Opgeruimd staat netjes" Wilt u écht fijn en comfortabel wonen? PZC 20 3 II \- 't Waepen van Veere LétE LétÉ k'k'.kr 6.495,- 2.095,- 4.645,- Woontrend Zeeland m 5.255,- zaterdag 30 december 2000 Hartelijk dank voor de felicitaties, bloemen en giften die wij mochten ontvangen bij ons 50-jarig huwelijksfeest. Rinus en Tannie Glas Dankbetuiging In plaats van kaartjes Voor het vele medeleven, dat u ons heeft betoond tijdens de ziekte en na het overlijden van onze geliefde broer, zwager en oom CHRISTIAAN ZWEMER betuigen wij u onze oprechte dank. Namens de familie: N. Zwemer Meliskerke, december 2000. Wij willen iedereen bedanken voor hun hartverwarmen de medeleven na het overlijden van onze lieve vrouw, mama, oma en zus MARIA SUZANNA KLUYFHOUT-KOPPEJAN Uw betrokkenheid, alle kaarten en bloemen, waren en zijn ons tot grote steun en troost. Wim Sander en Petra, Saskia en Ivo Sanne Sannie en Pieter Koudekerke, december 2000. Hartelijk dank voor alle gelukwensen, bloemen en ge schenken, die ik van u ontving bij mijn 100e verjaardag. Tevens wens ik u een Gelukkig Nieuwjaar. Mevr. A. de Looff-Heijboer Wissenkerke, 27 december 2000 Voor de vele blijken van medeleven die we mochten ontvangen na het onverwacht overlijden van onze lieve moeder en oma IANNEKE NEELTJE WITTE-WILLEMSEN betuigen wij onze hartelijke dank. Frits en Willy Witte- Kodde Gerald en Alison Patrick en Linda Middelburg, december 2000. Dankbetuiging Voor de vele blijken van belangstelling en medeleven die wij mochten ontvangen na het overlijden van mijn lieve vrouw, onze moeder, schoonmoeder, groot- en over grootmoeder ROSALIA CATHARINA VAN GOETHEM - DE POORTER willen wij u hartelijk danken. Een speciaal woord van dank aan Dr. De Bakker en het verplegend personeel van "De Blaauwe Hoeve" afd "Dotterbloem" voor de goede zorgen aan haar besteed Ook een woord van dank aan Mevr. N. Pollemans en Dhr. C. Meijs voor de goed verzorgde uitvaartdienst. R. van Goethem, kinderen, klein- en achterkleinkinderen. Hulst, december 2000. Hiermede betuigen wij u onze oprechte dank voor het medeleven en de steun die wij mochten ontvangen voor en na het overlijden van mijn lieve man, vader en opa Joop De herinneringen aan hem zullen troosten. E.A. Verheul-de Senerpont Domis Ilse Dunn Michael Dunn 'Maria Oord', kamer 115 Eendracht 1 4417 CA Hansweert Tel.: 0113-383844 In dankbaarheid herinneren we ons het leven van onze broer en oom ADRIAAN VAN NOORT We danken u voor uw blijken van vriendschap, genegen heid en aandacht, die u toonde tijdens zijn leven en na zijn overlijden. Familie Van Noort Goes, december 2000. Wij wensen u een gelukkig en voorspoedig nieuwjaar en danken u voor het in ons gestelde vertrouwen. Konditorei Petit Plaisir Zoutelande. Tel. 0118-566020 Voor uw medeleven en belangstelling na het overlijden van RIEN HAAK betuigen wij onze dank. Namens de familie. J. S. Haak-Willeboordse Middelburg, december 2000 Dankbetuiging Wij willen u hartelijk danken voor de overweldigende belangstelling en medeleven na het plotseling overlijden van mijn lieve man en onze lieve vader C. ANTHONISSE Het heeft ons diep getroffen en biedt troost, en is ons tot grote steun. Tevens wensen wij u allen een gezegend 2001. C. Athonisse-Filius Wim en Marjan Leny en Adrie Kortgene, december 2000. Dankbetuiging Zo graag willen wij iedereen persoonlijk bedanken, maar zoveel persoonlijke, schriftelijke en andere vormen van medeleven maken dat onmogelijk. Daarom op deze manier. Bedankt dat jullie er voor ons waren. Bedankt dat jullie er voor ons zijn. mede uit naam van kinderen en kleinkinderen Corrie de Bue-Oostdijk Dankbetuiging Langs deze weg bedanken wij iedereen voor de brief of kaart, telefoongesprek, bloemen, of die op welke wijze dan ook. ons gesteund heeft tijdens het plotselinge overlijden van mijn lieve vrouw, dochter, schoondochter, zus en schoonzus CLAUDIA SIGMOND-VERBEKE Hiervoor betuigen wij onze oprechte dank. Vooral dank aan dhr Zuijdervliet van het Huma nistisch verbond en de begrafenisonderneming Willy Haerens. Carlo Sigmond Familie De Clerck Familie Sigmond Oostburg, december 2000. Daar het ons onmogelijk is u allen persoonlijk te bedanken voor de vele kaarten, bloemen en het medeleven na het overlijden van onze lieve moe der, schoonmoeder, groot- en overgrootmoeder JACOBA SUZANNA VERDUIJN-DE BAARE betuigen wij hiermede onze oprechte dank. In het bijzonder dank aan het personeel van 'Ter Schelde' voor hun goede zorgen. Ook dank aan Ds. J. Leentfaar en de begrafenison derneming W, Haerens voor de keurige verzorging waarop de afscheidplechtigheid heeft plaatsgevon den. Kinderen, klein- en achterkleinkinderen Breskens, december 2000 Dhr. en Mevr. L. V. FRAEIJENHOVE W. V. FRAEIJENHOVE-DE KUBBER wensen familie, vrienden en kennissen gelukkig nieuwjaar. Molenhof, kamer 222 Molenstraat 3 4543 CN Zaamslag PRAKTISCHE FILOSOFIE een cursus voor iedereen Wat is praktische filosofie? Door de eeuwen heen stelt de mens zich vragen als: Wie ben ik? en wat is mijn taak? In de school voor filosofie wordt u gemotiveerd meer zelf kennis op te doen en daardoor bewuster te leven. Met de cursus vergroot u de zelfkennis. Hiermee schept u orde in uw geest en uiteindelijk een beter begrip en helderheid over uzelf en uw omgeving. Voor de cursus is géén vooropleiding vereist. De introductiecursus duurt 11 weken en wordt op maan dagavond gegeven. Kosten 175,-. Vervolgcursussen zijn mogelijk. Gratis kennismakingsavond op 8 januari 2001 Aanvang 19.30 uur. Voor inschrijving in Middelburg en aanvangstijden kunt u bellen: Telefoonnummer (ook op zondag of 's avonds) 076-5203164 0113-581572 U kunt ook schrijven; School voor Praktische Filosofie Adres: Kousteensedijk 7 4331 JE Middelburg "Brasser s Korenmolen" Oostweg 2 te Biggekerke Tel./Fax: 0118-551323 Dierenspeciaalzaak en verkoop meel- en bakproducten, wenst iedereen een goed en gezond 2001 toe! Wegens inventarisatie zijn onze zaken in Westkapelle en Arnemuiden Gesloten op dinsdag 2 en woensdag 3 januari EIGEN REPARATIEATELIERS JUWELIER msk ..ai kom dan naar Middelburg voor gratis informatie Y"--. Op donderdag 4 januari a.s. staan wij van 3 7 16.00 - 20.00 uur in het "Arneville Hotel Middelburg" aan de Buitenruststraat 22 te Middelburg. Lekker makkelijk vanuit uw luie stoel Een huis bouwen is gemakkelijker dan u denkt. SelektHuis is gespecialiseerd in het realiseren van uw luxe woonhuis, terwijl u gewoon in uw (luie) stoel blijft zitten. Ook worden zaken, zoals de aanvraag van de bouwvergunning perfect voor u geregeld. Lekker makkelijk! onderdeel van de Nieuwenhuis Groep Postbus 180, 7460 AD Rijssen Voor uw woongenot en gemak" Voordelen Jungfrau op een rijtje: 0 Betaalbaar woongenot 0 Zeer veel ruimte 0 Flexibel in te delen 0 Snel gebouwd 0 Energiezuinig huis 0 Onderhoudsvriendelijk 0 Nieuwste bouw normen Bel de SelektHuis infolijn voor de gratis brochure 0548 - 537555 Sandra Brinks en Jantine van de Willige of bezoek onze voorlopige internetsite: www.selekthuis.nl Bezoek onze modelwoning type Jungfrau te Rijssen op 611, 3/2, 3/3 of 7/4. Vraag naar de routebeschrijving. V ÖJ Monte Rosa Matterhorn Arosa C. T. van den Driest, HUISARTS AFWEZIG: 2/1/2001 t/m 5/1/2001 Waarneming: N. Kaptevn C. Wattel Wij wensen u allen een gezond 2001. Hotel Restaurant Wenst U allen een gezond en voorspoedig nieuwjaar. Rubriek voor gelegenheid van geboorte. iS&il verloving, huwelijk, jubileum, examen. K i enz. Ook voor mededelingen over huisdieren Mijl Alleen voor particulieren. M J De teksten en eventueel beeldmateriaal dienen W J twee dagen vóór plaatsing uiterlijk 16.00 uur in het bezit te zijn van de advertentie-afdeling te Vlissingen. Tarief; prijs per millimeter over I kolom: 1.06 Een regel met een grote letter is verplicht Foto of tekening: maximaal 40 mm hoog, over I of 2 kolom. Integratie Productie Scholing Werkplaatsen Walcheren en de Stichting Werkgelegenheidsprojecten Walcheren vormen per 1 januari 2001 een nieuw integratiebedrijf onder de handelsnaam Grevelingcnslraal 16 - Postbus 280 - 4330 AG Middelburg Tel 0118 633 040 - Fax 0118 638 299 LétÉ is de handelsnaam van de gemeenschappelijke regeling Arbeidsintegratiebedrijf Walcheren Uit een exploot van t.k.-deurwaarder W.E.C.A. Lochten d.d. 14 december 2000 blijkt dat t.v.v. Cecilia Cornelia Wilhelmina Kuin, wonende te Ouwerkerk, aan Farouk Affi, formeel wonende te Ouwerkerk, doch van wie het feitelijk adres onbekend is, is betekend een verzoekschrift ingediend op 6 december 2000 bij de Ar rondissementsrechtbank te Middelburg strekkende tot verzoek tot echtscheiding. Laatstgenoemde kan een af schrift van bedoeld exploot verkrijgen bij na te noemen gerechtsdeurwaarderskantoor. M.P.J. Buys Gerechtsdeurwaarder Nieuwe Haven 147 4301 DL Zierikzee AUBERGE DE CAMPVEERSE TOREN" Nieuwjaars-diner 1 januari aanvang 19.00 uur 5-gangen 140.00 incl. glas Champagne voor reserveringen Tel: 0118-501291 Vraag naar onze voorwaarden Hyundai Santa Fe v.a. 49.995,- nü in onze showroom Nu tot 20.000,- GRATIS uitgestelde betaling (dus geen rente en aflossing) tot 2002* <8>HYunoni V.D. VLIET Goes, Klein Frankrijk 23. tel. 0113-228751 Suzie Wan en Jan van Leu zijn elkaar nog steeds niet beu. Ze staan niet graag in de krant, maar zijn er nu toch in beland. Want vandaag, net voor het nieuwe jaar, zijn ze al 40 jaar een paar! gefeliciteerd Nieuw! Maartense Vastgoed Middelburg 0118-616163 613588 Deze nu 'bijna' kalende E.- man ziet vandaag Abraham Hij staat altijd voor ieder een klaar maar is nu toch de sigaar gefeliciteerd "Het zootje ongeregeld" Nu ben ik echt 50 jaar t Je ziet het aan mijn haar. Mikro crew Goes ERWIN 30! Daar valt niets op af te dingen Afz. de kapper De Loek van Hoek al 50 jaar een begrip. Petje af voor marjon marco Jammer dat beloften aan jullie niet waar gemaakt zijn. Sterkte vandaag. Pa en Ma B. en Pa en Ma D. Eindelijk samen in de vut geniet er maar samen lek ker van! A.H.C.K.M. 2,5+2 zits In leer. Fauteuil in leer. 2,5+1 1 Seniorenbank Wanneer u deze maand bij ons een aankoop doet is de kans groot dat u heel voordelig uit bent. Want we ruimen op deze maand. En hoe! De kortingen kunnen oplopen tot wel 60%! Kom gauw kijken en profiteer van deze opruimingsmaand. Uw woonwensen worden werkelijkheid. Duinstraat 18a, Koudekerke Tel. (0118) 55 23 30, Fax (0118) 55 20 52 Internet www.woontrend.nl E-mail lnfo@woontrend.nl Openingstijden: ma. t/m vr. 09.00 - 17.30 zaterdag 10.00-17.00 2,5 zits Nubuckleer. pw 3.295,- i v: Eethoek. zwart/kerseri

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2000 | | pagina 76