Herman Finkers op audiëntie bij de paus 11 felgrimstocht met neef Hans naar Rome zondag vandaag zondag Discovery in teken van mummies Wisseling bij toneelgroep verfilmd Starmaker-groep heet K-otic SBS zet Veronica voor het blok televisie zondag zaterdag 12 mei 2001 HnnrTheo Krabbe HILVERSUM - Cabaretier Her man Finkers heeft een rustpe riode ingelast. Eindelijk tijd voor andere dingen. Bijvoor beeld om zijn gehandicapte neef Hans te begeleiden op diens pel grimstocht naar paus Johannes Paulus II. Zondag doet Kruis punt daarvan verslag. Drie schilderijen heeft Hans Engelhart, de verstandelijk ge handicapte neef van Herman Finkers, al gemaakt van de paus. Een grote en twee kleine. De twee kleine moeten mee. Die wil Hans persoonlijk aan paus Johannes Paulus II aanbieden. Herman Finkers zal hem verge zellen. Herman is erg gesteld op zijn oudste neef. „Hij is een uit- radio RADIO 1 AM1Q08KHz/FM104,4MHz Elk heel uur en om 7 30, 8.30, 12.30, 1330,17.30 en 18.30 uurNieuws KON 7.07 De andere wereld van zon- dsqmorgen VARA: 8.10 Vroege vogels. VPRO' 10.04 O.V.T. NOS: 12.07 Radio 1- Journaal. 14.04 Langs de lijn. 18.10 Ra- d:o 1-Journaal. AVRO: 19.04 Opium. TROS: 20.04 Forum. NPS: 21.04 Uit het nieuws. NOS: 22.04 't Hek van de dam. 23.07 Met het oog op morgen. KRO: 0.04 Radiodocumentaire. Damokles. NCRV: 104 Nachtlicht. 3.04-6.00 Nachtlicht op wegnaar daglicht Cantus Cölln. 10.04 Spiegelzaal. 11.00 Het zondagochtendconcert. Nieuw Sin- fonietta Amsterdam. 12.00 Artiestenfoy er. Radio 4:14.04 Middagconcert. Rotter dams Philharmonisch Orkest. NPS: 16.30 Diskotabel. KRO: 18.04 Zin in mu ziek. TROS: 19.00 Pezzi sacri. 20.02 Mu ziek interactief. KRO: 22.00 Laudate. VPRO: 23.00 VPRO Jazz op vier. NPS: 0.02 Vincent na middernacht. Radio 4: 1.02-6.00 Euroclassic notturno 747 AM AM747KHz, 402m RADIO 2 FM87,9MHz Elk heel uur nieuws NPS:6.05 Dag zondag 9.05Desandwich. AVRO: 10.05 Mezzo. NPS: 11.05 De sand wich. KRO: 12.05 Adres onbekend. AVRO: 14.05 Het steenen tijdperk. 16.05 Weekendcafe. VARA: 18.05 De bovenste plank. AVRO: 19.05 Andermans veren. TROS: 20.05 Coulissen. VARA: 21.05 Uit gelicht. NPS: 22.05 Podium. NCRV: 2305-1.00 Volgspot RADIO 3 FM95,0 MHz Elk heel uur nieuws BNN: 6.06 De Heer zij met u. TROS: 10.06 Cyber Top 50. BNN: 14.06 BNN Live. 17.06Top of the pops. NCRV: 18.05 BuZz. 20.06 Xion. 22.06 Xalt. 0.06 Xitel AVRO/KRO: 1.02 Pyjama FM. Radio 3: 3.02-6.00 Ekdom in de nacht Nieuws: Elk heel uur t/m 18.00, 22.00, 0.00 en 1.00 uur EO: 6.02 Praise op zondag. 7.30 Licht op jongerenkoren. 8.05 Groot nieuws. 8.58 Metterdaad. NCRV: 9.02 Woord op zon dag. 9.30 Te Deum Laudamus. IKON: 10.02 Verhalen vooraf. 10.12 Kerkdienst. 10.55 Wilde Ganzen. RKK/KRO: 11.02 Eu charistieviering. 12.05 Het klooster. IKON: 13.02 De andere wereld van zon dagmiddag. NCRV: 15.02 Schepper Co. IKON: 17.02 Kerkdienst. 17.58 Wilde Ganzen. 18.02 De andere wereld van zon dagavond, met Bonnefooi en De eigen zinnigheid. BOS: 20.00 Uitzending Boeddhistische Omroep. EO: 20.30 De muzikale fruitmand. 21.15 Ik zou wel eens willen weten. 21.40 Populaire orgel bespeling. 22.02 De bijbel open. 22.22 Songs of praise. 22.37 Boekenwijzer. RK K/KRO: 23.00 Verum, Bonum, Pulchrum. EO: 0.02 Cascade. 0.30 Eine kleine Nacht- musik. Radio 5:1.02-6.00 Zie Radio 1 OMROEP ZEELAND FM101,9MHz/97,8MHz/87,6MHz RADIO 4 FM99.8 MHz 0m 7.00,9.00,10.00, 14.00, 18.00, 20.00, 0.00,1.00en 6.00 uur Nieuws NCRV: 7.02 Vroeg op vier. VPRO: 8.30 Oren wassen. AVRO: 9.04 Fiori musicalï. Nieuws: Zie Radio 1 8.02 Veelstromenland. 9.02 Wachtpost 64. 10.02 Kanaalstraat 64. 11.05 Een eeuw op 't oog. 12.02 Wereldzeeuwen. 13.02 Omroep Zeeland nieuws in het kort. 13.05 Nieuws uit binnen- en buiten land. 13.31 De brug naar twee. 14.03 Omroep Zeeland sport. 17.02 Omroep Zeeland nieuws. 17.15-18.00 Omroep Zeeland sport zonderlijk mens, met een warm, zacht karakter, en sociaal onge looflijk sterk", zegt Finkers. „In sociaal opzicht is hij een profes sor." Niemand in de familie kan zo goed troosten bij begrafenis sen als Hans. „Toen de familie rond de kist van mijn vader stond, zei Hans: jammer, hè." Herman Finkers en zijn neef Hans Engelhart zijn beide 46 jaar. Vorig jaar vierde Hermans neef dat hij veertig jaar in Huize St. Joseph in het Limburgse dorp Heel woonde. Hans, die graag misdienaar in de kerk is, wilde maar één cadeau: de paus een hand geven. Personeel en fa milie zamelde het geld ervoor in. De KRO regelde in Rome een au diëntie bij de paus. De familie vroeg Herman Finkers zijn neef te begeleiden. De reportage die Kruispunt zondag toont, volgt Hans en Herman op de voet. Hoe zij zich voorbereiden op hun pelgrima ge. „De paus is oud en ziek. We gaan pas over een paar maan den. Wat doen we als de paus er dan niet meer is?", vraagt Her man voorzichtig. „Dan wil ik een nieuwe paus", zegt Hans be slist. Ze oefenen plechtig de ze gen van de paus „In nomine Dei et Patri et Filii et Spiritui Sanc- ti". „Amen", zingen ze daarop uit volle borst. „Bedankt voor de bloemen", zegt levenslustige Hans er schalks achteraan. Zo zijn er meer ontroerende ge sprekken en hartverwarmende momenten in de reportage. Hoe dol Hans Engelhart ook is op de paus, als hij voor het eerst op het Sint Pietersplein rond loopt, ontgaan hem tot verba zing van Finkers de mooie vrou wen niet. De dag voor het grote hoogtepunt mag neef Hans sa men met neef Herman ook de mis dienen in de Kerk der Frie zen, het aloude trefpunt in Ro me van Nederlandse bedevaart gangers op een steenworp af stand van het Vaticaan. Hans geniet met volle teugen. Omdat Hans maar 1.56 is, moet Herman hem de misdienaartoog met een stevig koord opbinden. Met moeite draagt hij het grote en zware miskruis het priester koor op. Als de priester zegt dat Hans vijftig is geworden, corri geren Hei-man en Hans hem on middellijk. En op het einde kan Hans het niet laten de Neder landse kerkgangers en vooral ook het koor voor het mooie zin gen te bedanken. ,We hebben allebei slecht gesla pen", vertelt een op zijn paas- Herman Finkers met zijn neef Hans Engelhart voor de Sint Pieter in Rome. foto Yasmin Hargreaves. best geklede Finkers een beetje zenuwachtig, terwijl hij zijn neef liefdevol aan zijn borst drukt. „Het is toch een bijzon dere gebeurtenis, zo'n audiëntie bij de paus. Als neef Hans paus Johannes Paulus II zijn schilde rij wil aanbieden, lijkt de paus het niet helemaal te begrijpen. Deze maakt vervolgens routi neus een zegenend gebaar. Neef Hans maakt het niet uit. Hij geeft de paus nog maar voor de tweede keer een handje. Zijn droom is in vervulling gegaan. Ook Finkers is erg geraakt. „Het was voor mij een prachtige voorafbeelding van de hemel." GPD Zondag, Nederland 1,22.20 uur KONINGIN Lang leve de koningin (1995) is een jeugdfilm van Esmé Lam- mers over een meisje (Tiba Tos- sijn) die zelfvertrouwen wint als ze het schaakspel onder de knie krijgt. Met haar fantasie brengt ze de schaakstukken tot leven. Ook met Monique van de Ven en Derek de Lint. VRT 2 Canvas, 11.05 uur TALL TALE Een jongen (Nick Stahl) krijgt in zijn droom hulp van vier wes ternhelden wanneer hij en zijn familie door een grootgrondbe zitter worden verjaagd uit hun boerderij in de jeugdfilm Tall Tale (1995) van Jeremiah S. Chechik. Ook met Patrick Swayze en Oli ver Piatt. VRT 1,13.30 uur PCU Twee groepen studenten krijgen het met elkaar aan de stok in de komedie PCU (1994) van Hart Bochner. Met Chris Young, Jeremy Piven en Megan Ward. SBS 6,14.20 uur HOOP Kaap de Goede Hoop toont een portret van Wils Klok uit Zwol le. Ooit was zij docente drama en expressie, maar nu heeft ze een eigen uitvaartbedrijf waar bij de loensen van de nabestaan den centraal staan. Ook bege leidt zij nabestaanden op weg naar het afscheid. Nederland 3,19.00 uur WINDOW Christopher Reeve vertolkt zijn eerste filmrol na zijn noodlottig val waarbij hij invalide werd in de thriller Rear window (1998) van Jeff Bleckner, een remake van de klassieker van Hitch cock. Vanuit zijn rolstoel is een verlamd geraakte architect ge tuige van een moord, maar hij kan politie en vriendin (Daryl Hannah) niet overtuigen. Yorin, 21.30 uur LINES Behind enemy lines (1996) is ac tie van Mark Griffiths over een CIA-agent die zijn partner helpt ontnsappen uit een Vietnamees kamp. Met Thomas Ian Griffith en Chris Mulkey. V8,22.00 uur HILVERSUM - De uitzendingen van Discovery Channel staan dit weekeinde en maandag in het teken van mummies. Een van de hoogtepunten is Ultimate Guide 'Mummies' (maandag), waarin het proces van mummificatie van alle kanten wordt belicht. Ook wordt ingegaan op de balseming van het lichaam van Lenin. In 'Unwrapped: the mysterious world of mummies' onthult Egyptoloog Bob Brier zondagavond de geschiedenis van de mummies. Er wordt een blik geworpen op de Egyptische fara o's, maar ook op het gebalsemde lichaam van Evita Perron. Daarnaast aandacht voor de rol die mummies spelen in films en literatuur. Niet alleen in het oude Egypte maar ook in andere landen werden lichamen gemummificeerd. Soms ook per ongeluk, zoals in Engeland, waar de gunstige zuurgraad van de grond ervoor zorgde dat het stoffelijk overschot perfect bewaard bleef. GPD HILVERSUM - Gerardjan Rijnders en Ivo van Hove zijn twee totaal verschillende regisseurs. Zij vormen de hoofdfiguren van het documentairedrieluik dat Niek Koppen heeft ge maakt van Neerlands belangrijkste theatergezelschap To neelgroep Amsterdam, waar Van Hove inmiddels Rijnders is opgevolgd. Niek Koppen, die eerder onder meer 'De keuken van Kok' (1998) maakte over de vex-kiezingscampagne van de PvdA, volgde het toneelgezelschap in het theaterseizoen 1999-2000. Hij laat zondag in zijn drieluik zien hoe de wisse ling van de wacht zich achter de schermen heeft voltrokken, wat niet zonder spanning verliep. Ook de acteurs en de toneel producties vervullen een belangrijke i-ol in de film, evenals de technische staf, de decorbouwers, kostuummakex-s, het kan toorpersoneel, het bestuur en de directie die Koppen op de voet volgt. De film toont Kitty Courbois. Sigrid Koetse, Joop Admiraal en Jacques Commandeur, die met het oog op de pensioengerechtigde leeftijd de vooi-stelling 'Mooi weer van daag' (David Storey, 1970) hernemen. In het derde deel van de documentaire kijkt het gezelschap in spanning uit naar het nieuwe kunstenplan. GPD Zondag, Nederland 3,19.30 uur. HILVERSUM - De zeven deelnemers van de realitysoap Star maker hebben een naam voor hun groep: K-otic. De deelne- mex-s konden samen met het publiek kiezen uit drie namen. Behalve het winnende K-otic waren dat Young Guns en Stars Inc. ANP HILVERSUM - Als Veronica niet binnen anderhalve week duidelijkheid schept over een samenwerking met SBS 6, gaat de nieuwe jongerenzender V8 definitief op eigen kracht ver der. Dit ultimatum heeft SBS 6 na maandenlange onderhan delingen aan de Vereniging Veronica gesteld. „Als we op 1 september samen met Veronica televisie willen maken, kunnen we niet veel langer wachten", aldus SBS 6- woord voerder Edger Hamer. Veronica-voorzitter Joop van der Reijden beaamt dat het grootste struikelblok de waardebepaling van het Veronica- blad is. Het liefst zou hij de vier Vex-onica-poten, internet, ra dio, tv en het blad, in één keer onderbrengen in een nieuw te vormen gezamenlijk multimediaal bedrijf. Maar omdat de waarde van het 1,1 miljoen exemplaren tellende Veronica- blad complexer is dan gedacht, wil SBS 6 nu zo snel mogelijk samen een tv-poot opzetten en het blad vooralsnog buiten be schouwing laten. Daarover zijn binnen Veronica de meningen verdeeld. GPD NEDERLAND-1 09.11 KRO Spirit 09.35 De wande ling 10.00 RKK/KRO Eucharistie viering 10.49 Het cenakel/bidden 11.00 ZvK Herdenkingssamen komst vuurwerkramp Enschede 11.57 Wilde Ganzen 12,OONMODe heilige koran 12.09 Arabesque 12.34 Pelgrimsoord in Irak 13.00 OHM De ramp in Gujarat 13.30 OMROP FRYSLAN Vrijwilligers werk 14.00 BOS Seven dreams of Tibet van Jan van den Berg 14.55 NCRV Heilig vuur 16.11 C-majeur 17.01 TELEAC/NOT Knoop in je zakdoek 17.17 Internet: Je bent nooit te oud... 17.43 Architectuur volgens Cees Dam, Educatorium 17.50 Steden en hun verleden 18.16 AVRO Beeldenstorm, kunst 18.28 Close-up: In het voetspoor van Van Gogh 19.29 Get the picture, quiz 20.00 NOS Journaal 20.16 KRO Netwerk, actualiteiten 20.56 NCRV De stoel, gesprekken 21.45 KRO Toen was geluk heel ge woon, serie 22.16 RKK/KRO Kruispunt, rubriek 22.56 KRO Prime suspect, serie 23.51 Documentaire Enschede: Sterker na de ramp 00.23 Concert 01.18 RKK/KRO Nachtgedachten 01.22 KRO Netwerk, herhalingen NEDERLAND-2 NEDERLAND-3 RTL4 07.00 NOS Tekst tv 10.00 EO Ne derland zingt op zondag 10.45 TROS Voor alle moeders van Ne derland 11.30 NOS Studio Sport 12.00 Journaal 12.10 Studio Sport 17.20 BNN Finals, docu-soap 18.00 NOS Journaal 18.10 BNN Top of the Pops, muziek 19.00 NOS Studio Sport, sport 20.00 Journaal 20.15 Studio Sport 21.00 TROS Spangen, politieserie 21.55 Postcodeloterij: 1 tegen 100 22.55 NOS Journaal 23.00 BNN Elvissen in de lage lan den, documentaire 23.55-7.00 NOS Journaal en Stu dio Sport 7.01 Adventures of Rin Tin Tin 7.25 Harry and the Hendersons 07.45 Mowgli 8.05 Nick Freno 8.30 Ocean girl 9.00 Natuur op 4, met: Jacques CousteaulO.OO Mensen en dieren 10.30 Shadow of the peregrine fal con en 11.20 World of wildlife 11.50 Real kids, real adventures 12.10 The magician's house 12.35 Ready or not 13.00 Hemel op paar den 13.30 Chuck Finn 13.55 Micro- soap 14.20 Are you afraid of the dark? 14.45 The tribe 15.15 Tales from the South Seas 16.10 Every body loves Raymond 16.35 That '70s show 17.00 Life cooking 18.00 Nieuws 18.10 Life cooking, vervolg 19.00 UIT!, cultureel agenda 19.30 Nieuws 20.00 Helicops, actieserie 21.00 De zwakste schakel, spel 22.00 Van koninklijke huize 22.30 Marry me in Vegas, reporta- ge(1) 23.30 Nieuws 23.45 Behind the music: Bon Jovi 00.35-1.05 The hunger, serie RTL5 08.30 Travelcam tv 09.00 Hour of power 10.10 Eigen huis tuin 11.00 Business class 12.00 De reis- tafel 12.30 Formule 1 Oostenrijk 16.15Tennis: ATP Masters - Rome 18.00 In de ban van sport 18.30 Voetbal totaal, magazine 19.00 5 in het land, nieuws 19.30 Vis tv, hengelsport 20.00 De reistafel, culinaire serie 20.30 The gay dads, documentaire 21.30 Jambers, gebroken carrières 22.30 Sport aan tafel, discussie 23.20 Golf par 5, magazine 00.05 Business class 01.05-02.35 Nachtsuïte SBS6 07.00 Z@ppelin 11.00 VPRO Reizi ger in muziek 12.00 NOS Journaal 12.07 Buitenhof 13.00 Otello, opera 15.47 NPS Jazzarchive: Stan Getz 16.05 Urbania 16.30 Het oude westen, reporta ges 16.55 Socutera St. Wings of Hope 17.00 VPRO De Plantage, kunst 18.00 NPS Sesamstraat 18.15 VPRO Villa Achterwerk 18.30 NPS Het Klokhuis 18.50 NOS Jeugdjournaal 19.00 RVU Kaap de Goede Hoop, afscheid 19.30 NPS Het uur van de wolf 20.30 VPRO 25 minuten, serie 21.00 NOS Journaal 21.05 VPRO 7 dagen, actualiteiten 21.40 NPS De avond van het boek 23.13 VPRO/NPS Beggars and choosers, serie 00,00 VPRO Dode dichters alma nak 00.07 TROS Kunst... omdat het moet: De duivel in Paganini 01.20-1.51 VPRO 7 dagen 7.05 Kinderen zijn de baas! 8.05 Disney's feest 9.20 Over the top 9.45 Feyenoord 10.10 World sport special 10.40 Sport: Samenvatting FA CUP 11.10 Regatta time 11.40 World of soccer 12.05 AXN Extre me sports 12.30 Zo goed als nieuw 13.00 Now or neverland 13.55 America's funniest home videos 14.20 P.C.U, film 15.40 New Mission Impossible 16.30 The naked truth, serie 17.00 Vakantie-tv 17.30 Tuinieren met kijkers 18.00 Het Nieuws 18.10 Klussen wonen 19.05 Dieren op spreekuur 19.55 Big Diet 20.30 Lotto weekend miljonairs 21.25 Peter R. de Vries, misdaad verslaggever 22.30 Hart van Nederland 23.00 Reportage: Leven als crimi neel 00.05 Poltergeist: The Legacy 00.55-7.00 Hart van Nederland YORIN 20.05 Starmaker, compilatie 21.00 Friends, serie 21.30 Rear window, thriller 23.10 Caroline in the city, serie 23.40 The Drew Carey show, serie 00.05-00.54 Starmaker l OMROEP ZEELAND 9.00 Tekst-tv 18.00 Regiojournaal 18.20-9.00 Teletekst/herhalingen l Delta TV 06.00 Roadshow: Statements 06.02 Filmblik 06.13 FAQ 06.19 Agenda Buzz 06.24 Tekst TV: evenementen Elk half uur herhaling i BELGIË NED-1 VRT 10.00 Protestantse kerkdienst 11.00 De zevende dag 12.30 Half uur natuur 13.00 Journaal 13.30 Tall tale, avonturenfilm 15.05 Wielrennen, verslag 15.25 The Good life, serie 15.55 The adventures of Lano Woodley, serie 16.25 Falcon Crest, serie 17.10 Vlaanderen vakantieland 17.55 Kom op tegen kanker-jour naal 18.00 Journaal 18.10 De rode loper, magazine 18.30 1000 seconden, kookrubriek 19.00 Journaal 19.25 Sportweekend 19.55 'Allo 'Allo, serie 20.25 De blote Belg, amusement 21.20 Baantjer, misdaadserie 22.05 Nekkanacht 2001, verslag 22.35 Once and again, serie 23.20 Journaal laat 23.35 De zevende dag 00.20-9.00 Journaal, doorlopend BELGIË NED-2 VRT KETNET 7.00 Disney Festival 7.30 Wizzy Woppy 7.45 Mijn naam is 8.00 Postbus X 8.30 Disney Festival 8.55 Curieuzeneuze 9.00 Samson Gert 10.00 Papyrus 10.25 De Dal- tons 10.45 De grote boze wolf show 11.05 Lang leve de koningin, jeugdfilm 12.50 Disney Festival 13.15 Born free CANVAS 14.00 Sportpaleis 17.00 Planken koorts KETNET 18.00 Hopla 18.05 Musti 18.10 Wizzy Woppy 18.15 Allemaal beestjes 18.20 Disney Festival 18.50 De spooktoren 19.15 Ridder IJzerneus 19.30 De Boysband CANVAS 20.00 Journaal 20.30 Panorama, slangenkoppen 21.15 OverLeven, De Maya-koning 21.55 Rubriek 700, private view 22.20 City cabs, Rome 22.50 Lichtpunt 23.50 Panorama, reportages 00.35-2.00 Journaal, doorlopend CARTOON 09.00 Yes or no 10.15 Zengi 11.30 Yes or no 12.45 Zengi 15.05 Family matters 15.30 De digit@le revolu tie 16.05 Tv woonmagazine 16.50 Motortv 17.25 De heilige koe 18.00 Baywatch 18.55 Cityreport 19.35 Arrivals, reisprogramma Tiba Tossijn (links) en Monique van de Ven in Lang leve de konin gin. VRT2Ketnet, 11.05 uur friends 11.45 Dial M. for monkey 12.05 The mask 12.30 Paling en Ko 13.00 Pira tes of Dark Water 13.25 Jonny Quest 13.50 Swat Kats 14.15 Courage, het ban ge hondje 14.40 De Powerpuff girls 15.05 Ed, Edd n Eddy 15.30 Johnny Bra vo 15.55 Dexter's laboratory 16.20 Cow Chicken 16 45 I am Weasel 17.10 An gela Anaconda 17.35 What a cartoon! 18.00 Tom Jerry 18.15 Kleine mon sters 18.30 Mike, Lu Og 18.45 Looney tunes 19.00 De Flintstones 19.30 De Jet- sons 19.55 De Addams family 20.30 De Powerpuff girls 21.00 Dragonball Z 22.25 2 Stupid dogs 23.00 Johnny Bravo 23.30 Cow Chicken 00.00 Johnny Bra- KINDERNET 7.00 Smurfen 7.25 Wekservice 7.50 In de maling 8.15 Nationale Wat.wil je wor den tv-show 8.45 Ernst, Bobbie de rest 9.00 Kaboem top 10 09.15 The magie schoolbus 9.40 Weird-ohs 9.55 ltsy Bitsy spider 10.15 Mirror mirror 10.40 Silver Brumby 11.05 Lights... camera. action 11.30 Yolanda 11.55 Spotlight 12.20 Freaky stories 12.25 Ripley's Be lieve it or not 12.55 Tales of the Crypt- keeper 13.15 Argai 13.45 Schateiland 14.05 Bassie Adriaan FOX KIDS 6.35 Peter Pan 06.55 Honeybee Hutch 07.15 Why why family 07.40 Bobby's world 08.00 Triplets 08.20 Jim Button 08.45 Flint the time detective 09.05 Digi- mon 09.25 Pony expres 09.55 Dennis the menace 10.20 It's your call! 11 12.05 Pokemon trading games event V8 18.05 Popeye 18.20 The Simpsons 18.45 South Park 19.10 Racing Arrows 19.35 Shasta 20.00 Nikki 20.25 Nikita 21.15 Dark angel 22.00 Behind enemy lies, film (1996) 23.25-00.10 Silk stal- kings frankrijk-2 NET 5 6.00 De Yogi Bear show 6 25 Dink het di- nosaurusje 6.55 Thomas de stoomloco motief 7.05 Bob de Bouwer 7.20 Beertje Paddington 7.45 Kleine monsters 8.00 Flying Rhino Junior High 8.25 Ed, Edd, n Eddy 8.50 Dexter's laboratory 9.15 De Powerpuff girls 9.40 Batman of the futu re 10.05 Dragonball Z 11.30 Justice 15.20 New Pink panther 15.25 Woody Woodpecker 15.50 Hogerop! 16.15 Thunderbirds 17.10 Early edition 18.05 Popular 18.55 Will Grace 19,25 Born to cook 19.55 Wedding night, met: 19.55 Royal weddings, 20.30 Gert-Jan Droge zoekt een vrouw, 21.35 Morgen ben ik de bruid 22.35 Jilted at the altar, 23.05 Standing up; 00.05 S.O.S.-Klussen 00.35-1.00 Will Grace 6.10 Petits matins.cool 7.00 Thé ou café 8.00 Rencontres a XV 8.30 Les voix bouddhistes 8.45 Connattre l'lslam 9.15 Source de vie 10.00 Présence protestan te 10.30 Jour du Seigneur 11.00 Messe 11.50 Midi moins 7 12.05v DMA 13 00 Nieuws 13.25 Rapport du Loto 13.30 Vi- vement dimanche 15.35 Les aventuri- ers des ïles oubliées 16.30 Amy 17.20 The fugitive 18.10 Stade 2 19.25 Vive- ment dimanche prochain 20.00 Nieuws 20.55 The bridges of Madison County, film van en met Clint Eastwood (1995) 23.15 Les documents du dimanche 00.15 Nieuws 00.35 Les documents du dimanche 1-30 Vivement dimanche prochain 2.00 Les documets santé 2.50 Faust 3.45 Amis pour la vie 4.30 Stade 2 Les zaps 7.00 TV5 infos 7.05 Les zaps 8.00 Canadees nieuws 8.30 A toi léctué 9.00TV5 infos 9.05 Mission Pirattak9.30 Faut que ga saute 10.00 Nieuws 10.15 Un clic pour un clip 10.30 Génies en her- be 11.00 TV5 infos 11.05 Va savoir 11.30 Carte postale gourmande 12.00 TV5 in fos 12.05 Vivement dimanche prochain 12.30 Frans nieuws 13.00 TV5 infos 13.05 Lorsque Ie monde parlait arabe 13.30 Les carnets du bourlingueur 14.00 Nieuws 14.15 Grand format 16.00 Nieuws 16.15 TV5 linvite 16.30 Talents Cannes 17.00 TV5 infos 17.05 Kiosque 18.00 Nieuws 18.15 Vivement diman che 2Q.00 Belgisch nieuws 20.30 Frans nieuws 21.00 TV5 infos 21.05 Faut pas rêver 22.00 Nieuws 22.15 La bataille du rail, film (1945) van René Clément 23.45 Images de pub 00.00 Zwitsers nieuws 00.30 Frans nieuws 1.00 TV5 infos 1.05 La bataille du rail, film (1945) 2.30 Télé- cinéma 3.00 TV5 infos 3.05 Lorsque Ie monde parlait arabe 3.30-4.00 Les car nets du bourlingueur [arte 14.00 Lola 14.30 Voyages, voyages: Provence 15.15 Essai filmé - Rouge pas sion 16.05 Coluche - La farce tranquille 17.00 Architectures 7.25 Les Alsaciens ou les deux Mathilded), film van Michel Favart (1995) 19.00 Maestro: Jean-Yves Thibaudet joue Gershwin 19.50 ARTE Info 20.15 Cinémaniac 20.40 Le sucre, film van Jacques Rouffio (1978) met Gé- rard Depardieu 22.20 Depardieu: vivre aux éclats 23.35 Depardieu: le regard des autres 00.35 Metropolis 1.35 Grand Format 2.30-2.42 Les 100 photos du siè cle DUITSLAND-1 5.30 Teletubbies 6.00 Die verflïxte Hexe 6.05 Es war einmal... 6.30 Tom, Jerry Co 7.00 Die Abenteuer von Paddington Bar 7.25 Petzi und seine Freunde 7.30 Pumuckl TV 8.30 Sesamstrasse 9.00 Ta- gesschau 9.03 Tigerenten Club 10.25 Kopfball 11.00 Tagesschau 11.03 Der kleine Vampir 11.30 Die Sendung mit der Maus 12.00 Presseclub 12.45 Ta gesschau 13.15 Weltreisen 13.45 Das Wittekindsland 14.30 Zwischen Pickeln und Pistolen 15.00 Tagesschau 15.05 On Golden Pond, film (1981) van Mark Rydell 16.50 Cartoons im Ersten 17.00 Tageschau 17.03 ARD-Ratgeber: Tech- nik 17 30RomySchneiderunddïeNon- ne 18.00 Tagesschau 18.05 Der 7. Sinn 18.08 Sportschau 18.39 Ein gutes Los fur alle 18 40 Lindenstrasse 19.10 Welt- spiegel 19.47 Spendenaufruf des Mut- tergenesungswerkes 19.50 Sport- schau-Telegramm 20.00 Tagesschau 20.15 Tatort 21.45 Sabine Christiansen 22 45 Kulturreport 23.15 Tagesthemen 23.35 The James Gang, komedie (1997) van Mike Barker 1.10 Tagesschau 1.20 Einsame Herzen, komedie (1969) van Franco Giraldi 2 50 Tagesschau 2.55 Presseclub 3.40 Frankfurter Strassen- bahn 3.45 Weltreisen 4.15 Kulturreport 4.45 Tagesschau 4.50 Weltspiegel DUITSLAND-2 DUITSLAND-3 6.20 Tagesschau vor 20 Jahren 6.30 Cursus Duits 7,00 Wiskunde 7.30 Cur sus Engels 8.00 Natuurkunde 8.30 Eco nomie 9.00 Telekolleg aktuell 9.30 Cur sus Frans 10.00 Babyion spricht viele Sprachen 10.30 Vetro - Der andere Stammtisch 11.00 Zur Eröffnung des Westfalischen Musikfestes 12 15 Hier und Heute - Streifzüge 12.30 Linden strasse 13.00 Sport im Westen extra: Volleybal 14.00 Dié Pfefferkörner 14.30 The reluctant debutante, film (1958) van Vincente Minnelli 16.00 Erlebnisreisen: Österreich 16.30 Gott und die Welt aktu ell 17.00 Liebling Kreuzberg 17.50 Die Anrheiner 18.20 Tiere suchen ein Zuhause 19.10 Aktuelle Stunde 19.30 Westpol 20.00 Tagesschau 20.15 Ewi- ger Walzer, film (1954) van Paul Verhoe ven 21.50 Sport im Westen 22.30 Die Schiller-Gang 23.00 Zimmerfrei!: Desi- rée Nosbusch 00.00 Nobody lives fore ver, film (1946) van Jean Negulesco 1.35 The kid glove killer, film (1942) van Fred Zinnemann 2.45 Sport im Westen extra: Volleybal 3.45 Erlebnisreisen: Ös terreich 4.15 'Ich denke sowieso mit dem Knié 5.00Zimmer freil RTL TV 5.30 Kinderseries 9.15 Formel I: Warm Up 10.15 Big Brother - Das Finale 13.00 Formel I 16.45 Big Brother - Family Friends 17.45 Exclusiv - Weekend 18.45 RTL aktuell Weekend 19.10 Notruf 20.15 Out of Sight, thriller (1998) van Steven Soderbergh 22.40 Spiegel TV 23.25 Himmlische Hochzeit - Der schönste Tag und seine Tücken 00.10 South Park 00.40 Prime Time - Spatausgabe 01.00 Big Brother - Family Friends 1.55 Out of Sight, thriller (1998) 4.05 Barbel Schafer 5.15 Spiegel TV ENGELAND-1 ENGELAND-2 TV5 6.00 Nieuws 6.15 Nieuwsoverzicht 6.30 6.00 Amanda und Betsy 6.25 Alice im Wunderland 6.50 Rattatui 7.05 Verbote- ne Geschichten 7.30 Der kleine Zinnsol- dat7.35Tabaluga tivi 9.00 Tierisch was los 9.15 Zur Zeit 9.30 Katholischer Got- tesdienst Aansl: Anders fernsehen 3sat 10.15 Rudis Rabenteuer 11.05 Lówen- zahn 11.30 Halb 12 12.00 Das Sonntags- konzert 12.45 Heute 12.47 Blickpunkt 13.15 ZDF.umwelt 13.50 Ramona, ko medie (1961) van Paul Martin metSenta Berger 15.30 ZDF SPORTextra 17.00 Heute 17.10 ZDF SPORTreportage Aan sl.: NKL-Tagesmillion 18.15 ML Mona Lisa 19.00 Heute 19.10 Berlin direkt 19.30 ZDF Expedition: Tauchfahrt in die Vergangenheit 20 15 Das Super-Wun- schkonzert der Volksmusik 22.00 Heute- journal 22.01 Blond am Sonntag 23.00 Olli, Tiere, Sensationen 23.30 Henning Mankells mörderisches Schweden 00.00 Apropos Film 00.30 Heute 00.35 Heat and dust, film (1982) van James Ivory met Julie Christie 2.40 Heute 2.45 Ramona, film (1961) 4.20 Strassenfeger 4.35 Volle Kanne, Susanne NGC slopende uitdaging van kendo 3.00 Nieuwe wetenschappelijke ontwikke lingen 4.00 Seks voor de wetenschap 5.00 Mensen die in stammen leven l CNN 6.30 CNNdotCOM 7.30 Inside Europe 8.30 Hotspots 9 30 World sport 10.30 World beat 11.30 Diplomatic license 12.30 Larry King Weekend 13.30 World sport 14.00 World report 15.30 Inside Africa 16.30 World sport 18.00 This week in the NBA 18.30 Late edition 19.30 Business unusual 20.30 Inside Eu rope 21.30 Hotspots 22.30 CNNdotCOM 23.30 World sport 00.00 This morning Asia 00.30 Asia business morning 01.00 This morning Asia 1.30 Asia business morning 2.00 This morning Asia 2.30 Science technology week 3.00 Larry King weekend 4.30 Diplomatic license 5.30 This week in the NBA j music factory 6.00,7.00,8.00,9.00,11.00,16.00,18.00, 21.00 en 0.00 Factory facts 00.00 Bob Marley weekend 06.00 CyberChoice 10.00 Weekend lounge 12.00 Watch that video 13.00 Hitzone 14.00 Clip classics 15.00 WanadooTop4018.00 V.I.G 19.00 Movie Factory 19.30 GameZone 20.00 J.A.M 22.00 Weekend special 00.00 Cy berChoice mtveurope 7.35 Teletubbies 8.20 Match of the day 9.30 Football fever 10.00 Breakfast with Frost 11.00 The heaven and earth show 12.00 Delia Smith's Summer collection 12.30 Countryfile 13.00 On the record 14.00 EastEnders 15.20 Hi de hi 18.00 Lee Evans - So what now? 18.30 Nieuws 18.55 Songs of praise 19.30 Celebrity ready steady cook 20.00 Last of the summer wine 20.30 Wildlife on one 21.00 BAFTA 2001 23.00 Nieuws 23.15 Panorama 23.55 The evening star, film (1996) van Robert Harling met Shirley MacLaine 2.00 News 24 6.00 Kickstart 9.30 Fanatic 10.00 Euro pean top 2011.00 All time top ten Janet Jackson videos 12.00 Janet Jackson weekend music mix 12.30 Rockumenta- ry remix Janet Jackson 13.00 Making the video: Janet Jackson 13.30 Janet Jackson weekend music mix 14.00 Icons Janet Jackson 15.30 Janet Jack son weekend music mix 16.00 Total re quest 17.00 Data videos 18.00 News weekend edition 18.30 Stylissimo 19.00 New 20.00 Top selection 21.00 The real world 21.30TheTom Green show22 00 Live 00.00 Amour 1.00 Sunday night c mix MUZZIK 7.05 Open university 8.25 Tales of the expected 8.30 Personal passions 8.45 The crunch 9.15 Taz-mania 9.35 The wild Thornberrys 10.00 Super Rupert 10.25 Fix and Foxi 10.40 The journey of Allen Strange 11.00 Student bodies 11.50 Big wolf on campus 12 15 Batt- lestar Galactica 13.00 Top of the pops plus 14.00 Regionale programma's 14.30 Sunday grandstand 19.25 Old new world 20.15 Correspondent 21.05 The world at war 22 00 The X-f iles 22,45 Have I got news for you 23.15 Gimme, gimme, gimme 23.50 Marion and Geoff 00.20 Arena 1.25 Later 3.00 BBC Lear ning zone 5.40 Ochtendtv 12.00 D'ici danses 12.30 De agenda 12.45 Solisten van de Bera- casa-stichting. H. Barradas M Graf 13.35 Notes de legendes 13.45 Belcan to. Tauber (1891-1948) 14.15 Encore 14.40 Une education manquée 15.30 De agenda 15.45 Solti dirigeert Prokofjev. Romeo en Julia 16.30 Michael Levinas 17.25 De choreograaf 19.00 Zlika 19.30 De agenda 19.50 Notes de légendes 20.00 La Planète a Manu (9) 21.00 Cesa- ria Evora tijdens het Festival van Mon treal 1995 22.00 De agenda 22 15 Jazz in Vienne 1998 23.35 Play, play, Randy! 0.35 Nachttv EUROSPORT 6.00 Wall street journal 6.30 Market week 7.00 Europe this week 7.30 Asia this week 8.00 Randy Morrison 8.30 Cot tonwood christian centre 9.00 Market week 9.30 World business review 10.00 Far eastern economic review 10.30 Wall street journal 11.00 Europe this week 11.30 Asia this week 12 00 De gouden hond 13.00 Wolven van de zee 14.00 Wildvizier - Wezen van de Peten 15.00 Het geheim van de moa 16.00 Broeder wolf 17.00 Kongo in de Bronx 18.00 De gouden hond 19.00 Taekwando: Be spiegelingen over de Koreaanse geest 20.00 Geboren voor het gevecht 21.00 De slopende uitdaging van kendo 22.00 Nieuwe wetenschappelijke ontwikke lingen 23.00 Seks voor de wetenschap 00.00 Mensen die in stammen leven 1.00 Geboren voor het gevecht 2,00 De 8.30 Superbike 10.00 Supersport 10.30 Formula 3000 11.45 Superbike 13.00 Supersport 14.00 Motorcross 15.00 Au tosport 18.00 Wielrennen 19.00 News flits 19.15 Tennis 20.15 Superbike 21.15 American news 21.30 Nascar 23.00 News report 23.15 Watts 23.45 Auto sport 01.00 American news 1.15 News report DISCOVERY CHANNEL 9.00 Transplant 9.55 Basic instincts: The need to feed 10.50 Scrapheap: Rockets 11.45 Why buildings collapse: Under pressure 12.40 World War III 14.25 Ulti mate guide: The human body 15.15 The body within 16.10 Superstructures: Eu rotunnel 17.05 Journeys to the ends of the earth: In search of Jason and the ar gonauts 18.00 Wood wizard: Garden sh ed 18.30 Cookabout in Canada 19.00 Crocodile hunter: Operation - Bunya rescue 20.00 The people's century: 1954 - Living longer 21.00 Unwrapped: The mysterious world of mummies I 22.00 Unwrapped: The mysterious world of mummies II 00.00 Forensic detectives: Witness to terror 1.00 Planet ocean: Wa ves and tides 2.00 New discoveries: Changing planet

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2001 | | pagina 11