Schiet op met parkeersysteem Visie PZC Genenbank moet uitsterven akkeronkruid voorkomen PZC" CAMBODJA bezoektijden agenda lezers schrijven Spar Gekke koeien? Thema-avond landbouw Visio werkt aan herkenbaarheid bij nader inzien ZEELAND HELPT Steun het Kinderfonds! weekenddiensten Zeeland Ziekenhuis Walcheren Koudekerkseweg 88, 4382 EE Vlissingen tel. (0118) 425000 dag. 15.00-20.00 uur afd. Psychiatrie dag. 19.00-20.00 uur, woe, za en zo 14.00-16.30 uur afd. IC/CCU dag. 15.00-16.00 en 19.00-20.00 uur Klnderafd. ouders gehele dag, overig bezoek 14.00-19.00 uur Oosterschelde Oosterscheldeziekenhuis 's Gravenpolderseweg 114, 4462 RA Goes tel. (0113) 234000 dag. 13.00-13.45 en 18.30- 19.45 uur Kinderafdeling (afd. A) ouders gehele dag. Overig bezoek 14.30- 19.30 Kinder/Kraamafdeling (afd A/B) ouders kinderen en partners zwangeren gehele dag, overig 14.30-19.30 uur Hartbewaking (afd. H) dag. 11- 11.30,14-14.30 en 19-19.30 uur Zweedse Rode Kruis Ziekenhuis Koning Gustaafweg 2. 4301 NP Zierikzee tel.(0111)430000 dag. 15-16 en 18.30-19.45 uur Lindenhof revalidatie 's Gravenpolderseweg 114a, 4462 RA Goes, tel. (0113) 236236 mat/mvrij: 14.00-21.00 uur zat en zon: 10.00-21.00 uur Emergis Oostmolenweg 101,4481 PM Kloetinge tel.(0113)267000 woe, zaten zo 14,00-21.00 maa, din, don en vrij 18.30- 21.00 uur Zeeuws-Vlaanderen Locatie De Honte Wielingenlaan 2, 4535 PA Terneuzen tel.(0115)688000 dag. 14.00-14.45 en 19.00- 20.00 uur; afd. Psychiatrie dag. 18.00-20.00 uur; woe, weekeinde, feestdagen 14.00-16.30 uur en 18.00-20.00 uur; afd. IC/CCU dag. 14.00-1430 uur en 19.00-19.45 uur. kinderafd. ouders gehele dag, overig bezoek 14.00-19.00 uur. Locatie Antonius Pastoor van Genklaan 6, 4501 AJ Oostburg tel. (0117) 459000 dag. 14.00-15.00 en 18.30- 19.30 uur; Kinderafd. ouders 8.00-20.00 uur, overig bezoek (afd. 4) dag. 9.00-21.00 uur. I Goeree-Overflakkee Ziekenhuis Dirksland Stationsweg 22, 3247 BW Dirks land tel. (0187) 607300 dag. 16.00-17.00 en 17.45- 19,30 uur, zo idem tot 20.00 uur Bergen op Zoom Ziekenhuis Lievensberg, Boerhaaveplein 1 4624.VT Bergen op Zoom tel. (0164) 278000 dag. 14.30-15.15 en 18.30- 20.00 uur za en zo 14.30-16.00 en 18.30- 20.00 uur Psychiatrisch Ziekenhuis Vrederust Hoofdlaan 8,4661 AA Halsteren tel. (0164) 289100 woensdag, zaterdag en zondag 13.00-17.00 uur I Brugge I Academisch Ziekenhuis SintJan Ruddershovelaan tel.(0032)50 452111 dag. 14.00-20.00 uur(m.u,v. ICen hartbewaking) Academisch Ziekenhuis Sint Lucas Sint Lucaslaan 29 tel. (0032) 50 369111 dag. 14.00-20.00 uur(m.u.v.IC en hartbewaking) Gefit 1 Universitair Ziekenhuis Gent De Pintelaan 185 tel.(0032)9 2402111 dag. 14.30-20.00 uur Rotterdam AZR-Dijkzigt Dr. Molewaterplein 40 3015 GJ Rotterdam Centraal telefoonnummer (010) 4639222 (voor inlichtingen be- zoektijden van alle afdelingen) AZR-Sophia Dr. Molewaterplein 60 3015 GJ Rotterdam tel. (010) 4636363 Bezoektijden ouders: 07.00- 12.00 uur. Bezoektijden iedereen: 14.00-20.00 uur. i Afd.Verloskunde: dag 11.00- 12.00 en 18.00-20.00 uur Voor partner/echtgenoot: 09.00- 12.00 en 15.00-21.00 uur AZR-Daniél den Hoed Groene Hilledijk 301 3075 EA Rotterdam tel. (010) 4391911 dag. 16.00-20.00 uur internet: http://www.pzc.nl e-mail: redactie@pzc.nl Postbus 18 4380 AA Vlissingen De Provinciale Zeeuwse Cou rant - waarin opgenomen de Middelburgsche, Vlissingsche, Goesche en Breskensche Cou rant, Vrije Stemmen en de Zie- rikzeesche Nieuwsbode - is een onafhankelijk dagblad, dat zich niet bindt aan levensbeschou welijke en politieke opvattin- gen, stromingen of partijen. De redactie van de Provinciale Zeeuwse Courant maakt naast de eigen nieuwsgaring gebruik van de volgende bronnen: Geassocieerde Pers Diensten (GPD), Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), Associated Press (AP). Bridge. Deutsche Presse Agentur (DPA), Agence France Press (AFP), Reuters (RTR), Belga en European Press-photo Agency (EPA) BEELDRECHT De publicatierechten van werken van beeldende kunstenaars aan gesloten bij een CISAC-organisa- tie zijn geregeld met Beeldrecht te Amstelveen. b21 vrijdag 8 december 2000 door Mieke van der Jagt Iedereen wordt knettergek van het parkeren in Goes. Wie daar geen last van heeft, heeft geen auto of gebruikt hem nooit. Voor een nieuw parkeersys teem, een menging van betaald- en vergunningenparkeren in de schil rond het centrum, ligt alles klaar. Maar het mag voorlopig niet doorgaan. Eerst moet een terrein voor gratis parkeren bij het spoor, het zogenaamde Beekman en Carelsterrein, af. De raad is anders bang de politieke geloofwaar digheid te verliezen. „Onzin", vindt WD-raadslid G. Hogesteger. „Het oplossen van de frustraties van de burger, zou de raad moeten bewe gen, niet de politieke geloofwaardig heid." Maar de WD heeft toch ook als voorwaarde gesteld dat het gra- tis-parkerenterrein eerst af moest „Jazeker, maar dat had niets met poli tieke geloofwaardigheid te maken. Dat was om het college van burgemeester en wethouders achter de vodden te zitten. Dat terrein was op dat moment nog niet verworven en de eigenaar was de NS. Ga er maar aan staan! Dat zijn lang geen gemakkelijke jongens om mee te onderhandelen. Die voorwaarde was een stok achter de deur om te voorko men dat het college het mooie nieuwe parkeersysteem zou invoeren en de moeilijke onderhandelingen met de NS op z'n beloop zou laten. Dat is niet ge beurd. Ze hebben hun best gedaan en het terrein wonderbaarlijk snel verworven. Vooruit dan maar, zou ik zeggen. Opschieten met alles, want de mensen hebben nu lang genoeg in de el lende gezeten." Ellende? „Ja, behoorlijk! Je kunt als bezoeker met een auto op dinsdag en zaterdag nergens een parkeerplaatsje vinden terwijl overal lege vergunninghouders- plaatsen zijn. Dat is enorm frustrerend. Aan de andere kant kunnen Goesena- ren die aan de rand van de binnenstad wonen op plaatsen waar je nog voor niks kunt parkeren, hun auto overdag niet kwijt. De parkeerplaatsen staan daar vol met auto's van mensen die in de binnenstad werken. Intussen zijn het Molenplein, het Hollandiaplein en de Oude Singel leeg want daar moet je 3,5 gulden per dag betalen." Dus de ruimte is niet echt schaars? WD-raadslid G. Hogesteder: „Er zijn nu geen obstakels meer, behalve een misplaatste verongelijktheid van de raad. Die be grijp ik niet hoor, en de mensen die dag in dag uit met parkeerproblemen te maken hebben, volgens mij ook niet." foto Willem Mieras „Welnee. Goes heeft geen parkeerpro bleem, er is een betaalprobleem. Ik denk dat we dat heel goed gaan zien als vergunningenparkeren en betaald par keren zullen worden gemengd. Dan zal blijken dat er plaats genoeg is Net als toen op het Molenplein en het Hollan diaplein betaald parkeren werd inge- voerd. Daar ben ik echt van geschrok ken: leeg, hartstikke leeg! Ik ben nog weieens een warm voorstander geweest van een parkeergarage. Daar ga ik nu erg aan twijfelen. Als ondernemers in de binnenstad al niet willen betalen om hun personeel ietsje verderop te laten parkeren, ga ik ervan uit dat ze ook geen parkeerplaatsen in een garage zullen kopen. Bovendien denk ik dat, als er geld te verdienen was met een parkeergarage in Goes, die er al lang gestaan had." Maar nu over dat Beekman/Ca- rels-terrein. Wordt dat geen pro bleem als het niet af is? „Dat zal best wel even dringen worden. Eenderde, negentig plaatsen, kan per 1 januari klaar zijn. Prima, zeg ik dan, opschieten met het hele parkeersys teem. We krijgen dan hooguit twee maanden problemen in de Van Dussel- dorpstraat. Daarna zal de opluchting des te groter zijn." Maar er was sprake van dat er al honderd parkeerplaatsen voor Carels bij waren. „Ja, dat vernam ik ook tot mijn verras sing. Best mogelijk dat werknemers van Carels zullen verhuizen naar het nieuwe terrein, maar die mensen staan nu toch ook ergens daar in de buurt. Het is niet zo dat de gemeente een stukje apart houdt voor die auto's. Op een gra tis parkeerterrein kun je trouwens toch niet bepalen wie er mogen staan en wie met. Laat staan dat je het kunt contro leren. Daarmee kan ik echt niet zitten. Gewoon opschieten met alles, want er zijn nu geen obstakels meer, behalve een misplaatste verongelijktheid van de raad. Die begrijp ik niet hoor, en de mensen die dag in dag uit met parkeer problemen te maken hebben, volgens mij ook niet." Dan derft de gemeente ook niet de inkomsten van vergunningen die moeten wachten. „Dat vind ik een flauwekul-argument. De gemeente kan dat best lijden want het parkeren levert genoeg op We moe ten goed beseffen waar we als raad voor zitten: om gunstige voorwaarden te scheppen voor de burger. Niet om aan onze politieke geloofwaardigheid te werken en ook niet om geld te verdie- Deze rubriek is uitsluitend bestemd voor reacties op in de PZC versche nen redactionele berichten, artikelen of commentaren. De reactietijd beloopt uiterlijk 7 dagen. Plaatsing van bijdragen betekent niet dat de redactie de meningen en stellingen van de inzenders onderschrijft. Open brieven, oproepen, gedichten en anonieme inzendingen worden niet geplaatst. Bijdragen mogen niet langer zijn dan 250 woorden. De re dactie behoudt zich het recht voor inzendingen te bekorten. Over ge weigerde brieven wordt niet gecorrespondeerd. door Rinus Antonisse HEINKENSZAND - De stich ting Het Zeeuwse Landschap gaat de uitstervende akkeron kruiden van de ondergang red den. Er wordt een soort genen- bank opgericht waarin de bijzondere planten en zaden verzameld worden. Het is een voor Nederland uniek project. Bij landschapscamping Deist in Dreischor wordt een speciaal terrein aangelegd waar de ak keronkruiden (voort)gekweekt kunnen worden. De stichting werkt aan het sa menstellen van een jubileum boek waarin bedreigde planten en dieren in Zeeland worden op genomen. Al doende stuitte me dewerker Chiel Jacobusse ook op de bijna vergeten akkeron kruiden. Het zijn meestal eenja rige planten die in de loop van de tijd door de moderne land bouw verdwenen zijn. Van som mige soorten is in Zeeland nog maar één vindplaats bekend. „Het gaat er erg slecht mee", zegt Jacobusse. Hij schrijft dat onder meer toe aan andere ge- 9 en 10 december 2000 Huisartsen: Goes/Kloetinge Patiënten huisartsen Huysman, Posthumus. Joosse, Slager, van Straalen en v.d. Werff, vrij. 18.00- zon. 19.00 uur: R. Posthumus, Van Dusseldorpstraat 3, Goes, tel. (0113) 230318. Spreekuur 10.00-10.30 en 17.00-17.30 uur. Patiënten huisartsen Schmeitz, Kooi man, Oortman, Schruer, Van der Stoep en Thijssen, vrij. 17.00-zat. 19.00 uur: J. Schmeitz, Stationspark 33, Goes, tel. (0113) 216405. zat. 19.00-zon. 19.00 uur: M. v.d. Stoep, Stationspark33, Goes, tel. (0113)215306. Spreekuur 10.00-10.30 en 17.00-17.30 uur. Wolphaartsdijk,'s-H. Arendskerke, Heinkenszand,Nieuw- dorp, vrij. 17.30-ma. 08.00 uur: J. Binne- kamp, Veerweg 6 A, Wolphaartsdijk, tel (0113) 581231. Heinkenszand e. o.vrij. 17.30-ma. 08.30 uur: C T. Miermans, Clara's pad 38, Hein kenszand, tel. (0113) 561677. Hansweert. Schore en Yerseke, vrij. 18.00-zon. 22.00 uur C. Mak, Zeeburg 1, Yerseke (0113) 573520 Spreekuur 11.00-11.15 en 17.00-17.15 Kruiningen, Krabbendijke, Waarde en Rilland-Bath, vrij. 19.00-zon. 22.00 uur: A. Conslandse, Krabbendijke, tel (0113) 501444. Spreekuur 11.00-11.15en 17 00- 17.15 uur. Driewegen. Borssele. Hoede- kenskerke. 's-Gravenpolder, Ovezande, 's-Heerenhoek: tot zon 08 00 uur. W. J. Kronenberg, Molenstraat 15, Hoede- kenskerke, tel. (0113) 311747. vanaf zon. 08.00 uur. J. Peene, Monsterweg 8, Bors sele, tel.(0113)354010. waskeuzes van de boeren, een intensieve zaadschoning en het gebruik van bestrijdingsmidde len en (kunst)mest. Als er niks gebeurt duurt het nog maar kor te tijd of de kruiden zijn voor goed verleden tijd en komende generaties kunnen er naar flui ten Zeeland is voor akkeronkruiden een bijzondere provincie, waar bij de zuidelijke ligging een rol speelt. Veel Europese planten hebben in Zeeland de noordelij ke grens van hun verspreidings gebied. Ook is er een kalkrijke tot zeer kalkrijke bodem, die heel goed ontwatert en snel op warmt. Daardoor kunnen plan ten die niet tegen kou kunnen er zich toch vestigen, zo ook de meeste akkeronkruiden. Zee land is voor veel van deze krui den de enige vindplaats in Ne derland. Stinkganzevoet Jacobusse noemt als voorbeeld de stinkganzevoet die alleen nog op een plek op Zuid-Beve land te vinden is (in 1980 waren er nog twee groeiplaatsen). „Dat is reden genoeg om het ma- Kapelle en Wemeldinge, vrij. 18.00-zon 23.00 uur J A. de Jong, Kapelle, tel. (0113)341290. Spreekuur 11.00-11.15 en 17.00-17.15 uur Noord-Beveland: Kortgene, Colijns- plaat. Kamperland en Wissenkerke: H L N. van der Veen, Wissenkerke. tel. (0113) 372565 Spreekuur 11.00-11.30 uur. Tandartsen: Noord- en Zuid-Beveland: R. W. de Bruin, van Hallstraat2, Goes, tel. 06-53257131. Spreekuur 10.00-11.00 uur Tandartsen de Pijlers: uitsluitend voor patiënten van tandartsen Houg, Koster, Smit en de Wit tel. (0113) 220034. Apotheken: Weekenddienst vrij. van 8.30-17.30 uur, zat. en zon. van 10.00-18 00 uur' Apo theek de Pijlers, v. Dusseldorpstraat 1, Goes, tel.(0113)227104 De avond- en nachtdiensten worden ver zorgd door De Zeeuwse Apotheek, Sta tionspark 35, tel. (0113) 270620. Dierenartsen: Goes, 's Gravenpolder, Kapelle, Kruinin gen en Krabbendijke: B. J Boer, Schuitweg 1, 's Gravenpolder, tel.(0113)313050 Goes, Heinkenszand en Noord-Beve- land: H van Dijk. Simonswei 2, Heinkenszand, tel (0113)561290. Praktijk voor gezelschapsdieren, L. Huis- kes-Cornelisse en M Berrevoets, Molen laan 24, Yerseke, tel. 0113 572756.Spreekuur zat. 9 30-10 uur. teriaal ook voor komende gene raties veilig te stellen", vindt hij. Op het toekomstige krui denterrein worden de planten onder gecontroleerde omstan digheden gekweekt en bewaard. Voorkomen moet worden dat er zaden ontsnappen, om flora ver valsing te voorkomen. Het Zeeuwse Landschap wil in de eerste plaats voorkomen dat soorten uitsterven. Ze opsporen, zaad verzamelen en kweken, zo dat een minimum aanwezig blijft. Het is niet de bedoeling onderzoek te doen naar mogelij ke (geneeskundige) toepassin gen. In samenwerking met Floron (Flora Onderzoek Nederland) wil HZL in eerste aanleg een tiental soorten verzamelen. Planten die in Zeeland de laatste groeiplaats van Neder land hebben (stinkganzevoet, akkerboterbloem, smalbladige raai), kruiden waarvoor Zee land een bolwerk is (eironde leeuwebek, kleine wolfsmelk, spiesblad leeuwebek) en soor ten die nog op één plek voorko men (doffe ereprijs, akkerleeu- weklauw). Wijkverpleging: Oosterschelde Thuiszorg. Voor geheel Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen- Duiveiand. Tholen en St. Philipsland via tel (0113) 249111.Stichting Thuiszorg Nederland via tel. (0113) 229003 Verlos kundige Maatschap Goes, vrij 20 00 zon. 20.00 uur. M. Verschoore, tel 0113 232698, Bij geen gehoor via alarmcentra le Vlissingen, 0118 414444 Tholen en St. Philipsland Huisartsen: Stavenisse. St Maartens dijk, St. Annaland en Scherpenisse D. Panis, St. Maartensdijk, tel. (0166) 662400. St. Philipsland en Nieuw Vossemeer, vrij 18.00-zon. 23.00 uur: A. van Doesburg, St. Philipsland, tel. (0167) 572500. Poort vliet, Oud-Vossemeer, Tholen en Scher penisse: E. N. Mellema, Hertenkamp7, Tholen, tel (0166) 602377. Tandartsen: Voor geheel Tholen van zat. 08.00-24.00 uur: J. Verwey. Dahliastraat 96, Bergen op Zoom, tel. 0164 256690. Spreekuur zat. en zon. van 17.00-17.30 uur. Dierenartsen: Tholen: W. Brons, tel. (0166) 612596 Weekend spreekuur op Kalfsdamseweg 2 te Poort vliet. Zat. van 8.30-9.00 uur en in Tholen van 11 00-12.00 uur op Botermark 10 Thuiszorg: Tholen en St. Philipsland. Tel. (0113)249111. Volgens de Volkskrant van 6 de cember 2000 verdient de burge meester van New York 195.000 dollar per jaar. Op 1 juli 1999 had New York City 7.428.162 in woners. Dus als we even gaan rekenen; 195 000 dollar is ruw weg 500.000 gulden, dus dat komt op zo'n 7 cent per inwoner. Middelburg heeft zo'n 45.000 inwoners maal 7 cent is dus 3150 gulden per jaar. Volgens mij zijn we dan toch wel een beetje bij de beer gedaan met die 1,3 miljoen van Bert. Henk Jobse Veersesingel 27, Middelburg Terwijl Zeeuws-Vlaanderen in de ban is van haar eigen grote boze, maar b.ij de wet bescherm de, wolf, hebben de landbouw ministers besloten dat er zo'n twee miljoen (2.000.000') niet beschermde en niet geteste koeien vernietigd dienen te worden. Dit omdat deze dieren gezien hun leeftijd misschien wel eens de gekke-koeienziekte zouden kunnen hebben. Niets is dus zeker. Ongetwijfeld zullen er een hoop koeien tussen zitten die ook daadwerkelijk de ziekte hebben. Maar al is dit tien pro cent dan hebben we het nog over een slordige 1,8 miljoen koeien die wel gezond waren en tóch maar vernietigd worden Het mogen dan maar koeien zijn, het blijven toch levende wezens die als afgekeurde suikerbieten doorgedraaid worden. Maar ja, dit is toch echt nodig om het be schadigde vertrouwen in de vleesindustrie te herstellen. Ik weet niet bij wie er wat 'her steld' dient te worden, maar ik weet wel dat mij het vertrouwen af- en de afkeer toeneemt. R. Koole Middelmeet 29, Goes KAPELLE - Het Zeeuws Agra risch Jongeren Kontakt (ZAJK) organiseert maandag 18 decem ber een thema-avond over sa menwerking in de landbouw. Inleidingen door DLV-mede- werkers Cor van Oers en Jeroen Willemse en Nard Elsman van Accon Accountants. Akkerbou wer Bert Timmermans uit Aar denburg vertelt over zijn erva ringen met samenwerking. De bijeenkomst wordt gehouden in De Vroone in Kapelle en begint om 20.05 uur. Advertentie EVENEMENTEN HAAMSTEDE - Hervormde Kerk, 20.00 uur: Adventsconcert door het Interkerke lijk Kerkkoor Haamstede; 'S-HEER ARENDSKERKE SOW-kerk, 20.00 uur: Bachconcert met Stoffel Gunst; GRIJPSKERKE - Imkerij Poppendamme, 13.00-17,00 uur: Christmas Fair, stands, demonstraties en workshops, KORTGENE - Dorpshuis De Pompweie, 19.30-22.00 uur: Kerstmarkt; MIDDELBURG Stadsschouwburg, 20.00 uur: The Mousetrap, theaterthriller met o.a. Rick Engelkes en Isa Hoes, OOSTBURG - Ledeltheater, 20.00 ur. A capella-groep Montezuma's Revenge; TERNEUZEN - Zuidlandtheater. 20.00 uur: Belgisch trio Lais met wereldfolk; Porgy Bess, 21.00 uur: Concert gitarist Colin John; VLISSINGEN - Vestzak99,20.30 uur: The atergroep Amazone met Hard Leers; Arsenaaltheater, 20.15 uur: Ierse volks muziek met Finbar Furey, Thomas Loef- ke en Padraig Duggan; IJZENDIJKE - RK kerk, 20.00 uur: Concert koor St, David's Minstrels, I STREEKACTIVITEITEN GOES - Leger des Heils, Leliestraat 24, 9.00-12.00 uur: Verkoop meubelen tbv maatschappelijke dienstverlening; De Pit, 19.00-24.00 uur: Dammen voor jong en oud, voor de jeugd damtraining door oud-kampioen van Zeeland de heer C. Rijk; 19.30-23.00 uur: Linedance; 's-HEERENHOEK - Gymzaal aan de Pas tor Fronhoffstraat, 19.30 uur: Optreden Twirl en Majorettenkorps Showgirls. KAPELLE - De Vroone, 13 30 uur: Biljar ten en kaarten voor ouderen; KORTGENE Dorpshuis De Pompweie, 19.30-22.00 uur: Kerstmarkt; KRABBENDIJKE - Openbare Bibliotheek, tijdens openingsuren: Stand van het Re gionale Unicef Comité de Bevelanden, De Meiboom. 19.00 uur: Jongensclub voor groep 6,7 en 8; KRUININGEN Ons Dorpshuis. 13.00 uur: Biljarten en/of kaarten voor WAO'ers 50-plus of ouderen vanaf 57 jaar, RILLAND - Voormalige Brandweerkazer ne, 19.00-20.30 uur: Knutselclub De Plak- vingers; THOLEN - Gasthuiskapel, 18.30-20.00 uur: Fakkelwake door leden van Amnes ty International; WEMELDINGE Het Nieuwe Anker, 13.00-17.00 uur: Kaarten en biljarten; FILMS BERGEN OP ZOOM Roxy, 18.45 uUr: Di nosaur (Ned.); 18.45 en 21.30 uur: Char lie's Angels; 21.30 uur: What lies be neath; Cinemactueel, 18.45 uur: Dinosaur; The Grinch; 18 45 en 21.30 uur. Charlie's An gels. 21 30 uur: The Skulls, The Cell; GOES t Beest, 20.30 uur: Crash; 23.00 uur: Gemini; HULST - De Koning van Engeland, 19 15 uur- The Grinch; Dinosaur, 19.15 en 22.00 uur: Shaft; Coyote Ugly; What lies be neath; Charlie's Angels, 22.00 uur: Under Suspicion; The Cell; MIDDELBURG - Cinema, 19.30 uur: The Virgin Suicides; 22.00 uur: Le temps re- trouvé; VLISSINGEN-Cine City, 13 45 uur Man ken; 13.45 en 16.15 uur: Kabouter Plop, The Grinch (Ned.); Dinosaur (Ned.); 13.45. 16 15 en 19.00 uur Babs; 19 00 uur: Dinosaur (origin.); 13.45, 16.15, 19.00 en 21 45 uur: Charlie's Angels; 16.15, 19.00 en 21.45 uur: The Grinch (orig.); 19.00 en 21.45 uur: O Brother, where are thou; Shaft; What lies beneath 21.45 uur: Snatch, TENTOONSTELLINGEN BERGEN OP ZOOM - Markiezenhof. 14.00-17.00 uur: Vrouwenmode van 1780 tot en met 1930 in beeld (t/m 1/1); Interium, 9.00-17.00 uur: Michael Lasoff. schilderijen en acryl op linnen; Wilfried Jacobs, beelden (t/m 30/12); Stu Art Galerie, 12.00-17.00 uur. Exposi tie stuART KADO, werk van 10 kunste naars (t/m 23/12); Keldergalerie 't Lievevrouwke, 9.00- 21.00 uur: Miss poes met werken van WimZwijsen (t/m 16/01); De Mollegangen, 10.00-21.00 uur: Ivo Nijs, keramische wandpanelen en objec ten en Jaap Spaanderman, zitplastieken (t/m 31/12); Rietpen Galerie, 14.00-19.00 uur: Aqua rellen van Piet van Leuven (t/m 7/1); CLINGE - Galerie Esprit. 13.30-17 30 uur Beelden van Jacob Hordijk en schilderij en van Arthur Bernard (t/m 17/12); GOES - Museum voor Zuid- en Noord Be veland, 10.00-17.00 uur Handel en Nij verheid in Zeeland, originele tekeningen en prenten uit de collectie van het Ko- ninklijkZeeuwsch Genootschap der We tenschappen (t/m 13/1); GRAAUW Atelier De Paaien, 13.00- 18.00 uur: 'Beestenboel', grafieken kera miek van Willembarendboelé; GRIJPSKERKE Galerie De Osseberg. 14.00-17.00 uur- Kunst tot f 500,- van 25 Zeeuwse kunstenaars en gast-exposan- ten (t/m 16/12), Imkerij Poppendamme. 13.00-17.00 uur 'Door mijn gedaen', 'Zoete Broodjes', Di orama's Freek Peeters, keramiek Willy Neve (t/m 23/12); HEINKENSZAND -Gemeentehuis, 8.30- 12.30 uur: Werk Plonie Balleur; HULST - Galerie Labyrint, 10.00-1800 uur Ronny Ivens, grafische werken en sculpturen (t/m 14/12), Bibliotheek, 10.00-12,00, 13.00-17.30 en 1900-21.00 uur. Verzameling blikken van mw Goossens-Verschure (t/m 8/12); Galerie De Eenhoorn, 12.00-18.00 uur: Ashot Safian, olieverfschilderijen; KAPELLE Gemeentehuis, 9.00-1300 uur: Ad van Noort, 'Landschappen, nabij en ver\ olieverfschilderijen en aquarel len (t/m 15/12), Bibliotheek, 14.00-20 00 uur 'De Ver heerlijkte Bevelanden' (t/m 15/12); MIDDELBURG Zeeuws Archief, 9.00 17 00 uur; Zeeland en Japan Eilanden in contact (t/m 3/2), Geschiedenis en arche ologie van de Westmonsterkerk Middel burg (t/m 31/12); De Kabinetten van de Vleeshal, 13.00- 17.00 uur: Werk Marenne Weiten (t/m 10/12); De Vleeshal, 13.00-17.00 uur Eigen Col lectie (t/m 10/12); Galerie Icon, 12.00-16.00 uur- Oude en moderne Zeeuwse kunst tussen 1900 en 2000 (t/m dec.); Zeeuwse Bibliotheek, 10.00-21 00 uur: Dorpen in Zeeuws Vlaanderen, Sluis en Aardenburg (t/m 6/1); Werk Jo den Hol lander (t/m 30/12); Kinderprenten (t/m 30/12); Barbie toen en nu (1959-2000) t/m 30/12; Kloveniersdoelen, 9.00-17,00 uur: Frits van Til, schilderijen (t/m 30/12); Galerie 'T', 11.00-16.00 uur: Werken an- toine Mes en Juul Kortekaas (t/m 28/12); GHL-Galerie, 13.00-17.00 uur: Sabijn La- terveer, 'Kussen' (t/m 10/12); Galerie De Vier Gemeten, 12.00-18.00 uur: Vlissingen, zijn schilders De Kunstkring (t/m 3/2); NEELTJE JANS - Topshuis, 10.00-17.30 uur: Ramp 1953; OOSTKAPELLE -Zeeuws Biologisch Mu seum, 12.00-17.00 uur: Identified Flying Object, vogels herkennen en onderzoe ken (t/m 28/1); OOST-SOUBURG Watertoren, 12.00- 17 00 uur: Werken van Jan v Munster, Ad de Jong, David Lindberg en Niels Staal, installaties (t/m 21/1); RENESSE - De Blikvanger, 10 00-12.00 uur- Cacao, koek en zopje en Barbie's op de schaats (t/m 7/1); REIMERSWAAL Gemeentehuis, 8.30- 12.00 uur: Werk Ineke Holtkamp-van de Kreeke (t/m dec.); TERNEUZEN - Galerie Rue Neuve, 13.00- 18 00 uur:Schilderijen en objecten van Edwin de Smet (t/m 31/12); VLISSINGEN - Kunstcentrum Willem 3, 12.00-17.00 uur: Werken van Jan v. Munster, neonsculpturen (t/m 28/1), Werk fotograaf Luciënne van der Mijle (t/m 21/1); GrapX, overzicht van 30 jaar vormgeving in affiches (t/m 7/1); Expositie (Achter de kerk), 13.00-21.00 uur: Nigromantie in kleur, schilderijen en barbiesculpturen van Pieter Zandvliet (t/m 23/12), Cine City, vergaderzaal, 15.00-17.00 en 19.00-22 00 uur Kerstexpositie met wer ken van 6 kunstenaars (t/m 17/12); Atelier 't Kantoor, 12.00-17.00 uur: Juul Kortekaas en Antoine Mes, keramische ontwerpen en werk diverse kunstenaars (t/m 30/12); ZIERIKZEE Galerie Alexandra, 11.00- 17.00 uur: Katten in de hoofdrol, grafiek, olieverf, keramiek en plastiek van zes kunstenaars (t/m 30/12), Galerie Beddeweeg, 11 00-17.00 uur. In- es Sayers, ruimtelijk werk en objecten (t/m 7/1); Galerie Galerij, 8.30-16.30 uur: Kees Francke, 'meerlagig', schilderijen (t/m 31/1); Atelier-galerie Kos, 13.00-17.00 uur: Werk Samia Constandse-Walraven (t/m 7/1). HULPCENTRA Alarmnummer voor geheel Zeeland: tel. 112 Centraal Meldpunt Milieuklachten Zee land, tel. 0118412323. SOS Telefonische Hulpdienst Zeeland, tel 0118 615551 (dag en nacht bereik baar) Stichting Blijf van m'n lijf Zeeland, tel 0118 469869 (dag en nacht bereikbaar) Hulp- en advieslijn Blijf van m 'n Lijf Zee land, tel 0118 467003 (ma., wo en vr 9.00-12 00 uur). Kindertelefoon Zeeland, tel. 0800 0432 (gratis), dag. van 14.00-20.00 uur. Advies Meldpunt Kindermishande ling, tel. 0118 628800. Aids Infolijn, tel. 0118 638384. Ouders van Drugsverslaafden Zeeland, tel. 0118 623817 (dag en nacht bereik baar). GOES - Visio, een landelijke or ganisatie voor blinden en slechtzienden, begint morgen, zaterdag, een postercampagne om naamsbekendheid te krij gen. De instelling biedt voor lichting, advies, consultatie, onderzoek en revalidatie voor visueel gehandicapten. De pos ters worden verspreid in Zee land en Goeree-Overflakkee. Met deze campagne wil Visio haar naamsbekendheid vergro ten. Volgens een woordvoerder van de organisatie lijkt het vreemd dat doel te bereiken door een poster die door de doel groep zelf niet of nauwelijks ge zien kan worden. De poster is ei genlijk bedoeld voor mensen die zich in de omgeving van de blin den en slechtzienden bevinden. Door de mpnd-tot-mondrecla- me die hierdoor ontstaat wordt het gewenste effect toch bereikt. Dit is gebleken uit de poster campagnes die Visio in andere delen van het land heeft opge zet. Visio werkt vrijwel in het hele land en wordt gefinancierd door de AWBZ. De diensten die Visio verleent zijn gratis. Hulpmid delen die de instelling voor schrijft, worden vergoed door de ziektekostenverzekeringen De posters worden verspreid onder gezondheidscentra, zoals huisartspraktijken en instellin gen voor fysiotherapie. In het artikel over het diabetesproject in de Oosterschelderegio (PZC, woensdag 6 december) is verzuimd te melden dat vanuit de thuiszorgsector, behalve Oos terschelde Thuiszorg, ook de Stichting Thuiszorg Nederland bij het project be trokken is. Ook in het jaar 2001! Wie helpt het kind van de rekening? Geef een kind een toekomst Kosten: één gulden per dag. Adoptie betekent: onderwijs, voeding, medische zorg, een menswaardig bestaan. Elke gulden wordt rechtstreeks aan het kind besteed Eindejaarsactie! Bestel de schitterende KLEURENKALENDER 2001 met foto's uit Cambodja van de Middelburgse fotograaf Sjaak Schuit. Stort 13,00 op ING 65.07 90.782 t.a.v. Sawasdee en u krijgt de kalender franco thuis. Inlichtingen: Stichting Sawasdee, Groenedijk 2A, 4438 NN Driewegen (Zuid-Beveland). 'Telefoon 0113-655784 Telefax: 0113-655461 Bank: ING 65.07.90.782 rxrjp (met steun van de Stichting Ir/A* Helpt) Bloktijden bruggen en sluizen in Zeeland (periodes dat de bruggen en slui zen altijd voor wegverkeer be schikbaarzijn) Kanaal door Walcheren: Keersluisbrug Vlissingen, dage lijks van .17 tot .25 en van 47 tot .55 Draaibrug Souburg, dagelijks van 26 tot .32 en van .49 tot 56 Stationsbrug Middelburg, dage lijks van .29 tot .37 en van .53 tot .05 Arneverkeersbrug Middelburg, dagelijks van.13 tot.17 Zeelandbrug, dagelijks van .07 tot 29 en van .37 tot 59 Zeelandbrug, maandag tot en met vrijdag van 7.30 tot 09.00 Zeelandbrug, zaterdag/zondag' feestdagen van 17.30 tot 19.00

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2000 | | pagina 31