Asielzoekers België op drift Wahid onthult ontsnapping zoon Soeharto Mislukte kaping jumbojet leidt bijna tot ramp Tientallen doden door kou in VS Veiligheidspolitie Juan Carlos baalt in skioord Srilankanen dwalen over steppe Tijger en leeuw taboe in circus President Gambia bepleit sharia Man knipt jongetje penis af Al-Bashir blijft president Soedan Eerste succes bevruchting met bevroren eicel en sperma Opstootjes onder wachtenden voor verblijfsvergunning Nederlander onder doden Gazastrook Dreigende taal Djindjic Leider van Colombiaanse vredescommissie vermoord door Henk van den Boom BAQUEIRA - De ruim twee honderd politiemensen die zijn ingezet om de Spaanse koning Juan Carlos en zijn gezin te be schermen in de wintersport plaats Baqueira in de Spaanse Pyreneeën protesteren tegen hun slechte werkomstandighe- den. Hun slaapplaatsen zijn verre van comfortabel en het eetgeld dat ze krijgen is onvol doende. Zoals elk jaar brengt het Spaanse koningshuis de feest dagen door in het bekende win tersportgebied Val d'Aran. Ook premier Aznar en zijn ge zin zijn dit jaar van de partij. Een klein leger politiemensen is naar de Pyreneeën gediri geerd om de veiligheid van de hoge gasten te garande ren. Door de enorme drukte zitten alle hotels vol. Daarom zijn de politiemensen ondergebracht in een oud appartementenge bouw waar ze met twintig man op een kamer slapen. Ze moe ten zelf hun eten regelen. Daar voor krijgen ze een vast bedrag per dag, maar dat is lang niet genoeg in het luxe en peperdu re skioord. „We moeten uit ei gen zak bijbetalen als we ge noeg willen eten", mopperde een agent. Het is niet de eerste keer dat de leden van de Guardia Civil in opstand komen tegen de be roerde werkomstandigheden. Dit keer hebben ze anoniem de publiciteit gezocht, want het reglement van de Guardia ver biedt hen te protesteren. GPD zaterdag 30 december 2000 AKMOLA - De politie van Kazachstan heeft tot haar verba zing een dwalende groep van 24 asielzoekers aangetroffen in de ijzige steppe-regio in het noorden van het land. De 24, die ook een overledene meesleepten, kwamen uit Sri Lanka. De zwervers verklaarden tegen de politie dat ze dachten in Duitsland te zijn, het land waar ze asiel wilden aanvragen. De Srilankanen trokken al vier dagen door het besneeuwde ge bied. Eén van de asielzoekers zei tegen de politie dat een zakenman de groep via de Verenigde Arabische Emiraten en Rusland naar Europa zou brengen. Waarschijnlijk is de groep in Rus land zonder enige vorm van verdere hulp afgezet. Vervolgens zijn de asielzoekers lopend de grens met Kazachstan overge stoken. Ze zijn opgevangen in een tehuis. ANP BRUSSEL - Vlaamse circussen krijgen geen subsidie meer als zij nog wilde dieren als leeuwen, tijgers en olifanten houden. Alleen een circus dat huisdieren als honden kunstjes laat ver tonen, kan nog in aanmerking komen voor een bijdrage van zeven miljoen frank (385.000 gulden) van Vlaams regionaal minister van Cultuur Anciaux. De nieuwe regeling gaat volgend jaar in. De maatregel is ge nomen op verzoek van dierenrechtenorganisatie GAIA, die al jaren klaagt over de slechte leefomstandigheden van leeu wen, tijgers en olifanten in de vaak kleine en verarmde Vlaamse circussen. De Vlaamse circusdirecteuren steunen volgens GAIA-woord- voerder Vandenbosch het voorstel. ANP BANJUL - President Yaya Jammeh van Gambia wil komend jaar islamitische wetgeving, de sharia, invoeren. Dat zei hij gisteren op de Gambiaanse radio. De staatschef van het West- Afrikaanse land zei dat de godsdienstvrijheid niet in gevaar komt. Gambia kent tot nu toe een grondwettelijke scheiding van kerk en staat. In Gambia wonen 1,3 miljoen mensen, van wie de meerder heid moslim is. President Jammeh werd rooms-katholiek op gevoed en bekeerde zich later tot de islam.. De sharia omvat de geloofsleer en regels voor het maatschappelijke leven. DPA PARIJS - Een geestelijk gestoorde 27-jarige man heeft don derdagavond met een schaar de penis van een vijf jarig jonge tje afgeknipt. Het drama speelde zich af in een toilet van Mc Donald's in de Parijse voorstad Cergy-Pontoise. Het jongetje was met toestemming van zijn oppas alleen naar het toilet gegaan. Een vrouw in het naastgelegen damestoilet werd gealarmeerd door het gillen van het kind. De dader ontsnapte aan een lynchpartij van woedende bezoe kers doordat de particuliere bewakingsdienst van het etablis sement hem razendsnel aan de politie wist uit te leveren. Het slachtoffertje is overgebracht naar een ziekenhuis. Hij zou niet in levensgevaar zijn, zo is gisteren meegedeeld. GPD KHARTOEM - Omar Hassan al-Bashir is voor een derde ter mijn van vijf jaren gekozen tot president van Soedan. Hij kreeg in totaal 86,5 procent van de uitgebrachte stemmen. Dat hebben de autoriteiten gisteren bekendgemaakt. De oppositiepartijen deden niet mee aan de verkiezingen. De belangrijkste rivaal van Al-Bashir was voormalig president Nimeiri. Hij was echter kansloos. Waarnemers spreken van een formaliteit, niet van verkiezingen. AFP/ANP SINGAPORE - In Singapore heeft voor de eerste keer ter wereld een geboorte plaatsge vonden die totstand is gekomen met behulp van een eicel en sperma die allebei bevroren wa ren. Een echtpaar met ernstige vruchtbaarheidsproblemen heeft na een ingewikkelde inse minatie een gezonde tweeling gekregen, zo meldden gisteren artsen in de stadsstaat. De moe der ovuleerde alleen met behulp van medicijnen. In het sperma van de vader zaten geen levende zaadcellen. Artsen moesten daarom uit de teelbal van de man gezonde zaadcellen verkrijgen. Een po ging om met behulp van deze bevroren zaadcellen een niet be vroren eicel te bevruchten mis lukte. Uiteindelijk moesten zowel ei cellen als sperma worden inge vroren om aan de bevruchting te kunnen werken. Een eerste zwangerschap liep uit op een miskraam. De tweede poging was wel succesvol. Het geslacht varuie kinderen en de datum waarop zij zijn geboren zijn niet bekendgemaakt. Over de hele wereld zijn er al honderden bevruchtingen ge weest met bevroren sperma en 'levende' eicellen. Tot nu toe is slechts dertig keer een zwanger schap ontstaan door bevruch ting van een bevroren eicel door niet bevroren sperma. EFE (Advertentie) Sauna kopen? door Pascale Thewissen BRUSSEL - België wordt over spoeld door vluchtelingen die nog voor het einde van het jaar asiel willen aanvragen. Meer dan twaalfhonderd mensen stonden gisteren urenlang te wachten in de vrieskou voor de Dienst Vreemdelingenzaken in Brussel. Er braken opstootjes uit en de rijkswacht moest uit rukken om te voorkomen dat mensen in de verdrukking raak ten. om zelf in hun behoeften te voorzien, maar worden onder gebracht in vluchtelingenkam pen. Het aantal opvangplaatsen moet daarom drastisch worden uitgebreid. De overheid had drie nieuwe lo caties op het oog, waaronder va kantiecentrum Hengelhoef in het Belgisch-Limburgse Hout halen. De rechtbank in Hasselt trok gisteren echter een streep door dat plan. Drie omwonenden spanden met succes een kort ge ding aan tegen de overheid. De rechtbank besliste gisteren voor elke dag dat in Hengelhoef toch vluchtelingen worden opgevan gen, de overheid de drie omwo nenden een schadevergoeding van één miljoen frank moet be talen. Ook in Westende en Arendonk, in de Noorderkempen, is de te genstand tegen de komst van asielzoekers groot. In Arendonk werden donderdagavond de ruiten van de burgemeesters woning ingegooid en werden huizen van voorstanders be schoten met hagel. Twee men sen zijn in verband met de zaak ondervraagd door de politie. Ze zijn na verhoor weer op vrije voeten gesteld. Op 10 januari wordt in België een nieuw asielwet van kracht. Vluchtelingen krijgen na die datum niet langer financiële, maar alleen nog materiële steun. Veel asielzoekers hopen door nu nog een verblijfsver gunning in België aan te vragen op de valreep in aanmerking te komen voor een uitkering. Dat is echter niet het geval. Toch ontstonden de afgelopen dagen lange rijen wachtenden. Zwerven De Dienst Vreemdelingenzaken kan per dag niet meer dan drie honderd asielaanvragen in be handeling nemen. Mensen die niet dezelfde dag geholpen wor den, krijgen het advies op een ander tijdstip terug te komen. Het probleem is volgens Artsen zonder Grenzen dat velen in de tussentijd nergens terecht kun nen en op straat rondzwerven. Artsen zonder Grenzen deelde gisterochtend soep en dekens uit om de ergste nood te lenigen. Op het ministerie van Binnen landse Zaken werd crisisover leg gevoerd over de opvang van de vluchtelingen. De nieuwe Belgische asielwet houdt onder meer in dat asiel zoekers niet langer geld krijgen Politiemannen helpen een echtpaar. Hun auto sloeg over de kop na een slippartij bij de stadBemidji in de staat Minnesota. In het gebied viel ruim twintig centimeter sneeuw. foto Monte Draper/AP van onze redactie buitenland LONDEN - Een vliegtuig van British Airways met bijna vier honderd mensen aan boord is gisterochtend bijna neergestort tijdens een poging tot kaping. Het toestel, een Boeing 747, was enige tijd onbestuurbaar. De pi loot kon nog net voorkomen dat het vliegtuig verongelukte. De chaos werd veroorzaakt doordat een passagier tijdens de vlucht de cockpit binnenstapte en probeerde de stuurknuppel van de piloot over te nemen. De man, die volgens de Britse om roep BBC ongewapend was, raakte verwikkeld in een hand gemeen met de bemanning. De 53-jarige piloot werd in zijn oor en in een vinger gebeten voor de kaper kon worden overmees- i terd. Tijdens het korte gevecht werd de automatische piloot ontregeld. Het toetsel maakte daardoor een aantal duikvluch ten. Onder de 379 passagiers vielen lichtgewonden. Een van de inzittenden verklaarde dat de mensen totaal in paniek raakten: „Het zag eruit alsof het vliegtuig ieder moment kon neerstorten". Het toestel telde negentien be manningsleden. Aan boord was ook de 55-jarige Britse popster Brian Ferry, zanger van het ter ziele gegane Roxy Music. De gewonde passagiers zijn overgebracht naar ziekenhui zen. De kaper, die de Keniaanse nationaliteit zou hebben, is ge arresteerd. Een politiewoordvoerder liet weten dat de man 'geestesziek' is. RTR/DPA/AFP/ANP van onze redactie buitenland WASHINGTON - Zware sneeuwval en strenge koude veroorzaken in de Verenigde Staten en in Groot-Brittannië nog steeds grote problemen. In de VS zijn inmiddels 41 doden gevallen en president Clinton heeft in de staten Oklahoma en Arkansas de noodtoestand uit geroepen. BELGRADO - Zoran Djindjic, de vermoedelijke nieuwe pre mier van Servië, dreigt met een interventie in het omstreden grensgebied met Kosovo. Hij zegt dit in een intei-view met het Duitse weekblad Der Spiegel. In het zuiden van Servië zijn et- nisch-Albanese guerrilla's van het Ucpmb actief in een gedemi litariseerde zone. „We geven de KFOR-vredestroepen nog maximaal twintig dagen om de De meeste doden in de VS vielen in de staat Texas, waar 22 men sen omkwamen. In die staat kwamen in de nacht van don derdag op vrijdag meer dan dui zend automobilisten vast te zit ten in de sneeuw. In totaal is in verschillende staten bij meer dan 600.000 huishoudens de stroom uitgevallen. Deskundigen vrezen dat het noodweer de komende dagen de situatie in het grensgebied te stabiliseren", aldus Djindjic. „Indien er aanwijzingen komen van een Albanees offensief dan zal onze politie direct ingrij pen." Intussen zouden onderhande lingen tussen de Servische auto riteiten en vertegenwoordigers van het Ucpmb voorspoedig verlopen, meldde het Joegosla vische presbureau Beta. AFP/DPA staten aan de noordelijke oost kust zal bereiken. Daar zouden ook twee stormfronten bij el kaar komen, die met name in New York zware sneeuwval en stormwind zullen veroorzaken. In Groot-Brittannië veroor zaakt het winterse weer een gro te verkeei'schaos. De politie heeft automobilisten gewaar schuwd niet de weg op te gaan. In vrijwel het hele land ligt een dik pak sneeuw. Vooral Schot land wordt getroffen. Boven dien is het ook flink koud, is sommige delen van het land wex'd het min 13 graden Celcius. Veel luchthavens zijn nog steeds gesloten. Met name in Liver pool, Luton (Londen), Glasgow en East Midlands stx-andden duizenden passagiers. Ver wacht wordt dat het koude weer en de sneeuwval nog enkele da gen aanhouden. Gletsjers In Zwitsei-land vreest men voor wateroverlast omdat de glet sjers blijven smelten, De kans op overstromingen en mod derstromen wordt daardoor steeds groter, blijkt uit een stu die van het federale instituut voor technologie ETH Züi'ich. Van de 76 tot nu toe geïnspec teerde gletsjers zijn er 68 duide lijk aan het smelten, schx-eef ETH-glacioloog Martin Hölzle gisteren in de krant Neue Zür- cher Zeitung. Als voorbeeld van het aanhou dende smelten wees Hölzle op (Advertentie) KIJK OP INTERNET... Van den Dongen PARKETVLOEREN Langeviele 75 - Middelburg 0118-637136 het afbreken in juli van de tong van de Allalingletsjer in de zui delijke Valais-Alpen. De één miljoen kubieke meter grote ijs massa stortte van de berg naar beneden. Een jaar eerder viel een deel van de Gutzgletsjer bij Grindelwald in het dal. Al sinds de negentiende eeuw houden de autoriteiten in Zwit serland de toestand van de glet sjers in het land nauwlettend in de gaten. DPA/ANP/AP JERUZALEM - Eén van de twee soldaten die don derdag om het leven kwa men door een explosie in Gaza, was een Nederland se christen. Jonatan Ver meulen (29), een sergant- majoor in de explosieven opruimingsdienst van de Israëlische grenspolitie. Hij ontmantelde een bom nabij de Sufa-overgangin het zuiden van de Gaza strook toen een tweede projectiel afging. De be grafenis heeft waar schijnlijk morgen plaats in Israël. Vermeulen komt uit Et- ten-Leur, maar vei'bleef in zijn jeugd geruime tijd met zijn ouders in Israël. Enkele jaren geleden keerde hij terug naar Isra el en betrok een woning in Ben Shemen. Volgens een woordvoerder van de grenspolitie maakte hij tot twee jaar geleden deel uit van de anti-terroris- mebi-igade Yaman. In 1998 ging hij over naar de explosievenopruimings dienst. De aanslag dondex-dag is volgens x-egionale media opgeëist door de Islamiti sche Jihad, een militante organisatie die zich verzet tegen het vx-edesproces in het Midden-Oosten. ANP van onze redactie buitenland JAKARTA - De Indonesische politie heeft ongeveer twee we ken geleden 'Tommy' Soeharto gearresteerd, maar de jongste zoon van ex-president Soeharto wist te ontsnappen. Dat heeft president Wahid gisteren be kendgemaakt na een bezoek aan de moskee, aldus de website van The Jakarta Post. Hutomo 'Tommy' Mandala Soe harto is veroordeeld tot achttien maanden cel wegens corruptie, maar hij slaagt er steeds in aan gevangenneming te ontkomen. Volgens Wahid vroeg Tommy na zijn axrestatie door een politie man in Oost-Java om een onder houd met Wahid. Hij zei een compromittex-ende geluidsop name te hebben van een gesprek met Wahid waarvan het staats hoofd zou moeten weten. De politieman liet zijn arrestant vervolgens even alleen in een kamer om contact op te nemen met Jakarta. In de tussentijd wist Soehai-to's zoon door een raam te ontsnappen. Volgens Wahid bestaat er geen geluidsopname en gaf hij op- dx-acht tot directe arrestatie, maar toen was de vogel al gevlo gen. De chef van de Indonesi sche politie Surojo Bimantox-o van onze redactie buitenland BOGOTA - De voorzitter van de vredescommissie van het Co lombiaanse parlement Turbay, is gisteren met vijf anderen, on der wie zijn moeder, vermoord. De politie vermoedt dat het gaat om een aanslag van de FARC, de grootste guerrillagroep in Co lombia. De vredescommissie probeert een dialoog tot stand te brengen tussen de regeling en rebellen, die elkaar al vier decennia be strijden. Diego Turbay (47), lid van de oppositionele Liberale Partij, was uit Florencia, de hoofdstad van het zuidelijke departement Caqueta, onderweg naar een heeft zijn verontschuldigingen aangeboden voor het voorval. Wahid zei te weten waar Tommy is. „Als de tijd rijp is, zal hij wor den gearresteerd", aldus de pre sident. Wahid sprak Tommy twee maal voor zijn veroordeling. Hij zou Soeharto's zoon voorstellen hebben gedaan rond de juridi sche afhandeling van zijn zaak. Twee Indonesiërs hebben be kend betx-okken te zijn geweest bij aanslagen op kerken op kerstavond. Zij kregen voor hun aandeel dertig dollar (75 gul den). De twee waren al eerder opgepakt, nadat ze gewond raakten toen in Bandoeng een pand met daarin opgeslagen ex plosieven ontplofte. Akim Op kerstavond zijn in Indonesië in acht plaatsen aanslagen ge pleegd op christenen die kerst vierden. Daarbij vielen zeker vijftien doden en hondex'd ge wonden. De twee verdachten, 21 en 23 jaar oud, bekenden dat ze in opdracht van ene 'Akim' explosieven op parkeerterrei nen van zes kerken moesten plaatsen. Van de 210 miljoen Indonesiërs is ongeveer negentig procent moslim. Slechts vijf procent is christen. ANP/AFP politieke bijeenkomst in het dorp Puerto Rico. De aanslag had plaats in het oerwoud bij een enclave die in handen is van de marxistische FARC. Eerder op de dag maakte de FARC bekend dat de eerste uit wisseling van gevangenen begin januari kan plaatsvinden. Een van de FARC-leiders, Manuel Marulanda, en een vertegen woordiger van de regering voer den deze week overleg om tot de i-uil van zieke en gewonde ge vangenen te komen. Beide par tijen willen tussen 3 en 5 januari tot twintig gedetineerden vrij laten. In november trok de FARC zich tenig uit vredesbesprekingen met de regering. RTR (Advertentie) Zondag open van 13.00 -18.00 uur. Start SALE bij Pot Stoutenbeek: de bekende meubels en merken nu met verrassende kortingen. Als u de komende weken bij Pot Stoutenbeek binnenloopt, zult u waarschijnlijk niets vreemds opmerken. De topdesigns van de bekende meubelmerken vindt u daar waar u ze altijd vindt. Maar als u goed kijkt, ziet u dat een groot aantal meubels van een label voorzien is. Een SALE-label. En ondanks het feit dat zo'n label het enige A A L 1 verschil is, lijkt het ons voldoende reden om nü uw slag te slaan. SlOUl6flu£6K Wij komen graag bij u thuis. Pot Stoutenbeek Nieuwendijk 89, Axel, Zeeuws-Vlaanderen. Elke zondag geopend van 13.00 tot 18.00 uur. Telefoon (0115) 56 20 10, SieMatic keukenstudio 1e verdieping, Bezoek ons ook op internet www.stoutenbeek.nl (Advertentie) JEZELF DURVEN ZIJN? bel ZANT EROVER! Roelf Zant, Psycholoog met hart en ziel Adviseur, coach en trainer (tel,: 01 13-232013)

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2000 | | pagina 5