Geestelijk welzijn in Sluiskil PZC Van ambtenaar tot voorganger PZC- CAMBODJA zeeland woensdaq 13 september 2000 z 27 bezoektijden ziekenhuizen Banenmarkt in Goes markberichten ZEELAND HELPT Steun het Kinderfonds! lezingen Vogelasiel agenda Bloktijden bruggen en sluizen in Zeeland (periodes dat de bruggen en slui zen altijd voor wegverkeer be schikbaarzijn) Kanaal door Walcheren: Keersluisbrug Vlissingen, dage lijks van 17 tot 25 en van 47 tot .55 Draaibrug Souburg, dagelijks van 26 tot .32 en van 49 tot 56 Stationsbrug Middelburg, dage lijks van .29 tot .37 en van 53 tot 05 Arneverkeersbrug Middelburg, dagelijks van .13tot .17 Zeelandbrug. dagelijks van .07 tot .29 en van .37 tot .59 Zeelandbrug. maandag tot en met vrijdag van 7.30 tot 09.00 Zeelandbrug. zaterdag/zondag/ feestdagen van 17.30 tot 19.00 Zandkreeksluis Kats, dagelijks van 25 tot .35 en van 55 tot 05 Zeeland Ziekenhuis Walcheren Koudekerkseweg 88, 4382 EE Vlissingen tel.(0118)425000 dag. 15.00-20.00 uur afd. Psychiatrie dag. 19.00-20.00 uur, woe, za en zo 14,00-16.30 uur afd. IC/CCU dag. 15.00-16.00 en 19.00-20.00 uur Kinderafd. ouders gehele dag, overig bezoek 14.00-19.00 uur Oosterschelde ziekenhuizen Oosterscheldeziekenhuis 'sGravenpolderseweg 114, 4462 RA Goes tel. (0113) 234000 dag. 13.00-13.45 en 18.30- 19.45 uur Kinderafdeling (afd. A) ouders gehele dag. Overig bezoek 14.30- 19.30 Kinder/Kraamafdeling (afd A/B) ouders kinderen en partners zwangeren gehele dag, overig 14.30-19.30 uur Hartbewaking (afd. H) dag. 11- 11.30.14-14.30 en 19-19.30 uur Zweedse Rode Kruis Ziekenhuis Koning Gustaafweg 2, 4301 NPZierikzee tel.(0111)430000 dag 15-16 en 18.30-19.45 uur Emergis Oostmolenweg 101,4481 PM Kloetinge tel. (0113) 267000 woe. zat en zo 14.00-21 00 maa, din, don en vrij 18.30- 21.00 uur Ziekenhuis Zeeuws-Vlaanderen Locatie De Honte Wielingenlaan 2, 4535 PATerneuzen tel (0115)688000 dag. 14.00-14.45 en 19.00- 20 00 uur; afd. Psychiatrie dag. 18 00-20.00 uur; woe, weekeinde, feestdagen 14.00-16.30 uur en 18.00-20.00 uur; afd. IC/CCU dag 14.00-14.30 uur en 19.00-19.45 uur kinderafd. ouders gehele dag, overig bezoek 14.00-19.00 uur Locatie Antonius Pastoor van Genklaan 6,4501 AJ Oostburg tel. (0117) 459000 dag 14.00-15.00 en 18.30- 19.30 uur; Kinderafd ouders 8.00-20.00 uur, overig bezoek (afd 4) dag. 9.00-21.00 uur. Goeree-Overflakkee Ziekenhuis Dirksland Stationsweg 22, 3247 BW Dirks land tel. (0187)607300 dag. 16.00-17.00 en 17.45- 19.30 uur, zo idem tot 20.00 uur l Bergen op Zoom Ziekenhuis Lievensberg, Boerhaaveplein 1 4624 VT Bergen op Zoom tel. (0164) 278000 dag. 14.30-15.15 en 18.30- 20.00 uur za en zo 14.30-16.00 en 18.30- 20.00 uur Psychiatrisch Ziekenhuis Vrederust Hoofdlaan 8,4661 AA Halsteren tel.(0164)289100 woensdag, zaterdag en zondag 13.00-17.00 uur l Brugge Academisch Ziekenhuis Sint Jan Ruddershovelaan tel. (0032)50 452111 dag 14.00-20.00 uur (m.u.v. IC en hartbewaking) Academisch Ziekenhuis Sint Lucas Sint Lucaslaan29 tel. (0032) 50 369111 dag. 14.00-20.00 uur (m.u.v. IC en hartbewaking) I Gent Universitair Ziekenhuis Gent De Pintelaan 185 tel. (0032)9 2402111 dag. 14.30-20.00 uur Rotterdam AZR-Dijkzigt Dr. Molewaterplein 40 3015 GJ Rotterdam Centraal telefoonnummer (010) 4639222 (voor inlichtingen be zoektijden van alle afdelingen) AZR-Sophia Dr. Molewaterplein 60 3015 GJ Rotterdam tel (010) 4636363 Bezoektijden ouders: 07.00- 12.00 uur. Bezoektijden iedereen. 14 00-20.00 uur. Afd Verloskunde: dag. 11.00- 12 00 en 18.00-20.00 uur. Voor partner/echtgenoot: 09.00- 12.00 en 15.00-21.00 uur AZR-Daniël den Hoed Groene Hilledijk 301 3075 EA Rotterdam tel (010)4391911 dag. 16.00-20.00 uur internet: http://www.pzc.nl e-mail: redactie@pzc.nl Postbus 18 4380 AA Vlissingen De Provinciale Zeeuwse Cou rant waarin opgenomen de Middelburgsche, Vlissingsche, Goesche en Breskensche Cou rant, Vrije Stemmen en de Zie- rikzeesche Nieuwsbode - is een onafhankelijk dagblad, dat zich niet bindt aan levensbeschou welijke en politieke opvattin gen, stromingen of partijen. De redactie van de Provinciale Zeeuwse Courant maakt naast de eigen nieuwsgaring gebruik van de volgende bronnen: Geassocieerde Pers Diensten (GPD), Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), Associated Press (AP), Bridge. Deutsche Presse Agentur (DPA), Agence France Press (AFP), Reuters IRTR), Belga en European Press-photo Agency (EPA). BEELDRECHT De publicatierechten van werken van beeldende kunstenaars aan gesloten bij een CISAC-organisa- tie zijn geregeld met Beeldrecht te Amstelveen door Evert J. Démoed Zijdemuseum, 13.30-17.30 uur 'Oude zijden weefsels voor een nieuw millenni um' en 'zijden weefsels uit Oman' (t/m 30/9); Boerderijgalerie 'De Osseberg', 14.00- 17.00 uur: Jetullah Haliti-Eti, schilderijen en Jean Pierre Roose, keramische beel den en sieraden (t/m 30/9); HEINKENSZAND Gemeentehuis, 8.30- 12.30 uur: Marian Aerssens 'Brief aan mijn zusters', diverse technieken (t/m 28/9); 't Kunstuus, 13.00-18.00 uur: Jopie Min- naard, aquarellen en gemengde technie ken (t/m 7/10); HULST Oudheid Museum De 4 Am bachten, 14.00-17.00 uur: v.m. gemeente Clinge, oude klederdrachten, klompen makerij en heringerichte vestingkamer (t/m 29/10); Galerie Rattenfanger, 13.30-17.00 uur Francoise Duerinck, aquarel-olieverf (t/m 7/10), Galerie Labyrint, 10 00-18 00 uur: Werk van Luk Poelmans (t/m 8/10); Art Colour. 10.00-17.00 uur: Germain Coeckelberghs (t/m 30/9); KAPELLE Gemeentehuis. 8.30-12.00 en 13 00-16.00 uur: Anna Kecka, aquarellen, pentekeningen en schilderijen (t/m 22/9); Fruitteeltmuseum, 13.00-17.00 uur: Fruitkunst (t/m 30/9), KATS - De Zeeuwse Rozentuin, 10.00- 17.00 uur: Beeldententoonstelling met meerdere exposanten (t/m 15/9); MIDDELBURG Galerie Icon, 12.00-16.00 uur. Oude en moderne Zeeuwse kunst tussen 1900 en 2000 (t/m dec De Drvkkery, 9 00-18 00 uur: Ruden Rie- mens, fotografie (t/m 14/9); Zeeuwse Bibliotheek, 10 00-21 00 uur: Dorpen in Zeeuws-Vlaanderen (t/m 11/11); De Vleeshal, 13 00-17 00 uur: Terug van School, groepstentoonstelling door di verse kunstenaars (t/m 15/10), De Kabinetten van de Vleeshal, 13.00- 17 00 uur: Terug van School, groepsten toonstelling door diverse kunstenaars (t/m 15/10); Kloveniersdoelen, 9.00-17.00 uur: Frits van Til, schilderijen (t/m 30/12); NEELTJE JANS Waterland Neeltje Jans, 10.00-17.30 uur: Muskusratten en beverratten (t/m 4/10), OOSTBURG Galerie Zorkow, 10.00- 12.30 en 14.00-18.00 uur: Werk van Elsa Zorkow, Vera Dedeurwaerdere. René de Wolf en Co v. Driel (t/m okt OOSTKAPELLE Zeeuws Biologisch Mu seum. 10 00-17.00 uur- POEPgoed, expo sitie over de stoelgang bij mens en dier (t/m 29/10); 'Vlinders in Zeeland' (t/m 17/9). Toeristisch Centrum Oranjezon, 10.00- 16 00 uur: Cornelis Markusse, schilderij en (t/m nov RITTHEM - Fort Rammekens, 13.00-17.00 uur: Odysseus, mens mythe, een ver haal in keramiek en schilderingen door Rijn Schregardus (t/m okt.); SINT-ANNALAND Streekmuseum De Meestoof, 13.45-16.45 uur: Chris Lanooy, 'Tussen twee vuren' (t/m okt); SINT ANNA TER MUIDEN Streekland- bouwmuseum, 10.00-12.30 en 1300- 17.00 uur: Baas, bazinne, knecht en meid (t/m 30/9); VEERE - Galerie d'Oude Lantaarn, 11.00- 17.00 uur. Wisselexposities van heden daagse beeldende kunstenaars (t/m sept.), Museum De Schotse Huizen, 12.00-17.00 uur: Schilders uit Schotland (t/m 30/9); VLISSINGEN - Stedelijk Museum. 10.00- 17.00 uur: 'Verdwenen maar niet verge ten' Vlissingen in de 19e eeuw (t/m 1/10); Galerie El de Seco, 14.00-18.30 uur. Glas kunst en sieraden van diverse kunste naars (t/m 10/10); Bibliotheek, 12.30-20.00 uur: Fototen toonstelling 'Vergeten Vluchtelingen' (t/m 28/9); VOGELWAARDE Bibliotheek, 15.00- 17.00 en 18.00-20.00 uur; Mw de Vries, mozaïkschilderijen (t/m sept.); IJZENDIJKE Streekmuseum, 13.00- 17.00 uur: Werk van Peter Verdurmen (t/m 29/10); ZIERIKZEE Galerie Alexandra, 11,00- 17.00 uur: Katten in de hoofdrol, werken 5 kunstenaars (t/m 7/10); Galerie Beddeweeg, 11.00-17.00 uur: Ro- mee Kanis, bronzen en Maria de Ruiter- de Witt, schilderijen (t/m 23/9); Galerie Galerij, 8.30-16.30 uur: Artis- tamp, postzegels ontworpen door kun stenaars (t/m 1/10). HULPCENTRA Alarmnummer voor geheel Zeeland: tel 112. Centraal Meldpunt Milieuklachten Zee land, tel 0118412323 SOS Telefonische Hulpdienst Zeeland, tel. 0118 615551 (dag en nacht bereik baar). Stichting Blijf van m'n lijf Zeeland, tel. 0118 469869 (dag en nacht bereikbaar). Hulp- en advieslijn Blijf van m 'n Lijf Zee land, tel. 0118 467003 (ma., wo. en vr. 9.00-12.00 uur). Kindertelefoon Zeeland, tel. 0800 0432 (gratis), dag. van 14.00-20.00 uur Advies Meldpunt Kindermishande ling, tel. 0118 628800. Aids Infolijn, tel. 0118 638384. Ouders van Drugsverslaafden Zeeland, tel 0118 623817 (dag en nacht bereik baar). GOES - Het Arbeidsbureau in Goes houdt donderdag 14 sep tember een werkmarkt, waarbij werkzoekenden vacatures kun nen doorkijken. Deze keer staan vacatures in de zorg centraal De werkmarkt is van 13 tot 16 uur. Beursbericht markt Goes Aardappelen, bintjes friet geschikt 7-8, bintjes wasserij geschikt direct van het land 10-11 Plantuien uit de schuur 9-10 directe levering, zaaiuien af land 7.5-9.5 directe levering Hooi en stro oogst 2000: weidehooi 125-140, roodzwenk Engels rooigras 40-50, veldbeemd 70-75, tarwe- stro grote pakken 95-105, kleine pakken 90-105, gerstestro grote pakken en kleine pakjes 90-100. Ook in het jaar 2000! Wie helpt het kind van de rekening? Geef een kind een toekomst. Kosten: één gulden per dag. Adoptie betekent: onderwijs, voeding, medische zorg, een menswaardig bestaan. Elke gulden wordt rechtstreeks aan het kind besteed, Inlichtingen: Stichting Sawasdee, Groenedijk 2A, 4438 NN, Driewegen (Zuid-Beveland). Telefoon: 0113-655784 Telefax: 0113-655461 Bank: ING 65.07.90.782 „p (met steun van de Stichting I:L\* Helpt) bi 1964 werd in de Louisastraat in Sluiskil het nieuwe kerkeliik centrum De Ark geopend. Voor het geestelijk welzijn van de bevolking in Sluiskil is in de loop van de tijd het nodige gedaan. Na de vol tooiing van de kanaalaanleg groeide vanuit Stroodorpe de bevolking van het dorp Sluiskil. De inwoners kregen behoefte aan scholen en ker ken. In opdracht van het gemeente bestuur van Terneuzen (waar toe het dorp overwegend be hoorde) werd in 1877 aan de Kanaalweg-noord een school met onderwijzerswoning ge bouwd. Nu was dit niet de eerste school, want reeds om streeks 1850 was er een nood- schooltje gesticht. Maar de toenmalige onderwijzer zag het in Sluiskil niet zitten en vertrok na enige tijd. Omdat men niemand anders kon krij gen, werd het schooltje opge heven. Het gebouwtje is verdwenen, evenals de in 1877 gebouwde school, welke het veld moest ruimen voor de kanaalverbre ding in de zestiger jaren van de vorige eeuw. Tevoren was ech ter in het dorp aan de Bosjes- weg een nieuw schoolgebouw opgetrokken, welke school de naam De Vrije Vlucht kreeg. Omstreeks 1900 werd ten be hoeve van de mensen, die voor hun kinderen protestants on derwijs verkozen, eveneens aan de Kanaalweg-noord, een christelijke school gebouwd. Ook dat schoolgebouw is voor de kanaalverbreding verdwe nen, maar niet dan nadat aan de Vogelschorstraat de Oranje Nassauschool was gebouwd. Kerkgebouw Er waren nu voor de jeugd wel scholen beschikbaar, maar met het oog op de opvoeding voelde men ook het gemis van een eigen kerkgebouw. Dat is te begrijpen: De inwoners van Sluiskil moesten een uurtje lo pen (fietsen had men toen nog niet) om elders een kerkdienst bij te wonen. De protestanten naar Hoek of Terneuzen en de roomsen naar Sas van Gent. Vandaar dat door de protes- door Marco de Swart SINT-MAARTENSDIJK - Ge loof in God, maar zet wel je fiets op slot. Oftewel, vertrouw in God, maar wees verantwoorde lijk voor je eigen daden. Zo kun je de levenswijze van Dick van den Boogaart uit Sint-Maar tensdijk omschrijven. Op 8 ok tober wordt hij bevestigd als evangelist-voorganger en ha venpastor van de protestantse gemeente, ontstaan door evan gelisatie aan de Linkeroever in Antwerpen. tanten in december 1875 aan de kerkenraad van Terneuzen het verzoek werd gericht om ook bij hen kerkdiensten te houden Want tot dan was slechts incidenteel een bijeen komst gehouden in een school lokaal. Hierna vonden vanaf het daaropvolgende jaar vaste kerkdiensten plaats. Mede door de groei van het dorp ver dubbelde het ledental van tweehonderd naar vierhon derd in 1890. Zij werden veel geholpen door de Neusense ou derling Lemaire, die in 1891 op zijn kosten een noodgebouw liet zetten. Toen in 1905 het le dental was opgelopen tot zes honderd, was het noodgebouw te klein geworden. Omdat het gebouw bovendien aan het vervallen was, werd besloten tot afbraak, waarna op dezelf de plaats aan de Kanaalweg een grotere stenen kerk werd gebouwd. „Het is door de hand van God dat ik deze baan heb", vertelt hij. „Ze zochten een afgestu deerd theoloog, wat ik niet ben. En toch kozen ze, na een uitge breide sollicitatieprocedure, mij. Dat is geen toeval. Mijn vrouw zei, toen ze de adverten tie zag, dat dit iets voor mij was. Ik ben opgegroeid met het wa ter. Mijn wieg stond namelijk op een schip. Daarom trok de func tie van havenpastor mij zo aan." Sinds enkele jaren is Van den Boogaart actief in het evangeli satiewerk. „Toen ik in een diep Boven de topgevel prijkte een klein, houten klokketorentje. Het daarin aanwezige klokje werd dapper geluid, toen op 5 november 1905 het gebouw feestelijk in gebruik werd ge nomen. Ook dit gebouw is de weg van alle stof gegaan, want het werd gesloopt nadat in 1964 aan de Louisastraat het nieuwe kerkelijk centrum De Ark werd geopend. Paters In het dorp woont samen met de protestanten ook heel vre dig een roomse bevolkings groep. Toen hun aantal in 1890 reeds tweehonderd bedroeg, werd het tijd dat ook voor hen iets werd gedaan aan de gees telijke verzorging. Vandaar dat in 1898 in de Piersenspol- der een klooster met kerk werd gebouwd voor de paters Capu- cijnen, welk gebouw in januari 1899 werd ingezegend. Helaas dal zat, ben ik tot de Here geko men. Ik ging wel naar de kerk, maar ik had God nodig om uit de problemen te komen. Nu dat is gelukt, blijf ik Hem trouw. Het is toch uit de hand van God gege ven dat ik hier ben en mijn din gen kan doen. Ik blijf het Woord van de Heer uitstralen." Visserij Van den Boogaart werkt nu nog als ambtenaar op het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Vanaf het schip de Kokhaan controleert hij onder brak in de nacht van 13 op 14 maart 1900 - reeds een jaar na de opening - brand uit in het klooster, waardoor het gebou wencomplex uitbrandde. Om dat de kerk tevens als paro chiekerk dienst deed, moesten voorzieningen worden getrof fen. Er werd dan ook een loods geplaatst, welke als kerkruim te dienst deed totdat het nieu we kerkgebouw gereed was. Dit werd op 1 februari 1901 in gebruik genomen en gewijd aan de Heilige Antonius van Padua. Een andere behoefte welke werd gevoeld, was het ontbre ken van een huis voor de zus ters van het Allerheiligst Hart van Jezus. Aan hen was de zorg voor het onderwijs en de zie kenverpleging opgedragen. Daarom werd in 1915 door de paters een zusterhuis met mo gelijkheid voor ziekenverple ging gebouwd. De volgende meer of afspraken tussen de overheid en de visserij worden nagekomen. „Een mooie baan", zegt hij zelf. Maar niet mooi ge noeg nu hij de meerwaarde kent die de Here Jezus hem geeft. Dat de functie voor evangelist/ha venpastor voorbij kwam, is dan ook geen toeval volgens hem. De grootste uitdaging waar Van den Boogaart nu voor staat, is het uitbreiden van zijn protes tante gemeente in het overwe gend katholieke België. „De ge meente telt 45 leden. In de wijk waar de kerk staat, wonen 50.000 mensen, waaronder veel allochtonen. Overal stromen de kerken leeg. Alleen is het daar zichtbaarder, omdat de ge meente zo klein is. Als er iemand vertrekt, merk je dat meteen. Er ligt wel een goede basis voor uit breiding en groei. En alle natio naliteiten zijn welkom, want Je zus zei dat Hij voor allen was. Zonder aanzien des persoons." "Ik verwacht dat de gemeente groeit, maar als dat niet zo is, blijf ik volharden in mijn geloof. Ik blijf een mens met al mijn te kortkomingen, maar ik blijf het Woord van de Heer uitdragen. Ik blijf ook niet lijdzaam in een hoekje zitten. Je moet zelf iets ondernemen. De dingen die op aarde gebeuren, komen voort uit mensenhanden. God wil alle ellende in de wereld niet. De mens veroorzaakt die. Ik denk ook wel eens van 'Hoe is dit mo gelijk', maar ik geef God daar niet de schuld van." foto Charles Strijd stap was de bouw van de Sint Antoniusschool aan de Nieuwe Kerkstraat, welk gebouw op 15 juli 1917 in gebruik werd genomen. Alles liep voorspoe dig, zodat de ziekenverpleging in een behoefte voorzag en dit na uitbreiding in 1937 uit groeide tot het bekende Sint Elisabethziekenhuis, dat in 1951 werd geopend. Nadat de overheid had beslo ten tot de bouw van één regio naal ziekenhuis in Terneuzen, raakte de betekenis van het Sluiskiller ziekenhuis achter op. Na het gereed komen van dat nieuwe ziekenhuis in 1989 was ook het einde voor Sint Elisabeth gekomen en werd dit gesloopt. De zusters verdwe nen uit het dorp en het klooster is omgebouwd tot een hotel, waarin meer het lichamelijk dan het geestelijk welzijn wordt gediend. De afdeling Walcheren van Groei Bloei verzorgt vanavond een lezing over 'Vlin ders in de Zeeuwse tuin' Een vertegen woordiger van de Nederlandse Vlinder stichting geeft de lezing, die om 20 uur begint in De Zandput in Serooskerke (W). De Spirituele Sociëteit Zeeland houdt zondag 17 september van 10.30 tot 13.00 uur een lezing in de Stadsschouwburg in Middelburg. Daar spreekt pyscholoog en therapeut Pieter Langedijk over 'spiritu ele ontwikkeling en stress' Eef de Jonge-Everaert geeft op dinsdag 19 september in de aula van de Zeeuwse bibliotheek in Middelburg de lezing 'Door mijn gedaen' De lezing begint om 20.00 uur. PimFortuyn, onder meer columnist voor Elsevier, geeft dinsdag 19 september een lezing tijdens de Algemene Vergade ring van Rabobank West-Zeeuws-Vlaan deren. Dit gebeurt in sporthal Schelde- veste aan de Nieuwesluisweg 1 in Breskens De lezing, die zowel bedoeld is voor leden van de bank als voor andere belangstellenden, begint om 21.00 uur. Fortuyn gaat 19 september (Prinsjesdag) in op de miljoenennota, de nieuwe eco nomie, de euro en andere actuele onder werpen. Voor leden van de Heemkundige Kring Walcheren en andere belangstellenden houdt P. A van der Vlies, hoofd project leider verdieping Westerschelde afde ling Wrakkenopruiming, woensdag 20 september een lezing over wrakkenop ruiming. Er zal een videofilm getoond worden en uitgelegd worden hoe dit pro ject tot stand is gekomen. De lezing be gint om 20 00 uur in de aula van de Zeeuwse bibliotheek in Middelburg. MIDDELBURG - Vogel- en ege lasiel De Mikke in park Tooren- vliedt aan de Koudekerkseweg in Middelburg houdt zaterdag 16 september tussen tien en vier uur open dag (Advertentie) EVENEMENTEN GOES Molenplein, 15.00 uur: Groot Russisch Staatscircus. KAPELLE - Tuiderskas Vroonlandseweg, 20.15 uur Theater Split speelt 'De Drang'; MIDDELBURG Zeeuws Museum, 15.00 uur: Abdijrondleiding; Stadsschouwburg, 15 00 uur: Muzikale familievoorstelling 'Koning van Kato ren 19.30 uur Lezing'Ontdek de magiër in jezelf' door Paul Liekens; RITTHEM - Fort Rammekens, 13.00-17.00 uur: Bezichtiging Fort (t/m 31/10); ZOUTELANDE Lunchcafé de Babbe laar, 16.30 uur: Daddy Multiplex, Muziektent, 19.30 uur: Stable Roof Jazz band, l STREEKACTIVITEITEN AXEL - Café 't Hoeckhuys, 20.00 uur: Kaarten, De Halle, 13.00 uur: Kaarten en biljarten, Gregoriuscentrum, 13.00 uur: Kaarten en biljarten; CLINGE Malpertuus. 13.30 uur: ANBO koersbal, GRAAUW Gemeenschapshuis. 14 00 uur- KBO handwerken; 14 45 uur: Gym nastiek; HOEK De Lovenhoek, 13.30 uur: 13 30 uur Biljarten en kaarten; HULST Café De Kroon. 14 00 uur: Kaar ten. De Lieve, 9.00 uur: Engelse les, 9.30 uur: Creatief bloemschikken, 10.00 uur: Bil- jartles; 10 30 uur: Bibliotheek en Engelse les; 13.00 uur biljarten, 14.30 uur. Zang koor Viva la Musica; 19.30 uur. Koken voor fijnproevers; 19.30 uur Bijeen komst KVO Hulst, KOEWACHT De Vlaschaard, 13 00 uur: Biljarten. 19.30 uur. Tekenen en schilde ren; De Lange Akkers, 13.00 uur. Kaarten, LAMSWAARDE Petrus en Paulushoeve, 10 00-21 30 uur: Maisdoolhof en akker randenwandeling; NIEUW-NAMEN De Kauter, 14.00 uur: KBO kaarten, biljarten en koersbal, OOSTBURG Ontmoetingscentrum De Open Kring, 9.00-11 30 uur Koffieoch tend; OSSENISSE Hof ter Nesse. 19.00 uur Country line dance voor beginners; 20.00 uur: Country line dance voor gevorder den; De Jachthoorn, 13 30 uur: Kaarten; SLUIS Belfort, 15 30 uur: Beiaardcon eert; PHILIPPINE De Schotse Hoek, 10.00 uur: Yoga; SAS VAN GENT - De Speye, 9.30 uur: SAV aerobics voor 55 plussers; 10.00 uur: SAV gym voor 55 plussers, SLUISKIL Het Meulengat 13.30 uur SWOS zangkoor, kaarten, canasta en bil jarten; 14.00 uur: Knutselmiddag, 18.15 uur- Kinderaerobics; 19.00 en 20.00 uur. Aerobic voor volwassenen, ST. JANSTEEN De Warande, 9.30 uur: Creatief bloemschikken, 13.30 uur: Kaar ten en schieting op de liggende wip, TERNEUZEN ROC Westerschelde, 19 00 uur: Informatiemarkt over 'week van het leren De Veste, 9.00 uur: SWOT volksdansen en biljarten; 13.30 uur: Bin go; ZUIDDORPE 't Kaaike, 13.30 uur: Kaar ten; FILMS BERGEN OP ZOOM Roxy. 14 00 uur- De Teigertjes Film; 14.00 en 20 00 uur Hol low Man; 20.00 uur Gone in 60 seconds; Cinemactueel, 14.00 uur: De FHntstones in Viva Rock Vegas; Teigertjes Film, 14.00 en 20.00 uur: Scary Movie, 20.00 uur. Romeo must die; The Perfect Storm; HULST De Koning van Engeland, 14 00 uur: Teigertjes Film; De Flintstones; 20.00 uur: Hollow Man; Keeping the faith; Romeo must die; Perfect Storm; Gone in 60 seconds; The Patriot; MIDDELBURG Cinema. 20 30uur- Vatel; Tent Damplein, 21.30 uur: Wonderboys; VLISSINGEN - Cine City, 13.30 uur: The Hudsucker Proxy; 14 00 uur: Chicken Run; 14.30 uur: Nora; 15.00 uur: Innocen ce; 18.45 uur: U571; The Road Home, House of Mirth; 19 00 uur: Drowning Mo- na; Innocence; Boiler Room; 21 00 uur: Maybe Baby; 21.15 uur- La Veuve de St. Pierre; Abre los ojos; Fargo; 21 30 uur: Saltwater; 22.30 uur: Maybe Baby party met Wipneus Pim; TENTOONSTELLINGEN AARDENBURG Archeologisch Muse urn, 10.00-12.30 en 13 30-17.00 uur: Ver- sterekt Zeeland. Vestingwerken in Zee land (t/m 30/9); Bezoekerscentrum 't Zwin, 10 00-17.00 uur: Natuurfoto's van Izaak Vermeulen en Martin Hol (t/m 8/11); AXEL Watertoren, 13.30-17.00 uur 'Vleermuizen, het mysterie ontrafeld' (t/m 16/9); Streekmuseum 'Het land van Axel', 13.30-17.00 uur: 'Ellis Island behing the facade' Leendert van der Pool, pastelte keningen (t/m 28/10); BERGEN OP ZOOM - Interium, 9.00 17 00 uur: Yolanda Phillippens, schilderijen in gemengde technieken op linnen en bronzen beelden van Wu Ching Ju (t/m 18/9); Markiezenhof, 11.00-17.00 uur: Vrou wenmode van 1780 tot en met 1930 in beeld (t/m 1/1); BURGH-HAAMSTEDE De Burghse Schoole, 13.30-16 00 uur 'Meer dan een eeuw leren lezen 'aap noot mies' (t/m okt. DOMBURG Museum Marie Tak van Poortvliet. 13.00-17 00 uur Werk rond om kunstenaarsfamilie Góth (t/m 3/11 GOES - Museum voor Zuid- en Noord Be veland, 10.00-17 00 uur: Kralenbeursjes en kralenbreiwerk van mw. N Ruissen Westveer (t/m 16/9); De Verheerlijkte Be- velanden, ouden prenten van stad en dorp van Zuid- en Noord Beveland (t/m 20/10); Stadskantoor, 9.00-17 00 uur: Schilderij en en objecten van Danny van Rijt (t/m 3/11); GROEDE Galerie d'Ouwe Smisse. 10.30-17.00 uur Jean Marie Strebelle, zee- en portretschilderijen (t/m 30/9); GRIJPSKERKE Imkerij Poppendamme. 10.00-17 00 uur: Huisslacht op Walche ren en 50 jaar Zeeuwse Ringrijders Ver eniging (t/m 1/11); Dick van den Boogaart uit Sint-Maartensdijk wordt havenpastor in Antwerpen. foto Dirk-Jan Gjeltema

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2000 | | pagina 59