PZCfrenfe Kerstpakket mag dit jaar schitteren Van top tot teen in Coca-Cola Verpakking maakt het parfum vrijdag 8 december 2000 Japan blijkt een nieuwe hit als thema in het kerstpakket. Daliflor van Salvador Dali: een flesje in de vorm van een vrou wenlichaam. De tijd dat elke filmster, pop zanger of sportman z'n ei gen parfum op de markt bracht, lijkt een beetje voorbij. Dat is niet zo vreemd, want behalve de geur van de tennister Sabatini is er nog nooit een succesvol ge weest, En aangezien de schap pen in de winkels niet van elas tiek zijn, en eigenlijk heel veel geld waard zijn, verdwijnen de meeste van die geuren al binnen een paar maanden. Toch verschijnen er elk jaar weer tientallen nieuwe parfums op de markt. Van onbekende huizen of merken, maar ook de vertrouwde namen komen gere geld met nieuwe geuren. Het is elke keer weer een gok welke aanslaan en blijvertjes worden. Zo nu en dan is er meteen het grote succes, zoals vorig jaar Di or overkwam met J'adore. In een jaar tijds heeft dat nieuwe par fum de wereld veroverd en be hoort het tot de toptien van de best verkochte parfums. Dat is niet verwonderlijk, want direct na de lancering waren vakmen sen al laaiend enthousiast en de consument volgde snel. In Lon den, Parijs en New York werd J'adore gekozen tot het beste parfum van 1999. Ook dit najaar zijn er weer nieuwkomers die hopelijk de kerst nog halen. Opvallend is dat dit keer vooral flacons de aandacht trekken. De mooiste is zonder twijfel Daliflor van Sal vador Dali: een flesje in de vorm van een vrouwenlichaam. Een Daliaanse betuiging van dank baarheid aan alle vrouwen die voor de schilder een enorme bron van inspiratie zijn ge weest. Prachtig is ook de ronde fles Sensations van Jil Sander. Op vallend zijn GoodLife van Da- vidoff en de hoorn des over- vloeds van Christian Lacroix. Nieuw zijn verder Mahora van Guerlain, Bvlgari BLV en Mau- buisson van het gerenommeerde juweliershuis van de Place Ven- döme in Parijs. Lancöme ten slotte komt met Miracle in een mooi gestileerde roze fles, en na het succes van de herengeur Nautilus Aqua is er nu ook Don na Nautilus in een helderblau we fles. Minder pretentieus, maar lekker fris is Woman Sport Energy van Adidas, voor een heel leuke prijs. Chanel Geen nieuwe geur van Chanel deze keer, maar wel een nieuwe verpakking voor Chanel 5, een kleine vaporisateur met twee vullinkjes. ,,We doen aan lange- termijnplanning, en daarom ko men we niet al te vaak met een nieuwe geur"aldus woordvoer ster Cathy Roelants. Allure is alweer vier jaar geleden geïn troduceerd en nummer 5 bestaat altachtig jaar! We veranderen wel voortdurend wat aan de be staande parfums. Niet zozeer qua geur, maar wel qua verpak king en qua reclame. Daarmee proberen we iedere keer het imago bij te stellen. Dat vinden we een betere methode dan steeds met een nieuwe geur te komen. En vergeet niet, heel veel mensen zijn erg vertrouwd met een bepaalde geur. Die vin den het niet leuk als er steeds weer wat nieuws komt terwijl misschien hun favoriete geur verdwijnt." Behalve met allerlei nieuwe geuren liggen de parfumwin kels tegenwoordig ook helemaal vol met prachtig samengestelde cadeaupakketten. Die vorm van cadeaus is overgewaaid uit de VS, waar hij al jaren bestaat. Als je iemands voorkeur kent, dan is het gemakkelijk een leuk ca deau te kopen. Geurtjes met bij behorende zeepjes, maar ook bodylotions, badschuim en wat al niet, in een leuk mandje met een grote strik. Wie trouwens echt indruk wil maken, heeft zeker succes met een flacon van Baccarat-kris- tal, met de genoemde nieuwe geursensatie J'adore. Wereld wijd worden er vijfduizend van verkocht, waarvan vijf in Ne derland. De prijs? Wat dacht u van 6700,-? Ria Schuurhuizen Sinterklaas is nog maar net jarig geweest en de fabri kanten van kerstpakketten kunnen hun eindej aarsverras singen al niet meer aanslepen. Euro-paraf ernalia en produc ten met een knipoog naar Japan, liefst verpakt in zilverkleurige papiertjes en doosjes, zijn 'hot'. En in het verlengde van voor gaande jaren mag het kerstpak ket anno 2000 weer wat duurder zijn. De lijn van de afgelopen tien jaar wordt doorgetrokken: een lichte stijging in de prijs en de aantallen verkochte pakketten. Dat zegt voorlichter W. Jansen van landelijke keten van hore- cagroothandels Sligro, goed voor jaarlijks vele duizenden kerstpakketten. Directrice G. van Haaster van Van Haaster Relatiegeschenken in het Noord-Hollandse Lim- men is nog positiever. ,,Wie nu nog iets bij ons wil bestellen, komt te laat." Bijenkorf Busi ness Class, onderdeel van het warenhuisconcern, levert sinds begin vorige maand al niks bij zonders meer. Na komend weekend zijn bij BBC alleen nog maar standaardpakketten te krijgen. „De meeste bedrijven zijn er erg vroeg bijomdat ze bewust bezig zijn met hun kerstpakket. Ze kiezen ook kritischer dan vroe ger; waar je toen nog een ge woon pak koffie in het pakket deed, is het nu Wiener Melange of mokka", zegt Jansen. „Tien jaar geleden was het kerstpak ket nog een vorm van steun aan de werknemer in de dure decem bermaand. In de huidige wel vaartsmaatschappij is dat niet meer nodig; een kerstpakket is nu vooral leuk", vult Van Haas ter aan. Servies Prijzen van kerstpakketten va riëren van 20 gulden via een ge middelde van rond de zeventig tot meer dan 350 gulden. P. van Ast van Customer Concepts, het bedrijf achter www.eindejaars- geschenken.com: „Dat gebeurt ook uit concurrentieoverwegin- gen. De pakketten worden steeds uitgebreider, aangevuld met servies en andere gebruiks voorwerpen en dat wordt al maar gekker. "Bij Sligro probe ren ze daar niet al te veel aan toe te geven. „Bij ons worden de pakketten vaak op de traditio nele manier samengesteld; dat wil zeggen met veel levensmid delen en maar een paar artike len van blijvende waarde", zegt Jansen. Verpakking P. Beerendonk, eigenaar van de Kerstpakkettenhal in Zoeter- meer, kiest juist voor het kerst pakket 'nieuwe stijl'. „Bedrij ven maken met de huidige hoog- conjunctuur absoluut geen pro bleem van een duur kerstpak ket. Wat daar dan in zit? Vaak een goede fles wijn of champag ne, Die kosten al ruim honderd gulden per stuk. En om zulk duur spul kun je dan geen sim pele kartonnen doos meer doen. Dus krijg je houten trommels met een afbeelding erop, of zil veren bokalen die ook als cham- pagnekoeler te gebruiken zijn." Zilverkleur is dit jaar helemaal in voor de verpakkingen. Elk doosje of inpakpapiertje dat schittert of lijkt op het gewildë edelmetaal, scoort als een gek. Japan blijkt ook een nieuwe hit als thema. J. Ketting van de Bij enkorf; „De Japanse keuken doet het goed. Dat zie je terug in de kerstpakketten, met sushi- pakketten en andere Japanse hapjes." De millenniumgekte van eind 1999, vorig jaar de hype, is al weer overgewaaid. „Vorig jaar, met de angst voor de millenni umbug, was dat veel populair der", lacht Jansen van Sligro. „Het millennium is nu helemaal vervangen door de euro: euro calculators en allerlei prullaria in de vorm of binnen het thema van de euro", aldus L. van Hete- ren van Albert Heijn. Alex van Lanen Het kerstpakket zit anno 2000 vol luxe artikelen, die niets meer te maken hebben met de aanvulling van de kerstdis van een niet zo draagkrachtige werknemer. foto's Iris Loonen/GPD Coca-Cola Ware staat in de startblokken om met ingang van het komende voorjaar Europa te veroveren, nadat daarmee een jaar geleden een begin is gemaakt in Engeland. Freek en Willie At- tema en Hans de Geus, die samenwerken in A G Fashion in Harlingen, zijn er helemaal klaar voor. Op de gevel van hun vestiging op het bedrijventer rein Oostpoort staat de naam van de aan de fris drankfirma gelieerde kledinglijn al in - het juiste - rood vermeld. Al bijna vijf jaar doet A G Fashion zaken met het Brit se bedrijf Action Apparal, dat een jaaromzet van meer dan 12 miljoen pond heeft. Hun kle dingmerken Devel's advocate, Watsons, WSI en Chilli Pepper worden door de Harlinger Atte- ma en de uit Warmenhuizen af komstige De Geus verkocht in Nederland. Daaraan wordt nu Coca-Cola Ware toegevoegd. Het Italiaanse bedrijf Fashion Box distribueert de collectie in acht Europese landen. Een ding is zeker: het in Londen gevestig de licentiebureau houdt dege nen die met het frisdrank-kle dingmerk werken nauwlettend in de gaten. Zo wordt bijvoorbeeld streng toegezien op het gebruik van het juiste Coca-Cola-rood in adver tenties. Afwijkende 'roden' worden niet geaccepteerd. In de 180 items tellende collectie zit ten ook kledingstukken die midden-voor met een rits wor den gesloten. Er is lang over ge steggeld of 'Coca (rechts), streepje-op-de-rits en Cola (links)' wel acceptabel zou zijn, maar-het-fiat is uiteindelijk ge komen. Heel belangrijk is ook het in het logo opgenomen 'golf je', dat prominent onder de aan dacht van de aspirant-kopers wordt gebracht. De uiteindelij ke bedoeling is dat dit 'golfje' net zo op het netvlies van de consument staat gebrand als bijvoorbeeld de Mercedes-ster. Jaartal De frisdrank bestaat al 114 jaar en dus lag het voor de hand dat in de kledinglijn iets gedaan zou worden met het jaartal 1886. Dat kan niet, want '86' bleek al gedeponeerd. Derhalve wordt '85', het jaar waarin het denk werk voor de frisdrank werd verricht, nu gebruikt. De kledinglijn staat volgens de Attema's „voor een positieve le vensstijl, fun, gezelligheid en goede tijden" en is bedoeld voor mensen in de leeftij d van zestien tot vijfentwintig jaar. Het Har linger agentschap wil beginnen met zo'n vijftig verkooppunten volgend jaar en streeft daarna naar een uitbreiding tot tachtig a honderd zaken. In de collectie zitten jeans-broeken met de merknaam middenachter aan de binnenkant van de taille band, een bescheiden etiketje linksvoor en een wave ('golfje') op de kontzak. Die wave kan in diverse kleuren zijn aange bracht, of zelfs ton-sur-ton zijn gestikt en komt ook terug op de knoopjes van de kleding. Naast gewone spijkerbroeken zit in de collectie een zogenaam de dirty-wash broek met een echt gedragen uiterlijk, maar In een beperkte oplage is een serie 'buitenlandse' Cola-T-shirts aan de collectie toegevoegd: shirts met een opdruk in ondermeer het So matisch. ook een spijkerpantalon waar van de pijpen even boven de en kel een aangestikte breed uitlo pende 'manchet met een splitje' voor hebben, zodat het op de voering gestikte logo ook zicht baar is. Vrolijk is de jeans met onder de knie een aantal verti cale banen met sterk afwijken de dessins - ook die behoort, evenals een jeans piratenbroek, tot de authentieke Coca-Cola Ware. De collectie is zeer gevari eerd. Topjes Behalve T-shirts, al dan niet aan twee kanten te dragen, zijn er tal van shirts en jacks voor de mannen. In de vrouwenlijn zit ten onder andere geinige topjes, waarop de merknaam in lurex of glittersteentjes is geaccentu eerd. Ook wordt op de kleding veel gebruik gemaakt van foto printjes waarvan er vele duizen den zitten in het archief van de frisdrankfabrikant. In een beperkte oplage is een se rie 'buitenlandse' Cola-T-shirts aan de collectie toegevoegd: shirts met een opdruk in het So- malisch, het Thais en het Taiwa nees. Ze worden verkocht in een bijpassend zakje. Heel bijzon der zijn de collectors items die eveneens in een gelimiteerde oplage aan de collectie zijn toe gevoegd en die niet op alle ver koopadressen verkrijgbaar zul len zijn: drie T-shirts en een jeans, alle op verzoek van Coca- Cola Ware door Andy Warhol gedessineerde kledingstukken. Het grappige is dat zowel de witte, marineblauwe en oranje shirts als de j eans zij n verpakt in pizzadozen. Weliswaar zijn deze kleding stukken ietsje hoger geprijsd, maar volgens Attema zit de rest van de collectie „middenhoogin prijs". En daarvoor zal straks best een markt zijn. Jeannette Stuurop Drie T-shirts en een jeans werden door Andy Warhol versierd en worden in een gelimiteerde oplage uitgebracht. Shirts en jeans zijn verpakt in pizzadozen. De nieuwe Coca-Cola-lijn onderscheidt zich van andere merken met het prominent in het logo opgenomen 'golfje'. foto's Niels Westra/GPD

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2000 | | pagina 9