Nu begint de nieuwe eeuw PZC Stichting steunt ondernemers in startende Taganrog PZC" CAMBODJA 19 bezoektijden Jaartelling weekenddiensten kerkdiensten agenda ZEELAND HELPT Steun het Kinderfonds! lezers schrijven Hoog gehalte zaterdag 30 december 2000 Zeeland Ziekenhuis Walcheren Koudekerkseweg 88, 4382 EE Vlissingen tel.(0118)425000 dag. 15.00-20.00 uur afd. Psychiatrie dag. 19.00-20.00 uur, woe, zaenzo 14.00-16.30 uur afd. IC/CCU dag, 15.00-16.00 en 19.00-20.00 uur Kinderafd. ouders gehele dag, overig bezoek 14.00-19.00 uur Oosterschelde Oosterschei deziekenhuis 'sGravenpolderseweg 114, 4462 RA Goes tel. (0113) 234000 dag. 13.00-13.45 en 18.30- 19.45 uur Kinderafdeling (afd. A) ouders gehele dag. Overig bezoek 14.30- 19.30 Kinder/Kraamafdeling (afd A/B) ouders kinderen en partners zwangeren gehele dag, overig 14.30-19.30 uur Hartbewaking (afd. H) dag. 11- 11.30, 14-14.30 en 19-19.30 uur Zweedse Rode Kruis Ziekenhuis Koning Gustaafweg 2, 4301 NPZierikzee tel.(0111)430000 dag. 15-16 en 18.30-19.45 uur Lindenhof revalidatie 'sGravenpolderseweg 114a, 4462 RA Goes, tel. (0113) 236236 ma t/m vrij: 14.00-21.00 uur zat en zon: 10.00-21.00 uur Emergis Oostmolenweg 101,4481 PM Kloetinge tel. (0113) 267000 woe, zat en zo 14.00-21.00 maa, din, don en vrij 18.30- 21.00 uur Zeeuws-Vlaanderen Locatie De Honte Wielingenlaan 2, 4535 PA Terneuzen tel.(0115)688000 dag. 14.00-14.45 en 19,00- 20.00 uur; afd. Psychiatrie dag. 18.00-20.00 uur; woe, weekeinde, feestdagen 14.00-16.30 uur en 18.00-20.00 uur; afd. IC/CCU dag. 14.00-14.30 uur en 19.00-19.45 uur. kinderafd. ouders gehele dag, overig bezoek 14.00-19.00 uur. Locatie Antonius Pastoor van Genklaan 6,4501 AJ Oostburg tel. (0117) 459000 dag. 14.00-15.00 en 18.30- 19.30 uur; Kinderafd. ouders 8.00-20.00 uur, overig bezoek (afd. 4) dag. 9.00-21.00 uur. Goeree-Overflakkee Ziekenhuis Dirksland Stationsweg 22, 3247 BW Dirks land tel. (0187)607300 dag. 16.00-17.00 en 17.45- 19.30 uur, zo idem tot 20.00 uur Bergen op Zoom Ziekenhuis Lievensberg, Boerhaaveplein 1 4624 VT Bergen op Zoom tel. (0164) 278000 dag. 14.30-15.15 en 18.30- 20.00 uur za en zo 14.30-16.00 en 18.30- 20.00 uur Psychiatrisch Ziekenhuis Vrederust Hoofdlaan 8,4661 AA Halsteren tel. (0164) 289100 woensdag, zaterdag en zondag 13.00-17.00 uur Brugge Academisch Ziekenhuis Sint Jan Ruddershovelaan tel. (0032)50 452111 dag. 14.00-20.00 uur (m.u.v. IC en hartbewaking) Academisch Ziekenhuis Sint Lucas Sint Lucaslaan 29 tel. (0032) 50 369111 dag. 14.00-20.00 uur (m.u.v. IC en hartbewaking) Gent Universitair Ziekenhuis Gent De Pintelaan 185 tel.(0032)9 2402111 dag. 14.30-20.00 uur l Rotterdam AZR-Dijkzigt Dr. Molewaterplein 40 3015 GJ Rotterdam Centraal telefoonnummer (010) 4639222 (voor inlichtingen be zoektijden van alle afdelingen) AZR-Sophia Dr. Molewaterplein 60 3015 GJ Rotterdam tel.(010)4636363 Bezoektijden ouders: 07.00- 12.00 uur. Bezoektijden iedereen: 14.00-20 00 uur. Afd.Verloskunde: dag. 11.00- 12.00 en 18.00-20.00 uur. Voor partner/echtgenoot: 09.00- 12.00 en 15.00-21.00 uur AZR-Daniël den Hoed Groene Hilledijk 301 3075 EA Rotterdam tel. (010)4391911 dag. 16.00-20.00 uur internet: http://www.pzc.nl e-mail: redactie@pzc.nl Postbus 18 4380 AA Vlissingen De Provinciale Zeeuwse Cou rant - waarin opgenomen de Middelburgsche, Vlissingsche, Goesche en Breskensche Cou rant, Vrije Stemmen en de Zie- rikzeesche Nieuwsbode - is een onafhankelijk dagblad, dat zich niet bindt aan levensbeschou welijke en politieke opvattin gen, stromingen of partijen. De redactie van de Provinciale Zeeuwse Courant maakt naast de eigen nieuwsgaring gebruik van de volgende bronnen: Geassocieerde Pers Diensten (GPD), Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), Associated Press (AP), Bridge, Deutsche Presse Agentur (DPA), Agence France Press (AFP), Reuters (RTR), Belga en European Press-photo Agency (EPA). BEELDRECHT De publicatierechten van werken van beeldende kunstenaars aan gesloten bij een CISAC-organisa- tie zijn geregeld met Beeldrecht te Amstelveen. door Jeffrey Kutterink Ruk morgenavond als de klok twaalf uur slaat de kurk van de fles, schreeuw het dak van het huis, joel de hele buurt bij elkaar en zet het op een feesten. Hoewel de hele wereld een jaar geleden de champagneflessen al uit bundig liet knallen, start rekenkundig gezien maandag pas de nieuwe eeuw. „Kennelijk is de discussie daarover een onuitroeibaar verschijnsel", zegt Piet Korteknie uit Kats. „Want bij aanvang van de twintigste eeuw heeft zich het zelfde geklier afgespeeld." Dat we met zijn allen nog niet in het vliegtuig naar Mars kunnen stappen, zoals visionairs decennia geleden voor zagen, is een detail. Maar dat er anno 2000, in de tijd van Intel, Internet en Windows, nog steeds onduidelijkheid bestaat over de jaartelling, is eigenlijk bizar. Tijdrekening is overigens door de eeu wen heen een verwarrende zaak ge weest, met verschillende kalenders in uiteenlopende delen van de wereld. Toch is het doorgronden van onze jaar telling niet moeilijk. De Roomse mon nik Dionysius Exiguus berekende in de zesde eeuw, rond 525, volgens de Gre goriaanse kalender wanneer de ge boorte van Jezus Christus moet zijn ge weest. Hij gebruikte daarvoor diverse historische bronnen. In die tijd werd in het christelijke Europa gerekend met het systeem van Romeinse cijfers, waarin de nul ontbreekt (de nul werd pas in de late Middeleeuwen in Europa geïntroduceerd). En dat is de kern waar alles om draait en waar de verwarring door ontstaat. Volgens de berekeningen van Dionysius volgt op de laatste seconde van het jaar 1 voor Christus, de eerste seconde van het jaar 1 na Christus. Hij laat de jaar telling beginnen op 1 januari van het jaar 1. Voor het jaar 1 komt dus direct het jaar -1. Als gevolg daarvan begint een nieuwe eeuw op 1 januari 101, 1 januari 201 en dus ook op 1 januari 1001,1 januari 2001 enzovoorts. De nieuwe tijdrekening is vanaf dat moment, naast de Romeinse, op kerke lijke documenten vermeld. Na verloop van jaren verdrong de christelijke tijd rekening de Romeinse en verspreidde zich met het geloof. Domheid Piet Korteknie uit Kats schreef in janu ari een brief naar de PZC waarin hij dat verhaal in het kort nog eens uit de doe ken deed. „Ik heb me er buitengewoon aan gestoord dat iets wordt gevierd dat pas later plaatsvindt", zegt hij. „Het is In Kloosterzande werd vorig jaar uitbundig gefeest bij de (valse) start van het nieuwe millennium. foto Charles Strijd een soort collectieve domheid, die alles te maken heeft met door de commercie opgeklopte emoties." Buitengewoon geïnteresseerd als hij is in alles wat met tijdrekening te maken heeft, kan Korteknie zich er weer kwaad om maken. „Iedereen die een klein beetje kan rekenen, kan bij wijze van spreken op zijn vingers natellen dat het nieuwe millennium komende maandag begint. Veel mensen hebben het idee dat de jaartelling hetzelfde werkt als het tellen van het aantal jaren van een mensenleven. Maar zo werkt het niet", zegt hij verontwaardigd. „Je moet het zien als het beschrijven van een regeringsperiode van een ko ning. Dan zeg je toch ook niet dat hij be zig is met zijn nulde jaar van regeren? Dan spreken we van het eerste rege ringsjaar. Het jaar nul bestaat namelijk niet. Dus mathematisch gezien klopte de viering het afgelopen jaar nietMaar ik geef toe dat het jaar 2000 veel magi- scher klinkt dan het jaar 2001 en dus commercieel gezien aantrekkelijker is." Toch vindt Korteknie het een rare dis cussie. „Het is een gek verschijnsel. Aan het begin van de twintigste eeuw heeft hetzelfde geklier zich afgespeeld. In het Vaticaan werd het begin van die eeuw wisseling gevierd in 1900. Toen ze er daar achter kwamen dat ze daarmee fout zaten, hebben ze het feest in 1901 nog eens dunnetjes overgedaan. De dis cussie over wanneer een millennium wisseling plaatsvindt, is kennelijk een onuitroeibaar verschijnsel. Eén ding staat vast: volgend jaar zijn we van het gezeur af. Want dan staat het vast dat de eenentwintigste eeuw is begonnen." Ondanks alle wetenschap over hoe het nu zit met de jaartelling, heeft Korte knie geen diepere gevoelens bij de ko mende jaarwisseling. „Er zullen wat oliebollen voorbijkomen. Het afsteken van vuurwerk is aan mij niet besteed. Ik zal de overgang naar de eenentwintig ste eeuw rustig in huiselijke kring vie ren." Ook Jacobus Simonse uit Middelburg verbaast zich over de discussie en voelt zich roepende in de woestijn. „Ik slaap er gewoon van hoor", verzekert hij la chend. „Maar hebben andere mensen geld kunnen verdienen door te roepen dat de nieuwe eeuw in 2000 begint? Ik heb dat nooit begrepen. Het zal wel aan mij liggen, al is er gelukkig nog een aan tal mensen dat weet dat de nieuwe eeuw maandag begint. Prettige eeuwwisse- ling!" door Ab van derSluis VLISSINGEN - De Stichting Medeburgers Taganrog, die vanuit Vlissingen een warme re latie onderhoudt met de Russi sche zusterstad Taganrog, heeft een werkgelegenheidsfonds op gericht. Startende ondernemers kunnen daaruit een krediet krij gen. De eerste bijdrage uit het fonds gaat naar het opzetten van een drukkerij voor school materiaal in Taganrog. De officiële werkloosheid in Ta ganrog is vijf procent. „Maar de verborgen werkloosheid is heel groot", weet voorzitter Tom Cal jouw van SMT. „Een percen tage is moeilijk te schatten, maar ik denk dat het rond de vijftig procent is. Fabrieken hebben mensen in dienst, maar werk voor hen is er niet. Mensen durven geen ontslag te nemen, omdat er niet veel ander werk is." De werkgelegenheid in de Russische zusterstad is divers. Twee jaar geleden werd nog een grote autofabriek geopend, maar die is inmiddels weer ter ziele. Caljouw wijt de schom melingen in werkgelegenheid aan het moeizame verande ringsproces. Wetgeving staat nog in de kinderschoenen, even als de im- en export. „Taganrog moet eigenlijk nog beginnen aan de vrijemarkteconomie. Rusland had dit jaar voor het eerst een sluitende begroting. In plaats van dat de regering een forse aanzet gaf om de markt economie te stimuleren, is dat aspect juist een beetje blijven stilstaan." Schooldrukkerij Het idee van de SMT om een werkgelegenheidsfonds op te richten ontstond na één van de bezoeken aan Taganrog. De le den van de stichting overnacht ten bij gewone burgers. Cal jouw: „Zij hebben vaak kleine bedrijfjes aan huis. Ons eerste project is een schooldrukkerij, een éénmansbedrijfje. De eige naar heeft een contract met de afdeling onderwijs van de ge meente." De SMT wacht op een bedrijfsplan, waarna besloten wordt of de schooldrukkerij een krediet krijgt. Het werkgele genheidsfonds is met name be doeld voor kleine ondernemers. Vooral die groep kan moeilijk met iets nieuws beginnen van wege het verouderde banksys teem en door de hoge rente. De SMT wil deze mensen onder voorwaarden helpen. Zij moe ten zoveel mogelijk gehandi capten in dienst nemen. Bedrij ven, waarvan de helft van het personeel een handicap heeft, hoeven geen vennootschapsbe lasting te betalen. Andere crite ria is dat vrouwen betrokken moeten worden bij het initiatief én het verstrekte krediet moet terugbetaald worden aan het werkgelegenheidsfonds. De SMT is verder bezig met het opzetten van een Holland Huis. D aarin zou onder meer plek z ij n voor een Business Incubator, een bedrijvengebouw voor 20 tot 25 beginnende ondernemers. 30 en 31 december 2000 en 1 januari 2001 CENTRAAL ALARMNUMMER 112 Huisartsen: Terneuzen, zat. 08.00-zon. 08.00 uur A.H J. Jasparen H. Zuiderbaan, Anna Bijnstraat 25. tel. (0115 616262) zon. 08 00-din. 08.00 uur: J.A.P A War ringa, Beethovenhof 3b, tel. (0115) 616262. Spreekuur 11.30 en 17 uur West Zeeuws-Vlaanderen (Oostburg, Aarden- burg, Zuidzande, Biervliet, Hoofdplaat, IJzendijke, Breskens, Groede, Schoon- dijke. Sluis en Cadzand), vrij. 17.30-din. 08.00 uur: Huisartsenpost Antoniusziekenhuis, Pastoor van Genklaan 6 te Oostburg, tel. 0117 455565 (ook voor dringende huis bezoeken). Axel en Zaamslag, vrij. 17.00 - din. 08.00 uur: J. Hoefman, Oranjestraat 4, tel. (0115) 561555. Spreekuren zat. van 10-10.30 en 17.00 - 17.30 uur, zon. en ma. 11.30-12.00 en 17.00-17.30 uur. Sas van Gent e.o., vrij. 18.00-din. 08.00 uur: F. Michielsen, praktijkgebouwOran- jestraat 2, Sas van Gent. Spreekuur zat. 10.00 uurin praktijkgebouwOranjestraat 2. Hulst, Clinge, Koewacht en Sint Jan steen, vrij 17 - din. 08.00 uur: R van Ber kelen B den Ouden,Gr. Bagijnestraat 16, tel. (0114) 313131. Spreekuur 11 en 17 uur Hoek, Sluiskil, Philippine: S Kreulen, Bernhardstraat 1, Hoek, tel (0115)441356 Spreekuur 12.00 uur. Kloosterzande en Hontenisse vrij. 17 00- din. 08.00 uur. W. J ter Burg, Cloosterstraat 29, tel (0114) 686800, spreekuur zat 11 30 uur in de praktijk Groenendijk 52 Tandartsen: West-Zeeuws-Vlaanderen. I. J. Buize, Nieuwstraat 55, Oostburg, tel. (0117) 453580. Spreekuur zat., zon.en ma 12- 12.30 uur. Oost-Zeeuws-Vlaanderen; vrij. en zat. X. Groeneveld, Hofplein 2 Axel. tel. (0115) 562332 zon. en ma.R. J. C. de Danschutter, Oos telijk Bolwerk 32 ('De Veste. Flat C), tel. (0115) 620885. Spreekuren zat. zon. en ma 12-12.30 Apotheken: Terneuzen, zat. 08.30-17.30 en zon. en ma 11.30-12.30 en 17-18 uur: Apotheek Cornu Cervi, Winkelcentrum Zuidpolder, tel. 612090. Axel, zat. 10-11 en 16.30-17.30 Apotheek Axel, Oranjestraat 6, tel. (0115) 562888. Hulst,zat. 10-18 en zon. en ma 11-12 en 14-18 uur: Apotheek Hulst, Dubbele Poort 7, tel. (0114)314255. Oostburg en Zuidzande, zat 10-12 30 en 13-16.30 en zon. en ma. 11.30-12 30 en 17.30 en 18,30 uur; Apotheek Oostburg, Burchstraat 16, tel (0117) 452170. Dierenartsen: Terneuzen, Axel, Zaamslag: Dierenkliniek J Kop, Bastionstraat3, Ax el, tel. 0115-561488. Spreekuur, zat 11.00-12.00 uur. Hulst en Hengstdijk: J. J. L M. Kop, Axel, tel. (0115) 561488. Spreekuur, zat 11-12 uur. Bastionstraat 2, Axel Ijzendijke: Dierenarts van de Vij ver. tel (0117) 301388 bgg. (0117) 348424 Spreekuurzat. 13enzon.enma. 12uurin de dierenkliniek. Terneuzen: J. P. de Vos en A. Burm, die renkliniek 'De Ottenhorst', Van Diemen- straat 83, tel. (0115) 619628. Spreekuur zat. van 12.30-14.00 uur. Peter de Vos, Van Steenbergenlaan 7, tel. (0115) 696425. Spreekuur zat. van 12.00- 13.00 uur. Breskens, Aardenburg, Oostburg en Sluis: 'Dierenartsencentrum West', tel. (0117) 382769/ (0117) 492398/ (0117) 454484. Spreekuur Noordwal 81 te Oostburg, vrijdag 19.00-20.00 uur, zal.zon. en ma 13.00-13 30 uur Oostburg J P. J. v d. Vijver, Sirius 1, Oostburg, tel. (0117) 452103. Sas van Gent: E. O. M. David, Westdam 54, tel. (0115) 453800. spreekuurzat. 11.00-12.00 uur St. Jansteen e.o.: A.E. de Bruyn, Brouwerijstraat 92, Kapel- lebrug, tel. (0114) 312701 Spreekuur 11.00 -12.00 uur. Dierenambulance Zeeuws-Vlaanderen, alarmnummer (0115) 442161. Zaterdag 30-12, zondag 31-12 en maan dag 1-1 Aardenburg SOW-Gemeente (St Baafskerk) zo 10.30 uur ds Crans en ds Postma R-K Kerk zo 9.15 uur; Axel Ned Hervormde Kerk zo 10.00 uur ds van Vliet; Gereformeerde Kerk zo 10.00 uur ds Blokland. 19.30 uur ds Boot (SOW). Ger Kerk Vrijgemaakt zo 10.00 uur ds van der Wolf, 19 30 uur ds Burger; Ger Ge meente zo 10.00 en 15.00 uur leesdienst, ma 10.00 uur leesdienst; Rooms-Katho lieke Kerk zoll.OO uur. Biervliet Neder landse Hervormde Kerk zo gez.dienst in Hoofdplaat. R-K Kerkza 19.00 uur, Bosch- kapelle Rooms-Katholieke Kerk zo10.30 uur; Breskens SOW-Gemeente zo 9.30 uur ds Leentfaar; Rooms-Katholieke Kerk zo 9.30 uur.Clinge Roorns-Katholie- ke Kerk za 19.00 uur.Graauw Rooms-Ka tholieke Kerk zo 9.30 uur; Groede Neder landse Hervormde Kerk zo 11.00 uur ds Grashof; Rooms-Katholieke Kerk za 19.00 uur; Heikant Rooms-Katholieke Kerk zo 9.00 uur; Hengstdijk Rooms-Ka tholieke Kerk za 19.00 uur; Hoek SOW- Gemeente zo 10 00 uur pastor Rouw, 19.30 uur ds Janssen; Ger. Kerk Vrijge maakt zo 9.30 en 15.00 uur ds MakGere formeerde Gemeente in Nederland zo 9.30 uur leesdienstRooms-Katholieke Kerk zo 9 30 uur, Hontenisse Nederland se Hervormde Kerk zo 10.00 uur ds de Meij Mecima; Hoofdplaat Nederlandse Hervormde Kerk zo 10.00 uur dhr Ende; Rooms-Katholieke Kerk za 17.00 uur; Hulst Nederlandse Hervormde Kerk zo gez dienst in Hontenisse;Evangelische Gemeente zo 10.00 uur dhr Goemdere; Rooms-Katholieke Kerk za 19 00 uur; zo 10 30 uur; Capitol Worship Centre, Den Dullaert, zo16.00 uur dienst; Koewacht Rooms-Katholieke Kerk zo10 30 uur, Kloosterzande Rooms-Katholieke Kerk za 18.30 uur; zo 10.30 uur; Lamswaarde Rooms-Katholieke Kerk zo 9.00 uur, Nieuw-Namen Rooms-Katholieke Kerk zo 11.00 uur, Nieuwvliet Nederlandse Hervormde Kerk zo 19.00 uurdsHoogen- doorn; Vrije Evangelische Gemeente zo 10.00 uur ds v.d. Wetering; Oostburg Ne derlandse Hervormde Kerk zo 10.00 uur dsHeijting(SOW);Ger. Kerk zo 19.00 uur - ds Beukenhorst (SOW), ma 10.00 uur ds Riesebos; Ger Gemeente zo 10.00 uur leesdienst 15.30 uurdsHarinck, ma 10.00 uur leesdienstOud-Ger. Gemeente zo 9.30 en 14 30 uur leesdienst; Ger. Ge meente in Nederland zolO en 14.30 uur leesdienst; Christengemeente De Hoek steen (Den Hoekzak) zo 10.00 uur dhr Peeman; Jehova's Getuigen zolO.OO uur en di 19.30 uur, Rooms-Katholieke Kerk zolO.45 uur; Philippine Nederlandse Hervormde Kerk zo 10.00 uur dhr Schriek; Rooms-Katholieke Kerk zo 9.30 uur. Sas van Gent Rooms-Katholieke Kerk zoll.OO uur; Schoondijke SOW kerk zo 9.30 uur ds Grashoff, Rooms-Ka tholieke Kerk zo 9 15 uur; Sint-Jansteen Rooms-Katholieke Kerk za 19.00 uur; Sint-Kruis Nederlandse Hervormde Kerk zo 10.30 uur ds Crans (gez.dienst), Sluis Nederlandse Hervormde Kerk zo 19.30 uur ds Riesebos; Rooms-Katholieke Kerk zo10 45 uur; Sluiskil Zevende Dags Ad ventisten (De Ark) za 10.00 uur dienst; R- K Kerk zo11.00 uur; Slijkplaat R-K Kerk za 17.00 uur; Stoppeldijk R-K Kerk za 19 00 uur; Terhole Rooms-Katholieke Kerk zo 9.00 uur; Terneuzen: 'Ter Schorre' zo 10.30 uur dienst; Gereformeerde Kerk (Opstandingskerk) zo 10.00 uur pastor v.d. Vlies-Takke, 19.00 uur ds Heijting; Ger Kerk Vrijgemaakt zo 9.30 en 15.00 uur ds Dunnewind;Ger. Gemeente zo 10,00 en 18.30 uur ds Harinck, ma 10.00 uur ds Harinck; Oud-Ger Gemeente zo 10.00 en 17.00 uur leesdienst; Gerefor meerde Gemeente in Nederland zo 9.30. 14 00 en 18.00 uur leesdienst; Nederland Hervormd Elim zo 10.00 en 17.00 uur kand Kagchelland; Evangelische Ge meente (De Kandelaar) zo 10.00 uur dhr Sanches/A Hofer Pinkstergemeente Gebouw Bethel zo 10.00 uur dienst, Le ger des Heils zolO.OO uur luit. PronkJe hova's Getuigen zolO.OO uur en di 19 30 uur.Rooms-Katholieke Kerk Emmaus- parochie za 19.00 uur, zo 11.00 uur. Ra fael Filadelfïa elke 2e en 4e zo. 10.00 uur dienst. Waterlandkerkje Nederlandse Hervormde Kerk zo 17.00 uur pastor Claes en ds Grashoff. Westdorpe R-K Kerk za 19 00 uur; IJzendijke Nederland se Hervormde Kerk zo gez.dienst in Hoofdplaat; Rooms-Katholieke Kerk zolO.45 uur, Zaamslag Nederlandse Her vormde Kerk zo 10.00 uur ds Boot, 19 00 uur ds van Vliet; Ger. Kerk zo 10.00 en 19.00 uur ds de Haan.Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt zo 9.30 ds Burger, 19.30 uur ds van der Wolf;Christelijke Ger. Kerk zo 10.00 en 19.00 uur lees dienst, ma 9.30 uur leesdienst; Zand straat R-K Kerk zo 9.30 uur; Zuiddorpe R K Kerk zo 9.30 uur. EVENEMENTEN zaterdlg"! BIGGEKERKE - Partycentrum De Kaas boer, 20.30 uur: Optreden rockformatie Surrender; MIDDELBURG Hof van Tange, 15.00 uur: Voorstelling Circus Aladdin; Stadsschouwburg, 20.00 uur: The Buddy Holly Story, musical; Binnenplein Drvkkerij, 11 00 uur; Vertrek excursie langs monumentale bomen o.l.v. gids; Brasserie De Drvkkeij. 14.30- 16.30 uur: Optreden Gert de Meijer, Ame rikaans en Ierse folkmuziek. Kloveniersdoelen, 16.00 uur: Concert Matthijs Koene (panfluit) en Stefan Ger ritsen (gitaar); 20.30 uur. Cappella Breda (zang) en Kristoffer Zegers (electronica) o.l.v. Daan Manneke, OOSTKAPELLE - Zeeuws Biologisch Mu seum, 14.00 en 15.30 uur Strandjutten met jutter van Zeeuws Biologisch Muse um; THOLEN - Markt, 11.00 uur: Rommelpot festival; I STREEKACTIVITEITEN HOOFDPLAAT - Schapenbedrijf De Goe de Hope, 10.00 uur: Rondleiding; HULST - St.Willibrordus basiliek, 11.00 uur en 14.00 uur: Beklimmen toren met stadsgids; EVENEMENTEN zondag j MIDDELBURG - Café Desafinado, 14 30 uur: Jazz en Bluessessies. Hof van Tange, 15.00 uur: Voorstelling Circus Aladdin; 1 STREEKACTIVITEITEN ST JANSTEEN - Café De Kroon, 13.30 uur: Sylvesterbijeenkomst club van 100 van V.V. STEEN; EVENEMENTEN maandag) MIDDELBURG - Kloveniersdoelen, vanaf 15 00 uur: Nieuwjaarsconcert m.m.v Theodora Geraets Erika Waardenburg, Monica Akihary Band, Brisk Egidius kwartet; Bye Ya!. Xenakis ensemble en Willem Breuker Kollectief; CaféAllez, 18.00 uur: Nieuwjaarsconcert Double Talk; FILMS BERGEN OP ZOOM - Roxy, za. 14.00 en 16 00, zo. en ma. 14.00: Plop in de wol ken; Dinosaur; za. 18.15 en 21.30, ma. 20.00 uur: Meetthe parents; Charlie's An gels; Cinemactueel, za. t/m ma. 14.00 en 16.00 uur: Plop in de wolken; za. t/m ma. 14.00 en 16.15 uur: Dinosaur; The Grinch, za. en ma. 18.45 en 21 30 uur The 6th Day, Charlie's Angels; The Family Man, GOES - t Beest, 20.30 uur' The Straight Story; HULST - De Koning van Engeland, za. 13.45, 16.15 en 19 00. zo 13 45 en 16.15, ma. 20.00 uur: The Grinch; za. en zo. 13.45 en 16 15 uur Plop in de wolken, za. en zo. 13.45 en 16.15, ma. 20.00 uur. Di nosaur. za 13.45 en 19.00, zo. 13.45 uur: Coyote Ugly, za. 13.45, 16.15, 19.00 en 21.30, zo. 13 45 en 16.15, ma. 20.00 uur: Charlie's Angels; za. 16.15 en 21.30, zo 16.15uur-Autumn in New York; za. 19.00 en 21.30. ma. 20 00 uur: The Family Man; za. 19.00 en 21.30, ma. 20.00 uur The 6th Day. za, 13 45, 16.15, 19.00 en 21.30, zo. 13 45 en 16.15, ma. 20.00 uur. Meet the parents; za. 21.30 uur: What lies beneath; OOSTBURG - Ledeltheater, za 13.30uur: Teigetjes film; za. 20.00 uur: The X-men; za. 15.30 uur: Coyoty Ugly; VLISSINGEN - Cine City, za en ma. 13.45, 16.15,19.00 en 21.45, zo. 13.45 uur: Meet the parents; Charlie's Angels; Family Man; za. t/m ma. 16.15, 19.00 en 21.45 uur- The 6th Day; za. t/m ma. 21.45 uur: Autumn in New York; za. en ma. 13.45 en 16.15, zo 13.45 uur: Plop in de wolken; za. t/m ma. 13.45 uur: Manken; za. en ma. 13.45 en 16.15, zo. 13.45 uur: The Grinch (ned.); Dinosaur (ned.); za. t/m ma. 19.00 uur: The Grinch (eng).; Dinosaur (eng.); za. t/m ma. 19.00 en 21 45 uur: What lies beneath; za. t/m ma. 21 45 uur- Shaft; za 24.00 uur: The Cell, Blair Witch 2; Gossip, O Brother, Where Are Thou; TENTOONSTELLINGEN I AXEL - Kunstgalerij Antheunis, za. 8 00- 12.00 en 13.00-17.00 uur: Peter van Nes, aquarellen, tekeningen, pastels (t/m 1/1 BERGEN OP ZOOM - Markiezenhof, za. en zo. 14.00-17.00 uur: Vrouwenmode van 1780 t/m 1930 in beeld (t/m 1/1 Keldergalerie t Lievevrouwke, za, 10.00- 17.00 uur: Miss-poes met werken van Wim Zwijsen (t/m 16/01), De Mollegan- gen, za. 10.00-17.00, zo. 14.00-17.00 uur: Ivo Nijs, keramische wandpanelen en objecten en Jaap Spaanderman, zitplas- tieken (t/m 31/12); Rietpen Galerie, za. en zo. 14.00-17.00 uur. Aquarellen Piet van Leuven (t/m 7/1 Galerie Govert van Dijck, za. 12.00-17 00 uur Werk van Govert van Dijck (t/m 11/3); GOES- Museum voorZuid-en Noord Be veland, za. 13,00-16.00 uur: Handel en Nijverheid in Zeeland, originele tekenin gen en prenten uit de collectie van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen (t/m 13/1), GRAAUW Atelier De Paaien, za. en zo 13 00-18.00 uur: 'Beestenboel', gra fieken keramiek van Willembarendboelé (t/m 31/12): HEINKENSZAND 't Kunstuus, za. 10.00- 12.00 en 13.00-16.00 uur. Toos Segeren- Matthijssen, keramiek en schilderijen (t/m 30/12), HULST Galerie De Eenhoorn, za. en zo. 12.00-18.00 uur: Ashot Safian, olie verfschilderijen. Bibliotheek, za. 10.00-12.00 en 13.00- 16.00 uur: Mevrouw M Gelderland, zelf gemaakte kaarten (t/m 3/1); KAPELLE - Fruitteeltmuseum, za. 13.00- 17.00 uur: Fruitpostzegels (t/m 6/1); MIDDELBURG - Zeeuws Archief, za. 9.00- 17.00 uur: Zeeland en Japan. Eilanden in contact (t/m 3/2); Geschiedenis en arche ologie van de Westmonsterkerk Middel burg (t/m 31/12); Galerie Icon, za 12.00-16.00 uur Oude en moderne Zeeuwse kunst tussen 1900 en 2000 (t/m dec.); Thuiszorg: Stichting Thuiszorg, voor spoedgeval len dag en nacht bereikbaar: West- Zeeuws-Vlaanderen: Telefoonnummer (0117) 456500, Kanaalzone: Telefoon nummer (0115) 674500, Oost-Zeeuws- Vlaanderen Telefoonnummer (0114) 383500. Stichting Provinciale Kraamzorg Zee land, kraamcentrum Zeeuws-Vlaande ren, dag en nacht bereikbaar via tel. (0115)674555 Pastorale dienst: O.-Z.-Vlaanderen, zon. 12 - ma 24 uur. J v.d. Heijden, Clinge, tel. (0114) 312230 W-Z-Vlaanderen,ma 8.00-din 8.00uur Bereikbaar via 06 20403610 Kanaalzone, zon. 12-ma 24 uur: N van Waterschoot, tel.(0115)491990 Ook in het jaar 2001! Wie helpt het kind van de rekening? Geef een kind een toekomst. Kosten: één gulden per dag. Adoptie betekent: onderwijs, voeding, medische zorg, een menswaardig bestaan. Elke gulden wordt rechtstreeks aan het kind besteed Eindejaarsactie! Beste! de schitterende KLEURENKALENDER 2001 met foto's uit Cambodja van de Middelburgse fotograaf Sjaak Schuit. Stort 13,00 op ING 65.07.90.782 t.a.v Sawasdee en u krijgt de kalender franco thuis. Inlichtingen: Stichting Sawasdee, Groenedijk 2A, 4438 NN Driewegen (Zuid-Beveland). Telefoon: 0113-655784 Telefax: 0113-655461 Bank ING 65.07.90.782 (met steun van de Stichting Ir&v Helpt) Zeeuwse Bibliotheek, za 10.00-13.00 uur. Dorpen inZeeuws Vlaanderen, Sluis en Aardenburg (t/m 6/1); Werk Jo den Hollander (t/m 30/12); Kinderprenten (t/m 30/12), Barbie toen en nu (t/m 30/12), De Drvkkery, za. 9.00-18.00 uur Veerse schilderkunst (t/m 25/1); Werk Rob Meij er (t/m 31/12); Galerie Icarus, zon. 14.00-17.00 uur: Werk Jeroen Schonberger(t/mjan.); Galerie In Depot, zo. en ma. 14.00-17.00 uur: Gebruiksvoorwerpen (t/m 5/2). Galerie Caesuur, za 14.00-17.00 uur. Connie Dekker, performance Waitin, GHL-galerie, za. en zo.13.00-17.00 uur Barbara Jean, 'people and places', Zeeuws Museum, za. 11.00-17 00, zo 12.00-17.00 uur: 'Door ons gedaen', 125 meter lange merklap (t/m 10/3); Galerie 't Haentje te Paart, za. en zo.14.00-16.30 uur: Mariana Papara en Alga Zaharescu, iconen (t/m 21/01 De Kabinetten van de Vleeshal, za. 13.00 17.00 uur. Susann Walder's Very Merry Christmas Show 2000 (t/m 21/1); De Vleeshal, za. en zo.11.00-17.00 uur: Mx 2, werken diverse kunstenaars; OOSTKAPELLE -Zeeuws Biologisch Mu seum, za. en zo 12.00-17.00 uur: Identi fied Flying Object, vogels herkennen en onderzoeken (t/m 28/1); OOST-SOUBURG Watertoren, za. en zo.12.00-17 00 uur: Werken van Jan v. Munster, Ad de Jong, David Lindberg en Niels Staal, installaties (t/m 21/1); RILLAND - Dorpshuis Luctor et Emergo, za. 10.00-17.00 uur; Fotografie van Henk Backer (t/m 28/1), SLUIS Raadskelder. 14.00-17.00 uur Frank Leenhouts, schilderijen (t/m 7/1 TERNEUZEN - Galerie Rue Neuve, za en zo.13.00-18.00 uurSchilderijen en objec ten van Edwin de Smet (t/m 31/12), VLISSINGEN Kunstcentrum Willem 3, za. en zo. 12.00-17 00 uur: Werken van Jan v. Munster, neonsculpturen (t/m 28/1 Werk fotograaf Luciênne van der Mijle (t/m 21/1), GrapX. overzicht van 30 jaar vormgeving in affiches (t/m 7/1); Simon Dekker, schilderijen (t/m 23/12); Atelier 't Kantoor, za. 12.00-16.00 uur Juul Kortekaas en Antoine Mes, kerami sche ontwerpen en werk diverse kunste naars (t/m 30/12); IJZENDIJKE - Streekmuseum, za. 13.00- 17 00 uur: Alles onder één dak, 80 jaar middelbaar onderwijs (t/m 31/3), ZIERIKZEE - Galerie Alexandra, za. 11.00- 17.00 uur' Katten in de hoofdrol, grafiek, olieverf, keramiek en plastiek van zes kunstenaars (t/m 30/12); Galerie Beddeweeg, za. 11.00-17.00 uur- Ines Sayers, ruimtelijk werk en objecten; Atelier-galerie Kos, za. en zo.13.00-17.00 uur- Werk Samia Constandse-Walraven (t/m 7/1). HULPCENTRA Alarmnummer Zeeland: tel. 112 Centraal Meldpunt Milieuklachten Zee land, tel. 0118 412323. SOS Telefonische Hulpdienst Zeeland, tel 0118 615551 (dag en nacht bereik baar). Stichting Blijf van m'n lijf Zeeland, tel. 0118 469869 (dag en nacht bereikbaar). Hulp- en advieslijn Blijf van m 'n Lijf Zee land, tel. 0118 467003 (ma., wo. en vr. 9.00-12.00 uur). Kindertelefoon Zeeland, tel. 0800 0432 (gratis), dag van 14.00-20 00 uur. Advies Meldpunt Kindermishande ling, tel. 0118 628800. Aids Infolijn, tel. 0118 638384. Ouders van Drugsverslaafden Zeeland, tel. 0118 623817 (dag en nacht bereik baar) Deze rubriek is uitsluitend be stemd voor reacties op in de PZC verschenen redactionele berich ten, artikelen of commentaren. De reactietijd beloopt uiterlijk 7 dagen. Plaatsing van bijdragen betekent niet dat de redactie de meningen en stellingen van de inzenders onderschrijft. Open brieven, oproepen, gedich ten en anonieme inzendingen worden niet geplaatst. Bijdra gen mogen niet langer zijn dan 250 woorden. De redactie be houdt zich het recht voor inzen dingen te bekorten. Over gewei gerde brieven wordt niet gecor respondeerd. De eerste dag van het Razzma tazz-festival zit erop. Twee op tredens voor zestig man publiek en tot slot twee optredens voor negenenvijftig man. De PZC- verslaggever was inmiddels naar huis gegaan om zijn arti keltje te schrijven. Van het der de muziekgroep je kon hij nog net de naam en het genre noe men en van ons (Duo de Katte- bel) een keurige opsomming van een aantal artiesten van wie wij het repertoire al tien jaar lang doen herleven. Het nog aanwe zige publiek was erg enthousi ast en bedankte ons na afloop uitbundig. Ze hadden, ondanks het late uur, met volle teugen genoten en men noemde ons op treden mooi, ontroerend, inte ressant en humoristisch. En wat vermeldt de PZC? Jawel hoor: het oude cliché: hartverscheu rende en uit het leven gegrepen liedjes. Dit genre, waarvan ik de naam niets eens meer durf te noemen, zingen wij hooguit eens in de vi j f jaar en dan zoeken wij die liedjes daar speciaal voor uit. Het andere repertoire, dat de verslaggever niet gezien heeft, heeft een hoog cabaret- en revuegehalte. En dat wilde ik bij deze even opmerken. Ans Schilders Kerkplein 55 Kapelle Bloktijden bruggen en sluizen in Zeeland (periodes dat de bruggen en slui zen altijd voor wegverkeer be schikbaarzijn) Kanaal door Walcheren: Keersluisbrug Vlissingen, dage lijks van .17 tot 25 en van ,47 tot .55 Draaibrug Souburg, dagelijks van .26 tot .32 en van .49 tot .56 Stationsbrug Middelburg, dage lijks van .29 tot .37 en van .53 tot .05 Arneverkeersbrug Middelburg, dagelijks van .13 tot .17 Zeelandbrug, dagelijks van .07 tot 29 en van 37 tot .59 Zeelandbrug, maandag tot en met vrijdag van 7.30 tot 09.00 Zeelandbrug, zaterdag/zondag/ feestdagen van 17.30 tot 19.00

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2000 | | pagina 75