjes zijn uitgesneden. Die moeten we hebben!" door Bill Watterson IK UIL GEEN HUI5UERK HAKEN. IK UIL LOL HAKEN! V 6-3 10 11 12 13 HORIZONTAAL: 1. Harnas; 5. ongebonden; 6. verhoogde toon; 8. plaats in Portugal; 11. ongebonden; 13. ontkenning; 15. landbouwwerk tuig; 16. bevel aan een hond; 18. ingenieur; 19. muzieknoot; 20. geliefde van Zeus; 21. administratieve troepen; 23. Royal Air Force; 25. Frans lidwoord; 26. zeevis; 28. scheepstakel; 29. in orde; 32. Spaanse uitroep; 33. water (Fr.); 34. vogel. VERTICAAL: 1. Voor publicatie bestemde tekst; 2. wisselgebruik (It,); 3. wilde haver; 4. Jeruzalem; 7. werkkleding; 9. koning (Fr.); 10. verwelkt; 12. rijksgrens; 14. vogelproduct; 16. tod; 17. venijn; 22. tegen over; 24. liefkozing; 25. zijde van een schip; 27. houtstof; 28. doelpunt; 30. hok op vissersboot waar vis op ijs gelegd wordt; 31. rivier in Schotland. HORIZONTAAL: 1. Plaats waar iets lekt, wegverharding; 2. Engelse vlaktemaat, muzieksoort, opgeld; 3. laadschop op rupsbanden, bijkantoor; 4. boerenplaats, drank, geneesmiddel; 5. ongeveer, slechts; 6. ligplaats voor schepen, geneesheer, honingbij; 7. werkkracht, buitenrand; 8. ongevuld, aanstonds, kriebeling; 9. niet vlot, ontvangdraad. VERTICAAL: 1. Werpstrik, vreselijk; 2. huwelijk, Franse schilder; 3. waardeloos fruit, pluim; 4. insect, dus (Latijn); 5. levens lucht, nauwe doorgang; 6. hoffeest, onnozel; 7. vis, deelteken; 8. wijkplaats, destijds; 9. restbedrag, vlek; 10. eerlijk, plezierreisje; 11 siersteen, loven; 12. slingerplant, vis; 13. vertaler, voge- laarsstok. Oplossing van gisteren: Zweeds raadsel: -p-e-a-d- arendgier -uit-anti alsem-kil -p-rif-n- kop-kapel -era-giro geelkoper -tik-tank DAKPAN Cryptogram: Horizontaal: 1. Spoken; 7. ivoor; kopje; 9. podia; 10. slot; 11. poc ket; 12. futiel Verticaal. 2. Parka; 3. klepel; 4. nepent; 5. piep; 6. potdicht; 10. stal; 11. pof. Zeeland: Zomers menu Nautisch bericht Er staat een matige noordoostelijke wind, 4 Beaufort. Het zicht is redelijk tot goed en de temperatuur van het kustwater bedraagt11 graden. Waterstanden „Goed", hernam de professor. „Laten we ons beijlen, want dezer hol begunstigt mijner reumatismus." Op dat moment trok een kletsend geluid bij de ingang zijn aandacht en toen hij zich verrast omwend de, zag hij daar de grote knark staan. „Inbrekers!" riep deze, terwijl hij een assegaai greep. „Ik zal jullie afleren om hier zonder mijn toe stemming binnen te komen!" Hij drilde het wapen boven zijn hoofd en slingerde het vervolgens met grote kracht in de richting van zijn bezoekers. „Achting! Opgepast!" riep de hoogleraar achteruit deinzend, doch het was reeds te laat, de speer doorboorde zijn hoofddeksel en nagelde dat aan de rotswand. ZATERDAG Hoog water Laag water 12 MEI uur cm uur cm uur cm uur cm Vlissingen 05.51 215 18.16 190 12.15 174 - Terneuzen 06.11 241 18.32 216 00.21 209 12.38 182 Cadzand 05.27 208 17.49 182 11.50 167 - Roompot Buiten 05.45 163 18.05 141 12.16 127 - Roompot Binnen 07.26 133 19.30 117 01.04 136 13.14 112 Zierikzee 07.30 157 19.40 138 01.10 155 13.25 132 Krammersl. West 07.24 164 19.35 149 01.15 158 13.26 133 Hansweert 06.45 251 19.06 226 00.48 224 13.02 197 Stavenisse/Yers. 07.35 161 19.45 144 01.16 155 13.26 130 ZONDAG Hoog water Laag water 13 MEI uur cm uur cm uur cm uur cm Vlissingen 06.35 192 18.55 169 00.41 190 12.45 157 Terneuzen 06.56 217 19.16 194 01.05 197 13.16 161 Cadzand 06.09 185 18.29 161 00.16 181 12.30 149 Roompot Buiten 06.29 147 18.44 125 00.34 147 13.06 116 Roompot Binnen 07.56 122 20.06 108 01.45 136 13.55 106 Zierikzee 08.05 145 20.15 126 01.50 155 14.00 125 Krammersl. West 08.05 154 20.16 140 01.50 157 14.06 125 Hansweert 07.26 229 19.46 206 01.25 212 13.35 180 Stavenisse/Yers. 08.05 149 20.21 134 01.49 154 14.06 122 MAANDAG Hoog water Laag water 14 MEI uur cm uur cm uur cm uur cm Vlissingen 07.19 167 19.39 147 01.15 176 13.30 140 Terneuzen 07.39 191 19.59 171 01.34 183 13.49 147 Cadzand 07.00 159 19.20 138 00.55 167 13.15 130 Roompot Buiten 07.25 128 19.34 109 01.25 141 13.54 106 Roompot Binnen 08.25 110 20.24 098 02.15 133 14.46 099 Zierikzee 08.45 132 20.55 113 02.30 152 14.50 117 Krammersl. West 08.50 142 21.00 128 02.36 152 14.45 116 Hansweert 08.10 204 20.30 184 02.05 199 14.15 163 Stavenisse/Yers. 08.45 135 21.06 121 02.29 150 14.50 114 Europa: Verschuiving? Is er vandaag nog weinig aan de hand op de Europese weerkaart, morgen vinden belangrijke verschuivingen van de druksystemen plaats. Hierdoor komt het zomerse meiweer, dat in veel landen heerst, hier en daar onder druk te staan. Een hogedrukgebied dat vandaag met een kern boven de Noordzee ligt, verplaatst zich mor gen naar het westen ten gunste van een depressie op de oceaan. Deze kan nu geleidelijk een uitloper naar Frankrijk uitrollen. Vandaag schijnt echter in Frankrijk overal de zon volop en de temperatuur stijgt in het zuidwesten naar ruim 28 graden. En in het noorden prijkt nog een prima 24 graden op de Franse thermometers. Morgen dringt in de departementen in het westen een koufront binnen met veel bewolking en regen en onweer. De temperatuur gaat omlaag, terwijl in het oosten de 25 graden nog even zonder moeite wordt ge haald. Ierland ondergaat vrijwel hetzelfde lot met vandaag nog veel zon en 20 graden in het binnenland, morgen veroveren regenwolken dit land en volgt een afkoeling. Nadat Portugal eindelijk de buien kwijt was en de zon weer scheen, wordt het er vandaag opnieuw bui ig en bewolkt als de depressie ook daar invloed krijgt. Vooruitzichten weer zondag O maandag dinsdag woensdag max. 23° 19° 16° 15° min. 13° 12° 11° 10° wind 03 ZW 3 ZW 4 ZW 4 Zon zaterdag Oonder21.25 zondag op 5.56 Maan zaterdag Oonder9.19 zondag op 2.1J Dit weekeinde staat zonnig en zo- Door: Hans Kleingeic mers voorjaarsweer op het menu. Op veel plaatsen in Zeeland stijgen de middagtemperaturen naar zomerse waarden. Maandag vindt een overgang plaats naar een koeler en onstabieler weertype. De kans op buien neemtforstoe en onweer behoort tot de mogelijkheden. Stranden, terrassen en watersportgebieden kunnen vandaag en zondag rekenen opeen grote belangstelling. Blauwe luchten met een enkele veeg sluier- bewolking geven de zon alle ruimte om de temperatuurflinkte laten oplopen. Het wordt op een aantal plaatsen dieper landin waarts 25 graden. Aan zee waait er wel een verfrissend briesje, maar ook hier wordt het toch nog zo'n 20 graden. Voor veel water sporters is de matige oostenwind prima om het ruime sop te kie zen. Wel moet rekening worden gehouden met het nog koude zee water. Dit is langs de kust, ondanks de felle zon, nog niet boven de 12 graden opgelopen. Zondag verandert er niet veel aan hetfraaie weer. Het grootste verschil is dat er iets meer hoge bewol king binnendrijft. Deze is echter meestal zo dun dat de zon er geen problemen mee heeft. Vanaf maandag komt een onweersstoring vanuit het zuiden opzetten en levert de eerste buien af in de mid dag. Dinsdag draait de wind naar het zuidwesten en is matig, aan zee soms vrij krachtig. Vanaf dinsdag zak ken de middagtemperaturen onder de 20 graden en is het wisselvallig met soms een bui. Gelukkig blijft er ook nog ruimte voor de zon waardoor het weerbeeld zijn vriendelijke trekjes behoudt.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2001 | | pagina 4