Gebrandmerkt en verbannen PZC Van ambtenaar tot voorganger PZC" CAMBODJA zeeland woensdag 13 september 2000 b 27 bezoektijden ziekenhuizen 'EV'L9i OMZIEVj ZEELAND HELPT Steun het Kinderfonds! lezingen marktberichten agenda Vogelasiel cursussen collecte Bloktijden bruggen en sluizen in Zeeland (periodes dat de bruggen en slui zen altijd voor wegverkeer be schikbaar zijn) Kanaal door Walcheren: Keersluisbrug Vlissingen, dage lijks van .17 tot 25 en van .47 tot .55 Draaibrug Souburg, dagelijks van .26 tot .32 en van .49 tot .56 Stationsbrug Middelburg, dage lijks van .29 tot .37 en van .53 tot .05 Ameverkeersbrug Middelburg, dagelijks van .13 tot .17 Zeelandbrug, dagelijks van .07 tot 29 en van .37 tot .59 Zeelandbrug, maandag tot en met vrijdag van 7.30 tot 09.00 Zeelandbrug, zaterdag/zondag/ feestdagen van 17.30 tot 19.00 Zandkreeksluis Kats, dagelijks van .25 tot .35 en van .55 tot .05 Zeeland Ziekenhuis Walcheren Koudekerkseweg 88, 4382 EE Vlissingen tel. (0118) 425000 dag. 15.00-20.00 uur afd. Psychiatrie dag. 19.00-20.00 uur, woe, za en zo 14.00-16.30 uur afd. IC/CCU dag. 15.00-16.00 en 19.00-20.00 uur Kinderafd. ouders gehele dag, overig bezoek 14.00-19.00 uur Oosterschelde ziekenhuizen Oosterscheldeziekenhuis 's Gravenpolderseweg 114, 4462 RA Goes tel. (0113) 234000 dag 13.00-13.45 en 18.30- 19.45 uur Kinderafdeling (afd. A) ouders gehele dag. Overig bezoek 14.30- Kinder/Kraamafdeling (afd A/B) ouders kinderen en partners zwangeren gehele dag, overig 14.30-19.30 uur I Hartbewaking (afd. H) dag. 11- 11.30. 14-14.30 en 19-19.30 uur Zweedse Rode Kruis Ziekenhuis Koning Gustaafweg 2, 4301 NPZierikzee tel.(0111)430000 dag. 15-16 en 18.30-19.45 uur Emergis Oostmolenweg 101,4481 PM Kloetinge tel. (0113) 267000 woe. zat en zo 14 00-21 00 maa. din, don en vrij 18.30- 21.00 uur Ziekenhuis Zeeuws-Vlaanderen Locatie De Honte Wielingenlaan 2, 4535 PATerneuzen tel.(0115)688000 dag. 14.00-14 45 en 19.00- 20.00 uur; afd. Psychiatrie dag. 18.00-20.00 uur; woe, weekeinde, feestdagen 14 00-16.30 uur en 18.00-20.00 uur; afd. IC/CCU dag 14.00-14.30 uur en 19.00-1945 uur. kinderafd. ouders gehele dag. overig bezoek 14.00-19.00 uur. Locatie Antonius Pastoor van Genklaan 6, 4501 AJ Oostburg tel (0117)459000 dag. 14.00-15.00 en 18.30- 19.30 uur; Kinderafd. ouders 800-20.00 uur, overig bezoek (afd. 4) dag. 9.00-21.00 uur. Goeree-Overflakkee Ziekenhuis Dirksland Stationsweg 22, 3247 BW Dirks land tel. (0187) 607300 dag. 16.00-17.00 en 17.45- 19.30 uur, zo idem tot 20.00 uur Bergen op Zoom Ziekenhuis Lievensberg, Boerhaaveplein 1 4624 VT Bergen op Zoom tel.(0164) 278000 dag. 14.30-15.15 en 18.30- 20.00 uur za en zo 14.30-16.00 en 18.30- 20.00 uur Psychiatrisch Ziekenhuis Vrederust Hoofdlaan 8,4661 AA Halsteren tel, (0164) 289100 woensdag, zaterdag en zondag 13.00-17.00 uur l Brugge Academisch Ziekenhuis Sint Jan Ruddershovelaan tel. (0032)50 452111 dag. 14,00-20.00 uur (m.u.v. IC en hartbewaking) Academisch Ziekenhuis Sint Lucas Sint Lucaslaan 29 tel. (0032) 50 369111 dag. 14.00-20.00 uur (m.u.v. IC en hartbewaking) l Gent Universitair Ziekenhuis Gent De Pintelaan 185 tel.(0032)9 2402111 dag. 14,30-20.00 uur l Rotterdam AZR-Dijkzigt Dr. Molewaterplein 40 3015 GJ Rotterdam Centraal telefoonnummer (010) 4639222 (voor inlichtingen be zoektijden van alle afdelingen) AZR-Sophia Dr. Molewaterplein 60 3015 GJ Rotterdam tel.(010)4636363 Bezoektijden ouders: 07.00- 12 00 uur. Bezoektijden iedereen: 14.00-20.00 uur. Afd Verloskunde: dag. 11.00- 12 00 en 18.00-20.00 uur. Voor partner/echtgenoot: 09.00- 12.00 en 15.00-21.00 uur AZR-Daniël den Hoed Groene Hilledijk 301 3075 EA Rotterdam tel.(010)4391911 dag. 16.00-20.00 uur internet: http://www.pzc.nl e-mail: redactie@pzc.nl Postbus 18 4380 AA Vlissingen De Provinciale Zeeuwse Cou rant - waarin opgenomen de Middelburgsche, Vlissingsche, Goesche en Breskensche Cou rant, Vrije Stemmen en de Zie- rikzeesche Nieuwsbode - is een onafhankelijk dagblad, dat zich niet bindt aan levensbeschou welijke en politieke opvattin gen. stromingen of partijen. De redactie van de Provinciale Zeeuwse Courant maakt naast de eigen nieuwsgaring gebruik van de volgende bronnen: Geassocieerde Pers Diensten IGPDI. Algemeen Nederlands Persbureau (ANP). Associated Press (AP), Bridge, Deutsche Presse Agentur (DPA), Agence France Press (AFP), Reuters (RTR), Belga en European Press-photo Agency (EPA). BEELDRECHT De publicatierechten van werken van beeldende kunstenaars aan gesloten bij een CISAC-organisa- tie zijn geregeld met Beeldrecht te Amstelveen. Ook in het jaar 2000! Wie helpt het kind van de rekening? Geef een kind een toekomst. Kosten: één gulden per dag. Adoptie betekent: onderwijs, voeding, medische zorg, een menswaardig bestaan. Elke gulden wordt rechtstreeks aan het kind besteed. Inlichtingen: Stichting Sawasdee, Groenedijk 2A, 4438 NN, Driewegen (Zuid-Beveland). 'Telefoon: 0113-655784 'Telefax: 0113-655461 Bank: ING 65.07.90.782 (met steun van de Stichting IflAa Helpt) door Frank de Klerk In een eerdere bijdrage maakten we kennis met Jan Albert van Nieuwen- huijzen, verloskundige in dienst van de stad Goes. In 1796 verliest hij zijn be trekking en raakt in financiële proble men. Door opeenvolgende tegenslagen dreigt een ondergang. Om zijn geld veilig te stellen vormt hij samen met Willem Polderman uit Kloe tinge en de Goesenaars Geerardus Kod de, Johannis Pilaar en Pieter Proos Gzn. een compagnieschap in aandelen. Door geld te beleggen hoopt dit clubje winsten te maken. Verder worstelt hij met hoge belastingaanslagen, de kos ten van zijn gezin worden steeds hoger, het wegvallen van zijn salaris is een zware tegenvaller en hij verliest 1000 gulden. Vermoedelijk door vrienden bij de pro vincie wordt hem in 1797 een nieuw baantje in de schoot geworpen: dat van ontvanger van de straatgeldbelasting in Goes. Daarmee zal hij zijn status kunnen herstellen. Probleem is echter dat hij hiervoor 250 pond vooruit moet betalen, welk bedrag hij uit de belas tingaanslagen met winst terug moet zien te krijgen. Bijkomende kosten zijn dan nog 20 pond voor een akte van aan stelling en 60 pond voor een schrijver en schrijfbehoeften. De problemen worden alleen maar gro ter als in 1797 het compagnieschap in aandelen uiteen valt. Van Nieuwen- huijzen heeft zwaar verlies geleden en zit aan de grond. Op dat moment trekt hij zich terug in zijn kantoortje, neemt een pennenmes en ganzenveer en be gint de geldwaarde op zijn waardepa pieren te veranderen. Na een middagje wegkrabben en schrijven heeft hij zijn vermogen opgewaardeerd tot 715 pond. Gevangenis Met deze documenten, die hij vermengt met onbewerkte waardepapieren, gaat hij naar Middelburg, waar hij ze bij ma kelaar in aandelen Pieter Tak Anth- .zoon te koop aanbiedt. Een deel wisselt hij in voor andere aandelen. Al snel na zijn terugkeer in Goes komt het bedrog aan het licht en even later zit de gewe zen stadsvroedmeester in de gevange nis in het stadhuis. In een uitvoerig smeekschrift aan het stadsbestuur, dat hem zal berechten, zet Jan Albert zijn financiële proble men uiteen en voert hij allerlei verzach tende omstandigheden aan. Hij heeft het bedrog slechts bedreven om zijn schulden m te lossen, niet om geld te verdienen. Met zijn nieuwe baantje zou *De afdeling Walcheren van Groei Bloei verzorgt vanavond een lezing over 'Vlinders in de Zeeuwse tuin'. Een verte genwoordiger van de Nederlandse Vlin derstichting geeft de lezing, die om 20 uur begint in De Zandput in Serooskerke (W). *De Spirituele Sociëteit Zeeland houdt zondag 17 september van 10.30 tot 13.00 uur een lezing in de Stadsschouwburg in Middelburg. Daarspreekt pyscholoogen therapeut Pieter Langedïjk over 'spiritu ele ontwikkeling en stress'. 'Eef de Jonge-Everaert geeft op dinsdag 19 september in de aula van de Zeeuwse bibliotheek in Middelburg de lezing 'Door mijn gedaen'. De lezing begint om 20.00 uur. •Pirn Fortuyn, onder meer columnist voor Elsevier, geeft dinsdag 19 septem ber een lezing tijdens de Algemene Ver gadering van Rabobank West-Zeeuws- Vlaanderen. Dit gebeurt in sporthal Scheldeveste aan de Nieuwesluisweg 1 in Breskens. De lezing, die zowel bedoeld is voor leden van de bank als voor andere belangstellenden, begint om 21 00 uur. Fortuyn gaat 19 september (Prinsjesdag) in op de miljoenennota, de nieuwe eco nomie, de euro en andere actuele onder werpen. *Voor leden van de Heemkundige Kring Walcheren en andere belangstellenden houdt P. A. van der Vlies, hoofd project leider verdieping Westerschelde afde ling Wrakkenopruiming, woensdag 20 september een lezing over wrakkenop ruiming. Er zal een videofilm getoond worden en uitgelegd worden hoe dit pro ject tot stand is gekomen. De lezing be gint om 20.00 uur in de aula van de Zeeuwse bibliotheek in Middelburg. Beursbericht markt Goes Aardappelen: bintjes friet geschikt 7-8 bintjes wasserij geschikt direct van het land 10-11. Plantuien uit de schuur 9-10 directe levering, zaaiuien af land 7,5-9,5 directe levering. Hooi en stro oogst 2000: weidehooi 125-140, roodzwenk Engels rooigras 40-50, veldbeemd 70-75, tarwe- stro grote pakken 95-105, kleine pakken 90-105, gerstestro grote pakken en kleine pakjes 90-100. Advertentie I EVENEMENTEN GOES Molenplein, 15.00 uur: Groot Russisch Staatscircus, KAPELLE - Tuiderskas Vroonlandseweg, 20.15 uur: Theater Split speelt 'De Drang'; MIDDELBURG - Zeeuws Museum, 15.00 uur: Abdijrondleiding; Stadsschouwburg, 15.00 uur: Muzikale familievoorstelling 'Koning van Kato ren'; 19 30 uur: Lezing 'Ontdek de magiër in jezelf' door Paul Liekens; RITTHEM - Fort Rammekens, 13.00-17.00 uur: Bezichtiging Fort (t/m 31/10), ZOUTELANDE Lunchcafé de Babbe laar. 16.30 dur: Daddy Multiplex; Muziektent, 19.30 uur: Stable Roof Jazz band; STREEKACTIVITEITEN BERGEN OP ZOOM VVV, Stationsstraat 4, 13.00-16.30 uur: Bezichtiging Monu menten; Sint Gertrudiskerk, 13.00-16.30 uur; To renbeklimming; GOES - Sportpunt Zeeland, 09.30 uur. Start 55-plus wandelmorgen, Ambachtscentrum van de Hollandsche Hoeve, 13.00 uur: Demonstratie oude ambachten; Openbare bibliotheek, 14 00 uur: Voorle zen voor kinderen van 5 t/m 8 jaar; HEINKENSZAND - De Stenge. 9.00-11.00 uur Ouderen peutergymnastiek; Scouting aan 't Dijkje, 10.00-15.00 uur Kinderkledingbeurs; KAPELLE - De Vroone, 13.30 uur: Biljar ten en kaarten voor ouderen; 14.00 uur: Sjoelen; 14,00 uur: Ouderenkoor; 19.30 uur: Clubavond van de Bridgeclub Kapel- le-Biezelinge; KRABBENDIJKE - Gymzaal, Nieulande straat, 16.00 uur: Galmproject 'Meer be wegen van 55-plus'; 21.00 uur: Aerobic voor alle leeftijden; KRUININGEN Ons Dorpshuis, 13 00 uur: 8iljarten en/of kaarten voor WAO'ers 50-plus of ouderen vanaf 57 jaar, Koersbal voor 50-plussers; Sporthal, 19.00-20.30 uur. Gymnastiek lessen voor dames; OUD-VOSSEMEER Vossenkuil, 14.00 uur- Koersballen ANBO; SCHORE - Dorpshuis, 13.15 uur: Volks dansen; THOLEN Ichtuskerk, 19 30 uur- Oecu menisch avondgebed; WEMELDINGE Het Nieuwe Anker, 13 00-17 00 uur: Kaarten en biljarten; YERSEKE - De Zaete. 16,00-17.00 uur Volksdansen voor 50-plussers; 20.00 uur: Bingo bij korfbalvereniging Volhar ding. FILMS BERGEN OP ZOOM Roxy, 14.00 uur: De Teigertjes Film; 14,00 en 20.00 uur: Hol low Man; 20.00 uur: Gone in 60 seconds; Cinemactueel, 14.00 uur: De Flintstones in Viva Rock Vegas; Teigertjes Film; 14.00 en 20.00 uur: Scary Movie; 20.00 uur: Romeo must die; The Perfect Storm; HULST - De Koning van Engeland, 14.00 uur: Teigertjes Film; De Flintstones, 20.00 uur- Hollow Man; Keeping the faith; Romeo must die; Perfect Storm; Gone in 60 seconds, The Patriot; MIDDELBURG Cinema, 20.30 uur; Vatel, Tent Damplein, 21.30 uur: Wonderboys; VLISSINGEN Cine City, 13.30 uur: The Hudsucker Proxy; 14.00 uur: Chicken Run; 14.30 uur: Nora; 15.00 uur: Innocen ce; 18.45 uur: U571; The Road Home; House of Mirth; 19.00 uur: Drowning Mo- na; Innocence; Boiler Room; 21.00 uur: Maybe Baby; 21.15 uur: La Veuve de St. Pierre; Abre los ojos; Fargo; 21.30 uur Saltwater; 22.30 uur: Maybe Baby party met Wipneus Pim, TENTOONSTELLINGEN AARDENBURG - Archeologisch Muse urn, 10.00-12.30 en 13.30-17 00 uur: Ver- sterckt Zeeland. Vestingwerken in Zee land (t/m 30/9); Bezoekerscentrum 't Zwin, 10.00-17.00 uur: Natuurfoto's van Izaak Vermeulen en Martin Hol (t/m 8/11 AXEL Watertoren, 13.30-17 00 uur. 'Vleermuizen, het mysterie ontrafeld' (t/m 16/9); Streekmuseum 'Het land van Axel', 13.30-17.00 uur: 'Ellis Island behing the facade' Leendert van der Pool, pastelte keningen (t/m 28/10); BERGENOPZOOM-Interium, 9.00-17.00 uur: Yolanda Phillippens, schilderijen in gemengde technieken op linnen en bronzen beelden van Wu Ching Ju (t/m 18/9); Markiezenhof, 11.00-17.00 uur: Vrou wenmode van 1780 tot en met 1930 in beeld (t/m 1/1); BURGH-HAAMSTEDE De Burghse Schoole, 13.30-16.00 uur. 'Meer dan een eeuw leren lezen 'aap noot mies' (t/m okt. DOMBURG Museum Marie Tak van Poortvliet, 13.00-17 00 uur: Werk rond om kunstenaarsfamilie Góth (t/m 3/11 GOES - Museum voorZuid- en Noord Be veland, 10.00-17.00 uur: Kralenbeursjes en kralenbreiwerk van mw. N. Ruissen- Westveer (t/m 16/9); De Verheerlijkte Be- velanden, ouden prenten van stad en dorp van Zuid- en Noord Beveland (t/m 20/10); Stadskantoor, 9.00-17.00 uur: Schilderij en en objecten van Danny van Rijt (t/m 3/11); GROEDE Galerie d'Ouwe Smisse. 10.30-17.00 uur; Jean-Marie Strebelle, zee- en portretschilderijen (t/m 30/9), GRIJPSKERKE - Imkerij Poppendamme, 10.00-17 00 uur: Huisslacht op Walche ren en 50 jaar Zeeuwse Ringrijders Ver eniging (t/m 1/11); Zijdemuseum, 13.30-17.30 uur. 'Oude zijden weefsels voor een nieuw millenni um' en 'zijden weefsels uit Oman' (t/m 30/9); Boerderijgalerie 'De Osseberg', 14.00- 17.00 uur: Jetullah Haliti-Eti, schilderijen en Jean Pierre Roose, keramische beel den en sieraden (t/m 30/9); HEINKENSZAND - Gemeentehuis, 8.30- 12.30 uur: Marian Aerssens 'Brief aan mijn zusters', diverse technieken (t/m 28/9); 't Kunstuus, 13.00-18.00 uur; Jopie Min- naard, aquarellen en gemengde technie ken (t/m 7/10), HULST - Oudheid Museum De 4 Am bachten, 14.00-17.00 uur: v.m. gemeente Clinge, oude klederdrachten, klompen makerij en heringerichte vestingkamer (t/m 29/10); Galerie Rattenfanger. 13.30-17.00 uur: Francoise Duerïnck. aquarel-olieverf (t/m 7/10); Galerie Labyrint, 10.00-18.00 uur: Werk van Luk Poelmans (t/m 8/10): Art Colour, 10.00-17.00 uur: Germain Coeckelberghs (t/m 30/9); KAPELLE Gemeentehuis. 8.30-12.00 en 13.00-16.00 uur: Anna Kecka, aquarellen, pentekeningen en schilderijen (t/m 22/9), Fruitteeltmuseum, 13.00-17.00 uur: Fruitkunst(t/m 30/9); KATS - De Zeeuwse Rozentuin, 10.00- 17.00 uur. Beeldententoonstelling met meerdere exposanten (t/m 15/9); MIDDELBURG Galerie Icon, 12 00-16.00 uur Oude en moderne Zeeuwse kunst tussen 1900 en 2000 (t/m dec.); De Drvkkery, 9 00-18.00 uur: Ruden Rie- mens, fotografie (t/m 14/9); Zeeuwse Bibliotheek, 10.00-21.00 uur: Dorpen in Zeeuws-Vlaanderen (t/m 11/11); De Vleeshal, 13.00-17,00 uur: Terug van School, groepstentoonstelling door di verse kunstenaars (t/m 15/10); De Kabinetten van de Vleeshal, 13.00- 17.00 uur: Terug van School, groepsten toonstelling door diverse kunstenaars (t/m 15/10); Kloveniersdoelen, 9.00-17.00 uur: Frits van Til, schilderijen (t/m 30/12); NEELTJE JANS Waterland Neeltje Jans, 10 00-17.30 uur: Muskusratten en beverratten (t/m 4/10); OOSTBURG - Galerie Zorkow. 10 00- 12 30 en 14 00-18.00 uur' Werk van Elsa Zorkow, Vera Dedeurwaerdere, René de Wolf en Co v Driel (t/m okt.); OOSTKAPELLE - Zeeuws Biologisch Mu seum. 10.00-17.00 uur: POEPgoed, expo sitie over de stoelgang bij mens en dier (t/m 29/10); 'Vlinders in Zeeland' (t/m 17/9); Toeristisch Centrum Oranjezon, 10.00- 16.00 uur: Cornelis Markusse, schilderij en (t/m nov.); RITTHEM - Fort Rammekens, 13.00-17.00 uur. Odysseus, mens mythe, een ver haal in keramiek en schilderingen door Rijn Schregardus (t/m okt.); SINT-ANNALAND Streekmuseum De Meestoof, 13.45-16.45 uur: Chris Lanooy, 'Tussen twee vuren' (t/m okt.); SINT ANNA TER MUIDEN Streekland- bouwmuseum, 10,00-1230 en 13.00- 17.00 uur: Baas, bazinne, knecht en meid (t/m 30/9); VEERE - Galerie d'Oude Lantaarn, 11.00- 17.00 uur Wisselexposities van heden daagse beeldende kunstenaars (t/m sept Museum De Schotse Huizen, 12.00-17.00 uur Schilders uit Schotland (t/m 30/9); VLISSINGEN - Stedelijk Museum, 10,00- 17.00 uur; 'Verdwenen maar niet verge ten' Vlissingen in de 19e eeuw (t/m 1/10); Galerie El de Seco, 14.00-18.30 uur: Glas kunst en sieraden van diverse kunste naars (t/m 10/10), Bibliotheek, 12.30-20.00 uur: Fototen toonstelling 'Vergeten Vluchtelingen' (t/m 28/9), VOGELWAARDE Bibliotheek, 15.00- 17.00 en 18.00-20.00 uur: Mw. de Vries, mozafkschilderijen (t/m sept.); IJZENDIJKE - Streekmuseum, 13.00- 17,00 uur: Werk van Peter Verdurmen (t/m 29/10); ZIERIKZEE Galerie Alexandra, 11.00- 17.00 uur' Katten in de hoofdrol, werken 5 kunstenaars (t/m 7/10); (Galerie Beddeweeg, 11.00-17.00 uur: Ro1 mee Kanis, bronzen en Maria de Ruiter- de Witt, schilderijen (t/m 23/9); Galerie Galerij, 8.30-16.30 uur' Artis- tamp, postzegels ontworpen door kun stenaars (t/m 1/10). HULPCENTRA Alarmnummer voor geheel Zeeland: tel. 112. Centraal Meldpunt Milieuklachten Zee land, tel. 0118 412323. SOS Telefonische Hulpdienst Zeeland, tel. 0118 615551 (dag en nacht bereik baar). Stichting Blijf van m'n lijf Zeeland, tel 0118 469869 (dag en nacht bereikbaar). Hulp-en advieslijn Blijf van m 'n Lijf Zee land, tel. 0118 467003 (ma., wo. en vr. 9.00-12.00 uur). Kindertelefoon Zeeland, tel. 0800 0432 (gratis), dag. van 14.00-20.00 uur. Advies Meldpunt Kindermishande ling, tel. 0118628800. Aids Infolijn, tel. 0118 638384. Ouders van Drugsverslaafden Zeeland, tel. 0118 623817 (dag en nacht bereik baar). MIDDELBURG - Vogel- en ege lasiel De Mikke in park Tooren- vliedt aan de Koudekerkseweg in Middelburg houdt zaterdag 16 september tussen tien en vier uur open dag. POORTVLIET Keramiek en boetseren, voor beginners en gevorderden. Jenaplanschool, start donderdag 21 september 19.30-22.00 uur. Duur 24 lessen. Informatie en aan melding 0113-231170. Boetseren, kennismakingscursus. Jena planschool, start dinsdag 26 september 19.30-21.30 uur: Duur 10 avonden Infor matie en aanmelding 0113-321170 I RILLAND ~l Ouderen achter de computer, Multi Busi ness Center. Hoofdweg 60. introductie middag woensdag 27 september 14 00 uur. Cursusdagen dinsdag en woensdag van 10.00-12.00 uur n 14.00-16.00 uur. In formatie en aanmelden Stichting Senio ren Web Reimerswaal, 0113-556666. Kankerbestrijding: Kattendijke ƒ715,05. Fragment van een opvoedkundige prent, uitgegeven te Utrecht in het midden van de 18de eeuw door Dirk Kemink: 'Steelt men voort, en raakt in lei, een brandmerk komt er dan nog bij.' hij in staat zijn weer in het reine te ko men met zijn schuldeisers. Met deze overwegingen heeft baljuw Hendrik Speleveld weinig te maken. Zijn eis liegt er niet om: op een schavot op de Grote Markt moet hij aan een paal worden gebonden, waarna hij tot bloe dens toe door de scherprechter zal wor den gegeseld. Vervolgens dient hij het stadsbrandmerk te krijgen. Daarna zal hij tien jaar in een tuchthuis moeten werken, om uiteindelijk voor de rest van zijn leven uit Zeeland en Holland verbannen te worden. Littekens Als Van Nieuwenhuijzen de geseling met 'de kat met de negen staarten' moet ondergaan zal dit ongeveer 10 minuten duren. Zodra zijn beurse huid het eerste bloed verliest zal dit onderdeel van de bestraffing achter de rug zijn. Voor de rest van zijn leven zal zijn rug vol litte kens zitten. Voor het brandmerken wordt het brandijzer van Goes ge bruikt, een gesmeed gansje. Vlak voordat het stadsbestuur in de vierschaar het vonnis zal uitspreken, worden er van verschillende zijden ac ties ondernomen om tot een mildere straf te komen. Zo zijn er drie doktoren uit Goes, D. Noels, H. J. Tielens en J .W. Hecking, die het opnemen voor hun af gedwaalde vakbroeder. Ze verklaren dat ze Van Nieuwenhuijzen in de stad huistoren lichamelijk hebben onder zocht, en daarbij hebben geconstateerd dat hijgebrokenis, dat wil zeggen een breuk heeft. De liesbreuk die ze hebben onderzocht dreigt bovendien naar het scrotum te zakken. Het drietal is van mening, dat als Jan Albert zal worden gegeseld, hij onge twijfeld zijn lichaam zal wringen en uitrekken, hetgeen de breuk zeer zal verergeren. Ontstekingen zullen ver moedelijk het resultaat zijn, gevolgd door afsterven en tot slot wellicht een haastige dood. Smeekbede Van Nieuwenhuijzens vrouw, Susanna Elisabeth van der Hoeven, vrouw en moeder van vier teedere wigjes", laat zich evenmin onbetuigd. In enkele smeekbedes aan de magistraat, ge schreven enkele dagen voor de uit spraak, neemt ze het op voor haar man. Ze wil vrije toegang tot haar man, zo wel voor haarzelf als voor zijn vrien den. Verder smeekt ze om hem niet in het openbaar te bestraffen omwille van de eer van haar man en zijn gezin. Kort voor de uitspraak toont de baljuw zich niet onder de indruk van de smeek bedes van de moeder, noch van de reac tie van de doktoren. Familie en vrien den worden nooit voordat een vonnis is gewezen toegelaten tot een gevangene. Naar de burgerij, die het proces op de voet volgt, moet niet de schijn worden gewekt dat iemand die vroeger geld en vrienden had nu een voorkeursbehan deling krijgt. Het vonnis moet naar de mening van de baljuw in het openbaar worden vol trokken. Op 6 februari 1798 spreekt de vier schaar van Goes recht: Jan Albert van Nieuwenhuijzen zal op een schavot worden gegeseld tot bloedens toe, daar na worden gebi'andmerkt, en vervol gens levenslang verbannen. De tien jaar tuchthuis zijn geschrapt. meer of afspraken tussen de overheid en de visserij worden nagekomen. „Een mooie baan", zegt hij zelf. Maar niet mooi ge noeg nu hij de meerwaarde kent die de Here Jezus hem geeft. Dat de functie voor evangelist/ha venpastor voorbij kwam, is dan ook geen toeval volgens hem. De grootste uitdaging waar Van den Boogaart nu voor staat, is het uitbreiden van zijn protes tante gemeente in het overwe gend katholieke België. „De ge meente telt 45 leden. In de wijk waar de kerk staat, wonen 50.000 mensen, waaronder veel allochtonen. Overal stromen de kerken leeg. Alleen is het daar zichtbaarder, omdat de ge meente zo klein is. Als er iemand vertrekt, merk je dat meteen. Er ligt wel een goede basis voor uit breiding en groei. En alle natio naliteiten zijn welkom, want Je zus zei dat Hij voor allen was. Zonder aanzien des persoons." "Ik verwacht dat de gemeente groeit, maar als dat niet zo is, blijf ik volharden in mijn geloof. Ik blijf een mens met al mijn te kortkomingen, maar ik blijf het Woord van de Heer uitdragen. Ik blijf ook niet lijdzaam in een hoekje zitten. Je moet zelf iets ondernemen. De dingen die op aarde gebeuren, komen voort uit mensenhanden. God wil alle ellende in de wereld niet. De mens veroorzaakt die. Ik denk ook wel eens van 'Hoe is dit mo gelijk', maar ik geef God daar niet de schuld van." door Marco de Swart SINT-MAARTENSDIJK - Ge loof in God, maar zet wel je fiets op slot. Oftewel, vertrouw in God, maar wees verantwoorde lijk voor je eigen daden. Zo kun je de levenswijze van Dick van den Boogaart uit Sint-Maar tensdijk omschrijven. Op 8 ok tober wordt hij bevestigd als evangelist-voorganger en ha venpastor van de protestantse gemeente, ontstaan door evan gelisatie aan de Linkeroever in Antwerpen. „Het is door de hand van God dat ik deze baan heb", vertelt hij. „Ze zochten een afgestu deerd theoloog, wat ik niet ben. En toch kozen ze, na een uitge breide sollicitatieprocedure, mij. Dat is geen toeval. Mijn vrouw zei, toen ze de adverten tie zag, dat dit iets voor mij was. Ik ben opgegroeid met het wa ter. Mijn wieg stond namelijk op een schip. Daarom trok de func tie van havenpastor mij zo aan. Sinds enkele jaren is Van den Boogaart actief in het evangeli satiewerk. „Toen ik in een diep dal zat, ben ik tot de Here geko men. Ik ging wel naar de kerk, maar ik had God nodig om uit de problemen te komen. Nu dat is gelukt, blijf ik Hem trouw. Het is toch uit de hand van God gege ven dat ik hier ben en mijn din gen kan doen. Ik blijf het Woord van de Heer uitstralen." Visserij Van den Boogaart werkt nu nog als ambtenaar op het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Vanaf het schip de Kokhaan controleert hij onder Dick van den Boogaart uit Sint-Maartensdijk wordt havenpastor in Antwerpen. foto Dirk-Jan Gjeltema

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2000 | | pagina 45