Nu begint de nieuwe eeuw 1€M PZC PZC CAMBODJA 19 bezoektijden Jaartelling agenda kerkdiensten lezers schrijven weekenddiensten ZEELAND HELPT Steun het Kinderfonds! zaterdag 30 december 2000 ZeelancT 1 Ziekenhuis Walcheren Koudekerkseweg 88, 4382 EE Vlissingen tel.(0118)425000 dag. 15.00-20.00 uur afd. Psychiatrie dag. 19.00-20.00 uur, woe, zaenzo 14.00-16.30 uur afd. IC/CCU dag. 15.00-16.00 en 19.00-20.00 uur Kinderafd. ouders gehele dag, overig bezoek 14.00-19.00 uur Oosterschelde Oosterscheldeziekenhuis 's Gravenpolderseweg 114, 4462 RA Goes tel. (0113) 234000 dag. 13.00-13.45 en 18.30- 19.45 uur Kinderafdeling (afd. A) ouders gehele dag. Overig bezoek 14,30- 19.30 Kinder/Kraamafdeling (afd A/B) ouders kinderen en partners zwangeren gehele dag, overig 14.30-19.30 uur Hartbewaking (afd. H) dag. 11- 11.30,14-14.30 en 19-19.30 uur Zweedse Rode Kruis Ziekenhuis Koning Gustaafweg 2, 4301 NPZierikzee tel.(0111)430000 dag. 15-16en 18.30-19.45 uur Lindenhof revalidatie 's Gravenpolderseweg 114a, 4462 RA Goes, tel. (0113) 236236 ma t/m vrij: 14.00-21.00 uur zaten zon: 10.00-21.00 uur Emergis Oostmolenweg 101,4481 PM Kloetinge tel. (0113) 267000 woe, zat en zo 14.00-21.00 maa, din, don en vrij 18.30- 21.00 uur Zeeuws-Vlaanderen Locatie De Honte Wielingenlaan 2, 4535 PATerneuzen tel. (0115) 688000 dag. 14.00-14.45 en 19.00- 20.00 uur; afd. Psychiatrie dag. 18.00-20.00 uur;woe, weekeinde, feestdagen 14.00-16.30 uur en 18.00-20.00 uur; afd. IC/CCU dag. 14.00-14.30 uur en 19.00-19.45 uur. kinderafd. ouders gehele dag, overig bezoek 14.00-19.00 uur. Locatie Antonius Pastoor van Genklaan 6, 4501 AJ Oostburg tel. (0117) 459000 dag. 14.00-15.00 en 18.30- 19.30 uur; Kinderafd. ouders 8.00-20.00 uur, overig bezoek (afd. 4) dag. 9.00-21.00 uur. Goeree-Overflakkee Ziekenhuis Dirksland Stationsweg 22, 3247 BW Dirks land tel. (0187) 607300 dag. 16.00-17.00 en 17.45- 19.30 uur, zo idem tot 20.00 uur l Bergen op Zoom Ziekenhuis Lievensberg, Boerhaaveplein 1 4624 VT Bergen op Zoom tel. (0164) 278000 dag. 14.30-15.15 en 18.30- 20.00 uur za en zo 14.30-16.00 en 18.30- 20.00 uur Psychiatrisch Ziekenhuis Vrederust Hoofdlaan 8,4661 AA Halsteren tel. (0164) 289100 woensdag, zaterdag en zondag 13.00-17.00 uur Brugge Academisch Ziekenhuis Sint Jan Ruddershovelaan tel. (0032) 50 452111 dag. 14.00-20.00 uur (m.u.v. IC en hartbewaking) Academisch Ziekenhuis Sint Lucas SintLucaslaan29 tel. (0032) 50 369111 dag, 14.00-20.00 uur (m.u.v. IC en hartbewaking) Gent Universitair Ziekenhuis Gent De Pintelaan 185 tel.(0032)9 2402111 dag. 14.30-20.00 uur l Rotterdam AZR-Dijkzigt Dr. Molewaterplein 40 3015 GJ Rotterdam Centraal telefoonnummer (010) 4639222 (voor inlichtingen be zoektijden van alle afdelingen) AZR-Sophia Dr. Molewaterplein 60 3015 GJ Rotterdam tel. (010) 4636363 Bezoektijden ouders: 07.00- 12.00 uur. Bezoektijden iedereen: 14.00-20.00 uur. Afd.Verloskunde: dag. 11.00- 12.00 en 18.00-20.00 uur. Voor partner/echtgenoot: 09.00- 12.00 en 15.00-21.00 uur AZR-Daniël den Hoed Groene Hilledijk 301 3075 EA Rotterdam tel. (010) 4391911 dag. 16.00-20.00 uur internet: http://www.pzc.nl e-mail: redactie@pzc.nl Postbus 18 4380 AA Vlissingen De Provinciale Zeeuwse Cou rant - waarin opgenomen de Middelburgsche, Vlissingsche, Goesche en Breskensche Cou rant, Vrije Stemmen en de Zie- rikzeesche Nieuwsbode - is een onafhankelijk dagblad, dat zich niet bindt aan levensbeschou welijke en politieke opvattin gen, stromingen of partijen. De redactie van de Provinciale Zeeuwse Courant maakt naast de eigen nieuwsgaring gebruik van de volgende bronnen. Geassocieerde Pers Diensten (GPD), Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), Associated Press (AP), Bridge, Deutsche Presse Agentur (DPA), Agence France Press (AFP), Reuters (RTR), Belga en European Press-photo Agency (EPA). BEELDRECHT De publicatierechten van werken van beeldende kunstenaars aan gesloten bij een CISAC-organisa- tie zijn geregeld met Beeldrecht te Amstelveen. door Jeffrey Kutterink Ruk morgenavond als de klok twaalf uur slaat de kurk van de fles, schreeuw het dak van het huis, joel de hele buurt bij elkaar en zet het op een feesten. Hoewel de hele wereld een jaar geleden de champagneflessen al uit bundig liet knallen, start rekenkundig gezien maandag pas de nieuwe eeuw. „Kennelijk is de discussie daarover een onuitroeibaar verschijnsel", zegt Piet Korteknie uit Kats. „Want bij aanvang van de twintigste eeuw heeft zich het zelfde geklier afgespeeld." Dat we met zijn allen nog niet in het vliegtuig naar Mars kunnen stappen,' zoals visionairs decennia geleden voor zagen, is een detail. Maar dat er anno 2000, in de tijd van Intel, Internet, en Windows, nog steeds onduidelijkheid bestaat over de jaartelling, is eigenlijk bizar. Tijdrekening is overigens door de eeu wen heen een verwarrende zaak ge weest, met verschillende kalenders in uiteenlopende delen van de wereld. Toch is het doorgronden van onze jaar telling niet moeilijk. De Roomse mon nik Dionysius Exiguus berekende in de zesde eeuw, rond 525, volgens de Gre goriaanse kalender wanneer de ge boorte van Jezus Christus moet zijn ge weest. Hij gebruikte daarvoor diverse historische bronnen. In die tijd werd in het christelijke Europa gerekend met het systeem van Romeinse cijfers, waarin de nul ontbreekt (de nul werd pas in de late Middeleeuwen in Europa geïntroduceerd). En dat is de kern waar alles om draait en waar de verwarring door ontstaat. Volgens de berekeningen van D ionysius volgt op de laatste seconde van het jaar 1 voor Christus, de eerste seconde van het jaar 1 na Christus. Hij laat de jaar telling beginnen op 1 januari van het jaar 1. Voor het jaar 1 komt dus direct het jaar -1. Als gevolg daarvan begint een nieuwe eeuw op 1 januari 101, 1 januari 201 en dus ook op 1 januari 1001,1 januari 2001 enzovoorts. De nieuwe tijdrekening is vanaf dat moment, naast de Romeinse, op kerke lijke documenten vermeld. Na verloop van jaren verdrong de christelijke tijd rekening de Romeinse en verspreidde zich met het geloof. Domheid Piet Korteknie uit Kats schreef in janu ari een brief naar de PZC waarin hij dat verhaal in het kort nog eens uit de doe ken deed. „Ik heb me er buitengewoon aan gestoord dat iets wordt gevierd dat pas later plaatsvindt", zegt hij. „Het is In Kloosterzande werd vorig jaar uitbundig gefeest bij de (valse) start van het nieuwe millennium. foto Charles Strijd een soort collectieve domheid, die alles te maken heeft met door de commercie opgeklopte emoties." Buitengewoon geïnteresseerd als hij is in alles wat met tijdrekening te maken heeft, kan Korteknie zich er weer kwaad om maken. „Iedereen die een klein beetje kan rekenen, kan bij wijze van spreken op zij n vingers natellen dat het nieuwe millennium komende maandag begint. Veel mensen hebben het idee dat de jaartelling hetzelfde werkt als het tellen van het aantal jaren van een mensenleven. Maar zo werkt het niet", zegt hij verontwaardigd. „Je moet het zien als het beschrijven van een regeringsperiode van een ko ning. Dan zeg j e toch ook niet dat hij be zig is met zijn nulde jaar van regeren? Dan spreken we van het eerste rege ringsjaar. Het jaar nul bestaat namelijk niet. Dus mathematisch gezien klopte de viering het afgelopen jaar niet. Maar ik geef toe dat het jaar 2000 veel magi- scher klinkt dan het jaar 2001 en dus commercieel gezien aantrekkelijker ren." onuitroeibaar verschijnsel. Eén ding staat vast: volgend jaar zijn we van het gezeur af. Want dan staat het vast dat de eenentwintigste eeuw is begonnen." Ondanks alle wetenschap over hoe het nu zit met de jaartelling, heeft Korte knie geen diepere gevoelens bij de ko mende jaarwisseling. „Er zullen wat oliebollen voorbijkomen. Het afsteken van vuurwerk is aan mij niet besteed. Ik zal de overgang naar de eenentwintig ste eeuw rustig in huiselijke kring vie- Toch vindt Korteknie het een rare dis cussie. „Het is een gek verschijnsel. Aan het begin van de twintigste eeuw heeft hetzelfde geklier zich afgespeeld. In het Vaticaan werd het begin van die eeuw wisseling gevierd in 1900. Toen ze er daar achter kwamen dat ze daarmee fout zaten, hebben ze het feest in 1901 nog eens dunnetjes over gedaan. De dis cussie over wanneer een millennium wisseling plaatsvindt, is kennelijk een Ook Jacobus Simonse uit Middelburg verbaast zich over de discussie en voelt zich roepende in de woestijn. „Ik slaap er gewoon van hoor", verzekert hij la chend. „Maar hebben andere mensen geld kunnen verdienen door te roepen dat de nieuwe eeuw in 2000 begint? Ik heb dat nooit begrepen. Het zal wel aan mij liggen, al is er gelukkig nog een aan tal mensen dat weet dat de nieuwe eeuw maandag begint. Prettige eeuwwisse ling!" Zaterdag 30-12, zondag 31-12 en maan dag 1-1 Aagtekerke Nederlandse Hervormde Kerkzo 19.00 uur dhr Murre, 19.00 uurds Heuvelman; Gereformeerde Gemeente zo 9.30 en 19.00 uur ds Neele, 14.30 uur leesdienst, ma 9.30 uur ds Neele; Arne- muiden Nederlandse Hervormde Kerkzo 9.30 uurds van Ginkel 15.00 uurds Voets, ma 9.30 uur ds Voets; Gereformeerde Kerkzo 19.00 uurds Bouwkamp, ma 9.30 uur ds Bouwkamp; Volle Evangelie Ge meente (Immanuel) zolO.OO uur samen komst; Biggekerke SOW Gemeente (Dorpskerk) zo ds de Nooy (gez.dienst)19.00 uur ds van den Broeke Domburg Protestantse Kerkgemeen schap zo 10.00 uur ds Boekesteyn; Rooms Katholieke Kerk Willibrordkapel za 19.00 uur; Gapinge Nederlandse Her vormde Kerk zo 10.00 uur ds Dekker (SOW); Grijpskerke Michaelskerk zo 10.00 uur ds Ketelaar 19.00 uur ds den Braanker, ma 10.00 uur ds Ketelaar; Kle- verskerke Nederlandse Hervormde Kerk zo 19.30 uur ds Boomer; Koudekerke Nederlandse Hervormde Kerk 10.00 uur dhr v.d. Maas (SOW 19.30 uur ds Knevel (SOW); Vliedberg zolO.30 uur dhr Simons ;Rooms Katho lieke Kerk, Der Boede (gebouw De Poort) elke 2e, 4e en 5e zat. 10.30 uur; Meliskerke SOW Gemeente (Odulphus- kerk) zo 19.00 uur dhr Peene; Gerefor meerde Gemeente zo 9.30 en 14.30 uur leesdienst, ma 9.30 uur leesdienst; Middelburg Oostkerkzo 10.00 uurds Ver- weij; Nieuwe Kerk (SOW) zo 10.00 uurds Bakker; De Morgenster zo 10.00 uur ds Brakema 19,30 uur ds Koops, ma 10.30 uur ds Koops; Wijkgemeente Gerefor meerde Bond (Ontmoetingskerk) zo 10.00 uur (HD) en 17.00 uurds Wüllschle- ger, ma 10.00 uur ds Wullschleger; Hof- pleinkerk(SOW) zo 10.00 uurds Smit, ma 10.30 uur ds van den Berg (gez.dienst); De Hoeksteen (SOW) zo 9.30 uur ds den Braanker 19.30 uur ds Bakker; Swerfrust zo 9.45 uur dienst; 't Gasthuis zo 10.30 uur ds Kóther-Mid del hoek; Vrijz.Herv./Remonstranten (Koorkerk) zo 11.00 uur ds Hendrikse, 19.30 uur ds Smit (gez.dienst); Christelijke Gereformeerde Kerk zo 9.30 uur ds Mulder 16.30 uur ds Vogel, ma 10.00 uur ds Vogel.Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt zo 9.30 uur ds Doedens 16.30 uur ds van Wijnen;Gereformeerde Gemeente (Centrum) zo 9.30 en 18.30 uur ds Tanis 14.00 uur leesdienst, ma 9.30 uur ds Tanis;Middelburg-Zuid zo 9.30 en 14.00 uur leesdienst 18.30 uurds van Gelder, ma 9.30 uur ds van Gelder; Evangelisch-Lutherse Gemeente zo 10.00 uur dhr Kleij; Leger des Heils zo 10.00 uur kap. en mevr. Plaisier; Zeven- dedags-Adventisten (Doopsgezinde kerk za 11.00 uurdhrVerdouw.Baptisten Ge meente zo 10.00 uur br. Fabriek; Evange lie Gemeente De Wijngaard (locatie CSW, Gen.Eisenhowerlaan 25) zo 9.30 uur dienst; Rafaël gemeenschap Eleos zo 9.30 uur dienst; Rooms-Katholieke Kerk Petrus-en Pauluskerkzo 10.00 uur; Huize St. Willibrord elke 2e, 3e, 4e en 5e zater dag 17.00 uur;Verpleeghuis Het Gast huis zolO.30 uur; Baha'f Gemeenschap Walcheren, don. 20.00 uur.Nieuw en Sint Joosland Ne derlandse Hervormde Kerkzo 11 00 uur dhr van Driesten Streefkerk 19.00 uur dhr Murre; Oostkapelle Nederlandse Hervormde Kerkzo 10.00 uurds Spanjer 19.00 uurds den Hollander, ma 10.30 uur Nieuw jaarsmorgendienst (SOW in Zionskerk); Gereformeerde Kerk zo 10.00 en 19.00 uurds Kip ma 10.30 uurds den Hollander en ds Kip, Gereformeerde Gemeente zo 9.30 en 15.00 uur leesdienst, ma 9.30 uur leesdienst; Oost-Souburg SOW-gemeente(Oranje- pleinkerk) zo 9.30 uur ds v.d. Deyl 19.00 uur ds Woltering;De Zoute Viever zo 19.00 uur dsMesu;Geredja Kristen Malu ku Selatan di Belanda zo 17.00 uur da. Leuhery-Sinay, Pinkstergemeenschap Shalom zo14.30 uur dhr Deug;Nieuw- Apostolische Kerk zo10.00 uur dienst; wo 20.00 uur dienst; Rooms-Katholieke Kerk Martinuskerk, Zoute Viever 1e en 3e zat. 10.30 uur; Ritthem Nederlandse Her vormde Kerk zo 9.30 uur dhr van Driesten Streefkerk 19.00 uur dhr Simons; Serooskerke Nederlandse Hervormde Kerk zo 19,00 uurds Bruin en ds Warner (SOW);Gereformeerde Kerk zo 10.00 uur dhr Sinke (SOW), ma 10.30 uur ds War ner (SOW); Sint-Laurens Nederlandse Hervormde Kerkzo 10.00 uur ds den Hol lander 19,00 uur ds Spanjer; Gerefor meerde Kerk zo 10.00 en 17.00 uur ds Zaadstra; Vee re SOW-kerk, Kapellestr zo 9.30 en 19.30 uurds Fernhout; Vlissingen SOW-gemeente St.-Jacobskerk zo 9.30 uur ds Baas; Open Hof zo 9.30 uur ds de Koe-Bijl; De Schaapskooi zo 9.30 uur ds v.d. Broeke 19 00 uur ds de Nooij; Ter Reede zo 19.00 uur ds Baas.Ziekenhuis Walcheren zo 10.00 uur rk-dienst;Chris- telijke Gereformeerde Kerk zo 9.30 uur leesdienst 15.00 uurds Mulder, ma 10.00 uur leesdienst;Gereformeerde Kerk Vrij gemaakt zo 9.30 uur ds Doedens 16.30 uur ds Messelink;Gereformeerde Ge meente zo 9.30 en 16.00 uur leesdienst, ma 9.30 uur leesdienst; Hersteld Apost- Zendingsgemeente zolO.OO en 17.00 uur dienst;Leger des Heils zo 10.00 uur maj. en mevr. Kooyman; Anglicaanse Kerk (kapel zeemanshuis Scheldepoort) zo 10.30 uur; Zevendedags-Adventisten (herv.kerk O.Souburg) za 9.30 uur dhr Verdouw; Pinkstergemeente zo15.00 uur pred. Scheermeijer sr; Volle Evangelie Gemeente (Beréa) zolO.OO uur samen komst; Volle Evangelie Gemeente (Filadelfia) zo 9.45 uur ds Samson;Apostolisch Ge nootschap zo 9.30 uur dienst; wo 20.00 uur dienst; Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der laatste dagen zo 10.00 uur dienst; Christelijk Centrum Zuid poort (Faradayweg) zo10.30 uur samen komst; Rooms-Katholieke kerk Lieve Vrouwe- kerk zat 19.00 uur, zon. 10.00 uur; Ter Reede zat. 17.00 uur; Vrouwenpolder Gereformeerde Kerk zo 10.00 uur mevr. Pasma-van den Berg, 19.00 uur ds Haas; Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt zo 9.30 en 14.30 uur ds Pomp; Westkapelle Nederlandse Hervormde Kerk zo 9.30 uur ds Spaans 19.00 uur ds Sinte-Maartensdijk (SOW-diensten in Moria); Gereformeerde Kerk ma 9.30 uur ds Ketelaar; Gereformeerde Gemeente zo 9.30 en 18.30 uur leesdienst 14.30 uur ds van Gelder, ma 9.30 uur leesdienst; Vrije Evangelische Gemeente zo 9.30 uur br. Kamp 19 00 uur br. Minderhoud; Zoute- lande SOW Gemeente (Catharinakerk) zo 9.30 uur ds v.d. Poll 19.00 uur ds Boe- kesteijn. Deze rubriek is uitsluitend bestemd voor reacties op in de PZC versche nen redactionele berichten, artikelen of commentaren. De reactietijd beloopt uiterlijk 7 dagen. Plaatsing van bijdragen betekent niet dat de redactie de meningen en stellingen van de inzenders onderschrijft. Open brieven, oproepen, gedichten en anonieme inzendingen worden niet geplaatst. Bijdragen mogen niet langer zijn dan 250 woorden. De re dactie behoudt zich het recht voor inzendingen te bekorten. Over ge weigerde brieven wordt niet gecorrespondeerd. Winterpret Wat een bizarre manier om winterpret te laten zien. kin deren die ganzen bekogelen met sneeuwballen (foto PZC, 28-12). Is dit het hoogtepunt van sneeuwpret? Dat lijkt mij niet, het doet mij eerder denken aan een vorm van dierenmis handeling. Elisabeth Wigard Bree 24 Middelburg Hoog gehalte De eerste dag van het Razzma tazz-festival zit erop. Twee op tredens voor zestig man publiek en tot slot twee optredens voor negenenvijftig man. De PZC- verslaggever was inmiddels naar huis gegaan om zijn arti keltje te schrijven. Van het der de muziekgroepje kon hij nog net de naam en het genre noe men en van ons (Duo de Katte- bel) een keurige opsomming van een aantal artiesten van wie wij het repertoire al tien jaar lang doen herleven. Het nog aanwe zige publiek was erg enthousi ast en bedankte ons na afloop uitbundig. Ze hadden, ondanks het late uur, met volle teugen EVENEMENTEN zaterdag] BIGGEKERKE - Partycentrum De Kaas boer, 20.30 uur: Optreden rockformatie Surrender; MIDDELBURG - Hof van Tange, 15.00 uur: Voorstelling Circus Aladdin; Stadsschouwburg, 20,00 uur: The Buddy Holly Story, musicaj; Binnenplein Drvkkerij, 11.00 uur: Vertrek excursie langs monumentale bomen o.l.v. gids; Brasserie De Drvkkeij, 14.30-16.30 uur: Optreden Gert de Meijer, Amerikaans en Ierse folkmuziek; Kloveniersdoelen, 16.00 uur: Concert Matthijs Koene (panfluit) en Stefan Ger ritsen (gitaar); 20.30 uur: Cappella Breda (zang) en Kristoffer Zegers (electronical o.l v. Daan Manneke, OOSTKAPELLE - Zeeuws Biologisch Mu seum, 14.00 en 15.30 uur: Strandjutten met jutter van Zeeuws Biologisch Muse um; THOLEN - Markt, 11.00 uur: Rommelpot festival; I STREEKACTIVITEITEN MIDDELBURG - Woelige Werf, 13.30 uur: Diverse kaartspelen, VLISSINGEN - De Oude Stad, 16.00 uur: Buurtcontactmiddag; EVENEMENTEN zondag MIDDELBURG - Café Desafinado, 14.30 uur: Jazz en Bluessessies; Hof van Tange, 15.00 uur: Voorstelling Circus Aladdin; EVENEMENTEN maandïgl MIDDELBURG - Kloveniersdoelen, vanaf 15,00 uur: Nieuwjaarsconcert m.m.v, Theodora Geraets Erika Waardenburg, Monica Akihary Band, Brisk Egidius kwartet; Bye Yal, Xenakis ensemble en Willem Breuker Kollectief; Café Allez, 18.00 uur: Nieuwjaarsconcert Double Talk; l FILMS genoten en men noemde ons op treden mooi, ontroerend, inte ressant en humoristisch. En wat vermeldt de PZC? Jawel hoor: het oude cliché: hartverscheu rende en uit het leven gegrepen liedjes. Dit genre, waarvan ik de naam niets eens meer durf te noemen, zingen wij hooguit eens in de vijf j aar en dan zoeken wij die liedjes daar speciaal voor uit. Het andere repertoire, dat de verslaggever niet gezien heeft, heeft een hoog cabaret- en revuegehalte. En dat wilde ik bij deze even opmerken. Ans Schilders Kerkplein 55 Kapelle H. Binnendijk in De Meulvliet THOLEN - In De Meulvliet in Tholen wordt vrijdag 2 februari een echtparenavond gehouden. Henk Binnendijk spreekt daar over 'Man/Vrouw, éénheid in verscheidenheid'. Aan.de hand van een bijbelgedeelte wordt hierop ingegaan. Verder is er op deze avond gelegenheid voor sa menzang en het stellen van per soonlijke vragen. De bijeen komst begint om 20.00 uur. BERGEN OP ZOOM - Roxy, za. 14.00 en 16.00, zo. en ma. 14.00: Plop in de wol ken; Dinosaur; za. 18.15 en 21.30, ma. 20.00 uur: Meetthe parents; Charlie's An gels; Cinemactueel, za. t/m ma. 14.00 en 16.00 uur: Plop in de wolken; za. t/m ma. 14.00 en 16.15 uur: Dinosaur; The Grinch; za. en ma. 18.45 en 21.30 uur: The 6th Day; Charlie's Angels; The Family Man; GOES - 't Beest, 20.30 uur: The Straight Story; HULST - De Koning van Engeland, za. 13.45, 16.15 en 19.00, zo, 13.45 en 16.15, ma. 20.00 uur: The Grinch; za. en zo. 13.45 en 16.15 uur: Plop in de wolken; za. en zo. 13.45 en 16.15, ma. 20.00 uur: Di nosaur; za. 13.45 en 19.00, zo. 13 45 uur: Coyote Ugly; za. 13.45, 16.15, 19.00 en 21.30, zo. 13.45 en 16.15, ma. 20 00 uur: Charlie's Angels; za. 16.15 en 21.30, zo. 1615 uur: Autumn in New York; za. 19.00 en 21.30, ma. 20.00 uur: The Family Man, za. 19.00 en 21.30, ma. 20.00 uur:The6th Day; za. 13.45, 16.15, 19.00 en 21.30, zo. 13,45 en 16.15, ma. 20.00 uur: Meet the parents; za. 21.30 uur: What lies beneath; MIDDELBURG - Schuttershoftheater, za, 16.00 uur: Chicken Run; za. 19.30 en 22.00 uur: Wilde Mossels; zo. 14.00 uur: Magnolia; ma. 20.00 uur: Dröle de Félix; OOSTBURG - Ledeltheater, za. 13.30 uur: Teigetjes film; za. 20.00 uur: The X-men; za. 15.30 uur: Coyoty Ugly; VLISSINGEN- Cine City, za. en ma. 13.45, 16.15,19.00en 21.45, zo. 13.45 uur: Meet the parents; Charlie's Angels; Family Man; za. t/m ma. 16.15, 19.00 en 21.45 uur: The 6th Day; za. t/m ma. 21,45 uur: Autumn in New York; za. en ma. 13.45 en 16.15, zo. 13.45 uur: Plop in de wolken, za. t/m ma. 13.45 uur: Mariken; za. en ma. 13.45 en 16.15, zo. 13.45 uur: The Grinch (ned.); Dinosaur (ned.); za. t/m ma. 19.00 uur. The Grinch (eng).; Dinosaur (eng.); za. t/m ma. 19.00 en 21.45 uur: What lies beneath;za. t/m ma. 21.45 uur: Shaft; za. 24.00 uur: The Cell; Blair Witch 2; Gossip; O Brother, Where Are Thou; TENTOONSTELLINGEN BERGEN OP ZOOM - Markiezenhof, za en zo. 14.00-17.00 uur: Vrouwenmode van 1780 tot en met 1930 in beeld (t/m 1/1); Keldergalerie't Lievevrouwke, za.10.00- 17.00 uur: Miss-poes met werken van Wim Zwijsen (t/m 16/01), De Mollegan- gen, za. 10.00-17.00, zo. 14.00-17.00 uur: Ivo Nijs, keramische wandpanelen en objecten en Jaap Spaanderman, zitplas- tieken (t/m 31/12); Rietpen Galerie, za. en zo. 14.00-17.00 uur: Aquarellen van Piet van Leuven (t/m 7/1); Galerie Govert van Dijck, za. 12.00-17.00 uur: Werk van Govert van Dijck (t/m 11/3); BURGH-HAAMSTEDE De Bewaerscho- le, za. 13.30-16.30 uur- Hans den Hollan der, beelden en Fransje van der Swan, schilderijen (t/m 6/1); GOES - Museum voorZuid- en Noord Be veland, za. 13.00-16.00 uur: Handel en Nijverheid in Zeeland, originele tekenin gen en prenten uit de collectie van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen (t/m 13/1); GRAAUW - Atelier De Paaien, za. en zo. 13.00-18.00 uur: 'Beestenboel', gra fieken keramiek van Willembarendboelé (t/m 31/12); HEINKENSZAND 't Kunstuus, za. 10.00- 12.00 en 13.00-16.00 uur: Toos Segeren- Matthijssen, keramiek en schilderijen (t/m 30/12); HULST - Galerie De Eenhoorn, za. en zo.12.00-18.00 uur: Ashot Safian, olie verfschilderijen; Bibliotheek, za. 10.00-12.00 en 13.00- 16.00 uur: Mevrouw M. Gelderland, zelf gemaakte kaarten (t/m 3/1); KAPELLE - Fruitteeltmuseum, za. 13.00- 17.00 uur: Fruitpostzegels (t/m 6/1); MIDDELBURG - Zeeuws Archief, za. 9.00- 17.00 uur: Zeeland en Japan. Eilanden in contact (t/m 3/2); Geschiedenis en arche ologie van de Westmonsterkerk Middel burg (t/m 31/12); Galerie Icon, za. 12.00-16.00 uur: Oude (Advertentie) 30 en 31 december 2000 en 1 januari 2001 CENTRAAL ALARMNUMMER 112 Huisartsen: Vlissingen, zat. 0.00-24.00 uur: P.B.A. Crama, Hogeweg 107, tel. (0118) 413459. zon. 0.00-24.00 uur: B, Bosch, Badhuisstraat 81,tel. (0118) 412233. ma. 0.00-24.00 uur: A. van der Griek, Badhuisstraat 46, tel (0118)412950. Spreekuur 12.30-13.00 en 17,30-18.00 Middelburg, vrij. 17,00-zat. 23.00 uur: J.H. den Haan, Brakstraat 45, tel. (0118) 612830. zat. 23.00-zon. 23.00 uur S. A. van den Haak, Rouaansekaai 47, tel. (0118) 639933. ma. 23.00-din. 23.00 uur:J.H den Haan, Brakstraat 45, tel. (0118) 612830 Spreekuur 12.30-13.00 en 17.30-18.00 uur. Gezondheidscentrum Middelburg-Zuid, Souburg, Nieuwland en Arnemuiden, zat. 0.00-24.00 uur: J. F, M. Bergen, Kanaalstraat 89, Oost- Souburg, tel. (0118) 461500. zon. 0.00-24.00 uur: I. van de Driest, Lekstraat 6, Oost-Sou burg, tel. (0118) 461630. ma. 0.00-24.00 uur: R. G. G. Groot, Pr. Bernhardstraat 2, Ar nemuiden, tel. (0118) 601308. Spreekuur 12.30-13.00 en 17.30-18.00 uur. Gapinge, Grijpskerke, Oostkapelle, Se rooskerke, Vrouwenpolder, Veere en Zanddijk: Y. Bats, Dorpsstraat 2, Oostkapelle, tel, (0118) 581276. Domburg, Aagtekerke, Westkapelle, Meliskerke, Zoutelande, Koudekerke en Biggekerke, vrij. 18.00-zo. 12 00 uur: F. van Eede, de Casembrootstraat 24, Westkapelle, tel. (0118) 571234. zon. 12.00-ma. 24.00 uur:A. A v. d. Male, Duinweg 59, Zoutelande, tel. (0118) 561282. Biggekerke en Meliskerke (artsen Bou- wense en Stutterheim), vrij. 18.00-dï 08.00: B. Bouwense, Valkenisseweg 42, Bigge kerke, tel. (0118) 552190. Tandartsen: Walcheren: H. Oosterhof, Gerbrandystraat 176, Vlis singen, tel. (0118) 465326. Spreekuur 11.00-12.00 uur. Verloskundigen: Vlissingen, don. 20.00- zat. 22.00 uur: S. v.d. Kaaden, tel. (0118) 471140. zat. 22.00-ma. 22.00 uur: T. Adriaanse, tel. (0118) 471140. Middelburg, don 19 00-zon, 19,00 uur: J. Drijdijk, tel. (0118) 626045. Dierenartsen: Landbouwhuisdieren: tel. (0118) 633803. Kleine huisdieren: A. van der Wolf, Gerbrandystraat 151, Vlissingen, tel. (0118) 466548. Spreekuur 11.00-12.00 en 17.00-18.00 uur. Dierenartsen praktijk 'Oostkapelle: Oude Domburgseweg 33a te Oostkapel le, landbouwhuisdieren tel. (0118) 581443, gezelschapsdieren tel, (0118) 581443. Dierenartsenpraktijk Meliskerke: R. Roskam, Kelderweg 1, tel. (0118) 592838, Stichting Dierenambulance Walcheren: alarmnummer 0118 - 440688 Apotheken Stadsgewest Vlissingen/Middelburg: Zat. 10.00-19.00 uur: Apotheek Welsinge, Jw. Thibautstraat 45, tel. (0118) 623298. 24-uursdienst:ApotheekSouburg, C. van Perestraat 1, tel. (0118) 461593. Thuiszorg: Walcheren: voor gezinsverzorging, wijkverpleging en uitleen verpleegartikelen, tel. 0118- 684000. Ook in het jaar 2001! Wie helpt het kind van de rekening? Geef een kind een toekomst. Kosten: één gulden per dag. Adoptie betekent: onderwijs, voeding, medische zorg, een menswaardig bestaan. Elke gulden wordt rechtstreeks aan het kind besteed Eindejaarsactie! Bestel de schitterende KLEURENKALENDER 2001 met foto's uit Cambodja van de Middelburgse fotograaf Sjaak Schuit. Stort 13,00 op ING 65 07.90.782 t.a.v. Sawasdee en u krijgt de kalender franco thuis. Inlichtingen: Stichting Sawasdee, Groenedijk 2A, 4438 NN Driewegen (Zuid-Beveland). 'Telefoon: 0113-655784 Telefax: 0113-655461 Bank: ING 65.07.90.782 „p (met steun van de Stichting rZiv Helpt) en moderne Zeeuwse kunst tussen 1900 en 2000 (t/m dec.); Zeeuwse Bibliotheek, za.10.00-13.00 uur: Dorpen in Zeeuws Vlaanderen, Sluis en Aardenburg (t/m 6/1); Werk Jo den Hollander (t/m 30/12); Kinderprenten (t/m 30/12); Barbie toen en nu (1959- 2000) t/m 30/12; De Drvkkery, za. 9.00-18.00 uur: Veerse schilderkunst (t/m 25/1); Werk Rob Meij er (t/m 31/12); Galerie De Vier Gemeten, za.12.00-18.00 uur: Vlissingen, zijn schilders De Kunstkring (t/m 3/2); Galerie Icarus, zon. 14.00-17.00 uur: Werk Jeroen Schonberger(t/m jan.); Galerie In Depot, zo. en ma. 14.00-17.00 uur: Gebruiksvoorwerpen (t/m 5/2); Galerie Caesuur, za. 14.00-17.00 uur: Connie Dekker, performance Waïtin (t/m 13/1); GHL-galerie, za. en zo.13.00-17.00 uur: Barbara Jean, 'people and places' (t/m 7/1); Zeeuws Museum, za. 11.00-17.00, zo. 12.00-17.00 uur: 'Door ons gedaen', 125 meter lange merklap (t/m 10/-3); Galerie 't Haentje te Paart, za. en zo.14.00-16.30 uur: Mariana Papara en Alga Zaharescu, iconen (t/m 21/01); De Kabinetten van de Vleeshal, za. 13.00- 17.00 uur: Susann Walder's Very Merry Christmas Show 2000 (t/m 21/1); De Vleeshal, za. en zo.11.00-17.00 uur: Mx 2, werken diverse kunstenaars (t/m 4/1); NEELTJE JANS - Topshuis, 10.00-17.30 uur: Ramp 1953; OOSTKAPELLE - Zeeuws Biologisch Mu seum, za. en zo.12.00-17 00 uur: Identi fied Flying Object, vogels herkennen en onderzoeken (t/m 28/1); OOST-SOUBURG Watertoren, za. en zo.12.00-17.00 uur: Werken van Jan v. Munster, Ad de Jong, David Lindberg en Niels Staal, installaties (t/m 21/1); RILLAND - Dorpshuis Luctor et Emergo, za. 10.00-17.00 uur: Fotografie van Henk Backer (t/m 28/1); SLUIS - Raadskelder, 14.00-17.00 uur: Frank Leenhouts, schilderijen (t/m 7/1); TERNEUZEN - Galerie Rue Neuve, za. en zo.13.00-18.00 uur:Schilderijen en objec ten van Edwin de Smet (t/m 31/12); VLISSINGEN Kunstcentrum Willem 3, za. en zo. 12.00-17.00 uur: Werken van Jan v. Munster, neonsculpturen (t/m 28/1); Werk fotograaf Luciënne van der Mijle (t/m 21/1); GrapX, overzicht van 30 jaar vormgeving in affiches (t/m 7/1Si mon Dekker, schilderijen (t/m 23/12); Atelier 't Kantoor, za.12.00-16.00 uur: Juul Kortekaas en Antoine Mes, kerami sche ontwerpen en werk diverse kunste naars (t/m 30/12); Galerie El de Seo, za. 12.00-18-00 uur: Re latie- en trouwsieraden van diverse kun stenaars (t/m 27/1); WISSENKERKE - Galerie De Praktijk, za.13.00-17.00 uur: Pieter Kiesouw, olie verfschilderijen (t/m 6/1); IJZENDIJKE - Streekmuseum, za.13.00- 17.00 uur: Alles onder één dak, 80 jaar middelbaar onderwijs (t/m 31/3); ZIERIKZEE - Galerie Alexandra, za. 11.00- 17,00 uur: Katten in de hoofdrol, grafiek, olieverf, keramiek en plastiek van zes kunstenaars (t/m 30/12); Galerie Beddeweeg, za. 11.00-17.00 uur: Ines Sayers, ruimtelijk werk en objecten; Atelier-galerie Kos, za. en zo.13.00-17.00 uur: Werk Samia Constandse-Walraven. I HULPCENTRA" Alarmnummer Zeeland: tel. 112. Centraal Meldpunt Milieuklachten Zee land, tel. 0118 412323. SOS Telefonische Hulpdienst Zeeland, tel 0118 615551 (dag en nacht). Stichting Blijf van m'n lijf Zeeland, tel. 0118 469869 (dag en nacht bereikbaar). Hulp-en advieslijn Blijf van m 'n Lijf Zee land, tel. 0118 467003 (ma., wo. en vr. 9.00-12.00 uur). Kindertelefoon Zeeland, tel. 0800 0432 (gratis), dag. van 14.00-20.00 uur. Advies Meldpunt Kindermishande ling, tel. 0118 628800. Aids Infolijn, tel. 0118 638384. Ouders van Drugsverslaafden Zeeland, tel. 0118 623817 (dag en nacht bereik- School Lewedorp gaat fusie aan om te overleven LEWEDORP - Interconfessio nele basisschool De Leeuwerik in Lewedorp sluit zich aan bij de Stichting Katholiek Onderwijs Noord- en Midden-Zeeland. De school heeft steeds meer moeite om zelfstandig het hoofd boven water te houden. De stichting waar De Leeuwe rik zich bij aansluit, heeft al scholen in Goes, Vlissingen, Zierikzee, Rilland en Hans- weert. Met de komst van de ba sisschool in Lewedorp zal de naam veranderen in Stichting Katholiek en Interconfessioneel Primair Onderwijs Noord- en Midden-Zeeland. Volgens voorzitter J. M. van den Hondel is het initiatief vanuit Lewedorp zelf gekomen. „Onze stichting beschikt over een zo geheten directiemanager. Die heeft de afgelopen tijd vaak hulp geboden op De Leeuwerik. Zo is langzaam het idee ont staan dat het verstandig zou zijn als de school zich bij ons zou aansluiten." Volgens Van den Hondel komt De Leeuwerik als kleine school eerder in de problemen. Binnen de stichting kan De Leeuwerik met andere basisscholen sa menwerken op het gebied van onder meer financiën, admini stratie en personeel. „Een deel van de taken die nu door de di recteur van de school worden vervuld, kunnen dan door een ander worden gedaan. Bloktijden bruggen en sluizen in Zeeland (periodes dat de bruggen en slui zen altijd voor wegverkeer be schikbaarzijn) Kanaal door Walcheren: Keersluisbrug Vlissingen, dage lijks van .17 tot .25 en van .47 tot .55 Draaibrug Souburg, dagelijks van .26 tot .32 en van .49 tot .56 Stationsbrug Middelburg, dage lijks van .29 tot .37 en van .53 tot .05 Arneverkeersbrug Middelburg, dagelijks van .13 tot .17 Zeelandbrug, dagelijks van .07 tot .29 en van .37 tot .59 Zeelandbrug, maandag tot en met vrijdag van 7.30 tot 09.00 Zeelandbrug, zaterdag/zondag/ feestdagen van 17.30 tot 19.00

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2000 | | pagina 19