Klassieke zender viert jubileum PZC Ék; 7 Gevaren bedreigen Radio 4 radio vandaag Serie over hondentraining Sponsoring ergert tv-kijker minder Nieuwe serie Absolutely Fabulous Tv-huwelijk strandt al na maand Bruce Springsteen onderscheiden televisie vrijdag 8 december 2000 door Aad van der Ven HILVERSUM - Het gevaar dat het Radio Symfonie Orkest kan verdwijnen, hangt als een scha duw over de festiviteiten. Toch doen de omroepen hun best om van het 25-jarig bestaan van Radio 4 iets moois te maken met jubileumconcerten in Vreden- burg. Deze worden rechtstreeks uitgezonden. Theo Olof ontving tienduizen den adhesiebetuigingen, nadat in het begin van de jaren zeven tig had gepleit voor een radio zender, gewijd aan klassieke muziek. Samen met schrijver Rudy Kousbroek, tv-criticus Wim Jungman en K.L. Poll richtte de violist de Stichting Nederland Muziek op. Eind 1975 was het zover. Hilversum 4 werd de ether in ge slingerd. Toch werd er al snel ge klaagd. De omroepen lieten te veel gepraat toe op Hilversum 4, vonden velen. Er. is in 25 jaar RADIO 1 AM747KHz, 402m FM104,4MHz Elk heel uur Nieuws en om 6.30, 7.30, 8.30, 12.30, 13.30, 17.30, 18.30 uur; om 9.03, 12.58, 17.06 en 18.33 uur Radio Beursnieuws NOS: 6.06 Journaal. VPRO: 9.04-12.07 VPRO Vrijdag, met om: 9.15 Het onder houd 10.04 Buitenlandreportage. 11.04 Argos. 11.55 Once upon a time in the news. NOS: 12.07 Journaal. VPRO: 13.33-17.07 VPRO Vrijdag, met om: 13.33 Marjan Luif alleen of in een goed ge sprek; 13.38 Binnenlandreportage; 14.04 Zuiderlicht; 15.04 Cultuur; 16.04 Het De bat. NOS:17.07 Journaal. NPS: 19.04 Het geding. BNN. 20.04 BNN United. NOS: 22.04 Langs de lijn. 23.07 Met het oog op morgen. RVU: 0.04 Simek's nachts. BNN: 1.04 De doofpot. Radio 5.3.02-6.00 Vijf in de nacht voor miljoenen, Radio 4:10.30 Ochtend concert Symfonieorkest van de BR met piano. VARA: 12.05 Oude muziek. 13.07 instrumentale kamermuziek. Radio 4: 14.02 Middagconcert, Schönberg En semble met viool en piano. NPS: ca. 15.36 NPS Thema: Bijzondere bezettin gen. NCRV/AVRO: 16.34 A4. NPS: 18.30 Radio Passaat. 19.00 Radio 4: Radio 4 Festival. NPS: 0.02 Vincent na midder nacht. Radio 4: 1.02 Programma-over zicht Euroclassic notturno. 1.05-7.00 Eu roclassic notturno RADIO 5 AM 1008 KHz, 298 n RADIO 2 FM87,9 MHz Elk heel uur nieuws VARA: 6.04 Ontbijlradio. TROS: 9.04 Gouden uren. KRO: 12.04 Tijd voor twee met Frits Spits. NCRV: 14.04 Maat in de middag. AVRO: 16.04 Thuis op twee. BNN: 19.04 BNN for Live. EO: 0.04 Take it easy RADIO 3 FM95,0 MHz 7.30 uur en elk heel uur t/m 18.00 en om 21.00,22.00 en 0.00 uur Nieuws VPRO: 6.02 De gezamenlijke zenders Peazens Moddergat, TELEAC/NOT: 7.05 Pyjamapret. NOS: 7.15 Sportief. EO: 7.32 Piek 5. NPS/VPRO/VARA/HUMAN: 8.05 Wereldnet. NCRV: 9.02 Plein pu bliek. 12.05 Debat op 5.13.05 Radio 5 do cumentaire, dokument op 5.13.50 Zand lopers. 14.02 Schuim en as, over kunst, leven en levenskunstenaars. 16.02 Schepper Co. NPS: 17.05 Radio UIT. PP: 17.50 GroenLinks. RVU: 18.02 Kleur bekennen. NPS: 19.00 Nieuws en actuali teiten in het Turks. 19.45 Nieuws en actu aliteiten in het Marokkaans en Berbers. 20.30 Nieuws en actualiteiten in het Chi nees. TELEAC/NOT: 21.02 Bewogen Be trekkingen 400 jaar Nederland - Japan. VPRO: 22.02-0.00 De avonden Elk heel uur NOS-rtieuws errom 13.00 en 18.00 3FM Nieuws VARA: 6.04 Stenders vroeg. AVRO: 9.04 Arbeidsvitaminen. VARA: 12.04 Leuk is anders. KRO: 14.04 0800 Giel hier. BNN- /TROS: 16.04 ruuddewild.nl 18.07 Korten Klijn. 20.04 Isabelle. VPRO: 22.04 Het Lek. VARA: 1.04 Freakolympics. Radio 3:3.04- 6.00 Doodshow OMROEP ZEELAND FM101,9MHz/97,8MHz/87,6MHz RADIO 4 FM99,8 MHz Om 7.ÖÖ, 7.30, 8.00, 9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.30, 17.30, 18.00, 20.00, 0.00, 1.00 en 6.00 uur Nieuws KRO: 7.05 Vroeg op 4. fO: 9.04 Muziek Nieuws: Zie Radio 1 7.03 Omroep Zeeland nieuws. 8.02 Om roep Zeeland nieuws in het kort. 8.05 Nieuws uit binnen- en buitenland. 8.31 Omroep Zeeland nieuws. 9.02 Muziek door de week. 10.02 Kanaalstraat 64. 11.02 'n Uurtje Bert. 12.05 Omroep Zee land nieuws. 13.02 Omroep Zeeland nieuws in het kort. 13.05 Nieuws uit bin nen- en buitenland. 13.31 Klantenservi ce. 14.03 Muziek in bedrijf. 16.03 Zeeuw se kringen. 17.03 Omroep Zeeland nieuws. 17.33 Zeeuws diep. 18.02 Om roep Zeeland nieuws in het kort. 18.05- 18.30 Nieuws uit binnen- en buitenland veel veranderd. Er werd gelei delijk minder gepraat en er kwamen meer live-concerten. Ook de overzichtelijkheid nam toe. Radio 4 kreeg een zenderre dactie, leden van de diverse zui len. Door hun inhoudelijke be nadering kregen ze wel eens problemen met hun achterba- n.Er gingen in het begin van de jaren negentig zelfs stemmen op om Radio 4 aan de omroepen te onttrekken en in een stichting onder te brengen. Daarvan is men echter teruggekomen. Margreet Teunissen, zender coördinator van Radio 4, signa leert een nieuwe tendens: de omroepen krijgen weer iets te rug van hun verantwoordelijk heid. Vooral Jan Zekveld, chef mu ziek van de VARA en samenstel ler van de zaterdagmatinees in het Amsterdamse Concertge bouw, was altijd sterk gekant tegen profilering van de diverse omroepen op Radio 4 omdat die naar zijn mening versnippering in de hand werkte. Maar is pro filering wel zo slecht? Margreet Teunissenvindt dat die zelfs een verrijking van de inhoud kan opleveren. „En misschien wordt zo voorkomen dat er een een heidsworst ontstaat." Ook Cynthia Wilson, eindredac teur klassieke muziek van de NCRV pleit voor het gesproken woord op Radio 4, 'tenminste als het over muziek gaat en een toe gevoegde waarde heeft'.Zij denkt aan de inbreng van voor de luisteraar herkenbare per- soonlijkheden.Wordt er dan niet teveel gesproken op Radio 4? Na afloop van het concert door het Radio Symfonie Orkest in het Utrechtse Vredenburg is er zondagmiddag een debat on der de titel 'Meer muziek, min der gepraat'. GPD Radio 4 live vanuit Muziekcentrum Vredenburg: Vandaag, vrijdag: Me- tropole Orkest, Metropole Jeugdor kest, Amersfoorts Jeugdorkest, Big Band Hoogeveen en Big Band Em- men (19.00). Zaterdag: Radio Ka merorkest en Groot Omroepkoor o.l.v. Peter Eötvös met muziek van Weill (20.15). Zondag: Radio Symfo nie Orkest o.l.v. Pascal Rophé met Turangalila-symfonie van Messiaen (14.15); Radio Filharmonisch Or kest en Groot Omroepkoor o.l.v. Jaap van Zweden met Symfonie nr. 2 van Mahler (20.15). k Sylvester Stallone (links) en Robert De Niro in Copland. THE DEVIL'S OWN Een IRA-terrorist (Brad Pitt duikt) onder in Amerika bij een nietsvermoedende agent (Har rison Ford) in The Devil's Own (1997), een aardige thriller van AlanJ. Pakula. SBS 6,20.30 uur BIRDCAGE Robin Williams is op dreef als homoseksuele nachtclub eige naar die zich op verzoek van zijn zoon voordoet als hetero, omdat hij goed moet vallen bij zijn schoonouders in The Birdcage (1996), een uitstekende komedie van Mike Nichols. Net 5,20.30 uur IT COULD HAPPEN Nicholas Cage en Bridget Fonda vormen een romantisch koppel in de komedie It Could Happen to You (1994) van Andrew Berg man. Een agent deelt zijn lotto biljet met een serveerster als fooi en wint 4 miljoen dollar. Ook met Rosie Perez. VRT 1,21.45 uur TAINTED LOVE Een agente (Lee Ann Beaman) gaat undercover als model in de erotische thriller Tainted love (1995) van Jag Mundhra. RTL 5,22.00 uur COP LAND Sylvester Stallone acteert over tuigendals sheriff zonder gezag, die de confrontatie aangaat met zijn corrupte collega's in Cop Land (1997), een prima mis daadfilm van James Mangold. Ook met Harvey Keitel, Robert DeNiro en Ray Liotta. Veronica, 22.10 uur BASQUIAT Jeffrey Wright is uitstekend als zwarte kunstenaar die de over stap van graffiti naar kunstgale ries maakte in Basquiat (1996), een biografie van Julian Schna- bel. Ook met David Bowie en Dennis Hopper. VRT 2 Canvas, 22.50 uur FORCE Een agente (Stacie Randall) be strijdt een commando dat geleid door haar ex (Dan Gauthier) cri minele klusjes opknapt in Ex- Veronica, 22.10 uur cessive Force II: Force on Force (1995), onderhoudende actie van Jonathan Winfrey. SBS 6,23.00 uur REAR WINDOW James Stewart en Grace Kelly schitteren in Rear Window (1954), een briljante thriller van Alfred Hitchcock over een foto graaf m een rolstoel die zijn bu ren bespiedt en een moord meent te zien. Net 5,23.30 uur STRANGERS Een gepassioneerde Italiaan (Vincenzo Amato) valt als een blok voor een vrouw (Jessica Whitney Gould), maar zij laat zich niet veroveren door afge zaagde versiertrucs in Once We Were Strangers (1998), een ro mantische relatiekomedie van Emanuelle Crialese. Nederland 3,23.35 uur GUN, CAR, BLONDE A Gun, a Car, a Blonde (1998) is een drama van Stefani Ames met Jim Metzier als man in een rolstoel die ontsnapt aan de rea liteit door te dagdromen.. RTL 4, 0.05 uur HILVERSUM - Police dog academy is een nieuwe serie Britse reportages van RTL 4 over de training van politiehonden in Londen. In de eerste aflevering vandaag worden de puppy's Moose, Baron, Arnie, Morse en Ise voorgesteldZij zijn voor de hondenschool geselecteerd vanwege hun temperament en ka rakter. GPD RTL4,21.30 uur AMSTERDAM - Televisiekijkers vinden het sponsoren van programma's minder hinderlijk dan reclamespotjes tussen of tijdens de uitzendingen. Het sponsoren doet daarentegen wel afbreuk aan de geloofwaardigheid van programma's. Dat blijkt uit een onderzoek van hoogleraar Communicateweten- schappen prof dr P. Neijens. De wetenschapper bekeek de re acties van 1500 Nederlanders ouder dan 16 jaar op reclames en zogenoemde non-spot advertising. Voorbeelden van non spot-advertising zijn het drinken van een bepaald merk cola in een soapserie of het betalen van een compleet programma rond koffietijd door een levensmidde- lenconcern.Neijens signaleerde dat RTL4 in een bepaalde week 4,5 uur aan programmasponsoring had. Dat was een kwart van de totale reclamezendtijd op deze zender. ANP LONDEN - De ook in Nederland populaire Britse komische serie Absolutely Fabulous krijgt toch een vervolg. De serie over de geflipte pr-goeroe Edina (Jennifer Saunders) en de kettingrokende alcoholiste Patsy (Joanna Lumley) is in 2001 weer bij de BBC te zien. De eerste twee series kregen verschei dene prijzen. 'Ab Fab', zoals de serie door de grote schare fans vaak wordt genoemd, krijgt een iets andere opzet, aldus de BBC. Een deel van de karakters uit Mirror Ball, een komische serie die later deze maand op de Britse televisie is te zien, krijgt een rol in de vernieuwde Absolutely Fabulous. ANP ENSCHEDE - De Belgische miljonair Stefan Kerkhofs, die een maand geleden op televisie in het huwelijk trad met de Nederlandse bruid Coby Bos zonder dat ze elkaar ooit hadden ontmoet, heeft echtscheiding aangevraagd. De zaak is extra pikant omdat Kerkhofs verliefd zou zijn geworden op Gosja, een van de twee kandidaat-bruiden die hij in de finale van het RTL4-programma afwees. Na de voltrekking van het huwe lijk gingen meteen al geruchten dat het niet boterde tussen Kerkhofs en Bos, Kerkhofs en Bos lopen nu een ton mis. Deze premie zouden ze krijgen uitgekeerd als het huwelijk drie maanden had standgehouden. GPD LONDEN - Popmuzikant Bruce Springsteen heeft een onder scheiding ontvangen van de antiracistische organisatie Na tional Association for the Advancement of Colored People (NAACP). De 51-jarige Amerikaanse zanger werd geëerd om de humanitaire boodschap in zijn liedjes. Springsteen zorgde deze zomer nog voor een kleine rel. Hij componeerde het nummer American Skin naar aanleiding van het doodschieten van Amadou Diallo door politiemannen in New York. Die schoten de West-Afrikaan neer omdat zij dachten dat hij een wapen trok. Later bleek dat hij slechts zijn portemonee wilde pakken. De politie van New York was niet te spreken over de kritische noot in het liedje en dreigde met een boycot van zijn concerten. Diallo's moeder bedankte de zanger voor zijn betrokkenheid. ANP NEDERLAIMD-1 07.00 NOS Journaal 07.07 KRO Ontbijt tv 08.30 NOS Journaal 08.37 AKN NL Net 09.00 NOS Jour naal 09.08 AVRO Nederland in be weging 09.28 KRO Get the picture 09.53 NCRV Bij ElseMarie 10.18 Man bijt hond 10.42 Zo vader zo zoon 11.07 AVRO De toekomst van Karei 11.47 IKON Geel 12.11 NMO De heilige koran 12.21 Ramadan 13.11 NOS Tekst tv 14.48 NCRV Bij ElseMarie 15.12 EO Aaron's way 16.00 NOS Journaal 16.07 AKN NL Net 16.32 KRO De wandeling 17.00 NOS Journaal 17.07 NCRV Ja, natuurlijk: Gevleu gelde schoonheden 17.58 TROS Ein Fall für Zwei, serie 18.59 NCRV Man bijt hond 19.29 AVRO Get the picture, quiz 20.00 NOS Journaal 20.31 KRO Netwerk, actualiteiten 21.01 Herman van Veen in Carré 21.56 AVRO Andermans veren, ca baret 22.32 ER, ziekenhuisserie 23.23 The practice, serie 00.12-01.48 KRO Netwerk, herha lingen NEDERLAND-2 07.00, 08.00 en 09.00 NOS Jour- naai met gebarentolk 11.35 TROS Lingo 12.00 NOS Journaal 12.08 TROS Lunch-tv 12.30 EO Agrarisch journaal 12.37 TROS Lunch-tv 13.00 NOS Journaal 13.05 Sport journaal 13.13 EO Ingang Oost 13.40 TROS Verrassend buiten land 14.18 BNN Bier, zweet en tra nen 14.47 Top of the Pops 15.35 EROS met Eddy Zoëy 16.00 Moeilijk kijken 16.30 BNN Music: Sex it up 17.00 Een beetje Bridget 17.29 EO/TROS/NOS 2Vandaag 19,10 TROS Lingo, spel 19.35 EO Touched by an angel, se rie 20.25 In de praktijk, serie 20.55 Man/Vrouw: Verliefd op een collega 21.33 TROS BZN, muziek 22.15 Vermist 23.00 NOS Studio sport. Na Elven 23.45 Journaal 00.05 EO Bijker, gesprekken 00.50 TROS/EO/NOS 2Vandaag 01.30-07.00 NOS Journaal en Sportjournaal I NEDERLAND-3 07.00 Z@ppelin 09.00 TELEAC- /NOT Koekeloere 09.15 Nederland en Indonesië 09.45 Nieuws uit de Natugr 10.00 Teletubbies 10.30 OMROP FRYSLAN Rondomusica 11.00 TELEAC/NOT Schooltv- Weekjournaal 11.30 Mentor Maga zine 12.00 Z@ppelin 13.00 NOS Journaal 13.05 Sportjournaal 13.15 VARA Barend Witteman 13,40 HUMAN De achtste dag 14,05 VPRO Waskracht! 14.30 HU- MAN De vloer op 14.55 NPS Met het mes op tafel 15.20 VARA Kas sa! 15.52 PP SP 16.00 TELEAC/NOT Teletubbies 16.25 TROS Kabouter Plop 16.30 EO Prinsen prinses sen 17.00 AKN Alles Kits 18.00 NPS Sesamstraat 18.15 VPRO Villa Ach terwerk 18.30 NPS Het Klokhuis 18.50 NOS Jeugdjournaal 19.00 NPS Moesha, serie 19.25 VARA Barend Witteman, gesprek 19.58 Mad about you, serie 20.25 Herexamen, quiz 21.07 ik-jij-hij-wij-jullie-zijrela ties 22.00 NOS Journaal 22.15 Sportjournaal 22.30 VARA/NPS Nova, actualitei ten 22.57 NOS Gesprek minister-pre sident 23.07 VPRO Stardust, filmmagazi ne 23.35 Cinema 3: Once we were strangers, relatiekomedie 01.10 VARA/NPS Nova 01.38-01.48 NOS Gesprek minis ter-president I RTL4 06.45 Detective Bogey 07.00 Nieuws 07.10 Detective Bogey 07.20 Student bodies 07.30 Nieuws 07.40 Student bodies 08.00 Nieuws08.10The bold &the beautiful 08.30 Nieuws 08.35 As theworldturns09.00 Nieuws 09.10 As the world turns 09.30 Goede tij den, slechte tijden 10.00 Koffietijd! 11.00 Puzzeltijd 11.50 Due south 12.40 Looney Toons 13.20 Falcon Crest 14.15 The Oprah Winfrey show 15.10 As the world turns 16.00 Nieuws 16.05 Catherine 17.00 Nieuws 17.05 Staatsloterij Muziekland 18.00 Nieuws 18.30 The bold the beautiful 18.55 Lucky letters, spe! 19.30 Nieuws 20.00 Goede tijden, slechte tijden 20.30 Baantjer, dramaserie 21.30 Police dog Academy, serie 22.00 De vrienden van Amstel Li ve!, muziek 22.45 Barend Van Dorp, gesprek 23.45 Nieuws 00.05-02.05 A gun, a car, a blonde, film RTL5 08.30Travelcam tv 09.00 Yes or no 10.00 Zengi 11.00 Puzzeltijd 12.00 Woordzoeker 13.00 Trits 14.00 Spelevisie 15.00 Zengi 16.20 Real stories of the Highway Patrol 16.45 Jacques Cousteau 17.35 Empty nest 18.05 Jenny Jones 19.00 5 in het land, nieuws 19.30 Wat een dag! 20.00 Judge Judy 20.30 Dierbare honden 21.00 Nieuws aan tafel, discussie 22.00 Tainted love, film 23.50 5 in het land, nieuws 00.20-01.50 Nachtsuite, talkshow SBS6 07.00 Kinderen zijn de baas! 08.00 Popeye 08.10 Webster 08.35 Hart van Nederland 09.00 Prima gere geld op 6 09.25 Ricki Lake 10.55 Al right already 11.20 Goudkust 11.45 Start op zes 12.10 Matlock 13.05 Vakantie-tv 13.35 Samen gezond 14.05 De week van Willibrord 14.30 Father Dowling 15.20 Ordeal by innocence, film 16.50 Fame L.A, serie 17.35 Expeditie Robinson, survival 18.30 America's funniest home vi deos 19.00 Het Nieuws 19.25 De BUS 19.55 Explosief, reportages 20.30 The devil's own, thriller 22.30 Hart van Nederland 23.00 Excessive force II: Force on force, film Jeffrey Wright in Basquiat. 00.30 De BUS 00.55 Jerry Springer 01.45-07.00 Nieuws VERONICA 16.05 Onderweg naar morgen 16.35 Gamequest 17.10 Stargate 18.00 Lois Clark 18.55 Big Brother 19.30 Onderweg naar morgen 20.05 Home improvement, serie 20.35 In de Vlaamsche Pot, serie 21.10 FC Vermeegen, voetbal 22.10 Copland, actiefilm 00.05 Big Brother 00.30-01.00 The making of Shaft, special OMROEP ZEELAND 09.00 Tekst-tv 18.00 Journaal 18.15 Omroep Zeeland nieuws 18.38 Springtij 18.59 Trugkieke 19.15 Omroep Zeeland Nieuws 19.34 Springtij 19.55 Toeren 20.00 Omroep Zeeland nieuws 20.20 Springtij 20.39 Trugkieke 20.52-20.57 Toeren Elk uur herhaling programma's na 20.00 uur DELTA TV 06.00 Internet en zo: Spraakonder- steunende games 06.01 Focus: Scheldorado 06.05 ClubNet: Rode Kruis Vlissin- gen, afdeling Zeeland 06.11 Internet en zo: Toy's voor boys and girls 06.12 Zeeuwse Parels: Fruitteelt museum 06.24 T ekst TVevenementen Elk half uur herhaling BELGIË NED-1 VRT 10.00 Donna opTV 1 12.35 Blokken 13.00 Journaal 13.30 Hart tegen hard 13.50 Derrick 14.50 Family law 16.05 De wonderjaren 16.50 De dingen des levens 17.35 Buren, soap 18.00 Journaal 18.10 De rode loper, magazine 18.30 Blokken, spel 19.00 Journaal 19.40 Man bijt hond, actualiteiten 20.05 Thuis, serie 20.35 Het swingpaleis, spel 21.45 It could happen to you, film 23.23 KENO-uitslagen 23.25 Journaal 23.45 Man bijt hond 00.05 Time of your life, serie 00.47-08.00 Herhaling journaal l BELGIË NED-2 VRT KETNET 16.00 Tik Tak 16.05 Wizzy&Woppy 16.10 Allemaal beestjes 16.15 Samson Soap 16.45 De boomhut 17.00 Ketnetclip 17.05 Disney Fes tival 17.40 Beestenbos is boos 18.05 Mijn gedacht! 18.20 Groot licht 18.40 Strafkes straffe kost 18.55 King of the hill 19.20 Ultratop CANVAS 20.00 Journaal 20.30 Terzake, nieuws 20.55 Wives and daughters, serie 21.50 Het peulengaleis 22.20 Link, cultureel magazine 22.50 Basquiat, film 00.35-02.00 Herhaling Terzake CARTOON NETWORK 06.00 De Tidings 06.30 Flying Rhino Ju nior High 07.00 Tom Jerry 07.25 Pa ling en Ko 07.50 Ed, Edd n Eddy 08.20 Dexter's laboratory 08.45 De Cartoon club 11.00 Looney tunes 11.30 Anima- niacs 12.00 The mask 12.25 Mike, Lu Og 12.50 Dexter's laboratory 13.15 Cow Chicken 13.40 Dumb Dumber 14,00 Flying Rhino Junior High 14.30 Paling en Ko 15.00 Courage, het bange hondje 15.30 Johnny Bravo 15.55 Ed, Edd n Ed dy 16.20 De Powerpuff girls 16.45 Ange la Anaconda 17-10 Dragonball Z 18.00 Tom Jerry 18.30 Kleine monsters 18.40 Mike, Lu Og 19.00 De Flintsto- nes 19,30 De Addams family 20.00 De Jetsons 20.30 De Powerpuff girls 21.00 Dragonball Z 22.00 Jonny Quest 22.30 FOX8 FRANKRIJK-2 slechthorenden 11.05 Motus 11.40 Les Zamours 12.20 Pyramide 13.00 Nieuws 13.55 Consomag 14.00 Der Fahnder 14.55 In Namen des Gesetzes 15.50 La chance aux chansons 16.45 Deschiffres et des lettres 17.20 Qui est Qui? 17.55 70's Show 18.25 Jag 19.15 Téléthon 2000: Un pas de geant 20.00 Nieuws 20.50 Les défis du Téléthon 00.30 Té léthon: c'est la fête 02.30 Téléthon: La nuitaussil I TV5 06,00 Nieuws 06.15 Nieuwsoverzicht 06.30 Télématin 08.00 Canadees nieuws 08.30 La fête des bébés 09.00 TV5 infos 09.05 Zig zag café 10.00 Nieuws 10.15 Le détour, film (1999) van Pierre Salvadori 12.00 TV5 infos 12.05 100% questions 12.30 Frans nieuws 13.00 TV5 infos 13.05 Fax culture 14.00 Nieuws 14.15 Le détour, film (1999) 16.00 Nieuws 16.15 TV5, l'invité 16.30 Les carnets du bourlingueur 17.00 TV5 infos 17.05 Pyramide 17.30 Questions pour un champion 18.00 Nieuws 18.15 Le détour, film (1999) 20.00 Belgisch nieuws 20.30 Frans nieuws 21.00 TV5 infos 21.05 Juliette Pomerleau 22.00 Nieuws 22.15 Divertissement 00.00 Zwitsers nieuws 00.30 Frans nieuws 01.00 TV5 Infos 01.05 Argent public 02.30 Autovision 03.00 TV5 Infos 03.05- 04.00 Juliette Pomerleau VRT 2 Canvas, 22.50 uur Johnny Bravo 23.00 I am Weasel 23.30 Cow Chicken 00.001 am Weasel 00.30 De Powerpuff girls 01.00 Ed, Edd n Eddy 01.30 Cow Chicken 02.00 Fat dog Mendoza 02.30 Fly tales 03.00 Flying Rhino Junior High 03.30 Magic round about 04.00 De Tidings 04,30 Blinky Bill 05.00 The moomins 05.30 Magic round about I KINDERNET 07.00 Laurel Hardy 07.05 Smurfen 07.25 Pocket dragons 07.40 Gerrie Goudrenet 07.50 Ernst, Bobbie &de rest 08.05 Simsala Grimm 08.35 Rupert 09.00 Kinno Julika 09.05 Bereboot 09.20 Bananen in pyjamas09.25The jel- labies 09.35 Mopatop's shop 09.50 Rolie polie olie 10.00 Kinno Julika 10.05 Kippets 10.15 Bereboot 10.25The jellabies 10.35 Mumfie 10.45 PieterPosl 11.05 Bassie Adriaan 11.10 Alfred J. Kwak 11.35 Roiie polie olie 11.45 Tots tv 11.55 Budgie 12.10 Calimero 12.25 Lau rel Hardy 12.30 Gerrie Goudrenet 12.40 Robinson Sucroe 13.05 Bimble 13.20 Sindbad de zeeman 13.50 Nils Holgersson 14.15 Starstreet 14.40 Smurfen I NET 5 15.20 Disney feest 15.45 Life and stuff 16.10 Brother's keeper 16.30 Melrose Place 17.20 Steve Harvey show 17.45 Married with children 18.10 Star Trek: The next generation 19.00 S.O.S.-klus- sen! 19,30 Het Nieuws 20.00 WEBStrijd 20.30 The birdcage, filmkomedie (1996) 22.40 Wildschut De Vries 23.30 Rear window, thriller (1954) 01.25 WEBStrijd 01.50-07.00 Nieuws ARTE 14.00 Archimede 14,45 Reportage: Le chirurgien du futur 15.10 Global Dialo gue 16.40 Musica Opera - Wintermar- chen 19.00 Tracks: Magazine musical 19.50 ARTE Info 20.15 Reportage: La ré- demptïon par les animaux 20.45 Vieh- jud Levi, film van Didi Danquart (1998) 22.15 Programmation spéciale 22.15 All about EU - L'Europe en panne 23.25 Débat 00.15 Fahrmann Maria, film van Frank Wysbar (1936) 01.45 Fantómes des profondeurs 02.50-02.59 Korte film: Du lundi au vendredï DUITSLAND-1 DUITSLAND-2 06.30 Tante Soesa Sassefras 18.00 Dumbest criminals 18.30 Studs 19.00 Goudkust 19.30 Splits 20.00 The Simp sons 20.30 Special; Wild on... The ice 21 30 Vice; the sex trade 22.35 Seinfeld 23.05 Men, love, sex 23.35 David Letter- man 00.35-01.05 Boven de 18 James Franciscus en Kim Hunter 01.40 Heute nacht 01.45 Escape from the pla net of the apes, sf-film (1971) van Don Taylor met Roddy McDowall en Kim Hunter 03.20 Heute 03.25 Die Johannes B. Kerner-Show 04.20 Heute 04.25 Rei- selust 05.10 Heute 05,15 Strassenfeger I RTL TV 06.00 Punkt 6 06.30 Guten Morgen Deutschland 07.00 Unter uns 07.30 Gu- te Zeiten, schlechte Zeiten 08.00 Hör' mal, wer da hammert! 09.00 Punkt 9 09.30 Living Single 10.00 Meine Hoch- zeit 10.30 RTL Morning Show 11.30 Fa- milien duell 12.00 Punkt 12 - Das RTL- Mittagsjournal 13.00 Die Oliver Geissen Show 14,00 Barbel Schafer 15.00 Hans Meiser 16.00 Hór' mal, wer da ham mert! 17.00 Die Nanny 17.30 Unter uns 18.00 Schansspringen 18.30 EXCLUSIV - Das Star-Magazin 18.45 Aktuell 19.10 Explosiv - Das Magazin 19.40 Gute Zei ten, schlechte Zeiten 20.15 Wer wird Millionar? 21.15 Nikola 21.45 Ritas Welt 22.15 7 Tage - 7 Köpfe 23.15 Freitag Nacht News 00.00 Nachtjournal 00.30 Living Single 01.00 Living Single 01.30 Die Nanny 02.00 Nikola 02.30 Ritas Welt 02.50 Nachtjournal 03.20 Freitag Nacht News 04.00 RTL Morning Show 04.45 Tekenfilmserie 1 ENGELAND-1 07.00 Breakfast 10.00 Kilroy Aansl: Nieuws 11.00 TV revealed Aansl: Nieuws 12,00 Life and times of12.30 House invaders Aansl; Nieuws 13.00 Playing for time 13.30 Doctors 14.00 Nieuws 14.45 Neighbours 15.10 Chica go Hope 15.50 Through the keyhole 16.25 Children's BBC 18.35 Neighbours 19.00 Nieuws20.00 Weekend watchdog 20.30 Top of the pops 21.00 Ground for ce 21.30 Castaway diaries 22.00 Have I got news for you 22.30 They think it's all over 23.00 Nieuws 23.35 Queen's speech broadcast by the Liberal Demo crats 23.40 Freddie Mercury - the untold story 00.40 T remors II: Aftershocks, film (1995) van S. S. Wilson met Fred Ward en Helen Shaver 02.20 BBC News 24 05.30 Morgenmagazin 09.00 Ta- gesschau 09.05 Praxis Bülowbogen 10.00 Tagesschau 10.03 Brisant 10.30 Support your local sheriff, westernko medie (1968) van Burt Kennedy met Ja mes Garner 12.00 Tagesschau umzwolf 12.15ARD-Buffet 12.45 Sportschau live: Biation 13.55 "Biatlon Aansl: Schans springen 15.00 Tagesschau um drei 15.15 Abenteuer Wildnis - Mekong - Fluss der Hoffnung 16.00 Fabrixx 16.30 Alfredissimot 17.00 Tagesschau um fünf 17.15 Brisant 17.43 ARD vor acht 20.00 Tagesschau 20.15 BAMBI 2000 22.15 ARD-exclusiv 22.45 Bericht aus Berlin 23.15 Tatort 00.45 Nachtmagazin 01.05 And a nightingale sang, film (1989 van Robert Knights met Phyllis Logan en Joan Plownght 02.40 Nobody's children, film (1994) van David Wheat- ley met Ann-Margret 04.05 Herzblatt 04.55 Polylux 05.25 Frankfurter Stras- senbahn ENGELAND-2 05.35 La chance aux chansons 06.30 Télématin 08.35 Days of Our Lives 09.00 The Bold and the Beautiful 09.30 C'est au programme 11.00 Nieuws voor 05.30 Morgenmagazin 09.00 Ta gesschau 09.05 Voile Kanne, Susanne 10.00 Tagesschau 10.03 Hotel Paradies 10.50 Wir vier 11.35 Geniessen auf gut deutsch 12.00 Tageschau um zwölf 12.15 Drehscheibe Deutschland Aansl; Presseschau 13.00 Tageschau 13.05 ARD-Mittagsmagazin 14.00 Heute - in Deutschland 14.15 Reiselust 15.00 Heu te-Sport 15.10 Streitum Drei 16.00 Heu te - in Europa 16.15 Wirvier 17.00 Heute 17.15 Hallo Deutschland 17.45 Leute heute 18.00 Der Landarzt Aansl, NKL- Tagesmillion 19.00 Heute 19.25 Tierartz Dr. Engel 20.15 Ein Fall für zwei 21.15 Die ZDF-reportage 21.45 Heute-journal 22.15 Aspekte 22.45 Paul is dead, film (1998) van Hendrik Handloegten 23.55 Heute nacht 00.10 Beneath the planet of the apes, sf-film (1969) van Ted Post met 07 00 Open University 08.00 Fireman Sam 08.10 Playdays 08.30 Smurfs' ad ventures 08.55 SMart 09.20 Racocons 09.45 Polka dot shorts 09.55 Yoho ahoy 10.00 Sschooltelevisie 10.45 The poc ket-size guide to parenting 11.00 Teletu bbies advent calendar 11.30 Tweenies 11.50 Schooltelevisie 13,30 Working lunch 14.00 Fireman Sam 14.10 Look and read 14.30 Tennis 16.20 Nieuws 16.30 Gardener's world 2000 17.00 Yes. minister 17.30 Ready, steady, cook 18.15 The weakest link 19.00 The Simp sons 19.45 Robot wars 20.30 The good life 21.00 Clarissa and the countryman 21.30 Charlie's wildlife gardens 22.00 Conquistadors 22 50 Meetings with re markable trees 23.00 Harry Enfield and chums 23.30 Newsnight 00.20 Queen's speech broadcast by the Libral Demo crats 00.25 Buffy the vampire slayer 01.10 Choice world clubbing 01.40 Tre vor Nelson's urban choice 02.10 Crooked hearts, filmdrama (1991) van Michael Bortman met Peter Berg en Pe ter Coyote 04.00-06.00 BBC Learning Zone; GSCE bitesize NGC 06.00 Global market watch 06.30 Euro pe today 08.00 Europe squawk box 10.00 Market watch 12,00 Verre dromen 13.00 Bali: Kunstenaarseiland 13.30 Blue Vortex 14.00 Overleven in het pa radijs 14.30 Gewapende ridders 15.00 De slopende uitdaging van kendo 16.00 Sportwetenschap 17.00 Levend bevro ren 17.30 Een hemel van koraal 18.00 Verre dromen 19.00 Gedaanteverwis selingen 20.00 Oases in de oceaan: Ei landen van Eden 20.30 Indiaas dag boek: De laatste grens 21.00 Mummies van de Takla Makan 22.00 Machu Pic- chu: De mist trekt op 22.30 Op zoek naar buitenaardse wezens 23.00 Bwiti: Kan nibalen, medicijnmannen en de jungle 00.00 Hovercraftdokters 01.00 Eilanden van Eden 01.30 De laatste grens 02 00 Mummies van de Takla Makan 03.00 Machu Picchu: De mist trekt op 03.30 Op zoek naar buitenaardse wezens 04.00 Bwiti: Kannibalen, medicijnmannen en de jungle 05.00 Hovercraftdokters l CNN 06.00, 07.00, 08.00 en 09.00 This mor ning 06.30, 07.30 en 08.30 World busi ness this morning 09.30 World sport 10.00 Larry King 11.30 Biz Asia 12.30 World sport 13.15 Asian edition 13.30 Style 14.30 World report 15.00 Pinnacle 15.30 Showbiz today 16.30 World sport 17.30 American edition 18.00 Larry King 20.30 World business today 21.30 Q A 22.00 World news Europe 22.30 Insight 23.00 News update Aansl: World busi ness today 23.30 World sport 00.00 WorldView 00.30 Moneyline newshour 01.30 Inside Europe 02.00 World news America 02.30 Showbiz today 03.00 Lar ry King 04.30 Newsroom 05.30 Ameri can edition I MUSIC FACTORY 06.00 CyberChoice 07.00 Morning zoo 09.00 Hitmix 12.00 Back II Back 13.00 Watch that video 14.00 Hitzone 15.00 PM 17.00 SonjaSilva.com live 18.30 The movie factory 19.00 De dag top 5 live 20.00 Back II back 21.00 TMF Late 23.00 Mental Theo on the road 00.00 Cyber Choice MTV EUROPE 05.00 Non stop hits 14.00 Bytesize 16.00 The lick chart 17.00 Select MTV 18.00 Bytesize 19.00 MTV: New 20.00 Top se lection 21.00 Spy groove 21.30 The Tom Green show 22 00 Bytesize 00.00 Party zone 02.00 Night videos MUZZIK 05.00 Dagtv 13.10 De agenda 13,25 No tes de légendes 13.40 Just friends 15.15 Jonathan Miller's opera works (4) - the aria 16.00 Symfonie nr. van Beethoven 16.30 Symfonie nr. 3 van Beethoven o.l.v F. Bruggen 17.25 Notes de légen des 17.40 Recital in het Louvre: Aviv- kwartet 18.40 De agenda 19,00 Jazz in mijn nachten 19.30 Masterclass: Con trabas en klarinet (1) 20.15 De agenda 20.30 Hallelujah: Show 9 21.00 Marciac Sweet 2000 22.05 Le journal de Muzzik 22.35 Paolo Fresu in de New Morning 2000 23.30 Jazz in Antibes 90 00.30 Nachttv EUROSPORT 08.30 Sailing world 09.00 Langlaufen 10.00 Skeleton 11.00 Langlaufen 12.00 Skeleton 13.00 Biatlon 14.45 Voetbal 16.30 Schansspringen 18.00 Rodelen 19.00 Basketbal 19.30 Biatlon 20.00 Ro delen 21.00 Boksen 23.00 SportsCentre 23.15 Schansspringen 00.15 Snow- boarden 01.15 SportsCentre 1 DISCOVERY CHANNEL 09.00 Rex Hunt's fishing adventures 09.25 Red chapters 09.55 Time team 10.50 Searching for lost worlds 11.45 Wild discovery 12.40 Hitler's generals 13.30 Lonely planet 14.25 Trailblazers 15.15 Weapons of war 16.10 Rex Hunt's fishing adventures 16.35 How did they build that? 17.05 Nelson Mandela's lang walk to freedom 18.00 Wild discovery 19.00 Wonders of weather 19.30 How did they build that? 20.00 Basic instincts 21.00 Extreme contact VIII 21.30 O'She- a's big adventure 22.00 Adrenalin rush hour 23.00 A spitfires story 00.00 Time team 01.00 Red chapters 01.30 Red Chapters 02.00 Weapons of war

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2000 | | pagina 7