0 <3 schilder m/v H. Jobse h Receptioniste t Voor een zorgzame begeleiding Schults Schilders lande NoeüerV.OF. JaiflelioijerlO.F. PZC t 18 Uitvaartverzorging Goes Voor een goed begeleid afscheid j waardige verzorging tó|| "De Voorzorg" Sinke 9 mei 2001 Langzaam verdween die moedige glimlach van je lieve gezicht om zich voor altijd geborgen te weten in onze herinnering. IE ANNE VAN AKEN 9 september 1947 "Allen die haar gekend hebben, zullen beseffen wat wij in haar verliezen. Dick en Yvonne Alice Melissa Frans en Agnes Maarten Riekesweel 17, Bruinisse Correspondentieadres: Nieuwstraat 17, 4311 AM Bruinisse Gelegenheid tot afscheid nemen maandag 14 mei van 13.00 tot 13.30 uur in de parochiekerk van de H. Willibrordus, Hoge Molenstraat 86 te Zierikzee, waar de Eucharistieviering gehouden zal worden in genoemde kerk. aanvang 15.45 uur. Aansluitend zal de begrafenis plaatshebben op de begraafplaats "St. Barbara" aan de Grachtweg te Zierikzee, omstreeks 14.45 uur. Na de begrafenis is er alsnog gelegenheid de familie te ontmoeten in het Parochiecentrum bij de kerk. «L Dag lieve Oma JEANNE.... Rust nu maar uit. Alice Melissa Maarten «A® Na een moedige strijd is veel te vroeg ingeslapen onze lieve en dappere zus JEANNE VAN AKEN Voor altijd in onze herinnering. v Broers, zussen en partners l - - Neven en nichten Rust zacht lieve JEANNE 9 mei 2001 Met verdriet hebben wij vernomen dat veel te vroeg is overleden JANNIE KOPPEJAN Gedurende een aantal jaren heeft zij zich ingezet voor het Nederlandse Rode Kruis in de werkgroep vakanlieprojecten en vertegenwoordigde jannie het Rode Kruis in het vrijwilligersplatform Goes. Wij gedenken met dit verlies de familie en vrienden. Bestuur en leden van het Rode Kruis afdeling Noord-West Beveland Met verslagenheid hebben wij kennisgenomen van het overlijden van JANNIE KOPPEJAN Wij zullen haar enthousiaste inbreng in het alg. be stuur missen. Wij wensen de familie veel sterkte toe. Bestuur van het vrijwilligersplatform in de zorgsector Oosterschelde Regio Een bijzonder goed mens is plotseling zondag jl overleden. L. F. KOSTERS Hij was de vader van mijn kinderen. Netty Maas Vere Ludwina Kosters Maico t Je wilde nog zoveel maar had niet meer de kracht. Je ziekte had je volkomen in haar macht. Je was zo moe, je hebt je strijd gestreden. Al je zorgen en verdriet behoren nu tot het verleden. Rust nu maar uit, je bent bevrijd uit je lijden, maar ach, wat is het zwaar van jou te moeten scheiden. Tot ons groot verdriet is toch nog onverwachts van ons heengegaan mijn lieve partner, onze vader, schoonvader, opa en vriend GIJSBERTUS VAN LEEUWEN (Gijs) 04-04-1939 t 10-05-2001 Nita Hans Willem en Marsha Michella Hans Van Turnhoutstraat 3, 4388 HR Oost-Souburg De crematieplechtigheid zal plaatshebben op dins dag 15 mei om 12.00 uur in het crematorium aan de Westelijke Oude Havendijk 3 te Middelburg. Aan het begin hiervan zal er nog gelegenheid zijn om afscheid van hem te nemen. Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in de condoleanceruimte van het crematorium. Zij die geen rouwbrief hebben ontvangen, gelieven deze advertentie als zodanig te beschouwen. Met droefheid hebben wij kennisgenomen van het overlijden van onze gewaardeerde chauffeur GIJS VAN LEEUWEN Zijn inzet voor het bedrijf en zijn vriendschap, hu mor en hartelijke belangstelling bewaren wij in onze herinnering. Nita en de familie wensen wij veel sterkte toe. Namens Directie en Medewerkers van Meijers Staalbouw bv in Serooskerke, Henk en Neel Meijers Serooskerke, 10 mei 2001. Met droefheid geven wij kennis van het overlijden van onze schoonzuster en tante in de ouderdom van 63 jaar MARIE KRISTELIJN-KRIJGER echtgenote van Leendert Cornelis Kristelijn Ellemeet: C. J. Kristelijn N. Kristelijn-v. d. Nood Burgh-Haamstede: P. M. Straaijer-Kristelijn L. Straaijer Serooskerke: J. S. Zorge-Kristelijn C. Zorge Neven en nichten I.v.m. de verbouwing van het dorpshuis te Renesse zal de rouwdienst van MARIA KRISTELIJN-KRIJGER op maandag 14 mei a.s. om 13.30 uur worden ge houden in de Ned. Herv. Jacobus Kerk te Renesse. De condoleance na afloop van de plechtigheid is in het koor van voornoemde Kerk. Dankbaar dat hij nog zo lang in ons midden mocht zijn, geven wij u kennis van het plotseling overlij den van mijn lieve rpan, onze zorgzame vader, schoonvader, opa en overopa LUCIEN MAAS echtgenoot van Frangoise Waegenaar Geboren te Denain (Frankrijk) op 9 augustus 1951 Overleden te IJzendijke op 5 mei 2001 Wij hebben afscheid van hem genomen tijdens de Uitvaartdienst op 9 mei 2001 in de Parochiekerk van O.L. Vrouw ten Hemelopneming te IJzendijke en hem begraven op het Parochiekerkhof aldaar. Voor uw blijken van belangstelling en medeleven bij zijn heengaan, danken u Mevr. Fr. Maas-Waegenaar Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen 4515 CM IJzendijke, mei 2001. Tivoli 15 Heden is uit onze familiekring heengegaan mijn ge liefde broer, zwager en onze oom PIETER VOS echtgenoot van M. A. van der Meer Zoutelande t Rotterdam 28 april 1931 9 mei 2001 J. Vos L. Vos-Dingemanse Neven en nichten Zoutelande, 9 mei 2001. Correspondentieadres: Korteweg 2, 3161 EL Rhoon Je handen hebben voor ons gewerkt Je hart heeft voor ons geklopt Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht Rust nu maar uit. Bedroefd om haar heengaan, maar dankbaar voor haar leven, geven wij u kennis dat na een moedig gedragen lijden van ons is heengegaan, mijn lieve vrouw, onze moeder en oma ROSETTE ELODIA EUGENIA CORNELIS echtgenote van Eduard Cyriel Buzeijn Zij is geboren op 13 november 1924 te Maldegem en is overleden op 11 mei 2001 te Terneuzen. Eede: Eduard Buzeijn Eede: Franci Buzeijn en Johan Tournois Schoondijke: Rudy Buzeijn en Anja Steijaert Mathijs, Amber en Dagmar 4529 GP Eede. 11 mei 2001. Nieuwstraat 6 De uitvaartdienst, waartoe U vriendelijk wordt uit genodigd, zal plaatshebben woensdag 16 mei 2001 om 10.00 uur in de parochiekerk van O.L.V. Ten hemelopneming te Eede. Na de kerkdienst is er ge legenheid tot condoleren. Aansluitend zal de crematie plaatshebben in het crematorium te Terneuzen. Samenkomst aan het mortuarium om 9.45 uur. Gelieve geen bezoek aan huis. Zij, die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge lieven deze advertentie als zodanig te beschouwen. Het heeft de Heere behaagd om op Zijn tijd en wij ze uit ons midden weg te nemen mijn innig geliefde zuster en schoonzuster, onze tante CLAZINA SCHUIT weduwe van Jan Groeneveld in de leeftijd van 79 jaar. Sommelsdijk, 11 mei 2001. Arnemuiden: W. van Belzen-Schuit I. van Belzen Neven en nichten Ruwe stormen mogen woeden, alles om mij heen zij nacht, God mijn God zal mij behoeden, God houdt voor mijn heil de wacht. Moet ik lang zijn hulp verbeiden, zijne liefde blijft mij leiden: door een nacht, hoe zwart, hoe dicht, voert Hij mij in 't eeuwig licht. Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft betekend, geven wij u kennis dat, na een ernstige ziekte, thuis is overleden onze geliefde, eni ge broer, zwager en oom JAN GOMMERT ZUIDWEG op de leeftijd van 80 jaar. Zijn diepbedroefde familie: Yerseke: C. Sinke-Zuidweg P. J. Sinke Goes: J. Goeree-Zuidweg Wemeldinge: T. Dagevos-Zuidweg Yerseke: J. H. Zuidweg Neven en nichten 11 mei 2001. Steeweg 9, 4401 AN Yerseke De dienst van Woord en Gebed wordt dinsdag 15 mei om 14.00 uur gehouden in de Vrije Evang. Ge meente, Kaaistraat 20 te Yerseke. Aansluitend zal om 15.00 uur de begrafenis plaats vinden op de algemene begraafplaats te Yerseke. Na de begrafenis is er in het verenigingsgebouw Molenlaan la te Yerseke gelegenheid tot condole ren. Geen bezoek aan huis. Mocht u door omstandigheden geen rouwbrief ont vangen hebben, wilt u dan deze advertentie als zo danig beschouwen. zaterdag 12 mei 2001 Heden overleed onze lieve zus, schoonzus en tante O. J. BOS-VAN STEENBERGEN weduwe van L. B. Bos Familie Van Steenbergen Familie Bos 11 mei 2001. Enige en algemene kennisgeving Bedroefd geven wij u kennis dat op zijn 88e verjaar dag in ziekenhuis "de Honte" is overleden onze va der, schoonvader en opa PIETER JANNIS JANSEN weduwnaar van Maria Timmerman Biervliet: E. A. de Boevere-Jansen E. M. de Boevere Steenbergen: M. J. de Boevere 11 mei 2001 Correspondentieadres: Stadsweide 9, 4521 BC Biervliet De crematieplechtigheid zal in besloten familiekring plaatsvinden. Een werkster in hart en nieren Na een lang en arbeidzaam leven is mijn moeder JOHANNA MEEUWSE-BLIEK weduwe van Willem Jacob Meeuwse op 89-jarige leeftijd rustig ingeslapen. 12 oktober 1911 10 mei 2001 Diepenveen: Ria Meeuwse Hierbij wil ik allen bedanken, die mijn moeder tijdens de laatste moeilijke maanden liefdevol hebben bijgestaan en verzorgd. Westerscheldestraat 203, 4335 NH Middelburg De crematie zal plaatsvinden op 15 mei a.s. om 11.00 uur in het crematorium aan de Westelijke Oude Havendijk te Middelburg. Na afloop van de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren. Heden overleed onze schoonzus en tante JOHANNA BLIEK weduwe van W. J. Meeuwse op de leeftijd van 89 jaar. 's-Heer Arendskerke "Poelwijck": M. E. Meeuwse Goes: T. Meeuwse-van Wifferen Wolphaartsdijk: E. Veerhoek-Meeuwse Wolphaartsdijk: G. Meeuwse W. Meeuwse-Verschuure 's-Gravenpolder: C. S. van Antwerpen-Meeuwse M. van Antwerpen Neven en nichten 11 mei 2001. Met droefheid hebben wij kennisgenomen van het overlijden van onze geliefde zus CORNELIA JACOBA VIERGEVER-VAN LEEUWEN Haamstede: N. van Leeuwen Haamstede: L. Viergever-van Leeuwen Zierikzee: P. Verkaart-van Leeuwen Zierikzee: M. Kleppe-van Leeuwen In plaats van kaarten Met dankbare herinnering aan haar liefde en zorg voor ons, hebben wij afscheid genomen van onze lie ve en zorgzame moeder, schoonmoeder, oma en klei ne oma ALIDA BARBARA JOBSE-DESSON sinds 31 augustus 1953 weduwe van Jacobus Jobse 7 september 1905 t 11 mei 2001 Middelburg: Joke Caljouw-Jobse Jan Caljouw Jacky Caljouw Mieke Caljouw-Davidse Chantal Meivin Eric-Jan Caljouw Alexander Caljouw Anton Jobse t Correspondentieadres: Langevieleweg 67, 4335 GT Middelburg Er is gelegenheid om afscheid te nemen maandag 14 mei a.s. van 19.00 tot 20.00 uur in het rouwcentrum Middelburg, Buitenhovelaan 1. De crematie zal plaatsvinden op dinsdag 15 mei a.s. om 15.00 uur in het crematorium aan de Westelijke Oude Havendijk 5 te Middelburg. Na de plechtigheid is er gelegenheid de familie te condoleren in de condoleanceruimte van het crema torium. Wij bedanken alle medewerk(st)ers van Thuiszorg Walcheren en afdeling 't Paalhoofd de Vliedberg voor de liefdevolle verzorging van onze moeder en De afdelingen burgerzaken en sociale za ken zullen wegens het overlijden van een collega van ons op MAANDAG 14 MEI A.S. GESLOTEN ZIJN. Telefonisch zijn wij wel bereikbaar na 9.00 uur. College van burgemeester en wethouders van Noord-Beveland Wij regelen de uitvaart naar ieders persoonlijke wens Thuisopbaring met gebruik van koeling mogelijk Gratis advies en informatie over alle mogelijkheden en verzekeringen Lid van de 'Ned. Kwaliteitsraad GwE Uitvaartverzorging' vES»."., j Zuidvlietstraat 37, Goes Telefoon 0113 - 216363 Voor melding overlijden dag en nacht bereikbaar Eigen rouwkamers in Colijnsplaat en Wissenkerke CENTRAAL TELEFOON NUMMER 0113 311 444 HOOFDKANTOOR: Geldeloozepad 20 4463 AJ Goes lel. 0113 227525 fax 0113 312978 ROUWCENTRA: Geldeloozepad 20 Goes Kitskinderscheweg 1 Kapel Ie FACILITAIR BEDRIJF: Langeweg 1 's-Gravenpolder - Vooreen volledige en ^7-. I van uitvaarten op F Zuid- en Noord-Beveland - Overal te ontbieden - Dag en nacht bereikbaar - Alle voorzieningen om thuis op te baren - Vraag vrijblijvend ons gratis informatie pakket aan - Met aandacht voor uw persoonlijke wensen DE BEVELANDEN J.C. Hoekman Uitvaartonderneming Uw zorg in onze handen voor geheel Walcheren. Uitvaartverzorgers: Middelburg: L.P. Jobse 0118 - 633093 Vlissingen: O.M. Donker 0118 - 478711 Maria van Bourgondiëstraat 1, 4386 CV Vlissingen Tel. 0118 - 462205 Tel. 0118 - 633093 Fax 0118 - 460802 Internet: www.hjobse-uitvaart.nl Rouwcentra beschikbaar in: MiddelburgBuitenhovelaan 1 Vlissingen, Industrieweg 20 Tevens beschikken wij over een nazorg-consulente. Begrafenis- en Crematieverzorging OVERTOOM-GROEN S. M. OVERTOOM Badhuisstraat 37 - 4381 LN Vlissingen Telefoon 0118 - 4 1 3417 - 412772 Rouwcentrum, Van Dishoeckstraat620 Giro 550 Apeldoorn Info: 055 3663339 Van Deijk Assurantiën B. V. is een regionaal werkzaam assurantiekantoor met relaties in de particuliere en zakelijke sfeer. Wij werken met 7 enthousiaste, niet-rokende en slagvaardige medewerkers. Het kantoor heeft een nauwe samenwerking met De Nationale Hypotheekbeurs. Richt je brief aan de heer P. N. van Deijk, directeur. Ons adres is Vlasmarkt 2-4, 4461 CW Goes. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de heer P. N. van Deijk. Telefoon: 0113-251816 SURANTIEN B.V. die onze relaties (telefonisch) te woord staat. Tevens verzorg je admini stratieve werkzaamheden, zoals het uitwerken van correspondentie. Het is de bedoeling om je na een inwerkperiode zelf verzekeringsoffer tes te laten maken. Kortom een leuke job, met veel uitdaging, voor een schoolverlater die het assurantievak helemaal ziet zitten. Heb je bij voorkeur MEAO en wil je 40 uur werken per week, dan verzoeken wij je meteen te reage ren. IN GEDACHTEN NABIJ.. Uw gedachten over een uniek ge denkteken geven wij gestalte in natuursteen. Vraag naar het fotoboek met vele voorbeelden. ZANDEE DE KUIJPER NATUURSTEEN Goes: "De Goese Poort" Rotonde Ringbaan-West Telefoon (0113) 216555 Middelburg: Arnesteinweg 40 Telefoon (0118) 612579 UITVAARTVERZORGING Voor een persoonCijk en stijfvof afseftelé gefieef naar eigen wens verzorging van alle formaliteiten nglg vrijblijvend inschrijving van wilsbeschikkingen |ïstl depositostoriingen/verzekeringen nazorg Uitvaartcentra beschikbaar in Vlissingen en Middelburg Kantoor en uitvaartcentrum Industrieweg 20 - Vlissingen tel. 01 18 - 41 27 60 dag en nacht bereikbaar voor geheel Wulicheren -•Gediplomeerde uuvaarllcidcrs- Middelburg H G van Zalen en P.J Mcerveld Uitviuirilci.iJxt.er Koudekerkc: P van Tiel Anke van|fie1-Watlel Schults Schilden: meesterschilders Schults Schilders is een modern en compleet afwerkmgsbedrijf, werkzaam in de regio Zuidwest Nederland. Onze werkzaamheden bestaan uit het uitvoeren van onderhoudsschilderwerk e.d glaswerken, wand- en betonalwerking, behandeling kleinmetaa! en betonsanering. Schults Schilders heeft een veelbelovende orderportefeuille en werkt met vele vaste relaties van Vlissingen tot aan Den Haag. Ruim 50 jaar ervaring, gedegen vakkennis en een flexibele instelling zorgen voor veel tevreden klanten. Want alleen meesterwerk is goed genoeg! Met spoed zijn wij op zoek naar een gemotiveerde collega: Wij bieden u een baan van 37,5 uur in een modern en stabiel bedrijf met doorgroeimogelijkheden voor de juiste persoon op de juiste plaats. Bij Schults Schilders vindt u een prettige werksfeer en goede salariëring volgens de solide CAO van het Schildersbedrijf. Graag zien we uw reaktie vergezeld van uw c.v. spoedig tegemoet, ter attentie van de afdeling personeelszaken. POSTBUS 23 - 4300 AA ZIERIKZEE TEL.: 0111-414065 - FAX: 0111-417295 Nieuw Laminaat met V-groef verkrijgbaar in alle kleuren AANBIEDING: 40,- korting op alle lits jumeaux dekbedovertrekken Veibvaic voor een betaalbtm prijs Tevens bij ons verkrijgbaar. Tapijt (ook voor projecten) laminaat Matrassen Kussens Uitgebreide collectie meubelstoffen Nieuwe collectie strandiakens Vitrages (ook zeer exclusieve merken) "Overgordijnen Bed-, bad- en keukentextief Binnen- en buitenzonwering Tapijt en vinyl wordt bij ons gP3tlS gelegd Woning- en meubelstoffeerder Langstraat 79 4341ED Arnemuiden TeL 0118 602937 Fax 9118694007

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2001 | | pagina 18