ëfi() J CHEF BUREAU ONDERSTEUNING m PERSONEEL PZC Gemeente Schouwen-Duiveland Beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid (m/v) tevens ambtenaar rampenbestrijding Beleidsmedewerker Recreatie/Toerisme (m/v) CONSTRUCTIEBANKWERKERS SCHOOLVERLATERS DRAAIER GEMEENTE MIDDELBURG IDoOOöüOêÉ medewerker mechanisatie/ boomverzorging m/v <2^7 - Emnmnmmmmi SAUER OONK ClRAmi» Kok 2 ^B De "ganze"stad Goes (36.600 inwoners) ligt jnj,„ centrum van Zeeland, aan de Oosterschelde. De stad vormt samen met de dorpen Kloetinge, H 's-Heer Hendrikskinderen, 's-HeerArendskerke B Wiiheiminadorp, Kattendijke, Wolphaartsdijk én Oud-Sabbinge de gemeente Goes. Goes vervult de W centrumfunctie voor de regio, die ruim iOO.OOO V inwoners te/t en biedt een breed scala aan voor- 1 zieningen op gebieden als onderwijs, huisvesting f detailhandel, de gezondheidszorg, (water)sport, cultuur en recreatie. Voor verdere informatie over de gemeente, zie onze internetsite www.goes.nl. zaterdag 12 mei 2001 De gemeente Schouwen-Duiveland is per 1 januari 1997 ontstaan uit samenvoeging van de zes voormalige gemeenten op dit 'eiland'. De gemeentelijke organisatie bestaat uit de sectoren Externe Contacten, Maatschappelijke Aangelegenheden, Grondgebiedzaken, Algemene en Interne Zaken en een stafbureau. j De sector Algemene en Interne Zaken bestaat uit een bedrijfs bureau en de afdelingen Bestuursondersteuning, Financiën, Informatisering Automatisering en Interne Faciliteiten. Bij de afdeling Bestuursondersteuning zoeken wij een enthousiaste, collegiale en initiatiefrijke voor 36 uur per week. Uw werkzaamheden bestaan voornamelijk uit: het geven van invulling aan de verdere ontwikkeling van dit beleids terrein en de beleidsadvisering; het fungeren als aanspreekpunt op het gebied van de Openbare Orde en Veiligheid en het voeren van veelvuldig overleg met politie en brandweer; het participeren in regionale werk- en projectgroepen; het zorgdragen voor een optimaal functionerend en praktisch rampenplan; het stimuleren en initiëren van het integraal veiligheidsbeleid (IVB); het vervullen van een rol als sparring-partner voor de portefeuille houder Openbare Orde en Veiligheid (de burgemeester). Wij vragen van u: een relevante op de functie afgestemde HBO-opleiding (bestuurlijk- juridisch) en eventueel een relevante opleiding op het vakgebied; ervaring in een soortgelijke functie; kennis en ervaring op het beleidsterrein Openbare Orde en Veiligheid; een klantgerichte instelling en goede communicatieve vaardig heden, zowel mondeling als schriftelijk; een hoge mate van zelfstandigheid waarbij de nodige initiatieven worden ontplooid; stressbestendigheid; gevoel voor bestuurlijke en maatschappelijke verhoudingen en het verloop van ambtelijke processen. De sector grondgebiedzaken bestaat uit de afdeling Ruimtelijke Ordening en Economische Zaken, Ingenieursbureau, Gemeente werken en de Reiniging. Voor de afdeling Ruimtelijke Ordening en Economische Zaken, cluster recreatie en toerisme zoeken wij een enthousiaste, collegiale en initiatiefrijke voor 36 uur per week. Uw werkzaamheden bestaan voornamelijk uit: het voorbereiden van beleids- en uitvoeringsplannen op het terrein van toerisme en recreatie; het mede uitvoeren van beleidsbeslissingen; het verrichten van werkzaamheden in het kader van de p&c-cyclus; het implementeren van wettelijke regelgeving; beoordelen individuele aanvragen uitbreidings- en nieuwvestiging; opstellen en bijstellen controle- en handhavingsbeleid; evaluatie van beleid met betrekking tot evenementen en dag- recreatieve activiteiten; begeleiden van experimenten op het gebied van dag- en verblijfs- recreatie; participeren in- en extern overleg; opstellen van (tussentijdse) rapportages. Wij vragen van u: een relevante HBO-opleiding op het vakgebied en/of relevante werkervaring op het gebied van recreatie; ervaring met plan- en projectmatig werken; analytisch vermogen; inzicht in en gevoel voor bestuurlijke verhoudingen; goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid; -• goede contactuele vaardigheden; een klantgerichte instelling. Wij bieden u: Een salaris dat afhankelijk van leeftijd, opleiding en werkervaring minimaal 4.015,- (EUR 1.821,93) bruto per maand (aanloop schaal 8) en maximaal 6.604,- (EUR 2.996,76) bruto per maand bedraagt (functieschaal 9) bij een 36-urige werkweek (salarispeil 1 mei 2001). De gemeente Schouwen-Duiveland kent, afhankelijk van de personeelsbeoordeling, een doorgroeimogelijkheid naar de uitloopschaal. Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden zoals flexibele werk tijden, een uitgebreide verlofregeling, kinderopvang, studie faciliteiten en betaald ouderschapsverlof. Informatie Functie 1: Voor informatie kunt u terecht bij dhr. J.W. Paardekooper, afdelingshoofd a.i. Bestuursondersteuning, tel. 0111-452370. Voor vragen over de procedure kunt u terecht bij dhr. R. Houtzager, P&O-functionaris, tel. 0111-452307. Functie 2: Voor informatie kunt u terecht bij dhr. L. Vós, interim afdelingshoofd Ruimtelijke Ordening en Economische Zaken. Voor vragen over de procedure kunt u terecht bij mevr. J. Fokker, P&O-functionaris, tel. 0111-452407. Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. Belangstelling? Uw schriftelijke sollicitatie kunt u tot uiterlijk 21 mei 2001 richten aan de gemeente Schouwen-Duiveland, t.a.v. Afdeling Personeel en Organisatie, Postbus 5555, 4300 JA Zierikzee. Functie 1 onder vermelding van "vacature BO" op de enveloppe. Functie 2 onder vermelding van "vacature RO/EZ" op de enveloppe. Projectmanager (m/v) RES Project Management is een advies- en projectmanagement bureau gevestigd in Nieuwegein. Wij houden ons bezig met het adviseren en op projectbasis begeleiden van buitenlandse ondernemingen die tech nisch personeel inzetten op projecten in Nederland. De projectmanager zal projecten begeleiden in Zuid/Oost Nederland. Dat houdt in dat de tijdelijke buitenlandse medewerkers op het project moeten worden be geleid, het zorgen voor accommodaties en optreden als vraagbaak voor zowel de buitenlandse medewerkers als Nederlandse opdrachtgevers. Wij zoeken een goede organisator met een flexibele instelling ,die goed met mensen om kan gaan. Tevens is een commerciële inslag gewenst. Vaardigheid in de Engelse taal in woord en geschrift is een vereiste en ervaring in de uitzendbranche strekt tot aanbeveling. Heeft u een opleiding op HBO niveau? Bent u tussen de 25 en 30 jaar en in be zit van een rijbewijs, dan heeft RES een leuke en zeer afwisselende job. Interesse? Stuur uw brief met CV naar RES Project Management, ter attentie van Dhr. W.Th. G. van der Mee, Edisonbaan 18, 3439 MN Nieuwegein. Labrujère Staalbouw Ampèreweg 4 4338 PT Middelburg Tel. 0118-623651 Een reeds meer dan 50 jaar bestaand bedrijf, gespecialiseerd in het le veren, vervaardigen en monteren van constructies uitgevoerd in staal, RVS of aluminium en werktuigbouwkundig onderhoud. Wij zijn op zoek naar Functie-eisen: Zelfstandig van tekening kunnen werken Enige jaren ervaring Flexibele instelling. Die hun basisopleiding Metaal bij ons willen vervolgen, via de SOM-op- leiding en het vak constructiebankwerker op deze manier willen leren, bij een door de SOM erkend leerbedrijf. Functie-eisen: Zelfstandig kunnen werken van tekening Enige jaren ervaring in machinaal verspanen. Wij bieden een aantrekkelijke en uitdagende baan binnen een onder nemend en dynamisch bedrijf, dat inzet én prestatie weet te waarde ren, middels een goede salariëring en secundaire arbeidsvoorwaarden. Uw schriftelijke sollicitatie binnen t.a.v. de directie. 7 dagen aan bovenstaand adres, i Middelburg, een ondernemende stad met hart voor traditie De gemeente Middelburg heeft verstrekkende toe komstplannen. Deze zijn verwoord in de "Kwaliteitsatlas Middelburg 2030". De uit die atlas voortvloeiende plannen geven een krachtige impuls aan de leefbaarheid van Middelburg! Door die plannen groeit Middelburg uit tot een stad met nog meer dynamiek en met veel ruimte voor vernieuwing. Een moderne stad, waar mensen zich thuis moeten voelen en waar het uitste kend werken, wonen en leven moet zijn. Bestuur en medewerkers werken hard aan de realisering van de ambitieuze plan nen. Er wordt een beroep gedaan op de inzet en creativiteit van de medewerkers om de toekomstplannen te verwezenlijken. De gemeentelijke organisatie bestaat uit de Bestuursdienst en de diensten Maatschappelijke Zaken, Stadsbeheer en Stadsontwikkeling. De dienst Stadsbeheer bestaat uit de afdelingen Accommodaties, Eigendomsbeheer, Stadsreiniging, Groenbeheer en Ondersteuning. Voor de afdeling Groenbeheer zijn wij op zoek naar een voor 36 uur per week Functie-informatie: - u verzorgt het interne transport en bedient het groot afdelingsmaterieel t.b.v. aanleg en/of onderhoud van plantsoenen en waterlopen; - u verricht dagelijks onderhoud aan machines en voertuigen en regelt de uitvoering van dagelijks/klein onderhoud door derden; - u verzorgt alle werkzaamheden welke noodzakelijk zijn bij de boomverzorging; - u verzorgt mede de vaktechnische werkzaamheden die voorkomen bij aanleg en onderhoud van plantsoenen, gazons, voetpaden en terrassen; - u verricht overige werkzaamheden passend binnen de doelstellingen van de afdeling zoals bijv. gladheidheidsbestrijding en het optreden bij calamiteiten. Functieprofiel: Een afgeronde vbo-opleiding, bijv. lts, aangevuld met: - opleiding groenverzorger of gelijkwaardig; - technische kennis in het bedienen van diverse machines; - opleiding op het gebied van boomverzorging; - groot rijbewijs. Salaris: - afhankelijk van opleiding en ervaring een aanvangssalaris van minimaal f 2.654,- 1.204,--) aanloopschaal 3 en maximaal f4.117,- 1.868,-) functieschaal 4 bruto per maand; - doorgroeimogelijkheden, afhankelijk van de personeelsbeoordeling, tot f 4.338,- 1.968,-) uitloopschaal 5 bruto per maand. De gemeente kent een systeem van methodische personeelsbeoordeling. Overige arbeidsvoorwaarden: De gemeente kent een eigentijds personeelsbeleid en uitstekende arbeidsvoor waarden zoals een 36-urige werkweek, variabele werktijden, de mogelijkheid voor aan- en verkoop van verlofuren, ruime scholingsfaciliteiten, een verhuis kostenregeling, een spaarloonregeling, betaald ouderschapsverlof, gesubsidieerde kinderopvang, een pc/fiets- en kinderopvangregeling en bedrijfsfitness. Inlichtingen: Nadere informatie over deze functie kunt u inwinnen bij de heer A.A.J.W.M. van der Pas, hoofd afdeling Groenbeheer, telefoon (0118) 67 53 11 of de heer H. ten Klooster, opzichter, telefoon (0118) 67 53 12. Voor meer inlichtingen kunt u de internetsite van de gemeente raadplegen: www.middelburg.nl Procedure: Bij de selectieprocedure wordt een vertegenwoordiging van het personeel betrokken. De gemeente streeft ernaar meer vrouwen, gedeeltelijk arbeids ongeschikten en personen uit etnische minderheden te benoemen. Zij worden uitdrukkelijk verzocht te solliciteren. U kunt uw sollicitatie voor 26 mei 2001 richten aan het college van burgemeester en wethouders van Middelburg, t.a.v. de heer L. de Klerk, personeelsconsulent, Postbus 6000, 4330 LA Middelburg onder vermelding van vacaturenummer 2001/02. E-mailen kan ook: petgay@middelburg.nl Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld en ook niet gehonoreerd. °n. Wij zijn voor het bureau ondersteuning van de afdeling financiën op zoek naar een inspirerende voor 36 uur per week. H-iWL'hii-mr-Mmmm U geeft leiding aan het bureau dat tien medewerkers telt die u begeleidt, stimuleert en motiveert U bent verantwoordelijk voor de afstemming van werkzaamheden met die van andere organisatieonderdelen en u neemt zonodig deel aan werkgroepen. Verder bent u verantwoordelijk voor het opstellen van de begroting, rekening en rapportages, waaronder het jaarlijks opstellen van de planning en de concept-richtlijnen voor de vervaardiging ervan. U coördineert en ondersteunt bovengenoemde werkzaamheden en u zorgt voor een doelmatige werkorganisatie en een goede uitvoering en kwaliteit van de werkzaamheden. Kortom, een veelzijdige functie met veel verantwoordelijkheid. U beschikt over een HBO werk- en denkniveau. U heeft kennis en ervaring op het gebied van financieel management, BBI, planning/control en gemeentefinanciën. U heeft een enthousiasmerende stijl van leidinggeven en bent resultaatgericht. Verder beschikt u over een analytisch denkvermogen en bij voorkeur relevante werkervaring bij de overheid. Salaris. Wij bieden u een bruto maandsalaris dat afhankelijk van uw leeftijd, opleiding en ervaring minimaal 4.825,00 (schaal 10) en maximaal f 8.458,00 (schaal 11) bedraagt De functie moet nog definitief gewaardeerd worden. Rechtspositie. Daarnaast kunt u gebruik maken van onze studiefaciliteitenregeling, het pc-privé project, de flexibele arbeidstijdenregeling en een gunstige hypotheekregeling. Verder bieden wij u de mogelijkheid tot kinderopvang en betaald ouderschapsverlof. Informatie. Nadere informatie over de inhoud van de functie krijgt u van de heer Van Keulen, chef afdeling financiën, telefoonnummer (0113) 249614. Sollicitatie. Uw belangstelling voor deze functie kunt u kenbaar maken door binnen veertien dagen na het verschijnen van dit blad,een brief te zenden aan burgemeester en wethouders van Goes, Postbus 2118,4460 MC Goes, onder vermelding van vacaturenummer 2111.04. Bij de selectieprocedure zijn twee commissies betrokken. Een psychologisch onderzoek kan deel uitmaken van de selectieprocedure. BIgBüp—HM Wij streven naar een ambtelijk apparaat dat een afspiegeling vormt van de samenleving. Daarom verzoeken wij arbeidsgehandicapten, vrouwen en leden van etnische minderheidsgroepen die voldoen aan de functie-eisen, nadrukkelijk te solliciteren. Acquisitie naaraanlelding van deze adver lellen wij niet op prijs. ffl NOTARISSEN Sauer Ponk Notarissen te Vlissinqen zoeken een administratief (secretarieel) medewerker (m/v) tussen circa 20 en 25 jaar met minimaal MEAO-niveau. De werkzaamheden zullen bestaan uit alle voorkomende administratieve werk zaamheden, waaronder: - het verwerken van teksten onder MS Word; - het opvragen van gegevens uit externe databanken; - het verzorgen van de verzending van akten; - het archiveren van dossiers. Wij bieden een plezierige, ongedwongen werksfeer op een modern kantoor. Het salaris is afhankelijk van leeftijd en ervaring. Secundaire arbeidsvoorwaar den zijn goed. Graag ontvangen wij uw schrifelijke reactie. Ons adres is: Sauer Oonk Notarissen, Postbus 1814380 AD Vlissingen, t.a.v de notarissen. Mocht u nadere informatie over de functie en/of het kantoor wensen, aarzel dan niet contact op te nemen. Tel.: 0118-418110 E-mail: oonk@sauer.oonk.knb.nl Verzorgingshuis De Blaauwe Hoeve door het vertrek van één van onze collegae in de keuken van het verzorgingshuis ontstaat er met ingang van 1 juni 2001 een vacature voor de functie van: gemiddeld 36 uur per week Binnen deze functie bent u verantwoordelijk voor het aanbieden en bereiden van geva rieerde maaltijden ten behoeve van de cliënten van zowel het verpleeg- als het verzor gingshuis. U bent in staat hierin rekening te houden met de dieetvoorschriften zoals die opgesteld zijn voor de individuele cliënt. U bent in staat de assistent koks, keukenassisten- ten en leerlingen te instrueren en te begeleiden. Bij afwezigheid van het hoofd keuken dient u zorg te dragen voor de dagelijkse bestellingen en het controleren van juiste leve ring. U bent bekend en kunt werken met de geautomatiseerde systemen zoals deze in een instellingskeuken kunnen voorkomen en in staat de keukenapparatuur te reinigen en on derhouden. Tevens kunt u zelfstandig voorbereidende werkzaamheden voor de volgende dag verrichten. Voor deze functie zijn wij op zoek naar iemand die kennis heeft van maaltijdbereiding en keukenorganisatie op mbo niveau en tevens kennis heeft van dieettechnieken. U kent de werkprocessen binnen een zorginstelling en de eigen afdeling en kunt een positieve bij drage leveren in het meedenken en verbeteren hiervan. U werkt graag in een hecht team en bent in staat bij te dragen aan de positieve sfeer en werkinzet. U beschikt dan ook over goede sociale- en communicatieve vaardigheden en de omgang met collegae en cliënten. Dat u zelfstandig kunt u werken spreekt voor zich. Binnen deze functie valt u onder de CAO-V&V. Tot de daadwerkelijke invoering van het nieuwe functiewaarderingssysteem FWG 3.0 zal de functie ingeschaald worden in salaris schaal 6 (min. 2818,- max 4027 bruto op fulltime basis) Mocht u willen werken binnen een instelling die toekomst en cliëntgericht denkt en werkt en spreekt bovenstaande functie u aan, dan kunt u voor 24 mei 2001 een schriftelijke solli citatie richten aan: Stichting Curamus t.a.v. de dienst P&O Truffinoweg 2 4561 NT Hulst Voor meer informatie omtrent deze functie en ons verpleeg-verzorgingshuis kunt u contact opnemen met mevrouw B. Weemaes-Jaspaert, locatiemanager verzorgingshuis of met meneer K. van Raemdonck, hoofd keuken-restaurant. Beiden zijn bereikbaar via telefoonnummer 0114-381381.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2001 | | pagina 28