Sluitingsuur gaat paviljoens te ver ïpPZC PZC Geen moment spijt van de verhuizing Oplichter slaat toe in gemeente Vlissingen Boete en rijontzegging voor veroorzaken ongeluk op A58 Nee tegen neonkunst Interieur Ikm Totaal w21 Mosselen uit Veerse Meer Fietser gewond bij aanrijding Woninginbraken in Domburg Celstraf voor handel in party-drugs Drankrijder is rijbewijs kwijt Reebok verdrinkt in waterbekken PvZ wil reactie Staten op fraude met ESF-geld Paaszangavond Middernacht is strandtenthouders te vroeg Stijlvol wonen begint bij gezellig winkelen MIDDELBURG - Eén van de laatste hobbels voor opvissen van brakwatermosselen uit het Veerse Meer is genomen. Rijkswaterstaat Zeeland heeft het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV) laten weten geen bezwaar te hebben tegen de proef. Rijkswaterstaat wil wel goed in de ga ten houden welk effect het verwijderen van de brakwater mosselen heeft, omdat mosselen een waterzuiverende werking hebben. De Veerse Meer-mosselen zullen op kweek- percelen in de Oosterschelde worden verzaaid om te bekijken of ze daar snel kunnen opgroeien tot consumptiemosselen. Het gaat om een beperkte hoeveelheid, 400.000 kilo. Binnen kort wordt de definitieve vergunning verwacht. MIDDELBURG - Een 34-jarige fietser uit Middelburg is gis termorgen om half negen gewond geraakt bij een aam-ij ding. Hij reed over Achter de Houttuinen in zijn woonplaats en werd door een tegemoetkomende automobilist aangereden. De man hoefde niet naar het ziekenhuis. DOMBURG - In twee woningen aan de Schelpweg in Dom burg is dinsdag tussen 16.30 en 18.15 uur ingebroken. De toe gang tot de panden is geforceerd. Uit de ene woning werden persoonlijke papieren, sieraden, een gsm en geld weggeno men. Uit de andere verdwenen babyspullen, enkele honder den guldens en D-marken, persoonlijke papieren en een gsm. De totale waarde van de gestolen goederen is onbekend. MIDDELBURG - De rechtbank in Middelburg heeft gisteren een 24-jarige man uit Amemuiden tot tien maanden gevange nisstraf veroordeeld, waarvan zes maanden voorwaardelijk en 240 uur werkstraf. Een 25-jarige Middelburger kreeg 210 dagen celstraf, waarvan 180 dagen voorwaardelijk, en 240 uur werkstraf opgelegd. Voor een 25-jarige man uit de Zeeuwse hoofdstad gold een tussenvonnis, omdat er eerst een reclasseringsrapport moet worden uitgebracht. Aan de hand van dat rapport moet worden vastgesteld of hij geschikt is voor elektronisch toezicht. De man werd gisteren uit zijn voorlopige hechtenis geschorst. Het drietal was betrokken bij de handel in xtc-pillen en amfetamine. De zogeheten party drugs werden verkocht aan bezoekers van discotheken. MIDDELBURG - Op de Looierssingel in Middelburg is giste ren om 01.40 uur een 38-jarige Middelburgse automobilist aangehouden wegens rijden onder invloed. Hij bleek meer dan drie keer de toegestane hoeveelheid alcohol te hebben ge dronken. De man kreeg een dagvaarding uitgereikt en zijn rij bewijs werd in beslag genomen. RILLAND - Een reebok is gistermorgen verdronken in het waterbekken van een fruitteeltbedrijf aan de Bathpolderweg in Rilland. Het dier moet 's nachts in het water terecht zijn ge komen en kon niet op eigen kracht aan de kant komen. De ei genaar van de watervoorraad trof het dier 's ochtends vroeg nog levend aan en waarschuwde de brandweer van Rilland. Die riep de hulp in van duikers van de Goese brandweer, om dat het beest naar het midden van het twee meter diepe bassin was gedreven. De hulp kwam te laat. Toen het dier op de kant was geholpen, had het door uitputting het leven gelaten. door Nadia Berkelder MIDDELBURG - Een 30-jarige Rotterdammer is gisteren door il- de kantonrechter veroordeeld il- tot een boete van 750 gulden en een voorwaardelijke ontzeg- is! ging van de rijbevoegdheid van e- drie maanden. Hij reed vorig de' jaar september op de A58 bij ij- Vlissingen achterop een aantal e- auto's. in De man verklaarde de auto's wel de te hebben gezien, maar hij werd e- even later verblind door de zon. del OOSTKAPELLE - Zangvereni- ging Oostkapelle houdt zater dag 7 april een paaszangavond in de kerk van de gereformeerde ie gemeente in Oostkapelle. e- Aan de avond werken mee het gemengd koor Soli Deo Gloria, jeugdkoor Klein Gloria en het gemengd koor De Lofstem uit Arnemuiden. De organisten zijn te Simon van Keulen en Huib 0- Meulmeester. De avond begnt ie om 19.30 uur. r- REDACTIE et MIDDEN-ZEELAND Voorstad 22 Postbus 31 4460 AA GOES Tel: (0113) 273000 n Fax:(0113)273030 e-mail: redgoes@pzc.nl (j te Goes: R. Bosboom >r M.E. de Bruijn I. Huibers A.M. van der Jagt R.J.A. Paardekam E. Soesman te Vlissingen: A.A. van der Sluis (chef) N.F.C. Berkelder R H. Hoving E.L. Ramakers M.J. van den Broek K.L. de Vries (sport) l e CENTRALE REDACTIE s Oostsouburgseweg 10 r Postbus 18 1 4380 AA VLISSINGEN Tel: (0118) 484000 Fax:(0118)470102 r e-mail: redactie@pzc.nl 3 Internet 9 http://www.pzc.nl e-mail: redactie@pzc.nl Toen hij weer helder zag, waren de auto's dichterbij dan hij dacht. „Ik heb wel veilig gere den", meende hij. Kantonrech ter B. Doorewaard Boekhout vond dat hij eerder had moeten remmen. „Een chauffeur moet zorgen dat hij niet achter op au to's botst." De officier van justitie vond dat verblind worden door de zon geen excuus was en eiste een boete van 750 gulden en een vo orwaardelij ke rij ontzegging door Miriam van den Broek VLISSINGEN - Vijftien jaar woonde Jan van Garsel in het voormalige verpleeghuis Der Boede. Door zijn verlammings ziekte multiple sclerose heeft hij bij sommige dagelijkse dingen hulp nodig. Dankzij een nieuw project van de Stichting voor Regionale Zorgverlening kan Van Garsel nu zelfstandig wo nen in zijn eigen appartement in Vlissingen. „Het is hier heerlijk", zegt de 60-jarige man, die inmiddels zijn draai heeft gevonden in de woning aan het Hogewegplein. „Ik heb de laatste vijftien jaar met plezier op afdeling de Vliedberg gewoond, maar dit is veel beter. Ik mag zelf beslissen hoe laat ik uit bed wordt ge haald, hoe laat ik eet en wat ik de rest van de dag doe. En ik heb privacy. Als ik computerspelle tjes wil spelen, doe ik dat en wil ik naar buiten, kan dat ook. Dat ging in de Vliedberg ook hoor, maar daar was je toch meer overgeleverd aan de verzorg sters en hun schema 'sD aar aten we 's avonds om half zes en als je net een televisieprogramma zat te volgen, had je pech." Aanpassen De Stichting voor Regionale Zorgverlening (SVRZ) heeft twaalf appartementen in het nieuwe gebouw aan het Hoge wegplein laten aanpassen voor zorgverlening. Mensen die vol gens het Regionaal Indicatie Orgaan in aanmerking komen voor verpleeghuiszorg, kunnen zo'n appartement huren. In het complex is 24 uur per dag een ziekenverzorger aanwezig die de bewoners wast en aankleed. Ook kan de verzorger worden opgepiept als een bewoner bij- van drie maanden met een proeftijd van twee jaar. „Het was een ongeluk", verweerde de man zich. „Ik heb het niet ex pres gedaan. Het is de eerste keer dat ik een boete krijg voor een verkeersovertreding." De kantonrechter stelde hem ge rust. „Het kan ons allemaal overkomen. Dit maakt u niet tot een slechte chauffeur of een wegpiraat." Hij legde dezelfde straf op als de officier had ge- eist. voorbeeld naar het toilet moet. Het project loopt al twee maan den, maar donderdag wordt het complex aan het Hogewegplein officieel geopend. Ook in het nieuwe gebouw aan het Molen water in Middelburg, loopt dit project van de SVRZ. Daar zijn zes appartementen geschikt voor bewoners met verpleeg huiszorg. De beslissing na al die jaren op zichzelf te wonen, was niet ge makkelijk, zegt Van Garstel. Er werd hem in de Vliedberg ge vraagd of wonen aan het Hoge wegplein niets voor hem zou zijn. Van Garstel was direct ge- interesseerd. In de Vliedberg werd het er naar zijn idee niet gezelliger op. „Er kwamen steeds meer mensen. Eénper- soonskamers werden tweeper soonskamers en de bewoners konden niet altijd goed met el kaar opschieten. Daarom wilde ik weggaan. Maar van verschil lende kanten kreeg ik te horen of het nou wel zo verstandig was. Ik ging daardoor twijfelen. Nachten heb ik er van wakker gelegen. Maar ik heb geen mo ment spijt gehad. De eerste nacht hier, heb ik geslapen als een roos." Niet alleen voor Van Garstel was de verhuizing twee maan den geleden een grote verande ring, ook de ziekenverzorgers zijn heel anders gaan werken dan in een verpleeghuis. „We komen hier bij de mensen thuis", zegt verzorgster en coör dinator Jantine Willeboordse. „Nu vragen we of we even in de kast mogen of dat we onze han den mogen wassen. In een ver pleeghuis beschouwden we de kamers toch meer als van ons zelf. Daar liepen we bij iedereen in en uit. Hier bellen we aan, zo als dat hoort. Maar het was voor ons wel wennen. Als voorheen iemand ongewoon stil was, lie pen we de kamer binnen om te kijken of er iets scheelde. Toen we hier de eerste ochtend niets van de bewoners hoorden, moesten we ons echt inhouden en zeggen: nee, we gaan pas kij ken als we worden opgepiept." Ook hebben de verzorgsters er een begeleidende taak bij gekre gen. „Bewoners stellen ons bijvoor beeld vragen over rekeningen. Want daar moeten ze nu zelf voor zorgen. We brengen ze ver der op de hoogte van mogelijk heden zoals een boodschappen dienst of maaltijdverzorging. Maar ze leiden nu hun eigen le ven en nemen zelf de beslissin gen." MIDDELBURG - De Parti j voor Zeeland in de Provinciale Sta ten wil dat Gedeputeerde Sta ten reageren op de berichtge ving rondom de fraude met geld uit het Europees Sociaal Fonds. De partij wil weten of de provin cie of gemeenten op enigerlei wijze betrokken is of weet heeft van de onder meer door com missie Koning geconstateerde fraude bij het Centrum voor Vakopleiding in Goes. Dat schrijft de partij in een persver klaring. PvZ-fractievoorzitter R. Stoffels stelt dat 'niet meer te ontkennen valt dat in Zeeland zowel Arbeidsvoorziening, de Stichting Vakopleiding als de ROC's bij deze affaire zijn be trokken'. Gedeputeerde D. Bruinooge (economische zaken) laat via een woordvoerder we ten dat de provincie geen partij is of is geweest. Hij wil inhoude lijk verder niet op de verklaring reageren. Jan van Garsel: De eerste nacht hier, heb ik geslapen als een roos." foto Ruben Oreel donderdag 5 april 2001 door Mario Wisse VEERE - „Gelijke monniken, gelijke kappen", vindt Ko Kop- pejan van strandpaviljoen De Branding in Zoutelande. Hij is verbolgen over de plannen van de gemeente Veere om de slui tingstijden van de strandtenten t op middernacht te stellen. Koppejan is niet de enige, ook 'een aantal collega-strandtent- houders en de afdeling Walche ren van Nederlandse Vereniging 'van Strandexploitanten Noord- zeestrand (NSVN) zijn niet blij. j De Veerse gemeenteraad buigt zich waarschijnlijk volgende maand over het collegevoorstel. ,,Dit is een stukje ongelijkheid", zegt Ronald Stroo. Hij is voor zitter van de NVSN en eigenaar van strandpaviljoen De Lage Duintjes in Oostkapelle. „Strandtenten moeten voldoen aan alle eisen die aan een vol- waardig horeca bedrijf worden gesteld, maar worden nietzo be handeld." Horeca-gelegenhe- den aan de andere kant van de duinen mogen tot twee uur 's nachts openblijven. De sluitingstijd voor strandpa- vilj oens werd de afgelopen j aren telkens met een uur vervroegd. Voor de herindeling in 1997 mocht een aantal tenten nog tot twee uur openblijven. De ver schillende kustgemeenten had den toen nog hun eigen beleid. Strandtenthouders denken dat het sluitingstijdenbeleid te ma ken heeft met de overlast bij een strandtent, een paar jaar gele den. „Er is in het verleden wel eens wat gebeurd bij één strand tent, pak niet het hele collectief daarvoor," stelt Koppejan. Vooral strandtenten die vlak bij een dorpskern of camping staan, worden volgens de hou ders gedupeerd. Daar zitten de terassen, als het weer meezit, op een late zomeravond nog vol. Strandpaviljoen de Branding behoort tot die groep. „Ik heb vaste klanten en ben al vijftien door Nadia Berkelder VLISSINGEN - De politie Zee land is op zoek naar een oplich- I ter. De man vraagt willekeurige mensen om geld. Hij vertelt ze leen aannemelijk verhaal en vraagt om een bedrag van enke- I le tientjes. Hij is actief in Vlis- i singen en Oost-Souburg. In middels zijn dertien incidenten bekend. i De man vertelt in bijna alle ge vallen een zelfde soort verhaal. Hij zegt dat hij zijn sleutels of portemonnee kwijt is en vraagt I mensen of hij een familielid mag bellen. Na een gesimuleerd tele- J foongesprek vraagt de man de mensen om geld. Meestal gaat het om enkele tientjes voor bij- voorbeeld een taxi of het kopen van een treinkaartje. In veel ge vallen krijgt de man ook een klein bedrag. Hij belooft dit te rug te brengen, maar dat is tot op heden niet gebeurd. De man is actief sinds 22 maart 2001. Hij sloeg elf keer in Vlissingen en twee keer in Oost-Souburg toe. Hij spreekt mensen op straat aan en hij belt aan bij woningen. De man heeft het volgende sig nalement: blank, ongeveer 25 jaar oud, ongeveer 1,75 meter lang, een smal postuur en een smal gezicht. Hij heeft geen snor of baard en draagt geen bril. Hij is netjes gekleed, meestal in donkere kleding'. De politie ver zoekt mensen die hetzelfde is overkomen of meer weten over de man, contact op te nemen. Het telefoonnummer is: 0900-8844. jaar bezig. Mensen gaan steeds later iets drinken, vooral in de vakantie. Nu moet ik op een mooie zomeravond een vol ter ras wegsturen", zegt Koppejan. „We hebben maar een paar weekjes hoogseizoen. Daar moeten wij het van hebben." Koppejan zegt dat de maatregel hem een hoop geld kost. „Als het doorgaat dien ik een schade claim in bij de gemeente Veere." Rob Stompé, van het daarnaast gelegen paviljoen Neptunus, is ook kwaad. „Het stageld gaat omhoog, de sluitingstijd wordt vervroegd. Het wordt voor ons steeds moeilijker." Burgemeester A.C. de Bruijn van Veere onderschrijft dat de genoemde overlast één van de aanleidingen was voor het in 1997 ingezette beleid. „Dat heeft in wezen het beleid aange scherpt. In Valkenisse was wat overlast. Er was vandalisme en er waren paviljoens die zich niet hielden aan de sluitingstijden. Ik heb toen gezegd: we moeten gaan uniformeren." Dat de strandtenten de dupe worden van overlast, veroorzaakt door één collega, spreekt ze pertinent tegen. Het belangrijkste argu ment voor het beleid is volgens haar het feit dat strandtenten niet vergeleken moeten worden met horeca aan de andere kant van de duinen. „Het zijn anders- soortige bedrijven. Ze zijn be doeld voor dagrecreatie. Daar komt bij dat een strandbedrijf op een kwetsbaar stuk grond ligt, op natuurgebied." Het beleid wordt volgens De Bruijn ook gesteund door de po litie. Het protest komt van een paar strandtenthouders, zegt zij. „Het merendeel van de strandpaviljoens was nooit lan ger open dan tot 23.00 uur. Die hebben er nu een uur bijgekre- g'en." Het collegevoorstel moet nog door Veerse raad. De slui tingstijd is niet het enige waar strandtenthouders kwaad om zijn. Ook het plan van de Stich ting Strandexploitatie Walche ren om de huur jaarlijks fors te verhogen zorgt voor veel weer stand. door Edith Ramakers VLISSINGEN - Las Vegas licht niet meer op van de gevel van een appartementencom plex aan de Bloemenlaan in Vlissingen. De eigenares van een van de flats wilde dat de kleurrijke lichtbak zou worden verwijderd. Dat be vestigt Leon Riekwel van Bu reau Beeldende Kunst Vlis singen. „We dachten dat de eigenaar van wie we toestemming had den gekregen om de bak op te hangen eigenaar was van het hele blokje. Dat was niet waar. Een van de appartementen was van een mevrouw en zij heeft gevraagd of we de licht bak weg willen halen. Zij vreesde voor haar ruiten, want er werd met steentjes naar de lichtbak gegooid. De bak hebben we intussen weg gehaald." Het complete project Las Ve gas bestaat uit tien lichtbak ken en drie rfeons, die zijn uit gesmeerd over zeshonderd meter. De lichtbak Las Vegas zal binnenkort op een zuil in het plantsoentje bij de Bloe menlaan en de Singel worden herplaatst. „Een geluk bij een ongeluk is dat we toch niet te vreden waren over de Las Ve- gas-lichtbak. De kunstenaar Martin Riebeek vond de uit voering veel te massief en te fors. Vandaar dat we de bak daar toch al weg vulden halen en net als een aantal andere op een aparte zuil wilden plaat sen. Daarover overleggen we donderdag met Armada Jan- se. Zij is van het bedrijf dat de lichtaccenten heeft uitge werkt." Eerbetoon Het project Las Vegas is een eerbetoon aan een internatio nale straat en stad. Op een lichtbak is te zien hoe een vrouw in een Amerikaanse auto voorbij raast, waar in het Chinees 'Een sexy meisje in een rood fluwelen cadillac' op staat. Een andere bak toont een Ma rokkaanse man met hoed die louter oog heeft voor de palm en de zon. Opvallend is ook de vuurtoren met de woorden: Rare dag eigenlijk. Riekwel noemt het een van de meest bijzondere projecten. „Maar ook een ingewikkeld project. Er kan van alles mis gaan en dat blijkt nu ook. We moeten met verschillende groepen op een lijn komen. Ons bureau doet mee, de kun stenaar, de sector beheer en plantsoenendienst van de ge meente Vlissingen, Delta Nutsbedrijven en Armada Janse." Een aantal lichtbakken en ne ons werkt nog niet naar wens. Naast Las Vegas, is ook de knipogende vrouw bescha digd. „Daar zijn ook stenen tegen aan gegooid. Dat is heel vervelend. De rest is intact ge bleven, maar er zijn nog wel een paar aanpassingen nood zakelijk. De tekst op one wish and a very big fish knippert veel te snel. We denken dat we over een paar maanden pas zover zijn dat alle lichtbeel den naar onze zin zijn." De knipogende vrouw geeft geen licht meer, sinds vandalen er stenen tegen gooiden. foto Dirk-Jan Gjeltema (Advertentie) Je dwaalt in een van de winkels van Adriaan Wim Flikweert en dan opeens valt je oog op een wooneiland met strakke, massief houten meubelen met voetstukken, grepen en verbindingsaccenten in geschuurd metaal. Dat is de collectie "Steel, designed by Hans Daalder". Dit laatste is reclametaal. Vergeet dat maar en ga kijken hoe de ontwerpen van Hans Daalder in het Nederlands verrassend variëren al naar gelang de gebruikte houtsoort en de bewerking ervan. Daar horen woorden bij als mooi, eerlijk, natuurlijk, stijlvol in modern-klassieke zin. U vindt de combinatie modern-klassiek een tegenstelling? Ga dan zelf kijken en zeg hoe u deze geheel eigen vorm van wonen zou willen noemen. ADRIAAN WIM FLIKWEERT SHOWROOM NIEUWERKERK: RIJKSWEG 26, TEL 0 1 1 1 - 64 1 268 SHOWROOM GOES: MARCONISTRAAT 15, TEL 0113 - 220840 KASTEN, ZITMEUBELEN, SALONTAFELS, EETKAMERS, SLAAPKAMERS, ZONWERING; GORDIJNEN, VERLICHTING, VLOERBEDEKKING EN VLOEREN

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2001 | | pagina 21