FNV'ers wijzen NS-akkoord af WE LEREN JE DAT JE HUISWERK OOK OP STRAAT LIGT O PROVINCIA LE II IE i OU IIII Toerist met fatale kwaal stuit op leeg ziekenhuis Uitstel executie dader bomaanslag Oklahoma Raas sporter van de eeuw 23° Il4u Bond worstelt met uitslag stemmingen wtm KEUKENS Ontslag voor vice-premier Servië wegens seksaffaire Franse jongen acht jaar cel in voor moord Negen jaar in Dover-drama Tweede Maasvlakte 1000 hectare In de ban van de Kronkel Triest record voor RBC Aantal asielaanvragen in behandeling daalt fors Neem nu een proefabonnement Zes weken voor 27,50 </-Y - NO 4 Warm Vrij zonnig en warm met landinwaarts een graad of 23. Op het strand bij wind van zee aanzienlijk koeler. 244e jaargang no. 112 zaterdag 12 mei 2001 losse nummers 3,00 van onze redactie binnenland UTRECHT - De leden van FNV-Bondgenoten heb ben het eind april bereikte akkoord met de NS-direc- tiemet klein verschil afge wezen. Van de 242 leden die de ledenraadplegin gen bezochten stemden 126 tegen en 116 vóór het NS-akkoord. De vakbond overweegt nu om nog een schriftelijke stemming te houden omdat sprake was van een extreem lage opkomst van minder dan tien procent. In totaal heeft de FNV ongeveer 2800 leden onder het rijdend personeel. Een schriftelijke raadpleging neemt twee weken in beslag. Een andere optie is het accepte ren van het resultaat. De impas se bij het spoorbedrijf is dan echter weer totaalterwijl de ge loofwaardigheid van de vak bond als onderhandelingspart ner ook op het spel staat. Een derde optie is dat de sectorraad (het 'parlement' van de FNV-le- den bij de NS) de uitkomst van de ledenraadplegingen naast zich neerlegt. Dit zal echter tot woede leiden onder de achter ban. Bestuurder A. van den Berg van FNV Bondgenoten wil pas maandag na de sectorraad rea geren op de negatieve uitkomst. Ingewijden zeggen de afwijzing en de bizar lage opkomst als een blamage te ervaren. De verkla ring voor de lage opkomst is dat het draagvlak voor het akkoord klaarblijkelijk afwezig is. De conducteurs en machinisten zouden zo boos en gefrustreerd zijn dat het 'rondje om de kerk' op 10 juni toch wordt ingevoerd, dat ze er massaal de bi-ui aan ge ven. J. Martens, kaderlid bij de FNV- bond, wijst er op dat lage op komsten bij het spoorbedrijf niet ongewoon zijn. „Het is ook een gevolg van de variabele werktijden bij de NS. Maar zo'n geringe opkomst had ik ook niet verwacht." Eerder liet Van den Berg al we ten dat hij teleurgesteld was over de rol van sommige kader leden. Tijdens de sectorraad hadden zij zich achter het ak- van onze redactie buitenland BELGRADO - De vice-premier van Servië Obradovic is gisteren ontslagen wegens een seks schandaal. De top van de rege rende Democratische Oppositie van Servië DOS, besloot de vi ce-premier van zijn functies te ontheffen. Obradovic kwam eerder deze week in opspraak omdat hij vrouwelijke medewerkers en Intercom doet dienst in Zierikzee doorMargreet van den Broek ZIERIKZEE - Nog niet iedereen is ingesteld op de nieuwe situa tie in het Zweeds Rode Kruis Ziekenhuis in Zierikzee. Deze week meldde een Duitse toerist zich tevergeefs met een acuut medisch probleem aan de poort van het ziekenhuis. Bekenden hadden de man van uit de Westhoek naar Zierikzee gebracht, in de veronderstelling dat hij daar direct geholpen kon worden. Via de intercom werd hem echter vanuit het Ooster- scheldeziekenhuis in Goes mee gedeeld dat hij zich eerst bij een huisarts moest vervoegen. Die verwees de man door naar Goes. De Duitser is uiteindelijk aan zijn kwaal overleden. Onduide lijk is of spoedig handelen dit (Advertentie) Vraag naar de voorwaarden in de winkel. Actie niet in combinatie met andere aanbiedingen. Goes Ringbaan West 2b, 0113 216 451 (Advertentie) iw: koord geschaard, terwijl ze te gen stemden op hun stand plaats. Naar verluidt zou Van den Berg niet van plan zijn om terug te gaan naar de onderhan- delingsstafel. In feite is de rol van de vakbond dus uitgespeeld als het akkoord van tafel gaat. De stemmingen bij de andere grote spoorwegvakbond VVMC zijn aanstaande vrijdag pas af gerond. De meerderheid van de WMC-leden heeft vooralsnog voor gestemd. Het NS-akkoord heeft echter de steun van alle vakbonden nodig. De kleinere CNV Bedrijvenbond maakt maandag de uitslag van zijn le denraadpleging bekend. Be stuurder W. Kusters zei gister avond te verwachten dat het merendeel van de leden zich achter het akkoord schaart. GPD/ANP door Peter van Kouteren TERNEUZEN - Jan Raas werd gisteravond tij dens het sportgala Night of the Sports in Ter- neuzen gekozen tot Zeeuws sporter van de eeuw. De huidige manager van de Rabobank-wieler ploeg bleef ruim twintig genomineerde spor ters, in totaal goed voor 150 titels op Europees en wereldniveau, voor. Raas, die in zijn actieve wielercarrière vele klassiekers won en wereld kampioen was, werd met afstand eerste. Hij was trots op de onderscheiding, „Dit is mooier dan een record. Het düurt nog even voordat er een nieuwe sporter van de eeuw wordt geko zen." Vertegenwoordigers van de media en de Zeeuwse Sportraad vormden de jury. Daar naast bracht een groot deel van de Zeeuwse be volking een stem uit op de voormalige prof wielrenner. pagina 25: Jan Raas blijft altijd de beste partijgenoten zou hebben be dreigd en aangerand. Enkele vrouwen kondigden aan een of ficiële aanklacht tegen de vice- premier in te dienen. De Servische premier Djindjic en de Joegoslavische president Kostunica, ook lid van DOS, waren aanwezig bij de partij raad die Obradovic de kop kost te. De 54-jarige vice-premier ont kent de beschuldigingen van seksuele intimidatie. AFP had kunnen voorkomen. Vol gens R. Smits van de regionale huisartsenvereniging Schou- wen-Duiveland is een centrale huisartsenpost in het zieken huis de beste oplossing voor het probleem. De verpleegafdeling van het ziekenhuis in Zierikzee is sinds 1 april gesloten. Sinds dien kunnen patiënten alleen tijdens kantooruren in het zie kenhuis terecht voor onderzoek en geplande kleine operaties. Voor spoedeisende hulp is ieder een aangewezen op het Goese ziekenhuis. Met name in Duitsland zijn mensen gewend om voor nood hulp dix-ect naar het ziekenhuis te gaan. Om te voorkomen dat dit ook in Zierikzee gebeui-t, heeft de raad van bestuur van de Oosterscheldeziekenhuizen in samenwerking met de Schouw- se huisartsen de horeca- en re creatieondernemers aange schreven. Dichte deur „De bedoeling is dat iedereen weet dat je bij acute problemen eerst je huisarts of in geval van nood het alarmnummer 112 moet bellen", legt Smits uit. „Bij de eigen bevolking is dit ge noegzaam bekend, maar er blij ven altijd mensen die met hun ellende op stap gaan. Als ze dan buiten kantoortijden de borden naar het ziekenhxiis volgen, staan ze voor een dichte deur." Naar de mogelijkheden van een huisartsenpost in het zieken huis loopt een onderzoek. In af wachting daaiwan heeft Smits al wel enkele ideëen om de hui dige situatie te verbeteren. „De verkeersborden waarmee naar het ziekenhuis wordt verwezen, zouden voorzien moeten wor den van een ander opschrift. 'Medisch centrum' bijvoor beeld. Ook pleiten we ervoor dat bij het ziekenhuis borden ko men te hangen waarop voor spoedeisende hulp wordt door verwezen naar Goes." Volgens J. Broertjes, voorzitter van de Raad van Bestuur van de Oosterscheldeziekenhuizen zijn die borden inmiddels in de maak. Met de gemeente wordt binnenkox*t gepraat over aan passing van de verkeersboi'den. Mede naar aanleiding van de problemen met de Duitse pati ent is wel alvast de intei'com verwijderd bij het ziekenhuis in Zierikzee. door John Wanders WASHINGTON - De voor woensdag geplande executie van de Amerikaanse terrorist Timothy McVeigh is gisteren op last van minister van Justitie John Ashcroft uitgesteld tot 11 juni. Aanleiding hiervoor is een recent ontdekte blunder van de FBI. McVeigh heeft bekend de dader te zijn van de bomaanslag in Oklahoma City die ruim zes jaar geleden aan 168 mensen het le- LILLE - De kinderrechter in het Noord-Franse Lille heeft giste ren eeix 14-jarige jongen veroor deeld tot acht jaar cel wegens de moord, vorig jaar, op zijn vriendje Christopher. Christop her is nxet dertig messteken ge dood na een kinderruzie. Kennelijk had de toen 13-jarige Rudy niet eens door wat hij had gedaan. Het leek te veel op een videospelletje. De jongen werd pas een week later opgepakt en bekende onmiddellijk alles. Probleem is dat in Frankrijk niets is geregeld voor opsluiten van verooi'deelde kinderenRu dy moet misschien jaren door brengen in de cel van een gewo ne gevangenis tussen volwassen criminelen. ANP ven kostte. Er is nu onverwacht sprake van een ernstige vorm fout in het al lang afgeronde proces tegen McVeigh. Justitie kwam donderdagnacht met het vexrassende bericht dat een groot aantal FBI-documen- ten over de bomaanslag ten on rechte is achtergehouden. Het gaat om circa 3100 pagina's aanvullend bewijsmateriaal. Justitie had dit materiaal tijdig ter beschikking moeten stellen van McVeighs advocaten. McVeigh werd in 1997 berecht en ter dood veroordeeld zonder dat hij of zijn advocaten afwis ten van de FBI-documenten. „Hoe pijnlijk dit besluit ook mag zijn voor onze natie, het is mijn taak en verantwoordelijk heid de integriteit van ons juri disch systeem te beschermen", motiveex-de minister Ashcroft zijn besluit. „Ik besef dat veel Amerikanen zich nu zullen af vragen waarom iemand die overduidelijk schuldig is aan het ergste misdrijf dat ooit in dit land is gepleegd uitstel moet worden gegund." Maar vooihij- gaan aan de nu geconstateerde fout, zou volgens Ashcroft 'een permanente schaduw' werpen over McVeighs executie.Ash- croft heeft een formeel onder zoek gelast naar de gang van za ken bij de FBI. „Wij gaan al onze opties onder zoeken", reageerde McVeighs advocaat Nathan Chambers g-stex-en, De 33-jarige McVeigh, die geen enkel berouw toont over zijn daad, heeft steeds be klemtoond dat hij verlangt naai de dag van zijn executie. Het Morgen is de Konmar in Middelburg open van 12.00 tot 17.00 uur! Middelburg: Pottenbakkerssingel jCouLtoe Ocdc /zv Rechtbankpx-esident Sil- vis heeft gisteren straffen tot negen jaar opgelegd aan de verdachten in de Dover-zaak, de mensen- smokkelzaak die 58 Chi nezen tijdens htm over tocht naar Engeland fa taal werd. De rechtbank in Rotterdam achtte opzet en dus doodslag niet be wezen, maar wel het veel lichter strafbare dood door schuld. Het kabinet heeft besloten de Tweede Maasvlakte ter grootte van duizend hectare in zee aan te leggen. Ter compensatie voor het verlies aan natuiu- wordt gedacht aan een honderd hectax-e groot duinlandschap voor de Brou- 1 A wersdam. Weet ik veel, de Kronkels, 100 Dwaasheden. Voor hen allen was het een andere publicatie die de liefde ontstak, maar alle maal weten ze zich verenigd in hun passie voor de werken van Simon Carmiggelt. Vanuit Nieuwerkerk Tj verschijnt zelfs een blad voor de echte liefhebbex-s. Landskampioen PSV heeft het al gedegradeer de RBC een tx-iest record bezorgd. De Eindhovena- ren brachten de hekken sluiter van de eredivisie gisteravond de 26e neder laag van het seizoen toe: 1-2. Nog nooit in de ge schiedenis van het betaal de voetbal verloor een ere- divisionist 26 keer in een competitie. Kezman (foto) en Van Bommel scoorden voor J O PSV. feiten en meningen: 2; binnenland: 3; varia: 4; buitenland: 5; economie: 7; radio en televisie: 9 en 11; zeeland: 13,14,15, 17,19 en 21; sport: 22 en 23; reportage: 25,26,27,29,31 en 33; wonen: 35 en 37; reizen; 43,44 en 45; mobiel: 47 jongste FBI-fiasco heeft ook ef fect op de tweede verdachte van de aanslag in Oklahoma City, Tbrry Nichols. Nichols, die door een jury schuldig werd bevon den aan medeplichtigheid, zit een levenslange gevangenis- stx-af uit. Zijn advocaat Michael Tigar voorspelde gisteren dat het nieuwe bewijsmateriaal Ni chols wel eens vrij zou kunnen pleiten. GPD pagina 2: blauw oog voor FBI (Advertentie) van onze redactie buitenland DEN HAAG - Begin dit jaar wa ren er aanzienlijk minder asiel verzoeken in behandeling dan in dezelfde periode in 2000. Dit blijkt uit de eerste periodie ke rapportage van het kabinet over de nieuwe Vreemdelingen wet, die op 1 april van kracht is geworden. Volgens deze wet mag de looptijd van de procedu re in hoger beroep niet langer duren dan 23 weken. Bovendien is als gevolg van de invoering de Raad van State verantwooi'de- lijk geworden voor de behande ling van hoger bex-oep in vreem delingenzaken. De raad heeft er daarom dit jaar honderd perso neelsleden bijgekregen om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen. Uit de eerste rapportage blijkt dat in januari van dit jaar 3.697 verzoeken in behandeling wer den genomen, tegen 4.125 een jaar eerder. In februari dit jaar waren dat er 2.805, tegenover 3.820 in die maand vorig jaai\ De voornaamse landen van her komst zijn Afghanistan, Angola en Iran. In de eerste twee maan den van dit jaar werd driekwart van de zogenoemde 'beslissin gen in eerste aanleg' binnen de wettelijke termijn van zes maanden genomen. ANP (Advertentie) vandaag pen Havendag 10.00 tot 15.00 uur, Vlissingen-Oost: startpunt restaurant landlust V 12 MEI Bedrijvenmarkt Gratis rondrit Bedrijfsbezoeken, Gratis rondvaart (Advertentie) naam:c noteert u mij voor een proefabonnement van voorletters:m/v 6 weken voor 27,50. Ik geef daarbij éénmalig straat: nr.toestemming voor auto matische incasso van postcode: onderstaand rekening nummer (proef geldt plaats:eenmalig binnen zes maanden) telefoon: noteert u mij vpor een abonnement. De eerste twee weken ontvang ik de krant gratis. Daarna Voor automatische incasso stem ik toe in wil ik betalen: afschrijving van mijn (post)bankreken.ng- per maand met nummer. j automatische incasso J (ƒ39,45) handtekening: n per kwartaal met automatische incasso 107,50) Stuur deze bon naar: PZC, afdeling lezersservice ll7T^ÖT4»nhnnTQ» Antwoordnummer 123 J UUUUiy 4380 VB Vlissingen di wo do vr ja (postzegel niet nodig) Bezoekers van het monument in Oklahoma City voor de slachtoffers van de bomaanslag hingen giste ren het hek vol met tekens van medeleven. foto J. Pat Carter/AP INFDDAG DINSDAG 15 MEI VAN 19.00 TOT 21.30 UUR Rotterdam, Posthumalaan 90. Den Haag, Louis Couperusplein 19. Dordrecht, Spirea 3. Oegstgeest, Hazenboslaan 101. Bel voor meer info 0900-ICHTHUS (42 48 487K22 ct p/m) of kijk op www.ichthus-hs.nl

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2001 | | pagina 1