Schuld en schaamte in Gillende Keukenmeid PZC 10 Freek de Jonge op oudejaarsavond radio zondag vandaag zondag Tv-serie over Toon Hermans Acht deelnemers aan Songfestival Waardering Omroep Zeeland Love letters naar Amerika televisie zondag zaterdag 30 december 2000 door Ruud Buurman AMSTERDAM Om de zappers op oudejaarsavond de wind uit de zeilen te nemen, begint Freek de Jonge zijn oudejaarspro- gramma De Gillende Keuken meid met een paar lekkere plat te grappen. Je moet gewoon met de deur in huis vallen, dan blijven ze kij ken op 31 december. Freek de Jonge is in vorm, érg in vorm. In een tweekleurig ruitjespak, waar een ouwe rocker jaloers op kan zijn, betreedt hij de arena om het jaar 2000 met ons door te nemen en er is geen belangrijke gebeurtenis of opvallend detail dat het afgelopen jaar aan zijn aandacht is ontsnapt. En daarover worden geen platte RADIO 1 AM747KHz, 402m FM 104,4MHz Elk heel uur en om 7.30, 8.30, 12.30, 13.30,16.30, 17.30 en 18.30 Nieuws IKON: 7.07 De andere wereld van zon dagmorgen. VARA: 8 10 Vroege vogels. VPRO. 10.04O.V.T NOS 12.07 Journaal. 14.04 Langs de lijn. 18.10 Journaal. TROS: 19.04 Forum. NPS: Uit het nieuws. TROS: 21.04 Radio online. NOS: 22.04 Langs de lijn. 23.07 Met het oog op mor gen. NCRV: 0.04 Volgspot. 1.02 Nacht licht. 3.02-6.00 Nachtlicht op weg naar daglicht Philharmonic Orchestra o.l.v. Oliviero de Fabritiis m.m.v. diverse koren en solis ten. 13.02 Klassiekenzo, Radio 4: 14.04 Middagconcert. Koninklijk Concertge bouw Orkest met mezzosopraan. NPS: 16.30 Diskotabel. KRO: 18 04 Zin in mu ziek. Blaasmuziek. AVRO' 19 00 Jaccós keus. TROS: 20.02 Muziek interactief. KRO: 22.00 Laudate. Muziek voor kerst en nieuwjaar. VPRO: 23.00 Jazz op vier. NPS: 0.02 Vincent na middernacht. Radio 4: 1.02 Programma-overzicht Euroclas sic notturno. 1.05-7.00 Euroclassic not- turno RADIO 5 AM 1008 KHz, 298 m RADIO 2 FM87.9 MHz Elk heel uur nieuws Radio 2000: 6.04 - 6.00 De hele week op Radio 2, de Top 2000 RADIO 3 FM95.0 MHz Elk heel uur nieuws BNN: 6.04 De Heer zij met u. TROS: 10.04 Cyber Top 50. BNN: 14.04 BNN Live. 17.04 Top of the pops. NCRV: 18.04 BuZz. EO: 20.04 X-ion. Radio 3; 21.04 Concert. EO: 22.04 X-alt. 0.02 N-joy. AVRO/KRO: 1.02 Pyjama FM. Radio 3: 3.02-6.00 Pa trick Kicken Elk heel uur t/m 20.00, 22.00 en 0.00 uur Nieuws EO: 6.02 Praise op zondag. 7.30 Licht op jongerenkoren. 8.05 Groot nieuws. 8.59 EO Metterdaad. NCRV: 9.02 Woord op zondag. 9.30Te Deum Laudamus. IKON: 10.02 Verhalen vooraf. 10.12 Kerkdienst. 10.55 Wilde Ganzen. RKK/KRO. 11.02 Eu charistieviering. 12.05 Het klooster. IKON: 13 02 De andere wereld van zon dagmiddag. OHM: 15.02 De Lotusvijver: Jaarafluiting met mantra's. NCRV: 16.02 Schepper Co. IKON: 17 02 Kerkdienst. 17.58WildeGanzen. 18.02 Deandere we reld van zondagavond, met Bonnefooi en De eigen zinnigheid. NIK: 20.02 Het rapport. EO: 20.17 De muzikale fruit mand. 20.55 Met de Psalmen het jaar uit. 22.02 Bijbel vandaag. 22.20 Songs of praise 22.40 Cascade. 23.15-0.00 Zon dagavonduur RADIO 4 FM99,8 MHz OMROEP ZEELAND FM101,9MHz/97,8MHz/87,6MHz Om 7.00, 9 00, 10.00, 13.00, 14.00, 18.00, 20.00,0.00,1.00 en 6.00 uur Nieuws NCRV: 7 02 Vroeg op vier. VPRO: 8.30 Oren wassen. TROS: 9.04 Pezzi sacri. AVRO: 10.04 Caroline. 11.00 Het zondag ochtendconcert. Muziek voor saxofoon kwartet. Aansl.- 'n Uurtje opera Boito. Fragment opera Mefistofele. National Nieuws: Zie Radio 1. -8.02 Veelstromen- land. 9.02 Wachtpost 64. 11.05 't Is Brak man klassiek. 12.02 Wereldzeeuwen. 13.02 Omroep Zeeland nieuws in het kort. 13.05 Muziekspecial: Fairport Con vention in concert. 15.03 Muziek in be drijf. 17.02 Omroep Zeeland nieuws. 17.15-18.00 Muziek. grappen gemaakt. Daar worden harde noten over gekraakt, ge heel in de traditie van De Jonge verpakt in een aantal verhaal lijntjes. Waar hij bij voortdu ring van afwijkt om even uit te halen. En wie dit jaar een beetje heeft opgelet, kan zelf al op een rijtje zetten wie en wat daarvan het slachtoffer zijn. Het koningshuis Met ongeremd cynisme krijgt de zwijnen jagende koninklijke fa milie een veeg uit de pan, die im mers in het najaar een fascist uit Argentinië voor het avondeten had uitgenodigd. Een dergelijke familie mag volgens De Jonge nog blij zijn dat Nederland ze binnen de landsgrenzen ge doogt. Dat de lezers van Ons Vorstenhuis of hoe de oranje klantbladen ook mogen heten, maar vast weten uit welke hoek de wind waait op oudejaars avond. Het jaar 2000 was volgens Freek het jaar waarin de schaamte is verdwenen uit onze cultuur en heeft plaatsgemaakt voor schuld. „Schaamte is onoverdraagbaar, maar schuld kun je van je af schuiven. Schaamte is de stilte, schuld is heavy metal." Hij ver telt het verhaal van een Japanse acteur die op het toneel de stilte vertoont en tijdens een belang rijk optreden zijn concentratie verliest en zich daarvoor letter lijk doodschaamt. Hij pleegt zelfmoord, in stilte. Vuurwerkramp De thema's schaamte en schuld zijn ook toe te passen op de vuurwerkramp in Enschede. Het programma heet niet voor niks De Gillende Keukenmeid. Het blijft in de zaal nog wel stil als De Jonge 'zijn' publiek in schat als mensen die op oude jaarsavond het vuurwerk uit respect voor de slachtoffers, on aangeroerd zullen laten. Als al ternatief krijgt de zaal papieren zakken toegeworpen. Om op te blazen en op teken van De Jonge te laten ploffen. Maar dan is het wel gebeurd met het respect. Het gros van de zaal wacht ui teraard niet op dat teken en De Jonge scoort een zeker punt en kijkt op zijn podium verbijsterd neer op 'zijn' publiek, dat hij kennelijk toch verkeerd heeft ingeschat. Als geen ander weet de oude meester De Jonge dikke pret ge paard te laten gaan met inhoud. Meer dan een houten stoel en een piano heeft hij niet nodig, hij gaat met microfoon en pu bliek te keer op een manier waar bijna elke stand-up comedian een puntje aan mag zuigen. Vin gers op écht zere plekken leg gen, aanwijzen wat echt niet deugt en extra scherp zijn voor mensen met een hele dikke on gevoelige huid. Voor de grap In sommige onderdelen van zijn Gillende Keukenmeid is de dol le pret het enige doel waarnaar hij streeft. Als de gekke koeien ziekte aan bod komt, of als hij zich afvraagt of de benoeming van Lubbers als hoge commis saris van de vluchtelingen be halve 'voor ons land' ook nog goed is voor de vluchtelingen zelf. Hij vraagt zich af hoe lang je moet wachten voordat je op een wachtlijst van een ziekenhuis terecht kunt en maakt dan ook nog eens twintig grappen over de Olympische Spelen voor ge handicapten, waaronder een demonstratie van de start van de honderd meter voor doof- blinden. Het leuke is dat je al die grappen zelf ook had kunnen vei'zinnen. Maar dat heb je niet gedaan, want dat geeft geen pas, platte grapjes over gehandicapten. En als je ze vertelt zijn ze op geen stukken na zo leuk als uit de mond van Freek de Jonge, bij wie woord en mimiek zo bij el kaar passen dat je even niet meer bijkomt. En daar schaam je je helemaal niet voor. Nederland 3, zondag, 22.35 uur Freek de Jonge foto Phil Nijhuis KIRIKOU ET LA SORCIERE Kirikou et la soreïere (1998) is een sfeervolle tekenfilm van Mi chel Ocelot over de vroegwijze Kirikou, die al met zijn moeder discussieert voordat hij geboren is. VRT2,11.10 uur RUSSISCHE SALADE Russische salade (1994) is een amusante comedy van Yuri Mamin over bewoners van een huurkazerne in St. Petersburg, die via een magische toegangs weg vrolijke, maar soms moei zaam verlopende uitstapjes naar Parijs maken. Met Sergei Dontsov. Nederland 3,13.13 uur ANNIE Annie (1982) is een aardige mu sical van John Huston, met Ai- leen Quinn als het roodharige weesmeisje Annie, dat voor pro motiedoeleinden wordt ge bruikt door de hardvochtige miljonair Albert Finney. Uiteindelijk doet ze zijn hart smelten. VRT 1,13.30 uur GOING BERSERK In de film Going Berserk (1983) wil limousine-chauffeur John Candy graag trouwen met de dochter van een congreslid, een bizar religieuze leider, die ook eigenaar is van een aerobicstu dio. Comedy van David Stein- berg. SBS 6,14.25 uur MEET THE APPLEGATES Meet the Applegates (1991) is een nogal belerende, maar on derhoudende comedy van Mi chael Lehman over een kakker lakkenfamilie met aan het hoofd Ed Begley jr, die naar de grote stad trekt vermomd als mensen. Fox 8,18.00 uur GHOSTBUSTERS In Ghostbusters II (1989) be strijden spokenjagers Bill Mur ray en Dan Aykroyd een kwaad aardig slijm dat New York teis tert. Dun verhaal, maar welver makelijk gebracht. Comedy van Ivan Reitman. NET 5,20.55 uur ALEGRLA De film Alegria (1998) is een drama van Franco Dragone over de droevige clown René Bazinet, die verliefd is op ster zangeres Julie Cox. Haar vader, de circusdirecteur, is niet geluk kig met de relatie en drijft de clown tot waanzin. Nederland 1,21.07 uur MONTY PHYTON In de film Monty Python's The Meaning of Life (1983) verkla ren de komieken van Monty Py thon's Flying Circus op hun ty pische en schunnige wijze de zin van het leven. Vermakelijke co medy van en met Terry Jones. Verder met onder anderen Gra ham Chapman en John Cleese. VRT 2,23.45 uur HILVERSUM De Vlaamse televisiezender TV1 gaat een reeks televisieprogramma's maken rond Toon Hermans. „Vlaanderen houdt van Toon Hermans en hij gaf ons het ge voel dat het wederzijds was: al zijn shows waren ook bij ons daverende successen", zegt Bart Peeters, die het project gaat presenteren. Hij beschouwt zichzelf als 'de grootste Vlaamse fan van de grootste Nederlandse cabaretier'. TV1 heeft de exclusieve rechten verworven van de televisie uitzendingen van de onemanshows van Toon Hermans. Het gaat om elf shows die een periode van bijna 40 jaar overspan nen (1958-1997). Op basis van dit materiaal, allerlei archief beelden (interviews, repetities e.d.) en nieuwe interviews met vrienden, collega's en fans van Hermans, maakt de publieke omroep een reeks programma's die een uitgebreid en genun- ceerd beeld schetsen van de dit jaar overleden cabaretier. Op oudejaarsavond wordt een begin gemaakt met de reeks, in De leukste eeuw - Toon Hermans, Dankuwelalstublieft (TV1 20.00 uur). Bart Peeters presenteert dan een compilatie van hoogtepunten uit Hermans' carrière. GPD HILVERSUM - De NOS heeft acht deelnemers geselecteerd voor het Nationaal Songfestival. Onder de inzendingen is maar één Nederlandstalig liedje: Laat je zien van Paul de Graaf dat de zanger samen met Paul Fieselier schreef. Op 3 maart 2001 in Ahoy'in Rotterdam probeert ook de groep Friday Night Fever te winnen met Love will rule the world van Peter de Wijn. De Wijn schreef twaalf jaar geleden voor Gerard Joling Shangrila. Ook de auteurs van So much in love, Tjeerd van Zanen en Alan Michael zijn songfestivalvetera nen. Zij schreven het liedje One good reason waarmee Mar- layne twee jaar geleden het Nationaal Songfestival won. So much in love wordt ten gehore gebracht door Ebonique. Montezuma's Revenge zingt het lied Danielle (la plus belle) van De J ong en KuneMichelle zingt Out of my own van André Remkes en Dirk Jan Vermeij. Het lied Fool for you wordt ver tolkt door Sven en is geschreven door John Geuzinge. Bart Brandjes komt met Count me out van Erwin Radjinder. Céline en René zingen het liedje Simply in love van Wim Rijken en Haro Slok. In totaal zijn 304 bedjes ingezonden. Paul de Leeuw presenteert het Nationaal Songfestival. De winnaar plaatst zich voor het Eurovisie Songfestival dat 12 mei in Ko penhagen wordt gehouden. ANP VLISSINGEN - De overgrote meerderheid van de Zeeuwse bevolking waardeert de programma's van Omroep Zeeland Radio en Televisie vanwege het regionale nieuws en het regio nale karakter. Dat heeft Intomart gerapporteerd op basis van het grootste onderzoek dat OmroepZeeland ooit heeft laten instellen in de tweede week van november 2000. Aan duizend inwoners van Zeeland werden telefonisch meningen ge vraagd over de waardering van de progi-amma's op de Zeeuw se radio en televisie. HILVERSUM - Het tv-programma Love letters van produ cent Endemol is binnenkort ook op de Amerikaanse tv te zien. Op 12 februari zendt het Warner Bros Network een proef afle vering van het programma uit. Linda de Mol verhuist niet mee, want de omroep heeft geëist dat Love letters door een man wordt gepresenteerd. De producenten hebben het vroe gere tieneridool Donny Osmond voor die rol gevraagd. Als hij toestemt, zal hij door Linda de Mol worden bijgestaan. Zij heeft het programma samen met haar broer John ontwikkeld. Linda de Mol presenteert het programma in Nederland en Duitsland. ANP NEDERLAND-1 09.01 KRO Spirit 09 35 De wande ling 10.00 KRO/VRT Eucharistie viering 11.OOIKON De zondagmor gen van de IKON 11.00 Kerkdienst 12.00 NMO De heilige koran 12.10 Ramadan 13.00 OHM Jongeren programma 13.30 OMROP FRYSLAN Schrijversportret van Theun de Vries 14.00 TELEAC/NOT Industrieel erfgoed 14.27 NCRV Heilig vuur 14.52 C-majeur: Hohe Messe 16.53 TELEAC/NOT Leergeld 17.03 Knoop in je zakdoek 17.19 DicTeeVee, quiz 17.47 Verborgen verleiders 18.16 AVRO Close-up: Paul Huf, portret 19.31 KRO Get the picture, quiz 20.00 NOS Journaal 20 15 AVRO 50 jaar televisie, spel 21.07 Alegria, liefdesgeschiedenis 22.45 KRO Night of the Proms 23.53 Klok en vuurwerk 00.11 KRO Night of the proms 00.35-01.50 AVRO Het beste van Nederland 1, compilatie NEDERLAND-2 07.00 NOS Tekst tv 10.00 EO Ne derland zingt op zondag 11.00 TROS Wegwezen 12.00 NOS Jour naal 12.08 Terugblik EURO 2000 13.32 Olympische terugblik Syd ney 2000 14.57 TROS Het geheim van de Smid 15.45 NOS Journaal 15.55 Jaaroverzicht Journaal 17.28 BNN Finals 18.00 NOS Journaal 18 10 BNN Top of the Pops 19.00 NOS Portret Pieter van den Hoogenband 20.00 Journaal 20.15 TROS Dit was het nieuws 20.55 Una voce particolare, mu ziek 21.52 Siska, krimi 22.55 Postcodeloterij: 1 tegen 100, quiz 23.55 Ned 2 Klok 00.00 Vuurwerk 00.10 BN N Jaaroverzicht 2000 Top of the Pops 02.10-07.00 NOS Journaal NEDERLAND-3 07.00 Z@ppelin 11.00 VPRO Stomp out loud 11.45 Taxi service 11.58 Eight hours from Paris 13.13 NPS Russische salade, filmkome die 14.40 Notenkraker en muizen koning, ballet 17.25 SOCUTERA Stichting Vluch teling 17.30 Oudjaar op Z@ppelin 18.50 NOS Jeugdjournaal 19.00 NPS Sesamstraat in Paradi- so 20.00 Het oude westen, reportage 20.32 VARA Lebbis en Jansen, ca baret 21 48 NPS Lucille Ball, portret 22.45 VPRO Freek de Jonge: De gil lende keukenmeid 00.00 Vuurwerk 00.10 VARA Jack jubelt, spelshow 02.00-02.10 VPRO Dode dichters almanak RTL4 Mc Dowd 08.40 Ocean girl 09.05 Natuur op 4: Jacques Cousteau 09.55 Natuurop4: Last of the rhino 10.25 Natuurop4: Mandrills - Pain ted faces of the forest 11.20 Natuur op 4: World of wildlife 11.50 Real kids, real adventures 12.15 Ani- morphs 12.40 Hemel op paarden 13.10 Chuck Finn 13.40 Just a kid 14.05 Thunderstone 14.30 Thum- belina, speelfilm 16.05 Muziek op 4: Earth Wind Fire 17.00 Life cooking 18.00 Nieuws 18.10 Life cooking 19.00 UIT! 19.30 Nieuws 20.00 Laat ze maar lachen, talk show 21.30 Oudejaarsloterijshow 23.55 Klok en vuurwerk 00.05 Knallende kurken, terugblik 01.00-03.00 Dans je de hele nacht met mij? I RTL5 08.30 Travelcam tv 09.00 Hour of power 11.15 Eigen huis tuin 12.05 Toys for boys 12.35 Real sto ries of the Highway Patrol 13.20 Whatwentwrong 13.50 Skybound 14.25 The twentieth century 15.15 Animal rescue 15.40 Melrose Place 16.30 Paardensport tv 17.00 De draad kwijt, spel 17.30 Geri-the-girl can't help it, do cumentaire 18.00 Star Trek: Deep space nine, sf-serie 19.00 5 in het land, nieuws 19.30 Transport magazine 20.00 Autosport extra 20.30 Knocking on Doomsday's door 21.35 De gouden koets 22.05 Nieuws jaaroverzicht 2000 23.45 RTL 5 Nieuwjaarswensen 00.00 Klok vuurwerk 00.15 The devil made us do it 01.15 Nachtsuite, talkshow 02.45 Nachtprogramma I SBS6 07.00 SBS 6 Kids club: Kinderen zijn de baas! 08.00 Disney's feest: Classic Cartoon 09.05 Popeye 09.20 New Pink Panther 09.40 Ac tion 10.05 Gilette world sport spe cial 10.30 Swedish match sailing highlights 11.00 Snowmagazine 11.30 Regatta time 12.00 Zo goed als nieuw 12.25 The ultimate fit ness challenge 12.50 World of soc cer 13.20 Wild things 14.00 Ameri ca's funniest home videos 14.25 Going berserk, filmkomedie 15.45 Matlock 16.35 Start op zes 17.00 Vakantie-tv 17.30 Tuinieren met kijkers 18.00 Het Nieuws 18.10 Klussen wonen 18.55 Dieren op spreekuur 19.45 Lotto weekend miljonairs special 21.00 Finale de BUS 23.30 World music awards 2000 01.30 Regatta time 02.00 Nachtprogrammering VERONICA 07.00 Teleteens: Nick Freno 07.25 Harry and the Hendersons 07.50 You wish 08.15 100 deeds of Eddie 09.00 Top 5 10.15 Spelevisie 11.15 Yes or no 12.15 Zengi 13.45 Spele visie 14.20 Gogh's zondag 14.50 Western lifestyle 15.20Dedigit@le revolutie 15.50 Tv woonmagazine 16.35 Mega music dance experien ce: Sunstacia 17.10 De heilige koe 17.45 Big Brother finale 18.45 Nix in the fridge 19.20 Reisgids 20.05 Veronica's music night: Ac- da De Munnik 20.45 Van Dik Hout 21.30 De Dijk 22.10 The Corrs live at Lansdowne Road 22.45 Men strike back 23.45 This is the moment 00.00 Vuurwerk 00.10 The final countdown I OMROEPZEELAND 09.00 Tekst-tv 14.00 Jaaroverzicht Nieuws Om roep Zeeland leder uur herhaling 1 DELTA TV 06.00 Special: Het beste van 2000 (1) 06.11 De beste wensen van... 06.13 Special: Het beste van 2000 (2) 06.24 Tekst TV: evenementen [BELGIË NED-1 VRT 10.00 Eucharistieviering 11.20 Ter zake: Nieuwsjaaroverzïcht 12.30 Half uur natuur 13.00 Journaal 13.30 Annie, musical 15.30 The good life 16.00 Ask Harriet, comedy 16.25 André Rieu - La vie est belle 17.15 Vlaanderen vakantieland 18.00 Journaal 18.10 De rode loper 18.30 1000 seconden 19.00 Journaal 19.30 Op stap met dinosauriërs: Big Al 20.00 De leukste eeuw - Toon Her mans 20.30 De leukste eeuw - Lachen in 2000 21.35 Flikken, politieserie 22.35 Het swingpaleis, spel 00.05 Hitkracht - Eindejaarsspeci- al, muziek 01.00-09.00 Hitkracht - Herhalin gen BELGIË NED-2 VRT KETNET 07.00 Disneyfestival 07.30 Wizzy Woppy 07.45 Mijn naam is 08.00 Postbus X 08.25 Disneyfestival 08.55 Curieuzeneuze 09.00 Sam son Gert 10.00 De grote boze wolf show 10.20 Abeltje 10.45 Pa pyrus 11 10 Kirikou en de heks, ani matiefilm 12.25 Stopgontact 12.50 Disneyfestival 13.20 Ultratop CANVAS 14.00 Sportpaleis 17.00 Poleto po- Ie KETNET 18.00 Hopla 18.05 Musti 18.10 Wizzy Woppy 18.15 Allemaal beestjes 18.20 Disney Festival 18.50 Aquila 19.20 The three friends and Jerry 19.30 Kulderzip- ken CANVAS 20.00 Journaal 20.30 Pavarotti Friends 21.45 Blackadder back and forth, comedy 22.20 De Castar-trofee 23.00 Nefast voor de feestvreugde 23.40 Monthy Python's the mea- Candy Dulfer is te zien bij de World Music Awards 2000. ning of life, komedie 01.25-07.00 Herhaling Nefast voor de feestvreugde CARTOON 06.00 De Tidings 06.30 Bob de Bouwer 07 00 Thomas de stoomlocomotief 07.30 Looney Tunes 07.45 Mike, Lu Og 08,10 Ed, Edd, n Eddy 08.35 Dexter's laboratory 09.00 De Powerpuff girls 09.30 Dragonball Z 12.00 Jonny Quest 13.00 Looney tunes 13.30 Kerstvakantie special: Yogi the Spruce Goose 15.30 Johnny Bravo 15.55 Ed, Edd n Eddy 16.20 De Powerpuff girls 16.45 Angela Anaconda 17 10 The mask 17.35 Taz- Mania 18.00 Tom Jerry 18 30 Kleine monsters 18.40 Mike, Lu&Og 19.00 The Flintstones 19.30 The Addams family 20.00 De Jetsons 20.30 Dragonball Z 23.001 am Weasel 23.30 Cow Chicken 00.00 I am Weasel 00.30 De Powerpuff girls 01.00 Ed, Edd n Eddy 01.30 Cow Chicken 02 00 Fat dog Mendoza 02.30 Fly tales 03.00 Flying Rhino Junior high 03.30 Magic roundabout 04.00 De Ti dings 04.30 Blinky Bill 05.00 The Moom- ins 05.30 Magic roundabout KINDERNET 07.00 Pinokkio 07.25 The magic school- bus 07.55 Bassie Adriaan: De verzon ken stad 08.20 Simsala Grimm 08.50 Ernst, Bobbie de rest 09.00 Smurfen 09 30 Argai 10.00.Albert de 5e muske tier 10 25 Mirror, mirror 10.55 Yolanda 11.25 Lights, camera, action 11.50 The raccoons 12.25 The itsy busy spider 12.55 Football stories 13.25 Bimble 13.50 Smurfen 14.15 The rottentrols 14.30 Spotlight 14.45 Pocket dragons NET 5,23.35 uur 20.30 The nanny 20.55 Ghostbusters II, filmkomedie (1989) 22.35 Terugblik op Domino Day 2000 23.35 Marlboro flash backs 23.58 Klok en vuurwerk 00.03 Marlboro flashbacks 01.10 World Music Awards 2000 03.10 Nachtprogramme- ring 1 FOX8 06.30 Peter Pan 06.50 Honeybee Hutch 07 15 Tante Soesa 07.20 Why why fami ly 07.35 Tante Soesa 07.40 Triplets 08.05 Tante Soesa 08.10 Jim Button 08.35 Preview Fox kids 2001 09.00 Flint the time detective 09 25 Digimon 10.10 Action man new 10.50 Dennis the men ace 11.15 Life with Louie 11 35 Eerie In diana 12.00 Kippenvel 12.20 Mystic knight of Tir Na Nog 12.45 Preview Fox kids2001 13.10Fox kids marathon 15.05 Preview Fox kids 2001 15 25 Powers Rangers lost galaxy 15.45 X-men 16.10 Preview Fox kids 2001 16.35 Spiderman unlimited 16.55 Fox kids hang out 17.20 Dinozaurs 17.40 Power Rangers lost ga laxy 18.00 Meet the Applegates, filmko medie (1990) 19.30 Seinfeld marathon 23.00 New years music specials 23.00 Sensation 00.00 Oasis in concert 02.00 TV shop FRANKRIJK-2 NET 5 07.00 KinderNet 5 15 35 Pink Panther cartoon 15.40 Safari 16.05 Jenny 16 25 LateLine 16.50 Newsradio 17 10 High incident 18 00 Born to cook 18.30 Early edition 19.15 Popular 20.00 Will Grace 06,10 Petits matins,cool 06.55 diddy- cool 08.30 Les voix bouddhlstes 08.45 Connaitre I'lslam 09.15 A bible ouverte 09 30 Orthodoxie 10 00 Présence pro testante 10 35 Le jour du Seigneur 11.00 Messe 11.55 Les voeux 12 05 Geopolis 13.00 Nieuws 13.30 Rapport du Lo- to.13.35 The Race, la course du millé- naire 14.35 La colline aux mille enfants, tv-film 16.35 Dennis the Menace Strikes Again, film 17.55 Stade 2 18.15 Les Trophées des sports 19.55 Journal de 20.00 20.00 Voeux de Monsieur Jac ques Chirac 20.10 Journal de 20.00 20.55 Tapis rouge Spécial 31 décembre 01.05 La Veuve Joyeuse van Franz Le- har 03.10 La dernière nuit des proms 1999 2/2 04.00 Descentes 04 25 Urti 05.00 Azimuts TV5 06.00 Nieuws 06.15 Nieuwsoverzicht 07.00 TV5 infos 07.05 Les Zaps 08.00 Ca nadees nieuws 08 30 Les Zaps 09.00 TV5 infos 09.05 La fête des bébés 09.30 Va savoir 10.00 Nieuws 10.15 Clips mu- sicaux 10.30 Géniesen herbe 11.00TV5 infos 11.05 4eme Cirque Arlette Gruss - Lesannées Cirque 12.00 TV5 infos 12.05 Grands gourmands 12.30 Frans nieuws 13.00 TV5 infos 13,05 Signé taloche 14.00 Nieuws 14 15 Spécial Question pour un champion 16.00 Nieuws 16.15 TV5, l'invité 16.30 Grand gourmands 17.00 TV5 infos 17.05 Notre siècle 18.00 Nieuws 18.15 22eme Festival Interna tional du Cirque 20 00 Belgisch nieuws 20.30 Frans nieuws 21.00 TV5 infos 21.05 Soiree du nouvel an 01.00 TV5 in fos 01.05 Zwitsers nieuws 01.30 Frans nieuws 01.45 Lapin chasseur 04,00 Doorlopende herhaling ARTE DUITSLAND-1 DUITSLAND-2 RTL TV 14.00 Voyages, voyages - Thaïlande 14.45 Chasseurs doüragans (1) 15.15 Grand Format 17 05 PNC 17.30 Tatort: Freiwild, tv-film (1984) 19.00 Moby Dick 19.30 Flash ARTE Info 19.40 Musica en direct 20.30 ARTE Info 20.50 Musica en direct 22.10 La Carrozza d'oro, film (1952) 23.50 Les voeux d'ARTE 00.05 Design for Living, film (1933) 01.35 Be my wife en: Seven Year Bad Luck 02.25 Petits et grands miracles 02.54 Fin ENGELAND-1 05.30 Teletubbies 06.00 Philipps Tier- stunde 07.00 Abenteuer in den Weiden 07.20 Die Abenteuer von Paddington Bar 07.30 Pumuckl TV 08.30 Sesam- strasse 09.00 Tigerenten Club 10.25 Spatzi 10.55 Petzi und seine Freunde 11.00 Tagesschau 11.03 Mama ist un- móglich 11.30 Die Sendung mit der Maus 12.00 Presseclub 12.45 Ta gesschau 13.15 Weltreisen 13.45 Der Hochdruckmacher 14.30 Preussen - Chronik eines deutschen Staates 15.00 Tagesschau 15.05 Der Ballon-Marathon 15.50 Wolfsblut II - Das Geheimnis des weissen Wolfes, avonturenfilm (1994) 17.30 Schnee im Wilden Westen 18.00 Tagesschau 18.05 Manner und andere Katastrophen, romantische komedie (1998) 19.29 Ein gutes Los fur alle 19.30 Lindenstrasse 20.00 Tagesschau 20,05 Neujahrsansprache des Bundeskanz- lers 20.15 Silvesterstadl 01 00 Ta gesschau 01.10 La Nouvelle Eve 02.10 Tanz der Vampire, avonturenfilm (1966) 03.55 Der Trip - Die nackte Gitarre 0,5, komedie (1995) 05.20 Die schónsten Bahnsirecken der Welt ENGELAND-2 07.55 Match of the day 09.10 Theodore Roosevelt 11.00 The wild thornberries 11.25 Grange Hill 12.15 The strongest man in the world, familiefilm (1974) 13.45 Robot wars 14.30 Locations 15.00 Ryan's daughter, drama (1970) 18.10 The Simpsons 18.35 Robot wars 19.20 The count of Monte Cristo, miniserie (1998) 20.10 Tinker, sailor, spy, minise rie (1980) 20.55 Happy new year 21.00 I love 1970s 22.45 Christopher Lee's Ghost stories for Christmas 23.15 Gods and monsters, biografsche speelfilm (1998)00.55Jools'sannualhootenanny 03.00-04.10 The bride of Frankenstein, horrorfilm (1935) 05.30 Strassenfeger 06.00 Hut ab! 06.25 Alice im Wunderland 06.50 Hippo Hurra 07.05 Billy the cat 07 30 Heidi 07.55 Ta- baluga tivi 09.00 Archibald der Deiektiv - Ein Koala ermittelt 09 15 Zur Zeil 09.30 Der Mensch lebt nicht vom Brot allein 10.15 Rudis Rabenteuer Aansl: Wildlife Aansl: Pettersson und Findus Aansl. Siebenstein 1100 Löwenzahn 11.25 Kinder-Wetten, dass...? 13.15 Heute 13,20 Hokkaido - Japans Garten der Götter 13.50 Die Madels vom Immen- hof, komedie 1955) 15.15 Alaska, speel film (1996) 17.00 Heute 17.05 Lukas Aansl NKL-Tagesmillion 18.00 Silves- terkonzert der Berliner Philharmoniker 19.00 Heute Aansl: Ansprache des Bun- deskanzlers zum Jahresende 19.30 Ver- steckte Kamera - Die grosse Silvester- Comedy Show 21.10 Evelynn Hamanns Geschichten aus dem Leben 22.20 Heu te 22.25 André Rieu in der Royal Albert Hall 23.55 ZDF spezial - Willkommen 2001 00.05 Die ZDF-Hitparty 02.05 Heu te 02 10 Lukas 03.05 April Hailer-Show 03.30 April Hailer-Show 03.55 Das Beste aus 'Varell Decker" 04.25 Varell Dec ker 04 55 Schóne Aussichten 05.20 Schóne Aussichten NGC 06.00 Wall street journal 06.30 Market week 07.00 Europe this week 07.30 Asia this week 08.00 Randy Morrison 08.30 Cottonwood christian centre 09 00 Eu rope's entrepeneurs 09.30 World busi ness review 10.00 Far eastern economic review 10.30 Wall street journal 11.00 Europe this week 11.30 Asia this week 12.00 Oude zeevaarders: Het verhaal van de schildpad 13.00 Wildernis van de wilde hond 14 00 Vliegende dierenart sen 14.30 Hondenbaantjes 15.00 Dos siers van aanvallen door haaien 16.00 Het gebied van de grote witte beer 17.00 Leven met luipaarden 18.00 Een paarei- keltjes meer 19 00 Geweldadige vul kaan 20.00 Terugkeer van de wolf 21.00 Toppunt van moed 22.00 Fantastische reis 22 30 Dolle stokstaartjes 23.00 De adelaar en de slang 23.30 Reuzen van Jasper 00 00 Klein stadje, grote tent 00.30 Een paar eikeltjes meer 01.00 De terugkeer van de wolf 02.00 Toppunt van moed 03 00 Fantastische reis 03.30 Dolle stokstaartjes 04.00 De adelaar en de slang 04.30 Reuzen van Jasper 05.00 Klein stadje, grote tent 05 30 Een paar eikeltjes meer CNN 05.30 Disneys Timon Pumbaa 05.55 Disneys Pepper Ann 06.20 Disneys grosse Pause 06.45 Die Biber Brüder 07.05 CatDog 07.30 Disneys neue Mic key Maus Geschichten 08.00 Disneys Hercules 08.25 Disney Club - Goes Clas sic 08.30 Classic Cartoon 08.40 Simsala- bim Sabrina 09.05 Big Brother - Das Fi nale 12.10 Das A-Team 13.00 Schans springen 15.15 Zuriick in die Zukunft, sf- komedie (1984) van Robert Zemeckis 17.15 Big Brother - Family Friends 18.45 Aktuell Weekend 19.10 Showtime 2000 - Der etwas andere Promi-Award 20.15 7 Tage - 7 Kópfe Spezial 22.00 Wit- ze, Sketche, schrage Tóne 2000 00.00 Otto - Der neue Film, komedie (1987) 01.20 Otto - der Ausserfriesische, kome die (1987) 03.00 7 Tage - 7 Kópfe Spezial 04.55 Zurück in die Zukunft, sf-komedie (1984) 08.00 Penny Crayon 08.15 Teletubbies 08.55 Arthur 09.20 Taz-Mania 09.40 Johnny Mysto, avonturenfilm (1996) van Jeff Burr 11.00 Service for the tur ning of the year 11.45 Castaway 2000 11.55 Father, dear father, komedie (1972) 13.30 Are you being served? 14.00 Nieuws 14.10 Castaway 2000 14.20 EastEnders 15.15 Castaway 2000 16.30 The wizard of Oz, musical (1939) 18.10 The world's strongest man 18.40 Regionaal nieuws 19.10Songsofpraïse new year's eve 19.45 David Copper- field, tv-film 21 00 EastEnders 21.30 Da vid Copperfield, tv-film 23.20 Nieuws 23.35 Castaway 2000 23.45 Goodbye 2000 00.45 The national lottery new year's stars 01.45 Carry on girls, kome die (1973) Aansl: National lottery up date 03.10 BBC News 24 06.30 CNNdotCOM 07.30 World busi ness this week 08.30 Inside Europe 09.30 World sport 10.30 World beat 11.30 World sport 12.30 Hotspots 13.30 Diplomatic license 14.00 News update 14.30 World report 15.30 Inside Africa 16.30 World sport 17.30 Showbizz this weekend 18.00 Late edition 19.30 Busi ness unusual 20.30 Inside Europe 21.30 The artclub 22.30 CNNdotCOM 23.30 World sport 00.00 WorldView 00.30 Sty le 01.00 WorldView 01.30 Asian edition 01.45 Asia business morning 02.00 WorldView 02.30 Science technology week 03.00 CNN Time 04.30 The art- club 05.30 This week in the NBA MUSIC FACTORY 06.00 CyberChoice 10.00 Top 40 jaar overzicht 2000 en Factory facts jaar overzicht 18.00 TMF Jaarmix 200019.00 Non-stop het jaar uit! 23.00 TMF Jaar mix 2000 00.00 Happy new year' 01.00 TMF Jaarmix 1997 02,00 TMF Jaarmix 1998 03.00 TMF Jaarmix 1999 04.00 TMF Jaarmix 2000 05.00 The DJ's MTV EUROPE 00.00 Best of 2000 weekend 06.00 Kick- start 09.30 Fanatic 10.00 European top 20 11.00 Best of stories 2000 12.00 Best of stars 2000 13.00 Best of weekend 2000 14.00 MTV Europe Music Awards 2000 16,00 Total request 17.00 Data vi deos 18.00 News weekend edition 18.30 Stylissimo 19.00 Ultrasound 20.00 Best of stories 2000 21.00 Road rules 21.30 The Tom Green show 22.00 New Years Eve 2000 party mix 23.00 Amour 01 00 Sunday night music mix MUZZIK 05.00 Ochtendtv 09.00 Collection David Oïstrakh (2): Concert van Sibelius 09.55 Special Muzzik'et Vous! 10.50 De agen da 11.10 Jonathan Miller'sOpera Works (6): The Death Scene 12.00 D'ici Danses 12 35 J. S. Béch: 48 Preludes Fugues (Boek 1,1-12) 14.10 J. S. Bach: 48 Prelu des Fugues (Boek 1,13-24) 15.45 J. S Bach: 48 Preludes Fugues (Boek 2,1- 12) 17,10 J. S. Bach: 48 Preludes Fu gues (Boek 2, 13-24) 18.55 Zlika 19.30 Notes de Légendes 19.40 Solisten van de Beracasa-stichting Monlpellier 2000: T. Morris, tenor 20.35 De agenda 21.00 Avondspecial: oudjaar 'Fin de Siècle' 21.00 Oudjaarsgala in Berlijn 1998. 'Songs of Love Desire' 22.30 De agen da 22.45 Porgy and Bess van Gershwin EUROSPORT 08.30 Youth only zone special 10.30 Youth only zone 11.00 Auto/Motorsport 11.15 Motorsport 11.45 Auto/Motor sport 12.00 Rally 12.30 Auto/Motor sport 12.45 Formula 3000 13.15 Auto- /Motorsport 13.30 Eurogoals 13.45 Gil lette Dream Team 14.15 Eurogoals 14 30 Euro 2000 15.30 Eurogoals 15.45 Euro 2000 16.45 Eurogoals 17.00 Voet bal 17.30 Schansspringen 18.30 Diverse sporten 19.30 Kunstschaatsen 21.30 Eu ro 2000 spirit 22.30 Diverse sporten 23.30 Auto/motorsport 23-45 Eurogoals 00.00 Vuurwerk van de Olympische Spelen 00.15 Euro 2000 spirit 01.15 Vuurwerk van de Olympische Spelen DISCOVERY CHANNEL 09 00 Untold stories of the Navy Seals 09 55 Battlefield 11.45 On the inside 12.40 Scrapheap 13.30 The world's lar gest casino 14.25 Tsunami chasers 15.15 Too extreme - Extreme danger 16.10 Jumbo jet 17.05 Russian roulette 18.00 Extreme contact XI 18.30 O'She- a's big adventure 19.00 On the inside 20.00 Three minutes to impact 22.00 Rumble in the jungle 23.00 Medical de tectives 00 00 Byzantium 01.00 Spell of the North 02.00 Crocodile hunter

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2000 | | pagina 10