unicef VRAAG OVER TIEN SECONDEN HEEFT U EEN GOED GEVOEL n MAAR/ Knokken VOOfj JE HERSENEN... dat ben je zélf! 070 - 333 93 00 0111-402000 zelfstandigheid Giro 860 PZC zJm voc\ r&d&non om (caart&n on oadoa\]<> van \JW\C&F" \o (copon v sfovnf m\\^oonon (andoron. Bel voor de nieuwe catalogus FAMILIE BERICHTEN SCHOON^ FAMILIEBERICHTEN Tijdelijk met gratis Country pakket! Alles wat je weten wilt over behandelingen, onderzoek, begeleiding en preventie van kanker BEL GRATIS 0800 022 6622 Nationaal Revalidatie Fonds l> 4' „iü£j l'l IM i i 4 DE JONGE EN UIJL December Occasion ActieMaand vrijdag 8 december 2000 sbw22 Geboren op 6 december 2000 JOËL De trotse ouders zijn: Tamara Schout en Vijai Bhattan Westhavendijk 17 4493 BM Kamperland Jij was voor ons heel bijzonder. Wij zullen je missen. (BOB) Robert Gourley Little Peter Michiel Hermien Leny Anita Monique Chris Vrienden (Klanten) van 't Spinnewiel Eric, Corine Vienna Isabelle Lokker Café 't Spinnewiel Badhuisstraat 10-12 4381 LS Vlissingen Mij spreekt de blomme een tale mij is het kruid beleefd mij groet het al te male dat God geschapen heeft. G. Gezelle Tot ons groot verdriet hebben wij afscheid moeten nemen van mijn geliefde man, onze lieve pa en opa ADRIAAN DOURLEIJN 14-3-1924 1-12-2000 Axel: M, G. Dourleijn-Scheele Amsterdam: Mathilde en Steven Axel: Corinne en Peter Maarten Joris Karlijn Damme (B.): Dorothée en John Céline Oosterstraat 56 4571 GP Axel De begrafenis heeft in besloten kring plaatsgevon den. Zalig de zachtmoedigen want zij zullen de aarde beërven. (Mattheus 5:5) "Als hij had kunnen toveren, dan waren alle mensen vrienden, dan was geen mens alleen." (vrij naar H. van Veen) Met groot verdriet hoorde ik van het overlijden van MARINUS PIETER DE LANGE Wissenkerke, 29 juli 1925 Koudekerke, 4 december 2000 Eenvoud, zachtmoedigheid, trouw en behulpzaam heid waren kenmerkend voor Rinus. De afgelopen jaren is hij mij tol grote steun geweest. Vooral Maria wens ik heel veel sterkte. Wat zal zij de dage lijkse gesprekjes missen. De begrafenis zal plaatsvinden op zaterdag 9 de cember om 12.00 uur op de begraafplaats aan de Veerweg te Kamperland. Van 11.00 uur tot 11.30 uur is er gelegenheid van Rinus afscheid te nemen in het Jeugdgebouw van "De Ark", Veerweg 100 te Kamperland. Na de begrafenis is er in hetzelfde gebouw gelegen heid de familie te condoleren. Kees Kisjes Jodengang 34 4334 CM Middelburg Op 4 december is geheel onverwacht onze buurman overleden RINUS DE LANGE Fam. H. C. Louwerse Mevr. Bosschaart-Tevel M. C. Koppejan J. Luteijn G. Janse Marieke Bumkens Na een leven van zorg en aandacht voor allen die haar dierbaar waren, geven wij u met droefheid kennis van het overlijden van mijn lieve vrouw en onze zorgzame moeder HITJE AALTIE HOGEVEEN-DE JAGER echtgenote van Anton Hogeveen in de leeftijd van 78 jaar. Onze dank en waardering gaan uit naar het personeel van Zorgcentrum "Ter Weel", voor de liefdevolle verzorging tijdens haar verblijf aldaar. Goes: A. Hogeveen Hilversum: Cobi Hogeveen Middelburg: Margreet Hogeveen 7 december 2000. Acaciastraat 27, 4462 BM Goes Mijn vrouw en onze moeder is opgebaard in het Uitvaartcentrum "Goes", Zuidvlietstraat 37 te Goes. Gelegenheid tot afscheid nemen aldaar maandag 11 december van 18.30 tot 19.00 uur. De crematieplechtigheid zal plaatshebben dinsdag 12 december om 14.00 uur in het crematorium. Westelijke Oude Havendijk 3 te Middelburg. Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in de ontvangkamer van het crematorium. Zij die door omstandigheden geen rouwkaart heb ben ontvangen, gelieven deze advertentie als zoda nig te beschouwen. Zoveel soorten van verdriet. Ik noem ze niet, maar één, het afstand doen en scheiden en niet het snijden doet zo'n pijn, maar het afgesneden zijn. Na een liefdevolle verzorging in "Ter Weel" is over leden onze zuster, schoonzuster en tante HITJE AALTIE HOGEVEEN-DE |AGER Koudum: O. de Jager f G. de Jager-Vrolijk Goes: G. Schrijver-de Jager J. Schrijver Neven en nichten 7 december 2000. Na een liefdevolle verzorging in Zorgcentrum 'Ter Weel' te Goes, is toch nog onverwacht overleden mijn lieve zus, onze tante en oudtante MARIA CATHARINA VAN LIERE in de leeftijd van 89 jaar. 's-Heer Arendskerke: P. N. Bos-van Liere Oud-Beijerland: Kees en Rina IJmuiden: Leuni en Cor Kapelle: Ko en Elly Achterneven en achternichten Goes, 7 december 2000. Correspondentieadres: Mevr. P. N. Bos-van Liere Zorgcentrum 'Poelwijck', kamer 33 Slotstraat 15, 4458 BK 's-Heer Arendskerke De rouwdienst voor familie en belangstellenden zal worden gehouden maandag 11 december om 13.00 uur in de 'Geerteskerk' te Kloetinge, waarna aan sluitend omstreeks 14.00 uur de begrafenis zal plaatshebben op de Algemene Begraafplaats te Kloetinge. Na afloop van de begrafenis is er in het 'Geertes- huis', Jachthuisstraat 13, gelegenheid tot condole ren. Voor aanvang van de dienst is er in de kerk vanaf 12.30 uur gelegenheid om afscheid van haar te ne men. Een ieder die wij vergeten zijn een rouwbrief te stu ren. gelieve deze advertentie als zodanig te beschou wen. Dankbetuiging Voor uw blijk van medeleven en belangstelling na het overlijden van onze lieve vader en opa ADRIAAN SMALHEER betuigen wij u onze oprechte dank. In het bijzonder onze dank aan Dr. Audier en de Thuis zorg voor alle lieve en goede zorgen aan hem besteed. Uit aller naam: N. C. de Rijke-Smalheer Kerkwerve, december 2000. BEGRAFENISONDERNEMING Verzorging van uitvaarten over geheel Schouwen-Duiveland Blindeweg 11 - 4315 CG Dreischor Indien gewenst opbaring in ons eigen rouw centrum te Zierikzee Uitvaartleiders: Dhr. II. Schoonaard - Mevr. M. Schoonaard Begrafenisonderneming Van der Hooft V Vooralle dienstverlening dag en nacht bereikbaar. S Eigen Rouwcentrum voor opbaring beschikbaar Ook verzorging koffietafels vanuit bet Rouwcentrum. Rouwkamer en koeling om thuis op te baren. —J. de Kok C. de Kok-van der Hooft C W. de Kok— Prunusstraat 25, 4451 DC s-Gravenpolder RouwcentrumBosseweide 2, 's-Gravenpolder Telefoon: 0113 - 31 15 17 DAG EN NACHT BEREIKBAAR Eigen rouwvervoer in binnen- en buitenland Gratis informatiepakket en wilsbeschikking Rouwcentrum in Middelburg en Vlissingen INFORMATIECENTRUM Begrafenissen en crematies VEERSEWEG 36 MIDDELBURG TEL. 0118-612868 kunt u tijdens kantooruren afseven bij de volsende PZC-kantoren: Oostsouburssewes 10 Vlissinsen: Goes: Zierikzee: Voorstad 22 I Axelsestraat 16 I 's Gravenhofplein 4 I Grachtweg 23 Kantooruren: maandas t/m vrijdas vari 8.00 tot 17.00 uur. Zierikzee en Hulst: 8.30 tot 17.00 uur. Zaterdags in Vlissingen van 8.00 tot 10.30 uur. Bellen of faxen kan ook. "tijdens kantooruren én (uitsluitend voor overiij- densv'geboorte advertenties; maandag Wm vrij dagavond van 20.30 tot 22.00 uur en zondag avond van 20.00 tot 22.00 uur TELEFOON: 7; FAX: (0118) 484000 (f (0118) 470100 Dc H 200 DC Is standaard En nu voorzien van Stuurbekrachtiging Verstelbare stuurkolom Getint glas Achtermitverwarming Tussenschot De H 200 met dubbele cabine. Al vanaf f 32.245,-' <S> HYUnDBI GOEDHART Middelburg. Kleverskerkseweg 7-9, tel. 0118 - 636248 Voorlichtingscentrum Nederlandse NEDERLANDSE Kankerbestrijding/KWF KANKERBESTRIJDING Sophialaan 8, 1075 BR Amsterdam voor lichamelijk gehandicapten Bunnik IK WORD LID VAN DE DIERENBESCHERMING! De Dierenbescherming helpt alle dieren in woord en daad. Want behalve dat ze voorlichting geeft en politieke druk uitoefent, voert ze ook daadwerkelijk actie voor een dierwaardig bestaan. En als het met de dieren goed gaat, dan heb ik daar een goed gevoel bij. Dhr./Mevr.: Straat: Voorletter(s): - Nr.: Telefoon: Ik heb (een) huisdier(en), namelijk: - Ik betaal mijn contributie0 per kalenderjaar en wacht op de acceptgirokaart. (Minimale) contributie per jaar: Volwassen leden 39,50 65+-lid 25,- Jeugdlid 20,- Bedrijlslidmaalschap 165,- I landtekening: Deze bon kunt u in een ongefrankeerde envelop zenden naar: Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren, Antwoordnummer 2105, 2508 VD Den Haag. uitvaartverzoreine uitvaartverzorging Voor uitvaartverzorging op geheel Schouwen-Duiveland Telefoon 0111-412877 Uitvaartleiders: L. M. van der Werf M. de Bruijne Opgenomen in Arensman Uitvaartverzorging AutoTeam Goes Let op onze grote advertentie in de PZC van a.s. zaterdag en de Autokrant of kom alvast kijken! Klein Frankrijk 31 (Ringbaan-west, Goes) Tel.: (0113) 23 79 23 Een hersenziekte of een ongeluk kan iedereen overkomen. Jaarlijks lopen tienduizenden mensen daarbij hersenletsel op. Mensen zoals u, die midden in het leven staan. Dat leven is daarna dramatisch veranderd. Invaliditeit en afhankelijkheid tekenen het bestaan van alledag. Hersenen én persoonlijkheid zijn beschadigd. Onderzoekswerk op het gebied van hersenletsel is dan ook hard nodig. Denk aan vaccins tegen hersenvliesontsteking, behandeling van comapatiënten, revalidatie na een beroerte. De bevordering en financiering van dat wetenschappelijk onderzoek naar voorkóming, behan deling en genezing van hersenaandoeningen is het werk van de Hersenstichting Nederland. Hersenletsel kan ook overkomen. Dit jaar vraagt de Hersenstichting er extra aandacht voor. Steun de strijd tegen hersenletsel en meld u aan als donateur. Hersenstichting Nederland Korte Houtstraat 10 - 2511 CD 's-Gravenhage Ik steun het werk van de Hersenstichting Nederland. 0 Ik word donateur 0 Zend mij de algemene informatie Naam: Adres: Postcode: Plaats:

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2000 | | pagina 38