Randy de Dreu is geen rebel meer Burkinezen zijn snel en leren vlot PZC Cruciaal treffen tussen Meeuwen en Heinkenszand Hl 25 Voetballer van Veere heeft spijt van vertrek bij Roosendaalse profclub Halt houdt toernooi met 80 teams Zaalvoetbal Vlissingen druk bezet bw vrijdag 8 december 2000 door Jasper van der Bliek S-GRAVENPOLDER - Door zijn opstandig gedrag vergooide hij misschien wel een carrière in het betaald voetbal. Toen Randy de Dreu zeventien was, verliet hij de RBC-jeugd na ruzies met zijn trainer. „Ik was een puber, kon mijn mond niet houden." Hij keerde terug naar Apollo'69, en speelt tegenwoordig bij za terdag-tweedeklasser Veere. Vragen aan een nog jonge voet baller (20), die spits was, verde diger is en middenvelder wil zijn. Jehebt dus bij dejeugdvanRBC mijn hoofd om, en laat ik hem lullen." En toen? „Terug naar Zeeland. Ik kon bij Kapelle komen, maar koos voor Apollo'69, mijn eigen doi"p, en mijn vrienden. Dat seizoen in de derde klasse ('98-99) was een pracht jaar, heel mooi. We deden het goed in de competitie en wonnen een periode. Uiteinde lijk moesten we een beslissings wedstrijd spelen om promotie, tegen Tholense Boys. 7-2 werd dat, een enorme nederlaag. Achteraf gezien maar goed ook, want de kern waar het team om draaide, Arjo den Dekker, Jean- Paul Harthoorn, en ik, stopten er mee. Een paar dagen voor die wed strijd was ik benaderd door Veere, en had al besloten om daarheen te gaan, om hoger te kunnen spelen." Veere degradeerde vorig seizoen van de zaterdag eerste naar de tweede klasse. „Het was een slecht jaar. Er stond geen team, alleen groep jes. Dat was slecht voor de sfeer. Verder scoorden we heel weinig doelpunten, onze spitsen pres teerden niet goed. De verdedi ging, waar ik deel van uitmaak, stond wel, want we kregen er weinig tegen. Maar als je dan zelf niet scoort, helpt dat wei nig. In ieder geval gaat het dit seizoen veel beter. Er zijn een aantal spelers weg, en nieuwe erbij gekomen. Ik heb nooit overwogen om weg te gaan, ik heb het bij Veere naar mijn zin." „Ja. Op mijn twaalfde werd ik door de club gevraagd, ik speel de toen bij Kapelle. Ik heb er lang over getwijfeld, het is toch een hele stap om zo jong vanuit 's-Gravenpolder naar Roosen daal te gaan, maar ik wilde voetballer worden. Bij de B-jeugd waar ik kwam te spelen, konden ze geen spits ge bruiken, en ik was dat toen wel. D.e trainer, die ik nooit meer zal vergeten, heeft me toen omge turnd tot linksback, omdat daar wel behoefte aan was. Later in de A-jeugd heb ik me verder als verdediger ontwik keld." Wanneer ontstonden de proble men? „Dat was bij de A-junioren. Jan de Rijke was daar coach en ik kon niet met hem overweg, ik was 17 en opstandig. Ik had vaak meningsverschillen met hjem, vond dat hij geen verstand van voetbal had, en heb hem dat ook gezegd. Toen heeft hij me er naast gezet en speelde ik niet meer. Uit boosheid ben ik er toen helemaal mee gestopt bij RBC. Daar heb ik achteraf gezien veel spijt van, want het ging op voet- balgebied erg goed daar. Er was behalve die ruzies geen reden otn weg te gaan, en wie weet zou ik nog verder komen. Ik ben stom geweest. Als ik mijn mond had gehouden, had ik misschien nu nog bij RBC gespeeld. Tegenwoordig houd ik com mentaar voor me. Als een trai ner iets tegen me zegt, draai ik Veere-voetballer Randy de Dreu: „Als ik mijn mond had gehouden, had ik misschien nu nog bij RBC gespeeld." foto Ruben Oreel Er wordt van Veere gezegd dat er weinig sfeer is, en dat het daar alleen om geld gaat. „Dat vind ik bullshit! Ik trek me daar niets van aan. Het is wel waar dat er niet echt veel pu bliek komt, maar ik geef op zich weinig om toeschouwers. Ik heb trouwens het idee dat het lang zaam beter wordt met de entou rage." Sinds je RBC-tijd ben je links back, ook nu bij Veere. Is dat voor jou de ideale positie of zou je het liever anders zien? „Moeilijk. Ik heb nu een basis plaats, en ben op deze positie belangrijk voor het team. Maar ik heb al vaak tegen de trainer (Hans de Nooijer) gezegd dat ik eigenlijk middenvelder wil zijn. Dat klinkt misschien vreemd, omdat ik eerst spits was, maar het is zo. Eigenlijk zou ik ook liever op rechts spelen, ik ben tweebenig en dat is mijn beste been. In de toekomst zal het nog wel gebeuren, verwacht ik. Eerst moet er een andere links back gevonden worden, en daar wil ik best op wachten. Je zei eerder dat je één van de trainers bij RBC nooit zal verge ten, „Rocco Leeser heette hij. Van hem heb ik ontzettend veel ge leerd. Hij trainde op een militai re manier, eiste ijzeren discipli ne. Ik herinner me nog een wedstrijd in Schiedam. Mijn di recte tegenstander dolde me constant, en al na vijf minuten werd ik door Leeser gewisseld. Dat nooit meer dacht ik, en de volgende wedstrijd speelde ik veel beter. Wat hij ook wel eens deed, was midden in een partij een j ongen van het veld halen en vijf of tien minuten lang op hem inpraten. Klinkt wat vreemd misschien, maar het werkte wel. Hans de Nooijer van Veere is een beetje eenzelfde soort trainer. Van hem leer ik ook nog" steeds veel. Ik geef zo toe dat er nog een hoop aan mijn spel te verbeteren valt. Ik moet meer scoren, en be ter worden in het nemen van vrije trappen en corners. Geluk kig is daar nog tijd voor, want ik ben pas twintig." VLISSINGEN - Ongeveer tach tig teams van F-pupillen tot A- junioren uit de gemeente Borse- le nemen deel aan het jaarlijkse Halt jeugd-zaalvoetbaltoer- nooi. Zaterdag 9 december begint het toernooi met de F-jes. Zaterdag 27 januari sluiten de A-junioren het toernooi af. Het Halt jeugd- zaalvoetbaltoemooi staat zoals gebruikelijk niet alleen in het teken van voetbal. Er is ook een spelregel wedstrijd waarbij de winnaar voor zijn hele team vrijkaarten kan winnen voor het zwembad. Op de scholen gaan de voetballers in het kader van Krant in de Klas een specia- lè krant maken over vandalis me. Ook hierbij wordt er een prijs uitgeloofd. Het zaalvoet baltoernooi wordt gehouden in sporthallen De Zwake in 's-Gra- venpolder en De Stenge te Hein kenszand. Deelnemende clubs zijn Apollo '69, Borssele, Hein- kenszand, Hoedenkenskerke, Kwadendamme, Luctor '88, Pa trijzen, SVD, Nieuwdorp/ Lewedorpse Boys en Volhar- VLISSINGEN - Achttien teams doen volgende week zondag mee met het Sporthuis Maar- tense zaalvoetbaltoernooi in Vlissingen. Het toernooi wordt voor de zevende keer georgani seerd door zaalvoetbalvereni ging Emergo uit Vlissingen. In vier poules wordt er gestre den in twee zalen van de Vlis- singse sporthal Baskensburg. Vorig jaar ging de beker naar BM Sranang. Met achttien teams is het Sporthuis Maarten- se Zaalvoetbaltoernooi boven dien het grootste toernooi voor zaalvoetbalteams. Titelverde diger is het Goese FM Sranang, dat vorig jaar in de finale te sterk was voor viervoudig win naar Café Tympaan uit Middel burg. De deelnemende teams zijn, FM Sranang, TCV, Jong Ambon, vv Hebu Sport, Jongepier Sport, ZWA, Ontop, VZV, Konmar, Dauwendaele, Emergo, Klaas- sèn Twee wieiers, SC Torna, Café Tympaan, Zuidwest Negen, WZP, De Zwervers en Café Na tionaal. Ko Timmer (47) boekt progressie met trainerscursus in Burkina Faso door Pieter van Klinken WOLPHAARTSDIJK - De Wol- phaartsdijkse Ko Timmer (47) kwam afgelopen maandag te rug uit Burkina Faso. Hij leidde daar drie weken lang een trai nerscursus met het doel kanslo ze jongeren meer toekomstper spectief te geven. Timmer, die tevens hoofd-jeugdopleidingen is bij hoofdklasser Kloetinge, vertelt over de mooiste momen ten van zijn reis naar één van de drie armste landen ter wereld, en over de problemen in het Afrikaanse Sahelland. „Het was de tweede keer dat ik in Burkina Faso was. Ook in fe bruari was ik er al een week, toen om de cursus op te starten. Daarna gingen de trainers hun weg met de opdrachten die we hadden gegeven. Ze moesten jonge voetballertjes opleiden. Samen met een jongerenorgani satie in Burkina Faso zochten we nu de trainers weer op en ke ken we hoe ze het er vanaf ge bracht hadden. We deden dat in totaal met 45 mensen. Vijftien daarvan hielden zich bezig met voetbal, de andere dertig met re creatieve sporten. Dankzij het ministerie van Verkeer en Wa terstaat, de Novib en de Wilde Ganzen konden we dit hele pro ject financieren." „Het ging wonderbaarlijk goed. De kwaliteit verraste alle pro jectleiders. De trainingen zijn enorm verbeterd en je kon zien dat de voetballers er plezier in hadden. Zo gauw zo'n Burki- nees (inwoner van Burkina Fa so) een bal ziet, wordt hij gek. Dan is hij niet meer te houden en gaat hij voetballen. De meesten zijn vrij goed, ook op jonge leef tijd. Ze zijn heel beweeglijk, heel snel en ze leren vlot." „Drie weken lang genoot ik daar van het voetbal. De mensen hadden ook niks anders te doen dan voetballen. Je bouwde zo doende wel een band op met de cursisten. Afscheid nemen was dan ook heel moeilijk, vooral voor de Burkinees. De laatste avond was er feest na de diplo ma-uitreiking. In februari, toen dat ook gebeurde, liepen de ge slaagden direct nadat ze hun di ploma kregen weg, omdat het traditie was dat alleen de bobo's die de diploma's uitreikten, mochten feesten. Nu gaven we zelf de diploma's en mochten ze mee feesten. Ik wist niet wat ik meemaakte. Gezelligheid, mu ziek, dansen. Het was gewel dig." „Ik bezocht ook een wedstrijd Ko Timmer: „De helft van de voetballers speelde op voetbalschoenen, de rest droeg waterschoentjes." op het hoogste niveau van Bur kina Faso. Dat was een echte happening. Heel de stad liep er voor uit. Ze maakten een onge looflijke herrie. Emotie in de sport, dat is er in dat land echt. Huilen bij verlies en groot feest als hun ploeg heeft gewonnen. Het niveau was echter niet zo hoog hoor. Kloetinge wint wel van zo'n team." „Dat het Burkina Faso niet voor de wind gaat, zag je ook op het voetbalveld. Omdat het land midden in de Sahelwoestijn ligt, speelden ze sowieso op zand, met daartussen heel veel steen tjes. Blessures waren daardoor vaker regel dan uitzondering. De helft van de voetballers speelde ook maar op voetbal schoenen, de rest droeg water schoentjes. Geen enkel doel had een net en de ballen die we mee namen waren binnen drie maanden volledig kapot." „Bovendien zijn heel veel men sen corrupt, vooral in de grote steden als Koudougou en de hoofdstad Ouagadougou. We maakten mee dat er ballen en geld was gestolen, gewoon ach terover gedrukt door iemand van de organisatie waarmee we werkten. Toen we hem daarop aanspraken schaamde hij zich diep. Dat zit wel in die mensen. Het gaat er daar niet om wat voor werk je hebt, maar wie je bent als persoon. Op dat mo ment was hij dus echt niemand meer voor een Afrikaan." „Van planning hadden de Bur kinezen ook niet gehoord. Ik was voornamelijk in Dori, een stad in het noordwesten, op on geveer zestig kilometer van de grens met Niger. Het had in het regenseizoen niet genoeg gere gend en het waterreservoir was bijna leeg. Ze wisten al dat de helft van al het vee dood zou gaan van de dorst. Daarnaast zouden ook heel veel mensen die droogte komend voorjaar niet overleven. Dan dachten ze niet van; 'ga voorzichtig om met wa ter en bouw dammen om het kleine beetje water dat er is te behouden'. Nee, dat accepteer den ze gewoon en zeiden: 'Dan eten we gewoon maar eens in de twee dagen in plaats van elke dag'." Sinas „Die gemakzucht vond ik al heel erg, maar de manier van werken was ook een crime. Ik zat eens in een hotel en wilde een Sinas. Het hotel was een familiebedrijf waar letterlijk de hele familie werkte. De bestelling werd op genomen door de dochter en die gaf dat vervolgens door aan haar broer. Vervolgens liet die een andere zus het glas inschen ken, een nicht bracht het dan naar mij toe en de vader rekende af. Ik had alleen groot geld en dat gaf ik aan de vader. Die foto Dirk-Jan Gjeltema stuurde de zoon daarmee naar de stad om dat geld klein te ma ken. Toen dat na een uur nog niet gebeurd was, werd ik dus behoorlijk ongeduldig, want ik wilde siësta houden." „Ondanks die tegenslagen heb ik wel een heel goed gevoel over gehouden aan mijn reis. Het was heel hard werken. Ik was zelfs heel even ziek en had constant last van bloedneuzen, dat kwam door de droogte en de grote hoe veelheid stof die rondvloog. In maart ga ik weer terug. Dan ronden we het project af en als het goed is kunnen de trainers dan zelf cursussen aan nieuwe oefenmeesters geven. Het con tact blijft in elk geval tot die tijd doorgaan. Bellen kan niet, want er zijn nauwelijks telefoonlij nen en de lijnen die er zijn kun nen geen buitenlandse telefoon tjes aan. Alle contacten gaan via de e-mail. Ja, ook in een leemhut heb je toegang tot Internet." Heinkenszand-voetballer Armando Langebeke (rechts) denkt dat het duel met Meeuwen alle kanten op kan. foto Lex de Meester door Barry van der Hooft VLISSINGEN - De ene ploeg was vorig seizoen één van de betere in zijn klasse, de ande re degradeerde uit de tweede klasse. Morgen staan Meeu wen en Heinkenszand tegen over elkaar en beide ploegen kunnen de punten heel goed gebruiken. Want op de posi ties waar ze nu staan, horen ze eigenlijk allebei niet thuis. In de derde klasse van het zondagvoetbal staat op nieuw een Zeeuwse derby op het programma. Het Goes van Ko Stoutjesdijk ont vangt HVV'24 waar Stoutjesdijk de afgelopen vier seizoenen trainer was. Vorig seizoen speelde Meeu wen nog een rol van beteke nis in de derde klasse van het zaterdagvoetbal maar dit seizoen draait het nog niet zoals men eigenlijk zou wil len. De ploeg verzamelde in twaalf wedstrijden veertien punten en staat daarmee op een plaats onderaan de mid denmoot. „En de verwach ting vooraf was toch eigen lijk om in het linkerrijtje te spelen of in ieder geval te ein digen", zegt trainer Wim Da- vidse. „Daarom valt het nu wat tegen. We hebben een jonge groep en we kampen met veel langdurige blessu res op essentiële plaatsen. Daarbij komt dan nog dat een aantal vervangers ook geblesseerd zijn. En ons pro bleem is het gebrek aan sco rend vermogen." Een lesje in doeltreffendheid kreeg Meeuwen afgelopen zaterdag tegen koploper AZ- W. Davidse: „In het eerste halfuur waren we minimaal gelijkwaardig. Daarna scoorde AZW twee keer kort achter elkaar en na de rust maakten ze 3-0. Dan weet je hoe het gaat. Dan gaan de kopjes naar beneden en wordt het uiteindelijk 6-0. Over de gehele wedstrijd ge zien was AZW wel een maatje te groot voor ons en elke kans was een doelpunt." Meeuwen had aanzienlijk meer punten kunnen hebben als het vooral in de eerste wedstrijden van het seizoen meer had gescoord. „Want van de eerste zes wedstrijden speelden we er vijf gelijk", vertelt Wim Davidse. „Het is tot nu toe toch veel te wissel vallig. We winnen bijvoor beeld uit bij VCK en we ver slaan ook Apollo'69. Maar dan verliezen we weer van Bevelanders. In die wedstrijd waren we qua voetbal wel beter, maar in de derde klas se komt het ook op het fysie ke aan. Daardoor gaat het nu met vallen en opstaan, maar we werken aan een hogere mentale weerbaarheid." Morgen staat de thuiswed strijd tegen Heinkenszand, de nummer voorlaatst, op het programma. Het verschil be draagt slechts drie punten. „Heinkenszand heeft ook een jonge groep en zijn met Raymond Mohr hun scorend vermogen kwijtgeraakt. Het is voor ons een cruciaal duel, want als we winnen behou den we toch de aansluiting met het linkerrijtje. En dan kunnen we na de winterstop in ieder geval weer naar bo ven kijken", aldus Wim Da vidse. Heinkenszand Degraderen uit de tweede klasse en een halfjaar later onderaan staan in de derde klasse. Het is het verhaal van Heinkenszand, dat na twaalf gespeelde wedstrijden op elf punten staat. „We zitten ge woon in de hoek waar de klappen vallen", zegt mid denvelder Armando Lange beke. „Al moet ik wel zeggen dat de wedstrijd tegen Nieuwdorp (0-3-verlies) de slechtste was tot nu toe. Slechter kan volgens mij echt niet, dus misschien is dat wel positief." Inmiddels is al bekend dat trainer Joost van de Griek aan zijn laatste seizoen bezig is en op dit moment zijn er al een aantal kandidaten voor de vacature. „Het probleem op dit moment is dat het fout loopt in de communicatie", weet Langebeke. „Er wordt heel veel gewisseld en een he leboel spelers weten niet waar ze aan toe zijn. Mis schien kan de trainer het wel niet zo goed overbrengen. Toen we vorig jaar degra deerden, misten we in mijn ogen ook dat kleine beetje extra bezieling. Natuurlijk zijn er daarna een aantal be langrijke spelers vertrokken, maar ons grootste probleem is dat we geen doelgerichte spitsen hebben." Tegen Meeuwen moet Heinkens zand eigenlijk winnen, wil het niet te ver achterop raken met de ploegen boven hun. „Het is de laatste wedstrijd voor de winterstop en voor ons een hele belangrijke, die volgens mij twee kanten op kan. Bij Meeuwen draait het momenteel ook niet zo heel goed, dus we maken zeker een goede kans om de drie punten mee te nemen", weet Armando Langebeke. Vier jaar lang was Ko Stoutjesdijk trainer van HW'24 uit Hulst. Eigenlijk had hij er naar eigen zeggen na drie seizoenen een punt achter moeten zetten. Maar Stoutjesdijk ging nog een jaar door en stapte toen over naar Goes. Zondag staat hij met zijn ploeg voor de tweede keer dit seizoen tegenover zijn oude liefde uit Hulst. Het eerste duel in Hulst eindigde in 2-2. „In de laatste seconde maak te Harm Riet j ens de gelijk maker en dat was toch wel zuur", zegt Stoutjesdijk. „We speelden in die periode nogal wisselvallig en dat is eigen lijk nog niet veranderd. Dat heeft in mijn ogen vooral te maken met het feit dat we nog steeds niet in dezelfde samenstelling hebben kun nen spelen. Je ziet het aan de resultaten. We winnen een voudig van Kapelle, maarte gen VES'35 spelen we dan weer een zwakke partij. Een heleboel jongens binnen mijn selectie moeten nog wat sta bieler worden." Of hij het volgend seizoen ook nog trainer van Goes is, is nog niet zeker („We zijn aan het praten.") maar Stoutjesdijk heeft het wel naar zijn zin bij de Beveland- se club. „Ik merk dat de spe lers het op dit moment leuk vinden. Het klikt. Ik probeer op de juiste momenten tussen en boven de groep te staan." Eén van de weinige minpun ten, vind Stoutjesdijk de fa ciliteiten in Goes. Die staan hem een beetje tegen. „Maar daar kan Goes niks aan doen, dat is een probleem van de gemeente. Op dinsdag trai nen we op een rugbyveld en op vrijdag moet ik een veld delen met de trainer van Ro- bur. Dat is natuurlijk verre van ideaal en de voetbalclub Goes moet daar kort opzit ten. Alleen dan kan daar ver andering in komen." Stoutjesdijk geeft toe dat de wedstrijd van zondag voor hem een extra tintje heeft en hij zou dan ook graag win nen. „Maar ik besef wel dat HW op dit moment goed in zijn vel zit, en het klikt tussen de spelers en de nieuwe trai ner. Wij hebben een jongere ploeg en bij HW draait nog altijd alles om Carlo Blom- maert, Harm Rietjens en vooral Angelo Verbraeken. We zijn qua ploeg niet minder, maar ik verwacht een moeilijke middag."

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2000 | | pagina 25