Publiek went aan kunstwerk Visie PZC PZC Genenbank moet uitsterven akkeronkruid voorkomen ^CAMBODJA ,21 bezoektijden agenda lezers schrijven weekenddiensten SGP'er Kodde verlaat raad Middelburg Spar Gekke koeien? Thema-avond landbouw Rommelmarkt ZEELAND HELPT Steun het Kinderfonds! Visio werkt aan herkenbaarheid bij nader inzien vrijdag 8 december 2000 Zeeland Ziekenhuis Walcheren Koudekerkseweg 88, 4382 EE Vlissingen tel. (0118) 425000 dag. 15.00-20.00 uur afd. Psychiatrie dag. 19.00-20.00 uur, woe, za en zo 14.00-16.30uur afd. IC/CCU dag. 15.00-16.00 en 19.00-20.00 uur Kinderafd. ouders gehele dag, overig bezoek 14.00-19.00 uur Oosterschelde Oosterscheldeziekenhuis 'sGravenpolderseweg 114, 4462 RA Goes tel. (0113) 234000 dag. 13.00-13.45 en 18.30- 19,45 uur Kinderafdeling (afd. A) ouders gehele dag. Overig bezoek 14.30- 19.30 Kinder/Kraamafdeling (afd A/B) ouders kinderen en partners zwangeren gehele dag, overig 14.30-19.30 uur Hartbewaking (afd. H) dag. 11- 11.30,14-14.30 en 19-19.30 uur Zweedse Rode Kruis Ziekenhuis Koning Gustaafweg 2, 4301 NPZierikzee tel.(0111)430000 dag. 15-16 en 18.30-19.45 uur Lindenhof revalidatie 'sGravenpolderseweg 114a, 4462 RA Goes, tel. (0113) 236236 mat/m vrij: 14.00-21.00 uur zat en zon: 10.00-21,00 uur Emergis Oostmolenweg 101,4481 PM Kloetinge tel. (0113) 267000 woe,zaten zo 14.00-21.00 maa, din, don en vrij 18.30- 21.00 uur Zeeuws-Vlaanderen Locatie De Honte Wielingenlaan 2, 4535 PA Terneuzen tel. (0115) 688000 dag. 14.00-14.45 en 19.00- 20.00 uur; afd. Psychiatrie dag. 18.00-20.00 uur; woe, weekeinde, feestdagen 14.00-16.30 uur en 18.00-20.00 uur; afd. IC/CCU dag. 14.00-14.30 uur en 19.00-19.45 uur. kinderafd. ouders gehele dag, overig bezoek 14.00-19.00 Locatie Antonius Pastoor van Genklaan 6,4501 AJ Oostburg tel.(0117)459000 dag. 14.00-15.00 en 18,30- 19.30 uur; Kinderafd. ouders 8.00-20.00 uur, overig bezoek (afd. 4) dag. 9.00-21,00 uur. Goeree^Overflakkee - Ziekenhuis Dirksland Stationsweg 22, 3247 BW Dirks land tel. (0187) 607300 dag. 16.00-17.00 en 17.45- 19.30 uur, zo idem tot20.00 uur Bergen op Zoom Ziekenhuis Lievensberg, Boerhaaveplein 1 4624 VT Bergen op Zoom tel.(0164)278000 dag. 14.30-15.15 en 18.30- 20.00 uur za en zo 14.30-16.00 en 18.30- 20.00 uur Psychiatrisch Ziekenhuis Vrederust Hoofdlaan 8,4661 AA Halsteren tel.(0164)289100 woensdag, zaterdag en zondag 13.00-17.00 uur Brugge Academisch Ziekenhuis Sint Jan Ruddershovelaan tel. (0032) 50 452111 dag. 14.00-20.00 uur (m.u.v.lCen hartbewaking) Academisch Ziekenhuis Sint Lucas Sint Lucaslaan 29 tel.(0032)50 369111 dag. 14.00-20.00 uur (m.u.v. IC en hartbewaking) Gent Universitair Ziekenhuis Gent De Pintelaan 185 tel.(0032)9 2402111 dag. 14.30-20.00 uur 1 Rotterdam AZR-Dijkzigt Dr. Molewaterplein 40 3015 GJ Rotterdam Centraal telefoonnummer (010) 4639222 (voor inlichtingen be zoektijden van alle afdelingen) AZR-Sophia Dr. Molewaterplein 60 3015 GJ Rotterdam tel. (010)4636363 Bezoektijden ouders: 07.00- 12.00 uur. Bezoektijden iedereen: 14.00-20.00 uur. Afd.Verloskunde: dag. 11.00- 12.00 en 18.00-20.00 uur. Voor partner/echtgenoot: 09.00- 12.00 en 15.00-21.00 uur AZR-Daniël den Hoed Groene Hilledijk301 3075 EA Rotterdam tel. (010) 4391911 dag. 16.00-20.00 uur internet: http://www.pzc.nl e-mail: redactie@pzc.nl Postbus 18 4380 AA Vlissingen De Provinciale Zeeuwse Cou rant - waarin opgenomen de Middelburgsche, Vlissingsche, Goesche en Breskensche Cou rant, Vrije Stemmen en de Zie- rikzeesche Nieuwsbode - is een onafhankelijkdagblad.datzich niet bindt aan levensbeschou welijke en politieke opvattin gen, stromingen of partijen. De redactie van de Provinciale Zeeuwse Courant maakt naast de eigen nieuwsgaring gebruik van de volgende bronnen: Geassocieerde Pers Diensten (GPD), Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), Associated Press (AP), Bridge, Deutsche Presse Agentur (DPA), Agence France Press (AFP), Reuters (RTR), Belga en European Press-photo Agency (EPA). door Ali Pankow Beeldend kunstenaar Marcel Kro nenburg (35) uit Rotterdam heeft driekwart jaar moeten wachten op de uitkomst van het gekissebis over een kunstwerk in het nieuwe gemeentehuis in Zierikzee. Uiteindelijk is de keus in derdaad gevallen op zijn ontwerp: een kunstzinnig tapijt met als titel 'Een zee van ruimte'. Binnen de gemeenteraad waren de me ningen flink verdeeld. „Ik vind het niks, je loopt erover, het slijt, je gooit het na een paar jaar weg en dan moet je weer een ander passend lapje zoeken", zei WD-fractievoorzitter J. Geleijnse. Hij nam de wijze raad van zijn liberale voorganger Thorbecke niet in acht; 'Een bestuurder moet geen inhoudelijk oordeel vellen over kunst'. Kronenburg is gespecialiseerd in mo numentale en ornamentale vormge ving. Hij legt zich toe op het ontwerpen van locatiegebonden kunsttoepassin gen. Daarmee wil hij de locatie een her kenbare identiteit verschaffen. Hij richt zich vooral op de grenzen van een ruimte, dus de muren, het plafond en de vloer. Hoe bent u ertoe gekomen voor deze opdracht in te schrijven „Naar aanleiding van een oproep in een kunstkrant. De voorwaarden spraken me nogal aan. De bedoeling was een kunstwerk te integreren in gebouw of locatie en er een bepaald thema aan te koppelen. Als kunstenaar biedt dat je alle vrijheid om uit te werken wat jou boeit in het gebouw of de omgeving. Soms zijn opdrachten al zo nadrukke lijk ingevuld, dat je je afvraagt waarom die mensen het dan ook zelf maar niet maken. Hier werd heel veel vrijheid ge boden." Hoe verliep de oriëntatie en de in spiratie „Ik heb de locatie bekeken en het ont werp van de architect bestudeerd. Toen kwam ik al gauw tot de keus dat het een kunstwerk voor binnen moest worden, want die buitenkant was al zo af met die titaniummuren en die goed verzorgde tuin. Die afwisseling binnen van grote en kleine ruimten door middel van vi des sprak me aan. Daarna heb ik veel informatie verzameld over de omge ving. Door de afbeelding van die zee slag op een wandkleed in het Zeeuws Museum kwam ik op het idee van een tapijt waarin de zee stond afgebeeld. Ik ontwerp voortdurend voor verschillen de materialen, maar tapijt is voor me- Kunstenaar Marcel Kronenburg, ontwerper van het kunstzinnig tapijt in het nieuwe gemeentehuis van Zierikzee. Op zijn hoofd een uit een speelgoedautootje gemaakte bril. zelf ook een grote uitdaging. Ik heb voorgesteld dat het op alle vijf de ver diepingen komt te liggen met alleen in de centrale hal bij de ingang een granie ten vloer." Bent u als ontwerper niet recht streeks betrokken bij de uitvoe ring „Ik ga het ontwerp met de fabrikant uitwerken en daarna gaan we proef- prints voor de kleurstelling en het op tisch effect maken. Het echte maken ge beurt door de fabrikant. Bij eerdere opdrachten was ik vaak zelf ook voor een deel betrokken bij de uitvoering." Hoe vond u die gedwongen pre sentatie voor een zaal vol rumoe rige CKV-leerlingen, schreeu wende docenten, wijkende gordijnen en een microfoon die het niet deed? „Het was een zeer slecht beheerde mid dag. Ik heb het wel overleefd hoor, zo erg vond ik het nou ook weer niet. Maar ik had wel het idee dat de presentatie veel beter zou zijn overgekomen als de zaken wat beter waren voorbereid. Achteraf was het ook wel weer komisch als je bedenkt wat er allemaal mis ging op die middag." Heeft het u verbaasd dat de beslis sing over het kunstwerk zo lang op zich liet wachten „Ik had zelf tussentijds niet gehoord dat er zo lang over was gesproken. Ik wist wel dat het hele gebouw nogal om streden was en ik dacht dus dat er door bezwaarprocedures vertraging in de aanbesteding was ontstaan. Het leek me dus logisch dat ze nog niet toe waren aan het kiezen van een kunstwerk. Ik heb tussentijds weieens gebeld omdat ik afwegingen moest maken of ik me voor nieuwe opdrachten elders zou in zetten. Dan kreeg ik wel steeds te horen, dat mijn ontwerp nog een goede kans maakte." Bent u nog wel blij met de op dracht ondanks dat er niet zulke aardige dingen over uw ontwerp zijn gezegd? foto Marieke Noort „Ik ben er zeker blij mee. Het biedt me een mooie gelegenheid naar buiten te treden. Wat er over het tapijt en over het slijten ervan allemaal is gezegd, daar trek ik me niet zoveel van aan. Bij het kunstobject dat ik voor Tilburg maakte, een soort kunstzinnige ver keersdrempel, werd ook gemopperd of het nou wel goed was zoveel geld onder de grond te stoppen. Toen het er een maal lag, verdwenen die opmerkin gen." Dan heb je eindelijk die opdracht binnen en dan begint het Asma Fonds ineens met de hete adem in uw nek te blazen. „Daar ben ik heel echt van geschrok ken. Dat zijn natuurlijk serieuze op merkingen waar ik bij de uitvoering terdege rekening mee zal houden. Ik heb natuurlijk geen kunstwerk ont worpen om mensen ermee voor het hoofd te stoten. Ik heb meteen met de fabrikant contact opgenomen dat met dit soort klachten rekening moet worden gehouden. De fabrikant kent de problematiek. Ik heb begrepen dat er inmiddels vezels zijn waarin huis stofmijt minder snel nestelt. Maar ik wil de opmerkingen van het Asma Fonds toch echt heel serieus EVENEMENTEN Deze rubriek is uitsluitend bestemd voor reacties op in de PZC versche nen redactionele berichten, artikelen of commentaren. De reactietijd beloopt uiterlijk 7 dagen. Plaatsing van bijdragen betekent niet dat de redactie de meningen en stellingen van de inzenders onderschrijft. Open brieven, oproepen, gedichten en anonieme inzendingen worden niet geplaatst. Bijdragen mogen niet langer zijn dan 250 woorden. De re dactie behoudt zich het recht voor inzendingen te bekorten. Over ge weigerde brieven wordt niet gecorrespondeerd. door Rinus Antonisse HEINKENSZAND - De stich ting Het Zeeuwse Landschap gaat de uitstervende akkeron kruiden van de ondergang red den. Er wordt een soort genen- bank opgericht waarin de bijzondere planten en zaden verzameld worden. Het is een voor Nederland uniek project. Bij landschapscamping Deist in Dreischor wordt een speciaal terrein aangelegd waar de ak keronkruiden (voort)gekweekt kunnen worden. De stichting werkt aan het sa menstellen van een jubileum boek waarin bedreigde planten en dieren in Zeeland worden op genomen. Al doende stuitte me dewerker Chiel Jacobusse ook op de bijna vergeten akkeron kruiden. Het zijn meestal eenja rige planten die in de loop van de tijd door de moderne land bouw verdwenen zijn. Van som mige soorten is in Zeeland nog maar één vindplaats bekend. „Het gaat er erg slecht mee", zegt Jacobusse. Hij schrijft dat onder meer toe aan andere ge waskeuzes van de boeren, een intensieve zaadschoning en het gebruik van bestrijdingsmidde len en (kunst)mest. Als er niks gebeurt duurt het nog maar kor te tijd of de kruiden zijn voor goed verleden tijd en komende generaties kunnen er naar flui ten. „Als het om unieke soorten gaat moeten we waken over de biodiversiteit. Het Zeeuwse Landschap wil wat dat betreft haar verantwoordelijkheid ne men", stelt Jacobusse. Daarom bedacht hi] het idee van de ge nenbank. Zeeland is voor akkeronkruiden een bijzondere provincie, waar bij de zuidelijke ligging een rol speelt. Veel Europese planten hebben in Zeeland de noordelij ke grens van hun verspreidings gebied. Ook is er een kalkrijke tot zeer kalkrijke bodem, die heel goed ontwatert en snel op warmt. Daardoor kunnen plan ten die niet tegen kou kunnen er zich toch vestigen, zo ook de meeste akkeronkruiden. Zee land is voor veel van deze krui den de enige vindplaats in Ne derland. Stinkganzevoet Jacobusse noemt als voorbeeld de stinkganzevoet die alleen nog op een plek op Zuid-Beve land te vinden is (in 1980 waren er nog twee groeiplaatsen). ,D at is reden genoeg om het ma teriaal ook voor komende gene raties veilig te stellen", vindt hij. Op het toekomstige krui denterrein worden de planten onder gecontroleerde omstan digheden gekweekt en bewaard. Voorkomen moet worden dat er zaden ontsnappen, om floraver valsing te voorkomen. „Hoe we er precies mee om zullen gaan vergt nog een wetenschappelij ke bezinning. Het is niet de be doeling er semi-wilde planten te krijgen." Het Zeeuwse Landschap wil in de eerste plaats voorkomen dat soorten uitsterven. Ze opsporen, zaad verzamelen en kweken, zo dat een minimum aanwezig blijft. Het is niet de bedoeling onderzoek te doen naar mogelij - ke (geneeskundige) toepassin gen. Jacobusse; „Er zullen er vast en zeker te gebruiken zijn als huismiddeltje. Maar ik wil BEELDRECHT De publicatierechten van werken van beeldende kunstenaars aan gesloten bij een CISAC-organisa- tie zijn geregeld met Beeldrecht te Amstelveen. 9 en 10 december 2000 SCHOUWEN-DUIVELAND Huisartsen: Zierikzee, vrij. 18.00-ma. 08.00 uur: A. Speelman/A. W. van Geer, Zierikzee, tel. (0111)412080. Spreekuur van 11.00-11.30 uur. Schouwen-Westhoek en Brouwersha ven, vrij. 18.00-ma. 08.00 uur: G. van Beek-Verbeek en P. Keulers, Burghseweg 54, Haamstede, tel. (0111) 651861 Spreekuur van 11.30-12.00 uur en van 16.30-17.00 uur. Bruinisse, Nieuwerkerk en Oosterland, vrij. 17.00-ma. 08.00 uur. A. Dorrestein, Dorpsweg 5, Bruinisse, tel. (0111)482120. H. A. Boom- de Keizer, Westerbanweg 14, Burgh-Haamstede, (0111) 653103. Spreekuur 16.30-17.30 uur. Apotheken: Tandartsen: Apotheek "Zierikzee", Dam 18, tel. (0111) 412906, geopend za. van 09.00-12.30 uur en van 16.30 -17.30 uur. Zo, van 12.00- 12.30 uur en 18.00-18.30 uur. Oosterschelde Thuiszorg: Schouwen-Duiveland: Tel. (0113) 249111. Dierenartsen: Weekenddienstartsen Schouwen-Dui veland voor spoedgevallen bereikbaar via telefoon 412180. Spreekuur gezel schapsdieren zaterdag 13.00-13.30 uur, Grevelingenstraat 17 te Zierikzee zeker niet beweren dat ze mis schien wel hét middel tegen kanker of aids zijn." Hij voegt eraan toe dat de kruiden altijd zeldzaam zijn geweest, omdat ze heel specifieke eisen stellen en makkelijk te bestrijden zijn. „Onkruid is een beetje mislei dende naam. Je kunt ze beter akkerkruiden noemen; ze zijn zelfs voor de boeren niet onge wenst." In samenwerking met Floron (Flora Onderzoek Nederland) wil HZL in eerste aanleg een tiental soorten verzamelen. Planten die in Zeeland de laatste groeiplaats van Neder land hebben (stinkganzevoet, akkerboterbloem, smalbladige raai), kruiden waarvoor Zee land een bolwerk is (eironde leeuwebek, kleine wolfsmelk, spiesblad leeuwebek) en soor ten die nog op één plek voorko men (doffe ereprijs, akkerleeu- weklauw). Jacobusse acht het niet uitgesloten dat er later ook andere unieke Zeeuwse planten in de genenbank worden opge nomen. MIDDELBURG - SGP-fractie- voorzitter L. A. Kodde verlaat de Middelburgse gemeentepoli tiek. De 67-jarige Kodde was dertig jaar lid van de gemeente raad. De Middelburger Kodde noemt in een brief aan waarnemend burgemeester D. C. B. Burgers zijn leeftijd en gezin als reden voor zijn vertrek. Met de verkie zingen van maart 2002 op komst is het volgens hem ook verstan dig dat zijn plaats wordt inge nomen door een jongere partij genoot. „Dat is beter voor de continuïteit." De SGP'er werd vijf jaar gele den koninklijk onderscheiden voor zijn raadswerk. In oktober 1997 raakte hij even in op spraak. In een gemeenteraads vergadering stemde Kodde mee over de bouwaanvraag van vier garageboxen. Eén van de gega digden voor de boxen was een schoonzoon van hem. Kodde was van mening dat hij niets fout had gedaan. Kodde wordt opgevolgd door J. Troost. De Middelburger Troost is 56 jaar en leraar aardrijkskunde aan het Calvijn College in Goes. De SGP heeft vier zetels in de gemeenteraad van Middelburg. Volgens de Volkskrant van 6 de cember 2000 verdient de burge meester van New York 195.000 dollar per jaar. Op 1 juli 1999 had New York City 7.428.162 in woners. Dus als we even gaan rekenen; 195.000 dollar is ruw weg 500.000 gulden, dus dat komt op zo'n 7 cent per inwoner. Middelburg heeft zo'n 45,000 inwoners maal 7 cent is dus 3150 gulden per jaar. Volgens mij zijn we dan toch wel een beetje bij de beer gedaan met die 1,3 miljoen van Bert. Herik Jobse Veersesingel 27, Middelburg Terwijl Zeeuws-Vlaanderen in de ban is van haar eigen grote boze, maar bij de wet bescherm de, wolf, hebben de landbouw ministers besloten dat er zo'n twee miljoen (2.000.000!) niet beschermde en niet geteste koeien vernietigd dienen te worden. Dit omdat deze dieren gezien hun leeftijd misschien wel eens de gekke-koeienziekte zouden kunnen hebben. Niets is dus zeker. Ongetwijfeld zullen er een hoop koeien tussen zitten die ook daadwerkelijk de ziekte hebben, Maar al is dit tien pro- HAAMSTEDE - Hervormde Kerk, 20.00 uur: Adventsconcert door het Interkerke lijk Kerkkoor Haamstede; 'S-HEER ARENDSKERKE - SOW-kerk, 20.00 uur: Bachconcert met Stoffel Gunst; GRIJPSKERKE - Imkerij Poppendamme, 13.00-17.00 uur: Christmas Fair, stands, demonstraties en workshops; KORTGENE - Dorpshuis De Pompweie, 19.30-22.00 uur: Kerstmarkt; MIDDELBURG Stadsschouwburg, 20.00 uur: The Mousetrap, theaterthriller met o.a. Rick Engelkes en Isa Hoes; OOSTBURG - Ledeltheater, 20.00 ur: A capella-groep Montezuma's Revenge; TERNEUZEN - Zuidlandtheater. 20.00 uur: Belgisch trio Lais met wereldfolk; Porgy Bess, 21.00 uur: Concert gitarist Colin John; VLISSINGEN - Vestzak99,20.30 uur: The atergroep Amazone met Hard Leers; Arsenaaltheater, 20.15 uur: Ierse volks muziek met Finbar Furey, Thomas Loef- ke en Padraïg Duggan; IJZENDIJKE - RK kerk, 20.00 uur: Concert koor St. David's Minstrels; I STREEKACTIVITEITEN BURGH-HAAMSTEDE - De Schutse, 9.30 uur: Thuisochtend museumclub Neder landse Vereniging Van Huisvrouwen; Nederlands hervormde kerk, 20,00 uur: Adventsconcert Interkerkelijk Kerkkoor Haamstede in samenwerking met De Westhoekzangers, The Message en or- ganiste Jikke Troost-Offringa; FILMS cent dan hebben we het nog over een slordige 1,8 miljoen koeien die wel gezond waren en tóch maar vernietigd worden. Het mogen dan maar koeien zijn, het blijven toch levende wezens die als afgekeurde suikerbieten doorgedraaid worden. Maar ja, dit is toch echt nodig om het be schadigde vertrouwen in de vleesindustrie te herstellen. Ik weet niet bij wie er wat 'her steld' dient te worden, maar ik weet wel dat mij het vertrouwen af- en de afkeer toeneemt. R. Koole Middelmeet 29, Goes KAPELLE - Het Zeeuws Agra risch Jongeren Kontakt (ZAJK) organiseert maandag 18 decem ber een thema-avond over sa menwerking in de landbouw. Inleidingen door DLV-mede- werkers Cor van Oers en Jeroen Willemse en Nard Elsman van Accoh Accountants. Akkerbou wer Bert Timmermans uit Aar denburg vertelt over zijn erva ringen met samenwerking. De bijeenkomst wordt gehouden in De Vroone in Kapelle en begint om 20.05 uur. BERGEN OP ZOOM - Roxy. 18.45 uur: Di nosaur (Ned.); 18.45 en 21.30 uur: Char lie's Angels; 21.30 uur. What lies be neath; Cinemactueel, 18.45 uur: Dinosaur; The Grinch; 18.45 en 21.30 uur: Charlie's An gels; 21.30 uur: The Skulls; The Cell; GOES - 't Beest, 20.30 uur: Crash; 23.00 uur; Gemini; HULST - De Koning van Engeland, 19 15 uur;The Grinch; Dinosaur; 19.15en 22.00 uur: Shaft; Coyote Ugly, What lies be neath; Charlie's Angels; 22.00 uur; Under Suspicion;The Cell; MIDDELBURG - Cinema, 19.30 uur: The Virgin Suicides; 22.00 uur: Le temps re- trouvé; VLISSINGEN - Cine City, 13.45 uur: Mari- ken; 13.45 en 16.15 uur: Kabouter Plop; The Grinch (Ned,); Dinosaur (Ned.); 13.45, 16.15 en 19.00 uur: Babs; 19.00 uur: Dinosaur (origin.); 13.45, 16.15, 19.00 en 21.45 uur: Charlie's Angels; 16.15, 19.00 en 21.45 uur: The Grinch (orig,); 19.00 en 21,45 uur' O Brother, where are thou; Shaft; What lies beneath; 21.45 uur: Snatch; TENTOONSTELLINGEN AXEL - Kunstgalerij Antheunis, 8.00- 12.00 en 13.00-18.00 uur; Peter van Nes, aquarellen, tekeningen pastels; BERGEN OP ZOOM - Markiezenhof, 14.00-17.00 uur: Vrouwenmode van 1780 tot en met 1930 in beeld (t/m 1/1); Interium, 9,00-17.00 uur: Michael Lasoff, schilderijen en acryl op linnen; Wilfried Jacobs, beelden (t/m 30/12); Stu Art Galerie, 12.00-17.00 uur: Exposi tie stuART KADO, werk van 10 kunste naars (t/m 23/12); Keldergalerie 't Lievevrouwke, 9.00- 21.00 uur- Miss-poes met werken van WimZwijsen (t/m 16/01); De Mollegangen, 10.00-21.00 uur: Ivo Nijs, keramische wandpanelen en objec ten en Jaap Spaanderman, zitplastieken (t/m 31/12); Rietpen Galerie, 14.00-19.00 uur: Aqua rellen van Piet van Leuven (t/m 7/1); CLINGE - Galerie Esprit, 13.30-17.30 uur: Beelden van Jacob Hordijk en schilderij en van Arthur Bernard (t/m 17/12), GOES - Museum voor Zuid-en Noord Be veland, 10.00-17.00 uur. Handel en Nij verheid in Zeeland, originele tekeningen en prenten uit de collectie van het Ko ninklijk Zeeuwsch Genootschap der We tenschappen (t/m 13/1); GRAAUW Atelier De Paaien, 13.00- 18.00 uur: 'Beestenboel', grafieken kera miek van Willembarendboelé; GRIJPSKERKE - Galerie De Osseberg, 14.00-17.00 uur: Kunst tot f 500,- van 25 Zeeuwse kunstenaars en gast-exposan- ten (t/m 16/12), Imkerij Poppendamme, 13.00-17 00 uur: 'Door mijn gedaen', 'Zoete Broodjes', Di orama's Freek Peeters, keramiek Willy Neve (t/m 23/12); HEINKENSZAND -Gemeentehuis, 8.30- 12.30 uur: Werk Plonie Balleur; HULST - Galerie Labyrint, 10,00-18.00 uur: Ronny Ivens, grafische werken en sculpturen (t/m 14/12); Bibliotheek, 10.00-12.00, 13.00-17.30 en 19.00-21.00 uur: Verzameling blikken van mw Goossens-Versc-hure (t/m 8/12); Galerie De Eenhoorn, 12.00-18.00 uur: Ashot Safian, olieverfschilderijen; KAPELLE -Gemeentehuis, 9.00-13.00 uur; Ad van Noort, 'Landschappen, nabij en ver', olieverfschilderijen en aquarel len (t/m 15/12); Bibliotheek, 14.00-20.00 uur. 'De Ver heerlijkte Bevelanden' (t/m 15/12); MIDDELBURG - Zeeuws Archief, 9.00- 17.00 uur: Zeeland en Japan. Eilanden in contact (t/m 3/2); Geschiedenis en arche ologie van de Westmonsterkerk Middel burg (t/m 31/12); MIDDELBURG - Tafeltennis vereniging 't Zand uit Middel burg houdt zaterdag 16 december haar jaarlijkse rom melmarkt. Er worden boeken, platen, huishoudelijke appara tuur, meubilair en curiosa te koop aangeboden. De markt wordt gehouden in het eigen on derkomen van de vereniging aan de Breeweg in Middelburg en duurt van 9.00 tot 14.00 uur. (Advertentie) Ook in het jaar 2001! Wie helpt het kind van de rekening? Geef een kind een toekomst. Kosten: één gulden per dag. Adoptie betekent: onderwijs, voeding, medische zorg, een menswaardig bestaan. Elke gulden wordt rechtstreeks aan het kind besteed Eindejaarsactie! Bestel de schitterende KLEURENKALENDER 2001 met foto's uit Cambodja van de Middelburgse fotograaf Sjaak Schuit. Stort 13,00 op ING 65.07 90.782 t.a.v. Sawasdee en u krijgt de kalender franco thuis. Inlichtingen: Stichting Sawasdee, Groenedijk 2A, 4438 NN Driewegen (Zuid-Beveland). Telefoon: 0113-655784 Telefax 0113-655461 Bank ING 65 07 90.782 „p (met steun van de Stichting Ir&L Helpt) De Kabinetten van de Vleeshal, 13.00- 17,00 uur: Werk Marenne Weiten (t/m 10/12); De Vleeshal, 13.00-17.00 uur: Eigen Col lectie (t/m 10/12); Galerie Icon, 12.00-16.00 uur: Oude en moderne Zeeuwse kunst tussen 1900 en 2000 (t/m dec.); Zeeuwse Bibliotheek, 10.00-21.00 uur: Dorpen in Zeeuws Vlaanderen, Sluis en Aardenburg (t/m 6/1); Werk Jo den Hol lander (t/m 30/12); Kinderprenten (t/m 30/12); Barbie toen en nu (1959-2000) t/m 30/12; Kloveniersdoelen, 9.00-17.00 uur: Frits van Til, schilderijen (t/m 30/12); Galerie 'T', 11.00-16.00 uur: Werken an- toine Mes en Juul Kortekaas (t/m 28/12); GHL-Galerie, 13.00-17.00 uur; Sabijn La- terveer, 'Kussen' (t/m 10/12); Galerie De Vier Gemeten, 12,00-18.00 uur: Vlissingen, zijn schilders De Kunstkring (t/m 3/2); NEELTJE JANS - Topshuis, 10,00-17.30 uur: Ramp 1953; OOSTKAPELLE -Zeeuws Biologisch Mu seum, 12.00-17.00 uur: Identified Flying Object, vogels herkennen en onderzoe ken (t/m 28/1); OOST-SOUBURG - Watertoren, 12.00- 17.00 uur: Werken van Jan v. Munster, Ad de Jong, David Lindberg en Niels Staal, installaties (t/m 21/1); RENESSE - De Blikvanger, 10.00-12.00 uur: Cacao, koek en zopje en Barbie's op de schaats (t/m 7/1); REIMERSWAAL - Gemeentehuis, 8.30- 12.00 uur: Werk Ineke Holtkamp-van de Kreeke (t/m dec.); TERNEUZEN - Galerie Rue Neuve, 13.00- 18.00 uur:Schilderijen en objecten van Edwin de Smet (t/m 31/12); VLISSINGEN - Kunstcentrum Willem 3, 12.00-17.00 uur: Werken van Jan v. Munster, neonsculpturen (t/m 28/1); Werk fotograaf Luciënne van der Mijle (t/m 21/1); GrapX, overzicht van 30 jaar vormgeving in affiches (t/m 7/1 Expositie (Achter de kerk), 13 00-21.00 uur: Nigromantie in kleur, schilderijen en barbiesculpturen van Pieter Zandvliet (t/m 23/12); Cine City, vergaderzaal, 15.00-17.00 en 19.00-22.00 uur: Kerstexpositie met wer ken van 6 kunstenaars (t/m 17/12); Atelier 't Kantoor, 12.00-17.00 uur: Juul Kortekaas en Antoine Mes, keramische ontwerpen en werk diverse kunstenaars (t/m 30/12); ZIERIKZEE - Galerie Alexandra, 11.00- 17.00 uur: Katten in de hoofdrol, grafiek, olieverf, keramiek en plastiek van zes kunstenaars (t/m 30/12); Galerie Beddeweeg, 11.00-17.00 uur: In- es Sayers, ruimtelijk werk en objecten (t/m 7/1); Galerie Galerij, 8.30-16,30 uur: Kees Francke, 'meerlagig', schilderijen (t/m 31/1); Atelier-galerie Kos, 13.00-17.00 uur: Werk Samia Constandse-Walraven (t/m 7/1). HULPCENTRA Alarmnummer voor geheel Zeeland: tel. 112. Centraal Meldpunt Milieuklachten Zee land, tel. 0118412323. SOS Telefonische Hulpdienst Zeeland, tel. 0118 615551 (dag en nacht bereik baar). Stichting Blijf van m'n lijf Zeeland, tel. 0118 469869 (dag en nacht bereikbaar). Hulp- en advieslijn Blijf van m 'n Lijf Zee land, tel. 0118 467003 (ma., wo. en vr. 9.00-12.00 uur). Kindertelefoon Zeeland, tel. 0800 0432 (gratis), dag. van 14.00-20.00 uur. Advies Meldpunt Kindermishande ling, tel. 0118 628800. Aids Infolijn, tel. 0118 638384. Ouders van Drugsverslaafden Zeeland, tel. 0118 623817 (dag en nacht bereik baar). GOES - Visio, een landelijke or ganisatie voor blinden en slechtzienden, begint morgen, zaterdag, een postercampagne om naamsbekendheid te krij gen. De instelling biedt voor lichting, advies, consultatie, onderzoek en revalidatie voor visueel gehandicapten. De pos ters worden verspreid in Zee land en Goeree-Overflakkee. Met deze campagne wil Visio haar naamsbekendheid vergro ten. Volgens een woordvoerder van de organisatie lijkt het vreemd dat doel te bereiken door een poster die door de doel groep zelf niet of nauwelijks ge zien kan worden. De poster is ei genlij k bedoeld voor mensen die zich in de omgeving van de blin den en slechtzienden bevinden. Door de mond-tot-mondrecla- me die hierdoor ontstaat wordt het gewenste effect toch bereikt Dit is gebleken uit de poster campagnes die Visio in andere delen van het land heeft opge zet. Visio werkt vrijwel in het hele land en wordt gefinancierd door de AWBZ. De diensten die Visio verleent zijn gratis. Hulpmid delen die de instelling voor schrijft, worden vergoed door de ziektekostenverzekeringen. De posters worden verspreid onder gezondheidscentra, zoals huisartspraktijken en instellin gen voor fysiotherapie. In het artikel over het diabetesproject in de Oosterschelderegio (PZC, woensdag 6 december) is verzuimd te melden dat vanuit de thuiszorgsector, behalve Oos terschelde Thuiszorg, ook de Stichting Thuiszorg Nederland bij het project be trokken is. Bloktijden bruggen en sluizen in Zeeland (periodes dat de bruggen en slui zen altijd voor wegverkeer be schikbaarzijn) Kanaal door Walcheren: Keersluisbrug Vlissingen, dage lijks van .17 tot ,25 en van .47 tot ,55 Draaibrug Souburg, dagelijks van .26 tot .32 en van .49 tot .56 Stationsbrug Middelburg, dage lijks van .29 tot .37 en van .53 tot .05 Arneverkeersbrug Middelburg, dagelijks van .13 tot.17 Zeelandbrug, dagelijks van .07 tot .29 en van .37 tot .59 Zeelandbrug, maandag tot en met vrijdag van 7.30 tot 09.00 Zeelandbrug, zaterdag/zondag/ feestdagen van 17.30 tot 19.00 Zandkreeksluis Kats, dagelijks van .25 tot .35 en van .5F tot .05

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2000 | | pagina 37