Iedereen wil winnen van AZVV De Koning denkt al aan volgend jaar Selectie HVV'24 uitgedund voor duel met Goes Itellprvïa Volleyballers Dees kunnen titel vergeten Aanvoerder Peter van de Velde tempert optimisme tussen schelde en grens vooruitzicht Schakers Witte Paard rekenen op ruime zege - fri, sWÖK#? z25 vrijdag 8 december 2000 door Peter van Kouteren AXEL - Twaalf wedstrijden in competitieverband leverden AZVV niet alleen dertig punten op, maar ook de onbetwiste koppositie in de derde klasse van het zaterdagvoetbal. De formatie van Jaap Goossen is halverwege het seizoen titel kandidaat nummer één en aast op promotie. Aanvoerder Peter van de Velde gaat een favorie- tenrol niet langer uit de weg, maar waakt voor te groot opti misme. „Je moet weten wat je kunt, maar aan de andere kant alle tegenstanders met evenveel respect tegemoet treden." De eerste ovèrwinning van WIK, afgelopen zaterdag, is een waarschuwing die de captain van AZW welgelegen komt. De Axelse equipe is de te kloppen ploeg in een klasse, waarin naast AZW ook Apollo'69 op een sterke eerste competitie helft kan terugzien. „Het is lek ker dat je van boven staat", be seft Peter van de Velde, die achterin in de mandekking speelt. „We geven weinig kan- sén weg en scoren heel gemak kelijk. Maar iedereen wil van ons winnen. De Meeuwen had afgelopen zaterdag vooraf al la ten weten dat ze vast van plan waren om ons de eerste neder laag toe te brengen." „Twaalf wedstrijden op rij on geslagen is natuurlijk ook niet niks. Ik zou de boeken erop na moeten slaan om te weten of dat in de geschiedenis van de club al eens eerder is voorgekomen. Het is in elk geval heel leuk om het mee te maken. Maar ondanks dat moet je elke tegenstander serieus nemen. En Apollo'69 blijft natuurlijk stug volgen. We hébben uit van hen gewonnen (2-3), maar misten desondanks net de eerste periodetitel. Zij hebben daarna rïog~een~ paar keer puntverlies geleden, ter wijl wij zijn blijven winnen." Klasse hoger Peter van de Velde (31), opge groeid in de jeugd van buurman Axel en op negentienjarige leef tijd overgestapt naar AZW, verzekert dat niemand binnen de ploeg naast zijn schoenen loopt. „Nu we er zo goed voor SAS VAN GENT - Met vijf pun ten na drie duels zijn de scha kers van Het Witte Paard uit Sas van Gent de competitie in de eerste klasse B goed gestart. Het Zeeuwse vlaggenschip speelt morgen (zaterdag) in De Rose- laer om 13.00 uur de tweede thuiswedstrijd en ontvangt Paul Keres. Kees Nieuwelink rekent tegen deze staartploeg op een ruime overwinning. Paul Keres is een oude bekende van de Sasse eersteklasser en lijkt ten opzichte van voorgaan de jaren iets versterkt. Deson danks is er nog altijd een aan zienlijk verschil in elo-rating tussen beide teams. „Als je het gemiddelde neemt, denk ik dat wij honderd punten meer hebben", zegt Kees Nieu welink. „Maar in de breedte zijn ze wel goed. Ze zijn bijna alle maal even sterk. Ik verwacht wel dat we winnen. We hebben het voordeel van een thuiswed strijd. Het maakt natuurlijk veel uit of de jongens die uit Gent komen een halfuurtje moeten reizen, of drie uur. Paul Keres zal daar last van hebben. Nieuwelink, die in Utrecht woont en vrijdagavond al naar Sas van Gent reist, durft echter niet te spreken van een makkie. „Dat is het nooit, maar ik ga er van uit dat de uitslag in de buurt van 7-3 zal zijn. Helmut Cardon zal er niet bij zijn, maar Paul Motwani en Geert van der Stricht wel. Die zijn echt gewel dig op dreef. Ze hebben voor hun land (respectievelijk Schot land en België) aan de Olympia de meegedaan en ook daarin goed gescoord. Meestal slaan we aan de bovenste borden een gat. Onderaan gaat het wat minder. Nee, ik ervaar dat niet als druk, hoewel je wel bepaalde verant woordelijkheden hebt jegens het team." Nieuwelink zat in de eerste drie ontmoetingen aan de laatste borden en kwam daarin tot een teleurstellende score van één uit drie. „Ik weet nog niet aan welk bord ik zaterdag speel", zegt hij. „Meestal geef ik van tevoren wel een voorkeur op, maar in de praktijk blijkt dat niet altijd te kunnen. Tegen Utrecht had ik me op een bepaalde tegenstan der voorbereid, omdat ik zelf ook bij die club schaak. Het pakte verkeerd uit, omdat ik aan een ander bord kwam te zit ten. Ik laat het nu maar op me afkomen." staan, moeten we van elkaar ei sen dat we op deze manier bezig blijven", vindt hij. „We moeten een periodetitel kunnen halen en volgend seizoen een klasse hoger kunnen spelen. Maar we roepen het niet van de daken. Jaap Goossen hamert er ook steeds op dat we elke wedstrijd heel geconcentreerd moeten be ginnen." „Echt goed gespeeld hebben we nog niet zo vaak", stelt hij vast. „Het is de kracht van deze ploeg dat we al jaren echt vrienden van elkaar zijn. Je ziet vaak dat jonge gasten die bij een eerste elftal komen toch wat apart staan van de wat oudere spelersDat is bij ons niet het ge val. We hebben het er nog niet zo lang geleden met zijn allen over gehad, hoe het kwam dat het qua voetbal wat minder was. Daarna is het in positieve zin veranderd. AZW is trouwens toch een club, waarin de mensen dicht bij elkaar staan. Er zijn bijvoorbeeld spelers, die soms bij ons meedoen en een week la ter weer met het tweede elftal moeten meedoen. Het gaat erom hoe je iedereen tevreden houdt. Er worden duidelijke afspraken gemaakt. Je hoort ze niet. Dat is voor een trainer natuurlijk ide aal. Uiteindelijk kun je door zulke jongens wel goed preste ren. Die saamhorigheid en een pri ma balans in de ploeg zij n sterke troeven, vindt hij. „Ik ben met Patrick Baumgarte één van de oudere spelers", weet hij. „Wij vervullen een grote rol qua coa ching in het veld. Het is heel be langrijk dat je elkaar positief benadert. Daarnaast hebben we spelers, die altijd elk partijtje willen winnen en de boel aanja gen. Vooral MarcoBolleman na tuurlijk, maar ook Johnny Di- eleman en Jacco Koekkoek zijn heel gedreven. Vorige week don derdag deden we op de training een oefenvorm, waar iedereen op den duur moedeloos van werd. Het veld waarop wij trai nen is zó verschrikkelijk slecht. Maar toch bleef iedereen posi tief bezig." Moeilijk jaar Het heeft volgens de aanvoerder allemaal bijgedragen aan de sterke reeks, die tot nu toe on verhoopt is gerealiseerd. „De te leurstelling was natuurlijk groot, toen we vorig seizoen door een nederlaag tegen Ko gelvangers net niet promoveer den. Maar voor de buitenwacht waren we op grond daaivan voor dit seizoen wel al meteen kampioen. Binnen de spelers groep zijn we uitgegaan van een moeilijk jaar. Een lange nacom- petitie, een korte zomerstop. Maar we hebben geen terugval gehad. Misschien is het voor de jongere spelers wel goed dat we niet zijn gepromoveerd. In deze klasse kunnen ze zich lekker verder ontwikkelen." „Je bent als trainer natuurlijk van allerlei omstandigheden af hankelijk. Op dit moment is ie dereen fit. De jongere gasten passen zich goed aan. Maar ik moet ook zeggen dat Jaap Goos sen het heel goed aanpakt. Er wordt intensiever dan andere jaren getraind. Daarnaast is er onder Philip Becht als voorzit ter in bestuurlijk opzicht veel veranderd. Je kunt als trainer wel veel willen, het moet na tuurlijk ook bewerkstelligd kunnen worden. We hebben nu bijvoorbeeld een vaste verzorg ster, die professioneel bezig is. Rond de wedstrijden van de na- competitie werden wat extra dingetjes geregeld. Wat eerder bij elkaar komen, gezamenlijk een maaltijd. Heel eenvoudig, maar wel belangrijk." van onze sportredactie TERNEUZEN - De laatste vol ledige speelronde voordat de winterstop begint houdt voor het komende weekeinde een aantal belangrijke wedstrijden in. Goes-HVV'24, Breskens- VES'35, Terneuzense Boys- Arendskerke en GPC-AZ VV: als een plaats in de hoogste regio nen al geen inzet is, dan staat de bezetting van de laatste plaat sen wel centraal. In de vierde klasse van het zondagvoetbal gaat vrijwel alle aandacht uit naar Steenbergen-Steen, het duel tussen de nummers één en twee van de ranglijst. HVV'24 HW'24 won vorige week met 2- 0 van het vooraf hoog inge schatte Unitas'30 en vindt zich als gevolg daarvan inmiddels terug op de vijfde plaats met een achterstand van - nog altijd - acht punten op koploper Roo sendaal. De overwinning op Unitas'30 was er één die HVV'24 het nodige zelfvertrouwen voor de volgende wedstrijden moet geven, omdat de ploeg uit Et- ten-Leur beschouwd werd (en wordt) als een van de betere der deklassers. „Ze hadden in negen wedstrijden toch maar vijf doel punten tegen", haalt Maarten Scheerders als bewijs daarvoor aan. „Maar ondanks dat hebben we toch redelijk wat kansen ge creëerd en hebben we verdiend gewonnen." Aanstaande zondag komt HW'24 in Goes in actie tegen de huidige nummer vier van de ranglijst, die na een moeizaam begin steeds beter zijn draai lijkt te vinden. „Dat wordt on getwijfeld weer een moeilijke wedstrijd", verwacht HVV's middenvelder. „Op eigen veld moesten we Goes ook al heel wat kansen toestaan en kwamen we ook met 0-2 achter." Bovendien is de selectie van trainer John de Frel de laatste weken aardig uitgedund. Zo zijn zondag Danny Vlassenrood (geblesseerd), Norbert Baert (vakantie), Thierry de Waele en Kieran O'Shea (beiden ge schorst) niet beschikbaar. „En onze selectie is al niet zo breed", zegt Scheerders. „Het zal dus nog een hele toer worden om een volwaardig elftal op de been te brengen." Breskens Voor Breskens was er zondag te gen Patrijzen (uit) opnieuw een nederlaag, de vierde alweer in vijf wedstrijden. Aan de voor avond van het duel met hekken sluiter VES'35 moet Breskens daarom nog altijd genoegen ne men met een negende plaats, net boven de streep die aan het eind van dit seizoen fataal is. „Toch", beweert voorstopper Paul Wal raven, „ging het zondag zo slecht nog niet. We begonnen heel sterk en hadden lange tijd het beste van het spelMaar Pa trijzen had aan één kans genoeg, toen wij er al een hele hoop had den laten liggen." De 2-0-nederlaag ten spijt voel de Breskens zich na afloop nog bij lange na niet kansloos om zich in het verdere verloop van de competitie veilig te spelen. „Als je zo goed kunt spelen te gen de nummer twee van de ranglijst, moet je daaruit moed putten voor de volgende wed strijden", meent Paul Walraven. De wedstrijd die voor zondag op het programma staat (thuis te gen VES'35) mag' in elk geval cruciaal genoemd worden. Met één enkel punt uit elf wedstrij den en een doelsaldo van 1-49 is VES'35 hoe dan ook een ploeg die te kloppen is. „Als we daar al punten tegen laten liggen, weet ik het ook niet meer", verzucht Walraven. Ook zondag is Breskens nog niet compleet. Bij de vele afwezigen van de afgelopen weken voeg den zich vorige week Serge Lap- rade en Mario Corthals. Vierde klasse In de vierde klasse van het zon dagvoetbal werd vorige week opnieuw maar een beperkt aan tal wedstrijden afgewerkt. Om- van onze sportredactie TERNEUZEN - Op de veertien de competitiedag van het Ter neuzense bedrijfsvolleybal werden nogal wat surprises uit gedeeld. Peugeot Dees, Artland Artland, Broomchemie en BN/Stem/Koerier 2 werden er onaangenaam door verrast. De 2-1-overwinning van Peu geot Dees in de eerste klasse A op Foto Neelemans (15-3 7-15 9-3) betekent bijna zeker dat Dees ook in deze najaarscompe titie naast het kampioenschap dat van de hoogst geklasseerde teams alleen Steenbergen en Middelburg in actie kwamen, ziet de stand er aan kop op dit moment als volgt uit: Steen 9- 25, Steenbergen 11-24, Middel burg 9-21. Voor Steen staat voor aanstaan de zondag de uitwedstrijd tegen Steenbergen op het program ma een ware krachtproef dus. Niet verliezen mag waarschijnlijk al als een overwinning beschouwd worden. Middelburg krijgt IJ- zendijke op bezoek en hoopt in dat duel van eventueel punten verlies van de concurrentie te profiteren. Verder op het pro gramma staan: Hontenisse- Walcheren, Luctor'88-Sluiskil, Axel-Vogelwaarde en Clinge- Aardenburg. Terneuzense Boys Terneuzense Boys leed in de tweede klasse van het zaterdag voetbal de derde nederlaag van dit seizoen. En dat was opval lend, want de tegenstander was hekkensluiter Bruse Boys. Eni ge lichtpuntje binnen de Ter neuzense formatie was het feit dat aanvaller Leon Goossen zijn rentree maakte, nadat hij op de allereerste training van het sei zoen een middenvoetsbeentje had gebroken. „Daarna ben ik iets te vroeg be gonnen, waardoor ik weer drie weken moest rusten. Na een paar wedstrijden met het twee de, was ik al twee keer bij het eerste ingevallen, maar dit was mijn eerste volledige wedsti'ijd. Het was wel even wennen en moeilijk voor me. Want de echte scherpte ontbreekt nog." Het verlies tegen Bruse Boys hield voor Terneuzense Boys in dat het de koppositie kwijt raakte en naar de vierde plaats zakte, „We stonden dan wel op de eerste plaats, maar Veere kon nog vijf punten boven ons ko men. Nu staan we op de vierde plaats en ik denk dat dat de plek is waar wij thuishoren", zegt Leon Goossen reëel. De ploeg van trainer Eddy van der Hooft speelt zaterdag de thuiswedstrijd tegen 's-Heer Arendskerke, dat eerder dit sei zoen met 4-2 werd verslagen. „Het is een fysiek sterke ploeg en het zal een moeilijk duel wor den voor ons. Ze leunen voorna melijk op de verdediging en ho pen dan op een counter", aldus Leon Goossen. Zijn geblesseer de broer Jordi zal evenals Anri- co van Hecke niet van de partij zijn. Verdediger Jeroen van de Broeke is geschorst. AZVV Ook De Meeuwen kon koploper AZVV afgelopen zaterdag niet de eerste nederlaag van het sei zoen toebrengen. Het duel ein digde in een afgetekende 6-0- overwinning voor de Axelaars, die daarmee hun totaal op der tig punten brachten. Negen keer was er tot nu toe winst en drie duels eindigden in een gelijk spel. De ploeg van trainer Jaap Goos sen lijkt daardoor regelrecht op het kampioenschap af te steve nen, want de voorsprong op nummer twee Apollo'69 be draagt vijf punten. Apollo lijkt nu al slechts de enig overgeble ven concurrent van AZVV voor het kampioenschap. Het gat metnummer drie DFS is name- lijk al elf punten, terwijl daar achter Serooskerke en Kruinin- gen inmiddels al dertien punten achterstand hebben Zaterdag speelt AZW in Vlissingen tegen GPC, dat na elf wedstrijden op een totaal van veertien punten staat. Daarmee heeft het dus nog niet de helft van het aantal punten van de fiere koploper. Lijstaanvoerder Colijnsplaatse Boys is de num mer drie van de ranglijst en die ploeg komt op bezoek bij lijst aanvoerder Zaamslag, dat na tien wedstrijden nog altijd het maximum aantal van dertig punten heeft. Middenmoter Spui speelt na de 1-5-overwin- ning in Hoedekenskerke thuis tegen Wolfaartsdijk. Cadzand treft in Middelburg de num mei- vier van de rangschikking- MZVC. pakt. Als koploper Dow uit de laatste wedstrijd tegen Broom chemie één punt weet te halen- wordt de titel geprolongeerd. Broomchemie verkeert de laat ste weken niet in zijn beste vorm, getuige de 3-0-nederlaag tegen Meesen Drukkerij. Voor Artland Artland viel in deze ronde het doek. Het team ver loor met 3-0. In de eerste klasse heeft De Pooter er door de 2-1-overwin- ning op BN/Stem/Koerier 2 voor gezorgd dat de spanning aan de top helemaal terug is. Peter van de Velde: „Nu we er zo goed voor staan, moeten we van elkaar eisen dat we op deze manier bezig blijven." foto Charles Strijd Mountainbiker rijdt in Zeeuwse ATB Cup alleen voor tweede plaats door Wim de Vos HULST - Hoewel de strijd om de Zeeuw se ATB Cup nog maar halverwege is kijkt Michel de Koning al uit naar volgend sei zoen. Voor hem begint dan een nieuw wielerleven. De Zeeuws-Vlaming rijdt dan in de topcompetitie mountainbike tussen nationale toppers als Bart Brentjens, Filip Meirhaeghe en Thijs Al. De Koning heeft er zin, ook al kent hij zijn plaats in dat voor hem nog onbeken de peloton. „Als ik eens een paar keer binnen de eerste dertig kan eindigen ben ik tevreden." Michel de Koning legt de lat dus niet al te hoog. Het hogere niveau is nieuw voor hem, maar de kans die hij heeft gekregen grijpt hij met beide handen aan. „Ik heb tot nu toe alleen bij de trimmers en als sportklasse A-renner gereden. Voorna melijk reed ik mijn wedstrijden op de weg en in het 'winterseizoen als over brugging de Zeeuwse ATB-competitie. Nu krijg ik die kans en persoonlijk vind ik dat het tijd wordt ook dat ik eens de overstap naar een hogere categorie maak", vertelt Michel de Koning. Hij is inmiddels vijfentwintig jaar en na een jaar van inactiviteit in verband met de bouw van een woning keerde De Ko ning dit j aar weer terug in het pelotonzij het voorzichtig. „Natuurlijk gaf ik me voor de volle honderd procent in de wed strijden maar het trainen bleef behoor lijkachter. Momenteel ga ik bijvoorbeeld maar twee keer in de week trainen. In de wedstrijden merk ik goed dat dit te wei nig is. Twee jaar terug trainde ik nog vijf of zes keer inde week en toen kon i k i n de ATB-wedstrijden mee doen voor de eer ste plaats. Om en om wonnen Eric Ver eecken en ik toen de wedstrijden. Nu rijd ik alleen voor de tweede plaats, Eric is immers veel te sterk en bovendien is hij ook nog behoorlijk ambitieus", weet De Koning, die komende week echt met de voorbereiding op het nieuwe seizoen gaat beginnen. „Dan ga ik mijn trai- ningsarbeid weer opvoeren. In de maand januari wil ik dan toch aan zo'n 1800 ki lometer zitten." Samen met onder meer zijn streekgeno ten Eric Vereecken en de jeugdige Dennis Martens komt Michel de Koning komend seizoen uit voor de ploeg van Johan Bou- man uit Goes. „Ik voel me een beetje proefkonijn. Door mijn lengte wordt er speciaal een 23 inch-fiets voor mij ge maakt in Italië. Die willen ze komend jaarinproduktie gaan brengen. Voor mij is dat dus een soort test van die fiets. 21 inch is normaal maar daar kan ik niet mee uit de voeten", aldus De Koning. Nu de KNWU met ingang van komend seizoen de licenties voor wat betreft de weg en het mountainbiken gelijk laat lo pen, moet Michel de Koning, wil hij in de topcompetitie mee doen, op de weg bij de elite-amateurs gaan rijden. Zijn optre dens daar zullen echter beperkt blijven tot voornamelijk Belgische wedstrijden en wellicht enkele criteriums in de buurt. -. yT v. V. _,T 7f: -V~ -TwV V Michel de Koning rijdt volgend seizoen wedstrijden met de nationale top in het mountainbiken. foto Charles Strijd „Die kleine rondjes liggen mij niet. Dat bochtenwerk is niet aan mij besteed. Vandaar dat ik voornamelijk Belgische koersen zal rijden. Die zijn bovendien ook nog langer dan in Nederland. Dat zijn wedstrijden van drie uur en de mountainbikekoersen duren meestal zo twee uur en een kwartier. In die Belgische wedstrijden kun je daarnaast ook veel beter op snelheid trainen. Daarom vind ik die wedstrijden veel idealer." Funklasse Vooralsnog blijven de wedstrijden om de Zeeuwse ATB Cup zowat zijn enige ken nismaking met de mountainbike hoewel hij in België ook wel eens aan een derge lijke wedstrijd heeft deelgenomen. En eenmaal heeft hij aan het Nederlands kampioenschap meegedaan. „Dat was in Bergschenhoek, Ik heb daar in de fun klasse meegedaan maar ik weet nu wel enigszins hoe die parkoersen er uit zien. Die zijn totaal niet te vergelijken met de Zeeuwse parkoersen al ik vind dat het door de variatie een aardige en interes sante wedstrijdenreeks is. Omdat we hier alleen maar in het naseizoen rijden zijn de parkoersen door het slechte weer heel anders. Het zijn meestal slijtageslagen voor het materieel. Dan mopper je wel eens maar als je dan weer goed gepres teerd heb, ga je toch weer tevreden naar huis. Tenminste ik wel. De organisaties spelen er goed op in. Dat waardeer ik wel", zegt De Koning. Nog vier wedstrijden resteren er in de strijd om de Zeeuwse ATB Cup. Na zes wedstrijden neemt Michel de Koning de tweede plaats in het algemeen klasse ment in. Morgen (zaterdag) staat de ze vende wedstrijd op het programma. In Hulst komen de renners dan in actie op het altijd lastige parkoers aan de Linie- dijk. Vooruitblikkend op die wedstrijd weet De Koning al dat er „vermoedelijk niet meer in zit dan de tweede plaats. Eric Vereecken is veel te sterk voor de rest. Hij is daarom opnieuw de te kloppen man maar,tot nu toen ben ik tevreden over mijn vorm. Ik ben zoals ze zeggen een diesel, kom altijd moeilijk op gang. Pas na een kwartier lig ik zowat pas op volle snelheid."

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2000 | | pagina 49