Follow That Dream volgt de sterren December is een echte feestmaand De ouderen willen stoer zijn lis 13 vrijdag 8 december 2000 In vijf zenuwslopende we ken kregen uiteindelijk zes jonge muzikale talenten in het tv-programma Alles voor de Band: Follow that Dream de kans om hun droom te verwezelijken: be roemd worden. Rosa (21), Dean (19), Linda (20), Ben (17), Vanessa (24) en Peter (geschat op 26) wisten toen nog niet, dat hun alles in de sterren geschreven stond. Voor Follow That Dream stond de afgelopen tijd vooral in teken van spanningen, zenuwen en vooral hard wer ken. Behalve de broertjes Ben en Dean, kenden de leden elkaar nog niet. Het klikte goed, maar geen elke intensieve samenwer king gaat zonder verrassingen en ergenissen. Geloven jullie allemaal in horoscopen Dean: „Absoluutniet!" Linda: „Ik lees ze wel altijd?" Peter: „Ik heb soms het gevoel dat sterrenbeelden kunnen kloppen. Ik heb bijvoorbeeld al tijd al gezegd dat 2000 mijn jaar zou worden. En dat blijkt wel." Ben is Kreeft en volgens de ho roscoop voor 2000 zou het een goede voorbereiding worden op 2001, een heel belangrijk jaar. Hoe heb je je voorbereid Ben: „Helemaal niet, want ik wist nergens vanaf. Op mijn va kantie kreeg ik een belletje: je zit in de selectie van een televi sieprogramma. Mijn vader had iets van Dean en mij opge stuurd, zonder dat wij het wis ten." Rosa is een echte Ram en in haar horoscoop voor dit jaar stond dat alle projecten die in het ver leden zijn begonnen, dit j aar rij - kelijk hun vruchten afwerpen. „Ik heb altijd veel aan zang en dans gedaan. Zelfs naar het bui tenland geweest voor danswed strijden. Vaak audities gedaan bij dansacademies, bandjes be gonnen en veel beloftes gekre gen waar nog nooit iets mee is gebeurd." En wanneer voel jij je rijk? „Als ik in een vol Ahoy sta met mijn familie op de eerste rij, dan ben ik rijk." Dean hoort bij de Steenbok en volgens de sterren zou dit de fa se zijn om de oogst binnen te ha len. Wat heb je gezaaid? „Ik heb gewoon alles gegeven wat ik had. Ik zong altijd al on der de douche, op school, talen tenjachten, m'n werk, in de auto, de supermarkt. En ik ver sierde er meisjes mee." Het sterrenbeeld Tweelingen hoort bij Linda. Ook haar horo scoop ziet 2000 als het jaar waarin de veranderingen begin nen. Een jaar vol inspiratie en zelfs liefde als ze ervoor open staat. Linda: „Het is een' liefdevol jaar geweest. Ik ben samen gaan wo nen .Mijn vriendj e stond ook he lemaal achter mijn keuze voor Follow That Dream. Het is toch die droom waar je samen voor gaat." Peter wil zijn geboortedatum niet vertellen. Zijn sterrenbeeld mogen we wel weten: Schorpi oen. Peter: „Dat zijn hele lieve romantische mensen. En ik heb inderdaad een hele sterke eigen mening." Het jaar 2000 zou volgens de sterren een jaar van verande ring zijn. Na een tijd waarin al les vastliep, kwam de schorpi oen het afgelopen jaar uit een impasse. „Dat klopt wel. 1999 was voor mij een diep dal. Daar ben ik dit jaar uitgekropen, waaraan Fol low That Dream een steentje heeft bijgedragen. Misschien ben ik gewoon een beetje vol wassen aan het worden." Welke toekomst dromen wil len jullie nu nog volgen? Peter: „Ik denk dat Rosa het wel voor ons gezegd heeft. We willen allemaal ooit voor een vol Ahoy staan, met mensen die echt al leen voor Follow That Dream komen. En de grootste droom van mij is een platina of gouden plaat uitgereikt krijgen." Dean: „Voor mij een Wembley- stadion in Engeland." Ben: „En een duo met Robbie Williams." Linda: „Oh, ik ook wel. En met dolfijntjes zwemmen." Kyra Goede Follow That Dream staat met hun gelijknamige debuutsingle halverwege de hitparades. Het eerste album FTD The Album, geheel geschreven door Bolland Bolland, ligt sinds enkele we ken in de winkel. De brugklassers Roel, Benol en Michel (vlnr) uit Middelburg, foto Dirk-Jan Gjeltema Michel Steenbakker (14), Roel de Haan (13) en Benol Beyaz (13) zitten in de brug- groep van de Korczakschool te Middelburg. Michel: „Ik mis eigenlijk hele maal niks van mijn vorige school, hier is het leuker. Tech niek is leuk, ik heb daar een vi deobandenkastje gemaakt dat ik straks mee naar huis kan ne men. Tuinbouw en koken vind ik ook leuk. Bij koken mag je al les zelf opeten. Ik lust alles, als 't maar geen witlof is. De theorievakken zijn saai, dan zit je ook steeds maar op dezelf de stoel. Het is alleen niet leuk dat iedereen hier zo vechtachtig is. De ouderen willen een beetje stoer zijn, ze duwen dan wat in de gangen. Maar dat doen we zelf eigenlijk ook wel. Roel: „Ik mis wel wat kinderen uit m'n vorige klas. Dat was een heel leuke groep. In deze groep word ik wel eens gepest. Mijn vorige leerkracht was superaar- dig en je kon er goed mee praten. Ik wou dat ik daar kon blijven, maar dat kon niet. De leer krachten hier vind ik te streng. Hamburger Voor in de pauze nemen we brood van thuis mee, melk en soep kun je van school kopen. Soms kun je op donderdag iets bestellen dat een oudere groep in de keuken maakt. Ik bestel dan meestal een hamburger." Onze groepsleerkracht is te net jes. Hij wil dat wij ook heel net jes zijn en dan moeten we zeg gen'wat zegt u'. De vakken beeldend en verzor ging vind ik leuk. Bij beeldend mag je een beetje tekenen en bij verzorging leer je heel veel. We hebben het ook over vuurwerk gehad en over voeding en over hoe je je moet verzorgen. Koken is ook wel leuk, want die juf is heel aardig. Ik wil later de hore ca in, dan ga ik werken in het ca fé van mijn oom. Nederlands doen we elke dag, daarom is het zo saai." Benol,Ik zit nog maar net op deze school. Ik vind het niet leuk dat er maar zo weinig kinderen in de klas zitten. Op de basis school zaten we met heel veel in een klas, nu zitten er maar acht leerlingen in onze klas en dat is minder gezellig. Het is wel een grappige klas. De pauzes zijn te kort! We gaan eerst eten in de aula en dan nog maar heel eventjes naar buiten. Op andere scholen hebben ze veel langere pauzes. Daar zijn ze ook vaak eerder uit, doordat er een leraar ziek is. Wij zijn nooit eens een uur eerder uit. Als er hier iemand ziek is, krijg je een andere leraar. Techniek vind ik heel leuk, daar kun je dingen maken. Ik heb een brommertje gekocht waar ik aan ga sleutelen en ik wil later automonteur worden." Petra de Bil Montezuma's Revenge A capella-groep Montezuma's Revenge brengt vrijdag Double Density in het Ledeltheater van Oostburg. Het programma be gint om 20.00 uur, Laïs Het Belgische trio Laïs brengt vrijdag wereldfolk uit Vlaande ren' in het Zuidlandtheater van Terneuzen, 20.00 uur. De vrou wen uit Kalmthout combineren folk en wereldmuziek. Volksmuziek Finbar Furey, Thomas Loefke en Padraig Duggan brengen vrijdag Ierse volksmuziek in het Arsenaaltheater van Vlissin- gen. Aanvang: 20.15 uur. Colin John Gitarist Colin John speelt vrij dag authentieke Memphis- blues met zijn band in Porgy Bess te Terneuzen. Het concert begint om 21.00 uur. Taai Taai Pop Aan Taai Taai Pop, zaterdag vanaf 20.30 uur in CKB Poppo dium te Bergen op Zoom werken mee: Jynx, Striking Resemblan ce en Name One. Na 23.00 uur volgt een drum bassparty. Dreadlock Pussy Metalband Dreadlock Pussy treedt zaterdag op in Brogum te Zierikzee. Dimension Seven be gint om 22.00 uur. Fairport Convention Folkrockband Fairport Con vention geeft zondag een con cert in het Arsenaaltheater van Vlissingen. Het optreden begint om 15.00 uur. Schuttershof In Café 't Schuttershof te Mid delburg speelt zondag vanaf 17.00 uur de Schuttershof Ses sieband. Naam: Mirjam de Vos Leeftijd: 12 jaar Woonplaats: Middelburg Mirjam uit Middelburg: „Al met al is het toch best een speciale maand. Hij is door al z'n feestdagen niet te vergelijken met de andere maanden. En ik geniet er daarom met volle teugen In de stad is het de laatste tijd een drukte van jewelste. De etalages van de winkels zien er prachtig uit en zelfs de straten zijn in feestsfeer gebracht. Iede re winkelier doet er van alles aan om mensen in zijn zaak te krijgen. Het begon eigenlijk al half no vember met de Sinterklaasin kopen. Ik zag mensen bepakt en bezakt met tassen lopen, volge laden met cadeautjes. Ze liepen winkel in, winkel uit, op zoek naar de juiste spulletjes. Niet al leen speelgoedzaken hebben het rond Sinterklaas druk, ook vol wassenen zijn dol op de goed heiligman. Ze doen net zo hard mee aan dit kinderfeest." Bij Mirjam thuis hebben ze er dit jaar voor gekozen om niet met de verjaardag van de Sint maar met Kerst cadeautjes uit te pakken. Mirjam: „Tot nu toe de den we altijd aan Sinterklaas. Er stond altijd een zak vol ca deautjes klaar. Nu gaat het meer om het idee, om gezellig met el kaar een leuke avond te hebben. Daarbij komt nog dat pakjes on der de kerstboom ook wel wat bijzonders heeft." In december doen veel mensen er alles aan, om het thuis zo ge zellig mogelijk maken. De kerstboom wordt opgetuigd, de verwarming gaat een graadje hoger en er worden gezel schapsspelletjes gespeeld. „Omdat het nu al vroeg donker is, gaat het licht al rond vijf uur aan. In deze maand wordt er als verlichting vaak een kaars aan gestoken. Dat is een gezellig zicht. Ik vind het heerlijk om bij kaarslicht, onderuitgezakt op de bank, te lezen in een lekker boek." Over twee weken begint de kerstvakantie. Voor Mirjam zit het eerste half jaar op de mid delbare school er dan op. „Op school wordt een kerstdisco ge organiseerd. Daar ga ik met mijn vriendin naar toe. Daar naast heb ik van de scouting een speciaal kerstdiner. Over de start van mijn vakantie heb ik dus niet te klagen." De kerstdagen houden voor Mirjam meer in, dan alleen maar een familiefeest en lekker eten. „Ik ga altijd naar de Kerstnachtdienst op vieren twintig december. De kerk is dan prachtig verlicht en er hangt een aparte sfeer. Er wordt meestal een prachtig kerstspel opgevoerd. Het kerstfeest gaat over de geboorte van Jezus en ik vind het daarom goed dat je daarbij stilstaat." Vuurwerk Na de kerstdagen is het voor de meeste mensen tijd om een beet je bij te komen van het binnen zitten en van het vele lekkere eten en drinken. Echt lang duurt dat niet want het is snel de laat ste dag van het jaar en een jaar. wordt door Nederlanders met oliebollen en vooral veel lawaai uitgeluid. De Middelburgse: „Zelf steek ik geen vuurwerk af. Ik ga natuurlijk wel naar buiten om te kijken en om buurtbewo ners een gelukkig nieuwjaar te wensen. Zelf heb ik niet veel wensen, hooguit een voor deze maand. Ik zou best een keer een witte kerst mee willen maken. Maar ik denk dat het bij een wens zal blijven want Koning Winter heeft zich de laatste ja ren nou niet echt laten zien. Gido van der Broek Mirjam de Vos: „Ik vind het heerlijk om bij kaarslicht, onderuitge zakt op de bank, te lezen in een lekker boek." foto Dirk-Jan Gjeltema 2. Alessandro Safina - InsiemeA Te (14) 3. U2 - All That You Can't Leave Behind (1 4. Backstreet Boys - Black Blue (2) 5. Acda En De Munnik - Hier Zijn (5) 6. Mark Knopfier - Sailing To Philadelphia (4) 7. Ilse Delange - Livin' On Love (6) 8. Ub40 - The Very Best Of - 1980-2000 (9) 9. Anastacia - Not That Kind (8) 10. Eminem - The Marshall Mathers Lp (13) Follow that dream: vlnr staand, Ben, Peter en Dean, zittend Vanessa, Linda en Rosa. foto Ton Kastermans

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2000 | | pagina 13