NOG 2 WEKEN.. MAGAZIJNOPRUIMING DUMPPRIJZEN PRINS ocastf#523 ALLES NU 50% KORTING ALLES MOET WEG! OP OP RECO COMPUTER BV Relaxen in luxe en comfort...I O Complete systemen en onderdelen markt Ruim baan voor de nieuwe keukenmodellen! te, rrs ra PZC TOT EIND VAN DE MAAND (geen garantie) MIDDELBURG - Segeersstraat 68 - tel. 0118-633233 1 i-St'-J O.L.A.Z. GLASHANDEL WIOERSTEE POPPENBUREAU op de TE HUUR WINKELRUIMTE LANGE DELFT 47-49 TE MIDDELBURG Het juiste zwembad voor iedereen Directie Infrastructuur en Vervoer Bekendmaking Jroll Provincie Zeeland Openbare aanbesteding Namens Gedeputeerde Staten van Zeeland zal op vrijdag 29 juni 2001 om 11.00 uur op het kantoor van de directeur van de directie Infrastructuur en Vervoer, Abdij 6 te Middelburg, overeenkomstig het U.A.R. 1986, openbaar worden aan besteed: Bestek I&V25-2001, Onderhoud Kanaal door Walcheren en Zeelandbrug voor de periode 2001-2003 Het bestek omvat onder andere: - het verrichten van voorbereidende werkzaamheden; - het verrichten van herzetwerk aan glooiingen; - het opnemen en aanbrengen van tegel- en klinkerverhardingen; - het uitvoeren van herstelwerkzaamheden aan scheepvaartvoorzieningen, zoals steigers, remming- en geleidewerken; - het uitvoeren van schoonmaakwerkzaamheden aan sluizen en bruggen; - het herstellen, vernieuwen en conserveren van ladders aan diverse objecten; - het uitvoeren van reparatiewerk aan sluisdeuren, leuningen, bordessen enz.; - het uitvoeren van conserveringswerk aan diverse kleine objecten zoals leuningen enz.; - het ter beschikking stellen van materieel en personeel voor het uitvoeren van nader door de directie te bepalen werk zaamheden; - het verrichten van bijbehorende en bijkomende werkzaamheden. De uitvoeringstermijn van het bestek ligt in de periode van 1 september 2001 tot en met 31 augustus 2003. Bestek en diskette Het bestek is samengesteld met behulp van de RAW-systematiek. De prijs bedraagt f 200,00, inclusief btw en een diskette. Het bestek is vanaf 16 mei 2001 verkrijgbaar, doch uitsluitend door rechtstreekse toezending per post van een ingevulde en ondertekende girobetaalkaart of eufocheque ten name van Provincie Zeeland, bankrekening no. 28.50.10.557 bij de Bank Nederlandse Gemeenten te Den Haag. Enveloppe adresseren aan: Provincie Zeeland, post bus 524, 4330 AM Middelburg, met vermelding in de linkerbovenhoek "Aanvraag bestek I&V25-2001" Ter inzage Het bestek ligt vanaf 16 mei 2001 ter lezing bij de directie Infrastructuur en Vervoer op bovengenoemd adres. Inlichtingen Inlichtingen zullen worden gegeven op woensdag 6 juni 2001 om 11.00 uur, op het kantoor van de bovengenoemde directeur. De eventuele nota van inlichtingen ligt vanaf 8 juni 2001 ter inzage op het genoemde kantoor en zal tevens aan bestekhouders worden toegezonden. Betalingswijze De betaling van de aannemingssom zal geschieden aan de hand van betalingsstaten, die na elke periode van vier weken worden opgemaakt. Geschiktheidseisen en gunningscriteria Belangrijkste geschiktheidseisen en gunningscriteria: 1. De inschrijver dient in het bezit te zijn van een kwaliteitssysteemcertificaat op basis van de norm ISO 9002. 2. De inschrijver dient in het bezit te zijn van een veiligheidssysteemcertificaat op basis van de norm VGA. 3. De inschrijver dient desgevraagd binnen een week na het daartoe ontvangen verzoek de in deel 1. Algemeen, para graaf 04. Inschrijving van het bestek gevraagde stukken verstrekken. 4. Voor de opdracht van het werk komen uitsluitend in aanmerking inschrijvers die: - voldoen aan het gestelde onder de punten 12 en 3; - niet in staat van faillissement of liquidatie verkeren; - in de laatste drie jaren op een vakkundige en regelmatige wijze hebben uitgevoerd en tijdig opgeleverd: ten minste een werk op het gebied van onderhoud aan waterbouwkundige objecten hebben uitgevoerd met een aannemings som gelijk aan of groter dan f 500.000.-; - in de laatste drie boekjaren een gemiddelde omzet aan werken in de GWW-sector hebben bereikt gelijk aan of groter dan f 1.500.000,-. 5. Bij de beoordeling of een inschrijver voor de opdracht in aanmerking komt, wordt naast de laagste prijs mede de inschrijvingsstaat in beschouwing genomen. Directie De directie zal worden gevoerd door de directie Infrastructuur en Vervoer. Abdij 6, Postbus 524, 4330 AM Middelburg, tel. 0118-631011. SkodaFabia Combi Duidelijk Skoda Voor moederdag is niets teveel. Zeker niet voor alle mama's die iedere dag maar weer op pad zijn naar schooi, crèche, zwemles of werk. Met de comfortabele Fabia Combi wordt dat beslist een stuk leuker. En veiliger. Want de Fabia Combi biedt onberispelijke rijeigenschappen en veel hoogwaardige veiligheidsvoorzieningen. Zoals bestuurdersairbag, verstevigingsbalken in de deuren en ISOFiX voorbereiding voor twee kinderzitjes. Allemaal standaard.. Hierdoor wordt alles wat mama lief is goed beschermd onderweg. Bovendien kan zij kiezen uit drie riante uitrustingsniveaus tegen aantrekkelijke prijzen. Kijk, daar wordt mama vast heel blij van! Kom snel bij ons langs voor een vrijblijvende proefrit. Wijzigingen, ook in uitvoenngsdetails, voorbehouden. Brandstofgebruik: gemiddeld 4,8 - 7,9 1/100 (1 op 12,7 - 20,8) C02*emissie 130 - 190 g/km J. Weyermanweg 9 EUROCAR GOES 4462 GB Goes (0113) 25 19 19 IJZERWAREN - GEREEDSCHAPPEN TUINBENODIGDHEDEN - GAZONMAAIERS Spuistraat 104 Vlissingen 0118-412365 KEUKENS BADKAMERS Droomt u al jaren van een luxe badkami Grijp dan uw kans! Profiteer nu van onze aanbiedingen. Nobelweg 2-38 Goes, (naast Zeelandhallen), telefoon 0113 270695, e-mail info@debel.nl, www.debel.nl Open op: di. t/m vrij. van 9.30-17.30 uur, za. van 10.00-16.00 uur, do. koopavond 19.00-21.00 uur. De Bel: Van vakkundige advisering tot perfecte realisering. Kortom alles in éen hand! ALS U AAN KWALITEIT zwaar moet u toch eens aan de !fe Nissan-heftrucks denken. Bestuurscomfort, i hoge productiviteit, efficiency en maximale veiligheid. Trefwoorden die staan voor de klasse van Nissan. De Feijter Verhuur- ~~Handelsmij b.v. in Vlissingen-Oost en Terneuzen staat al jarenlang voor een ervaren en gerenom meerd 'totaal'bed rijf op het gebied van intern tranport. Dan is het ook logisch dat De Feyter en Nissan dé uitkomst zijn als u zwaar tilt aan kwaliteit. Engelandweg 11, 4389 PC Vlissingen aJx». tel.:+31(0)118 460814 Mr. F.J. Haarmanweg 17, 4530 AB Terneuzen tel.: +31 (0)115 695955 www.feyter.com info@feyter.com TEVENS ZUN WIJ HOOFDDEALER VAN HAKO (VEEG-/ZUIGMACHINES), MANITOll (VERREIKERS) EN BT (INTERN TRANSPORT). Hoezo 12 mei? Hm Ol'knkaar j De open dag van het OLAZ natuurlijk! tel. 0113 676767; fax. 0113 6767ö0-1 Lichaam j Met o.a. bezoeken aan de composte- ring, afvaloverslag en -scheiding, info postadres:! Afvalstoffen- over hergebruik van glas, oud papier, postbus 28 - 44(50 AA: textiel, optredens van Muis&Leeuw, heinkf.nszaK'd, verwijdering natuuractiviteiten voor kinderen, groot materieel (huisvuilwagens), etc. bezoekadres:; Zeeland poi.fnwkg 4 - 1455 sx Kortom, van harte welkom bij het nieuwdorp: (O.L.AZ.) Openbaar Lichaam havennummer 7280 Afvalstoffenverwijdering Zeeland. info@o!az.örgj: Van 10 tot 16 uur aan de Polenweg te Nieuwdorp (havennummer 7280). Levering en plaatsing van: Alle soorten glas Glazen meubelen Spiegels (vele kleuren) Douchedeuren Zaterdagmiddag gesloten Nw. Kerkstraat 10a - Kapelle - Biezelinqe 0113-34 16 88 Fax 0113 - 34 40 62 Zandstralen van gla Dubbel glas (HR) Kozijnrenovatie Eigen glasslijperij dinsdag 15 mei Naereboutstraat 23 Goes Neem je pop of beer mee naar de Kraammarkt. De zuster meet en weegt en de dokter kijkt of hij of zij gezond is. Spreekuur van: 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 15.30 uur. ✓Verenigingsgebouwen Hobbyruimten Ateliers Garages [SièuiS ✓Carports j ZELFBOUW ✓Aanbouwen Schuttingen Paardenstallei Bergingen VAN DONZEL CE BEL KEUKENS BADKAMERS De mooiste Miele keukens en inborn^- J apparatuur voor de laagste prijzen. Kom snel kijken en bespaar duizenden guldens! er is geen betere Nobelweg 2-38 Goes, (naast Zeelandhallen), telefoon 0113 270695, e-mail info@debel.nl, www.debel. Open op: di. t/m vrij. van 9.30-17.30 uur, za. van 10.00-16.00 uur, do. koopavond 19.00-21 00 uur. De Bel: Van vakkundige advisering tot perfecte realisering. Kortom alles in één hand! Huis te koop!!! Plaats een kleintje Bel 0118-484321 Ligging Oppervlakte Frontbreedte Huurprijs: Absolute toplocatie tussen Douglas en Dixtone ca. 200 m2 b.v.o. begane grond ca. 30 m21 e etage ca. 6 meter Nader overeen te komen Voor verdere informatie: Bettings OG tel.: 020-676 99 22 fax: 020-679 49 50 zwembaden zwembadafdekkingen zwembadoverkappingen automatische stofzuigers zonnecollectoren voor zwembaden ozonators voor chloorvrij zwemmen sauna's infraroodcabines ec-eau waterbesparing- systeem centrale verwarming BECKERS BASTIAANSEN Mon Plaisir 89A 4879 AM Etten-Leur. Tel 076-5961347

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2001 | | pagina 38