Heisa om Harry Potter vier v V Plop verkeert met vrienden in de wolken vrijdag 8 december 2000 Muurschildering van Harry Potter op het Binnenplein van de Drvkkery in Middelburg. Toen het vierde deel in de Harry Potter-serie een half jaar geleden in Engeland verscheen, ston den vanaf twaalf uur 's nachts rijen wachtenden voor de boekhandels. Ook in Nederland kijken Harry Potter-fans al maan den uit naar de vertaling van 'Harry Potter en de Vuurbeker'. Morgen, zaterdag ligt het nieuwste boek van schrijf ster J. K. Rowling in Neder land in de winkels en ook in Zeeland gaat dat niet onge merkt voorbij Boekhandel De Koperen Tuin Goes komt ongeduldige Harry Potter-fans tegemoet door in de nacht van vrijdag op zaterdag de winkel een uur open te doen. Het eerste exemplaar van 'Harry en de vuurbeker' wordt om middernacht over handigd aan de 12-jarige Roel Felius uit Goes, die kortgeleden de derde prijs won in het Kin- der-songfestival van de VARA. In de winkel worden tussen twaalf en één uur bekertjes Bo- terbier en Violierwater geser veerd. En wie dat wil, kan snoepjes proeven uit het Zacha- rinus Zoet warenhuis, zoals Zoutzuurtjes en Chocokikkers, Ook in 't Spui in Vlissingen kun nen fanatieke Potter-fans al op vrijdagavond terecht. Tussen acht uur en kwart over twaalf kunnen kinderen zelf tover drankjes brouwen, Harry Pot ter-buttons maken of zich laten voorlezen. In het internet-café wordt op het wereldwijde web gesurft naar informatie over Harry Potter en zijn vriendjes. Potterdag Klokslag twaalf uur begint de verkoop van de eerste exem plaren van 'Harry en de Vuurbe ker'. In Zierikzee heeft boek handel De Vries zaterdag uitge roepen tot Harry Potterdag. De pui van de winkel wordt omge toverd tot Station Zweinstein en de boekwinkel heet die dag Boekhandel Klieder en Vlek: net als de winkel waar Harry Potter en zijn vriendjes hun schoolboeken kopen. Tussen acht en negen uur serveert de foto Lex de Meester boeken rond, zoals de Dikke Dame, Sneep, Ron en Harry Potter zelf. De boeken over tovenaarsleer ling Harry Potter worden over de hele wereld door jong en oud gelezen. Van de inmiddels vier verschenen delen zijn wereld wijd meer dan 40 miljoen exem plaren verkocht. 'De Vuurbe ker' krijgt een oplage van 180.000 exemplaren. Vóór kerst komen er nog eens 120.000 exemplaren bij. Van de drie eerder verschenen delen zijn er in totaal in Nederland 600.000 verkocht. Wanneer deel vijf uit komt, is nog niet bekend. Schrijfster Rowling heeft altijd gezegd dat er zeven Harry Pot- ter-boeken zullen verschijnen. Liesbet Mallekoote boekhandel een Potter-ontbijt, waarbij kinderen verkleed als Harry Potter of als één van zijn vriendjes mogen aanschuiven. De drie kinderen die het meest lijken op één van de figuren uit het boek krijgen een prijs. Het Binnenplein van boekhan del De Drvkkery in Middelburg is vanaf zaterdag de hele maand december de thuisbasis van Harry Potter en consorten. Er is een tentoonstelling ingericht van personages, dieren en din gen uit de boeken. Kinderen en volwassenen kunnen zaterdag ook zelf met papier, karton en verf aan de slag om ontbrekende figuren aan de tentoonstelling toe te voegen. De mooiste blijven de hele maand staan. Ook lopen in de winkel bekende figuren uit de Harry Potter Kabouter Plop, de be roemde boskabouter uit Vlaanderen, reisde vorige week met zijn kabouter- vrienden Klus, Kwebbel, Smal, Lui en Smul naar een Amsterdamse megabios coop, waar zeshonderd en thousiaste kinderen de pre mière beleefden van hun nieuwe film Plop in de Wol ken. Fox Kids-presentatrice Ana- tevka voelde Plop vooraf gaand aan de film stevig aan de tand, en wilde wel eens weten hoe de kabouters plotseling zo groot als een mens konden zijn. Het gevatte antwoord ('Dat komt door een toverdrank van mijn grootvadertje, Kabouter Knapging er bij het aanwezige kindervolkje in als Plopkoek, evenals de koddige dansjes die de kabouters ten beste gaven. Toen begon de film, waarin die zelfde Kabouter Knap zijn laat- Kabouter Plop in de zelfgebouwde luchtballon. ste adem dreigt uit te blazen als hij niet terstond behandeld wordt met het sap van een wor tel die alleen in het bos van Plop groeit. Om het medicijn tijdig bij grootvadertje Knap te krij gen nemen Plop en zijn vrienden plaats in een zelfgebouwde luchtballon. Maar onderweg gaat er van alles mis. Zo stuiten onze propere helden op een groep achter buurtkabouters die te vies zijn om aan te pakken, terwijl tot overmaat van ramp ook nog de mand met het geneesmiddel verwisseld is. Wanklank Even ziet het er ellendig uit voor Kabouter Knap, maar gelukkig houdt de scenariokabouter zijn koppie er tot aan het einde bij zodat alles op zijn pootjes te recht komt. Aan het eind van de voor de doelgroep zeer geslaagde pre mièrevoorstelling was er helaas toch nog een wanklank, toen bleek dat Kabouter Kots de uit gang had versperd met strate gisch verspreid plopkoeken- braaksel. Plopperdeplop! Fritz de Jong Kabouter Plop in de Wolken is dagelijks te zien in Cinecity te Vlissingen, om 13.45 en 16.15 uur Turkse zender moet uit de lucht om Pokemon Het particuliere Turkse tele visiestation ATV wordt een dag uit de lucht gehaald omdat het Pokémon uitzendt. Dat meldde het Turkse persbureau Anatolia. De Turkse omroepraad besloot tot deze maatregel nadat twee kinderen die Pokémon nadeden van een balkon waren gespron gen. De kinderen, een zevenja rig meisje en een vierjarig jon getje, raakten gewond. De raad oordeelde dat ATV door de serie uit te zenden een verbod heeft overtreden op het uitzen den van programma's die de li chamelijke, emotionele en ethi sche ontwikkeling van kinderen en tieners negatief kunnen be- invloeden. Vorige maand riep de Turkse minister van volksge zondheid Osman Durmus tele visiezenders op Pokémon te ver vangen door andere series. Dat zou geleidelijk moeten gebeu ren om geen weerstand bij de kijkers op te roepen. AP EEN BEKNOPTE GESCHIEDENIS VAN HET HOOFDHAAR t)E TOEKOMST iN HET DjEpSxE GeWe|M w°r°t er gewerkt-- HET Z.Al DE GrO°TST 0°oRbRa*k 'N H'StOR'e v.AH DE HAARmO»E W°RDEN nA een strenge sel_e cti e En JaRe1^ vaN t r a j n j n 0 w A 0 E N Ze Het Eg op MlSs'E Een kO|_0NiE2 IN pE RUjMrE VESTIGEN-1 rn a e mrnshejd ver l°ss n va m HAAR Gf-o Or S T 6 pR0BLEE/* slap en fltloos haap beh°pen voor6oe0 tot hêt verleden

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2000 | | pagina 11